#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/04/2013 07:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δόσεις χωρίς όριο για τα ληξιπρόθεσμα - τι προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται σήμεραΧωρίς ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων και με ελάχιστο ποσό δόσης μόλις 10 ευρώ θα μπορούν να εξοφλούν τα ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 χρέη τους προς το Δημόσιο εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, με τη νέα ρύθμιση οφειλών που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατίθεται, εκτός απροόπτου, σήμερα στη Βουλή. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη με την οποία καταργείται πριν καν ισχύσει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από όλους όσοι έχουν κλείσει τα 18 έτη ηλικίας, προκειμένου να αποφευχθούν περιπλοκές που διαπιστώθηκαν εκ των υστέρων και εκτιμήθηκε ότι θα προκαλούσαν τεράστια προβλήματα σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες μαθητών, φοιτητών και στρατευμένων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι βασικότερες ρυθμίσεις του νέου πολυνομοσχεδίου προβλέπουν τα εξής:

Ρυθμίσεις οφειλών

1 Οι οφειλές των φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012 και δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, θα μπορούν να εξοφληθούν σε μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα μπορεί να ανέλθει σε 10 ευρώ ή σε οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη. Ουσιαστικά, για τα χρέη αυτά δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Η δυνατότητα μιας τέτοιας ρύθμισης θα παρέχεται και για ποσά πάνω από 5.000 ευρώ, αλλά με πολύ αυστηρά κριτήρια και μόνο εφόσον ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο αποδεικνύει με συγκεκριμένα έγγραφα στοιχεία την οικονομική του δυσχέρεια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι ρυθμιζόμενες οφειλές θα επιβαρύνονται με τόκους, οπότε όσο πιο πολλές είναι οι μηνιαίες δόσεις τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το τελικό ποσό που θα πρέπει να εξοφλεί ο οφειλέτης.

 2 Οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, καθώς επίσης και οφειλές εταιριών και λοιπών νομικών προσώπων, ανεξαρτήτως ποσού, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 48 μηνιαίες δόσεις. Και οι οφειλές αυτές θα επιβαρύνονται με τόκους.

 3 Σε κάθε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης οφειλής που κατέστη ληξιπρόθεσμη μέχρι 31-12-2012 θα παρέχεται έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

 4 Οφειλέτες με χρέη έως 75.000 ευρώ, θα μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο με υπογραφή λογιστή και συνεγγυητές.

 5 Οφειλέτες με χρέη πάνω από 75.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ για να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να παρέχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν εμπρόθεσμα όλες τις δόσεις.

 6 Οφειλέτες με χρέη άνω των 300.000 ευρώ θα πρέπει να βάλουν υποθήκη ακίνητα ή άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της οφειλής τους, σε περίπτωση αθέτησης των όρων της ρύθμισης.

 7 Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012 είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλο ληξιπρόθεσμο χρέος το οποίο προέκυψε εντός του 2013.

 8 Κάθε οφειλέτης, όσο θα είναι ενταγμένος στη ρύθμιση για τα χρέη προ του 2013, δεν πρέπει να δημιουργήσει κανένα νέο ληξιπρόθεσμο χρέος εντός του 2013 ή των επομένων ετών, δεν πρέπει να υποβάλει εκπρόθεσμα καμία φορολογική δήλωση (εισοδήματος, ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.) και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι συνεπής στην αποπληρωμή όλων των μηνιαίων δόσεων. Αν δεν πράξει ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω, θα τίθεται αυτόματα εκτός ρύθμισης και θα χάνει όλα τα ευεργετήματά της.

 9 Τα χρέη προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν καταστεί ή πρόκειται να καταστούν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2013 και μετά θα μπορούν να εξοφληθούν μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση αυτή θα υπάρχει οποτεδήποτε, για κάθε οφειλή βεβαιωμένη και ληξιπρόθεσμη από 1-1-2013 και μετά. Τα χρέη που θα υπάγονται στην πάγια ρύθμιση θα επιβαρύνονται επίσης με ετήσιο επιτόκιο ποινής 8,75%.

 Δημόσιο

 10 Οι υποχρεωτικές αποχωρήσεις από το Δημόσιο θα είναι 15.000 μέχρι το τέλος του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος. Για όλες τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις θα ισχύσει ο κανόνας ένα προς ένα, δηλαδή για κάθε απόλυση υπαλλήλου θα γίνεται μία πρόσληψη με αξιοκρατικά κριτήρια, από τις λίστες αναμονής του ΑΣΕΠ. Επίσης επιταχύνονται οι διαδικασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων στα πειθαρχικά συμβούλια με την «παράκαμψη» του δευτεροβάθμιου για περιπτώσεις που έχουν τελεσιδικήσει στο πρωτοβάθμιο, οι οποίες θα παραπέμπονται απευθείας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

«Χαράτσι»

