#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
22/01/2013 09:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Επείγουσα ανάγκη η αναδιαμόρφωση του Πρωτοβάθμιου Τομέα ΥγείαςΟ Πρωτοβάθμιος Τομέας της Υγείας στην χώρα μας ήταν και παραμένει σχετικά υποβαθμισμένος, κυρίως όσον αφορά τις κρατικές δομές που τον υπηρετούν. Αυτό συμβαίνει και στους δύο κύριους τομείς του που είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ και η παροχή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. Αποτέλεσμα αυτής της υποβάθμισης της κρατικής παρουσίας και ελέγχου σε αυτό το ευαίσθητο κομμάτι των υπηρεσιών υγείας, είναι αφενός η εξ ανάγκης στήριξή του αποκλειστικά σχεδόν στα ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα, αφετέρου (κυρίως μετά την καταιγίδα της οικονομικής κρίσης) η αναίτια επιβάρυνση των δομών του Δευτεροβάθμιου και Τριτοβάθμιου ακόμη τομέα υγείας (δηλαδή των Νοσοκομείων του ΕΣΥ).

Οι υπάρχουσες κρατικές και ημι-κρατικές δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δηλαδή τα αγροτικά ιατρεία, τα Αγροτικά Κέντρα Υγείας και οι μονάδες του ΙΚΑ και των άλλων ασφαλιστικών ταμείων, συνήθως δεν εκπληρώνουν τον αρχικό σκοπό ίδρυσής τους και λειτουργούν ως συνταγογραφικά κέντρα και ως τροχονόμοι ασθενών προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και πολύ συχνά και προς τα ιδιωτικά ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, πολλοί από τους οποίους υπηρετούν εκεί με σύμβαση έργου (π.χ. ιατροί του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων)! Σε αυτό συμβάλλει ο τρόπος στελέχωσής τους (π.χ. αγροτικά ιατρεία με ανειδίκευτους ιατρούς, ιατροί του ΙΚΑ που διατηρούν και ιδιωτικά ιατρεία) αλλά και η υποστελέχωσή τους με ιατρούς ειδικότητας και νοσηλευτές και η έλλειψη αναλώσιμων και εξοπλισμού (π.χ. Αγροτικά Κέντρα Υγείας).

Στον τομέα της Πρόληψης από την άλλη, υπάρχει εμφανής έλλειψη στρατηγικής, προσωπικού και μέσων. Σε κεντρικό επίπεδο, τα πράγματα είναι σχετικά αποδεκτά αλλά σε επίπεδο περιφέρειας και κυρίως σε επίπεδο Νομών και Δήμων, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Οι υπηρεσίες υγείας των περιφερειών είναι υποστελεχωμένες, χωρίς μέσα και οικονομικούς πόρους και (κυρίως) χωρίς εθνική στρατηγική και πρόγραμμα. Μόνη παρήγορη εξαίρεση στην συνολική κακή εικόνα, αποτελούν τα ιατρεία διακοπής του καπνίσματος, που όμως κατά βάση στηρίζονται (ως μη όφειλαν) στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ. Αντίθετα, η αδρανοποίηση και η μη εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί όνειδος για την χώρα, όταν άλλες χώρες υγειονομικά υποδεέστερες (π.χ. Τουρκία) τα έχουν καταφέρει σε αυτόν τον τομέα.

Ας δούμε μερικά μέτρα που θα μπορούσαν να προταθούν στην κατεύθυνση αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του Πρωτοβάθμιου Τομέα της Υγείας:

Πρόληψη

- Στρατηγικός σχεδιασμός και εκπόνηση εθνικού προγράμματος προληπτικής ιατρικής

- Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Νομού

- Ενίσχυση προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων ομάδων πληθυσμού

-  Στοχευμένη ενημέρωση του πληθυσμού σε θέματα υγείας

- Ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών για τις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού

- Εκμετάλλευση του Δίκτυου Δημοτικών Ιατρείων κυρίως στην κατεύθυνση της προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής

-  Αναβάθμιση του θεσμού του ιατρού της εργασίας

-  Εντατικά προγράμματα σχολικής προληπτικής ιατρικής – ενημέρωσης σε συνεργασία με το ΥΠΕΠ και εθελοντές του τομέα της υγείας.

- Αυστηρή εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

- Δημιουργία αστικών κέντρων υγείας εικοσιτετράωρης λειτουργίας. Προς τον σκοπό αυτόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πρώτη φάση οι υπάρχουσες μονάδες του ΙΚΑ και άλλων ασφαλιστικών ταμείων με αλλαγή του τρόπου υπηρέτησης των ιατρών σε αυτά ή να γίνει μετατροπή κάποιων από τα επαρχιακά νοσοκομεία του ΕΣΥ. Τα αστικά κέντρα υγείας θα περιλαμβάνουν βραχεία νοσηλεία, επείγοντα και βασικές ιατρικές και εργαστηριακές ειδικότητες. Η δημιουργία αυτών των κέντρων θα αποσυμφορήσει τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ από πληθώρα περιστατικών που δεν θα έπρεπε ποτέ να φτάσουν εκεί.

- Αναβάθμιση των αγροτικών Ιατρείων με ειδικευμένους ιατρούς υπαίθρου. Το προσωπικό μπορεί να προέλθει από το κλείσιμο των πολυδάπανων και σχεδόν άχρηστων αγροτικών κέντρων υγείας. Σε απομονωμένες περιοχές τα αγροτικά ιατρεία θα μπορούν να είναι πολυδύναμα και να χρησιμοποιούν τις υποδομές υπαρχόντων κέντρων υγείας.

