#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/05/2012 19:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Διαχείριση συμβόλων» καὶ τὸ αὔριο τῆς ΚεντροδεξιᾶςἊν «ἡ πολιτικὴ εἶναι ἡ διαχείριση τῶν συμβόλων», τότε ἡ Νέα Δημοκρατία ἔχει παραμελήσει ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σημαντικὰ σύμβολα.

Ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι ἕνα κόμμα μὲ σημαντικὴ συνεισφορά, τὸ ὁποῖο θὰ κλείσει ὁσονούπω ἀνεπιστρέπτως τὸν ἱστορικό του κύκλο, εἴτε κερδίζοντας τὶς ἐκλογὲς εἴτε ὄχι. Τὸ ἴδιο τὸ ὄνομά της σημαίνει ἀκριβῶς τὴν ἐπαύριον τῆς πτώσης τῆς χούντας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ τῆς Δημοκρατίας, τῆς «Νέας -πλέον- Δημοκρατίας»: εἶναι καὶ ὀνομαστικὰ συνυφασμένη μὲ τὴν περίοδο τῆς Μεταπολίτευσης, γεννήθηκε στὴν ἀρχή της καὶ θὰ πεθάνει στὸ τέλος της. Ὑπῆρξε γιὰ δεκαετίες ἡ μόνη ἐναλλακτικὴ ἐπιλογή, ἂν καὶ ἀνεπαρκὴς ἢ ἐνίοτε μιμητική, στὴν ἐπέλαση τῆς παπανδρεϊκῆς Ἀλλαγῆς, τοὺς καρποὺς τῆς ὁποίας γευόμαστε στὴν σημερινὴ κατάρρευση καὶ θὰ γευόμαστε γιὰ πολὺ ἀκόμα. Ἐπέμεινε στὴν ἔνταξη τῆς Ἑλλάδας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, στὸ ἐπίκεντρο τῆς Ἱστορίας. Ἦταν ὁ ἕνας ἐκ τῶν δύο πυλώνων τοῦ δικομματικοῦ πολιτικοῦ συστήματος τῆς Γ’ Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, στὴν ὁποία πιστώνεται σημαντικὰ μεγαλύτερη συμμετοχικότητα/ἀντιπροσωπευτικότητα ἀπ’ ὅτι παλαιότερα. Ὅμως, ὁ κύκλος προσφορᾶς της ἔχει οὐσιαστικὰ κλείσει.

Ἡ Μεταπολίτευση κατέρρευσε, καὶ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀνῆλθε μὲ τὸ πρόταγμα τῆς «Νέας Μεταπολίτευσης». Γι’ αὐτὸ καὶ δήλωσε πὼς τὸ κόμμα του θὰ εἶναι μιὰ «νέα Νέα Δημοκρατία». Πῶς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἁπλῶς ἡ παλιά, σὲ μιὰν ἐντελῶς νέα ἐποχὴ ποὺ ἀνατέλλει; Ὅμως, αὐτὸ δὲν φτάνει.

Ἤδη, καὶ ταχύτερα ἀπ’ ὅτι φαντάζονταν κάποιοι, ὁ μεταπολιτευτικὸς δικομματισμὸς κατέρρευσε μὲ πάταγο καὶ δύο νέοι πόλοι πῆραν τὴ θέση του σ’ αὐτὴν τὴν μεταβατικὴ περίοδο: μιὰ φιλοευρωπαϊκὴ συσπείρωση δυνάμεων, μετα-νεοδημοκρατική, καὶ ἕνας μετα-πασοκικὸς συνασπισμὸς «ριζοσπαστικῆς» «ἀριστερᾶς». Ἕνα νέο σκηνικὸ ἔρχεται νὰ λάβει τὴ θέση τοῦ παλαιοῦ. Καὶ ὀρθῶς ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προέταξε τὴν δημιουργία ἑνὸς «Πατριωτικοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μετώπου».

Τί λείπει ἀπὸ τὰ παραπάνω;

Μὰ εἶναι προφανές. Τὸ ὄνομα. Τὸ ὄνομα!

Αὐτὸ τὸ Μέτωπο ὀφείλει στὸ ἐγγύτατο μέλλον, μαζὶ μὲ ἄλλες πρωτοβουλίες ποὺ ἐπείγουν, νὰ ἀλλάξει ὄνομα. Νὰ αὐτοδιαλυθεῖ καὶ νὰ ἐπανιδρυθεῖ, καὶ στὸ ἐπίπεδο τῶν συμβόλων.

