#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
04/02/2012 09:32
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ελληνισμός και πολιτικός λόγος


Υπάρχει μεγάλη κενότητα περιεχομένου ζωής καί κατά συνάφεια μεγαλύτερη έλλειψη περιεκτικού πολιτικού λόγου.
• Η διαστρεβλωμένη εθνολογική οντολογία οδήγησε καί στήν ανυπαρξία κοινά αντιληπτής εθνικής ταυτότητας, άρα καί αξιολογικά δομημένου τρόπου εθνοτικής υπαρκτικότητας.
• Η εθνοφυλετική ψυχοσύνθεση τού αιγιακού χώρου καί γενικότερα τής απόφυσης τής χερσονήσσου τού Αίμου, διαπνέεται από τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα, μέ ένα αέναο αγώνα ανθρωποποίησης καί ανθρωπολογικής ταυτοποίησης τής ατομικής ετερότητας στά πλαίσια τής συλλογικής εταιρότητας.
• Η άναρχη ελευθερία, ώς υπέρτατη οντολογική αρχή, ανθρωποποίησε τούς θεούς, αποκαθάρθηκε στήν ανθρώπινη της διάσταση (ύβρις), θεμελίωσε τήν ατομική καί συλλογική της ελευθερία (δικαιoσύνη) καί βρήκε τήν ουσία της στήν θεοποίηση τού λόγου (Oρθός Λόγος) καί τήν προσωπική ελευθερία στήν αγαπητική προσφορά.
• Πορεία αιώνων καί ποταμοί δικαίων καί αδίκων μάς παραδόθηκαν ώς παρακαταθήκες. Είναι η δική μας ανθρωποποίηση. Ο ελληνικός τρόπος αντίληψης περί τού όντως ώντος.
• Ο ελληνικός τρόπος συλλογικής βίωσης, στίς συντεταγμένες τής ελεύθερης επιλογής τού ορθού.
• Καί η πολιτική;
• Αυτή επιβλήθηκε καί οργανώθηκε από αλλοδαπούς.
• Επιβλήθηκε μέ τούς στατικούς κανόνες τής ατομικότητας. Τού ατομικού ζώου τής αγέλης, πού ζεί γιά νά πεθάνει. Τόν δρόμο από τό είναι στό μηδέν. Τήν ανυπαρξία δυναμικής οντολογικής προοπτικής, μέ τήν επιβολή τής καταναλωτικής ευδαιμονίας καί τήν αξιακά κατακριτέα συσσώρευση καί σπατάλη γιά χάρη τού θανάτου. Κατάργησε καί τιμωρεί τό ήθος μέ τήν επιβολή ηθικιστικών κανόνων ατομικής συμπεριφοράς (Η ηθική τού ανθρώπινου νόμου μέ τήν κανονιστική του επιβολή, ώς αξιακή αρχή εταιρότητας καί τήν ετερότητα φυλακισμένη στήν «ιδιωτική σφαίρα» καί στήν μανιοκαταθλιπτικότητα τής άσκοπης καί άλογης όντως μή ύπαρξης ).
• Αντίποδας αυτής τής επιλογής είναι καί η επιβολή τής ατομικής ανυπαρξίας στό αντεστραμμένο είδωλο καλού καί κακού τής μανιχαϊστικής αύτής αντίληψης, μέ πολιτική έκφραση τό σοβιετικό σοσιολιστικό μοντέλο τής κομμουνιστικής κομματικής πρωτοπορίας.
• Από τήν περίοδο τών σταυροφοριών καί τήν άλωση τής Πόλης, έχουμε καί τήν βίαιη διακοπή εφαρμοσμένης πολιτικής, ελληνικής οντολογικής αντίληψης καί υφής, όχι μόνο στόν ελληνικό, αλλά καί στόν ελληνότροπο καί ελληνόστροφο οικουμενικό χώρο, γνωστό ώς καθ’ ημάς ανατολή. (καί δύση θά πρόσθετα, συμπεριλαμβάνοντας τούς ελληνογενείς καί ελληνότροπους Ρωμαίους τής δύσης, ανήκοντας αυτοδικαίως τούς καιρούς εκείνους στό κοινό τών ελληνοτραφών Ρωμιών).
• Η αποδοχή τής ελληνικής γραμματείας, η μελέτη, η αποδοχή τής εξωτερίκευσής της καί όχι τής εννοιολογικής της ουσίας, δημιούργησαν ένα «χρηστικό», λόγω διαφορετικών κοινωνιολογικοανθρωπολογικών προϋποθέσεων, μή πλήρως κατανοητό καί στήν νεοέκδοσή του παραμορφωτικό στήν οντολογική του σύλληψη καί ανάπτυξη πλαίσιο ανθρωπολογικής καί κοινωνιολογικής αντίληψης.
• Τίς συνέπειες αυτής τής νεοκοινωνικής δόμησης, επιβολής καί εφαρμογής τής νεοπολιτικής πρακτικής πού δημιούργησε τό παραμορφωτικό είδωλο μιάς «ελληνοφανούς» κοσμοαντίληψης, βιώνουμε από τότε πού έχουμε ελεύθερο κράτος.
• Η παράδοσή μας δέν στάθηκε ικανή νά μάς προστατέψει από τήν πολιτιστική μας άλωση. Ότι λειτουργεί ακόμα στό συνειδητό καί ασυνείδητο τού ελληνικού κόσμου, υπομειώνεται συνεχώς μέ ένα υφέρποντα τρόπο, προϊόν τής άμεσης καί έμμεσης πνευματικής κηδεμονίας τής ελληνικής πνευματικής τάξης καί τής τεχνοκρατικής καί πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, μέ σημαίνουσες, παρ’όλα αυτά εξαιρέσεις.
• Τό ελληνικό έθνος-κράτος βρίσκεται σέ μιά σημαντικότατη καμπή τής εξελικτικής του πορείας. Μπορεί νά συνεχίσει νά υπάρχει ώς έθνος καί ώς κράτος, μέ έντονη μάλιστα δυναμική καί επαναείσοδό του στήν πρωτοπορία τής επαναελληνοποίησης τού δυτικού ανθρώπου ή νά συνεχίσει μόνο ώς κράτος, χαμένο στήν ανυπαρξία τού δυτικού τρόπου ύπαρξης καί ζωής.
• Η αμφισημία του μέ τούς τρόπους οργάνωσης καί διαχείρισης τής πολιτειακής καί πολιτικής πραγματικότητας τών βορειοευρωπαϊκών κρατών, δέν έχουν νά κάνουν μέ οκνηρότητα τού λαού καί τήν τάση του γιά φυγοπονία. Τό τελείως αντίθετο θά έλεγα εγώ. Ο έλληνας (καί όχι μόνο αυτός, δές Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία καί Γαλλία ακόμα) αρνείται τήν ασυνειδητότητα τής παραγωγής τού δούλου.
• Συνειδητά θέλει νά δημιουργήσει, αλλά στερείται εσκεμμένα (από ξένους καί ημεδαπούς μιγάδες) τόν πολιτικό καί πνευματικό του τρόπο καί τήν ενυπάρχουσα στό υποσυνείδητό του άναρχη ελευθερία τού Ορθού Λόγου.
• Υπάρχει, γιά πρώτη φορά μετά τήν άλωση τής Πόλης, τόσο πολυπληθές μορφωμένο, ανήσυχο καί ανέλπιδο στήν προοπτική του, (στά πλαίσια τού μεταπρατικού ελληνικού κράτους τής απόλυτης μετριότητας τών κρατούντων) νεανικό δυναμικό. Η ασφυξία πού προκαλεί τό μιγάδικο σύστημα τών ξενοκρατούντων ελληνοφώνων ανδρεικέλων, μπορεί νά αποτελέσει τήν θρυαλλίδα μιάς πραγματικής αρχής παλιγγενεσίας.
• Όποιος (καί είναι πολλοί) μπορεί νά προσφέρει πρός αυτή τήν κατεύθυνση, άς βάλλει τό λιθαράκι του.
• Προσοχή όμως καί στήν πολιτική επιλογή. Πολιτικές επιλογές εθνικιστικής υστερίας είναι αντίθετες στόν πυρήνα δόμησης μιάς ελληνικής πολτικής πρότασης. Ο εθνικισμός (ρατσισμός) είναι προϊόν τού δυτικού κόσμου τής αναγέννησης καί όχι δικό μας. Είναι στήν ουσία άρνηση τής ελληνικότητας.
• Ο ελληνικός εθνισμός είναι ο παράφορος έρωτας μέ τήν ελληνικότητα τού τρόπου σκέψης καί μέ τήν συνειδητή καί ασυνείδητη στάση τών φορέων του γιά απεγκλωβισμό από τήν κοραϊκή επανακκένωση. Ο ελληνικός εθνισμός είναι ο παράφορος έρωτας μέ τήν ελευθερία.

