#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
10/05/2012 11:24
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Για ένα "Πατριωτικό Μέτωπο Επαναδιαπραγμάτευσης"Στοὺς καιροὺς τοῦ Μνημονίου ὑφίστανται τρεῖς παρατάξεις γιὰ τὴν διαχείριση τῆς κρίσης:

(α) Ἡ παράταξη τοῦ "ναὶ σὲ ὅλα" χωρὶς διαπραγμάτευση, οἱ "μνημονιακοί", τὸ "Κόμμα τῶν Βρυξελλῶν" (π.χ. ΠΑΣΟΚ, Ντόρα).

(β) Ἡ παράταξη τοῦ "ὄχι σὲ ὅλα", τῆς ἀνυπακοῆς, τοῦ "νὰ καοῦν τὰ κάρβουνα" καί, εἴτε μόνο στὴν πράξη εἴτε καὶ στὴν ἐκπεφρασμένη θεωρία, τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρώπη, οἱ "ἀντιμνημονιακοί", τὸ "Κόμμα τῆς Δραχμῆς" (π.χ. ΣΥΡΙΖΑ, Καμμένος).

(γ) Ἡ τρίτη παράταξη, ἡ παράταξη τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης τῶν συμφωνηθέντων, τῆς σκληρῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης σὲ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο, μὲ προτεραιότητα τὴν παραμονὴ τῆς Ἑλλάδας στὴν Εὐρώπη καὶ στὸ Εὐρώ.

Ὁ κ. Σαμαρᾶς ἐπιχείρησε νὰ ἐκπροσωπήσει τὴν "τρίτη παράταξη" ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχή, ἀφοῦ ἀνέκαθεν δήλωνε πὼς ἐπιδιώκει ἐπαναδιαπραγμάτευση τῶν μνημονίων, ὄχι κατάργηση τῆς διεθνοῦς συνεργασίας οὔτε ἀποδοχὴ ἄνευ διαπραγματεύσεως. Ὅμως, συνέβη ἕνα θεμελιῶδες λάθος:

Πρὶν τὸν Νοέμβριο τοῦ 2011, ἡ στρατηγικὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας ταύτιζε τὴν στάση τοῦ προέδρου της μὲ τὸ "ἀντιμνημονιακὸ μέτωπο" συλλήβδην (λόγῳ κακῶν χειρισμῶν; λόγῳ τῆς ἐπιδίωξης νὰ λάβει τὶς περισσότερες "ἀντιμνημονιακὲς" ψήφους;), θολώνοντας τὴ διάκριση ἀνάμεσα στὴν "παράταξη τῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης" καὶ στὸ "κόμμα τῆς δραχμῆς". Ἀναπόφευκτα πλέον, μετὰ τὴν συγκυβέρνηση τοῦ Νοεμβρίου καὶ τὴν -συνεπείᾳ αὐτῆς- ὑπερψήφιση τοῦ νέου μνημονίου, ἡ Νέα Δημοκρατία καὶ ὁ πρόεδρός της συγκαταλέχθηκαν στοὺς "μνημονιακούς".

Δόθηκε έτσι χῶρος στὸν ΣΥΡΙΖΑ καὶ στὸν κ. Τσίπρα νὰ ὑποδυθεῖ τὴν "τρίτη παράταξη", λέγοντας πὼς ἐπιδιώκει παραμονὴ στὸ Εὐρώ. Μὲ αὐτὴν τὴν ρητορικὴ ἔλαβε 16,78%. Ὁ κ. Καμμένος ἔκρυβε πολὺ λιγώτερο τὸν ἀντιευρωπαϊσμό του, ὅμως πάλι δήλωνε πὼς ἐπιδιώκει παραμονὴ στὸ Εὐρὼ καὶ ἔλαβε 10,60%. Βέβαια, ὅποιος γνωρίζει τὰ ἀπολύτως στοιχειώδη ἀντιλαμβάνεται πὼς ὁ δρόμος τοῦ κ. Τσίπρα ὁδηγεῖ ταχύτατα ἔξω ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, ἴσως ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας Σύνοδο Κορυφῆς, ἀσχέτως ρητορικῆς.

 Τὸ Πρόταγμα καὶ τὸ Διακύβευμα

 Στὶς ἐπερχόμενες ἐκλογὲς τοῦ Ἰουνίου τὸ διακύβευμα εἶναι φυσικὰ ἡ παραμονὴ τῆς χώρας στὸ Εὐρὼ καὶ στὴν Εὐρώπη καὶ ἡ Ἐπαναδιαπραγμάτευση τοῦ Μνημονίου.

Τὸ διακύβευμα αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ χειριστεῖ ἐπιτυχῶς ἡ Νέα Δημοκρατία ὡς ἔχει. Καὶ θὰ ἦταν ἀνεύθυνο νὰ τὸ ἐπιχειρήσει.

Ἀφ' ἑνός, κατάφερε νὰ ἐκπροσωπεῖ ἐν μέρει τὸ "Κόμμα τῶν Βρυξελλῶν", ἐνῷ σὲ μιὰ νέα πολιτικὴ περίοδο ποὺ ἔχει ἤδη ἀρχίσει ἀποτελεῖ λείψανο παλαιοκομματισμοῦ, ἠ Ἱστορία τὴν ξεπέρασε ὁριστικά.

Ἀφ' ἑτέρου, τὸ 18% δὲν μπορεῖ νὰ γίνει Αὐτοδυναμία σὲ πέντε ἑβδομάδες, μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ τὸ ἐκλογικὸ σῶμα "σοβάρεψε" ἢ μετάνοιωσε γιὰ τὴν ψῆφο του καὶ τὰ ἐπακόλουθα αὐτῆς. Ἀφ' ἧς στιγμῆς ὑπάρχει συναίσθηση τούτου τοῦ γεγονότος, ἡ ἐκλογικὴ κάθοδος τῆς Νέας Δημοκρατίας ὡς ἔχει θὰ ἦταν τεκμήριο ἀνευθυνότητας, ἀφοῦ -τῆς αὐτοδυναμίας ἀποκεκλεισμένης- ἀφήνει ἀνέφικτη τὴν διακυβέρνηση εὐρωπαϊκῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης τὴν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν.

Μολαταῦτα, ὁ μόνος πυλώνας ρεαλιστικὰ ἐνδεχόμενης διακυβέρνησης μὲ πρόταγμα τὴν Ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ Εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

Ἁπλούστατα, δὲν ὑπάρχει ἄλλος. Βρεῖτε μου ἐσεῖς ἄλλον.

Μιλᾶμε γιὰ τὰ πραγματικὰ δεδομένα, ὄχι γιὰ μιὰ ὑποθετικὴ Ἑλλάδα ἢ ἕνα ὑποθετικὸ πολιτικὸ σύστημα. Μιλᾶμε γιὰ τὶς ἐκλογὲς ποὺ θὰ λάβουν χώρα σὲ πέντε μόλις ἑβδομάδες, ὄχι "κάποτε".

 Ὡς ἐκ τούτων, τὸ πρόταγμα εἶναι ἡ κάθοδος στὶς ἐκλογὲς μὲ ἕνα εὐρύτατο Μέτωπο Εὑρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης.

Ἡ ἀναφορὰ τοῦ ὅρου "Κεντροδεξιὸ" ἐδῶ κάνει περισσὀτερο κακὸ παρὰ καλό: φέρνει στὸ προσκήνιο μιὰ κατηγορία, τὴν ὁποία οἱ ἐξελίξεις τῆς 6ης Μαίου ξεπέρασαν. Ἀπεδείχθη ὅτι οἱ "μνημονιακοί", οἱ "ἀντιμνημονιακοὶ" καὶ "ἐπαναδιαπραγματευτικοὶ" μποροῦν νὰ εἶναι εἴτε δεξιοὶ εἴτε ἀριστεροὶ εἴτε κεντρῶοι, χωρὶς νὰ χαλᾶνε οἱ ἄξονες. Τὸ "κεντροδεξιὸ" θολώνει τὸ πρόταγμα! Ἄλλωστε, ὐπάρχουν δυνάμεις ἐγκλωβισμένες ἀλλοῦ (π.χ. σὲ κομμάτι τῆς ΔΗΜΑΡ) ποὺ ποθοῦν τὴν Ἐπαναδιαπραγμάτευση ἐντὸς Εὐρώ, τοὺς ὁποίους προσπαθεῖ νὰ ἐξαπατήσει σήμερα ὁ κ. Τσίπρας. Θὰ ἔμεναν ἀπ' ἔξω; Ὄχι! Οἱ στιγμὲς εἶναι κρίσιμες, τὸ διακύβευμα σαφές!

Ἕνα μέτωπο ποὺ θὰ σαρκώνει ὁλόκληρη τὴν "τρίτη παράταξη", καθολικά. Ἀναγκάζοντας σὲ ἀναδιάταξη καὶ τὶς ἄλλες "παρατάξεις".

Κι ὅταν λέμε "εὐρύτατο", ἐννοοῦμε "εὐρύτατο".

Νὰ βρίσκονται μέσα ὅλοι, ὅσοι μποροῦν νὰ ὑπηρετήσουν τὴν "τρίτη παράταξη", τὴν ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο.

Καὶ νὰ μὴν συμπεριλαμβάνεται κανένας, ὁ ὁποῖος ἀνήκει σὲ ἄλλη "παράταξη" ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες τρεῖς, στὸ "Κόμμα τῶν Βρυξελλῶν" ἢ στὸ "Κόμμα τῆς Δραχμῆς".

Τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ἔχει ρευστοποιηθεῖ, οἱ παλιὲς κατηγορίες ἐξέλιπαν. Ὅποιος προλάβει νὰ τὸ "βάλει σὲ καλούπι", πρόλαβε, καὶ θὰ εἶναι ὁ νικητὴς τῆς αὐριανῆς ἡμέρας. Θὰ προλάβουν οἱ δυνάμεις τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης ἢ οἱ δυνάμεις τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ τῆς περιθωριοποίησης;

Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς προανήγγειλε τὴν δημιουργία "Εὐρωπαϊκοῦ Κεντροδεξιοῦ Μετώπου". Τί εἶναι αὐτό; Εἶναι τὸ "Μέτωπο Εὐρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης". Μήπως είναι ἡ "Ἐπανένωση τῆς Κεντροδεξιᾶς";

Εἶναι παντοῦ καὶ πουθενά.Εἶναι καὶ τὰ δύο, καὶ κανένα ἀπὸ τὰ δύο.

Προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀφήσει ὅλους εὐχαριστημένους. Καὶ ὅσους ἐπεδίωξαν τὸ πρῶτο, καὶ ὅσους σκίστηκαν γιὰ τὸ δεύτερο.  Δηλαδή, ἀποτελεῖ ἐπανάληψη ἀκριβῶς τῶν λαθῶν ποὺ μᾶς ἔφεραν σὲ αὐτὴν τὴν κατάσταση.

- Τί σχέση ἔχει τὸ "μέτωπο εὐρωπαϊκῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης" μὲ τὴν "ἐπανένωση τῆς κεντροδεξιᾶς";

- Καμία

Στὴν εὐρύτερη κεντροδεξιὰ ὑφίσταντο κόμματα καὶ πρόσωπα ποὺ ἐξέφραζαν καὶ τὶς τρεῖς παρατάξεις διαχείρισης τῆς κρίσης: τὸ "ὄχι σὲ ὅλα" (Καμμένος, Καρατζαφέρης στὸ δεύτερο τέρμινο), τὸ "ναὶ σὲ ὅλα" (Ντόρα, Καρατζαφέρης στὸ πρῶτο τέρμινο) καὶ τὴν "ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο" (Σαμαρᾶς, ἀλλὰ χωρὶς ἐπιτυχία λόγῳ τῶν προαναφερθεισῶν παρεξηγήσεων). Ἡ ἀνάμειξη ὅλων αὐτῶν θὰ ἀποτελοῦσε ἕνα ἀνόσιο τουρλουμπούκι, ἀντιφατικὸ ἐν τῇ γενέσει του καὶ χωρὶς καμία προοπτική, ἕνα συγκλονιστικὰ ἀνεύθυνο ἐγχείρημα μπροστὰ στὸ διακύβευμα τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου. Ἡ δημιουργία "μετώπου εὐρωπαϊκῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης" εἶναι ἐγχείρημα ἀπολύτως ἀντιφατικὸ (contradictio in terminis) μὲ τὴν "ἐπανένωση τῆς κεντροδεξιᾶς": τὸ πρῶτο ἐπιχειρεῖ νὰ "ξεκαθαρίσει" τὴν "τρίτη παράταξη", τὴν παράταξη τῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης σὲ εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο, νὰ τὴν καταστήσει συμπαγῆ καὶ συγκεκριμένη ὥστε νὰ συγκρουστεῖ κατὰ μέτωπο μὲ τὶς ἄλλες δύο "παρατάξεις" διαχείρισης τῆς κρίσης. Ἡ δεύτερη ἐπιχειρεῖ νὰ ἑνώσει κομμάτια-θραύσματα καὶ τῶν τριῶν "παρατάξεων" διαχείρισης τῆς κρίσης, λόγῳ τοῦ κοινοῦ παρονομαστῆ ὅτι, κάποτε, πρὸ κρίσης, εἶχαν κεντροδεξιὸ πρόσημο, κατηγορία σήμερα μόνον ἔμμεσα σχετικὴ μὲ τὸ διακύβευμα τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰουνίου. Πρόκειται γιὰ τὰ διαμετρικῶς ἀντίθετα!

-Ποιούς ἐνδιαφέρει ἡ "ἐπανένωση τῆς κεντροδεξιᾶς";

- Κανέναν!

Ἐνδιαφέρει μόνον τοὺς ἄμεσα ἐμπλεκομένους, ὅσους μικροφεουδάρχες πιστεύουν ὅτι μποροῦν νὰ διασώσουν τὴν θέση τους σὲ ἕνα παιχνίδι ποὺ δὲν ἔχουν ἀντιληφθεῖ πὼς δὲν ὐφίσταται πλέον. Ἐνδιαφέρει ὅσους λόγῳ ἐγκλεισμοῦ σὲ χρυσὸ κλουβὶ καὶ ἐλλιποῦς ἐπαφῆς μὲ τὴν πραγματικότητα δὲν ἔχουν καταλάβει τί συνέβη καὶ νομίζουν πὼς ἡ χώρα δὲν κυβερνιέται καὶ κινδυνεύει νὰ βγεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη ὑπὸ τὸν Τσίπρα λόγῳ τοῦ... κατακερματισμοῦ τοῦ κεντροδεξιοῦ παλαιοκομματισμοῦ, ποὺ ἂν ἦταν συμπαγὴς θὰ "πετοῦσε". Ἐν ὀλίγοις, ἐνδιαφέρει ὅσους δὲν μποροῦν ἢ δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν τὰ διακυβεύματα. Κανέναν ἄλλον!

