#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
10/01/2012 11:16
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα για το Δίκαιο της ...χρεοκοπίας

Προσέξτε αυτό το άρθρο. Απαντά σε κρίσιμα ερωτήματα περί χρέους που “διέπεται” από Ελληνικό ή Αγγλικό Δίκαιο…

 Οι νομικές συνέπειες μιας απόφασης χρεοκοπίας

Η κρίση χρέους που μαστίζει την Ελλάδα έχει πλέον εισέλθει σε νέες φάσεις μετά την αναδιάρθρωση του Ιουλίου και το τελευταίο «κούρεμα» του Οκτωβρίου. Κανείς δεν γνωρίζει την κατάληξη και αποτελεσματικότητα των σχετικών αποφάσεων, γεννιούνται όμως ορισμένα ερωτήματα για τη νομική σημασία των γεγονότων αυτών, ειδικότερα αναφορικά με τις έννομες σχέσεις του ελληνικού κράτους με τους ιδιώτες πιστωτές του.

Καταρχήν, ένα κράτος που πτωχεύει ή περιέρχεται σε κατάσταση στάσης πληρωμών, δεν αντιμετωπίζεται νομικά όπως τα φυσικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει κάποιο διεθνές δικαστικό όργανο που θα μπορούσε να καταδικάσει το ελληνικό κράτος στην αποπληρωμή των χρεών του ή κάποιος διεθνής «σύνδικος πτωχεύσεως» που θα αναλάμβανε τη διαχείριση ενός ενδεχόμενου πιστωτικού γεγονότος ή χρεοκοπίας. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αν μία σύμβαση διέπεται από το δίκαιο ενός κράτους και αυτό το κράτος εν συνεχεία αλλάξει τη νομοθεσία του, όπως άλλωστε δικαιούται να κάνει, η νέα νομοθετική ρύθμιση θεωρείται ότι διέπει και καλύπτει την εν λόγω σύμβαση. Έτσι ένα κράτος μπορεί μονομερώς να αλλάξει τους όρους του δανεισμού του με μεταγενέστερη σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι πιστωτές δεν διαθέτουν νομικά βοηθήματα έναντι τέτοιων ενεργειών. Μπορούν να στραφούν νομικά κατά του κράτους αυτού στην εθνική έννομη τάξη ή υπό προϋποθέσεις σε αλλοδαπά δικαστήρια. Έχουν τη δυνατότητα επίσης να στραφούν και σε διεθνή διαιτητικά όργανα, αφού οι σχετικές μονομερείς κρατικές ενέργειες μπορεί να θεωρηθούν ότι ισοδυναμούν με δήμευση ή απαλλοτρίωση. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως για την προσφυγή σε διαιτησία είναι, η ύπαρξη διακρατικής σύμβασης για την προστασία των επενδύσεων.

Στην περίπτωση της Ελλάδας υπάρχει ουσιαστικά μόνο μία σημαντική διακρατική σύμβαση αμοιβαίας προστασίας επενδύσεων, αυτή του 1961 με τη Γερμανία. Οι άλλες υπάρχουσες συμβάσεις της Ελλάδας δεν έχουν συναφθεί με χώρες απ’ όπου προέρχεται η μεγάλη πλειοψηφία των πιστωτών (κυρίως από δυτικές χώρες), οπότε υποστηρίζεται ότι οι περισσότεροι πιστωτές (με την εξαίρεση των Γερμανών) δεν χαίρουν των νομικών βοηθημάτων που θα είχαν βάσει των συνθηκών αυτών, άρα ενδεχόμενη μονομερής ενέργεια της Ελλάδας δεν θα οδηγούσε σε σωρεία προσφυγών σε διεθνή διαιτησία.

Οι παραπάνω θεωρήσεις όμως αποτυγχάνουν να λάβουν υπόψη τους το πιο σημαντικό διακριτικό γνώρισμα της ελληνικής περίπτωσης που έχει να κάνει με τις νομικές συνέπειες της συμμετοχής της χώρας μας στην E.E.

Το γεγονός ότι ένα κράτος-μέλος της Ένωσης μπορεί να αλλάξει τη νομοθεσία του, δεν σημαίνει ότι μπορεί μονομερώς να καταργήσει ή να υποσκάψει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου στο έδαφός του. Η ευρωπαϊκή έννομη τάξη, μέσω των διατάξεων των βασικών ελευθεριών, παρέχει πολύ ουσιαστικότερη και ευρύτερη προστασία από οποιαδήποτε διακρατική σύμβαση προστασίας επενδύσεων, οπότε είναι παντελώς αβάσιμη η θεωρία περί δήθεν «πλεονεκτημάτων» του ελληνικού χρέους. Αν η Ελλάδα ήθελε στο μέλλον να προχωρήσει μονομερώς και χωρίς συνεννόηση με την E.E σε αναδιάρθρωση του χρέους της ή ακόμα και σε χρεοκοπία, τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική παραβίαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ένα τέτοιο μέτρο θα εθεωρείτο ότι ισοδυναμεί με μαζική απαλλοτρίωση.