Ιαπετός

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. tak avatar
  tak 04/02/2012 10:17:29

  "Ο ελληνικός εθνισμός είναι ο παράφορος έρωτας μέ τήν ελευθερία"... Δακρύζω Ιαπετέ! Συγχαρητήρια...

 2. δημητρης avatar
  δημητρης 04/02/2012 10:23:28

  δημητρης είπε
  Φεβρουαρίου 3, 2012 στις 10:35 μμ
  ακομα και οι Αλβανοι ξεσηκωθηκαν αναντια στον Μπερισα.
  Τετοιο λαο ξεφτιλισμενο σαν και εμας τους Ελληνες δεν εχω ξαναδει στην Ιστορια.
  1200 χρονια σκλαβοιστην Εκκλησια, 400 χρονια σκλαβοι στον Τουρκο, 150 χρονια σκλαβοι στην Δυση (Αγγλοι, Γαλλοι, Ρωσσοι, Αγγλοι, Αμερικανοι και τελευταια sτο 4ο Reich.
  Ας παμε στο Διαολο Ελληνες.!!

  • Γιώργος avatar
   Γιώργος @ δημητρης 04/02/2012 11:39:26

   Άντε, πήγαινε στον διάολο...

  • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
   ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ δημητρης 05/02/2012 23:47:27

   1200 στην εκκλησία; Πού το είδες αυτό; Ποιός ένιωθε υπόδουλος σε αυτήν; Ανοησίες, και ημιμάθεια

  • GEO avatar
   GEO @ δημητρης 06/02/2012 10:02:44

   Μεγαλύτερη αχαριστία προς την Εκκλησία που ήταν και είναι δίπλα στο λαό από τις εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες μέχρι σήμερα δεν υπάρχει (σου θυμίζω: θυσίες ιερέων και αρχιερέων, εμψύχωση των στρατιωτών, ανεκτίμητη προσφορά για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, άρνηση σύμπραξης με τους κατακτητές κλπ.).
   Για πες μου εσύ τί εννοείς όταν γράφεις σκλάβοι στην Εκκλησία και ποια επιχειρήματα έχεις για αυτό;

 3. S.R. avatar
  S.R. 04/02/2012 10:52:53

  Του Χάρρυ Κλύνν

  Ούτε το Μνημόνιο, ούτε οι δανειακές συμβάσεις είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτής της χώρας…
  Ούτε δυσθεώρητο χρέος, ούτε η βαθιά ύφεση, ούτε ακόμα και εκείνη η κατοχική κυβέρνηση του ημιπαράφρονα μειοδότη πρωθυπουργού Γ. Α. Παπανδρέου κι αυτή ακόμα η θλιβερή συγκυβέρνηση της «παράδοσης της χώρας» του δοτού τραπεζοϋπάλληλου…

  Το μεγάλο και ανυπέρβλητο πρόβλημα αυτής της χώρας είναι η πολτοποίηση της συνείδησης του δηλητηριασμένου με το δηλητήριο του άκρατου ατομισμού και του με κάθε τρόπο ανελέητου κυνηγιού του χρήματος, ελληνικού λαού, που επέβαλε και ανακήρυξε ως κυρίαρχο ήθος ο «Μέγας εκμαυλιστής» του Ελληνικού λαού, Ανδρέας Παπανδρέου…
  Να γιατί, ενώ οι τοκογλύφοι και οι Ευρωφασίστες στέλνουν με μέτρα πρωτόγνωρης σκληρότητας τη χώρα στην κόλαση της οικονομικής εξαθλίωσης, ο Ελληνικός λαό παραμένει απαθής, μοιραίος και αδρανής!
  Τελεία και παύλα.


  Δεν ξερω αν το εχει βαλει στο σαιτ καποιος αλλος, η αν ειναι το καταλληλο "τοπικ" για να μπει, αλλα θαυμασα αλλη μια φορα, τον Χαρρυ Κλυνν, και θεωρω οτι πρεπει να διαβαστει και να διαδοθει.... Ειναι η πιο καιρια απαντηση στην Πασοκικη προπαγανδα διαμοιρασμου ,ισομερως, των ευθυνων της καταστροφης...

  • Μεσσήνιος avatar
   Μεσσήνιος @ S.R. 04/02/2012 12:33:52

   Συγχαρτήρια στον Χ. Κλύν. Θίγει την ουσία εν σχέσει προς τον Α. Παπανδρεόυ. Ενώ τα κρατικοδίαται ΜΜΕ, έχουν επί 20 χρόνια στο απυρόβλητο τον δημαγωγό των δημαγωγών.

 4. Μεσσήνιος avatar
  Μεσσήνιος 04/02/2012 11:59:37

  Ενδιαφέρον άρθρο με πολύ καλές προθέσεις και πολύ καλές επισημάνσεις. Έχει όμως πολλές ασάφειες σε πολλά σημεία και πολλές απολυστεύσεις.
  Υποστηρίζει επί παραδείγματι, όπως και άλλοι σοβαροί αναλυτές, ότι μετά την απελευθέρωση την πολιτική μας την επέβαλλαν οι αλλοδαποί.
  Τι έπρεπε να γίνει, μήπως είχαμε εμείς καμία σοβαρή πρόταση; Εδώ από τα 6 χρόνια αγώνα τα 4 1/2 ήσαν εμφύλιος. Τον Υψηλάντη δεν τον θέλαμε για κυβερνήτη, το Καποδίστρια τον φονεύσανε. Εδώ την πρώτη προσπάθεια για κτηματολόγιο την έκανε το μέλος της αντιβασιλείας νομομαθής Μάουρερ (τα βιβλία του τα διάβαζε και παρέπεμπε και ο Μαρξ για όποιον επιθυμεί να γνωρίζει την βαλκανική κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα), ο οποίος εργάσθηκε νυχθημερόν επί 10 μήνες, μέχρι που ανεκληθη. Ο ίδιος έγραψε και τους δικαστικούς κώδικες, οι οποίοι λειτούργησαν μέχρι το 1987, που τους άλλαξε ο Κουτσόγιωργας. Όσο για το κτηματολόγιο εδόθησαν χρήματα από την Ευρώπη ύστερα από περίπου 160 χρόνια για να γίνει επί Λαλιώτη, την συνέχεια την ξέρετε.
  Μου άρεσε αυτό που γράφετε στο τέλος περί μορφωμένων ανθρώπων μικράς ηλικίας