 11 Μειώνεται κατά 15%, για το έτος 2013, το «χαράτσι» στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα, το οποίο μετονομάζεται από «Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών» (ΕΕΤΗΔΕ) σε «Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων» (ΕΕΤΑ), αλλά το Δημόσιο θα εξακολουθεί να το επιβάλλει μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Σημειώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία, διά του εκπροσώπου της, βουλευτή Θεσπρωτίας και προέδρου της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κ. Αντώνη Μπέζα, είχε προτείνει στην προχθεσινή διακομματική επιτροπή που επισκέφθηκε το υπουργείο Οικονομικών την κλιμακωτή μείωση του «χαρατσιού» (μεγάλη μείωση για τις περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης και μικρή μείωση στις περιοχές με υψηλή τιμή ζώνης). Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Οικονομικών, κάτι τέτοιο είναι τεχνικά ανέφικτο λόγω των περιορισμένων δυνατοτήτων του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΗ. Τελικά η διάταξη που έχει ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο προβλέπει την οριζόντια μείωση της τελικής επιβάρυνσης κατά 15% σε σχέση με το χαράτσι που πλήρωσαν φέτος οι φορολογούμενοι.

12 Επεκτείνεται το «χαράτσι» και στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που εκμισθώνονται σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, καθώς επίσης και σε όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

 Καταβολή ΦΠΑ

 13 Καθιερώνεται νέος τρόπος καταβολής του ΦΠΑ που προκύπτει από τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα, για φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η-4-2013,οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή μέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν. Η εξόφληση του υπολοίπου -μη άμεσα καταβληθέντος -ποσού θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ, εντός των επομένων 10 ημερών, είτε σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης και η δεύτερη εντός του επόμενου μηνός. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.

 Διαρθρωτικές αλλαγές

 14 Αίρονται εναπομείναντες περιορισμοί στην άσκηση 23 επαγγελμάτων.

 15 Μεταβιβάζεται η εποπτεία των υπηρεσιών του ΣΔΟΕ που ασκούν προληπτικούς ελέγχους στον ανεξάρτητο γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κ. Θ. Θεοχάρη. Το υπόλοιπο ελεγκτικό έργο του ΣΔΟΕ παραμένει στον ειδικό γραμματέα του Σώματος, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχεται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Καταργείταιη διάταξη για τις δηλώσεις 18άρηδων

Καταργείται, σύμφωνα με πληροφορίες, η διάταξη με την οποία αναγκάζονταν να υποβάλουν φορολογική δήλωση όλοι ανεξαιρέτως οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών. Η υποχρέωση αυτή κρίθηκε ότι θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε καθώς θα προκαλούσε πρόσθετη γραφειοκρατία χωρίς ουσιαστικά όφελος στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, όσοι έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας έως τις 31/12/2012, ανεξάρτητα από το αν είναι μαθητές Λυκείου, φοιτητές ή φαντάροι ή αν έχουν εισόδημα ή όχι, θα έπρεπε φέτος να αποκτήσουν Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου και να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Κάτι τέτοιο όμως θα είχε ως συνέπεια τον υπολογισμό ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος 3.000 ευρώ για καθέναν από αυτούς τους νέους, με συνέπεια την υπέρβαση του ανώτατου ορίου του ετήσιου εισοδήματος των 2.900 ευρώ το οποίο προβλέπεται για τα προστατευόμενα μέλη και κατ' επέκταση τη μη αναγνώριση των τέκνων 18 ετών και ως προστατευόμενων μελών. Τελικά, με την κατάργηση αυτής της υποχρέωσης για όλους ανεξαιρέτως τους νέους 18 ετών και άνω, το μόνο που θα πρέπει να κάνουν όσοι εξ αυτών είναι «προστατευόμενα τέκνα» και δεν έχουν εισόδημα από εργασία είναι να λάβουν Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου από τις αρμόδιες ΔΟΥ. Σε κάθε περίπτωση νέου 18 ετών και άνω που είναι «προστατευόμενο τέκνο», οι γονείς θα πρέπει να δηλώνουν τον ΑΦΜ του νέου στη δική τους φορολογική δήλωση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

ΣΧΟΛΙΑ

  1. Επισκέπτης avatar
    Επισκέπτης 26/04/2013 18:50:37

    Και το 'χαράτσι' στα γιαπιά, δεν αληθεύει; Ή δεν το είδα, διότι έχει άλλο όνομα; Πάντως στις μετονομασίες και τα βαφτίσια, τύφλες να 'χει ο ... Μάρλον Μπράντο!!

    Με τέτοιο διωγμό στην οικοδομή, πώς θα ανακάμψει ο κλάδος; Έπειτα, είναι λογικό να φορολογείται κάποιος που δεν μπορεί να τελειώσει μία οικοδομή που είχε αρχίσει; Ο πρωθυπουργός μπορεί να μιλά για ανάκαμψη, αλλά ανάκαμψη με τέτοια βαριά και άδικη(*) φορολογία δεν μπορεί να έλθει.

    (*) άδικη, διότι δεν φορολογεί εισόδημα. Η οικοδομή δεν αποφέρει εισόδημα. Αντιθέτως, χρειάζεται έξοδα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.