Αυτό θα σήμαινε ότι, πέρα από την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι πιστωτές θα μπορούσαν να καταφύγουν στα ελληνικά δικαστήρια, τα οποία υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν διατάξεις του εθνικού δικαίου που συγκρούονται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και κυρίως σε καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία φυσικά θα προέβαινε σε μαζικές παραπομπές της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η όλη διαδικασία θα μπορούσε τελικά να καταλήξει σε υπέρογκες χρηματικές ποινές. Αν μάλιστα φτάναμε σε ανοιχτή σύγκρουση, οι ποινές θα μπορούσαν να είναι εξοντωτικές και μάλιστα να ακυρώνουν κάθε πλεονέκτημα από την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, ας μην ξεχνούμε και το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει ότι σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου, μπορεί το Συμβούλιο με ειδική αυξημένη πλειοψηφία των κρατών- μελών να αποφασίσει την αναστολή δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ψήφου ενός κράτους-μέλους στο Συμβούλιο. Είναι ό,τι πλησιέστερο προς την έξωση ενός κράτους-μέλους από την Ένωση.

Ας μη βρισκόμαστε λοιπόν σε ψευδαισθήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νομικό «πλεονέκτημα» σε μονομερείς κινήσεις. :wave: Ούτε και είχαμε κάποιο «πλεονέκτημα» (Ελληνικό δίκαιο, ανασφάλιστο αξιώσεων) που χάσαμε με την υπογραφή της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης το 2010, η οποία άλλωστε παραπέμπει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την επίλυση τυχόν διαφορών

Οποιαδήποτε λύση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της E.E, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Αυτό είναι και το βασικό πραγματικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να επιδιώκουμε η αναδιάρθρωση ή το κούρεμα του ελληνικού χρέους να λαμβάνει χώρα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προς τον σκοπό διάσωσης του κοινού νομίσματος. Όσο λιγότερο μονομερές εμφανίζεται το σχετικό μέτρο, τόσο περισσότερο προστατευμένη νομικά είναι η Ελλάδα.

 Του Ασημακη Kομνηνου

(Δικηγόρου στις Βρυξέλλες και ερευνητή στο University College London)

Για την αντιγραφή,

Ιαπετός

ΣΧΟΛΙΑ

 1. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 10/01/2012 11:39:21

  δικηγόρος δεν είμαι αλλά έχω δει μια-δυο δανειακές συμβάσεις στην ζωή μου και το "πλαίσιο της Ε.Ε" το ερμηνεύω ότι αυτοί που μας διακορεύουν θα είναι αρμόδιοι για την προστασία της παρθενίας μας. Αφήνω σαν δευτερεύον ότι δεν ξέρω τι είναι το πλαίσιο της Ε.Ε. ή τι ακριβώς είναι ή θα είναι η Ε.Ε. μετά τους Μερκοζύ.

  Η ανάγνωση των όσων έχω διαβάσει για την δανειακή -- που είναι απόλυτα σαφή -- με οδηγεί να "προειδοποιώ" τους βουλευτές να μην κάνουν το ατόπημα να πουν αφού ψηφίσουν ότι δεν καταλάβαιναν τι ψήφιζαν.

  Να επισημανω ότι το Reuters μεταδίδει από Βερολίνο ότι η "κρίση στην ευρω ζώνη" είναι σε πλήρη εξέλιξη -- κάτι που με αφήνει παγερά αδιάφορο -- αλλά παραθέτω μία πρόταση για προβληματισμό των δικών μας:

  "Even if those funds are secured, neither Italy nor Spain have shown any willingness to accept aid -- and the stigma and greater fiscal oversight that would come with it". Όποιος καταλαβαίνει τι προβλέπει η δανειακή σύμβαση, ας καταλάβει και τι λένε οι Ιταλοί και οι Ισπανοί για τον ραγιαδισμό.

  Το ρεπορτάζ του Reuters στο h++p://www.realclearmarkets.com/news/reuters/finance_business/2012/Jan/09/analysis__for_euro_zone__the_heat_is_on_again.html

 2. vildanden avatar
  vildanden 10/01/2012 11:41:54

  Για το αγγλικό δίκαιο δε βλέπω κάποια αναφορά στο άρθρο. Αν καταλαβαίνω καλά, η περίληψη είναι ότι η εφαρμογή του ελληνικού δικαίου σε περίπτωση μιας μονομερούς αναδιάρθρωσης / στάσης πληρωμών / χρεωκοπίας δεν έχει νόημα η παραμονή της χώρας ως μέλος της ΕΕ. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Ελλάδα θα πρέπει να αρνηθεί και την υπερίσχυση διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε ελληνικά δικαστήρια, το οποίο θα έχει ως συνέπεια την έξοδο από την ΕΕ.

  Το ερώτημα μου είναι αν τέτοιες μονομερείς πράξεις θεωρούνται (και από ποιον) ως "μαζική αθέτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κράτους δικαίου".

 3. me avatar
  me 10/01/2012 11:44:12

  Τι άρθρο είναι αυτό ρε παιδιά;
  Μας προετοιμάζεται για κάτι;
  Η ΝΔ δλδ θα δεχθεί αγγλικό δίκαιο; Πείτε το στα ίσια και μην αρχίζετε προετοιμασίες με τέτοια άρθρα.
  Κάποιος σε αυτό το κόμμα πρέπει να βγεις να μας δώσει ξεκάθαρη εξήγηση.
  Κάποιοι πάλι προσπαθούν να μπερδέψουν τον Αντώνη!
  Δεν έχουν καταλάβει πως η αντιμνημονιακή στάση του προέδρου δικαιώνεται τώρα από παντού;

  • anonymous avatar
   anonymous @ me 10/01/2012 12:29:05

   Έχει ήδη συμφωνηθεί η υπαγωγή στο αγγλικό δίκαιο. Μην έχεις ψευδαισθήσεις.

