#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
31/08/2010 17:40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δραματική η κατάσταση στις μεγάλες εταιρείεςΔραματική είναι και η κατάσταση στις μεγάλες εταιρείες της χώρας. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που έχουν δώσει μέχρι στιγμής πολλές από αυτές. Με εξαίρεση κάποιες εταιρείες καυσίμων που λόγω των αυξήσεων των τιμών, εμφανίζουν αυξημένους τζίρους –όχι όμως και κέρδη- η συντριπτική πλειοψηφία πασίγνωστων εταιρειών εμφανίζει ζημιές. Ελπίζουμε ότι οι μεγαλοεπιχειρηματίες δεν θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα ως πρόφαση για μαζικές απολύσεις. Τα αποτελέσματα της αντιαναπτυξιακής «πολιτικής» Παπανδρέου γίνονται πλέον εμφανή. Και ο φόβος των αρνητικών συνεπειών-ντόμινο, είναι πιά ολοφάνερα.Alpha Bank-Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου

Σε 100,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου της Alpha Bank κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 53,1%, επηρεασμένα από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση των επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συμπεριλαμβανομένου του εκτάκτου φόρου, ύψους 61,9 εκατ. ευρώ, που επέβαλαν οι αρχές στα κέρδη του 2009 (και λογιστικοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο), τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 38,2 εκατ. ευρώ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, αναφέρει ότι "η Ελλάδα έχει μπει σε μία περίοδο αλλαγής και μετασχηματισμού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έτυχαν θετικών σχολίων διεθνώς, που επιβεβαιώνουν την προσήλωση της χώρας στο τριετές πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως και οικονομικής προσαρμογής. Η Alpha Bank, ως τράπεζα αναφοράς, στηρίζει με την ισορροπημένη πολιτική της, την προσπάθεια στηρίξεως της πελατείας της στις τρέχουσες συνθήκες". Ο Δημήτριος Μαντζούνης, διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank αναφέρει ότι προτεραιότητα του Ομίλου είναι η διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, η οποία ενισχύθηκε περαιτέρω με τον περιορισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών περιορισμού των εξόδων.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: οικονομικά αποτελέσματα α' εξαμήνου.

Ζημιές παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2010 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ). Ειδικότερα οι προ φόρων ζημιές διαμορφώθηκαν στα 39,75 εκατ. ευρώ, έναντι προ φόρων κερδών 122,94 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κυρίως λόγω της αρνητικής επίδρασης των αποτιμήσεων του χαρτοφυλακίου των επενδύσεων, επί των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Οι μετά φόρων ζημιές διαμορφώθηκαν στα 55,11 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 94,28 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2009.

Μηχανική Α.Ε. - Μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα

Οι ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές ΔΣ, και διαφορές φορολογικού ελέγχου, διαμορφώθηκαν σε €9,23 εκατ. έναντι κερδών €15,80 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σε επίπεδο μητρικής για την εταιρία Μηχανική Α.Ε. Ο Κύκλος εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε €37,60 εκατ. έναντι €59,73 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 37,05%.Σε επίπεδο Ομίλου οι ενοποιημένες ζημίες, μετά από φόρους, αμοιβές ΔΣ, και διαφορές φορολογικού ελέγχου, και μετά την αφαίρεση δικαιωμάτων μειοψηφίας, ανήλθαν σε €11,68 εκατ. έναντι κερδών €8,53 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε €39,51 εκατ. έναντι €74,47 εκατ. κατά το αντίστοιχο διάστημα του 2009, μειωμένος κατά 46,95%.