Κάποιοι μπορεῖ νὰ ποῦν ὅτι αὐτὸ εἶναι «ἐπουσιῶδες», «ζήτημα ἐπικοινωνίας καὶ ὄχι οὐσίας». Στὶς συγκεκριμένες συνθῆκες, θὰ κάνουν λάθος. Διότι πρόκειται γιὰ «διαχείριση συμβόλων»: δηλαδή, πολιτική.

Ἂν δὲν τὸ κάνει μελλοντικά, θὰ εἶναι σὰν νὰ δίνει μεσοπρόθεσμα (στὸ ἐπίπεδο τῆς «διαχείρισης συμβόλων») μία μόνο ἐπιλογὴ μετα-μεταπολιτευτικῆς ψήφου στὸν ψηφοφόρο: τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἢ τοῦ μορφώματος ποὺ θὰ προκύψει ἀπὸ τὴν μετεξέλιξή του. Ἑνὸς κόμματος ποὺ ναὶ μὲν εὑρίσκετο στὸ πολιτικὸ πλέγμα καὶ πρωτύτερα, μὰ δὲν ἦταν ὁ ἕνας ἀπὸ τοὺς δύο πόλους ἑνὸς δικομματικοῦ οἰκοδομήματος ποὺ ἔχει κατεδαφιστεῖ. (Ἂν τὸ «κατεδαφιστεῖ» σᾶς φαίνεται μεγάλη κουβέντα, προσπαθῆστε νὰ πείσετε τὴν ἐκδοχὴ 2009 τοῦ ἑαυτοῦ σας ὅτι σὲ τρία χρόνια τὸ ΠΑΣΟΚ θὰ πάρει 13% στὶς ἐθνικὲς ἐκλογές...). Νὰ μὴν ξεχνᾶμε πὼς ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἄνθρωποι ποὺ τὸ ἀπεχθάνονται βαθύτατα, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ τιμωρήσουν «τὸ παλιό», νομίζοντας ὅτι ἔτσι βοηθοῦν τὸ καινούργιο νὰ γεννηθεῖ- ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ὑπογράφουν τὴν καταδίκη τους...

Ἂν δὲν τὸ κάνει, θὰ ἐμποδίσει (!) τὸν πολίτη ποὺ θὰ ἤθελε νὰ στηρίξει μελλοντικὰ τὶς φιλεὐρωπαϊκὲς δυνάμεις δεξιώτερα τοῦ κέντρου νὰ ἔρθει κοντά της. Σὲ μιὰ τέτοια ἐποχὴ ταχείας μετάβασης, δὲν μπορεῖς νὰ πορεύεσαι μὲ τὸ Σύμβολο τοῦ Παλιοῦ. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ στηρίξει κάτι ποὺ οὐσιαστικὰ δὲν ὐπάρχει πιὰ- καὶ ὅποιος τοῦ τὸ ζητᾶ, κάτι δὲν ἔχει καταλάβει σωστά.

Πρόκειται γιὰ μιὰ ἀναγκαία κίνηση, στὰ πλαίσια ἑνὸς μετασχηματισμοῦ ποὺ ἤδη λαμβάνει χώρα.

Μολαταῦτα, μὴν μείνουμε στὰ σύμβολα καὶ ξεχάσουμε τὸ περιεχόμενο... Ἑνὸς γὰρ ἐστὶ χρεία!

Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης

ΥΓ: Θὰ πρότεινα τὸ ὄνομα «Κόμμα Δικαιοσύνης καὶ Ἀνάπτυξης», ἀλλὰ δυστυχῶς τὸ... ἔχει πάρει ἄλλος!!!

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 24/05/2012 19:49:29

  Φίλε Ασκτυάνακτα σωστά ομιλείς. Ο Αντώνης Σαμαράς αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένος στο παλαιοκομματικό κάρο της ΝΔ έχει συνταυτιστεί με αυτό που λέμε Μνημονιακές δυνάμεις (άσχετα με το τι ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν και εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν επαληθευθεί). Ο κόσμος πρώτα στέκει εμπρός στην Εικόνα και μετά, πολύ μετά, αφουγκράζεται το Λόγο.
  Η διάλυση της ΝΔ, ως σύμβολο συγγνώμης και η ίδρυση ενός νέου φορέα μια Νέας Ελληνικής Ιδεολογίας που θα συμβολίζει την Ελπίδα για το Αύριο θα ήταν ευχής έργον.
  (Ξέρω, ξέρω. Τώρα προέχει η μάχη για να σωθεί η χώρα, εμείς έχουμε χύσει αίμα για την παράταξη ενώ εσείς φιλοσοφούσατε, από τα γεννοφάσκια μου είμαι ΝΔ, τι θα γίνουν οι αγωνιστές της παράταξης, δεν είναι τώρα η ώρα, να μας πει για το χαράτσι, τι θα γίνει με το ΕΤΑΚ κλπ)