- Θέσπιση του Θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού. Οι ιατροί αυτοί θα είναι γενικοί ιατροί ή παθολόγοι και θα έχουν αποκλειστική απασχόληση.

- Οικονομική ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ, με ένταξη σε αυτόν όλων των ειδικών (εκτός παθολόγων και ιατρών γενικής ιατρικής)  ιατρών και των συμβεβλημένων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων. Αύξηση των ελάχιστων αμοιβών των ιατρών. Τα επιπλέον χρήματα θα μπορούσαν να προέλθουν από την αναμενόμενη μείωση της προκλητής ζήτησης ιατρικών πράξεων και εργαστηριακών και παρακλινικών εξετάσεων.

-  Πλήρης απελευθέρωση του επαγγέλματος  του φαρμακοποιού.

Ο Πρωτοβάθμιος Τομέας Υγείας, αποτελεί για όλα τα αναπτυγμένα υγειονομικώς κράτη πρώτη προτεραιότητα. Και αυτό γιατί η σωστή και αποδοτική λειτουργία του είναι προϋπόθεση τόσο για το συνολικό επίπεδο υγείας του πληθυσμού, όσο και για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του Δευτεροβάθμιου και Τριτοβάθμιου τομέα προς όφελος των ασθενών που χρειάζονται πραγματικά τις υπηρεσίες τους και συνεπώς για την εξοικονόμηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων που είναι κρίσιμοι για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Στην δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε ως χώρα, η αναδιοργάνωση του Πρωτοβάθμιου Τομέα Υγείας (θα πρέπει να) αποτελεί μια επείγουσα ανάγκη για το Υπουργείο Υγείας, καθώς διαφορετικά η πίεση προς τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ η οποία θα μεγαλώνει κάθε χρόνο, θα απειλήσει την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με κίνδυνο την συνολική κατάρρευση του ίδιου του ΕΣΥ. Κάτι τέτοιο θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την υγεία κυρίως εκείνων των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας που αδυνατούν να πληρώσουν πια χρήματα από την τσέπη τους για να αγοράσουν ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας.

Akenaton

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ avatar
  ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 22/01/2013 11:51:07

  Η Πολιτική Ηγεσία θά πρέπει νά εξηγήση στούς δυνάστες τής Τριμερούς ότι οποιαδήποτε δαπάνη καλύπτει καίριες ανάγκες τής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είτε σέ προσωπικό είτε σέ εξοπλισμό ή υλικά, είναι ουσιαστική συμβολή στήν βραχυ- , μεσο- , μακροπρόθεσμη μείωση τών όλων δαπανών τούς Συστήματος Υγείας (δημοσίου καί ιδωτικού).
  Άρα οι περικοπές εκεί είναι καί ηλίθιες (εάν όχι προβοκατόρικες...).

  • akenaton avatar
   akenaton @ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 22/01/2013 11:56:36

   Συμφωνώ απόλυτα αγαπητέ Ξενοφώντα! Οι περικοπές σε αυτόν τον τομέα της υγείας είναι απλά εγκληματικά ανόητες.

   • Μεγάλες στιγμές avatar
    Μεγάλες στιγμές @ akenaton 22/01/2013 12:12:51

    Το γνωρίζουν όλοι αυτό αλλά ξέρουμε οτι το ελληνικό νοσοκομείο αποτελούσε το λεγόμενο βαρέλι δίχως πάτο.Τεράστια κονδύλια χωρίς ελεγχο,υπερκοστολογήσεις και ΄βραχνας για το ισοζύγιο.Δυστυχώς ξέρουμε οτι οσο ο λογαριασμός βγαίνει -μείον θα υπάρχουν περικοπές.
    Γενικότερα πάντως είμαι ανεκαθεν υπέρ της ιδιωτικής ασφάλισης.Να μην πληρώνω εισφορές και να αποφασίσω εγώ σε ποιους και με τι κόστος θα αναθέσω την ζωή μου και την υγεία μου.Τώρα όλοι πληρώνουμε εισφορές και στο τέλος πάλι στους ιδιώτες τρεχουμε

    • akenaton avatar
     akenaton @ Μεγάλες στιγμές 22/01/2013 12:47:31

     Οι λόγοι που τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, οικονομικά είναι όπως τα λέτε, είναι κυρίως τρεις:
     1. Ο τρόπος χρηματοδότησής τους (εκ των υστέρων και κατά πράξη και ημέρα νοσηλείας) που ευνοεί την προκλητή αύξηση της πληρότητας.
     2. Η ανυπαρξία σχεδόν δομών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που επιβαρύνει ασύμμετρα το έργο τους, φορτώνοντάς τα με "δουλειά" που δεν είναι δική τους.
     3. Η Διοίκησή τους από ασχέτους με το αντικείμενο (κομματ)ανθρώπους.
     Δευτερευόντως, υπάρχουν και άλλοι λόγοι αλλά αν εκλείψουν αυτοί οι τρεις, αυτοί "παλεύονται" άνετα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

     • Μεγάλες στιγμές avatar
      Μεγάλες στιγμές @ akenaton 22/01/2013 12:56:02

      Με το 3. περιγράψατε όλη την Μεταπολίτευση..

