#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
07/07/2010 00:04
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Εθνική κυριαρχία στο Αιγαίο

ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΩΣ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Η λανθασμένη νομική βάση στην οποία έχουμε στηριχθεί ως χώρα σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, ήτοι το άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας -6 ή12 ν.μ- έχει δώσει το δικαίωμα σε έναν ατέρμονα κι εθνικά επιβαρυντικό διάλογο με την Τουρκία. Η μάταια επιμονή των διπλωματικών μας εντεταλμένων κατά τη διάρκεια της Συνδιάσκεψης ώστε το άρθρο 46 για τις αρχιπελαγικές χώρες να περιλαμβάνει την Ελλάδα οδήγησε την Τουρκική αντιπροσωπεία στο να αποχωρήσει και να μην υπογράψει. Εμείς υπογράψαμε έστω κι αν οι προσπάθειές μας απέβησαν άκαρπες. Η μετέπειτα της υπογραφής στάση μας είναι αυτή που έχει δώσει το δικαίωμα στη γείτονα να αυθαιρετεί.

Η θέση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο είναι αρχιπελαγική. Τα γειτνιάζοντα στο ηπειρωτικό κομμάτι νησιά εμπίπτουν στον ορισμό του παράκτιου αρχιπελάγους, όπως αυτό φωτογραφίζεται στο άρθρο 7 της Σύμβασης του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο το Αιγαίο Αρχιπέλαγος πρέπει να περικλειστεί με ευθείες ακτογραμμές βάσης, κατά το παράδειγμα του νορβηγικού. Η οριοθέτηση του νορβηγικού αρχιπελάγους Skjaergaard από το Διεθνές Δικαστήριο το 1951 οδήγησε την 1η Συνδιάσκεψη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1958 στο να υιοθετήσει την ακριβή φράση του δικαστηρίου για την περιοχή αυτή και στην ενσωμάτωσή της στην ομώνυμη Σύμβαση για τα χωρικά ύδατα. Η δε εφαρμογή του κανόνα των ευθειών ακτογραμμών κατά το δικαστήριο επιβάλλεται λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Αυτολεξεί το κείμενο αυτό μεταφέρθηκε και στο προαναφερθέν άρθρο 7.

Παράλληλα με την εφαρμογή του άρθρου 7, δημιουργούνται αρχιπελαγικού τύπου περάσματα, το δε Αιγαίο στο σύνολό του και σε συνάρτηση με το στενό του Βοσπόρου αναγνωρίζεται νομικά ως αρχιπελαγικού τύπου στενό, συνδέον τη Μεσόγειο με τον Εύξεινο Πόντο και το status quo παραμένει ως έχει, καθώς όλα τα παραπάνω ήδη ισχύουν de facto, απομένει η αναγνώρισή τους.