Στην Ελλάδα, οι όποιες θετικές επιδράσεις από την έστω και μικρή ανάκαμψη που καταγράφηκε αντισταθμίστηκαν εν συνόλω από τις αρνητικές εξελίξεις του δημοσιονομικού προβλήματος. Οι επιπτώσεις της αστάθειας του εγχώριου χρηματοπιστωτικού συστήματος και της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται στην προσπάθεια διασφάλισης των κριτηρίων που έχουν τεθεί για την εξασφάλιση ευνοϊκότερων όρων αναχρηματοδότησης του δημοσίου χρέους είναι άμεσες.Στον κατασκευαστικό κλάδο, οι επιπτώσεις της ανωτέρω διαμορφωμένης κατάστασης συνεχίζουν να προκαλούν στις εταιρείες του κλάδου ιδιαίτερα προβλήματα και δυσλειτουργίες στις χρηματοροές τους ως εκ της καθυστέρησης των αναμενόμενων εισπράξεων από την εκτέλεση εργασιών. Πέραν τούτο, η έλλειψη δημοπράτησης νέων έργων περιορίζει σημαντικά τη βελτίωση των χρηματορόων των εταιρειών. Πέραν της έλλειψης νέων έργων, η απροθυμία όσο και η άρνηση του Ελληνικού Δημοσίου να προβεί στην ικανοποίηση των χρηματικών απαιτήσεων που απορρέουν από τις εργολαβικές συμβάσεις και συγκεκριμένα στη μη-υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων και στη μη-έγκριση ευλόγων αιτημάτων κ.α. προκαλεί αναταράξεις στο ομαλό πρόγραμμα χρηματοροών των εταιρειών του Ομίλου. Επιπροσθέτως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι έχει μεταβληθεί επί το εξόχως δυσμενέστερο ο τρόπος λειτουργίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος το οποίο, στο πλαίσιο αυτό, έχει προχωρήσει όχι μόνο σε διακοπή των χρηματοδοτήσεων προς τις εταιρείες, αλλά και σε κινήσεις επιστροφής των δανείων, καθίσταται προφανές ότι έχει διαμορφωθεί σαφώς δυσχερέστερο το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Εν όψει των ανωτέρω, ο Όμιλος αποφάσισε την περιστολή εξόδων, τη συνέχιση των εν Ελλάδι έργων με τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία και απόδοση, καθώς και τη συνέχιση των επενδύσεων στο εξωτερικό επιλεκτικά στα έργα τα οποία θα εμφανίσουν τη μεγαλύτερη δυνητικά ζήτηση το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Intrakat -Μείωση κερδών και αύξηση πωλήσεων στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Αύξηση κατά 2,7% σημείωσαν οι πωλήσεις του Ομίλου Intrakat στο πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2010 και διαμορφώθηκαν σε 102,5 εκατ. ευρώ έναντι 99,8 εκατ. ευρώ του πρώτου εξαμήνου του 2009.Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,98 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009 και παρουσιάζονται μειωμένα κατά 6% ενώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 1,44 εκατ. ευρώ έναντι 1,72 εκατ. ευρώ και παρουσιάζουν μείωση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση οφείλεται κυρίως στην έκτακτη εισφορά προς το Δημόσιο που επιβλήθηκε και σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στο ποσό των 557,25 χιλ. ευρώ.

MIG: ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,387 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά το α' εξάμηνο.

Ζημιές μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 1,387 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε η Marfin Investment Group (MIG) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 εκ των οποίων, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, 1,161 δισεκατομμύρια ευρώ είναι λογιστικές ζημιές από την αναπροσαρμογή της αξίας στοιχείων του ενεργητικού λόγω της κακής κατάστασης και των προοπτικών της Ελληνικής Οικονομίας.

Οι ζημιές που προέρχονται από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες είναι συνολικά 254,6 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 132,6 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται στην αναπροσαρμογή αξίας στοιχείων ενεργητικού. Από τις ζημιές που προκύπτουν από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, 80,3 εκατομμύρια ευρώ θα ανακτηθούν με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών του ομίλου της Ολυμπιακής με την Αεροπορία Αιγαίου. Με την εξαίρεση των ζημιών λογιστικής προσαρμογής και μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, οι λειτουργικές ζημιές του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφιών ανήλθαν σε 103,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 753,5 εκατομμύρια ευρώ έναντι 583,8 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 ενώ τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 179,4 εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας κάμψη σε σχέση με τα 190,8 εκατομμύρια ευρώ το 2009. Η Καθαρή Θέση βρίσκεται στα 2,463 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου και υπολογίζεται σε 3,24 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την προσαρμογή της Καθαρής Θέσης η μετοχή της MIG διαπραγματεύεται ακόμα με σημαντική έκπτωση ύψους 70% σε σχέση με την Καθαρή Θέση. Η MIG εξακολουθεί να διαθέτει στιβαρή κεφαλαιακή δομή και ισχυρή ρευστότητα. Η Εταιρεία διατηρεί μεγάλη κεφαλαιακή επάρκεια με μετρητά 570,4 εκατομμύρια ευρώ σε μία περίοδο που οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι πλέον μονόδρομος, τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση.

Η πλειονότητα των εταιρειών της MIG συνεχίζουν να διατηρούν την πρώτη ή την δεύτερη θέση της αγοράς σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιούνται, διατηρούν ισχυρούς ισολογισμούς, ισχυρά διαθέσιμα, υψηλή ποιότητα και αξιόπιστα στοιχεία ενεργητικού. Η MIG συνεχίζει την περαιτέρω βελτίωση των δραστηριοτήτων της μέσω αναδιαρθρώσεων, ενδυνάμωση της διοίκησης, διεθνή επέκταση και στρατηγικών κινήσεων στις εταιρείες του ομίλου.

Πλαστικά Θράκης - Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Αύξηση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών παρουσίασε ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης στο πρώτο εξάμηνο του 2010. Ειδικότερα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 110,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 98,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση 13%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 8,9%.Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 18 εκατ. ευρώ πέρυσι (+5,6%). Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι τιμές των α’ υλών παρουσίασαν αύξηση 67% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Ατλάντικ - Διεύρυνση ζημιών στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Σε 193,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Ατλάντικ στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 277,2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009 σημειώνοντας πτώση 30,3%.Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση αυτή αποδίδεται στη συρρίκνωση τόσο του τομέα λιανικής όσο και του τομέα χονδρικής. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις λιανικής του ομίλου διαμορφώθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σε 119,9 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 25,5% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2009 ενώ οι πωλήσεις χονδρικής μειώθηκαν κατά 37% και ανήλθαν σε 73,3 εκατ. ευρώ.