  • Γιώργος Π. και ... avatar
   Γιώργος Π. και ... @ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 22/01/2013 15:39:10

   Ξενοφώντα είσαι ολόσωστος!

 2. Γιώργος Π. και ... avatar
  Γιώργος Π. και ... 22/01/2013 11:54:47

  Εξαιρετικά χρήσιμη και πρακτική η ανάλυση αυτή, με άξονα την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και τη καλύτερη παροχή ιατρικής φροντίδας υγείας, ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως η συντριπτική πλειονότητα των αναγκών του πληθυσμού εντάσσονται σε αυτή τη κατηγορία.
  Προς αυτή τη κατεύθυνση άλλωστε και στην ενίσχυση της λεγόμενης "αυτοφροντίδας", ώστε να βελτιωθεί με ανύπαρκτο σχεδόν κόστος η εικόνα της ποιότητας ζωής των πολιτών κινούνται όλα τα σοβαρά διεθνή επιστημονικά δίκτυα.

  Μια μόνο προσθήκη, ως προς την απελευθέρωση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, είχε κάνει μια ωραία πρόταση ο Μόσιαλος, να ενταχθούν πιο ενεργά στο σύστημα υγείας, με το να επωμιστούν την ευθύνη διαγνωστικών εξετάσεων-εργαστηριακών αναλύσεων υποχρεωτικά και τα φαρμακεία, ώστε να μην περιοριστούν στο επίπεδο πωλητών φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και να βοηθήσει η επιστημονική τους κατάρτιση.
  Κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο με την έννοια ότι θα ασκείται και ένας προληπτικός έλεγχος στην υπερβολική συνταγογράφηση, μια και πολλές φορές υπό την πίεση των "συνταγών" προσφέρονται φάρμακα αντικρουόμενα ως προς την επίδραση τους στην υγεία του ασθενή, το προφίλ του οποίου αγνοείται, με αρνητικές για την υγεία του συνέπειες.

 3. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 22/01/2013 12:43:03

  Απορίες:
  1. Τα αστικά κέντρα εικοσιετράωρης λειτουργίας μήπως τελικά καταλήξουν σαν τα ιατρεία του ΙΚΑ, στο χειρότερό τους; Και από ποια κονδύλια θα δημιουργηθούν; Αυτή τη στιγμή, στα νοσοκομεία δεν έχουν ούτε χαρτί να βάλουν επάνω στον πάγκο όπου ξαπλώνει ο ασθενής για την ακτινογραφία. Στη καλύτερη περίπτωση, ο βοηθός ακτινολόγου απλώνει...χειροπετσέτες (μου έτυχε στο Αττικό Νοσκομείο...).
  2. Την ιστορία με τον Οικογενειακό Γιατρό βαρέθηκα να την ακούω. Σε όλη την Ευρώπη ισχύει, αυτός σε παραπέμπει σε γιατρό ειδικότητας. Εδώ αποφασίζουμε μόνοι μας πού θα πάμε.... Από την εποχή Σημίτη λέγεται ότι "οσονούπω" θα θεσπιστεί. Ούτε τώρα πιστεύω ότι θα γίνει.

  • akenaton avatar
   akenaton @ ΒΙΣ 22/01/2013 19:36:03

   Δεν χρειάζονται έξτρα κονδύλια. Μετατροπή των πολυιατρείων του ΙΚΑ σε αστικά κέντρα 24ωρης λειτουργίας (με τους μισούς ιατρούς που υπηρετούν σήμερα είναι μια χαρά) και θέσπιση του οικογενειακού ιατρού για τα περιστατικά που δεν είναι επείγοντα. Λίγο πολύ αυτό που χρειάζεται είναι λειτουργική αναδιάρθρωση του σημερινού αναποτελεσματικού χάους που απορροφά περισσότερα κονδύλια φανερά και κρυφά (μπορώ να το τεκμηριώσω αλλά θέλει βιβλίο ολόκληρο), από το σύστημα που προτείνεται.

 4. σιδεράκιας avatar
  σιδεράκιας 22/01/2013 13:23:15

  Τα έχω γράψει αρκετές φορές, κάποια στιγμή ο Φάκτορας μου είχε κάνει την τιμή να κάνει τις προτάσεις μου ξεχωριστή ανάρτηση.

  Κατά τη γνώμη μου η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να φύγει τελείως από το κράτος. Η τεχνογνωσία υπάρχει σε ώριμο βαθμό στην Γερμανία, αν θέλουν ας το κάνουν! Θα ήταν κερδισμένοι όλοι! Ασθενείς, γιατροί, ασφαλιστικά ταμεία, κράτος-εφορία.


  Κι αυτή είναι η ανάρτηση.

  Αγαπητέ Φάκτορα,

  παίρνοντας αφορμή από τα σχόλια ενός συναναγνώστη για το επικείμενο κλείσιμο μονάδων του ΙΚΑ και την απόλυση, καλύτερα μη ανανέωση σύμβασης ιατρών, έχω μερικές προτάσεις. Αν συμφωνείτε ή θεωρείτε ότι είναι άξιες σχολιασμού και προβληματισμού μπορείτε να τις δημοσιεύσετε χρησιμοποιώντας τα αρχικά του ονόματός μου.  Το ΙΚΑ ανακοίνωσε ότι θα πάει σε ιδιόκτητα κτήρια και δε θα ανανεώνονται συμβάσεις ιατρών.
  Για κάποιους αυτό ισοδυναμεί με αποδόμηση του συστήματος υγείας κι αυξημένα βάρη για τους συμπολίτες μας.
  Εχω κάποιες προτάσεις, με βάση το γερμανικό σύστημα

  Να σταματήσουν άμεσα όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς να "προσφέρουν" πρωτοβάθμια περίθαλψη του κ...