 5. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 04/02/2012 12:59:32

  Ο Ιαπετός είπε:
  "Υπάρχει, γιά πρώτη φορά μετά τήν άλωση τής Πόλης, τόσο πολυπληθές μορφωμένο, ανήσυχο καί ανέλπιδο στήν προοπτική του, (στά πλαίσια τού μεταπρατικού ελληνικού κράτους τής απόλυτης μετριότητας τών κρατούντων) νεανικό δυναμικό".
  Ερωτώ: Αλήθεια ποιά τα ποιοτικά στοιχεία αυτού του όντως ανέλπιδου και πολλαπλώς εξαπατημένου νεανικού δυναμικού; Διότι αν ως "μορφωμένο" αντιλαμβάνεται κανείς τον κάτοχο πανεπιστημιακού τίτλου, λυπάμαι, αλλά πρέπει να πω ότι ελάχιστο ποσοστό του θα μπορούσε να γεμίσει τον όρο. Γίνομαι σκληρός αλλά στην ουσία έχουμε μεταλυκειακούς διπλωματούχους. Δυστυχώς αυτό παράγει το εκπαιδευτικό μας σύστημα.
  Όσα θίγει στο άρθρο του ο Ιαπετός θα μπορούσε να είναι, όπως δείχνει και η διάρθρωσή τους άλλωστε, θεματικός κύκλος ακαδημαϊκής έρευνας ή διαλέξεων. Είναι ιδιαίτερα πυκνά και σύνθετα τα ερωτήματα που θέτει. Οι απαντήσεις του όμως απλουστευτικές. Δεν αρκεί η επίκληση του Ορθού Λόγου. Χρειάζεται κανείς και την ακολουθία του.
  Ο συντάκτης κι η θεματολογία του όπως δείχνει και η ορολογία που χρησιμοποιεί κινείται ασφαλώς σε άλλα επίπεδα σε σχέση με τον λαό και την καθημερινότητά του. Εκφράζει τις ανησυχίες ενός λογίου με συγκεκριμένη, αλλά πρωθύστερη, άποψη για τον Ελληνισμό. Μάλιστα η επινοημένη, γενεαλογική κι επιλεκτική καθώς και η ανιστορική παρουσίαση της διαχρονικότητας των πραγμάτων που συνιστούν τον Ελληνισμό, κατά την άποψή του, στις διάφορες εκφάνσεις τους είναι δηλωτική του πολιτικά χρηστικού χαρακτήρα των θεματικών του επιλογών.
  Για παράδειγμα ο τρόπος της παρουσίασης μου γέννησε το ακόλουθο ερώτημα: Ο αφορισμός της Αναγέννησης είναι κι αφορισμός του Πλήθωνος; Είναι ο πρώτος που μίλησε για Έλληνες και πάλι μετά από αιώνες.
  Είναι όντως αναγκαία η συζήτηση γι' αυτά τα ζητήματα. Δε μπορεί όμως να διεξαχθεί σοβαρά όταν γίνεται για να υπάρξει απλά ως χρηστικό εργαλείο της τρέχουσας πολιτικής. Είτε προηγείται, είτε διεξάγεται παράλληλα εμπλουτίζει την πολιτική, της προσφέρει δυνατότητες σεναρίων αλλά δεν επιτρέπεται να καταστεί υποχείριό της.
  Παρά την διαφορετική μου προσέγγιση αποτιμώ θετικά την κατάθεση των ζητημάτων από τον Ιαπετό.
  Θεωρώ ότι η κατ' ελάχιστο τρισχιλιετής πολιτισμική εμπειρία αυτού που κατανοείται ως Ελληνισμός μας δίνει αρκετά και κατάλληλα εφόδια να συνθέσουμε τη σύγχρονή μας ελληνότροπη στάση και πράξη. Το μείγμα είναι το ζητούμενο.

  • Ιαπετός avatar
   Ιαπετός @ Εύμηλος 04/02/2012 16:06:03

   Εύμηλε
   Ευχαριστώ γιά τήν σχολιαστική σου παρέμβαση.
   Συμφωνώ ότι είναι ιδιαίτερα πυκνά και σύνθετα τα ερωτήματα που δημιουργεί σέ λόγιους καί μή η αφαιρετική διαπίστωση εκ μέρους μου τής ουσίας τής ελληνικότητας, πού είναι ο Ορθολογισμός καί όχι ο δυτικός λογικισμός (Rationalismus). Υπάρχουν αναρίθμητα πονήματα αρχαίων καί σύγχρονων σοφών λογίων, καθώς καί η απερίγραπτη πατερική ανθολογία (γνωστή καί ώς ομφαλοσκόπηση στούς δυτικότροφους «σοβαρούς» επιστημονικούς κύκλους) πού αναφέρονται διεξοδικότατα στήν εννοιολογική ταύτιση τού ορθολογισμού μέ τόν αρχετυπικό ΛΟΓΟ. Αυτά πρός αποφυγή παρεξηγήσεων. Η άποψή μου δέν είναι όπως αποφαντικά διαπιστώνεις απλουστευτική καί επικλητική, αλλά θέμα προσωπικής νοητικής επιλογής.

   Αναφέρεις δέ:
   «Μάλιστα η επινοημένη, γενεαλογική κι επιλεκτική καθώς και η ανιστορική παρουσίαση της διαχρονικότητας των πραγμάτων που συνιστούν τον Ελληνισμό, κατά την άποψή του, στις διάφορες εκφάνσεις τους είναι δηλωτική του πολιτικά χρηστικού χαρακτήρα των θεματικών του επιλογών.»
   Υποθέτω εννοείς ότι δέν συμβαδίζει μέ τήν «επιστημονικά τεκμηριωμένη» καί γενικώς ανά τήν δύση παραδεκτή, ΜΗ ύπαρξη εθνολογικής συνέχειας τών σύγχρονων κατοίκων τής ελλαδικής επικράτειας.
   Η μεγαλωσύνη δέ αυτής τής «επιστημονικής» κοινότητας νά εκπαιδεύει καί νά χρηματοδοτεί «επιστημονικά τεκμηριωμένες» εργασίες ιθαγενών επιστημόνων, διψούντων γιά «επιστημονική» κατάρτιση καί «ανιδιοτελή προσφορά» στό ιθαγενές καί παγκόσμιο πανεπιστημιακό κατεστημένο είναι δεδωμένη. Ο Ιθαγενής ακαδημαϊκός πρέπει απλώς νά έχει τίς «σωστές» απόψεις. Τότε μπορεί νά ασχοληθεί καί μέ τό φαινόμενο τής «τρισχιλιετής πολιτισμικής εμπειρίας αυτού που κατανοείται ως Ελληνισμός».
   Αυτό βέβαια κάτω από τό αδιαπαγμάτευτο πρίσμα, ότι είναι δημιούργημα τών «Αρίων προγόνων», τού φύλλου τών «Ινδοευρωπαίων» πού εισέβαλαν από τόν Βορρά, κατέκτησαν τούς Ιθαγενείς, δημιούργησαν τόν αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, εκβαρβαρώθηκαν καί στήν συνέχεια εξαφανίστηκαν φυλετικά καί πολιτισμικά καί σήμερα «αποκαθαρίζονται». Πολιτιστικά μόνο εννοείται. Η μελαχρινή χροιά τού δέρματος τών Ιθαγενών δέν «αποκαθάρεται».
   Η «αναγεννησιακή ορθότητα» επιβλήθηκε καί σέ εμάς τούς Ιθαγενείς νά θεωρείται ΜΗ επινοημένη, ΜΗ γενεαλογική καί ΜΗ επιλεκτική, καθώς και η ανιστορική παρουσίαση της διαχρονικότητας των πραγμάτων ΜΗ αποδεκτή από τό «επιστημονικοφανές» πανεπιστημιακό κατεστημένο τών φυλετικά απογόνων τής ανώτερης ανθρωπολογικά «άριας ινδοευρωπαϊκής» φυλής.
   Τό θέμα είναι πολύ μεγάλο καί δέν πρόκειται νά λυθεί εδώ.
   «Ως χρηστικό εργαλείο της τρέχουσας πολιτικής» φυσικά καί πρέπει καί χρησιμοποιείται. Δέν είναι,κατ' ανάγκην, τό εργαλείο τής καθεστωτικής πολιτικής. Αυτή χρησιμοποιεί τό γνωστό καλολαδωμένο καί εύχρηστο εργαλείο made in «Ανήκωμεν είς τήν δύσιν». Ψυχί τε καί πνεύματι.

 6. man8os avatar
  man8os 04/02/2012 13:19:25

  Το κειμενο εχει πολλες ασαφειες και χρειαζεται αναλυση για να γινει πληρως κατανοητο.

 7. Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
  Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 14:34:10

  Ναὶ Ἰαπετέ!

  Στὸ ζήτημα τῆς συλλογικῆς μας ταυτότητας ἔχουμε σοβαρὸ πρόβλημα, πρόβλημα ἐπιβίωσης, διότι ἀφήσαμε χομπίστες τῆς πολιτικῆς νὰ «παίζουν μὲ τὰ κουμπιὰ» στὰ ἄδυτα τῶν ἀδύτων, πρὸς τέρψη τῶν πατρόνων τους, χαντακώνοντάς μας συλλογικῶς.