Η εφαρμογή του άρθρου 7 είναι μονομερής απευθυντέα πράξη, δε χρειάζεται δηλαδή συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος, παρά μόνο αποδεκτή χάραξη και κατάθεση σε διεθνείς οργανισμούς όπως τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό(IMO). Η δε ανακήρυξη του ως στενό μπορεί να γίνει με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης, συγκεκριμένα τα άρθρα 34 έως 45 και ανάλογες με τις παραπάνω διαδικασίες. Τα άρθρα αυτά ως κωδικοποίηση του διεθνούς εθιμικού δικαίου έχουν ήδη εφαρμοστεί από πλείστα όσα κράτη, για παράδειγμα τη Ρωσία, τον Καναδά, τη Γαλλία, την Κίνα, την Ιαπωνία κοκ . Επικύρωση θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμφωνία σε παρευξείνιο ή/και σε ευρύτερο νοτιοανατολικό επίπεδο, αντίστοιχη εκείνης του Μοντρέ για το στενό των Δαρδανελλίων.
Κατά το διεθνές αρχιπελαγικό δίκαιο, ακόμη κι αν δεν κατοικούσαν τα νησιά του Αιγαίου Έλληνες, ή ακόμη κι αν δεν ανήκε το Αιγαίο στην Ελλάδα και τα νησιά του ήταν αυτόνομα, πάλι θα δικαιούταν κυριαρχικά δικαιώματα όπως η Κύπρος, η Μάλτα ή τα αμιγώς νησιωτικά ωκεανικά κράτη. Παλαιότερα, πχ στη φραγκοκρατία, η κυριαρχία δεν ήταν συνδεδεμένη με γεωγραφική εγγύτητα. Μπορούσαν οι Ενετοί να έχουν έδρα στην Ιταλία και να κατέχουν παράλληλα την κυριαρχία σε νησιά του Αιγαίου. Σήμερα, εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα αποτελούν χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία με υπερθαλάσσιες κτήσεις, Γιβραλτάρ και Νέα Καληδονία αντίστοιχα. Η παράλληλη κτήση ηπειρωτικού και νησιωτικού εδάφους, κατά το διεθνές δίκαιο, καθιστά μια χώρα γεωγραφικά αρχιπελαγική μόνο αν τα δύο γειτνιάζουν. Συνεπώς, η Γαλλία, η Ισπανία και λοιπές χώρες δεν μπορούν να απαιτήσουν δικαιώματα παράκτιου αρχιπελαγικού κράτους. Η Ελλάδα μπορεί.

Με το να αναγνωριστεί το Αιγαίο ως Παράκτιο Αρχιπέλαγος στο διεθνές δίκαιο καλύπτονται τα κυριαρχικά κενά που ονομάζονται διεθνή ύδατα.

Το κάθε νησί δεν αποτελεί αυθύπαρκτη οντότητα, αλλά ενώνεται άρρηκτα με το διπλανό του και δημιουργείται μία κι ενιαία αρχιπελαγική κυριαρχική αλυσίδα.

Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Σε παράκτιο αρχιπέλαγος δεν εφαρμόζεται ο κανόνας των 6 ή 12 νμ, αλλά ο προπεριγραφείς κανόνας του άρθ 7.

Εάν χαράξουμε υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ με το σημερινό καθεστώς απαγορεύεται η μετέπειτα χάραξη νέων παράκτιων αρχιπελαγικών γραμμών.
Συνεπώς, θα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί το Αιγαίο ως Παράκτιο Αρχιπέλαγος, όπως ρητά ορίζει το διεθνές δίκαιο, και μετά να καθορισθούν οι κυριαρχικές ζώνες, όπως έκανε η Νορβηγία το 1951 και ο Καναδάς το 1985.
Πρέπει να βλέπουμε την κοινωνία σαν ένα αρχιπέλαγος. Ο καθένας από εμάς συμβολίζει ένα νησί και πρέπει όλοι να ενωθούμε σε μία, ενιαία, κοινωνικά  αρχιπελαγική αλυσίδα. Και για να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Αιγαίου, εάν ενωθούν μεταξύ τους, όπως προτάσσει το διεθνές δίκαιο, τα νησιά που βρίσκονται στα ανατολικά, (Σαμοθράκη – Λήμνος – Μυτιλήνη – Χίος – Σάμος κλπ), αναπόφευκτα περικλείονται και όλα τα νησιά που βρίσκονται στο εσωτερικό, στα δυτικά τους. Έτσι κι εμείς, εάν αποτελέσουμε την εθνική προμετωπίδα, οι άλλοι, στα μετόπισθεν, ακολουθούν. Ούτως ή άλλως και τώρα το ίδιο κάνουν.


- Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, το άρθρο 3 -δηλ. τα 6 ή 12 ν.μ.- δεν εφαρμόζεται σε αρχιπέλαγος. Το ίδιο ισχύει και για τα νησιά του Ιονίου.

- Εφαρμογή του συστήματος ευθειών ακτογραμμών βάσης, σύμφωνα με το άρθρο 7, το διεθνές εθιμικό δίκαιο και την αρχή της αμοιβαιότητας.