  Να γίνει ενιαίο τιμολόγιο ιατρικών πράξεων που να ανταποκρίνεται στο σήμερα.
  Οι θεραπείες να υπόκεινται σε ένα σύστημα πραγματικών και διαρκώς αναθεωρούμενων ενδείξεων με βάση το state of the art της ιατρικής επιστήμης, χρηματοοικονομικών παραμέτρων κι εντέλει τις "κακής" χρήσης από ιατρούς κι ασθενείς.

  Ολοι οι ασφαλισμένοι να έχουν ελεύθερη επιλογή ιατρού.

  Ελεγχος με εξπρές διαδικασία των προτεινόμενων θεραπειών, έγκριση κι εκτέλεση.

  Δε χρειάζεται καν τα ταμεία να πληρώνουν τους ελεγκτές ιατρούς. Ολοι θα είμαστε εν δυνάμει ελεγκτές των συναδέρφων και το καθήκον να είναι αμισθί για να έχουμε το δικαίωμα να συμμετέχουμε στο σύστημα υγείας.

  Καμία χρηματική συναλλαγή στα ιατρεία. Ο ιατρός θα πληρώνεται απο το ταμείο ανά τρίμηνο κι άμεσα βέβαια, όχι όπως σήμερα.

  Θεωρώ ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο τα οφέλη θα ήταν πολλαπλά για όλους.

  Για τους ασθενείς πρώτα απ'όλα, ελεύθερη επιλογή ιατρού, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε ιατρό και θεράποντα. Ο ασθενής επίσης ουσιαστικά θα είναι ο "υπεύθυνος" για τις καλύτερες ιατρικές υπηρεσίες που θα απολαμβάνει, υπό την έννοια ότι ο ιατρός εξαρτάται από τον ασθενή και τις συστάσεις που αυτός θα δώσει.

  Οι ιατροί επίσης θα είναι ικανοποιημένοι, θα δουν τα ιατρεία τους γεμάτα και τις αμοιβές τους εξασφαλισμένες.

  Τα ασφαλιστικά ταμεία θα εξοικονομήσουν πόρους από τη χρήση κτιρίων, εξοπλισμού, γραφειοκρατείας, μισθών.

  Το κράτος τέλος, θα εξασφαλίσει ότι ο γιατρός δε θα μπορεί να φοροδιαφύγει μιά κι οι ιατροί θα πληρώνονται από τα ταμεία μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

  Μπορεί αυτά να ακούγονται περίεργα στην ελληνική πραγματικότητα.
  Αποδίδουν όμως! Τα πάντα επιδέχονται βελτίωση. Πιστεύω ότι είναι πρωταρχικά θέμα βούλησης.
  Θα έλεγα ακόμη ότι υπάρχει κι η υποδομή για να γίνουν τα ανωτέρω χωρίς να χρειάζεται μακροχρόνια προετοιμασία.
  Κάποιοι θα δουν τα συμφέροντά τους να θίγονται. Κατά την άποψή μου κοντόφθαλμοι και βολεμένοι, το κέρδος πολύ σύντομα θα είναι μεγάλο για όλους.....

  Μετά τιμής

  Γ. Α.

  Ορθοδοντικός

  • akenaton avatar
   akenaton @ σιδεράκιας 22/01/2013 17:54:08

   Υπάρχει το προσαπαιτούμενο της 24ωρης λειτουργίας για ένα πρωτοβάθμιο σύστημα, που αν δεν πληρείται "φορτώνει" τα επείγοντα των νοσοκομείων με περιστατικά που δεν θα έπρεπε καν να φτάσουν στην πόρτα τους. Αν εκπληρωθεί αυτό το προαπαιτούμενο με διανυκτερεύοντες ιατρούς, είναι μια λύση που συζητείται.

  • akenaton avatar
   akenaton @ σιδεράκιας 22/01/2013 17:56:53

   Επίσης, είναι πρακτικά αδύνατον να φύγει από το κράτος το έτερον ισοβαρές σκέλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αυτό της πρόληψης και της δημόσιας υγείας. Χρειάζεται μακρά συζήτηση, που να παίρνει υπόψη της και την γεωγραφία της χώρας, το ανάγλυφο του εδάφους και άλλα πολλα δεδομένα. Πρέπει όμως κάποτε να ανοίξει αυτή η συζήτηση, για να μπορέσει να καταλήξει και κάπου!