  Δὲν ἀναφέρομαι στὸ ζήτημα, ποιά ἀκριβῶς συλλογικὴ ταυτότητα (γραικική, ἀρχαιοελληνική, ρωμέηκη, ἰλιαδορωμέηκη, «μετακενωμένη»-δυτικοεὐρωπαϊκὴ κλπ.) – κάτι τέτοιο θὰ ἦταν «πόλεμος ἀξιῶν», φυσικὰ μὲ ἐνδιαφέρει καὶ ἔχω θέση, ἀλλὰ δὲν ἀνήκει ἐδῶ. Ἀναφέρομαι στὸ ὀξὺ πρόβλημα τῆς κάποτε ἀντικατάστασης μιᾶς προβληματικῆς συλλογικῆς ταυτότητας (τὸν «ἑλληνοχριστιανισμὸ» τοῦ Παττακοῦ, ποὺ οὔτε τόσο ἑλληνικὸς ἤτανε οὔτε καὶ πολὺ ὀρθόδοξος) μὲ τὴν ἀπολύτως-καμμία, μὲ τὴν δεδηλωμένη ἢ ὑπόρρητη βεβαιότητα ὅτι οἱ συλλογικὲς ταυτότητες εἶναι «φαντασιακὲς κοινότητες» (imagined communities - B. Anderson).

  Γιατί αὐτὸ εἶναι πρόβλημα ἐπιβίωσης τοῦ ἔθνους-κράτους; Μά, ἕνα σύνολο χωρὶς νοηματοδότηση συλλογικῆς ταυτότητας δὲν ἔχει κίνητρο νὰ διατηρήσει τὴν ἑτερότητά του ἔναντι τῶν ἄλλων- κατ’ οὐσίαν, δὲν ἔχει κίνητρο νὰ μὴν αὐτοδιαλυθεῖ παραχρῆμα, ἁπλῶς αὐτὲς οἱ διαδικασίες διαρκοῦν στὴν πράξη (καὶ δεδομένης τῆς ἀντίστασης) περισσότερο. Ἡ μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ γεωγραφικὸ χώρο καὶ τοῦ λαοῦ σὲ πληθυσμὸ καθιστᾶ τὸ κράτος -ἢ τὴν ἀνάγκη κράτους- ἀνυπόστατο, τοὐλάχιστον γιὰ τοὺς ὑπηκόους του (διότι ἄλλοι μπορεῖ νὰ ἔχουν συμφέροντα ἀπὸ τὴν διατήρησή του). Προφανῶς, γιὰ ἔθνος δὲν μιλᾶμε κἂν σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση, τῆς μὴ-συλλογικῆς ταυτότητας: μὰ ἀκόμα καὶ τὸ «σκέτο» κράτος χάνει τὸν λόγο ὕπαρξής του.

  Ἐδῶ ἐλλοχεύει καὶ μιὰ δεύτερη τάση, ἕνας δεύτερος κίνδυνος: ὅταν τὸ ἔθνος-κράτος παραιτεῖται τῆς δυνατότητάς του νὰ ἀποδέχεται μιὰ «ἐπίσημη» ἐκδοχὴ τῆς συλλογικῆς ταυτότητας, ἢ ὅταν στὴν πράξη προτιμᾶ τὴν μὴ-ταυτότητα τῶν «φαντασιακῶν κοινοτήτων», τότε αὐτὸ τὸ κενὸ καλεῖται νὰ τὸ καλύψει ὅποιος τὸ ἐπιθυμεῖ, ἐντὸς ἢ ἐκτὸς τῆς χώρας. Καὶ σὲ ἕνα τέτοιο γεωγραφικὸ «φιλέτο», οὐκ ὀλίγοι δηλώνουν παραπάνω ἀπὸ πρόθυμοι νὰ συνδιαμορφώσουν ἐν ἀγαστῇ συνεργασίᾳ τὴν ταυτότητα τοῦ Ἕλληνα. Κραυγαλέο τὸ παράδειγμα τῆς Κύπρου, ὅπου τώρα βρίσκεται σὲ πλήρη ἀνάπτυξη ἠ «κυπριακὴ ἰδεολογία» ἀπὸ τοὺς ἔξωθεν καὶ τὸ κυβερνῶν κόμμα, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἑλληνοκύπριοι καὶ τουρκοκύπριοι συγκροτοῦν ἕνα ξεχωριστὸ ἔθνος, τοὺς Κυπρίους (σὰν νὰ λέμε ἔθνος Κρητικῶν ἢ ἔθνος Πελοποννησίων), ἐνῷ οἱ ἑλληνοκύπριοι δὲν εἶναι ὁμοεθνεῖς τῶν Ἑλλήνων. (Εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη γιὰ τὸ «πλωτὸ ἀεροπλανοφόρο» τῶν Βρεττανῶν καὶ τοῦ Νταβούτογλου).  Γιὰ ὅσους νομίζουν πὼς σκιαμαχοῦμε μὲ ἕναν «ἐθνομηδενισμὸ» ποὺ ὑπάρχει μόνο στὸ μυαλό μας, ἂς βάλουμε κάτω τὸ πόσα κρατικὰ κονδύλια (τοῦ ἕλληνα φορολογουμένου καὶ τῶν εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων γιὰ τὴν «σύγκλιση» τῆς Ἑλλάδας) ἔχουν πέσει στὴν μεταπολίτευση σὲ προγράμματα ἢ ἀνθρώπους ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὸν «ἀντιεθνικισμὸ τῶν φαντασιακῶν κοινοτήτων», ἢ τὸ ποιές θέσεις κατέχονται ἀπὸ ποιούς στὸ πλέγμα πολυποίκιλης ἐξουσίας τῆς Ἑλλάδας τῆς μεταπολίτευσης. Καὶ ἐπειδὴ «ἀπὸ τοὺς καρπούς των τοὺς γνωρίζετε», ἂς ἀναλογιστεῖ ὁ καθένας ξεχωριστὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν δράσεων.

  (Νὰ θυμόμαστε καὶ τὶς δόξες τοῦ Θάνου Βερέμη ἐπὶ κυβερνήσεως ΝΔ: τί πρόεδρος στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Παιδείας, τί τό’να, τί τ’ ἄλλο- τὰ πῆρε ὅλα κι ἔφυγε.) Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἠ ἐκδοχὴ ἐπιστήμης ποὺ καταγράφει καὶ προωθεῖ τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ ἡ ἑξῆς, ὅτι ὑφίσταται ἡ σωστὴ/ἐπιστημονικὴ/προοδευτικὴ ἀντίληψη περὶ «φαντασιακῶν κοινοτήτων» τῶν Ἄντερσον καὶ βεβαίως Χόμπσμπάουμ ἀπὸ τὴ μία, καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη βρίσκονται ὅσοι δὲν δέχονται αὐτὸν τὸν ὁρισμό, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὅλοι συλλήβδην «ἐθνικιστές»; Βρίσκονται ἢ δὲν βρίσκονται σὲ αὐτὸ τὸ πνευματικὸ κλίμα ὁ ἄρχων τοῦ τμήματος Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Λιάκος, ἡ Ρεπούση τοῦ βιβλίου τῆς ΣΤ΄ δημοτικοῦ καὶ τοῦ «τομέα παιδείας» τοῦ Κουβέλη, ἡ Κουλούρη τοῦ πανεπιστημίου Πελοποννήσου καὶ τοῦ Joint History Project γιὰ τὰ Βαλκάνια (ἐπίσημοι χορηγοί: USAID, Coca Cola κλπ κλπ), ἡ περίφημη καθηγήτρια Δραγώνα καὶ ἡ διαβόητη καθηγήτρια Φραγκουδάκη τοῦ «ἰδεολογικοῦ πειθαναγκασμοῦ» καὶ τῆς «παιδαγωγικῆς βίας» τῶν πάλαι ποτὲ ἀναγνωστικῶν τοῦ δημοτικοῦ σχολείου; (Ἡ μαζικὴ παραγωγὴ «εὐπειθῶν» διδακτόρων πολὺ πέρα ἀπὸ τὰ ὄρια τῶν κανονισμῶν στὰ χρόνια τῆς μεταπολίτευσης, μέχρι καὶ σήμερα, θὰ ἦταν κωμικὴ ἂν δὲν ἦταν τραγική. Ἕνας ὁλόκληρος στρατός). Μιὰ σοβαρὴ μελέτη τῆς στελέχωσης τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καθὼς καὶ τοῦ διαμοιρασμοῦ τῶν κονδυλίων στὸν «χῶρο τοῦ πολιτισμοῦ» στὴν Μεταπολίτευση θὰ φανέρωνε πολλά, τὰ ὁποῖα ὅμως λίγο πολὺ τὰ ξέρουμε ἢ τὰ φανταζόμαστε, χωρὶς βέβαια νὰ τολμήσουμε νὰ διανοηθοῦμε τὴν ἔκτασή τους..