Τὸ ἐγχείρημα δόμησης ἑνὸς "Μετώπου Εὐρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης" ἔχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

(1) Τὴν ἀπόλυτη εἰλικρίνεια καὶ ριζοσπαστικότητά του. Ὀφείλει νὰ πετύχη τὴν καθολικὴ ἐκπροσώπηση τῶν δυνάμεων "εὐρωπαϊκῆς ἐπαναδιαπραγμάτευσης", ὄχι μόνο πολιτικῶν ἀλλὰ καὶ κοινωνικῶν, χωρὶς διαρροές!

(2) Τὴν σαφέστατη ἀπόστασή του καὶ ἀπὸ τὸ "Κόμμα τῶν Βρυξελλῶν" καὶ ἀπὸ τὸ "Κόμμα τῆς Δραχμῆς". Νὰ μὴν γίνει τὸ ἴδιο λάθος, τὸ ὁποῖο στέρησε τὴν χώρα ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐκπροσώπηση τῆς "τρίτης παράταξης". Ἡ «Τρίτη παράταξη» δὲν εἶναι οὔτε «μνημονιακὴ» οὔτε «ἀντιμνημονιακὴ» οὔτε «μιὰ μέση λύση, μιὰ μέση ὁδός»: ἀλλοίμονο ἂν ἐπιτραπεῖ διὰ πράξεων ἢ παραλείψεων αὐτὴ ἡ θεμελιώδης παρανόηση! Ἄρα, νὰ μὴν γίνουν καὶ προσμείξεις οἱ ὁποῖες ἀλλοιώνουν τὴν καθαρότητα τοῦ προτάγματος: στὸ Μέτωπο δὲν ἔχουν θέση ἐκπρόσωποι τοῦ "Κόμματος τῶν Βρυξελλῶν" καὶ τοῦ "Κόμματος τῆς Δραχμῆς", ἀκόμα κι ἂν φέρουν ἐκλογικὴ ἐπιρροή. Ἀλλιῶς τὸ "Μέτωπο" δὲν θὰ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἐπαγγέλεται νὰ γίνει.

(3) Τὴν ἔμπρακτη ἀπόστασή του ἀπὸ τὸν παλαιοκομματισμό. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐνῷ ὁ κ. Στέφανος Μάνος μᾶλλον θὰ ἀνῆκε στὸ "Μέτωπο" ὡς συνεπὴς εὐρωπαϊστὴς καὶ σοβαρὸς τεχνοκράτης, ἡ κ. Μπακογιάννη καὶ ὁ κ. Καρατζαφέρης δὲν δύνανται νὰ ἀνήκουν ὄχι μόνον ἐπειδὴ ἀνήκουν σὲ ἄλλη "παράταξη" διαχείρισης τῆς κρίσης (ἡ κ. Μπακογιάννη ἀποτελεῖ σαφέστατο ἐκπρόσωπο τοῦ "Κόμματος τῶν Βρυξελλῶν") ἀλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἀποτελοῦν ἐνσαρκώσεις τοῦ παλαιοκομματισμοῦ.

Φυσικά, οἱ πολιτικὲς δυνάμεις δὲν πέφτουν ἀπὸ τὸν οὐρανό, προϋπάρχουν. Αὐτὸ ὅμως ἀπέχει παρασάγγας ἀπὸ τὸ προκλητικὸ μοστράρισμα τοῦ πιὸ ἀποκρουστικοῦ παλαιοκομματισμοῦ, ὅπως ἔγινε προεκλογικά. Καθίσταται ξανὰ σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχουν μέσες λύσεις: ἢ ὅλα ἢ τίποτα.

(4) Ἡ συμπαγὴς κάθοδος τοῦ εὐρύτατου μετώπου στὶς ἐκλογὲς μὲ ἄλλο ὄνομα, ἀπόλυτα συγκεκριμένο καὶ σαφὲς (ὅπως "Πατριωτικό Μέτωπο Εὐρωπαϊκῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης" ἢ "Μέτωπο Ἐπαναδιαπραγμάτευσης γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ Εὐρὼ καὶ στὴν Εὐρώπη")

Παράλληλα με την συγκρότηση αυτού του Μετώπου τίθεται πλέον και το αίτημα της αυτοκατάργησης της τῆς ΝΔ, τοῦ παλαιοκομματικοῦ αυτού μορφώματος τοῦ 18%, καὶ ἡ ἐπαγγελία καθολικῆς πολιτικῆς ἐκπροσώπησης τῆς "τρίτης παράταξης".

Οἱ συνθῆκες εἶναι πιὸ κρίσιμες ἀπὸ ποτέ, ὁ κίνδυνος ὁρατὸς καὶ ἁπτός, τὸ διακύβευμα πασιφανὲς καὶ συγκεκριμένο.

Δὲν χωροῦν πλέον μέσες λύσεις.

Ἢ ΟΛΑ Ἢ ΤΙΠΟΤΑ.

Σωτήρης Μητραλέξης

Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Βερολίνου

ὑπ. Δρ. Φιλοσοφίας τῆς Freie Universität Berlin

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 10/05/2012 11:43:42

  Αυτό το Μέτωπο, δηλαδή ένα νέο μεγάλο πατριωτικό κόμμα που θα ενώνει τον χώρο των "νοικοκυρέων" για να το πω σχηματικά, προϋποθέτει κάποιες σημαντικές προσωπικότητες να μπουν μπροστά. Και μία από αυτές σε ηγετικό ρόλο. Φαίνεται κανείς στον ορίζοντα;
  Κατά τα άλλα, συμφωνώ απολύτως με την προσέγγιση του κ. Μητραλέξη.

  • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
   ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ ΒΙΣ 10/05/2012 16:11:25

   Ο Σαμαράς θα είναι ο ηγέτης

  • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
   Σωτηρης Μητραλεξης @ ΒΙΣ 10/05/2012 16:23:55

   Αὐτὴν τὴ στιγμὴ δὲν ὑφίσταται κανένας ἄλλος γιὰ νὰ ἀναλάβει τέτοιον ρόλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ἁντώνη Σαμαρᾶ. Μόνον ἐκεῖνος θὰ μποροῦσε νὰ τὸ κάνει, δὲν ὑπάρχει κανένας ἄλλος.

   Ποιός θά'ναι πρωθυπουργὸς στὶς 17 Ἰουνίου; Ὁ Φούφουτος;

   Νὰ σημειωθεῖ ὅτι οἱ νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πὼς ὅλα τὰ ἄλλα κόμματα ὑποχωροῦν γιὰ χάρη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΝΔ, οἱ ὁποῖοι ἀμφότεροι "τσιμπᾶνε", μὰ μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ πρῶτον. Ἂς καταλάβει ἡ Συγγροῦ ὅτι ἡ ἐκλογικὴ κάθοδος μὲ τὴν ΝΔ ὡς ἔχει ἢ μὲ μιὰ ἐφιαλτικὴ "ἐπανένωση τῆς κεντροδεξιᾶς" ἰσοδυναμεῖ μὲ παράδοση τῆς πρωθυπουργίας στὸν Ἀλέξη Τσίπρα, καὶ αὐτὸ ἐνέχει ΙΣΤΟΡΙΚΗ εὐθύνη.

   Ἅμα πάρει τὴν πρωθυπουργία ὁ Τσίπρας δὲν θὰ φταίει οὔτε ὁ Τσίπρας οὔτε τὸ ἐκλογικὸ σῶμα. Θὰ φταίει ἡ ΝΔ!

   • Θύμιος avatar
    Θύμιος @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 16:31:22

    για 'μένα, πρέπει να ιδρυθεί μιά πλειοψηφία Ν.Δ.-Πα.Σο.Κ. & ολίγων εξαγορασμένων -άλλωστε δανείων δυνάμεων- από Καμένο & Κουβέλη, και αμέσως μετά να πάει σε εκλογές σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο (όπως ο Καζάκης με τον Παπαθεμελή) ώστε να πάρει -από κοινού- το πριμ των πενήντα εδρών.

    • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
     Σωτηρης Μητραλεξης @ Θύμιος 10/05/2012 16:44:39

     Ἂν κατεβοῦν ΟΛΕΣ οἱ δυνάμεις τῆς Ἐπαναδιαπραγμάτευσης μαζί, τῆς ἀλλαγῆς τοῦ μνημονίου μέσα στὸ Εὐρώ, τὸ ρεῦμα θὰ εἶναι ἀπολύτως πλειοψηφικό: αὐτοδύναμο.

 2. Γιάννης Φαίλτωρ avatar
  Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 11:46:39

  Προσυπογράφω.
  Το πολιτικό κενό που υφίσταται μετά την κατάρρευση των πόλων της μεταπολίτευσης, δηλαδή την επαναφορά του ΠΑΣΟΚ στα επίπεδα του 74 αλλά και στην πολυδιάσπαση της ιστορικής κεντροδεξιάς, είναι τεράστιο.
  Ο πολιτικός ο οποίος θα καλύψει αυτό το κενό πρέπει να έχει αναφορά στην κοινωνία και στο έθνος.
  Ο Μιττεράν έλεγε ότι η πολιτική είναι σμυβολισμοί. Τα κατεξοχήν σύμβολα του παλαιοκομματισμού το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ κατέρρευσαν εκλογικά. κατά τη γνώμη μου δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Η διάλυση της ΝΔ όπως την ξέραμε είναι αναπόφευκτη (μόνο τα χρέη προς το τραπεζικό σύστημα δεν ξέρω ποιος θα αναλάβει). Και πρέπει να διαλυθεί γιατί και σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και σε επίπεδο κομματικού μηχανισμού εκφράζει όλη εκείνη την πολιτική κουλτούρα η οποία οδήγησε στη χρεωκοπία της χώρας.
  Τα κόμματα της αριστεράς αλλά και τα νεότευκτά της δεξιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παλαιάς πολιτικής τάξης. Απλά ο κόσμος δεν είχε άλλη οδό διαφυγής. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΔΗΜΑΡ από τα αριστερά αλλά και οι ΑΝΕΛαπό τα δεξιά μπορεί να κερδίσουν ποσοστά λόγω της κρίσης και των μαξιμαλιστικών υποσχέσεων, αλλά μακροπρόθεσμα δεν μπορούν να εκφράσουν το μεγάλο πολιτικό κενό που υπάρχει μετά την κατάρρευση ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
  Οι ιδεολογικές διαφοροποιήσεις του περασμένου αιώνα δεν έχουν καμία σημασία για τους απελπισμένους της ελληνικής κοινωνίας.
  Δυστυχώς για τον Αντώνη Σαμαρά, έχει ένα πρόβλημα. Σε μεγάλο τμήμα των εκλογέων, έχει ταυτιστεί με το Μνημονιακό μπλοκ και με τον πολιτικό που εν τέλει υπέγραψε, άρα είναι και αυτός υπεύθυνος για τα δεινά του. Αν μπορέσει να άρει από πάνω του αυτό το συμβολισμό και αφουγκραστεί αυτά που συμβαίνουν στο δρόμο και στην κοινωνία, ενδεχομένως να μπορεί να είναι ο πολιτικός που θα καλύψει αυτό το κενό, ηγέτης ενός νέου πολιτικού σχήματος που θα εκφράζει αυτά που αναφέρονται στην ανάρτηση. Επειδή ο συμβολισμός είναι μεγάλος δεν ξέρω (μετά λύπης μου γιατί τον στήριξα και τον στηρίζω με κίτρινη κάρτα) αν θα τα καταφέρει.
  Τα σχέδια του Φαλήρου για Ανάσταση Νεκρών είναι αστεία. Αυτό που χρειάζεται είναι μια νεα Εθνική - Κοινωνική Ένωση για να σωθεί ότι είναι δυνατόν βραχυπρόθεσμα και αργότερα να τεθεί εκ νέου με Συντακτική Συνέλευση ο καταστατικός χάρτης της Νέας Εποχής.

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 12:04:44

   Η ΝΔ είναι νεκρή, απλά δεν της το λένε να μην τη στενοχωρήσουν. Ολοι οι σκεπτόμενοι όμως άνθρωποι το βλέπουν. Υπάρχει πιθανότητα πλέον να φτάσει το 40; Αφού ήδη οι ψηφοφόροι της, η πλειονότητα, είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Άρα, απλά κερδίζουμε χρόνο μην ανακοινώνοντας το θάνατό της. Οπως έκαναν τα σοβιετικά καθεστώτα με τους διάφορους "επαναστατικούς¨ δεινόσαυρους με τα παράσημα, που τους κρατούσαν ψόφιους στο ψυγείο για μερικές μέρες και μερικά ανακοίνωναν ότι είχαν ψοφήσει.
   Το ΜΕΓΑ ΘΕΜΑ αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει από αυτό τον λογικό πατριωτικό χώρο ένας άνθρωπος με ισχυρή προσωπικότητα να αναλάβει πρωτοβουλία, μαζί με επιτελείο φυσικά. Ο Σαμαράς έχει υποστεί ισχυρό πλήγμα και το ότι έκανε έκκληση στην ¨Κεντροδεξιά" ήταν κίνηση πανικού. Λένε ότι απέκλεισε και τον Χρύσανθο από τον "Πρωινό Καφέ", δηλαδή τον στενότερο συνεργάτη του. Αυτές οι κινήσεις δηλώνουν ¨τέλος εποχής" για έναν ηγέτη, διαχρονικά. Ο νοών νοείτω.

   • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
    Γιάννης Φαίλτωρ @ ΒΙΣ 10/05/2012 12:16:47

    Η ταφή δεν ξέρω που θα γίνει για να πάμε στεφάνι. Δεν υπάο΄θρχει ΝΔ πια και καλό είναι να το αποδεχτούν όσοι είναι συναισθηματικά δεμένοι μαζί της. Για τον Αντώνη τα είπα πιο πάνω. Οι καλές προθέσεις, η εντιμότητα, η ευγένεια, τα αισθήματα πατριωτισμού και οι θέσεις του που μας ώθησαν να τον στηρίξουμε δε φαίνεται να φτάνουν. Μπορεί να το γυρίσει; Με αυτούς που βλέπω στον πρωινό καφέ δεν ξέρω. Οψόμεθα. Εμείς εδώ φωνάζουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο.

   • ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. avatar
    ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. @ ΒΙΣ 10/05/2012 16:13:41

    Άλλος ηγέτης εκτός από το Σαμαρά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 12:11:27

   Για να συμπληρώσω το μικρό μου σεντόνι. Πέραν της εσωτερικής ανασυγκρότησης αν δεν δημιουργηθούν ισχυρές συμμαχίες με τις χώρες του Νότου για να αλλάξει στάση το Βερολίνο και να γίνει μια νέα συμφωνία για την ουσιαστική προώθηση της απασχόλησης στην Ευρώπη, δεν κάνουμε τίποτα. Μόνοι μας δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε κι ας φωνάζουν οι μικροί Καραϊσκάκηδες με τους μαξιμαλιστικούς βερμπαλισμούς τους. Μια μικρή χώρα χωρίς συμμάχους είναι καταδικασμένη.

   • ano-kato avatar
    ano-kato @ Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 14:43:27

    Με ποιον ν κάνει συμμαχία με τον Ραχόι η τον Κοέλιο;.Μα αυτοί έχουν την Ελλάδα σαν παράδειγμα προς αποφυγή.
    Και είναι τα "καλύτερα παιδιά" για την Ευρώπη που εφαρμόζουν χωρίς παρέκκλιση τα διαταζόμενα της Ευρώπης.
    Μόνο τον κόσμο πρέπει να ακούσουν πραγματικά και δείξουν πως τον καταλαβαίνουν και πως είναι αποφασισμένοι να δουλέψουν για αυτόν.Και να ζητήσουν συγνώμη για ότι έγινε από τον Νοέμβριο και μετά.

    • Ο Θείος avatar
     Ο Θείος @ ano-kato 10/05/2012 15:58:56

     Για το συγκεκριμένο (μόνον), Ραχόι και Κοέλιο έχουν ένα κάποιο δίκιο. Είδες τις "μεταρρυθμίσεις", είδες το ανοιγόκλεισμα επαγγελμάτων, ιδιωτικοποιήσεις κτλ. Κατά τα άλλα, στο μέχρι τώρα ΕΛΚ, "δεν υπάρχει τίποτε σωστό μέσα στο λάθος".
     Ωστόσο, αυτούς έχουμε εταίρους, μ' αυτούς έχουμε πρόβλημα κοινό και θανάσιμο, μ' αυτούς πρέπει να τα βρούμε, μαζί τους να συγκροτήσουμε κοινή ομάδα κρούσης. Μαζί να πάμε για διαπραγμάτευση.
     Δεν γίνεται αλλοιώς, καταλάβετέ το. Τα λοιπά, τα μέχρι τώρα, δεν είναι πολιτική, αλλά θέατρο για αυτιστικούς θεατές.

  • Advisor avatar
   Advisor @ Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 17:03:08

   Πώς θα σας φαινόταν το ρόλο αυτής της ηγετικής προσωπικότητος να ανελάμβανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ως ευρείας αποδοχής ηγέτης της προσπάθειας για την σωτηρία της Πατρίδος (οι συμβολισμοί εξ' άλλου είναι προφανείς! Όπως έγινε περίπου το 1974 με τον πρεσβύτερο Κωνσταντίνο Καραμανλή)

   Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και δημοφιλής είναι (τουλάχιστον μεταξύ των οπαδών και φίλων της παράταξης), και ο τρόπος "αποπομπής" του από την πρωθυπουργία το 2009, τώρα που αποκαλύφθηκαν τα παρασκήνια, προσέθεσε στο προσωπικό του κεφάλαιο λαικής συμπάθειας και αποδοχής.

   Σύμφωνα με την πρότασή μου ο Κωνσταντίνος Καραμανλής θα αναλάβει την ηγεσία της παράταξης εθνικής σωτηρίας (αποτελούμενη από την ΝΔ και τις παραφυάδες αυτής και όποιον άλλο δεχθεί να συστρατευθεί) η οποία θα εγγυηθεί τον σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας (και τον αποκλεισμό κάθε σκέψης επιστροφής στην δραχμή) και θα αναλάβει την δέσμευση αυτή και την κατά το δυνατόν ελάφρυνση του λαού από τα άχθη του Μνημονίου κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης των όρων του υπό το φως των γενικότερων εξελίξεων και πολιτικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη.

   Η ανάληψη της ηγεσίας της ευρύτερης Ευρωπαϊκής παράταξης δεν σημαίνει, απαραίτητα, την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην πρωθυπουργία . Κάλλιστα μπορεί να οριστεί πρωθυπουργός κάποιος άλλος πιθανόν με πιο φρέσκα μυαλά και ιδέες, απαλλαγμένος από στενά κομματικά συμφέροντα και δεσμεύσεις του παρελθόντος.

   Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εν συνεχεία θα αναλάβει να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή κεντροδεξιά παράταξη σε οργανωμένο συνέδριο αναδιοργάνωσης της (εκ βάθρων) και εκλογής νέου Ηγέτη και μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης και έξοδο της χώρας από τις δύσκολες στενωπούς μπορεί να αποχωρήσει ως νέος Κιγκινάτος (πιθανόν, και γιατί όχι, για ανώτερα αξιώματα).

   Τι θα λέγατε;;;

   • αγθ avatar
    αγθ @ Advisor 10/05/2012 18:10:59

    Δεν υπάρχει πλέον η "κατά το δυνατόν ελάφρυνση του λαού από τα άχθη του Μνημονίου κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης των όρων του".
    Αυτό μπορούσε να γίνει μέχρι την 11/11.
    Τώρα υπάρχει μόνο μονομερής καταγγελία και μετά, "ελάτε να τα βρούμε".
    Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένο ανοιχτό πόλεμο, και χρειάζεται πλέον μια "προ τετελεσμένων" κίνηση - η όποια διαπραγμάτευση θα γίνει μετά.
    Φυσικά, το ρίσκο είναι υπαρκτό, αλλά άλλη επιλογή δεν υπάρχει.
    Και ούτε είναι δυνατόν να διαλυθούμε πρώτα ολοκληρωτικά και μετά να πούμε στους "εταίρους" ότι "εμείς σας τα λέγαμε..."

   • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
    Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Advisor 10/05/2012 18:29:38

    Συγγνώμη, ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἀστεῖα πράγματα. Πρῶτα ἀπ' ὅλα, ὁ ΚΚ ΔΕΝ εἶναι ΚΑΘΟΛΟΥ δημοφιλὴς στὴν πραγματικὴ κοινωνία. Εἷναι δημοφιλὴς μόνο σὲ κάποια ἰδεολογικὰ ghetto παλαιοδεξιῶν μὲ σύνδρομο συναισθηματικῆς προσκόλλησης.

    Δεύτερον, ὁ ΚΚ εἶναι ἕνα πρόσωπο ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΥΠΟΛΗΠΤΟ στοὺς Εὐρωπαίους ἑταίρους. Θεωρεῖται σὲ ὅλην τὴν Εὐρώπη "ὁ τῦπος ποὺ πλαστογράφησε τὰ νούμερα".

    Ἂς τελειώνει πιὰ αὐτὴ ἡ ἱστορία μὲ τὸν ΚΚ. Κάθε φορὰ ποὺ γίνεται κάτι, ΚΚ ἐδῶ, ΚΚ ἐκεῖ. Ἔλεος!

    Ἀκόμα καὶ ἂν ἡ ὐπενθύμιση τοῦ ΚΚ γίνεται ἀπὸ κάποιους ἀθῶα καὶ ἄδολα, συμπεριλαμβάνεται στὶς πάντοτε ἐνορχηστρωμένες προσπάθειες νὰ ἐκδιωχθεῖ ὁ "ἐνοχλητικὸς" Σαμαρᾶς ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ πρώτου σήμερα κόμματος. Σήμερα τὸ Ἀλαφουζέϊκο, τὸ Μητσοτακέϊκο καὶ ἄλλα συμφέροντα βγάζουν τὰ ρέστα τους (...καὶ τὸν θλιβερό, ὦ πόσο θλιβερὸ Ἀντώναρο) νὰ διώξουν τὸν Σαμαρᾶ τὴν ὥρα ποὺ ἡ χώρα καίγεται. Νισάφι! Στὶς τρῦπες τους!

 3. η Dimi avatar
  η Dimi 10/05/2012 11:54:52

  "Boηθείστε το Ανθρώπινο Δυναμικό σας. Κι η βοήθειά σας αυτή, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του Οργανισμού του οποίου ηγείσθε. Οι άνθρωποί σας, πρώτα αποζητούν την αποδοχή σας και μετά τη συμβουλή σας. Απλόχερα, να τους προσφέρετε και τα δύο. Και τότε, θα διαπιστώσετε ότι κερδίσατε την εκτίμησή τους και την ελεύθερη βούλησή τους ν’ ακολουθήσουν οικειοθελώς τις προτάσεις σας." ~Jack M. Zufelt, Best Selling Author “The DNA of Success”

 4. kas avatar
  kas 10/05/2012 11:58:40

  not bad...

 5. Carlos avatar
  Carlos 10/05/2012 12:01:44

  Τα παραπάνω μπορεί να έχουν ενδιαφέρον αναφορικά με τη βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να αναπτύξει η ΝΔ για να αυξήσει τα ποσοστά της και πιθανότατα την περιγράφουν επαρκώς-αν και κάπως φλύαρα..

  Το ουσιώδες όμως μετά τη σχεδόν καθολική απόρριψη των μνημονίων από το εκλογικό σώμα και το περιφανές όχι του Ελληνικού λαού,είναι να ορίσουμε ένα σχέδιο Β σε περίπτωση που η όποια επαναδιαπραγμάτευση αποτύχει να αποτρέψει την εφαρμογή περαιτέρω συνταγών εξαθλίωσης,όπως είναι και το πιθανότερο.

  Το Ευρω δεν ανήκει σε κάποια μεταφυσική κατηγορία-μια στρατηγική επιλογή είναι και οχι θέσφατο και χιλιετής δέσμευση.Ως τέτοια αξιολογείται διαρκώς και το "Ευρω με κάθε κόστος" δεν είναι στρατηγική αλλά σύνθημα και ανορθολογική πίστη που κρύβει την ένδεια των εγχώριων ελίτ να ορίσουν όραμα για την Ελλάδα.Ακόμα χειρότερα προδίδει την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης στον λαό τους και μάλλον το φόβο τους απέναντι του.

  Η ιστορική απαίτηση προς κάθε φέρελπι ηγέτη της χώρας αυτή την ώρα είναι να καταστρώσει μια ενναλακτική στρατηγική απέναντι στην ΕΕ μαζί με τους Έλληνες-οχι vice versa.

 6. Ο Θείος avatar
  Ο Θείος 10/05/2012 12:10:32

  Ένα ταξιδάκι στη Μαδρίτη σήμερα, θα ξελαμπικάριζε πολλά θολωμένα μυαλά.
  Η επαναδιαπραγμέτευση της Ευρωπαικής πολιτικής για την κρίση, άρα και των Μνημονίων (Ελληνικού, Ιρλανδικού, Πορτογαλικού - και η διαπραγμάτευση του αυριανού Ισπανικού), ή θα γίνουν Ευρωπαικά, ή δεν θα γίνουν ποτέ.
  Οι "εθνικοί δρόμοι" έχουν κλείσει. Η Ισπανία παραείναι μεγάλη για διμερή αντιμετώπιση.

  • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
   Γιάννης Φαίλτωρ @ Ο Θείος 10/05/2012 12:21:34

   Έχω την εντύπωση Θείε ότι το "εθνικό" ως επίθετο δε συμβολίζει το μοναχικό δρόμο της απομόνωσης αλλά την ανάγκη ανασύνταξης του εθνο-κράτους μας. Κατά τα άλλα, συμφωνώ. Μόνοι δεν μπορούμε. Όσοι πιστεύουν σε νταηλίκι καταγγελία μνημονίων στο όνομα της υπερηφάνειας χωρίς σχέδιο, συμμάχους και χωρίς διασφαλισμένα νώτα, ζουν εκτός πραγματικότητας

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Γιάννης Φαίλτωρ 10/05/2012 12:29:49

    Μόνοι δεν μπορούμε.
    Απορώ πώς δεν το έχουν καταλάβει.
    Τη σκυτάλη της αυταπάτης από ΠΑΣΟΚ και ΝΔ πήρε τωρα ο Τσίπρας.
    Η ανασύνταξη του εθνικού κράτους προυποθέτει τώρα να γνωρίζουμε ως χώρα που βρισκόμαστε, τι έχουμε στο χέρι, ποιές οι εναλλακτικές λύσεις, ποιοί άλλοι έχουν ίδιο πρόβλημα, ποιός ο δρόμος της αντιμετώπισης. Απλά πράγματα, αγνοημένα.

    • Γιάννης Φαίλτωρ avatar
     Γιάννης Φαίλτωρ @ Ο Θείος 10/05/2012 12:37:22

     Άμα φας σφαλιάρα ξανάστροφη, που λέει η μάνα μου, έχεις μια θολούρα. Λείπει το καθαρό μυαλό υπό το βάρος της πολιτικής επιβίωσης. Οι δε φουσκώσανε σαν τα παγώνια από το ύψος των πσοσοτών και νομίζουν ότι θα κάνουν πραγματικότητα τα παιδικά τους όνειρα.
     Περεμπιπτόντως, ρεκόρ εξαγωγών κατέργαψε η Γερμανία τον περασμένο μήνα με εμπορικό πλεονασμα 18,7 δις.