Η Τουρκία χωρίς να έχει υπογράψει τις διεθνείς Συμβάσεις για το Δίκαιο της Θάλασσας (1958 και 1982) εφαρμόζει το σύστημα σε Ίμβρο και Τένεδο από το 1964.

- Ο κανόνας εφαρμόζεται από την πλειοψηφία των χωρών-μελών του ΟΗΕ, επί παραδείγματι από τη Ρωσία στην Aρκτική περιοχή της, αλλά και από τον Καναδά στο Αρκτικό παράκτιο αρχιπέλαγος, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

- Η πρόταση δεν έχει σχέση με τα αμιγώς ωκεανικά κράτη του αρθ 46.


Γιώργος Χρήστου

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ- Από την εγκυρότερη διεθνώς ανάλυση για το Δίκαιο της Θάλασσας - Διδάσκεται στα πανεπιστήμια

"The Law of the Sea", Churchill & Lowe, σελ 98


"The 1958 conference, however, did deal with one type of archipelago, the so called 'coastal archipelago'. Article 4 of the Territorial Sea Convention (1), it may be recalled, provides that straight baselines may be drawn around islands fringing a coast. It is therefore possible using this provision to draw straight baselines around the outermost points of a coastal archipelago and 'tie' it to the mainland coast. This is what Norway had done, and the United Kingdom disputed (2), in the Anglo-Norwegian Fisheries case (1951); and since then similar action has been taken by other states, eg by the United Kingdom in respect of the Hebrides, and by the Federal Republic  of Germany in respect of the Frisian islands"


(1) To άρθρο 4 ενσωματώθηκε αυτολεξεί στο άρθρο 7 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982
(2) Οι ισχυρισμοί της Αγγλίας ήταν αντίστοιχοι των σημερινών τουρκικών θέσεων, συγκεκριμένα ότι η οριοθέτηση γίνεται με βάση τις ακτές και συνεπώς τα ενδιάμεσα νησιά δε συνυπολογίζονται. Οι ισχυρισμοί απορρίφθηκαν λόγω της ιδιαίτερης αρχιπελαγικής γεωμορφολογίας. Μάλιστα, η Αγγλία υιοθέτησε αργότερα το σύστημα των ευθειών ακτογραμμών βάσης στις νήσους Hebrides στη Σκωτία.- "Ocean states: archipelagic regimes in the law of the sea", Munawwar M., σελ 115

"Article 7 of the Law of the Sea Convention(LOSC), which deals with straight baselines and is the main article of the LOSC that relates to coastal archipelagos, states that..."- Από το γνωστό Τούρκο διεθνολόγο Yucel Acer, "The Aegean Maritime Disputes and International Law", σελ 26


"It is emphasised that if Greece benefits from its right to the system of straight baselines as a party to the 1982 Convention, it would gain considerable maritime areas as its Aegean coasts are deeply fringed and surrounded by many islands and islets in close vicinity"


Υποσημείωση 156:

It is noted that Turkey has not applied the straight baselines system since June 1973 in order not to encourage Greece to apply the same system in the Aegean Sea. See İnan & Başeren, (1996), p. 58

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Paranoia avatar
  Paranoia 07/07/2010 00:23:38

  Αγαπητέ κ. Χρήστου η Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια (περίπου από Σημίτη και μετά) δεν έχει γεωπολιτικούς στόχους παρα μόνον μικροπολιτικά και μικροοικονομικά συμφέροντα μερικών πολιτικών και επιχειρηματιών με άθελους συμμάχους τον μικροκομματιζόμενο και μικρόνοα ελληνικό λαό.

  Είμαστε γεωπολιτικά ένα αστείο κράτος χαβαλέ σε μια γωνιά της υδρογείου όπου μέρα με τη μέρα το όποιο στρατηγικό μας βάρος το υποκαθιστά η Τουρκία. Εαν δεν υπάρξει σύντομα σοβαρή ηγεσία στη χώρα με σοβαρό λαϊκό έρεισμα θα έχουμε ακόμα και εδαφικές απώλειες με την πρώτη δυσμενή παγκόσμια συγκυρία.