  Φυσικά, τὸ κράτος δὲν βγάζει ἕνα φιρμάνι συλλογικῆς ταυτότητας ἐρήμην ἢ καὶ σὲ βάρος τῆς κοινωνίας καὶ πάει ἔληξε. Παράλληλα ὅμως ἔχει μεγάλη σημασία τὸ ποιά συλλογικὴ ταυτότητα «ἀποδέχεται», ὁσοδήποτε παθητικὰ ἢ λιγώτερο παθητικά, τὸ κράτος- δὲν ὐπάρχει παιδεία (καὶ ὄχι μόνο) σὲ «ἰδεολογικὸ κενό».

  Τώρα, γιὰ τὰ ἐπιμέρους ζητήματα τῆς συλλογικῆς ταυτότητας, γιὰ τὸ ποιά εἶναι ἠ «ἀληθινή» μας συλλογικὴ ταυτότητα (π.χ., τὰ Σκόπια ἐπιχειροῦν νὰ ἀποκτήσουν συλλογικὴ ταυτότητα, μὰ αὐτὴ δὲν εἶναι μὲ κανέναν τρόπο ἀληθινὴ) συνεκτιμῶνται ποικίλοι παράγοντες. Τὸ νὰ μαζευτοῦμε καὶ νὰ προσπαθεῖ νὰ πουλήσει ὁ καθένας μας τὴν ἰδεολογική του πραμάτεια δὲν εἶναι πολιτική, ἀλλὰ χόμπι καὶ μάλιστα τοῦ ἐπιβλαβοῦς εἴδους. (Ἂς σημειωθεῖ βέβαια μιὰ προσωπική μου ἄποψη, ὅτι δὲν κάνουμε χαΐρι οὔτε μὲ τὸν μεταπρατισμὸ καὶ τὴν μετακένωση, ὅπου ὕψιστος ἐθνικὸς στόχος εἶναι νὰ ἐρχόμαστε... δεύτεροι, οὔτε μὲ μιὰ ἀποκλειστικὴ ἀρχαιολαγνεία διακτινισμοῦ 2.500 χρόνια πρίν, ἡ ὁποία συναγωνίζεται σὲ κιβδηλία τὴν σκοπιανὴ παραχάραξη, καίτοι μὲ ἄλλους ὅρους). Μὴν ξεχνᾶμε βέβαια πὼς ὅταν ὀξύνονται οἱ ὑλικὲς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ, συμπαρασέρνουν σὲ ὄξυνση καὶ τὰ ζητήματα ἀξιῶν ἢ ταυτὀτητας.

  Ὅμως ὑπάρχει ἕνα δεύτερο ζήτημα, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ μοιάζει μὲ ζήτημα ἀξιῶν ἢ προτιμήσεων, λόγῳ τῆς ἔκτασής του καθίσταται ζήτημα ἐπιβίωσης. Τὸ πρόβλημα ξεκινᾶ μὲ τὴν φαντασίωση τῶν ξένων στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα, κυρίως τῶν κυβερνησάντων Βαυαρῶν, μιᾶς Ἑλλάδας ἀπ’ εὐθείας συνεχίζουσας τὴν κλασσικὴ Ἀθήνα, (ἡ ἐνοχλητικὴ παρεμβολὴ 2.500 χρόνων μὲ ὅλες τὶς μετεξελίξεις ποὺ περιεῖχαν μπορεῖ νὰ περιθωριοποιηθεῖ) μὲ πρωτεύουσα τὴν Ἀθήνα (ἕνα προβατοχωριὸ τότε), κίονες, μόνο χλαμύδες δὲ μᾶς ἔβαλαν. Πρόθυμοι συνεργάτες, ἕνα κομμάτι τῆς τότε ἑλληνικῆς διανόησης ἐμπνεόμενο ἀπὸ τὸν Κοραῆ κυρίως, τὸ ὁποῖο μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια κατ’ οὐσίαν στελέχωσε τὶς κρίσιμες δημόσιες θέσεις τοῦ νέου κράτους ὑπὸ τὴν πεφωτισμένη ἡγεσία τῶν Βαυαρῶν. Σὲ κάθε περίπτωση, αὐτὴ ἠ τάση προχώρησε σὲ δύο κατευθύνσεις: μία ἀπόληξή της, ἠ πιὸ μετριοπαθής, κατέληξε κρατικὴ ἰδεολογία, μία ἄλλη ὅμως αὐτονομήθηκε, συνάντησε κάπου τὸν νεοπαγανισμὸ καὶ τὴν ἀρχαιολατρεία, μετεξελίχθηκε καὶ ριζοσπαστικοποιούμενη πέρασε στὴν ὑπο-κουλτούρα. Ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα σὲ ὅλο αὐτό; Πὼς σὲ συνάρτηση μὲ (i) τὸν μηδενισμό, (ii) τὴν ἐξατομίκευση (ἄρα, καὶ τὴν ἐξατομίξευση τῆς αὐτονοηματοδότησης), (iii) στὴν ἀνόσια συμμαχία τῆς τάσης μὲ κομμάτι τῆς ἀθεϊστικῆς-διαφωτιστικῆς τάσης (ἀφοῦ συντάσσονται στὴν ἀποστροφὴ γιὰ τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὸ «βυζάντιο» καὶ στὴν ἀναγωγὴ στὸ «καθαρὸ» ἀρχαῖο ἑλληνικὸ πνεῦμα) καὶ (iv) τὴν κρίση τοῦ χριστιανισμοῦ στὴν Ἑλλάδα, αὐτὴ ἡ τάση γιγαντώνεται συνεχῶς καὶ γίνεται πιὸ ἐπιθετικὴ (μόττο: οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν τὸ φῶς, μετὰ ἦρθαν οἱ Ἑβραιοχριστιανοὶ καὶ τό’σβησαν μὲ τὴ βία, νὰ διώξουμε τοὺς Ἑβραιοχριστιανοὺς καὶ νὰ ἀναχθοῦμε στὸ ἀρχαῖο ἀθάνατο φῶς), κάτι ποὺ διαπιστώνουμε διαρκῶς στὸ διαδίκτυο, ὑφίσταται ρεαλιστικὸς κίνδυνος αὐριανοῦ-μεθαυριανοῦ ἐθνικοῦ διχασμοῦ ἀνάμεσα σὲ «χριστιανοέλληνες» καὶ «ἀρχαιοέλληνες», σὲ «μεταβυζαντινοὺς» καὶ «νεοπαγανοκλασσικούς». Μπορεῖ νὰ βρίσκετε τὸν φόβο μου ὑπερβολικό, μὰ δηλώνω πεπεισμένος: τὰ γεγονότα δείχνουν πὼς ὁ σπόρος γιὰ ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο (δηλαδὴ μελλοντικοῦ γενικευμένου διχασμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὄχι γιὰ ἰδεολογικὲς ἢ ἄλλες διαμάχες μεμονωμένων ὁμάδων) εἶναι καλὰ φυτεμένος καὶ χρειάζεται ἁπλῶς τὸν χρόνο του γιὰ νὰ ἀνθίσει τὰ «ἄνθη τοῦ κακοῦ». Ἂν κάτι τέτοιο συμβεῖ, θὰ εἶναι διχασμὸς πολὺ πιὸ βαθὺς καὶ δυνατὸς ἀπὸ τὸν «ἐθνικὸ διχασμὸ» τοῦ 20οῦ αἰῶνα, καὶ ἴσως ἀποδειχθεῖ ἐθνοκτόνος ὅσο τίποτε ἄλλο- δὲν νομίζω ὅτι ὁ ἑλληνισμὸς θὰ ἀντέξει ἕναν τέτοιο γενικευμένο διχασμό. Κάτι τέτοιο προλαμβάνεται μὲ μακρόπνοη πολιτική: εἶναι δουλειὰ καὶ εὐθύνη τῆς σοβαρῆς πολιτικῆς μὲ ὅραμα (καὶ ὄχι τῆς διαχειριστικῆς ἐκδοχῆς της) νὰ προβλέπει τέτοιες ἐξελίξεις καὶ δέκα καὶ εἴκοσι καὶ πενῆντα χρόνια πρὶν συμβοῦν, καὶ νὰ δρᾶ προληπτικὰ κατὰ ἀνάλογο τρόπο. Ὅταν δὲν τὸ κάνει, εἶναι ὑπόλογη.