    • ΒΙΣ avatar
     ΒΙΣ @ Ο Θείος 10/05/2012 13:28:22

     Θείε, αν και σου έχω γράψει σε σκληρούς τόνους κατά καιρούς, θα συμφωνήσω μαζί σου. Ξέρεις όμως τι λείπει; Αυτός ή αυτοί που θα κάνουν την αρχή. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό ηγεσίας αυτή τη στιγμή στο εγχείρημα που προτείνει ο Μητραλέξης. Αν ο Σαμαράς το επιχειρήσει, θα πουν ότι "ορίστε, ξαναδιασπά τη ΝΔ και ξαναφτιάχνει μία ΠΟΛΑΝ". Γιατί και για να προσεγγίσεις τις χώρες του Νότου, να επιχειρήσεις την επιβεβλημένη συνεργασία, θέλει ηγεσία να ηγηθεί.

     • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
      Σωτηρης Μητραλεξης @ ΒΙΣ 10/05/2012 13:38:46

      ΒΙΣ, αὐτοὶ ποὺ θὰ τό'λεγαν δὲν ὑπάρχουν πιά, τοὺς πάτησε τὸ ἐκλογικὸ τραῖνο. Διάφοροι παλαιονεοδημοκράτες ποὺ δὲν ἔχουν καταλάβει πὼς εἴτε ἐξελέγησαν μὲ τὸ ζόρι τῶν 50 Εὐρὼ εἴτε δὲν ἐξελέγησαν (Ἀντώναρος) δὲν ὑφίστανται πιὰ στὸ πολιτικὸ σύστημα. Δὲν ἔχουν πάρει πρέφα, νομίζουν ὅτι business as usual.

      Τὸ θέμα εἶναι ὅτι ἕνα τέτοιο ἐγχείρημα ἀπαιτεῖ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ τῆς "τρίτης παράταξης". Ἢ θά'ναι ὅλοι μέσα* καὶ μιλᾶμε γιὰ κοινὴ κάθοδο, ἢ ἄσ'το καλύτερα, δὲν ἔχει νόημα. Ἂν δὲν πετύχαινε ἡ πραγματικὰ καθολικὴ ἐκπροσώπηση, θὰ ἦταν πολὺ χειρότερα ἀπὸ ΠΟΛΑΝ ποὺ ἀναφέρεις. Εἶναι στὰ χέρια τοῦ Σαμαρᾶ, πόση ριζοσπαστικότητα μπορεῖ νὰ σαρκώσει, μὲ πόση βία μπορεῖ νὰ σπάσει αὐγὰ ἔστω στὸ "καὶ πέντε".


      (*εἴπαμε ποιοί: οἱ τῆς "τρίτης παράταξης". Ὄχι οἱ τοῦ "Κόμματος τῶν Βρυξελλῶν", ὄχι οἱ Ντόρες κλπ)

     • Ο Θείος avatar
      Ο Θείος @ ΒΙΣ 10/05/2012 13:42:42

      Πρέπει να καταλάβουν τι τρέχει, αλλά με ταχύ ρυθμό. Και όσο γίνεται περισσότεροι.
      Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
      Προς το παρόν έχουν παραλύσει, σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Κατέρρευσε ο κόσμος που θεωρούσαν σταθερό.
      Το εγχείρημα σωτηρίας δεν μπορεί να ξεκινήσει από έναν ηγέτη ή μιά ομάδα (θα θεωρηθεί διασπαστικό, σωστά υποθέτεις), ούτε από έναν πολιτικό χώρο μόνον.
      "Βαδίζουμε χωριστά, χτυπάμε μαζί", αυτό έγραψα ήδη χθές.
      Η αξιόπιστη και ισχυρή Πανευρωπαική απάντηση στην κρίση χρειάζεται ριζικούς αναπροσδιορισμούς μέσα στο ΕΛΚ και ταυτόχρονα, ισχυρούς Ευρωπαίους Σοσιαλιστές. Εξίσου χρειάζεται και άλλες δυνάμεις: Ευρωπαιστές Φιλελεύθερους με ρεαλιστικές απόψεις όπως ο Βέλγος Φέρχοφσταττ, Πράσινους όπως ο Κόν Μπεντίτ (αγόρευε πάλι υπέρ της Ελλάδας, χθές) κτλ
      Αυτή η "βεντάλια", σε γενικές γραμμές πρέπει να δουλέψει και μέσα στην Ελλάδα. Ανταγωνιστική συνεργασία διαφορετικών δυνάμεων. Ανταγωνιστική διότι είναι πολύ διαφορετικές, συνεργασία διότι όλοι θέλουν σωτηρία της Ελλάδας και σωτηρία της Ευρώπης.
      Αργούν πολύ !!!!

 7. Jim Bim avatar
  Jim Bim 10/05/2012 12:15:39

  Ο Αντώνης Σαμαράς έχει εκφράσει την ανάγκη δημιουργίας Εθνικού – Πατριωτικού Μετώπου. Είναι αυτός που έχει ταυτιστεί με την Ελλάδα. Είναι αυτός που και στο παρελθόν είχε θυσιάσει το προσωπικό του συμφέρον για το καλό της πατρίδας.
  Το θέμα είναι ότι όταν ο θυμός ξεχειλίζει τότε όλοι μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Για τον λαό ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ είναι αναξιόπιστοι.

  3.000.000 Έλληνες είναι στο όριο της φτώχιας, άλλοι άνεργοι, άλλοι έχουν πτωχεύσει, άλλοι εργάζονται αλλά δεν πληρώνονται …. ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙΣΕΙ ΟΤΙ ΑΥΡΙΟ, θα έχουν γάλα για τα παιδιά τους .

  Δεν ενδιαφέρει κανένα το μνημόνιο το ευρώ ή η δραχμή εάν δεν έχει τίποτα να χάσει. Το ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ότι αυτοί τραβούν την κοινωνία προς τα κάτω. Λένε δηλαδή ΝΑ ΠΤΩΧΕΥΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Έχουν και ένα δίκαιο εφόσον πιστεύουν ότι αυτοί ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για την καταστροφή αλλά ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥΣ …. Που δεν τιμωρήθηκαν και ούτε πρόκειται, αλλά ο καλοπροαίρετος επαγγελματίας και ο ιδιωτικός υπάλληλος δεν έχει να φάει. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ !!! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ!

  Άρα ο λαός επιδιώκει την πτώχευση, και την τιμωρία του πολιτικού κόσμου ταυτόχρονα.

  Για να ξεκινήσουμε από την αρχή.

  Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ώστε παράλληλα να μην έχουμε καμία Εθνική τραγωδία, γιατί το περιβάλλον που διαμορφώνεται είναι ιδανικό για τέτοιου είδους περιπέτειες..

 8. ilektro77 avatar
  ilektro77 10/05/2012 12:24:00

  Ένα ολόκληρο κατεβατό για να αποδείξουμε ότι ξέρουμε συντακτικό και γραφή αλλά ταυτόχρονα διχαστικό με έντονο το χαρακτήρα της σκοπιμότητας. Το ζητούμενο πλέον είναι ότι η Ν.Δ δεν χρειάζεται την υποσχεσιολογία για να κυβερνήσει. Σε όσους επικαλούνται τα αστρονομικά ποσοστά του 40%plus θα τους πώ ότι ήταν αποτέλεσμα υποσχέσεων, δεσμεύσεων και εκλογικών συναλλαγών που μας έκαναν συνένοχους με το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα αυτό κόβεται και οι οργισμένοι σφουγγοκωλάριοι είτε την κοπανάνε προς Καμμένο είτε κάνουν την επανάστασή τους μέσω Χρυσής Αυγής είτε ελπίζουν ακόμα σε εκλόγιμη θέση στη λίστα. Σε κάθε περίπτωση δεν ξεχνάνε όπου σταθούν και όπου βρεθούν να υποσκάπτουν την ομόνοια στην Ν.Δ. Χαλάλι σας. Λίγα για την ουσία του άρθρου:
  Δύο είναι οι λογικές και όχι τρείς. Ή λέμε την αλήθεια ότι η οικονομία μας είναι ελλειματική και χρειάζεται οξυγόνο ή λέμε αρλούμπες ότι μπορούμε και μόνοι μας και πεθαίνουμε της πείνας. Εμπρός.

  • kas avatar
   kas @ ilektro77 10/05/2012 13:07:52

   συγγνώμη Ilektro αλλά ο λόγος σου είναι κενός περιεχομένου, εκτός τόπου και χρόνου

   υπάρχει και ο Τζήμερος αν μη τι άλλο

   • ilektro77 avatar
    ilektro77 @ kas 10/05/2012 13:20:33

    Ο κενός λόγος - όπως χαρακτηρίζεις τα γραφόμενά μου - ανήκει στη λογική που λέγεται Ν.Δ. Ο Τζήμερος δεν έχει σχέση με τη δεξιά λογική όπως και πολύ αριστεροί σχολιαστές εδώ μέσα.

    • kas avatar
     kas @ ilektro77 10/05/2012 13:32:50

     καλά...
     ξανακοίτα το ύφος "απομείωσης" του παραπάνω κειμένου σου
     και μόνο διαβάζοντάς αυτό κάποιος το παρατά...

 9. Spiros avatar
  Spiros 10/05/2012 12:26:11

  Το πρόβλημα της Ελλάδας έχει ξεπεράσει προ πολλού τα ελληνικά κόμματα. Εφόσον και εάν όλοι επιθυμούμε την παραμονή στο ευρώ και χαλάρωση των μέτρων λιτότητας υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Οικουμενική κυβέρνηση με ουσιαστικές αρμοδιότητες, ισχυρή θέληση και εντολή να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους του μνημονίου ενώ συγχρόνως θα δημιουργήσει ισχυρές συμμαχίες με άλλες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.. Οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει Εθνική καταστροφή.. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πια για κεντροδεξιές, κεντροαριστερές και κεντροκεντρώες προσεγγίσεις.. Φυσικά δεν ενδιαφέρεται και αποστρέφεται τα κάθε είδους μικροκομματικα επικοινωνιακά παιχνίδια…Ο κόσμος θέλει κυβέρνηση που να αποτελείται από άξιους και καταξιωμένους από όποιο χώρο πολιτικό ή εργασιακό και αν βρίσκονται..

  • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
   Σωτηρης Μητραλεξης @ Spiros 10/05/2012 13:10:31

   "Οικουμενική κυβέρνηση"

   Ναὶ ἀλλὰ ὅπου λαλοῦν πολλοὶ κοκόροι ἀργεῖ νὰ ξημερώσει. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ ξημερώσει τάχιστα, ἀλλιῶς καήκαμε.

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 15:52:01

    Να ξεχάσουμε για πάντα την οικουμενική. Είναι τερτίπι. Δεν συντίθεται τίποτε από αυτό το Όλον που ανέδειξαν οι εκλογές. Μηδέν.
    Η ανάγκη "φυγής μπροστά" και ο ρεαλισμός επιβάλλουν κυβέρνηση προγραμματικής σύγκλισης. Όσης είναι εφικτή: Ριζική επαναδιαπραγμάτευση όρων με τα τωρινά Ευρωπαικά δεδομένα (και από κοινού με τις άλλες χώρες "PIIGS"), κόκκινη γραμμή παραμονής στην Ευρωζώνη, συμφωνία "κατά της ακινησίας" για αναπτυξιακό-μεταρρυθμιστικό σκέλος του οικονομικού προγράμματος της χώρας.
    Από κεί και πέρα, ΟΛΟ το φιλοευρωπαικό πολιτικό φάσμα (κυβερνητικό ή αντιπολιτευτικό), άς "βαδίζει χωριστά και χτυπά μαζί".

 10. firiki2010 avatar
  firiki2010 10/05/2012 12:27:01

  1 Τέτοια πράγματα δεν γίνονται σε ένα μήνα
  2 Οσο επικρατεί ως δίλημμα το "Μνημόνιο-Αντιμνημόνιο" η απάντηση θα είναι "αντιμνημόνιο". Πολύ απλά γιατί το "αντιμνημόνιο" περιλαμβάνει 100 εναλλακτικές (τροποποίηση, επαναδιαπραγμάτευση, καταγγελία, ακύρωση κλπ) κι έτσι ο καθένας μπορεί να βρεί τη δική του εναλλακτική στον άνευ νοήματος όρο "αμτιμνημόνιο"
  3 Ενα “Μέτωπο Ἐπαναδιαπραγμάτευσης γιὰ τὴν Ἑλλάδα στὸ Εὐρὼ καὶ στὴν Εὐρώπη” φοβάμαι ότι δεν λέει και πολλά πράγματα . Επαναδιαπραγμάτευση για τι; Μέχρι που; Ασε που επί της ουσίας διατηρεί το ίδιο λάθος δίλημμα "μνημόνιο- αντιμνημόνιο"στο προσκήνιο
  4 Το πραγματικό ερώτημα ρίναι "Τι Ελλάδα θέλουμε αύριο;" Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα και ουσιαστικότερα πράγματα από τη στάση απέναντι στο "μνημόνιο" το οποίο απλώς αποτελεί ένα υποερώτημα .

 11. Γιάννης Ν.Ιωαννίδης avatar
  Γιάννης Ν.Ιωαννίδης 10/05/2012 12:27:57

  Πατριωτικό μέτωπο με τον κ.Μάνο; Μάλλον άλλη είναι η έννοια που δίνει στον πατριωτισμό ο αγαπητός κύριος Μητραλέξης.
  Εγώ εμμένω στην δική μου πρόταση:
  1.Σύσκεψη όλων των πολιτικών αρχηγών και προσωπικοτήτων της κεντροδεξιάς, πλην Μάνου, του οποίου τις θέσεις για ελεύθερη εγκατάσταση μεταναστών και κατάργηση της εθνικού προσανατολισμού παιδείας όφειλε ο κ.Μητραλέξης να γνωρίζει.
  2.Συγκρότηση ενός πατριωτικού μετώπου με συμφωνία σε πέντε σημεία, που θα εμπεριέχουν τα ζητήματα της λαθρομετανάστευσης και τα εθνικά θέματα και όχι μόνο το ζήτημα της επαναδιαπραγμάτευσης του εξωτερικού χρέους.
  3.Κόμματα και μέτωπα δεν συγκροτούνται επί τη βάσει μίας οικονομίστικης λογικής, αλλά μίας συμφωνίας αρχών σε ευρύτερη βάση.
  4. Ο λαός δεν έστειλε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας την Ν.Δ. Πλανήθηκε και ζορίσθηκε και έδωσε ένα αποτέλεσμα, παρόμοιο με αυτό που θα εισέπραττε κάθε κυβέρνηση στο μέσον της θητείας της σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Με μία πρώτη αποτυχία, έστω και μεγάλη, αλλά πρόσκαιρη και περιστασιακή, δεν κατεδαφίζονται παρατάξεις. Πολλή προχειρότητα έχει όποιος υποστηρίζει τέτοιες άκαιρες και βιαστικές κατεδαφίσεις.
  5.Το παλαιό πρέπει να συνυπάρχει με το νέο, διότι οι παλαιοί έχουν πείρα, που οι νέοι δεν έχουν.
  6. Ο κ.Σαμαράς είναι ο καταλληλότερος σήμερα για την θέση του πρωθυπουργού. Αν ο κ.Μητραλέξης έχει άλλο πρόσωπο στο νου του και μάλιστα τον ανεκδιήγητο υπέργηρο Μάνο, όφειλε να το δηλώσει σαφώς. Είναι δε άλλο το θέμα της ανάγκης να παραμερίσει ο Πρόεδρος, σε περίπτωση που βρεθεί ένα πρόσωπο πολύ μεγαλύτερης επιρροής και ακτινοβολίας, δυνάμενο να προκαλέσει την εμπιστοσύνη του κουρασμένου και ζαλισμένου εκλογικού σώματος.Ποιο όμως είναι το πρόσωπο αυτό;

  • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
   Σωτηρης Μητραλεξης @ Γιάννης Ν.Ιωαννίδης 10/05/2012 13:21:53

   """""
   Μολαταῦτα, ὁ μόνος πυλώνας ρεαλιστικὰ ἐνδεχόμενης διακυβέρνησης μὲ πρόταγμα τὴν Ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ Εὐρωπαϊκὸ πλαίσιο εἶναι ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς.