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Γιάννης Φαίλτωρ 24/05/2012 20:55:12

   Συμφωνῶ μαζί σου Φαίλτωρα. Ἐλπίζω βαθιὰ τὴν ἀπάντηση γιὰ τὰ πολυποίκιλα διετῆ ἢ πρόσφατα "δὲν εἶναι ἡ ὥρα τώρα" νὰ ΜΗΝ τὴν πάρουν τὸ βράδυ τῶν ἐκλογῶν, γιατί τὸ διακύβευμα καίει.

  • leleki avatar
   leleki @ Γιάννης Φαίλτωρ 24/05/2012 21:00:53

   Αγαπητοί, ας είμαστε ρεαλιστές.
   Η μόνη αλλαγή που είναι ορατή επί του παρόντος είναι η προοπτική της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, Σαμαρά -Βενιζέλου, την οποία ξόρκιζαν μέχρι πριν λίγους μήνες και οι δύο σχηματισμοί.
   Και αυτή η εφιαλτική πιθανότητα να δούμε Ντόρα και Λοβέρδο να μας «ξανασώζουν», είναι που τρομάζει πιο πολύ ακόμα και από το ενδεχόμενο της ακυβερνησίας.

 2. dikefalosaitos avatar
  dikefalosaitos 24/05/2012 20:01:47

  Εάν πραγματικά θέλουν τα διάφορα υλικά να αναμιχθούν έως ότου ομογενοποιηθούν, πρέπει να περάσουν πρώτα μια βόλτα από το ... καμίνι.

 3. Δημήτρης Π. avatar
  Δημήτρης Π. 24/05/2012 20:38:29

  Με μια γρήγορη σκέψη, δύο προτεινόμενα ονόματα: "Λαϊκό Κόμμα" ή "Χριστιανοδημοκράτες".

  • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
   ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ Δημήτρης Π. 24/05/2012 22:20:53

   "Λαϊκό Κόμμα" έχουν προτείνει μερικοί. Υπάρχει όμως μια σαφής παραπομπή στο απώτερο παρελθόν λόγω πολιτικής ιστορίας. Πιθανότατα να χρειαζόμαστε κάτι πρωτότυπο

   • Δημήτρης Π. avatar
    Δημήτρης Π. @ ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 25/05/2012 10:11:55

    Έχω πολλές ενστάσεις για τα πρωτότυπα ονόματα. Πρωτότυπα ήταν και η Πολιτική Άνοιξη, το Κίνημα Ελεύθερων Πολιτών, η Δημοκρατική Συμμαχία, και τόσα άλλα. Δεν θα τα θυμάται κανείς.

    Πρέπει να κινηθούμε σε πιο στέρεες βάσεις σε στυλ αγγλικό, γερμανικό. Γι' αυτό πρότεινα "Λαϊκό Κόμμα" ή "Χριστιανοδημοκράτες". Όσο για το "Λαϊκό Κόμμα", νομίζεις ότι πολλοί ξέρουν την ιστορία του ή έστω το έχουν ακούσει;

    • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
     Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Δημήτρης Π. 25/05/2012 13:07:48

     Καλὸ τὸ "Λαϊκὸν Κόμμα". Τὸ πρότεινε κι ὁ Γιανναρᾶς τὴν Κυριακή. Αὐτὸ βέβαια ἀπαιτεῖ νὰ κατανοήσει τὸ μεγάλο κόμμα δεξιώτερα τοῦ κέντρου τὴν ἀξιακὴ διαφορά του ἀπὸ τὸν Βενιζελισμό, κάτι ποὺ δὲν ἀποτελεῖ συνείδηση στὴν ΝΔ.

     Ὄχι Χριστιανοδημοκράτες ρὲ παιδιά, ὅπως ἔλεγε κι ὁ Χάντιγκτον οἱ προτεστάντες/καθολικοὶ καὶ οἱ ὀρθόδοξοι εἶναι ἄλλος κόσμος, ἡ ἐκεῖ χριστιανοδημοκρατία θὰ εἶναι τελείως μεταχειρισμένα εἰσαγόμενα ἂν μεταφυτευθεῖ ἐδῶ.