 2. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 07/07/2010 00:32:54

  Eιμαστε κρατος χαβουζα. Ολα τα σκατα χωρανε και περισσευουν.

  ΠΠ

 3. LEWNIDAS avatar
  LEWNIDAS 07/07/2010 00:37:17

  να συμπληρωσω οτι οι τουρκια τα 12 μιλια τα εφαρμοζει στην μαυρη θαλασσα. αλλα ειναι γνωστο οτι το διεθνες δικαιο το εφαρμοζουν οι ισχυριοι. κανενας δεν θα ερθει στο αιγαιο να το εφαρμοσει και να κανει ντα τα κακα μογκολια. χωρις κυβερνηση με αξιοπρεπια λυση δεν μπορει να υπαρξει.

  αντιλαμβανομαι(μαστε) οτι η εξωτερικη πολιτικη με στοχους και οραμ ειναι ανεδαφικη και πολυτελεια με την τωρινη κατασταση της οικονομια και της κοινωνιας.

 4. Orestios avatar
  Orestios 07/07/2010 00:38:06

  Ποιά κυριαρχία???????
  χο! χο!
  Με την κυβέρνηση GAP εθνική κυριαρχία γιόκ.

  • ALALOGIA avatar
   ALALOGIA @ Orestios 07/07/2010 08:01:28

   Σε μια τέτοια ανάρτηση, εσύ στο μυαλό σου έχεις το GAP. Αυτό επιβεβαιώνει "τον μικροκομματιζόμενο και μικρόνοα ελληνικό λαό"

   • Orestios avatar
    Orestios @ ALALOGIA 07/07/2010 14:19:06

    Θίχτηκα πολύ! Τί να σου πω!
    Δεν κοιτάτε να μαζέψετε το GAP, που τα έχει ξεπουλήσειο όλα? Μιλάτε κιόλας αντί να κρύβεστε.

 5. Alex avatar
  Alex 07/07/2010 00:49:56

  Ολιγιστος Οσφυοκαμπτης G.A.P

  • Σαος avatar
   Σαος @ Alex 07/07/2010 11:14:08

   Βασικά ο ΓΑΠ είναι ο μεσίτης πώλησης οπότε δεν σκύβει καθόλου. Δυστυχώς αυτό το κάνει ο «κυρίαρχος Ελληνικός λαός»!!!

 6. aurora3363 avatar
  aurora3363 07/07/2010 00:53:16

  δλδ αν καταλαβα καλα μας δουλευουν ψιλο γαζι ολες οι κυβερνησεις?? Αρα απο ποτε εχουν πουλησει την Ελλαδα στους Τουρκους απο την δεκαετια του 50??

  • Ευθύμης avatar
   Ευθύμης @ aurora3363 07/07/2010 02:27:17

   απο τότε που σε κυβερνούν πράκτορες, σχεδόν πάντα μετά την επανάσταση δηλαδή.

  • Orestios avatar
   Orestios @ aurora3363 07/07/2010 03:31:44

   Βασικά το 80 χάθηκε το παιχνίδι από τα καπρίτσια ενός υπουργού.

 7. aurora3363 avatar
  aurora3363 07/07/2010 02:37:02

  να δεις βρε Ευθυμη που τελικα οι πολιτικοι στην Ελλαδα και γενικα η "ελιτ"μας θα αποδειχθει οτι τα παιρναν ΚΑΙ απο τους Τουρκους!!!!!!!

  • Orestios avatar
   Orestios @ aurora3363 07/07/2010 14:19:49

   Το πιο πιθανό.

 8. anonymous avatar
  anonymous 07/07/2010 11:32:12

  Νομίζω ότι η άρρηκτη σύνδεση νησιών με ενδοχώρα είναι απόλυτα λογική.