   Ἁπλούστατα, δὲν ὑπάρχει ἄλλος. Βρεῖτε μου ἐσεῖς ἄλλον.
   """""

   Μὲ πόση μεγαλύτερη σαφήνεια νὰ τὸ πῶ;


   Ἀνέφερα τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους πιστεύω ὅτι ὁ ἄξονας τῶν ἑπόμενων ἐκλογῶν σὲ 5 ἑβδομάδες θὰ εἶναι Μνημόνιο/Βρυξέλλες-Ἐπαναδιαπραγμάτευση-Ἀντιμνημόνιο/δραχμή. Ἐσεῖς βάζετε ἄλλους ἄξονες καὶ ἄλλα διακυβεύματα, τὰ ὁποῖα π.χ. ἐκπαραθυρώνουν τὸν Μάνο ἢ τὸν ὅποιο Μάνο. Ὅμως δὲν θὰ παιχτεῖ ἐκεῖ ὁ Ἰούνιος. Αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων τὴν 6η Μαίου.

   • kas avatar
    kas @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 13:35:28

    πολύ πολύ σωστά
    εύγε!!!

    πίεση προς αυτή την κατεύθυνση
    οποιαδήποτε άλλη θα είναι μπάλωμα...στο τρύπιο τι τρύπιο...στρινγκ

   • Γιάννης Ν.Ιωαννίδης avatar
    Γιάννης Ν.Ιωαννίδης @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 14:08:03

    Και μετά τον Ιούνιο, τι; Ομιλείτε για κυβέρνηση ή Μέτωπο μίας εβδομάδος ή ενός έτους; Και με καθορισμένο πλαίσιο άσκησης πολιτικής μόνον την επαναδιαπραγμάτευση; Τα υπόλοιπα ζητήματα θα τεθούν στον αυτόματο πιλότο;

    • Αιζενχάουερ avatar
     Αιζενχάουερ @ Γιάννης Ν.Ιωαννίδης 10/05/2012 14:28:44

     Μπορεί κάποιος από τους δυό σας να εξηγήσει σε δέκα γραμμές τι είναι αυτή η "επαναδιαπραγμάτευση";

     Υποθέτω ότι εαν δεν μπορείτε και σεις τότε μιλάμε σε επίπεδο λεκτικών όρων.

 12. Αιζενχάουερ avatar
  Αιζενχάουερ 10/05/2012 12:29:22

  Παίρνοντας έναυσμα από το παρόν άρθρο θα διατυπώσω ένα "παράπονο" πάνω στις θέσεις της ΝΔ.

  Ενώ ο Τσίπρας είναι σαφής στο τι εννοεί "διαπραγμάτευση", εστω και αν αυτά τα μέτρα που λέει είναι ό,τι θα κάνει η χώρα αφού ...πτωχεύσει, η ΝΔ δεν έχει καταστήσει σαφές, ή εγώ δεν έχω καταλάβει, τι ακριβώς περιλαμβάνει ο όρος "επαναδιαπραγμάτευση" για αυτή.

  Είναι σημαντικό για την προσέλκυση ψηφοφόρων αυτό.
  Αυτή τη στιγμή οι περισσότεροι, χάριν στη ρητορία του "διαπραγμάτευση=καταστροφή" που πρωτοέθεσε το ΠΑΣΟΚ και δυστυχώς επαναλαμβάνει αυτή τη στιγμή η ΝΔ, έχουν ταυτίσει τις πολιτικές των δύο κομμάτων.

  • ilektro77 avatar
   ilektro77 @ Αιζενχάουερ 10/05/2012 12:38:10

   Τί είναι καλύτερο; Αντί για τον όρο επαναδιαπραγμάτευση να σου πεί ότι πρέπει επιτέλους να ιδιωτικοποιήσει τη Δ.Ε.Η, τον ΟΠΑΠ κ.α και όχι να καλύπτει το έλλειμα με οριζόντιες περικοπές;

   • noldor avatar
    noldor @ ilektro77 10/05/2012 13:25:29

    Ο ΟΠΑΠ από αρχαιοτάτων χρόνων έχει μόνο μεγάλα, πολύ μεγάλα
    ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • ano-kato avatar
     ano-kato @ noldor 10/05/2012 16:00:34

     Και μια άλλη ΔΕΚΟ που την ξεχάσαμε την πουλήσαμε για ένα κομμάτι ψωμί.
     Την DEUTSCHE TELECOM εννοώ όπως την λένε τώρα :)

  • Αιζενχάουερ avatar
   Αιζενχάουερ @ Αιζενχάουερ 10/05/2012 13:59:07

   Τελικά ρε παιδιά θα μου πει κανείς, εαν γνωρίζει, τι περίπου περιλαμβάνει αυτή η "επαναδιαπραγμάτευση";

 13. Μ.Γ avatar
  Μ.Γ 10/05/2012 12:36:56

  Σε σχεση με το περιφημο "κομμα των νοικοκυραιων", δηλαδη των τρομοκρατημενων, εξημερωμενων -χειραγωγημενων- κατοικιδιων ζωων (μιας καποιας ηλικιας) , ας παραφρασουμε ενα γνωστο αρχαιο ρητο : "μετριον αρρωστον" !

  • firiki2010 avatar
   firiki2010 @ Μ.Γ 10/05/2012 13:29:41

   Στο σχόλιο σας είναι προφανής ο ηλικιακός ρατσισμός.
   Η επίγνωση του κινδύνου δεν έχει ως πηγή του την τρομοκρατία ούτε είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης. Αντιθέτως η χειραγώγηση και η τρομοκρατία (που προφανώς μπορούν να ασκούνται και στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν που υπονοείτε) οδηγεί σε παραλογισμούς.

   • Μ.Γ avatar
    Μ.Γ @ firiki2010 10/05/2012 14:09:34

    Δεν κατηγορω τους ηλικιωμενους, στους οποιους ανηκω αλλωστε και εγω ! Αναφερομαι σε οσους ειναι ευπειθεις, συμβατικοι, ετοιμοι να πιστεψουν σε καθε λογης προπαγανδα, ετοιμοι να σκυψουν το κεφαλι. Σε οσους παραμενουν προσκολλημενοι στις βεβαιοτητες που τους εδιδαξαν και δεν ειναι διατεθειμενοι να δουν την πραγματικοτητα με φρεσκια ματια. Αναμεσα τους βεβαιως περιλαμβανονται και πολλοι "νεοι" γιαπηδες.

 14. restart avatar
  restart 10/05/2012 12:49:00

  κι όμως τα πράγματα θα ήταν τόσο απλα
  πάμε πίσω το ρολόι
  νοε 2011
  γαπ ετοιμος να καταρευσει
  οργή συσωρευμένη
  χωρίς να εχει κάνει κάποια σοβαρη πολιτικη ανανέωση εμφανίζετε σαν η μόνη δύναμη,
  /που και να έκανε δηλαδη 3 λογικά πράγματα και μία σοβαρή συζήτηση -αναζητηση με τους λοιπούς του χώρου-τωρα προφανως ειναι αργα/

  Α.Σ. κανει το τέλειο δεκάρι πολιτικής αυτοκτονίαας
  ότι και να πεις απο εκει και πέρα δεν έχει νόημα
  η ιστορία του έδωσε πολλές ευκαιρίες
  ακόμα και μέτριος να ήταν κάτι καλύτερο θα κατάφερνε
  η μεγαλομανία του, η πολιτκή κοντοφθαλμία του, το αρτηριοσκληρωμένο επιτελείο, οδήγησαν στην πλήρη απαξιωση

  υ.γ. είτε δημοσιευτει ειτε όχι
  ευχάριστω το αντινεους για την ανοχη

 15. avanti avatar
  avanti 10/05/2012 12:49:49

  Ούτε τα πατριωτικά μέτωπα, ούτε οι αλλαγές, ούτε τα ξεκινάμε ούτε τα σταματάμε, ούτε οι συνιστώσες ούτε τίποτα μπορεί να ενδιαφέρουν πιά, εμένα με ενδιαφέρει ότι το έλλειμα φέτος θάνε 15 δις που σημαίνει ότι τίποτα δεν έγινε 2,5 χρόνια, η συγκυβέρνηση ήταν μιά φούσκα του κερατά και θα κληθώ να πληρώσω ακριβότερα το μάρμαρο που πληρώνω μέχρι σήμερα και στο βάθος χρεοκοπία μιάς και το χρέος παραμένει μη βιώσιμο. Πρακτικά πράγματα επί της ουσίας θέλω να ακούσω, το ότι είμαι πατριώτης δεν το διαπραγματεύομαι, γιατί πρέπει να τα συζητάμε και ξανασυζητάμε?

 16. Andreas avatar
  Andreas 10/05/2012 12:54:50

  Τελικά, οι εκλογές ίσως είναι μονόδρομος. Εγώ πιστεύω ότι με τη φαρσοκωμωδία των τελευταίων ημερών αλα ΣΥΡΙΖΑ, με δηλώσεις τύπου Στρατούλη περί δέσμευσης τραπεζικών καταθέσεων για ανάπτυξη και με θέσεις, που αν εφαρμοστούν, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην έξοδο από την Ε.Ε., ο κόσμος δεν θα ρισκάρει να ψηφίσει ξανά ΣΥΡΙΖΑ. Στην ουσία, με τους χειρισμούς Σαμαρά, δημιουργήθηκε ένα δίπολο: ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη επιλογή είναι φιλοευρωπαϊκή. Η δεύτερη αμφιλεγόμενη ως προς το περιεχόμενό της και "κρυφο-αντι-ευρωπαϊκή". Στις εκλογές του Ιουνίου τα μικρά κεντροδεξιά κόμματα εκτός βουλής θα συρρικνωθούν ακόμα περισσότερο προς όφελος της ΝΔ, η ΔΗΜΑΡ προς όφελος του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες προς όφελος και των δυο πόλων, περισσότερο ίσως της ΝΔ, και το ΠΑΣΟΚ θα αυξήσει δυνάμεις, αντλώντας ψηφοφόρους και από ΣΥΡΙΖΑ και από ΔΗΜΑΡ. Η αμφιβολία για το μέλλον και ο φόβος θα συσπειρώσει κόσμο γύρω από τη ΝΔ, τη μοναδική παράταξη που μετ' επιτάσεως απορρίπτει την οποιαδήποτε σκέψη για πτώχευση και έξοδο από το ευρώ, έστω και με πολιτικό κόστος. Αυτή είναι ΠΑΡΑΤΑΞΗ. Όχι απλώς κόμμα. Παράταξη. Ενώνει δυνάμεις στην κοινωνία των πολιτών για τη μάχη της Πατρίδας. Και αυτό θα πρέπει να είναι η νέα προμετωπίδα της παράταξης: ενώνουμε δυνάμεις για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα.

 17. mkess avatar
  mkess 10/05/2012 13:01:24

  Στο συγκεκριμένο site καταγράφονται οι απόψεις Νέοδημοκρατών σε όλες τους τις αποχρώσεις. Στην κατηγορία αυτή ανήκω κι εγώ προσπαθώντας όμως μετά το παράδοξο και αλλοπρόσαλλο αυτό εκλογικό αποτέλεσμα να εξηγήσω το φαινόμενο αυτό, όσο το δυνατόν γίνεται, αποστασιοποιημένα.

  Ο μέσος Έλληνας σε αντίθεση με τον Δυτικοευρωπαίο πολίτη αρέσκεται στη λέξη «αριστερά» και σιχαίνεται τη λέξη «δεξιά» για λόγους που μπορούν να αναλυθούν σε πολλές σελίδες. Στην ουσία όμως ο Έλληνας είναι ο πιο «δεξιός» πολίτης στον πλανήτη Γη (άλλη ανάλυση).

  Με δεδομένο αυτό το φαινόμενο, το οποίο είχε καταλάβει στο έπακρο ο Ανδρέας Παπανδρέου, πρέπει να γίνουν οι όποιες τακτικές κινήσεις έστω και τώρα από τον Αντώνη Σαμαρά.
  Τα εσωκομματικά προβλήματα των κομμάτων απασχολούν μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων που ασχολούνται για διάφορους λόγους με τα προβλήματα αυτά. Εάν έπαιζαν σημαντικό λόγο, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ που αποτελείται από διάφορα αντικρουόμενα κόμματα θα έπαιρνε ένα ποσοστό το πολύ 0,5%.
  Φυσικά τα προβλήματα στη ΝΔ υπάρχουν διότι είναι αδύνατον να εκπροσωπείς ανθρώπους (ιδίως βουλευτές) που εμφανίζονται με τις σημερινές συνθήκες άλλοι πιο αντιμνημονιακοί από το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και άλλοι πιο μνημονιακοί από τους Γερμανούς.