  • Δήμος avatar
   Δήμος @ me 10/01/2012 17:39:25

   To άρθρο δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, εδώ αναδημοσιεύεται.

 4. kostas* avatar
  kostas* 10/01/2012 11:47:05

  Ειναι ενα αρθρο που μιλαει μα καποια επιχειρηματα, το θεμα δεν ειναι να το κρινουμε με φωνες κτλ , το θεμα ειναι να ακουσουμε και την αντιθετη αποψη με επιχειρηματα ωστε εμεις που δεν κατεχουμε απο αυτα να βγαλουμε συμπερασμα ...

 5. cummulus avatar
  cummulus 10/01/2012 12:17:10

  Φανερές οἱ προθέσεις τοῦ ἀρθρογράφου ἀπό τό ...London (!), ἀλλά δέν πείθει.
  Τά Εὐρωπαϊκά ὄργανα μπορεῖ νά ἐπιβάλλουν πρόστιμα, άλλά δέν μποροῦν νά διατάξουν κατασχέσεις. Δέν ἐξυπηρετοῦνται στό βαθμό πού θέλουν οἱ πιστωτές.
  'Εξ΄ ἀλλου, ἄν δέν ὑπάρχει διαφορά στὀ δίκαιο, πρός τί ἡ ἀπαίτηση τῶν πιστωτῶν γιά τό ἀγγλικό;

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ cummulus 10/01/2012 18:06:43

   Υπάρχει ιστορικό προηγούμενο το 19380 με την πτώχευση του Μεταξά που αρνήθηκε να πληρώσει τους πιστωτές επειδή δε θα είχε να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Το δικαστήριο που έκρινε την υπόθεση είπε πως δικαίως έπραξε έτσι ο Μεταξάς και μόνο το 30% του χρέους έχει υποχρέωση να ξεπληρώσει η χώρα. Και χωρίς μνημόνια, ξεπουλήματα και στέρηση χρόνια πριν την πτώχευση.

 6. Idiot avatar
  Idiot 10/01/2012 12:17:51

  Αρκετα με τους ερευνητες.καθηγητες του UCL,του LSE και τους γραφειοκρατες των Βρυξελλων.Απ'αυτο το σιναφι ειχαμε φωτισμενους υπουργους (αν)οικονομικων-Χριστοδουλακης,Αλογοσκουφης(LSE)και Παπαδημ(ι)ος(λαχανακι Βρυξελλων που μας σερβιριστηκε σαν ελιξηριο δια πασαν νοσον και μ@@κι@ν).
  Αυτοι που..ναι μεν..αλλα..ειναι παιδια του ευρωκοττισμου(ευρωκοττες,ευρω και κοττα).Το ποταμι δεν γυρναει πισω(Ηρακλειτος ο σκοτεινος στα νεα ελληνικα).
  Μαθηματικα οδηγουμαστε εξω απο την Ευρωζωνη(αποβολη,αναστολη η οπως αλλιως θελετε να το πειτε).
  Οι κοινωνικη αναταραχη,και η αναγκη για χρημα,ναι για χρημα εκτος των διαβοητων αγορων,θα μας φερει αναγκαστικα και εκτος ΕΕ,προσωρινα η για παντα.
  Η ιστορια γραφεται απο τρελλους,φανατικους και εμπαθεις.
  Υπαρχει τετοιος πολιτικος στην Ελλαδα?

 7. hdgr avatar
  hdgr 10/01/2012 12:23:48

  Νομίζω πως τζάμπα χύνεται τόσο μελάνι.
  Δεν είμαι ειδικός αλλά ο δρόμος για την υπαγωγή(του συνόλου του χρέους) στο αγγλικό δίκαιο έχει ανοίξει επίσημα με νόμο ψηφισμένο από την Βουλή.(;)
  Φαίνεται πως PSI , νέα δανειακή και νέο μνημόνιο είναι αλληλένδετα.
  Ας ασχοληθεί κάποιος , αν δεν το έχει κάνει ήδη, με τον νόμο 4021 (EFSF) , άρθρο 48
  ΦΕΚ 218 , 3/10/2011.

 8. anonymous avatar
  anonymous 10/01/2012 12:34:34

  Το άρθρο πάσχει σε μερικά σημεία. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να θέσει το θέμα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο και το δεύτερο να μας πει ότι λόγω του ευρωπαϊκού πλαισίου έχουμε περιορισμένα περιθώρια ελιγμών.
  Αγνοεί όμως ότι: ακόμη και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κάμπτεται σε καταστάσεις ανάγκης και ότι άλλο πράγμα είναι το ευρωπαϊκό πλαίσιο που αναφέρεται σε ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και άλλο πράγμα η παύση πληρωμών. Αν έχουμε αγγλικό δίκαιο δικαιούνται να κατασχέσουν αν δεν έχουμε δε δικαιούνται.

  • archaeopteryx avatar
   archaeopteryx @ anonymous 10/01/2012 13:44:50

   αυτό καταλαβαίνω και εγώ...

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ anonymous 10/01/2012 18:08:17

   Ακριβώς! Στο δικαίωμα κατάσχεσης περιουσίας είναι το ζουμί. Και για να μη το θίγει ο αρθρογράφος κάτι θέλει να κρύψει...