Dionic - Μείωση πωλήσεων και κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Σε 32 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Dionic στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 37 εκατ. το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2009 σημειώνοντας μείωση 13,19%.Τα μικτά κέρδη του Ομίλου κατέγραψαν μείωση 10,55% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2009 και ανήλθαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Μπάμπης Βωβός - Διεύρυνση ζημιών στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Σε 25,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του ομίλου Μπάμπης Βωβός στο πρώτο εξάμηνο του 2010 καταγράφοντας μείωση 3,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μείωση των εσόδων από ενοίκια 2,63% περίπου, οφείλεται κυρίως στην απόφαση για μη ανανέωση συμβάσεων υπομίσθωσης, από τις οποίες ο όμιλος είχε ασήμαντο όφελος. Αντίθετα οι μισθωτικές συμβάσεις που αφορούν τα επενδυτικά ακίνητα του ομίλου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 73% των μισθωτικών εσόδων, εμφάνισαν αύξηση κατά 1,4% σε ετήσια βάση λόγω της ετήσιας αναπροσαρμογής βάσει του Ελληνικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, πλέον 100 μονάδων βάσης. Κατά την τρέχουσα περίοδο δεν σημειώθηκαν έσοδα από πωλήσεις ακινήτων, ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2009, οι πωλήσεις οικιστικών ακινήτων ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ.Οι ζημιές μετά από φόρους του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 28,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Όσον αφορά στις ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ από κέρδη ύψους 6,8 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου δεν αποπερατώθηκαν επενδυτικά ακίνητα, ενώ αντίθετα προέκυψαν ζημίες ύψους 9,7 εκατ. ευρώ από την πώληση επενδυτικών ακινήτων σε αξία χαμηλότερη της αποτίμησης. Κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης οι ζημίες από πώληση επενδυτικών ακινήτων ανήλθαν σε 0,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν κατά 53% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2009 λόγω αυξημένων προβλέψεων για φόρους περιουσίας και επισφάλειες.

ΕΥΔΑΠ - Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,76% στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Κατά περίπου 1,20% μειώθηκε το α'εξάμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ και διαμορφώθηκε στα 181,892 εκατ. ευρώ έναντι 184,092 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου εξαμήνου του 2009.Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,76% και ανήλθαν σε 7,580 εκατ. ευρώ έναντι 5,625 εκατ. ευρώ πέρυσι ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 3,015 εκατ. ευρώ, έναντι 2,972 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού εξαμήνου (αύξηση 1,45%).Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα κέρδη του πρώτου εξαμήνου επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά έτους 2009 που επιβλήθηκε στα κέρδη των επιχειρήσεων και η οποία ανήλθε στο ποσό των 2,260 εκατ. ευρώ.

Creta Farms - Πτώση ενοποιημένων κερδών στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Στα 48,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της Creta Farms στο πρώτο εξάμηνο του 2010 σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 7,941 εκατ. ευρώ έναντι 7,933 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,10%. Η διατήρηση της κερδοφορίας στα περυσινά επίπεδα παρά την μικρή πτώση τζίρου οφείλεται στην μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω του αντίστοιχου προγράμματος που εφαρμόζεται για το τρέχον έτος.Τα κέρδη πρό φόρων σημείωσαν επίσης αύξηση 10,5% και ανήλθαν σε 2,957 εκατ. ευρώ έναντι 2,676 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009 και τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,421 εκατ. ευρώ από 2,353 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο σημειώνοντας επίσης αύξηση 2,9%.Σε ενοποιημένο επίπεδο, σημειώθηκε μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 1,1% ο οποίος ανήλθε σε 51,1 εκατ. ευρώ από 51,7 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2009 ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009 παρουσιάζοντας μείωση 22,4%.

-SATO - Μείωση ζημιών και πωλήσεων για τον όμιλο στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Σε 31.951 χιλ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ομίλου SATO στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 37.862 χιλ. ευρώ σημειώνοντας κάμψη 5.911 χιλ. ευρώ ή 15,6%. Οι πωλήσεις της μητρικής ανήλθαν σε 22.703 χιλ. ευρώ έναντι 28.895 χιλ. ευρώ σημειώνοντας κάμψη 6.192 χιλ. ευρώ ή 21,4%. Εξαιρουμένων των λιγότερο αποδοτικών καταστημάτων των οποίων η λειτουργία διακόπηκε, η κάμψη των πωλήσεων της μητρικής περιορίζεται στο 9,7% ενώ η μείωση των λειτουργικών δαπανών της ανήλθε σε 17%. Οι πωλήσεις των θυγατρικών ανήλθαν σε 9.248 χιλ. ευρώ έναντι 8.967 χιλ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 282 χιλ. ευρώ ή 3%.