  Οι λόγοι για αυτές τις αντιθέσεις είναι πολλοί αλλά κυρίως διότι κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν κόμματα και να γίνουν αρχηγοί (το αιώνιο απωθημένο του Έλληνα) λαϊκίζοντας και άλλοι διότι με την οικονομική άνεση που διαθέτουν αισθάνονται ότι η κρίση δεν τους αγγίζει σε καμία περίπτωση.

  Το πρόβλημα λοιπόν τη στιγμή αυτή δεν είναι η λαϊκή δεξιά, η μη λαϊκή δεξιά, οι νεοφιλελεύθεροι κλπ. αλλά πως θα πείσεις τον μέσο Έλληνα ότι οι προθέσεις σου και κυρίως η πρόταση που κάνεις είναι καθαρή, υλοποιήσιμη, και ότι θα αποφέρει στον καθένα μια αξιοπρεπή ζωή.
  Για να πείσεις για όλα αυτά πρέπει να γυρίσεις στις γειτονιές και να προσπαθήσεις σκληρά.
  Όλα αυτά που αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά και είναι ουτοπικά και θα καταστρέψουν τελείως τη χώρα αλλά αν αυτό το τονίζεις σε κάθε τηλεοπτική εμφάνιση θα φέρεις τα αντίθετα αποτελέσματα γιατί ο Έλληνας θέλει να παραμυθιάζεται.
  Σταματώ εδώ για τώρα ……..

 18. dim avatar
  dim 10/05/2012 13:23:11

  Αυτά όλα 'μνημονιακοί - 'αντιμνημονιακοί' - 'επαναδιαπραγματευτικοί' είναι μπούρδες. Το μνημόνιο δεν είναι ιδεολογία...

  Η κεντροδεξιά ιδεολογία είναι κάτι το πολύ σαφές:

  Στον οικονομικό άξονα: Φιλελεύθερη οικονομία με κοινωνική πρόνοια, όχι άκρατος φιλελευθερισμός.

  Στον κοινωνικό - εθνικό άξονα: Πατριωτική συνείδηση και στήριξη των παραδοσιακών θεσμών της ελληνικής κοινωνίας, όχι όμως ακραίες θέσεις και εθνικισμός.

  Και όλα αυτά ξεκάθαρα μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δε νοείται Ελλάδα χωρίς την Ευρώπη, ούτε Ευρώπη χωρίς την Ελλάδα. Το όραμα του εθνάρχη και ιδρυτή της κεντροδεξιάς παράταξης δεν χωράει παρερμηνείες, η Ευρωπαϊκή πορεία της χώρας είναι αυτή που εξασφαλίζει και τη φιλελεύθερη οικονομία και τη προάσπιση των εθνικών συμφερόντων μας.

 19. Σωτηρης Μητραλεξης avatar
  Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 13:33:49

  1) Τὸ Εὐρὼ δὲν ἀποτελεῖ καμιὰ μεταφυσικὴ χιλιαστικὴ ἔννοια, ἁπλῶς ἅμα βγοῦμε θὰ προκύψει ἀπίστευτη φτώχεια, ἀδιανόητη σήμερα. Καὶ προσπαθοῦμε νὰ τὸ ἀποφύγουμε αὐτό. Οἱ δὲ δραχμικοὶ καὶ κρυπτο-δραχμικοὶ ἀποκρύβουν
  ἢ ἀρνοῦνται τὴν φτώχεια ποὺ θὰ ἔφερναν οἱ μεθοδεύσεις τους (φτώχεια μὴ συγκρίσιμη μὲ τὰ σημερινὰ μνημόνια): κανεὶς δὲν θέτει τὸ πρόταγμα "καλύτερα πένητες μὰ τίμιοι- Ἔξω ἀπ'τὸ Εὐρώ, γιὰ νὰ ἀνακτήσουμε τὴν ἀξιοπρέπειά μας ἔστω καὶ ἐν πτωχείᾳ". Μ' αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ γίνει συζήτηση. Ἂν ὁ λαὸς τὸ ἤθελε, τελείωσε. Ἀλλὰ ὄχι, ὅλοι προτάσσουν δραχμὴ καὶ εὐημερία ἐν ταυτῷ! Γίνεται; Ὄχι!

  2) Ὅλα γίνονται σὲ ἕναν μήνα, καὶ μάλιστα ὅταν πρόκειται γιὰ ΤΕΤΟΙΟΝ μήνα. Πρόκειται γιὰ ἀγώνα ταχύτητας: τὸ πολιτικὸ σύστημα ἔχει ρευστοποιηθεῖ, καὶ ὅποιος προλάβει νὰ τὸ καλουπώσει σωστά, πρόλαβε.

  3) Ἔτσι ὅπως ἔχουν οἱ 'παῖκτες' αὐτὴν τὴν στιγμή, μόνον ὀ Σαμαρᾶς μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὴν πρωθυπουργία μὲ ἕνα τέτοιο μέτωπο- ἀπὸ τοὺς παρόντες "παῖκτες". Ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐντείνει τὴν ἀναγκαιότητα αὐτοδιάλυσης τῆς ΝΔ καὶ καθόδου μὲ ἄλλο ὄνομα- ἡ ΝΔ εἶναι νεκρὴ καὶ οἱ συμβολισμοί της πλέον κάκιστοι, καλῶς ἢ κακῶς, ὁπότε ἡ μὴ ἀπαγγίστρωση ἀπ' αὐτὴν κατὰ τὴν ἐκλογικὴ κάθοδο θὰ σήμαινε τὴν ἀποτυχία.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 14:10:43

   Επειδή συμφωνώ απολύτως με το (1), αυτό που προσπάθησα να πώ παραπάνω κ. Μητραλέξη, είναι το εξής:
   Ανεξάρτητα από το ποιός πολιτικός χώρος καταφέρει τελικά να πάρει την κυβέρνηση στην Ελλάδα, ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ σωτηρίας της χώρας με παραμονή στην Ευρωζώνη, είναι πιά ανέφικτο από μια παράταξη μόνον, από μια κυβέρνηση μόνον, και - το σημαντικότερο - από μια χώρα μόνον.
   Ξεφεύγει, ως μέγεθος και ως πολυπλοκότητα.
   Ο πολιτικός ανταγωνισμός θα συνεχισθεί. Κάποιος ή κάποιοι θα πάρουν την κυβέρνηση, θα δούμε πώς, πότε και ποιά ακριβώς κυβέρνηση. Ωστόσο ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ έχει πιθανότητες να πετύχει, μόνον άν στηριχθεί από πολλές δυνάμεις - κυβερνητικές ΚΑΙ αντιπολιτευτικές. Με ευφυή τρόπο, χωρίς ισοπέδωση, αλλά ξέροντας τι διακυβεύεται και ποιός ο ρόλος του καθενός. “Βαδίζουμε χωριστά, χτυπάμε μαζί”, αυτό είναι το σχήμα.
   Τέλος ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ έχει ελπίδες άν είναι ένα πανευρωπαικό πολιτικό εγχείρημα, και κυρίως εγχείρημα σύμπλευσης Ελλάδας Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, γαι το κοινό πρόβλημα και τον κοινό στόχο ...
   Για το επείγον, φυσικά συμφωνώ και επαυξάνω.

 20. Μοναχικός Λύκος avatar
  Μοναχικός Λύκος 10/05/2012 13:34:24

  Για μένα το θέμα δεν είναι η εκπροσώπηση ή όχι μιας ιδέας αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει.
  Βασικό στοιχείο της μάχης εντός ευρώ είναι η συμμετοχή του κόσμου στον διάλογο. Μια "πατριωτική κυβέρνηση ευρωπαϊκής πορείας" θα αποτύχει μακροπρόθεσμα (όπως και κάθε άλλη μορφή πολιτικής στην ουσία) αν δεν τα βρει με τον λαό.
  Και νομίζω αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι, το πολιτικό σύστημα στο σύνολο του (και όχι απλά στο μνημονιακό ή αντιμνημονιακό μέτωπο) αδυνατεί να δώσει τον λόγο στους πολίτες. Τυχόν καλές ή βιώσιμες λύσεις είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.
  Επαναλαμβάνω συνεχώς τη συζήτηση με τον λαό γιατί λάμπει δια της απουσίας της σαν στοιχείο στην κριτική ή αυτοκριτική των πολιτικών δυνάμεων. Και υπενθυμίζω ότι αν δεν κάτσουμε όλοι στο τραπέζι να λύσουμε τις επιμέρους διαφορές, ο διχασμός θα μας οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στο κοινωνικό χάος, σε σκηνές φαρ ουέστ. Δεν αποσκοπώ να τρομοκρατήσω, αλλά νομίζω είναι πιο επιτακτικό από ποτέ η δημοκρατία να αναγεννηθεί στη χώρα που την γέννησε, σε όλα τα επίπεδα του κοινωνικού ιστού.
  Η απόφαση δεν ανήκει σε ένα κόμμα, σε λίγους Ελληνες , αλλά σε όλους τους Ελληνες. Το πρόσχημα του λαϊκισμού, ο συντηρητισμός, ο αριστερισμός (ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο σκαρφίζεται ο καθένας), αυτά δεν είναι βάσιμα επιχειρήματα για να μην δοθεί ο λόγος στους πολίτες.

 21. Παύλος avatar
  Παύλος 10/05/2012 13:40:31

  Φίλτατε Σ. Μητραλέξη,
  Διάβασα με προσοχή το πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας. Είναι πράγματι βαθυστόχαστο και προβληματίζει !
  Σέβομαι απολύτως τις θέσεις σας, αλλά θα ήθελα να σας εκφράσω και τις επιφυλάξεις μου :
  Πρώτον αποπνέει απολυτότητα ( π.χ. κατάταξη κομμάτων και προσώπων κατά την άποψή σας μεν, που όμως δεν μπορείς να την προβάλλετε ως θέσφατο).
  Δεύτερον αποπνέει αιθεροβάμονα φιλοσοφία ( π.χ.ό,τι ευχόμαστε, προκαταλαμβάνουμε και την πραγμάτωσή του: να ενωθούν δηλαδή όλοι οι καλοί κατά την γνώμη μας και να μείνουν απέξω όλοι οι κακοί κατά την γνώμη μας, ως διά μαγείας ). Όμορφος κόσμος παιδικός, αγγελικά πλασμένος!
  - Τρίτον δείχνει να μην υποπτεύεστε αυτό που κατά πολλούς υποβόσκει κατά τρόπο εφιαλτικό και που έχει να κάνει με την ανασυσπείρωση του ΠΑΣΟΚ !
  Επ' αυτού θα ήθελα να πώ σε όλους όσοι το θεωρείται ξεγραμμένο:
  "...καθεύδοντες διατελείτε άν" !
  Η δε πρόταση να συμφιλιωθούμε με τον οριστικό θάνατο της Κεντροδεξιάς παράταξης, δεν μπορώ να διακρίνω αν στηρίζεται περισσότερο σε πραγματικά ώριμη κρίση, ή
  στο ενδεχόμενο ότι ουδέποτε πραγματικά πονέσατε γι'αυτήν !
  Αν κρίνω πάντως από το γεγονός ότι δύο φορές αποκαλέσατε το 18,85% ως 18%και όχι ως 19%, που είναι πολύ πιο κοντά, πιστέψτε με ότι μπορεί μεν και να μην μαρτυράει τίποτε, αλλά μπορεί και να μαρτυράει πάρα πολλά ! Πιστέψτε με και ας μην παραθέτω τους τίτλους μου !

  • Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης avatar
   Ἀστυάναξ Καυσοκαλυβίτης @ Παύλος 17/08/2012 23:51:53

   Καλὰ ἐσεῖς μὲ συναισθηματισμοὺς πορευτήκατε στὶς ἐκλογές; Ποιός «τὴν πονάει» τὴν παράταξη καὶ ποιός ὄχι;

 22. Σωτηρης Μητραλεξης avatar
  Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 13:45:30

  Ὑπενθυμίζω τὴ διευκρίνηση: Ἀνέφερα τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους πιστεύω ὅτι ὁ ἄξονας τῶν ἑπόμενων ἐκλογῶν σὲ 5 ἑβδομάδες θὰ εἶναι Μνημόνιο/Βρυξέλλες-Ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ Εὐρωπαϊκὸ Πλαίσιο-Ἀντιμνημόνιο/δραχμή. Ἂν βάζετε ἄλλους ἄξονες καὶ ἄλλα διακυβεύματα, τὰ ὁποῖα π.χ. ἐκπαραθυρώνουν τὸν Μάνο ἢ τὸν ὅποιο Μάνο, ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ. Ὅμως ἐκεῖ θὰ παιχτεῖ ἐκεῖ ὁ Ἰούνιος. Αὐτὸ φάνηκε ἀπὸ τὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων τὴν 6η Μαίου.

  Νὰ τὸ πῶ ἀλλιῶς: κι ἐγὼ εἶμαι ἑλληνοκεντρικός, μᾶλλον κεντροδεξιός, ἀξιολογῶ τὸ πρόβλημα τῆς ἐθνικῆς παιδείας καὶ τῆ λαθρομετανάστευσης ὡς κατὰ προτεραιότητα σημαντικὸ κλπ. ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΙΧΤΕΙ Σ' ΑΥΤΑ Η 17η ΙΟΥΝΙΟΥ, καὶ νὰ προβάλλουμε ΑΥΤΑ τὰ διακυβεύματα εἶναι λάθος ποὺ φέρει εὐθύνη. Καλῶς ἢ κακῶς, τὸ Μνημόνιο ἀναδιέταξε πλήρως τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ καὶ τὸ ἀποτέλεσμα τῆς 6ης Μαίου ἐγκαθιδρύει ἕναν καὶ μόνον ἄξονα γιὰ τὶς βραχυπρόθεσμες ἐκλογές: (α) Μνημόνιο/Βρυξέλλες-(β) Ἐπαναδιαπραγμάτευση σὲ Εὐρωπαϊκὸ Πλαίσιο μὲ παραμονὴ στὸ Εὐρὼ -(γ) Ἀντιμνημόνιο/δραχμή.


  "Πατριώτης" δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ βάζει τόσες πρόσθετες προκείμενες σὲ ἕνα πολιτικὸ πρόταγμα, ὥστε νὰ συσπειρώνει μόνον τὴν παρέα του. Πατριώτης τώρα εἶναι αὐτὸς ποὺ σώζει τὴν χώρα!