 9. TopGunZ avatar
  TopGunZ 10/01/2012 13:38:53

  Τα συσσίτια δε στα έφερε κανένα ευρώ και καμία ΕΕ. Στα έφερε ο ΓΑΠ. Τέλος. Όχι ότι το ευρώ ήταν τελικά ωφέλιμο, αλλά αν το ρούχο δε σου κάνει και ο ράφτης αντί να το διορθώσει πετσοκόβει εσένα, δε φταίει το ρούχο ούτε η φίρμα που το κατασκεύασε.

  • Pelargos Stylisios avatar
   Pelargos Stylisios @ TopGunZ 10/01/2012 14:13:13

   Τα συσσίτια στα έφερε το ΔΝΤ , όπως τα πηγαίνει παντού όπου αναλαμβάνει δράση.
   Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εφαρμόζει έχουν τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς από την Χιλή ως την Σιβηρία , κι από τις ΗΠΑ ως την Ινδονησία.
   Και το ΔΝΤ σου το έφερε στην Ευρώπη η ηγεσία της ΕΕ.
   Εξάλλου οι ηγέτες του ΔΝΤ είναι κορυφαίοι ευρωπαϊστές , και μάλιστα σοσιαλιστές , γάλλοι πολιτικοί.

   • Ανδρομέδα avatar
    Ανδρομέδα @ Pelargos Stylisios 10/01/2012 14:29:19

    Ναι έκανε τα πάντα ο ΓΑΠ να το αποφύγει, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε.

    • Pelargos Stylisios avatar
     Pelargos Stylisios @ Ανδρομέδα 10/01/2012 14:58:52

     Συμφωνημένα όλα προεκλογικά με Strauss-Kahn και την ηγεσία της ΕΕ.
     Όλοι κερδίζουν. Το ΔΝΤ που έπνεε τα λοίσθια , η Γερμανία της Μέρκελ , οι μεγάλες τράπεζες , η οικογένεια Παπανδρέου και οι έλληνες κροίσοι.

     • Ανδρομέδα avatar
      Ανδρομέδα @ Pelargos Stylisios 10/01/2012 16:08:12

      Καλά είδες τι είπες. Όλοι κερδίζουν η ΓΕΡΜΑΝΙΑ της Μέρκελ η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Παπανδρέου....Η Ελλάδα τίποτα; Ποιός ήταν υπεύθυνος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της Ελλάδας η Μερκελ, το ΔΝΤ ή ο Παπανδρέου;

     • Pelargos Stylisios avatar
      Pelargos Stylisios @ Pelargos Stylisios 10/01/2012 16:32:28

      Ποιος διαφωνεί για τον ρόλο Παπανδρέου, πλήν του στενού περιβάλλοντος του ; Τον ξέραμε από το Ανάν και από τους επαίνους των Αμερικάνων στην επίθεση στη Γιουγκοσλαβία.
      Έστησαν τον Καραμανλή κι έφεραν τον ΓΑΠ, με συγκεκριμένες επιδιώξεις . Πάντως το έλλειμμα της ΕΛΣΤΑΤ, αυτό που μας έβαλε στο ΔΝΤ, το ανέβασαν συμφωνημένα οι Βρυξέλλες με τον κολλητό του ΓΑΠ Γεωργίου.

     • Ανδρομέδα avatar
      Ανδρομέδα @ Pelargos Stylisios 10/01/2012 17:20:24

      Τι θα πει τον ξέραμε; Να το χέσω που τον ξέραμε. Πρωθυπουργό τον κάναμε. Και ποιός δε θα ριμάξει μια χώρα που αυτουπονομεύεται;
      Εγώ ξέρω οτι η χώρα είχε πολιτικά συμφέροντα να βρίσκεται στην Ευρώπη.Και ηταν στρατηγική μας επιλογή. Και μέχρι και τον ΚΚ ποτέ δεν αμφισβητήθηκε η θέση μας στην Ευρώπη ούτε από τους Ευρωπαίους, ούτε στο εσωτερικό. Ο Παπανδρέου το δημιούργησε αυτό. Και έφτασε να επιθυμεί να το κάνει και δημοψήφισμα το ευρώ η δραχμή.Αποσταθεροποίησε τη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ και στην Ευρώπη. Η Γερμανία μπορεί να διεκδικεί τα συμφέροντά της όπως τα αντιλαμβάνεται. Η πολιτική της είναι πρόβλημα για όλες τις αδύναμες χώρες και για την ίδια την Ένωση. Αν θα αντιμετωπιστεί, θα αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καμία άλλη χώρα, όμως, δε βρίσκεται στη θέση που βρισκόμαστε εμείς. Να μας ωθούν να βγούμε από την Ένωση.