 5. helios avatar
  helios 22/01/2013 14:00:40

  Έχουμε τόσους γιατρούς, επιστήμονες, καθηγητές με γνώση των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Πόσο δύσκολο θα ήταν δηλαδή να μελετήσουμε ένα επιτυχημένο μοντέλο δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας από διάφορες σοβαρές χώρες της Ε.Ε. και να το εφαρμόσουμε επιτέλους και στην Ελλάδα;
  Συνεχίζουμε να διατηρούμε μια σοβιετικού τύπου πρωτοβάθμια υγεία όπως για παράδειγμα είναι αυτή του Ι.Κ.Α. (φυσικά και άλλων οργανισμών) όπου οι έλληνες φορολογούμενοι πληρώνουν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για αγορά ή ενοικίαση των κτιρίων, γιατρούς, διοικητικό προσωπικό, εξοπλισμούς και έξοδα λειτουργίας των κτιρίων κλπ …, όταν σε όλα τα σοβαρά κράτη της Ε.Ε. η δημόσια πρωτοβάθμια υγεία παρέχεται μέσα από ιδιώτες γιατρούς και ιδιωτικά ιατρεία, όπου το κράτος κατά κάποιον τρόπο επιδοτεί την επίσκεψη του ασθενούς σε αυτά. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο Έλληνας πολίτης δεν απολαμβάνει μια υψηλού επιπέδου πρωτοβάθμια υγεία όταν θα πρέπει να στέκεται από τις 6 ώρα το πρωί μπροστά σε ένα κατάστημα του Ι.Κ.Α. προκειμένου να κλείσει ένα ραντεβού στην καλύτερη περίπτωση μετά από μια εβδομάδα.

  Απαιτούνται ουσιαστικές μειώσεις ώστε να εκσυγχρονιστεί ουσιαστικά το σύστημα δημόσιας υγείας.
  Ουσιαστικές μειώσεις σημαίνει ότι όσα νοσοκομεία πραγματικά δεν σου χρειάζονται τα κλείνεις και τα πουλάς, ενώ όσα διατηρείς λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και λειτουργούν όλα με ένα ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να μηδενίσεις όλες τις παρανομίες και τις κλεψιές.
  Ουσιαστικές μειώσεις σημαίνει ότι απαλλάσσεσαι από μια σοβιετικού τύπου δημόσια πρωτοβάθμια υγεία και υιοθετείς ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό μοντέλο δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας, όπως την έχω περιγράψει παραπάνω.
  Όλα αυτά σημαίνουν δραστική μείωση των δαπανών (ουσιαστικά για σπατάλες μιλάμε) για τη δημόσια υγεία και παράλληλα εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας.
  Όλα αυτά όμως σημαίνουν επίσης ότι οι γιατροί και το διοικητικό προσωπικό που δεν θα καταφέρουν να μεταταχθούν θα βρεθούν στο δρόμο. Εδώ λοιπόν έρχεται μια σωστή και πατριωτική κυβέρνηση και δίνει ισχυρά κίνητρα σε όσους γιατρούς δεν διαθέτουν προσωπικά ιδιωτικά ιατρεία να συνεταιριστούν με άλλους και να ενοικιάσουν ή ακόμα καλύτερα να αγοράσουν όλα αυτά τα καταστήματα και κτίρια των διαφόρων οργανισμών, ώστε να ανοίξουν και να λειτουργήσουν μέσα σε αυτά τα νέα τους ιδιωτικά ιατρεία . Όλοι θα κέρδιζαν από μια τέτοια κίνηση, το κράτος θα εισέπραττε χρήματα και θα μπορούσε να μειώσει το χρέος του, και οι γιατροί θα μπορούσαν να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτό που έχουν σπουδάσει. Το διοικητικό προσωπικό επίσης θα μπορούσε να διοχετευθεί όχι μόνο στα νέα ιδιωτικά ιατρεία που θα δημιουργούντο αλλά και στα υπάρχοντα, αφού η ζήτηση για προσωπικό θα αυξηθεί κατακόρυφα.

  • σιδεράκιας avatar
   σιδεράκιας @ helios 22/01/2013 14:43:57

   Συμφωνούμε αγαπητέ, αλλά δε θέλουν να το κάνουν! Κάποιοι έχουν βουτήξει βαθιά, όχι μόνο το δάχτυλο αλλά όλο το χέρι στο μέλι, και αρνούνται οποιαδήποτε αλλαγή. Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πρέπει να πάει σε ιδιωτικά χέρια με κρατικό έλεγχο δαπανών. Εχουμε φτάσει στο απροχώρητο. Ο πολίτης δεν έχει την περίθαλψη που θα έπρεπε και δικαιούται κιόλας!
   Πολύ σωστά γράφετε ότι οι γιατροί που θα απολυθούν θα πρέπει να μπορούν συνεργατικά να δημιουργήσουν κάτι "μεγάλο". Αυτό ισχύει γενικά και πέρα από τον κλάδο της υγείας. Αλλά όλοι θέλουμε να είμαστε αφεντικά κι ας πνιγούμε! Οταν θα γίνουμε όλοι υπάλληλοι σε πολυεθνικές κάθε κλάδου, τότε τι θα λέμε; Ποτέ δεν κατάλαβε ο Ελληνας ότι οι συνεργασίες φέρνουν την επιτυχία και την πρόοδο.