  Ίσως η νομική λογική της Ελλάδας μέχρι τώρα να υπαγορεύεται από ξένα κέντρα.

 9. ΣΑΒΒΑΣ avatar
  ΣΑΒΒΑΣ 07/07/2010 12:28:27

  Δεν υπήρξαν και δεν υπάρχουν πολιτικοί που μπορεί να πουν τα αυτονόητα στον Ελληνικό λαό. Τα δυο κόμματα που εναλλάσσονται στην εξουσία από το 1981 έχουν διαλύσει τα πάντα. Ο δε λαός το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να βάλει τα παιδιά του στο δημόσιο και να έχει και μια δεύτερη δουλειά. Ο λαός δεν είναι άμοιρος για την σημερινή κατάσταση της χώρας.Σαφώς και οι πολιτικοί και οι συνδικαλιστές είναι υπόλογοι για την σημερινή κατάσταση. Απλά δεν μπαίνει κανείς στην φυλακή με ποινή τετράκις ισόβια και δήμευση της περιουσίας του. Για πολιτευτές που έχουν βλάψει τα εθνικά μας συμφέροντα θα πρέπει να εκτελούνται στα 3 μέτρα και όχι στα 7 μέτρα. Τσοχατζόπουλος , Χριστοφοράκος και όλα τα λαμόγια. Εάν δεν γίνει αυτό θα χαθούμε σαν Κράτος.

 10. ΝΙΚΟΣ avatar
  ΝΙΚΟΣ 07/07/2010 17:30:59

  Δυστυχώς,η απόφαση με το Αιγαίον πέλαγος έχει παρθεί,σε λίγο καιρό θα μας δώσουν το ξεροκόματο της δημοκρατίας του βαρδάρη,και μετά θα κόψουν το Αιγαίο
  κατά τη βουλησή τους με ένα 40% το πολύ για την Ελλάδα.

 11. mas doulevoun psilo gazi avatar
  mas doulevoun psilo gazi 07/07/2010 18:03:35

  Αρχιπέλαγος είναι μια θάλασσα με πλήθος νησιών κοντά του ένα στο άλλο (Αιγαίο Πέλαγος δηλαδή).
  Αν δεν κάνω λάθος το αρχιπέλαγος δεν έχει υφαλοκρυπίδα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Με άλλα λόγια η θάλασσα θεωρείται προέκταση της ξηράς (νησί) λόγω τησ ιδιομορφίας και της δυσκολίας σε πολλά γειτνίαζοντα νησιά να ορισθεί. Δηλαδή αν ισχυριστούμε ότι το Αιγαίο είναι αρχιπέλαγος δεν υπάρχει λόγος για ορισμό της υφαλοκρυπίδας ούτε για αλλαγή από 6 σε 12 ν.μ. κ.ο.κ. Δηλαδή έχεις το Αιγαίο δικό σου και το εκμεταλεύσαι όπως θες. Σε συνεργασία με ξένες πολυεθνικές (για να έχεις ισχυρή πίεση σε ξένες κυβερνήσεις, πχ ΗΠΑ, Βρετανία κλπ).
  Και για αυτό η Τουρκία έθεσε θέμα γκρίζων ζωνών σε όλο το Αιγαίο.

 12. Βασίλης avatar
  Βασίλης 07/07/2010 20:51:31

  Το διεθνές δίκαιο υπάρχει για να το επικαλούνται οι αδύναμοι και για να το παραβιάζουν οι ισχυροί.

  Για τη δύναμη η ανάλυση του Νταβούτογλου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπάρχει ένα άθροισμα διαφόρων παραγόντων, που μπορούμε να τους υπολογίσουμε μόνοι μας και τρεις πολλαπλασιαστές που αυξάνουν το άθροισμα στη νιοστή:
  * Στρατηγική νοοτροπία
  * Στρατηγικός σχεδιασμός
  * Πολιτική βούληση

  Υπολογίστε μόνοι σας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.