     • Γεώργιος Τ. avatar
      Γεώργιος Τ. @ Ανδρομέδα 10/01/2012 18:03:34

      Ποιοι τον κάναμε πρωθυπουργό; Μίλα για λογαριασμό σου και μόνο. Δε τον ψήφισα ότι και να έταξε. Δε τον εμπιστεύθηκα ποτέ! Ήξερα τη νοοτροπία δούλου που έχει και το πόσο μη Έλλην νιώθει και το ρόλο που θα παίξει. Στις δημοτικές ξέρεις με τι ποσοστά στο σύνολο των εγγεγραμένων βγήκαν οι δήμαρχοι που υποστήριξε στις 2 μεγάλες πόλεις; 23%! Πόσους βουλευτές έχει χάσει από τον αρχικό αριθμό; Πότε βγήκαν στο δρόμο σε 4 μήνες 2 φορές 1 εκατ. πολίτες και έγινε τέτοια αντίδραση; Κόψτε επιτέλους την προπαγάνδα πως θέλαμε και τα πάθαμε με τους αλήτες που κυβερνούν. Άλλα πράγματα πληρώνουμε και θα πληρώσουμε και όχι πως συμμαχήσαμε με τον διάβολο εναντίον της χώρας μας. Απλά μας εγκλώβισαν σιγά-σιγά και αργήσαμε οι πολλοί να καταλάβουμε την παγίδα τους. Μόνο Ένας τώρα μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και ο νοών νοείτω!

     • Ανδρομέδα avatar
      Ανδρομέδα @ Ανδρομέδα 10/01/2012 19:23:14

      @ Γεώργιος Τ
      Το θεωρώ περιττό να υποσημειώνω κάθε φορά ότι εγώ δεν ψήφισα τον ΓΑΠ. Αφού το ζητάς τώρα το λέω.
      Δεν είπα οτι συμμάχησαν οι πολίτες εναντίον της χώρας. Είπα οτι κάνανε το λάθος να τον κάνουν Πρωθυπουργό. Είπα οτι ο ΓΑΠ πολιτεύτηκε συνειδητά εναντίον της χώρας. Και αυτό πιστεύω το πληρώνουμε. Συμφωνώ οτι μόνο ένας μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.

     • Pelargos Stylisios avatar
      Pelargos Stylisios @ Pelargos Stylisios 10/01/2012 17:24:55

      Aν θέλεις αναδρομές, πρωθυπουργό τον έκανε αυτός που κατάπιε αμάσητο τον «βασικό μέτοχο» και τα περι νταβατζήδων .Κι ύστερα έμεινε ο Μπομπολας να κυβερνάει με τον μπαρμπα Γιώργο τον κουφό.
      Αν ο Καραμανλής έκανε πράξη τα όσα διακήρυξε για τον βασικό μέτοχο δεν θα ανεβοκατέβαζε κυβερνήσεις η Τρέμη και ο Βερύκιος.

 10. στεφανος γραγας avatar
  στεφανος γραγας 10/01/2012 14:01:23

  @ιαπετος

  το αρθρο ειναι επιδερμικο...δεν αναγραφει τιποτα για ετεροδικια, για διακριση πραξεων σε σχεση με την ετεροδικια, για «State Immunity Act -1978» στο Αγγλικο δικαιο, για την υποχρέωση της χώρας από τη διεθνή πολυμερή σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της, δυνάμει του αρ 28 παρ 1 του Συντάγματος και αλλα πολλα, ωστε ο καθε αναγνωστης να καταλαβει τη σοβαροτητα της καταστασης..καλο θα ειναι να αναρτηθει πληρες νομικο κειμενο με τις θεσεις καποιων ειδικων ωστε να υπαρχει εικονα ολων των επιχειρηματων..(σας εχω στειλει κειμενο απο θεσεις νομικων κυκλων σχετικα με το θεμα)...ευχαριστω...

 11. sitting duck avatar
  sitting duck 10/01/2012 14:12:01

  Eκτός τόπου και χρόνου το άρθρο! Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κομνηνός περι ευρωπαικών συμβάσεων, ξέρω τι λέει ο Αμερικανός γκουρού των αναδιαθρώσεων, Lee Buchheit, που τον έχει προσλάβει η ελληνική κυβέρνηση με έξι εκατομμυριάκια αμοιβή. Ο χριστιανός είναι σαφής. Τα ελληνικά ομόλογα υπάγονται κατά 93% στο εθνικό ελληνικό δίκαιο και μπορούν να κουρευτούν, χωρίς την έγερση σοβαρών απαιτήσεων από πλευράς των πιστωτών-ομολογιούχων. Αν μπούν στον αγγλικό δίκαιο και θωρακιστούν νομικά με άλλες προβλέψεις(π.χ. ρήτρα προτίμησης αποπληρωμής pari passu), οι πιστωτές θα μπορούν να εγείρουν όλων των ειδών τις αξιώσεις επί κινητής και ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου(σ.σ. όχι να μας πάρουν την...Ακρόπολη, αλλά ότι υπάρχει π.χ. στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων). Τα υπόλοιπα περί ευρωπαικών συμβάσεων που εγείρει ο συγγραφέας, είναι άσχετα. Και δεν καταλαβαίνω τι είδους "ελαφρυντικά" επιχειρούν να προσφέρουν τέτοιες τοποθετήσεις...Μόλις χθές ο Κακοφωνίξ, εξήγησε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις.

 12. victoria (true) avatar
  victoria (true) 10/01/2012 14:18:38

  Ιαπετέ, και χτες καταλήξαμε αν κατάλαβα καλά πως το πρόβλημά μας δεν είναι τόσο το αγγλικό δίκαιο (ας έρθουν να κατασχέσουν, αυτά δεν γίνονται), αλλά η παραίτηση από την ασυλία και λοιποί καταχρηστικοί όροι της πρώτης δανειακής, που πρέπει να αφαιρεθούν από την επόμενη.
  Δανειακές συμβάσεις δεν τη γλιτώνουμε να έχουμε εφόσον είμαστε αποκλεισμένοι από τις αγορές, το θέμα είναι αυτό που θεωρούμε καταχρηστικό να μην το 'επιβεβαιώσουμε΄με τη δεύτερη δανειακή. Βέβαια πολιτικά, στον αφενός τρομοκρατημένο και αφετέρου εξοργισμένο κόσμο, θα αποτελέσει πρόβλημα η διαχείριση της υπογραφής της δανειακής, σχεδόν σε κάθε περίπτωση, αν δεν υπάρξουν και δεν ΤΟΝΙΣΤΟΥΝ οι διαφορές από την πρώτη.