-Αύξηση της κερδοφορίας αλλά και μείωση του τζίρου καταγράφει το πρώτο φετινό εξάμηνο, συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, η βορειοελλαδική εισηγμένη Mls Πληροφορική ΑΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική, σημερινή ανακοίνωση της εταιρίας.

-Ιντραλότ - Οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2010

Σε 312,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Ιντραλότ στο β' τρίμηνο του 2010 αυξημένος κατά 37,2% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2010 ενώ διαμορφώθηκε στα 540,9 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2010, έναντι 488 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση 10,8%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το β' τρίμηνο έφτασαν τα 36,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,1% σε σχέση με το α' τρίμηνο του 2010 ενώ το α' εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκαν στα 70,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 91,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.Τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας προσαρμοσμένα για τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης των 5,3 εκατ. ευρώ του β' εξαμήνου, το β' τρίμηνο του 2010 ανήλθαν σε 15,4 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το α' τρίμηνο του έτους που διαμορφώθηκαν σε 15,1 εκατ. ευρώ ενώ στο εξάμηνο έφτασαν τα 30,6 εκατ. ευρώ έναντι 42 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κερδοφορία το α' εξάμηνο του 2010 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2009 επηρεάστηκε από το προηγούμενο συμβόλαιο στοιχήματος στην Τουρκία που ήταν σε ισχύ για 2 μήνες το 2009, την αύξηση κατά 50% στο φόρο των τυχερών παιχνιδιών στη Βουλγαρία από τις αρχές του 2010 και τον έκτακτο φόρο κοινωνικής ευθύνης. Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο α' εξάμηνο του 2010 ανήλθαν σε 45,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 77%.Αναφορικά στη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 75 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 45,8% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 2009 ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 15,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 60,1% (9,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2010). Τέλος, όσον αφορά στα κέρδη μετά φόρων (EAT), αυτά διαμορφώθηκαν στα 20,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 10,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 91%.

Lavipharm: μειωμένος κατά 17,5% εμφανίστηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του α΄ εξαμήνου.

Μειωμένος κατά 17,5% εμφανίστηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Lavipharm, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, και ανήλθε στα 101,4 εκατ. ευρώ έναντι 122,8 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μικτό κέρδος κατέγραψε πτώση 4,7 εκατ. ευρώ, στα 15,7 εκατ. ευρώ από 20,4 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε στα 4,2 εκατ. ευρώ από 4,5 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης των λειτουργικών δαπανών αυτές κατέγραψαν πτώση της τάξης του 6,6%, λόγω της μείωσης των διοικητικών εξόδων. Παράλληλα, μείωση 6,1% σημείωσαν και τα χρηματοοικονομικά έξοδα (χρεωστικοί τόκοι), ως αποτέλεσμα της μετατροπής μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο.

Μεγάλη μείωση παρατηρείται σε επίπεδο χρηματοοικονομικών εσόδων, η οποία, όμως, οφείλεται, κυρίως , σε μη επαναλαμβανόμενα κέρδη 13,7 εκατ. ευρώ, που προήλθαν από διαγραφή οφειλής της αμερικανικής θυγατρικής εταιρίας, η οποία βελτίωσε τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου, κατά το α' εξάμηνο του 2009. Κατά συνέπεια, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα με τα φετινά ενοποιημένα αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημίες, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 10,9 εκατ. ευρώ, την περσινή περίοδο, και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 4,9 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6,2 εκατ. ευρώ.

Ελληνική Υφαντουργία: μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Μείωση ζηµιών προ φόρων κατά 17,7% παρουσίασε ο Όµιλος Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε. κατά το πρώτο εξάµηνο του 2010. Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσίασε µείωση κατά 12,25% και ανήλθε στο ποσό των € εκ. 28,95 έναντι € εκ. 32,99 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης και οφείλεται κυρίως στη πτώση πωλήσεων εκκοκκισµένου βάµβακος κατά το δεύτερο τρίµηνο.Αντίθετα ο κύκλος εργασιών της µητρικής αυξήθηκε κατά 0,8% και ανέρχεται σε € εκ. 23,42 έναντι € εκ. 23,23 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούµενης χρήσης. Ειδικά ο κύκλος εργασιών υφάσµατος Denim παρουσιάζει αύξηση 14,9% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Ελλάκτωρ: στα 4,03 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη.

Στα 4,03 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Ελλάκτωρ ΑΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι 50,85 εκατ. ευρώ, πέρυσι.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 920,36 εκατ. ευρώ έναντι 1.102,51 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 16,52%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, (EBIT) διαμορφώθηκαν στα 87,26 εκατ. ευρώ έναντι 120,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27,40%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 144,74 εκατ. ευρώ έναντι 169,35 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,54%. Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 0,023 ευρώ έναντι 0,294 ευρώ.Επίσης, τα μετά φόρων αποτελέσματα έχουν μειωθεί, λόγω των αυξημένων φορολογικών συντελεστών, των έκτακτων μέτρων και της έκτακτης εισφοράς, ποσού 15,7 εκατ. ευρώ, η οποία επιβαρύνει εξ' ολοκλήρου τα κέρδη του α' εξαμήνου 2010.