 23. franc avatar
  franc 10/05/2012 13:48:13

  Αγαπητέ κ.Σωτήρη Μητραλέξη,
  Οταν για την κ. Μέρκελ και τον κ. Σόιμπλε οι Ελληνες είναι προφανώς κάτι χειρότερο απ' ότι οι νέγροι για τους Αμερικάνους την εποχή του Μακαρθισμού
  και αποδεχόμενοι αυτόν το ρόλο τους εξ ανάγκης όπως δηλώνουν οι ηγέτες του πάλαι ποτέ δικομματισμού, θεωρώ οτι η Επαναδιαπραγμάτευση του υφιστάμενου μνημονίου, είναι απλά η εκ μέρους μας αναγνώριση της κατωτερώτητάς μας και στην ουσία πρόκειται για επαιτεία από τον ισχυρό.
  Θα γνωρίζετε οτι ο φυλακισμένος κ. Τσοχατζόπουλος σε αγαστή συνεργασία με τις Γερμανικές τράπεζες και την Ferostaal χρέωσαν εν αγνοία του τον Ελληνικό λαό με τουλάχιστον 20 δις Ευρώ ΕΠΑΧΘΕΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΧΡΕΟΣ.
  Αν λοιπόν οι εταίροι μας δέχονται να συζητήσουμε ως ίσοι (ζητώντας συγγνώμη απο τον Ελληνικό λαό για την προσβλητική συμπεριφορά πολλών Ευρωπαίων αξιωματούχων) έστω και την πιθανότητα ύπαρξης τμήματος ΕΠΑΧΘΟΥΣ & ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΕΟΣ, τότε και μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε σε Επαναδιαπραγμάτευση. Στη συνέχεια βεβαίως θα θέσουμε τον όρο η οποιαδήποτε μορφή νέου μνημονίου προκύψει θα αποδέχεται την προτεραιότητα της εξυπηρέτησης των βασικών αναγκών του Ελληνικού πληθυσμού που δεν αντέχει άλλη λιτότητα και ύφεση, έναντι των τυχόν απομεινάντων ΝΟΜΙΜΩΝ ΧΡΕΩΝ.
  Ο Ελληνικός λαός έζησε πολλά χρόνια χωρίς χρήματα. Ποτέ όμως χωρίς Εθνική Αξιοπρέπεια. Κάτι που ίσως δεν αντιλαμβάνονται πολλοί από τους πλούσιους εταίρους μας είναι οτι για εμάς οι μεγαλύτερες αξίες της ζωής είναι αυτές που δεν αποτιμώνται σε χρήμα...Σας θυμίζω τον Διογένη και τον Αλέξανδρο:
  Βασιλιά δεν μπορείς όσο χρυσάφι κι αν μου προσφέρεις, να μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου προσφέρεις, εννοώντας ότι του έκρυβε τον ήλιο...
  Mέχρι τώρα οι "εταίροι" μας μας υπαγόρευαν όρους και ο δικομματισμός μας υπέγραφε χωρίς να μας ρωτήσει. Τώρα μιλάει ο Ελληνικός λαός και θέτει τους όρους που δικαιούται από την ΙΣΟΤΙΜΗ συμμετοχή του στην ΕΕ. Είναι για εμάς κυρίως θέμα Εθνικής αξιοπρέπειας η αναγνώριση από τους εταίρους μας οτι δεν είμαστε νέγροι και όπως σε όλες τις αποφάσεις της ΕΕ οι μισοί τουλάχιστον όροι οποιουδήποτε μνημονίου θα είναι δικοί μας, ενώ τώρα δεν είναι ούτε ένας.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ franc 10/05/2012 14:28:18

   franc, με κάθε εκτίμηση και καλή πρόθεση, με βάζεις στον πειρασμό να σε ρωτήσω άν αυτά είναι πιό κοντά στη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ ή του κόμματος Καμμένου - Άρματος - Χαικάλη.

  • Σωτηρης Μητραλεξης avatar
   Σωτηρης Μητραλεξης @ franc 10/05/2012 14:28:30

   """Ο Ελληνικός λαός έζησε πολλά χρόνια χωρίς χρήματα. Ποτέ όμως χωρίς Εθνική Αξιοπρέπεια. ""

   Θίγετε ἐδῶ ἕνα σημαντικὸ θέμα, τῆς "τιμίας πτωχείας", (δὲν τὸ λέω καθόλου εἰρωνικά) "ἔξω ἀπὸ τὸ Εὐρὼ ἀλλὰ μὲ ἀξιοπρέπεια", τὸ ὄνειρό μας δὲν εἶναι νὰ ξαναγυρίσουμε στὶς ἀγορές, ἀλλὰ νὰ ξαναγυρίσουμε στὸ πραγματικό μας πρόσωπο". Ἂς τρῶμε μόνο χόρτα γιὰ πέντε χρόνια. Θεωρῶ ὅτι εἶναι μία σοβαρὴ πολιτικὴ θέση, μὲ βάση τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ συζητήσουμε. ΟΜΩΣ αὐτὴ ἡ θέση δὲν ἔχει τεθεῖ ΚΑΘΟΛΟΥ στὸν δημόσιο διάλογο στὰ σοβαρά, καὶ ΚΑΘΟΛΟΥ ὡς ἐκλογικὸ δίλημμα: οἱ δραχμικοὶ καὶ κρυπτοδραχμικοὶ ὑπόσχονται εὐημερία ἰσόκυρη ἢ καὶ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν σημερινή. Δὲν ἔχουμε ΚΑΜΜΙΑ ἔνδειξη ὅτι ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ λαοῦ θὰ προέκρινε μιὰ τέτοια στάση. Θὰ τοὺς ἐξαναγκάσουμε (διὰ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ Εὐρὼ) νὰ ... διασώσουν τὴν ἀξιοπρέπειά τους μὲ τὸ ζόρι;

   Ὁπότε, ἀφοῦ ὁ στόχος τοῦ ἀντιπροσωπευτικοῦ συστήματος εἶναι ἡ ἀντιπροσώπευση, καμία μείζων πολιτικὴ δύναμη δὲν δικαιοῦται νὰ ἐπιδιώξει αὐτὸν τὸν στόχο μόνη της, ἐρήμην τοῦ λαοῦ ἢ ἀντίθετα ἀπὸ τὸ θέλημα τοῦ λαοῦ. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ὁ λαὸς μᾶλλον προτάσσει τὴν εὐημερία, ἔστω τὴν ἐπιβίωση ἂν θέλετε, καὶ σὲ ὅλες τὶς μετρήσεις τάσσεται ὐπὲρ τῆς παραμονῆς στὸ κοινὸ νόμισμα. Καὶ τώρα δὲν προλαβαίνουμε νὰ συζητήσουμε ἄλλα ἐνδεχόμενα καὶ ἄλλον τρόπο σκέψης, ἀφοῦ σὲ ἕνα μήνα θὰ ἔχουμε μετωπικὴ σύγκρουση τῶν δυνάμεων παραμονῆς στὸ Εὐρὼ καὶ ἐπιστροφῆς στὴν Δραχμή.

   • Ο Θείος avatar
    Ο Θείος @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 14:42:43

    Αντι να θέσουν σε διάλογο αυτή την πρόταση, σοβαρή ή μη, τι έκαναν οι κρυπτοδραχμικές (και δραχμικές) δυνάμεις μέχρι σήμερα;
    Αναφέρομαι φυσικά στο κόμμα του κου Καμμένου και στην δραχμική πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ (και του ΣΥΝ).
    Έχουμε και λέμε: Επαναφορά ΟΛΩΝ των μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009...
    Δεν χρειάζεται να πώ άλλο τίποτε. "Τιμία πτωχεία", χε χε.
    Παίζουν με σημαδεμένη τράπουλα, αλλά κάθονται μπροστά σε καθρέφτη.

 24. GreekinEurope avatar
  GreekinEurope 10/05/2012 13:49:05

  Κύριοι,
  Αρχίζουμε και βάζουμε το πραγματικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών (που τελικά μπορεί και να μην χρειαστούν):
  ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ¨η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ!
  Καταγγελία σημαίνει αθέτηση υποσχέσεων εκ μέρους μας, παυση χρηματοδότησης από την Τρόικα και τελικά εξαναγκασμός να εκδωσουμε τοπικό νόμισμα (δραχμή) εκτός εάν βρούμε πολύ και φθηνό χρήμα από άλλη πηγή ΠΡΙΝ την καταγγελία (ωραία ονειρα.....).
  Θεωρώ ότι στη σημερινή Βουλή το μέτωπο της Επαναδιαπραγμάτευσης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ) έχει 168 βουλευτές και βγάζει κυβέρνηση. Η ΔΜΑΡ όμως δεν θέλει να εκτεθεί σαν κυβερητικός εταιρος και να εισπράξει το πολιτικό κόστος που θα επωφεληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Η λογική λύση για να ξεπεραστεί αυτός ο σκόπελος και να ξεπεραστεί ο διχασμός της ελληνικής κοινωνίας στο γενικόλογο δίλημα του μνημονίου και του ευρώ είναι
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ: ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ¨η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ.
  Αν ο λαός δώσει στην Επαναδιαπραγμάτευση πάνω από 50%, τότε δεν θα χρειαστούν εκλογές και η ΔΗΜΑΡ θα έχει και τη λαική νομιμοποίηση να προσέλθει ως κυβερνητικός εταίρος χωρίς τύψεις! Ακόμα και εάν γίνουν νέες εκλογές, τα κόμματα της ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΚΑΜΕΝΟΣ, ΣΥΡΙΖΑ) θα βυθιστούν!
  Νομίζω ότι αυτός πρέπει να είναι ο οδικός χαρτης από εδώ και πέρα και βέβαια ένα ΕΝΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ που θα μπορούσε να έχει μέσα και τον Τζήμερο ακόμα και μέρος του ΠΑΣΟΚ θα ήταν η αμέσως επόμενη λύση μετά το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ που θα εξέθετε τους τζάμπα μάγκες της αντιμνημονιακής ρητορείας...

 25. Strange Attractor avatar
  Strange Attractor 10/05/2012 13:52:21

  Σωστός ο Μητραλέξης, και εμπεριστατωμένη η τοποθέτησή του. Έτσι ντε...

 26. Εύμηλος avatar
  Εύμηλος 10/05/2012 14:23:17

  Η ανάλυση του κ. Μητραλέξη παρουσιάζει την εγγενή αδυναμία κάθε ακαδημαϊκής ενασχόλησης που αγνοεί το πραγματολογικό υλικό, δηλαδή τα πραγματικά δεδομένα. Η προσπάθεια του συντάκτη να σχηματοποιήσει τα πολιτικά πράγματα στο παραπάνω τρίπολο είναι καταδικασμένη διότι δεν ισχύει στην κοινωνία. Καταδείχτηκε από το εκλογικό αποτέλεσμα αλλά και τη μεγάλη αποχή. Δε μιλά κανείς για την αποχή του 36%.
  Επιπλέον μια επίσκεψη στην Ελλάδα θα βοηθούσε το συντάκτη του άρθρου να αντιληφθεί καλύτερα την ελλαδική πραγματικότητα. Προϋπόθεση να μη συναναστραφεί κανένα πολιτικό πρόσωπο από οιοδήποτε χώρο. Να κάτσει και να ακούσει στις παρέες τους ανθρώπους σε διαφορετικές πόλεις και από διαφορετικούς χώρους και κοινωνικές επαγγελματικές ομάδες. Ο κόσμος που ψήφισε την Κυριακή τιμωρητικά δε συγκινείται πλέον από μεγαλόστομες "πατριωτικές" διακηρύξεις που καταλήγουν σε ανακόλουθα αποτελέσματα. Δε συγκίνησε τον κόσμο η αριστερίστικη ιδεοληψία του Αλέξη και το εθνικοπατριωτικό παραλήρημα του Πάνου. Τους ψήφισε γιατί είδε τη ΤΣΕΠΗ του άδεια, είδε στις υποψηφιότητες του Τσιτουρίδη τα δομημένα ομόλογα και την ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ, του Μπασιάκου την παταγώδη αποτυχία κι εξαθλίωση τουακόσμου της αγροτιάς και της κτηνοτροφίας, στο πρόσωπο του Παπαθανασίουτην αποτυχία των συνταγών της ήπιας προσαρμογής του Καραμανλή, είδε τον κομματικό εσμό των ανάξιων διορισμένων στο δημόσιο να παραγοντίζει και πάλι ανερυθρίαστα, είδε όσους στη ζωή τους δεν κολλήσαν ούτε ένα ένσημο στην ελεύθερη αγορά εργασίας παρά μόνο κομματικές αφίσες κι ανταμείφθηκαν με καρέκλες και δημόσιο χρήμα να αναμένουν τη λεία της εξουσίας (τις θέσεις συμβούλων, τις επιτροπές) κι είπε ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΝΑΙ.
  Ο λόγος του Σαμαρά ακυρώθηκε από τους λοχίες του και τους στρατιώτες τους στην πράξη. Ακριβώς αυτοί ψέλλισαν μετά την ήττα πρώτοι να επιστρέψει ο Καραμανλής. Δεν αντιλήφθηκαν η καλύτερα δε θέλουν να αντιληφθούν ότι η εμφάνισή του δε συγκίνησε πλέον τους πολίτες που περιμένουν ακόμη την επανίδρυση του κράτους.
  Ο λαός περιμένει συγκεκριμένες απαντήσεις και κυρίως αλήθεια. Είναι γεγονός ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί αλλάζουν. Υπάρχουν κάποιες σταθερές αναφορές κι αρκετή θολούρα. Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα καθώς οι ελίτ βρίσκονται μακριά από τις πραγματικές αγωνίες του κόσμου της Παράταξης. Ο φιλελεύθερος χώρος ξεπερνά τα πρόσωπα και τα κομματικά σχήματα. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει τώρα την ευκαιρία να τον ανασυνθέσει και ανασυντάξει. Δεν έπαψα ποτέ να αμφισβητώ τις ικανότητες και τις προθέσεις του. Τη σύνθεση που επαγγέλθηκε προεκλογικά πρέπει τη μετουσιώσει άμεσα σε πράξη. Η σύνθεση να είναι προϊόν ενός συνεχούς δημιουργικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς εντός της ίδιας της Παράταξης. Αυτή την ώρα χρειάζονται πρακτικές κι άμεσες απαντήσεις.