  • Β.Κ.Σ. avatar
   Β.Κ.Σ. @ helios 22/01/2013 21:16:36

   Όσο ο ιδιωτικός τομέας στον τόπο μας δεν έχει ενσωματωμένο το μηχανισμό της πρακτικής/κλινικής/συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των επαγγελμάτων υγείας και πρωτίστως του ιατρικού δεν θα είναι ποτέ το ίδιο ασφαλής και αποτελεσματικός όσο ο δημόσιος (διαγνωστικά, κλινικά, θεραπευτικά, με όλα τα μύρια όσα του και τις άθλιες ξενοδοχειακές του υποδομές ο δημόσιος τομέας με το αυστηρό σύστημα των ιατρικών ειδικοτήτων που εφαρμόζεται στην Ελλάδα, είναι από τους αποτελεσματικότερους δημόσιους τομείς του τόπου μας και από τους αποτελεσματικότερους τομείς υγείας διεθνώς: οι δείκτες είναι διαθέσιμοι στον ΟΟΣΑ και στην ΕΥΡΩΣΤΑΤ, δείκτες που λόγω της κρίσης έχουν αρχίσει να επιβαρύνονται δυστυχώς... πχ νεογνική θνησιμότητα)
   Για να μη μακρηγορώ, ο ιδιωτικός τομέας αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ημιτελώς το μηχανισμό εκπαίδευσης μέσω της πρακτικής άσκησης στα επαγγέλματα υγείας των ΑΤΕΙ: νοσηλευτές, τεχνολόγους, διοικητικούς των υπηρεσιών υγείας (και όχι της κλινικής άσκησης κατά την διάρκεια των σπουδών που εφαρμόζεται στην δημόσια υγεία) ενώ δεν εμπεριέχει στο ελάχιστο κάποιου είδους εκπαίδευσης φοιτητών και αποφοίτων πανεπιστημιακών σπουδών (ενώ και στην έρευνα υπολείπεται κατά πολύ, που έχει άμεση συνάρτηση με τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους από τον μηχανισμό της εκπαίδευσης).
   Συνεπώς χρειάζεται πολιτική τόλμη ώστε η παροχή ιατρικών ειδικοτήτων να δίδεται και από τον ιδιωτικό τομέα, φυσικά όχι όλον, αλλά αυτόν που πληροί τις προδιαγραφές, τις αντίστοιχες των δημοσίων φορέων στους οποίους παρέχεται στη χώρα μας. Και όποια μαγαζιά ιδιωτικά δεν πληρούν τις προδιαγραφές για τις ειδικότητες, είναι ευνόητο πως δεν πληρούν και τις προδιαγραφές για τις πληρωμές του ΕΟΠΥΥ.
   Ανακεφαλαιώνοντας τονίζω μετ΄ επιτάσεως την βαρύτητα της εκπαίδευσης ως την πλέον ασφαλή δικλείδα ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.
   [ποιός ξέρει ίσως να διαβάζει κανένας του υπουργείου και συγκινηθεί.... λέμε τώρα, :Ρ ]

 6. Γ.Σ. avatar
  Γ.Σ. 22/01/2013 17:08:35

  Ενδιαφέρον άρθρο αλλά και τα σχόλια επ΄αυτού.
  Η άποψή μου είναι ότι το πρώτιστο πρόβλημα είναι ο αριθμός των ελλήνων πτυχιούχων ιατρικής. Με διεθνή κριτήρια, για τον πληθυσμό της χώρας χρειάζονται συνολικά μέχρι 25.000. Υπάρχουν όμως 75.000 και απαιτούν να δημιουργήσουν αμοιβές περιττής ιατρικής εργασίας -με κάθε τρόπο-, διεκδικώντας σχεδόν το σύνολο των δαπανών υγείας και αφήνοντας ακάλυπτους τους υπόλοιπους συντελεστές παραγωγής των υγειονομικών υπηρεσιών. Η πολιτική επιρροή του ιατρικού lobby παρεμποδίζει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας φροντίδας. Τεχνικές ορθολογικής κατανομής των πόρων υγείας υπάρχουν πολλές, δοκιμασμένες αλλά και πρωτότυπες, γνωστές στους Health and Hospital Managers, οι οποίοι όμως είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα, ακριβώς διότι η παρουσία τους θα σηματοδοτήσει και θ' αποκαλύψει το βασικό πρόβλημα. Έτσι, έχουμε Διοικητή του ΙΚΑ έναν ηλεκτρολόγο, απόφοιτο της Σιβιτανιδείου και Διοικητές νοσοκομείων δασοπόνους, γυμναστές, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, θεολόγους κλπ.
  Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικής βούλησης. Οι λύσεις υπάρχουν, αν υπάρξει πολιτική υπευθυνότητα. Αυτά...

  • Γιώργος Π. και ... avatar
   Γιώργος Π. και ... @ Γ.Σ. 22/01/2013 19:19:20

   " Η πολιτική επιρροή του ιατρικού lobby παρεμποδίζει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, τόσο της πρωτοβάθμιας, όσο και της δευτεροβάθμιας φροντίδας. Τεχνικές ορθολογικής κατανομής των πόρων υγείας υπάρχουν πολλές, δοκιμασμένες αλλά και πρωτότυπες, γνωστές στους Health and Hospital Managers, οι οποίοι όμως είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα, ακριβώς διότι η παρουσία τους θα σηματοδοτήσει και θ’ αποκαλύψει το βασικό πρόβλημα. Έτσι, έχουμε Διοικητή του ΙΚΑ έναν ηλεκτρολόγο, απόφοιτο της Σιβιτανιδείου και Διοικητές νοσοκομείων δασοπόνους, γυμναστές, ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, θεολόγους κλπ.
   Το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικής βούλησης. Οι λύσεις υπάρχουν, αν υπάρξει πολιτική υπευθυνότητα. Αυτά…"

   Τι να προσθέσει κανείς;;;
   Ανέλυσες ένα μεγάλο κομμάτι της εγχώριας δυναστικής παθογένειας μέσα σε λίγες γραμμές!