  • Ιαπετός avatar
   Ιαπετός @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 17:35:27

   Καταλυτικός.
   Αστυάνακτα δέξου τά σέβη μου.
   Καυσοκαλυβίτη δέξου τήν συμπάθειά μου.

   • Strange Attractor avatar
    Strange Attractor @ Ιαπετός 04/02/2012 21:07:03

    Η "παράνομη" και μη αναγνωρισμένη κόβα του Βερολίνου, φαίνεται να εντρυφεί σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα.
    Σε αντίθεση με την ημιδιαλυμένη πλέον (μετά την επέλαση του Δαναού) κόβα της Θεσ/νίκης, που φιλοσοφεί επί πολύ πιο ελαφρών θεμάτων, συνοδεία τσίπουρου.
    Φίλοι "Γερμανοί" γρηγορείτε!
    Ακούγεται πως ο Δαναός ψάχνει εισιτήριο για νας έρθει και να σας οργανώσει εν Βερολίνω....
    Ούτε ψωμί, ούτε νερό στον μιζέρια Δαναό,για το καλό σας!

    • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
     Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ Strange Attractor 04/02/2012 23:44:12

     Να μας οργανώσει ο Δαναός κομμάτι δύσκολο..
     Το οργανωτικό σκέλος της ΚΟΒΑΣ Βερολίνου είναι
     δική μου αρμοδιότητα.
     Όπως οι νότιοι θέλουν ν'ανηφορίζουν που και που
     προς Θεσσαλονίκη,έτσι και οι Βόρειοι μπορεί με τον καιρό να θέλουν ν'ανηφορίσουν προς Βερολίνο μεριά.
     Θα κάνουμε ότι μπορούμε για να περιποιηθούμε τους επισκέπτες από την πατρίδα.
     Έχουμε τη φιλοξενία στο αίμα μας !

  • Ίων και Ελευθέριος avatar
   Ίων και Ελευθέριος @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 20:52:14

   Ευχαριστώ τον Ιαπετό και τον Αστυάνακτα για τους καίριους σχολιασμούς τους.
   Αστυάνακτα, αν πράγματι ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος (σίγουρα η Ελλάδα δεν αντέχει ένα ''δεύτερο αιώνα εικονομαχίας'') νομίζω ότι είναι καταρχάς στην δική μας πλευρά -και εννοώ στην πλευρά των χριστιανών- η ευθύνη να εμποδίσουμε την σάρκωσή του. Μην ξεχνάμε ότι ο χριστιανισμός επικράτησε στην ρωμαϊκή οικουμένη όχι ως ιδεολόγημα, όχι ως μια ακόμα θρησκευτική φαντασίωση ή φιλοσοφική πρόταση (από τις πολλές που ο ελληνορωμαϊκός κόσμος ανακάτευε με επιθανάτια αγωνία στο συγκρητιστικό του χωνευτήρι προσπαθώντας να βρει υποστυλώματα για τις καταρρέουσες αξίες του), αλλά ως Ιστορικό Παράδειγμα. Ξεκινώντας από το Ιστορικό Γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου που αποτέλεσε και το κέντρο του ευαγγελικού κηρύγματος. Αυτό ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα και η συντριπτική του δύναμη που διέλυσε εν μέσω διωγμών και μαρτυρίων τα είδωλα των προπαπούδων μας.
   Θέλω να πω: αυτό που οδηγεί μέρος του λαού (και κυρίως των νέων χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων και μορφωτικού επιπέδου) στην υποκουλτούρα της αρχαιοπληξίας και του παγανισμού είναι κυρίως και πρωτίστως η χαλαρή πίστη των ιδίων των χριστιανών στο Ιστορικό Γεγονός της Αναστάσεως και της Εκκλησίας. Αυτή η χαλαρότητα και υποκρισία μας είναι η χαριστική βολή που τους στέλνει απευθείας στα γυαλιστερά ιδεολογήματα του παγανισμού. Εμείς οι ίδιοι ως χριστιανοί αντιμετωπίζουμε την Εκκλησία μας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ως ένα είδος φολκορικού υπολείμματος του ένδοξου παρελθόντος. Σε αυτό το κλίμα εντάσσω και την προσπάθεια ορισμένων συμπαθών συντρόφων της εξωκοινοβουλευτικής και σφόδρα πατριωτικής αριστεράς να προβάλλουν στους ομοϊδεάτες τους, τώρα που το σύμπαν απώλετο, την εκκλησία ως ανάχωμα στον αγώνα τους ενάντια στον οδοστρωτήρα του οικουμενισμού. Καλά και αυτά, αλλά η Εκκλησία ΔΕΝ είναι αυτό. Δεν συνδιαλέγεται με άλλες ιδεολογίες ή θρησκείες, ούτε έρχεται σε αντιπαράθεση, απλά γιατί: δεν είναι ιδεολογία, ούτε θρησκεία, και άρα δεν έχει τίποτα να πει με αυτές.
   Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο στο κείμενο του Ιαπετού, στην περίπτωση βέβαια που δεν το παρερμήνευσα: δεν είμαι θεολόγος (ούτε καν με την ακαδημαϊκή έννοια, πόσο μάλλον με την ορθόδοξη), ωστόσο δεν ξέρω αν μπορούμε την ιστορική πραγματικότητα της Εκκλησίας του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους να την προσδιορίσουμε ως μετεξέλιξη του ελληνικού πνεύματος που στην πορεία ανακάλυψε (;) την ''θεοποίηση του Λόγου''. Θεοποιήθηκε ο Λόγος; Μια τέτοια εκδοχή θα σήμαινε απλά ότι το χριστιανικό δόγμα, ως απόγειο της εξελικτικής πορείας της ελληνικής διανόησης (ή όποιας άλλης τελοσπάντων, ακόμα και εβραϊκής) δεν είναι παρά μια πιο εξελιγμένη και λεπτότερη μορφή ειδωλολατρείας.
   Γνωρίζουμε όμως ότι δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Τουτέστιν ο Θεός Λόγος (ο Ιωάννειος Λόγος, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Ομοουσίου Τριάδος, ο ενανθρωπήσας Ιησούς Χριστός) αποκαλύφθηκε τοις έθνεσι. Πρόκειται για τομή στην ανθρώπινη ιστορία από τον ίδιο τον Λόγο και όχι εξελικτικό στάδιο της φιλοσοφικής σκέψης που ανακάλυψε διανοητικά τον Λόγο και βρήκε έτσι ανάπαυση, παράγοντας εν συνεχεία και το αντίστοιχο κοινωνικο-πολιτιστικό μοντέλο της καθ' ημάς Ανατολής.
   Αυτά διευκρινιστικά και...ελπίζω να μην φάω στα μούτρα κανένα γιανναρικό "αδελφέ ψάχνεις για ατομικές θωρακίσεις" ;)

   • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
    Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ Ίων και Ελευθέριος 04/02/2012 23:45:54

    Α,δεν μπορεί εσείς γνωρίζεστε !
    Και μη με διαψεύσεις Αστυάνακτα..
    Θα σε διαγράψω !