 27. Σωτηρης Μητραλεξης avatar
  Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 15:34:57

  Μὴν βλέπετε μόνο τὴ ΝΔ. Δεῖτε ὅτι δὲν ὑπάρχει ΚΑΝΕΝΑ κόμμα ποὺ νὰ πῆρε πάνω ἀπὸ 20%. Τὸ θέμα δὲν εἶναι "τί δὲν ἔκανε ὁ Σαμαρᾶς". Τὸ θέμα εἶναι "τί θὰ κάνει ΤΩΡΑ", ποὺ τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ εἶναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, νεογέννητο.

  • Ο Θείος avatar
   Ο Θείος @ Σωτηρης Μητραλεξης 10/05/2012 16:45:23

   Το νέο πολιτικό σκηνικό είναι και εντελώς καινούργιο, και εντελώς "χύμα". Άμορφο χάος.
   Το στοίχημα είναι, για κάθε πολιτικό χώρο, πώς θα διαμορφωθεί αυτή η αμορφία σε νέα μορφή. Και πότε. Διοτι έχουμε επείγοντα.
   Δεν είμαι δεξιός, αλλά με ενδιαφέρει πολύ ως Έλληνα πολίτη, τι γίνεται στο χώρο αυτό τον μεγάλο. Δεν πιστεύω σε οικουμενικές, αλλά σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Όταν μιλώ για διακυβέρνηση, δεν πιστεύω σε ιδεολογικές - ιδεοληπτικές συγκολλητικές ουσίες αλλά σε προγραμματικές: Τι κάνουμε σήμερα, αύριο του χρόνου.
   Έχουμε έκτακτη κατάσταση, χρειάζεται έκτακτη πολιτική. Να εγκλωβίσουμε και εξουδετερώσουμε το καταστροφικό και αυτο-καταστροφικό δυναμικό της κρίσης. Δύο πράγματα δηλαδή: Ν" αλλάξει ριζικά το μείγμα στο Ευρωπαικό φάρμακο αντιμετώπισης της κρίσης και ν' ανατραπεί το μέιγμα αδράνειας και αυτοκαταστροφής στην Ελληνική οικονομία και το (διαλυμένο) Ελληνικό πολιτικό συστημα. Λέω ότι γι αυτό χρειάζεται ταυτόχρονη, παράλληλη εργασία από τις κυβερνητικές και τις αντιπολιτευτικές θέσεις, από "δεξιά", "κέντρο" και "αριστερά" και ότι άλλο. "Βαδίζουμε χωριστά, χτυπάμε μαζί".

 28. akenaton avatar
  akenaton 10/05/2012 16:53:22

  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

  Διαβάζω μετά την Κυριακή όλες τις αναρτήσεις και τα σχόλια του αντινιουζ. Παρακολουθώ παράλληλα και τα πολιτικά τεκταινόμενα. Οφείλω να ομολογήσω οτι με συνέχει μεγάλη απογοήτευση. Θα την αναλύσω παρακάτω και ας είναι αυτό το πρώτο σχόλιό μου που ίσως δεν δημοσιεύσετε. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την στιγμή, εγώ προσωπικά αν και δεν εκφράζω παρά μονάχα τον εαυτό μου τμήθηκα από τους διαχειριστές της σελίδας υπέρ το δέον νομίζω.
  Η πρώτη αιτία απογοήτευσης είναι για μένα ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχω ξαναπεί, είμαι από αυτούς που ποτέ δεν ήταν μέλη της ΝΔ αν και γενικά οι πολιτικές μου θέσεις πολλές φορές συνέπιπταν με τις θέσεις της. Ευτυχώς, δεν κουβαλώ μέσα μου την παραμικρή τύψη για την κοινωνική και πολιτική καταβαράθρωση της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ, αφού ποτέ μου δεν ψήφισα αυτό το "κόμμα" ή άλλο αριστερότερά του. Έγινα μέλος της ΝΔ τον Νοέμβριο του 2009 ψηφίζοντας για πρόεδρο τον Αντώνη. Πίστεψα πως θα τα αλλάξει ΟΛΑ και μάλιστα με τον σωστό τρόπο. Πολλοί εδώ μέσα (και αλλού όπου αρθρογραφούν και σχολιάζουν Νεοδημοκράτες) πίστευαν και πιστεύουν οτι ο σωστός τρόπος ήταν η περιχαράκωση ιδεολογικά της Παράταξης. Η ιδεολογική "καθαρότητα" και η αποενοχοποίηση της "δεξιάς" ταυτότητας. Δεν γνωρίζω πως εννοούν μια τέτοια ταυτότητα, υπάρχουν τόσες πολλές παραλλαγές που μπερδεύεται κανείς και μόνο να τις σκεφτεί. Μέσα στις επιθυμίες αυτών των "δεξιών" ήταν και η εκκαθάριση της Παράταξης από όλους όσους δεν ταίριαζαν με αυτή την καινούρια ιδεολογική καθαρότητα της ας πούμε "Πατριωτικής Δεξιάς" ή κατ' άλλους του "Κοινωνικού Φιλελευθερισμου" ή όπως αλλιώς ο καθένας το φανταζόταν. Η επίκληση που ακουγόταν πιο συχνά ήταν : "Αντώνη βάλε μέσα τους .... Φαήλους και βγάλε έξω τους .... "ντιντίδες". Όπου "ντιντίδες" ήταν πάντα αυτοί οι άλλοι που απομείωναν δήθεν την Πατριωτική Καθαρότητα της Δεξιάς.
  Εγώ αντίθετα αγαπητοί συναγωνιστές, πίστευα άλλα. Το "άλλαξέ τα όλα" για μένα εστιαζόταν στο άνοιγμα του κόμματος στην Κοινωνία. Στην αλλαγή νοοτροπίας και τρόπου πολιτεύεσθαι. Στη διάλυση των σαρακοφαγομένων Τ.Ο. και των διαβρωμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων και δημιουργία άλλων, με αξιοκρατία, με συμμετοχή, με διακριτούς ρόλους. Στη συνέπεια λόγων και έργων. Στην ελαχιστοποίηση της μικροπολιτικής σκέψης. Στον εξανδραποδισμό της πελατεικής σχέσης με γενική αποστρατεία μιας σειράς στελεχών που μόνον έτσι έμαθαν να επιβιώνουν πολιτικά. Στην παραγωγή πολιτικής κι όχι πολτικάντηδων. Στο άνοιγμα της Παράταξης σε νέα μυαλά, με γνώσεις, με κέφι, με διάθεση προσφοράς.
  Ο Αντώνης Σαμαράς δυστυχώς δεν έκανε ούτε το ένα ούτε το άλλο! Στην μία περίπτωση θα βρισκόταν με ένα "σφιχτό", δυναμικό κόμμα, με ενιαία άποψη και πολιτική σκέψη, ίσως μικρότερο σε ποσοστά από αυτό που κληρονόμησε αλλά με διακριτό και σημαίνοντα ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου. Στην άλλη, θα οικοδομούσε μια καινούρια Παράταξη, με προοπτική μεσοπρόθεσμης κυριαρχίας και με απτές χειροπιαστές δυνατότητες αλλαγής ολόκληρου του πολιτικού σκηνικού. Προεκλογικά, ο Πρόεδρος ευαγγελίστηκε αλλαγές, αλλά λίγοι τον πίστεψαν (και δικαίως) βλέποντας την ομάδα (το team αλλιώς) αυτών που θα καλούνταν να τις πραγματοποιήσουν. Έπεφτε το γέλιο της αρκούδας όταν σκεφτόταν κανείς πως θα μπορούσαν να επιφέρουν βαθιές τομές και να υποστηρίξουν ρηξικέλευθες αλλαγές ο Ανδρεουλάκος, ο Συμπιλίδης, ο Γιακουμάτος, ο Λυκουρέντζος, ο Αβραμόπουλος, ο Δήμας, ο Παυλόπουλος, ο ... , ο ..... , ο .... Έτσι, ο Πρόεδρος έμεινε με το 19% στα χέρια αλλά - πράγμα χειρότερο - με ένα κόμμα όπου κυρίως εκπροσωπείται από πλευράς κοινοβουλίου, ότι πιο παρωχημένο, ότι πιο μισητό, ότι πιο αντιδραστικό και συστημικό υπάρχει στα μάτια του απλού πολίτη τουλάχιστον. Οι επερχόμενες εκλογές θα γίνουν με λίστα. Τα χέρια του είναι δυστυχώς δεμένα πισθάγκωνα!

  Η δεύτερη αιτία απογοήτευσής μου, είναι ολόκληρο σχεδόν το πολιτικό σύστημα. Δεν μιλάω για το Σύστημα ΠΑΣΟΚ, από αυτούς δεν περίμενα πολλά. Οι υπόλοιποι όμως της ΝΔ μη εξαιρουμένης, παρουσιάζουν τις τελευταίες μέρες (αλλά και τα 2,5 τραγικά χρόνια που πέρασαν) συμπεριφορές (επιεικώς) κατώτερες των περιστάσεων. Είμαι βέβαιος πως η ιστορία θα περιγράψει αυτό το πολιτικό σύστημα, με αυτό το πολιτικό προσωπικό, με τα μελανώτερα των χρωμάτων. Έχουν όλοι μπερδέψει το σώβρακο με τη γραβάτα. Όπου σώβρακο νοούνται οι μικροπολιτικές τους επιδιώξεις και η πολιτική τους επιβίωση και γραβάτα οι ανάγκες και η επιβίωση της χώρας. Ειρήσθω δε εν παρόδω, το εν λόγω πολιτικό σύστημα, βαρύνεται με την τεράστια "αμαρτία" της απόλυτης ευθύνης για την καταστροφή της χώρας! Τι βλέπει ο σόφρων πολίτης; Κυριολεκτικά, έναν θίασο του παραλόγου. Χωρίς αρχή, χωρίς έρμα, χωρίς προορισμό, χωρίς μπούσουλα, χωρίς σχέδιο, οδηγούν τη χώρα με μαθηματική ακρίβεια στην τελειωτική και ταπεινωτική ήττα και τους πολίτες στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση. Ούτε κι αυτές τις τελευταίες μέρες, που βλέπουμε τον Βεζούβιο να καπνίζει και να ξερνά στάχτη και λάβα συγκινείται κανείς τους. Αγκαλιά με τα ψηφαλάκια τους, παρέα με τους μυστικοσυμβούλους τους, έχουν επιδωθεί σε ένα ιδιόμορφο "πόκερ" όπου ο άσσος στα μανίκια τους είναι η πολιτική τους επικράτηση και η μπάνκα (έτοιμη να τιναχτεί στον αέρα) η ίδια η επιβίωση της χώρας. Τι θλιβερός θίασος! Τι απαράδεκτη εικόνα! Τι ατυχία για την Πατρίδα!

  Γνώμη μου είναι πως εδώ που φτάσαμε, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτε από αυτούς τους θλιβερούς αντιπροσώπους μας. Αυτοί έχουν παίξει ήδη τα ιμάτιά μας και τα έχουν χάσει. Τώρα μας τριγυρίζουν για να μας πάρουν τα χρυσά δόντια μας. Θα τους αφήσουμε; Ή θα ορθώσουμε το ανάστημά μας, θα κοιτάξουμε γύρω μας με απόφαση και θάρρος και θα τους στείλουμε όλους στα σπίτια τους; Το καινούριο περιμένει να γεννηθεί. Χρειάζεται να του δείξουμε εμπιστοσύνη και να το γιγαντώσουμε. Αποκλείεται να είναι χειρότερο από αυτό που θα αφήσουμε πίσω μας. Συνέλληνες, διαβάστε προγράμματα, δείτε ανθρώπους, στηρίξτε καινούρια κόμματα, ψάξτε με προσοχή γύρω σας. Μην περιμένετε όμως τίποτε από αυτούς όλους (όταν λέμε όλους, εννοούμε ΟΛΟΥΣ) που στάθηκαν ανίκανοι να συμφωνήσουν ακόμη και την ύστατη ώρα για το καλό της Πατρίδας.

 29. Ανδρομέδα avatar
  Ανδρομέδα 10/05/2012 17:25:48

  Εσύ ψάχνεις με τα σημερινά δεδομένα πολιτικές δυνάμεις που βάζουν πάνω από όλα την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
  Εγώ πιστεύω οτι όλες βάζουν πάνω από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας την ανάγκη να μην κυβερνήσει ο Σαμαράς.
  Γιαυτό δεν πρόκειται να συνεργαστούν με το κατεξοχήν Ευρωπαϊκό κόμμα και βασικό πυλώνα ενός τέτοιου μετώπου. Αν δεν το στηρίξει και ο ψηφοφόρος, θα βγούμε εκτός Ευρωζώνης. Έχουμε πάρει πολύ άσχημη πορεία και δύσκολα θα μείνουμε στο ευρώ.

 30. δρόμος avatar
  δρόμος 10/05/2012 22:26:29

  Πολύ φοβάμαι ότι συμφωνώ μαζί σου. Και το χειρότερο όλων είναι που μεταξύ των δυνάμεων που συναγωνίζονται μεταξύ τους για να μην κυβερνήσει ο Σαμαράς είναι και το ίδιο του το κόμμα, ή τουλάχιστον μεγάλη μερίδα των στελεχών που το απαρτίζουν. Αυτό κατέγραψα σαν μεγάλη εικόνα από τις προεκλογικές μου συζητήσεις, αλλά και τις μετεκλογικές διεργασίες. Απέχω από το να καταλάβω ποιός κινεί τα νήματα υπογείως, αλλά η παρουσία του στο πίσω μέρος είναι εμφανής.

 31. Σωτηρης Μητραλεξης avatar
  Σωτηρης Μητραλεξης 11/05/2012 01:47:26

  Πάντως τὴ γνώμη μου τὴν κατέθεσα. Ἂν δὲν ἀλλάξει ΑΡΔΗΝ ἡ ΝΔ καὶ δὲν ΜΕΤΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΛΛΟ μέσα στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, θὰ ἐκμηδενιστεῖ καὶ θὰ ἔχουμε ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση στὶς 17 Ἰουνίου, μετὰ θὰ βγοῦμε ἀπ' τὸ Εὐρώ, μετὰ ὁ κόσμος θὰ ζητᾶ Γουδὶ γιὰ τὸν Τσίπρα κλπ κλπ κλπ...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.