  • akenaton avatar
   akenaton @ Γ.Σ. 22/01/2013 19:23:58

   Απολύτως προσυπογράφω κάθε λέξη του σχολίου σας. Έχω θίξει το θέμα επανειλημμένως από το φιλόξενο Αntinews. Ελπίζω κάτι να αλλάξει στο άμεσο μέλλον.
   http://www.antinews.gr/2012/06/30/168860/
   http://www.antinews.gr/2012/07/15/170755/
   http://www.antinews.gr/2012/08/13/174699/

 7. B.K.Σ. avatar
  B.K.Σ. 22/01/2013 18:53:05

  "Δημιουργία αστικών κέντρων υγείας εικοσιτετράωρης λειτουργίας":
  έχω τις ενστάσεις μου σε αυτό. Για την αντιμετώπιση οξέων συμβαμάτων όπως τα οξέα στεφανιαία και αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, όπου η θνητότητα ιδιαιτέρως στις ηλικίες 40-50 είναι μεγάλη όταν ενσκήπτουν, η άμεση αντιμετώπισή τους από εξειδικευμένα κέντρα είναι σωτήρια -γιατί μιλάμε για παραγωγικές ηλικίες. Η αρχική τους προσφυγή σε τέτοια αστικά κέντρα υγείας στερεί πολύτιμο χρόνο από την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος πχ με πρωτογενή αγγειοπλαστική και εντέλλει δυσχεραίνει τη βιωσιμότητά τους μιας και θα καταλήξουν καθυστερημένα σε εξειδικευμένο κέντρο.
  Και δυστυχώς είναι παραπάνω από επιτακτικό πλέον και λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της υπογεννητικότητας, να εστιάσουμε ως χώρα στην αποτρεπτή θνησιμότητα.
  Μια σχετική μελέτη με το θέμα:
  h**p://www.esdy.edu.gr/files/009_Oikonomikon_Ygeias/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B7%20%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AE%CF%82%20%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82%20FINAL.pdf

  • akenaton avatar
   akenaton @ B.K.Σ. 22/01/2013 19:18:40

   Αγαπητή Β.Κ.Σ. η ένστασή σας αφορά μονάχα τις μεγάλες πόλεις όπου εδρεύουν μονάδες κατάλληλες για άμεση αντιμετώπιση τέτοιων συμβαμάτων (στεφανιαιογράφος και καρδιοχειρουργικές - νευροχειρουργικές κλινικές). Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρόνος πρόσβασης στην εξειδικευμένη μονάδα, θα είναι ίδιος, απλώς θα αλλάζει η παραπέμπουσα δομή (αστικό κέντρο υγείας αντί περιφερειακό νοσοκομείο του ΕΣΥ). Σε όσες περιοχές υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών, η συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών (τα τυπικά κλινικώς) θα κατευθύνεται κατευθείαν σε αυτά, κατόπιν τηλεφωνικής συμβουλής του ΕΚΑΒ ή με ίδια εκτίμηση του περίγυρου του ασθενούς. Τα άτυπα (κλινικώς) περιστατικά, πολλές φορές "χάνονται" ακόμη και στην αναμπουμπούλα των επειγόντων των νοσοκομείων (έχω άπειρα παραδείγματα), κάποιες φορές λόγω της συρροής ελαφρών περιστατικών που περισπούν τους ιατρούς, κάποιες φορές λόγω ανεπάρκειας ειδικών ιατρών ιδίως τις βραδινές ώρες. Είναι γενικά παραδεκτό, πως δεν είναι δυνατόν να κατευθύνονται ΟΛΑ τα περιστατικά (ελαφρά και βαριά) στα επείγοντα των νοσοκομείων, χωρίς κάποιον "κυμματοσθραύστη", που όμως να μπορεί να προσφέρει πραγματική περίθαλψη στην συντριπτική πλειοψηφία τους (που είναι συνήθως τα ελαφριά) επί τόπου.

   • Β.Κ.Σ. avatar
    Β.Κ.Σ. @ akenaton 22/01/2013 20:32:56

    Συμφωνώ για την αποσυμφόρηση των ΤΕΠ, όπως και για το αρχικό triage προ της πύλης του νοσοκομείου.
    Προσωπικά θα ήθελα να τεθεί ο δείκτης πολύ ψηλα: όλοι οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, και δεν εξαιρώ τους διοικητικούς που θα πρέπει επιτέλους να είναι απόφοιτοι των συναφών τμημάτων ΠΕ και ΤΕ και μόνον!, να δίδουμε πέντε χρόνια εξετάσεις πιστοποίησης της επάρκειας μας στα ιδρύματα από τα οποία αποφοιτήσαμε. Όταν μας γίνει βίωμα η απαίτηση της επάρκειας από την Πολιτεία τότε θα ανταποδίδουμε εμείς οι ίδιοι στα ίσια με απαιτήσεις επάρκειας της Πολιτείας για την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας...
    Μερικές σκέψεις ακόμα:
    Ηλεκτρονική κάρτα υγείας και υποχρεωτική διασύνδεση όλων των Ιατρείων και Διαγνωστικών Εργαστηρίων. Όποιος δεν διασυνδέεται χάνει την άδεια λειτουργίας. Τόσο απλά. Το κοστος λογισμικού έχει ελαχιστοποιηθεί πλέον και δε νοείται εν έτι 2013 κλινικός και εργαστηριακός ιατρός μη χρήστης της πληροφορικής και του διαδικτύου...
    Επίσης η γάγγραινα των μεσαζόντων, του "συστήσαντα" πρέπει να αντιμερωπιαθεί ριζικά, δια ακρωτηριασμού: Γιατρός που παραπέμπει σε άλλο γιατρο πρέπει να λαμβάνει αμοιβή με απόδειξη. Ξύνω βέβαια βαθειές πληγές τώρα... Πολλά μπορούν να γίνουν. Η υπάρχουσα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν μπορεί να τα κάνει πάντως...
    ΥΓ συμφωνώ επί της αρχής
    με τον αχολιαστή για τα ιδιωτικά ιατρεία. Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαίνει και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας! Και με τα ίδια εργαλεία ελέγχου και αξιολόγησης...