     Πάντως οἱ καλύτεροι εἶναι οἱ Ἄγγλοι, ποὺ τὸ συντηρητικό κόμμα τους λέγεται "Συντηρητικὸ Κόμμα".

 4. S.P. avatar
  S.P. 24/05/2012 20:51:19

  Βέβαια δημιουργία νέου κόμματος στον χώρο της κεντροδεξιάς. Αυτό θέλει θάρρος και τόλμη. Όταν βλέπω όμως, τον Σαμαρά και κρατάει ισορροπίες, δίνει συνέντευξη στο Μέγα, αντί να το πολεμάει, σημαίνει ότι δεν τολμά.
  Είδα κάπου και τον Αλαβάνο να δίνει συνέντευξη σε μία εμφανίσιμη κυρία της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας (διότι στην έντυπο έιναι λίγο δύσκολο να γράφει ο καθείς), η οποία φέρεται, ότι είχε τρομακτικές αμοιβές στους Ολυμπιακούς αγώνες 2004.
  Μα όλα "δήθεν" να είναι στην Ελλάδα.

 5. EVANGELOS avatar
  EVANGELOS 24/05/2012 20:57:00

  φίλε Αστυάνακτα τα κόμματα δημιουργούνται ώστε να εκπροσωπήσουν πολιτικά κοινωνικές απαιτήσεις ...

  σήμερα ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ είναι η κοινωνική απαίτηση που δεν εκπροσωπείται πολιτικά

  η ΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ μιας πολιτικής που δε θα εξαθλιώνει το λάο ... δηλαδή που δε θα εφαρμόζει το περιβόητο "μνημόνιο"

  ΟΣΟ δεν αποτελεί ΑΥΤΟ το κυριάρχο είναι ΑΝΕΥ νοήματος να συζητάμε για αλλαγές ονομάτων , συμβόλων κλπ κλπ

  και ΟΣΟ δεν συμβαίνει , ΤΟΣΟ θα διεισδύει ο Σύριζα στο πλοτικό κενό ... αστικοποιούμενος μέρα με τη μέρα ...

 6. ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
  ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. 24/05/2012 22:19:01

  Χρειάζεται ένα όνομα που να συνδυάζει την πατριωτική και ταυτόχρονα ευρωπαϊκή πτυχή της παράταξης με σαφή αναφορά στη λαϊκή τάξη της χώρας, στη μεσαία λεγόμενη τάξη.

 7. airman avatar
  airman 24/05/2012 23:20:07

  Τα ''γεννητούρια'' προηγούνται και τα ''βαφτίσια'' έπονται. Αλλά μια και ζούμε στην Ελλάδα που συνήθως το παιδί το ονοματίζουμε πριν γεννηθεί (με την πρόοδο της επιστήμης πλέον γνωρίζουμε από πριν και το φύλο), το ''καινούργιο'' που έρχεται μπορεί να έχει ένα ''όνομα'' που να συνδυάζει την Ελληνική δημιουργικότητα, τη λεβεντιά και αυτό που λείπει περισσότερο απ' όλα σήμερα, την αξιοκρατία.
  Να περικλύει την Αξιοσύνη και τη Δημιουργία για την Εθνική Αξιοπρέπεια.

 8. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 25/05/2012 11:28:16

  Πιστεύω ότι οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές "Δεξιά-Αριστερά" έχουν πέσει και δεν λέω τίποτα καινούριο.
  Το ζητούμενο είναι ένα νέο πατριωτικό κόμμα, που θα προέλθει με κύρια, αλλά όχι αποκλειστική, βάση τη ΝΔ. Το κόμμα αυτό θα είναι υπέρ της ελεύθερης οικονομίας, αλλά με σεβαστό ρόλο στο κράτος, κατά της διαφθοράς, υπέρ του εθνικού κράτους εντός της ΕΕ (δηλαδή, κόμμα φιλοευρωπαϊκό, αλλά όχι διεθνιστικό) και με αυστηρή διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στο κόμμα αυτό θα ενσωματόνονται στοιχεία της Δεξιάς, του Κέντρου και της πατριωτικής Αριστεράς, τύπου Άρδην και Ρήξη.
  Πιστεύω πως η φουριόζικη προσπάθεια του Καμμένου κάπου εκεί αποσκοπούσε, αλλά σαφώς ο ίδιος δεν πείθει καθόλου, γι'αυτό και θα ξεφουσκώσει πολύ σύντομα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.