  Φαντάζομαι κάποιοι στη ΝΔ έχουν κάνει τόσο τη νομική, όσο και την οικονομική και πολιτική ανάλυση αυτών των δεδομένων.

  Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι πού το λέει πως το ελληνικό δημόσιο δέν μπορεί νά δανεισθεί από άλλες πηγές από τό εξωτερικό, όπως είπες χτες; Δεν το βρίσκω στους λόγους καταγγελίας.

  • Ιαπετός avatar
   Ιαπετός @ victoria (true) 10/01/2012 15:52:09

   Είναι όρος τού μνημονίου καί παραβίασή του επιφέρει καταγγελία τής σύμβασης.
   Άν σοβαρευθούμε λίγο, θά ανακαλύψουμε ότι η παραίτηση από την ασυλία και λοιποί καταχρηστικοί όροι της πρώτης δανειακής είναι αυτό που πρέπει να αφαιρεθεί οπωσδήποτε από την επόμενη. Έχω τήν άποψη ότι βρίσκεται στίς παρυφές τής διεθνούς καί ευρωπαϊκής νομιμότητας, άρα μπορεί νά μήν αποτελέσει μέρος ή νά αλλάξει επί τώ βελτίω στήν επικείμενη νέα δανειακή σύμβαση. Ο Ιεροφάντης έκανε μερικές ορθές παρατηρήσεις επ'αυτού. Άν δέν μπεί καί τό αγγλικὀ δίκαιο ακόμα καλύτερα.
   Όσον αφορά τό κούρεμα έχω νά παρατηρήσω τά εξης:
   Φαίνεται ότι (άν γίνει) θά είναι τής τάξης τού 60%.
   Τό 15% τού εναπομείνοντος χρέους θά καταβληθεί από τό ταμείο χρηματαπιστωτικής σταθερότητας (ίσως φθάσει καί τό 30%).
   Ουσιαστικά τό 10% τού συνόλου τού ελληνικού χρέους θά παραμείνει σέ χέρια ξένων ιδιωτών επενδυτών.
   Τό υπόλοιπο θά ανήκει σέ θεσμικά κέντρα. ΔΝΤ, ΕΚΤ, Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κράτη μέλη τής ευρωζώνης.
   Δέν είναι πιά θέμα δικαίου η οποιοδήποτε απόφασή μας γιά εξοδο, αποπληρωμή ή νέο κούρεμα, αλλά μιά καθαρά πολιτική απόφαση τών συμβαλλομένων μερών.

   Άν ήθελε η κυβέρνηση Παπανδρέου (δυστυχώς άλλος ήταν ο στόχος της) έπρεπε νά κάνει τό αναγκαστικό κούρεμα πρίν μπούμε στό μνημόνιο (τό είχε υπαινιχθεί ο Σαμαράς στήν συνέντευξή του στήν ΔΕΘ τό 2010).
   Τώρα είναι πραγματικά αργά. Έχουμε εναποθέσει τίς ελπίδες μας στήν ευρώπη τών Μερκοζί. Υπάρχουν όμως καί άλλα κράτη μέλη τής ευρωζώνης πού έχουν αντίστοιχα (όχι τόσο μεγάλα, αλλά μπορεί νά μεγαλώσουν) προβλήματα. Νομίζω εκεί βρίσκεται καί η όποια λύση επιδιωχθεί μελλοντικά. Η ΕΕ καί η ευρωζώνη είναι ο φυσικός μας χώρος (αλήθεια η Ρωσία καί η Κίνα μέ ποιό δίκαιο θά μάς δάνειζαν;) καί εκεί πρέπει νά αναζητήσουμε μέ τήν κατάλληλη στρατηγική τίς όποιες λύσεις.

   • victoria (true) avatar
    victoria (true) @ Ιαπετός 10/01/2012 16:53:03

    Ευχαριστώ (δεν το βρίσκω, δεν πειράζει).
    Κατά τα λοιπά συμφωνούμε απολύτως. Μόνη διαφορά τελευταία παράγραφο, ΕΕ ναι, αλλά και Ρωσία εγώ μια μικρή καβατζούλα θα κρατούσα.

 13. odysseus avatar
  odysseus 10/01/2012 14:44:40

  Mε άλλα λόγια το μόνο που θα μας σώζει στό μέλλον θα είναι να μην χρεοκοπήσουμε ποτέ επισήμως όπως επιθυμεί και η κυρία Μέρκελ.
  με άλλα λόγια μόλις ο Σαμαράς επανεκκινήσει την οικονομία θα πρέπει κάθε χρόνο να έχουμε επαρκές πλεόνασμα για την πληρωμή των ομολόγων που θα λήγουν. Αν δεν τα καταφέρουμε η κα Μέρκελ θα πρέπει να μας δώσει νέο δάνειο κ.οκ.