    • akenaton avatar
     akenaton @ Β.Κ.Σ. 22/01/2013 20:58:15

     Χαίρομαι ιδιαίτερα που θίγετε το σημαντικότατο ζήτημα της πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας στον χώρο της υγείας και σας συγχαίρω γι αυτό. Μακάρι να υπάρξουν αποφάσεις και κυρίως, σοβαρότητα από πλευράς πολιτείας σε αυτό το ζήτημα. Ομοίως θέτετε πολύ σημαντικά ζητήματα στην συνέχεια, που αν εφαρμοσθούν, μπορούν να αλλάξουν τελείως τα πράγματα στο πεδίο της υγειονομικής περίθαλψης, προς όφελος των ασθενών και των δημόσιων οικονομικών. Εάν είστε ιατρός όπως βάσιμα εικάζω, τότε οι προτάσεις σας είναι διπλά παρήγορες και δείχνουν εξαιρετική ενάργεια σκέψης, πέρα από συνδικαλιστικά συμφέροντα και "πελατειακές" αντιλήψεις. Δυστυχώς, όπως ανέφερε και άλλος σχολιαστής νομίζω, ο κακώς νοούμενος ιατρικός συνδικαλισμός, είναι αιτία αρκετών αγκυλώσεων και "φρενάρει" με την ισχύ του πολλές ρηξικέλευθες τομές που έχει ανάγκη επειγόντως ο χώρος. Να είστε καλά.

     • Β.Κ.Σ. avatar
      Β.Κ.Σ. @ akenaton 22/01/2013 21:33:29

      Αγαπητέ Ακενατών είμαι στο χώρο της υγείας είκοσιπέντε χρόνια και έχω μοιρασθεί με αρκετούς επαγγελματίες αυτού του τομέα υπηρεσιών, αυτές τις αιτιάσεις μου... Δυστυχώς καταλήγουμε πάντα πως η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: δεν υπάρχει πολιτική βούληση.
      Από τη στιγμή που βαλλόμαστε ως κοινωνία θα έπρεπε ώριμα και συντεταγμένα να θέσουμε προτεραιότητες.
      Οι πλέον κρίσιμες είναι η υγεία, η άμυνα, η παιδεία και με αυτή την ιεράρχηση.
      Αν δεν έχεις γερούς πολεμιστές, οι πολεμίστρες θα είναι άδειες, αν οι πολεμίστρες είναι άδειες, δεν θα υπάρξουν παιδιά να πάνε στο σχολειό.
      Οι πολιτικοί μας ταγοί καθώς φαίνεται αξιολογούν αλλιώς τις προτεραιότητες και εμείς απλώς δεν λειτουργούμε ως πολίτες...
      Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλό βράδυ.

 8. akenaton avatar
  akenaton 22/01/2013 21:56:57

  Κι εγώ σας ευχαριστώ. Επίσης καλό βράδυ να έχετε.

 9. kostas.k avatar
  kostas.k 23/01/2013 15:37:40

  αγαπητέ γράφοντα, χαίρομαι που προβάλλονται θέματα υγείας από εσάς και το φιλόξενο site σας..σε πολλά συμφωνώ μαζί σας..δυστυχώς ο τόπος είναι έρμαιο των αποφάσεων έξωθεν...δεν ενδιαφέρει την τρόικα ούτε το "επείγουσα" ούτε το "ανάγκη"...η μόνη επείγουσα ανάγκη είναι το παραδάκι τους και η συνεχιζόμενη υποβάθμισή μας σε όλους τους τομείς...τι κι αν έχουμε τους καλύτερους οικονομολόγους...οι οικονομολόγοι κατέστρεψαν και καταστρέφουν τη χώρα κατ' εντολή των πολιτικών...τα ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ κάνουν και στην Υγεία..προτεραιότητες και αποφάσεις για τον έλληνα ασθενή, υπαγορεύονται και εκτελούνται απ' τις τρόικες...το υπ.Υγείας (πτωχός και κυνηγημένος ιατρός του Δημοσίου είμαι) είναι- από δεκαετιών- από τούς μεγαλύτερους κόμβους διαπλοκής και τέτοιος ΒΟΘΡΟΣ που και να "αφανιστεί" από προσώπου γης, η ΒΡΩΜΑ του ούτε στον επόμενο αιώνα δεν θα πάψει να αναδύεται...φυσικά είναι γεμάτο πασόκους και κρυπτοπασόκους τελευταία....ένα τεράστιο εργαστήριο επικοινωνιακής σαχλαμάρας και εξωφρενικής- βρώμικης οικονομικής συνδιαλλαγής, ήταν και είναι το υπ. υγείας....δες και τελευταίες βίζιτες μπένυ-λυκουρέντζου...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.