Ειδικότερα, ο κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου (κατασκευή και λατομεία), για το πρώτο εξάμηνο του 2010, παρουσίασε κύκλο εργασιών 708,44 εκατ. ευρώ έναντι 860,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 17,64%. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) της κατασκευής διαμορφώθηκαν στα 18,21 εκατ. ευρώ έναντι 35 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47,97%. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά, ποσού 5,38 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,74 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 24,38 εκατ. ευρώ. Επίσης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου παραμένει υψηλό και ανέρχεται στα 2,8 δισ. ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή, ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2010 ενοποιημένα έσοδα 148,91 εκατ. ευρώ έναντι 167,25 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,96%, λειτουργικά κέρδη 55,0 εκατ. ευρώ έναντι 79,19 εκατ. ευρώ, μείωση 30,55% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 17,92 εκατ. ευρώ έναντι 46,26 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 61,26%. Τα αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα, λόγω και της έκτακτης εισφοράς, ποσού 4,43 εκατ. ευρώ.

Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 41,27 εκατ. ευρώ έναντι 54,48 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 24,25%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 10,14 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 25,26% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 3,58 εκατ. ευρώ έναντι 6,02 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 40,52%. Τα αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα, λόγω και της έκτακτης εισφοράς, ποσού 2,26 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα 11,73 εκατ. ευρώ έναντι 5,80 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 102,10%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης 5,66 εκατ. ευρώ έναντι 2,32 εκατ. ευρώ, αύξηση 144,22% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,27 εκατ. ευρώ έναντι 1,02 εκατ. ευρώ, αύξηση 220,98%.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,67 εκατ. ευρώ έναντι 2,47 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 32,28%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 1,30 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,88 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 1,79 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2,54 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, δεν υπήρξαν πωλήσεις, για το πρώτο εξάμηνο του 2010, έναντι 0,38 εκατ. ευρώ, για την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα 1,04 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων στα 12,53 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 8,73 εκατ. ευρώ, για το πρώτο εξάμηνο του 2010.

ΝΕΛ: οικονομικά στοιχεία α' εξαμήνου 2010.

Οι πωλήσεις του Ομίλου Ναυτυλιακής Εταρίας Λέσβου (ΝΕΛ) στη τρέχουσα περίοδο ανήλθαν σε 20.894 χιλ. ευρώ έναντι πωλήσεων 15.560 χιλ ευρώ στη προηγούμενη περίοδο και συγκριτικά εμφανίζονται αυξημένες κατά 34,28 %, το δε αντίστοιχο λειτουργικό μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία € 2.428 χιλ. έναντι κερδών € 1.883 χιλ., .Η επιβάρυνση του μικτού αποτελέσματος οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των τιμών των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο..

Τα αποτελέσματα (ζημίες) μετά από φόρους της παρούσης περιόδου ανήλθαν σε ζημία ποσού € 13.204 χιλ έναντι ζημίας ποσού € 7.062 χιλ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο του έτους 2009. Για λόγους συγκρισιμότητας πρέπει να ληφθούν υπόψην τα έκτακτα έσοδα και δαπάνες που έχουν περιληφθεί στα ανωτέρω αποτελέσματα, και συγκεκριμένα τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2009 είχαν ωφεληθεί α) με ποσό € 3.319 χιλ το οποίο αφορούσε αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης της αξίας του πλοίου "ΘΕΟΦΙΛΟΣ" λόγω αποκατάστασης της λειτουργικής του ικανότητας, β) με ποσό € 1.700 χιλ που αφορούσε έσοδα από αποζημίωση για την ζημιά του ίδιου πλοίου και γ) με € 452 χιλ που ήταν κέρδος από την πώληση του πλοίου "ΠΑΝΑΓΙΑ THNOY" της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ. Αντιστρόφως, τα αποτελέσματα του Α' εξαμήνου 2010 έχουν επιβαρυνθεί με ποσό € 490 χιλ που αφορά ζημιά από την πώληση του πλοίου "ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΟΖΟΒΙΩΤΙΣΣΑ" της θυγατρικής εταιρείας ΣΙ ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ ΝΕ.

Λαμβανομένου υπόψη και εξαιρούμενων των ανωτέρω έκτακτων αποτελεσμάτων για λόγους συγκρισιμότητας, τα συνολικά αποτελέσματα της παρούσης περιόδου ανήλθαν σε ζημία ποσού € 12.714 χιλ έναντι ζημίας ποσού € 12.533 χιλ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο του έτους 2009.

Σφακιανάκης: μείωση κατά 23,53% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών του ομίλου.