   • madprof avatar
    madprof @ Ίων και Ελευθέριος 05/02/2012 19:53:03

    "Ξεκινώντας από το Ιστορικό Γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου που αποτέλεσε και το κέντρο του ευαγγελικού κηρύγματος. Αυτό ήταν το μεγάλο του πλεονέκτημα και η συντριπτική του δύναμη που διέλυσε εν μέσω διωγμών και μαρτυρίων τα είδωλα των προπαπούδων μας."
    Ένσταση 1η:
    Ιστορικό γεγονός τεκμηριωμένο δεν υπάρχει, πλην των ευαγγελικών "διηγημάτων"!
    "Θεοποιήθηκε ο Λόγος; Μια τέτοια εκδοχή θα σήμαινε απλά ότι το χριστιανικό δόγμα, ως απόγειο της εξελικτικής πορείας της ελληνικής διανόησης (ή όποιας άλλης τελοσπάντων, ακόμα και εβραϊκής) δεν είναι παρά μια πιο εξελιγμένη και λεπτότερη μορφή ειδωλολατρείας.Γνωρίζουμε όμως ότι δεν είμαστε ειδωλολάτρες."
    Ένσταση 2η:
    Ο Χριστιανισμός είναι μια φαρσογκροτέσκα κατάληξη ειδωλολατρίας που εκμεταλλεύτηκε τις σοφιστείες των νεοπλατωνιστών της "ελληνικής" φιλοσοφικής διανόησης.

    • Ίων και Ελευθέριος avatar
     Ίων και Ελευθέριος @ madprof 05/02/2012 23:40:07

     Τουλάχιστον ομολογείς ότι δεν υπάρχει ιστορικό γεγονός...τεκμηριωμένο. Αφήνεις και ένα παραθυράκι δηλαδή.
     Κι όμως, οι μαρτυρίες που έχουμε στα χέρια μας, γραπτές και μη, θα αρκούσαν να υποστηρίξουν εξάπαντος την ιστορικότητα οποιουδήποτε γεγονότος...αρκεί το γεγονός αυτό να μην είναι η Ανάσταση. Θεμιτή έως ένα σημείο η ένσταση, μια και δεν βλέπουμε ανθρώπους να ανασταίνονται κάθε μέρα. Ωστόσο αυτό είναι και το μόνο επιχείρημα κατά της Αναστάσεως, δυνατό επιχείρημα δεν λέω, αλλά είναι το μόνο.
     Δεν είναι έχω ούτε το χρόνο, ούτε το χώρο, ούτε και την επάρκεια για να αραδιάσω τις πάμπολλες μαρτυρίες που αρκούν για να στερεώσουν ιστορικά το γεγονός. Άλλωστε τελικά ο ίδιος ο Κύριος είπε μακάριοι οι μη ειδότες και πιστεύσαντες (μαζί με το ερευνάτε τας γραφάς). Απλά μια ελάχιστη νύξη. Το γεγονός ότι η πρώτη ιστορική Εκκλησία που κήρυξε την Ανάσταση εγκαθιδρύθηκε ακριβώς εκεί όπου ''και ο Κύριος αυτών εσταυρώθη'' και ετάφη, παρακινεί από μόνο του σε περαιτέρω σοβαρή μελέτη του θέματος. Αν όλα ήταν μια φάρσα, πως έγινε και οι πρώτοι χριστιανοί εμφανίστηκαν (και μαρτύρησαν, έχει σημασία αυτό) ακριβώς δίπλα στον...τάφο του Ιησού;
     Όσον αφορά την δεύτερη ένστασή σου: είναι παντελώς αυθαίρετη, συγγνώμη. Που είδες τη σχέση εθνικής φιλοσοφίας και ευαγγελίου; Ουδείς είχε ιδέα, όχι μόνο από τους Εθνικούς (ούτε για αστείο), αλλά και από τους ίδιους τους Εβραίους, περί τίνος μιλούσε ο Παύλος όταν κήρυττε περί Αναστάσεως.

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ίων και Ελευθέριος 05/02/2012 20:03:01

    Μακεδόνα, θὰ σὲ γελάσω, δὲν γνωρίζω- ἔγινε μία μὲ τὸν Τιγράνη, δὲν εἶναι ὅμως κάθε μέρα τ' Ἁγιαννιοῦ...


    Ἴωνα, σοφὰ μιλᾶς γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς χριστοδούλειους ("ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἀποκούμπι") Χι-Ὄμικρον στὴν ἑλλαδικὴ κοινωνία. Νὰ δοῦμε τώρα πὼς συνδυάζονται τὰ θέματα: τεράστιο σκέλος τοῦ προβλήματος εἶναι ἡ τραγικὴ ἀνεπάρκεια τῶν ἐπισκόπων. Ἡ ὁποία μὲ τὴ σειρά της συνδέεται μὲ τὸ παντελῶς ἀντικανονικὸ* ἄγαμον τῶν ἐπισκόπων, ἀφοῦ οἱ ἄγαμοι εἶναι ἐλάχιστοι καὶ συχνὰ κλεισμένοι στὸν μικρό-μικρό τους κόσμο, σὲ συνάρτηση μὲ τὸ ὄψιμο (μέσα-τέλη 19ου) "ἀρχιμανδριτισμό" (μοναχοὶ σὲ γκαρσονιέρα ἀντὶ κελλίου), φαινόμενο καινοφανές, καὶ γίνεται τὸ ὅλο θέμα μιὰ σούπα, ἄσ'τα. Ἄρα: τὸ ζητούμενο τῶν ἐγγάμων ἐπισκόπων ὡς ΠΟΛΙΤΙΚΟ -πέραν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ- ζητούμενο στὴν Ἑλλάδα σήμερα: συνδυάζεται καὶ μὲ τὴν πρόσφατη ἐπιφυλλίδα ΧΓ περὶ "ἐκκλησιαστικοῦ μπροστάρη"...


    *Ἐπικαλοῦνται τὸν ΙΒ΄ τῆς Πενθέκτης, ἀλλὰ βλακεῖες: αὐτὸς σύμφωνα μὲ τοὺς κανονολόγους (Μπούμης) εἶναι ἀφ' ἑνὸς κανόνας οἰκονομίας καὶ ὄχι ἀκριβείας, ἀφ' ἑτέρου εἰσήχθη γιὰ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο ("ἱεραποστολικὲς ἐπαρχίες", Ἀφρικὴ/Λιβύη) καὶ ΕΝΑΝΤΙΑ στὸν Ε' Ἀποστολικό. Οἱ δὲ ἔγγαμοι συνέχισαν νὰ ἐμφανίζονται μέχρι τὸν ΙΒ΄ αἰῶνα, ἐνῷ μέχρι σήμερα ἔχουμε ἐπισκόπους χήρους καὶ... διαζευγμένους (Ἀλέξιος Β΄ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν). Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ἐγγάμων εἶναι ἁπλῶς ζήτημα ΤΟΠΙΚΗΣ συνόδου, π.χ. τῆς Ἑλλάδας.

    • Ίων και Ελευθέριος avatar
     Ίων και Ελευθέριος @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 06/02/2012 00:28:20

     Αστυάνακτα, καταρχήν όχι, δεν γνωριζόμαστε.
     Η επάρκειά σου στα εκκλησιαστικά ξεπερνά κατά πολύ την δική μου. Για τον Χριστόδουλο η αλήθεια είναι ότι δεν έχω αποκρυσταλλώσει άποψη. Δύσκολο το θέμα. Συμφωνώ εν μέρει με την ερμηνεία σου για το χριστοδούλειο φαινόμενο. Συχνά περιφερόταν ως κοσμικός άρχοντας, η κλήση άλλωστε του πάπα στην Ελλάδα (αλήθεια, για αυτό δεν μάζεψε πρώτα υπογραφές) αυτό τείνει να δείχνει. Υπήρξε φολκορισμός, υπήρξαν διάφορα. Ιδιότυπος εκκλησιαστικός παπανδρεϊσμός; Ίσως. Κι όμως, όλοι μας (πιστεύω και ο Γιανναράς ακόμα) ριγήσαμε έστω και μια φορά με κάποια από τις παρεμβάσεις του, αλλά και τελικά με τον τρόπο που αντιμετώπισε το έσχατο βήμα στο κενό. Παρόρμηση; Φτηνός συναισθηματισμός της στιγμής; Δεν ξέρω πραγματικά. Εύχομαι να άκουσε τελικά το 'αφέονταί σου αι αμαρτίαι'. Από την άλλη βλέπω τον Ιερώνυμο, την πραότητα και την μειλιχιότητα του. Ωστόσο, πρόλαβε και αυτός να βάλει όλη την πολιτική νομενκλατούρα μαζί με τα μπουζούκια του Νταλάρα μπροστά στο ιερό και μετέτρεψε την εκκλησία σε μέγαρο μουσικής.
     Τον Γιανναρά τον έχω στην καρδιά μου πάντα, όπως και όλοι όσοι σε αυτόν τον τόπο επιμένουμε να σκεφτόμαστε, έστω και υποτυπωδώς. Πολιτικά θα έλεγα ότι συμφωνώ σε όλα όσα καταθέτει. Θεολογικά - εκκλησιαστικά συνεχίζω να τον παρακολουθώ, δεν ξέρω όμως που σταματάει η πίστη του και που ξεκινάει ο έρωτάς του για φιλοσοφικές πτήσεις.

     • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
      Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Ίων και Ελευθέριος 06/02/2012 23:10:20

      "Θεολογικά – εκκλησιαστικά συνεχίζω να τον παρακολουθώ, δεν ξέρω όμως που σταματάει η πίστη του και που ξεκινάει ο έρωτάς του για φιλοσοφικές πτήσεις."

      Προσπάθησε νὰ ἐφαρμόσεις τὸ ἴδιο ἐρώτημα στὸν ἅγιο Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, ἴσως τὸν μεγαλύτερο θεολόγο τῆς ἱστορίας. Ἡ γλῶσσα του εἶναι καθαρὰ φιλοσοφική. Ἡ ἀπάντηση θὰ εἶναι ἔτι δυσκολώτερη ἀπὸ τὴν τοῦ Γιανναρᾶ. Ἄρα, μήπως αὐτὴν τὴν διάκριση φιλοσοφίας-θεολογίας τὴν ἔχουμε πάρει κάπως λάθος;

  • madprof avatar
   madprof @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 22:41:50

   Προσωπικά το μόττο: οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν τὸ φῶς, μετὰ ἦρθαν οἱ Ἑβραιοχριστιανοὶ καὶ το ’σβησαν μὲ τὴ βία, να αναγάγουμε σε κυρίαρχο τὸν ἀρχαῖο Ελληνικό πολιτισμό σε όλες τις εκφάνσεις του με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο! Ας τελειώσουμε επιτέλους με την ιουδαϊκή μυθολογία και την αίρεσή του Χριστιανοδουλοϊουδαϊσμού και τα σημαινόμενά τους!
   Θα ήταν μια κάποια λύσις, περιμένοντας τους βαρβάρους!

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ madprof 05/02/2012 20:13:54

    νά'τα μααααααςςςςς.... Τοὐλάχιστον ἀποδεικνύεται ὅτι δὲν τὰ βγάζω ἀπ' τὸ μυαλό μου!

  • madprof avatar
   madprof @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 23:25:38

   Και μόνο η αρχαία ελληνική τραγική παίδευση των πολιτών θα μπορούσε να αποτρέψει να οδηγηθεί η πατρίδα μας στον διεθνή διασυρμό και οι πολίτες της σε κοινωνικό πολιτι(σμι)κό οικονομικό υπαρξιακό αδιέξοδο και να μας προστατέψει από τους κόπρους του Ανδρέα ένθεν - κακείθεν και να καταδείξει στους πολίτες, αυτό που πραγματικά Είναι οι αλαλάζοντες δημαγωγικοί "ταγοί" της μεταπολίτευσης : Μιάσματα της Ελληνικής κοινωνίας που δεν έχουν θέση εντός της αλλά σε Σατραπεία με τα δέοντα αργύρια για οδοιπορικά (sic!).

  • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
   Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης 04/02/2012 23:34:41

   Α, ρε Ιαπετέ,με την αφρόκρεμα της διανόησης έχεις να κάνεις !
   Μαζί με τον καθηγητή θα περάσουμε όμορφα απογεύματα !
   Άντε να μαθαίνω κι εγώ από τους γκουρού !

 8. ΕΥΑ avatar
  ΕΥΑ 04/02/2012 16:54:29

  Καταπληκτικό...ειδικά η παράγραφος για την άλωση της παράδοσή μας, του πολιτισμού μας...

 9. Orestios avatar
  Orestios 04/02/2012 17:04:33

  Δεν συμφωνώ σε όλα αλλά η βασική ιδέα είναι εξαιρετική

 10. Μεσσήνιος avatar
  Μεσσήνιος 04/02/2012 19:27:34

  Να με συμαπθάτε δεν υπάρχει χρόνος για την ανάγνωση τόσο μακροσκελών σχολίων.
  Άλλωστε αν υπαρβαίνει ένα σχόλιο τους 25 στίχους, ξεχνάει ο αναγνώστης τι βασικό ήθελε να πεί ο γράφων , και ο γράφων τι ήθελε να πει ο ίδιος.

  • Μακεδόνας Θεσσαλονικιός avatar
   Μακεδόνας Θεσσαλονικιός @ Μεσσήνιος 05/02/2012 00:25:17

   Φίλε Μεσσήνιε έχεις δίκιο,αλλά με το τελευταίο σκέλος του σχολίου σου,δε θα συμφωνήσω.
   Δεν έτυχε να γνωρίσεις το φίλο μου τον καθηγητή,τον Αστυάνακτα,και τον Ιαπετό.
   Μιλάμε για γνωστικό πλούτο,που σου φέρνει λιποθυμία.
   Ο δε Ιαπετός έχει την ικανότητα να μιλάει 3-4 ώρες χωρίς να ξεφεύγει
   από το θέμα.Πίνει που και που λίγο νερό,ανάβει κανά τσιγάρο..και συνεχίζει.
   Α,εάν κάνει κάποιος το λάθος να τον διακόψει,του παίρνει αυτομάτως
   το λόγο,διότι αυτός σε κάθε περίπτωση τα λέει καλύτερα.
   Υποκύπτουμε,διότι σεβόμαστε τους υπερήλικες..τα έχουμε ξαναπεί αυτά..
   Δεν ακούει και καλά, οπότε και να ρωτήσεις κάτι δεν πρόκειται να σε ακούσει.Εγώ όταν έχω κάποιες απορίες του τις στέλνω με μέηλ.
   Τι τραβάμε ρε συ για μια διαφώτιση της προκοπής..

 11. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 05/02/2012 18:46:31

  Ο Ιαπετός είπε: "Υποθέτω εννοείς ότι δέν συμβαδίζει μέ τήν «επιστημονικά τεκμηριωμένη» καί γενικώς ανά τήν δύση παραδεκτή, ΜΗ ύπαρξη εθνολογικής συνέχειας τών σύγχρονων κατοίκων τής ελλαδικής επικράτειας".
  Υπέθεσες λάθος Ιαπετέ.
  Ο Ελληνισμός δεν περιορίζεται κατ' εμέ στην όποια διαχρονική εθνολογική του σύσταση και μορφή. Οι συναρθρώσεις και τα περιεχόμενα αυτού που αντιλαμβάνομαι με τον όρο Ελληνισμός είναι πιο περίπλοκες κι εξ ου και πιο ενδιαφέρουσες από μια, ούτως η άλλως ξένη προς αυτόν, υπεραπλουστευτική φοβική ρατσιστική αντίληψη.
  Σημειώνω μόνο ότι κατά μία ορθόδοξη πατερική εκδοχή είμαστε η ΔΥΣΗ (π.χ. Ιωάννης Δαμασκηνός). Κατά μία άλλη νεοορθόδοξη είμαστε η η "Καθ' ημάς Ανατολή".
  Καθώς τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο ή μαύρο αλλά εκφράζονται κι εκφράζουν κάποια συνθετότερη δυναμική θα πρέπει να διερευνήσουμε το πλαίσιο στο οποίο εκφράζονται τέτοιες θέσεις καθώς και τα περιβάλλοντά όπως και τα ακροατήριά τους κατά τη χρονική στιγμή που εκφράζονται. Το ανασκάλεμά τους έχει τη δική του ξεχωριστή νοηματοδότηση ασφαλώς.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.