 14. Πηλέας avatar
  Πηλέας 10/01/2012 14:54:35

  Μα αγαπητή Βικτώρια, η κεντρική ιδέα στο αγγλικό δίκαιο, για την ακρίβεια New York Law, είναι ότι αίρει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και εις όφελος πάντα του πιστωτή, τα δικαιώματα ασυλίας του δανειζόμενου, εν προκειμένω κράτους, στην περιουσία κινητή ή ακίνητη που κατέχει. Η εκτέλεση βέβαια των κατασχέσεων είναι μία άλλη υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση διευκολύνεται η δυνατότητα του πιστωτή να εγείρει τέτοιου είδους αξιώσεις. Και αυτό ισχύει σαφέστατα στα ομόλογα όπως, σωστά επισημαίνεται στο πιό πάνω σχόλιο της "Καθιστής Πάπιας". Για του λόγου το αληθές, ψάξε ιντερνετικά το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Sean Hogan με τίτλο, "Designing a legal framework to Restructure Sovereign Debt", στην έκδοση του ΙΜF(2005) "Current Developments in Monetary and Financial Law" Vol. 4, ή ζήτα από τον Φάκτορα το μέηλ μου.

  • victoria (true) avatar
   victoria (true) @ Πηλέας 10/01/2012 15:51:27

   Ευχαριστώ για την απάντηση.
   Δεν είμαι νομικός, όμως επειδή ένα σημείο της δανειακής γράφει για την ασυλία και άλλο σημείο για το αγγλικό δίκαιο, γιαυτό τα "διαβάζω" σαν διακριτά πράγματα (μπακάλικη λογική μηχανικού, αλλά συνήθως δουλεύει)...
   Αλλιώς γιατί να το διευκρίνισαν οι συντάκτες, που μάλλον ήξεραν τι έκαναν σε αντίθεση με τους υπογράφοντες εκ μέρους του "δανειολήπτη-Ελλάδα"; (άμοιρη χώρα)

   Ψαχνόμαστε όλοι, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να ξέρουμε με ακρίβεια τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά... Χρειάζεται να γίνει εμπεριστατωμένη νομική ανάλυση από τους ειδικούς, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν τα επιχειρήματα στην εκπόνηση μιας -μη ξυπόλητης στα αγκάθια- ελληνικής διαπραγμάτευσης με τα όρνεα, αυτήν που θα έκανε υποτίθεται ο επαΐων Παπαδήμος, από 'κει και πέρα, πάντα θα υπάρχει ένα ευαίσθητο πολιτικό όριο, πέρα από τα νομικά, το "τελευταίο καταφύγιο" λόγου χάριν: Δλδ υπάρχουν πράγματα που δεν νοούνται να συμβούν ό,τι και να γράφει κάποια σύμβαση, αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένοι σε αυτήν την ήπειρο. Και αυτήν την επίφαση πολιτισμού δεν νομίζω πως είναι έτοιμοι να την απωλέσουν, ακόμα και οι Γερμανοί.

  • ΠΗΛΕΑΣ avatar
   ΠΗΛΕΑΣ @ Πηλέας 11/01/2012 20:30:48

   Ενδιαφέροντα όσα λες, αλλά ψάξε ένα άλλο ψευδώνυμο. Το "Πηλέας" το χρησιμοποιώ χρόνια τώρα, εδώ.

 15. Ιαπετός avatar
  Ιαπετός 10/01/2012 15:10:06

  Δέν είμαι νομικός.
  Η άποψη τού κ. Κομνηνού είναι σοβαρή καί μετρημένη καί θέτει αυτονόητες παραμέτρους τού προβλήματος, πού επιλεκτικά καί εύκολα από αρκετούς αναλυτές αποσιωπούνται.
  Η μονομέρεια πολλών απόψεων ειδικών (καί υπάρχουν αρκετές καί αλληλοσυγκρουόμενες), συσκοτίζουν ενίοτε καί παρακάμπτουν τήν ορθή ενημέρωση γιά τήν σωστότερη, εφικτότερη καί λογικότερη αντιμετώπιση τής κρίσης χρέους.
  Η πολιτική παράμετρος (γιά εσωτερική κατανάλωση, ψηφοθηρία, προσωπικό όφελος ανάδειξης ή οικονομικής εκμετάλλευσης, επιχειρηματικά συμφέροντα κ.λ.π.) λειτουργεί πολωτικά καί προκλητικά, πνίγοντας καί απαξιώνοντας σοβαρές πολιτικές προθέσεις (αναφέρομαι στόν Σαμαρά καί στήν στήριξη τής μεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήμου), υποβιβάζοντας τήν άσκηση σοβαρής πολιτικής στό γνωστό επίπεδο άσκησης πολιτικής κατευναστικής τού συλλογικού θυμικού, αδιέξοδης, αναποτελεσματικής καί σέ τελική ανάλυση επικίνδυνης γιά τήν χώρα καί τούς πολίτες της.

  Ο κ. Κομνηνός επισημαίνει:

  Τό ευρωπαϊκό δίκαιο (όπου υπάρχει), γιά όλα τά κράτη μέλη τής ΕΕ (καί γιά μάς), τό οποίο υπερισχύει τού εθνικού δικαίου. Είναι γνωστό στούς περισσότερους σχολιαστές, αλλά τό θυμούνται καί τό επικαλούνται επιλεκτικά όταν τό χρειάζονται καί τούς συμφέρει νά τό επικαλεσθούν.