Μείωση κατά 23,53% εμφάνισε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Σφακιανάκης ΑΕΒΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, και ανήλθε στα 188,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 10,3 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιογόνα και ανήλθαν στα 8,05 εκατ. ευρώ.

Βιοχάλκο - Οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου

Σε 1,99 εκατ. ευρώ (ή 0,0100 ευρώ ανά μετοχή) διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Βιοχάλκο ΑΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι 2,77 εκατ. ευρώ (ή 0,0139 ευρώ ανά μετοχή). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σε κέρδη 2,08 εκατ. ευρώ (ή κέρδη 0,0104 ευρώ ανά μετοχή) ανήλθαν τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα τρίτων έναντι ζημιών 39,08 εκατ. ευρώ (ή ζημίες -0,1967 ευρώ ανά μετοχή).

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.446 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 22,28%, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2009. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (“EBITDA”) διαμορφώθηκαν στα 96,98 εκατ. ευρώ έναντι 36,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 168%, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων και δικαιωμάτων τρίτων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 6,96 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 58 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 3,01 εκατ. ευρώ έναντι 3,61 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τόσο τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα όσο και τα εταιρικά επιβαρύνθηκαν από την έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 κατά 4,1 εκατ. ευρώ και 0,4 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

ΑΓΕΤ Ηρακλής - Μειωμένες κατά 21,4% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις. Επιβαρυμένα τα καθαρά κέρδη από την επιβολή έκτακτης κοινωνικής εισφοράς

Μειωμένες κατά 21,4% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις του ομίλου εταιριών ΑΓΕΤ Ηρακλής, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, και ανήλθαν στα 211,92 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 184,92 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 23,4%, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2009.

Cyclon Ελλάς: αύξηση του κύκλου εργασιών.

Σε επίπεδο του Ομίλου Cyclon Ελλάς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 66.136 χιλ. ευρώ και ανήλθε στα 237.178 χιλ. ευρώ αυξημένος κατά 38% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2009. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην μεγάλη άνοδο των τιμών των προϊόντων πετρελαίου ως και στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ενώ σε μικρότερο βαθμό συνέβαλε η αύξηση του όγκου πωλήσεων καυσίμων και λιπαντικών.

Minoan Lines: μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

O κύκλος εργασιών της εταιρίας Minoan Lines το α' εξάμηνο του 2010 διαμορφώθηκε σε 70,8 εκατ. ευρώ, ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) ανήλθε σε -11,3 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα της Minoan Lines μετά από φόρους το α' εξάμηνο του 2010, τα οποία λόγω εποχικότητας του μεταφορικoύ έργου είναι πάντα αρνητικά, διαμορφώθηκαν σε -21,8 εκατ €. Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας περιλαμβάνουν έκτακτη εισφορά φόρου 1,1 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας επηρεάστηκαν σημαντικά από τον έντονο ανταγωνισμό και από την αύξηση του κόστους των καυσίμων κατά 49,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Ένας επιπλέον παράγοντας ο οποίος συνέτεινε στην αύξηση του κόστους των καυσίμων το τρέχον έτος είναι και η ισχυροποίηση του δολαρίου έναντι του ευρώ.

Σε επίπεδο Ομίλου, το α' εξάμηνο του 2010 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 70,8 εκατ. ευρώ, ενώ τόσο η λειτουργική κερδοφορία (ΕBITDA) όσο και τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με αυτά της μητρικής εταιρίας.

ΓΕΚ Τέρνα - Μειωμένα κατά 97% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη, λόγω και της έκτακτης φορολογικής επιβάρυνσης

Μειωμένα κατά 97% εμφανίστηκαν τα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι 70 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο περσινό εξάμηνο, επιπλέον επιβαρυμένα από την έκτακτη φορολογική επιβάρυνση.

Αναλυτικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν στα 275 εκατ. ευρώ έναντι 365,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 24,6%, λόγω των μικρότερων πωλήσεων του τομέα των κατασκευών και του τομέα βιομηχανίας. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε στα 30,8 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 27,2%, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2009, επηρεασμένη από τον τομέα των κατασκευών και της βιομηχανίας. Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 28,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 44,3%. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μείωση κατά 76,2%, λόγω και της δυσμενούς σύγκρισης σε σχέση με το περυσινό εξάμηνο, όταν ο όμιλος κατέγραψε έκτακτα κέρδη από την πώληση του 50% της συμμετοχή του στις Ηρών 1&2, και διαμορφώθηκαν στα 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το εν λόγω διάστημα, ανήλθαν στα 191 εκατ. ευρώ και αφορούν, κυρίως, τους τομείς της Ενέργειας, των Παραχωρήσεων και των Κατασκευών. Ο συνολικός καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 344 εκατ. ευρώ, καθώς ο όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα, ύψους 387 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται στα 732 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν στα 714,3 εκατ. ευρώ.

Στις επιμέρους δραστηριότητες, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανέρχεται στα 2,27 δισ. ευρώ, το 15% του οποίου προέρχεται από τις αγορές της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε στα 233 εκατ. ευρώ έναντι 316,7 εκατ., το πρώτο εξάμηνο του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 26,4%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) του τομέα υποχώρησε στα 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ. Στο Real Estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ και η λειτουργική κερδοφορία σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος ανήλθε στα 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 27%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) αυξήθηκε στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.

Στον τομέα της παραγωγής Ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον όμιλο ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ και αφορούν την πρώτη εφεδρική μονάδα Ηρών 1, της οποίας τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ. Η δεύτερη μονάδα του ομίλου, που κατασκευάστηκε στη Βοιωτία (Ηρών 2-ισχύος 435 MW), ξεκίνησε τη λειτουργία της μέσα στο καλοκαίρι. Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει ήδη μεταβιβάσει το 50% των δύο ανωτέρω θερμικών μονάδων στον όμιλο GDF SUEZ, ασκώντας από κοινού τη διοίκηση.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος, μέσω της Τέρνα Ενεργειακή, λειτουργεί 148,6 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ενώ κατασκευάζονται άλλα 252 MW, εκ των οποίων 190 στην Ελλάδα και 62 MW στην Ανατολική Ευρώπη. Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν στα 16,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,4%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 8,9 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2010, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009.

Folli Follie: πτώση του καθαρού κέρδους του Ομίλου κατά 30% στα 38 εκατομμύρια ευρώ.

Την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010 ο Όμιλος Folli Follie παρουσίασε, σε ενοποιημένη βάση, κύκλο εργασιών € 464,7 εκατ. έναντι € 452,7 εκατ. για την ίδια περίοδο του 2009, δηλαδή αύξηση κατά 2,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 1,8% και ανήλθαν στα € 103,3 εκατ. από € 101,5 εκατ.

Mevaco - Οικονομικά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου

Σε κέρδη 115,12 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του ομίλου Mevaco Μεταλλουργική ΑΒΕΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι ζημιών 166,13 χιλ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 28,75 χιλ. ευρώ εναντι ζημιών 136,79 χιλ. ευρώ.

Βαλκάν - Στις 783 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα του ομίλου

Σε κέρδη της τάξης των 783 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες του ομίλου Βαλκάν Αναπτυξιακή Ακινήτων ΑΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι ζημιών 616 χιλ. ευρώ, το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Ελληνική Τράπεζα - Η ζημία πριν τη φορολογία μειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Βελτίωση σημείωσαν το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας στην χώρα μας, χωρίς όμως η τράπεζα να καταφέρει να περάσει στην κερδοφορία, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τις αρνητικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα, η ζημία πριν τη φορολογία μειώθηκε στα 9,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημία 34,4 εκατ.ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στην αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου και στη μείωση της χρέωσης για προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων.

Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης του δικτύου καταστημάτων του στην Ελλάδα, εφαρμόζοντας το λειτουργικό μοντέλο της Κύπρου και εστιάζοντας την προσοχή του αποκλειστικά στις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες.

Σε ενοποιημένη βάση τα κέρδη πριν τη φορολογία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας ανέρχονται σε 16,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με κέρδη 8,9 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 καταγράφοντας αύξηση 88%.

Η Ελληνική Τράπεζα εκτιμά ότι το 2010 θα συνεχίσει να είναι μια δύσκολη χρονιά για την κυπριακή οικονομία, με κύρια χαρακτηριστικά τη στασιμότητα της ανάπτυξης, την αυξανόμενη ανεργία και τη χαμηλή πιστωτική επέκταση. Στην Ελλάδα, αναμένεται να συνεχιστεί η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και να επιδεινωθεί η ανεργία.

Π.Γ.Νίκας - Μείωση πωλήσεων και ζημιές για τον όμιλο στο πρώτο εξάμηνο του 2010

Στο ποσό των 42,4 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Π.Γ.Νίκας στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 47,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009 σημειώνοντας μείωση περίπου 10,4%.

Ενισχυμένο κατά 3,6 μονάδες βάσης εμφανίζεται το μικτό περιθώριο κέρδους το οποίο διαμορφώθηκε σε 38,2% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 34,6% στο πρώτο εξάμηνο του 2009 ενώ την ίδια περίοδο το μικτό κέρδος του ομίλου υποχώρησε οριακάκατά 1,1% και ανήλθε σε 16,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Το EBITDA ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2010 έναντι 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2009 σημειώνοντας αύξηση 32,5%. κατά συνέπεια σημαντικά αυξημένο κατά 201,5% εμφανίζεται το ενοποιημένο EBIT το οποίο ανήλθε σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

Ο Ομιλος παρουσίασε ζημιές 0,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009 ενώ τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

Βιοκαρπέτ:στις 3.764 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου.

Στις 3.764 χιλ. ευρώ (ζημία) ανήλθαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου Βιοκαρπέτ ΑΕ, κατά το α΄ εξάμηνο του 2010, έναντι ζημίας 4.366 χιλ. ευρώ.

Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική:μείωση περιθωρίου μικτών κερδών 51,3% (-7,9%).

Μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών του ομίλου Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική ΑΕΒΕ κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 51,3% στο 55,7%, την αντίστοιχη περίοδο του 2009, προέκυψε από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του α΄ εξαμήνου, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧA).

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 9,35 εκατ. ευρώ έναντι 12,15 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται πρώτον στη μείωση των εσόδων στο ναυτιλιακό τομέα κατά 1,8 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων ναύλων διεθνώς και λόγω του τακτικού δεξαμενισμού και δεύτερον στην παύση της παραγωγικής δραστηριότητας της εταιρίας Αρκάδια ΑΒΕΕ κατά 1,2 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του περιθωρίου των μικτών κερδών του ομίλου κατά 4,4 ποσοστιαίες μονάδες, από 51,3 % στο 55,7%, την αντίστοιχη περίοδο του 2009, οφείλεται κατά πρώτον στη μείωση του περιθωρίου κέρδους από εκμετάλλευση ακινήτων, λόγω μειωμένων εσόδων και κατά δεύτερον στη μείωση της μικτής κερδοφορίας της ναυτιλίας πάλι, λόγω μειωμένων ναύλων σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Επισημαίνεται η θετική εξέλιξη της μικτής κερδοφορίας των τηλεπικοινωνιών από 7,6%, το 2009, στο 16,8%, το 2010.

Tα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, ανήλθαν στα 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,4 εκατ. ευρώ. Η βελτίωση προέρχεται από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και εκμετάλλευσης ακινήτων, αλλά, κυρίως, λόγω της παύσης της ζημιογόνου εμπορικής δραστηριότητας της εταιρίας Αρκάδια ΑΒΕΕ. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων παρουσ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 31/08/2010 17:57:09

  Η Τρόικα ήρθε εδώ με τη χαρτογράφηση των ελληνικών επιχειρήσεων ανά χείρας.
  Παρατηρώ είναι στην πλειοψηφία τους Ελληνικές, αν και διεθνοποιημένες. Νταξ΄, μη τα θέμε και όλα δικά μας...

  Προφανώς η συμφωνία με την Τρόικα περιλαμβάνει τη δημιουργία Νέων Νέων Τζακιών, στη θέση των παλιών που δημιουργήθηκαν την εικοσαετία 1985 - 2005.

  Παραγνωρίστηκαν με τις παλιές αγαπημένες και ήρθε ο καιρός να τις καρατομήσουν.
  Γνωρίζουν πολλά.

  It's that simple μαγκες.

  • Σελάνος avatar
   Σελάνος @ αλλενάκι 31/08/2010 20:51:24

   Προφανώς και έχουν χαρτογραφήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις , οι άνθρωποι δουλεύουν με προοπτική 50ετίας και πολλά εναλλακτικά σενάρια. Αλλά γιατί δραματική κατάσταση στις μεγάλες εταιρείες μόνο , οι μικρομεσαίες και οι μικρές-αιμοδότες των μεγάλων - πάνε καλύτερα;
   Αλλά ποιός νοιάστηκε απ΄το λεγόμενο Ελληνικό Κράτος για τις Ελληνικές επιχειρήσεις που δίνουν ζωή στην οικονομία, αυτοί ενδιαφέρονται μόνο για τη πολιτική επιβίωση τους .Λόγια , λόγια , βυζαντινολογίες και κύμβαλα αλαλάζοντα.....

 2. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 31/08/2010 18:08:43

  Και δεν αναφέρετε τη μείωση των κερδών και του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου του αυτοκινήτου, που "τρέχει" το 30 % της οικονομίας.

  Τι νόμιζε όμως η κυρα Μέρκελ και η ΕΕ, ότι θα ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΖΑΝ ένα λαό, αλλά οι θυγατρικές ΤΟΥΣ θα συνέχιζαν την κερδοφορία;

  Η κυρα Μέρκελ θα μετράει λιγότερα φένιχ στο Ταμείο της σήμερα.
  Την κυρα Μέρκελ δεν μπορώ να τη λυπηθώ όμως.

 3. anonymos avatar
  anonymos 01/09/2010 00:12:00

  Ετσι είναι όταν σκάβεις τον λάκο του αλλουνού πέφτεις εσύ μεσα.

 4. Ksenitemenos avatar
  Ksenitemenos 01/09/2010 17:22:03

  @αλλενακι
  Δυστυχώς η κ. Μέρκελ δεν νοιάζεται καθόλου καθώς έχει βρεί άλλες αγορές για να πουλάει τα πανάκριβα γερμανικά αυτοκίνητα, όπως την Κίνα. Η ΒΜ μάλιστα νακοίνωσε πρόσφατα τεράστια κερδοφορία από τις πωλήσεις τους στην Κίνα!! Αλλοίμονο σε μας!!!
  http://www.chinadaily.com.cn/business/2010-08/06/content_11109301.htm

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.