  Τήν όλη διαδικασία, η οποία θα μπορούσε τελικά να καταλήξει σε υπέρογκες χρηματικές ποινές. Αν μάλιστα φτάναμε σε ανοιχτή σύγκρουση, οι ποινές θα μπορούσαν να είναι εξοντωτικές και μάλιστα να ακυρώνουν κάθε πλεονέκτημα από την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ( άρα έξοδος από τήν ΕΕ καί όχι μόνο από τήν ευρωζώνη)

  Οποιαδήποτε λύση μπορεί να υπάρξει μόνο στο πλαίσιο της E.E, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Αυτό είναι και το βασικό πραγματικό πλεονέκτημα της Ελλάδας. Σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να επιδιώκουμε η αναδιάρθρωση ή το κούρεμα του ελληνικού χρέους να λαμβάνει χώρα μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προς τον σκοπό διάσωσης του κοινού νομίσματος. Όσο λιγότερο μονομερές εμφανίζεται το σχετικό μέτρο, τόσο περισσότερο προστατευμένη νομικά είναι η Ελλάδα.

  Νομίζω ότι είναι μιά νηφάλια εκτίμηση. Αυτονόητα αποφασίζει ο «κυρίαρχος» ελληνικός λαός. Αυτός μπορεί νά επιλέξει παραμονή ή έξοδο από τό ευρώ ή τήν ΕΕ ή ότι άλλο νομίσει ότι είναι σωστό. Βιώνοντας και τίς συνέπειες τής απόφασής του στήν καθημερινότητα.
  Πόσο σωστά επιλέγει είναι γνωστό. Πόσο ελεύθερα καί αντικειμενικά επιλέγει είναι γνωστό. Πόση σωστή καί κατανοητή ενημέρωση έχει είναι επίσης γνωστό.
  Νά βοηθήσει θέλει η αντιγραφή καί όχι νά επιβάλλει απόψεις.
  Κάθε άλλη άποψη σεβαστή καί κριτέα.

  • Nikos Draxma avatar
   Nikos Draxma @ Ιαπετός 10/01/2012 15:35:22

   Ο συγκεκριμενος δικηγορος ξεχναει να μας πει τι οριζει ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   Απο ποτε ενα κουρελοχαρτο που συνταχθηκε στο γονατο ( δανειακη συμβαση) και στηριζεταιι στο αγγλικο δικαιο (ουτε καν κοινωτικο) , εχει περισσοτερη ισχυ απο το εθνικο δικαιο μιας χωρας ωστε να το παραβιαζει συστηματικα?

   Σε ποια ευρωπαικη συμβαση ειναι γραμμενο , να αμφισβητουνται τα ΕΘΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ενος κρατους μελους για λογους χρεων ?

   Ποια ευρωπιακη συμβαση επιτρεπει να ξεφτυλιζεται ενα κυριαρχο κρατος μελος και εκβιαζεται με ψυχολογικο πολεμο , απο μια κλικα καρεκλοκενταυρων λαμογιων ( γαλλογερμανικος αξονας - γραφειοκρατιες βρυξελλων ) στο να υπογραψει πραγματα που αποδεδειγμενα θα τον βλαψουν?

   Σε ποια πολιτισμενη χωρα της δυσης και σε καιρο ειρηνης , κυβερνηση υπογραφει παραδοση εθνικων κυριαρχικων δικαιωματων και να παραιτειται απο της ασυλια που τις προσφερουν τα δικα της δικαστηρια?

   Tο ΜΝΗΜΟΝΙΟ παραβιαζει καταφωρα ΕΘΝΙΚΟ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ , ΧΑΡΤΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ αλλα ειναι ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟ και απο το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

   Πολυ ευχαριστως να προσφυγουμε στα αρμοδια οργανα του ΟΗΕ ( και να επικαλεστουμε τις διαταξεις του διεθνους δικαιου περι επαχθους χρεους ,για να δουμε ποιος θα γελασει τελευταιος , οπως επισης και να απαιτησουμε αποζημιωσεις για το κακο που προκαλεσε στην χωρα το μνημονιο

   Δεν ειναι καθολου τυχαιο οτι οι δανειστες μας τρεμουν την ιδεα στο να προσφυγουμε σε οποιδηποτε δικαστηριο ,θα χασουν τα σωβρακα τους και θα γινουν ρεζιλι , οποτε το εχουν ριξει στον ψυχολογικο εκβιασμο
   Τα παραδειγματα της ισλανδιας και ισημερινου δεν θα θαβονται τυχαιια , ειναι τοσος μεγαλος ο πανικος τους , που δεν θελουν ουτε τις εκλογες , διοτι θεωρουν οτι το ελληνικο πολιτικο σκηνικο ειναι τοσο απροβλεπτο που μπορει στο τελος να τους στειλει στα δικαστηρια αδιαβαστους

   • Ιαπετός avatar
    Ιαπετός @ Nikos Draxma 10/01/2012 16:11:21

    Πηλέα
    Η Τουρκία έχει «μαζέψει» δεκάδες καταδικαστικές αποφάσεις από τόν ΟΗΕ γιά τό κυπριακό. Τίς γράφει στά παλιά της τά παπούτσια, μάς απειλεί μέ πόλεμο γιά τά δώδεκα μίλια καί ετοιμάζεται, σύν τω χρόνω, νά ελέγξει τό νότιο κομμάτι τής Κύπρου, τήν δυτική Θράκη καί κάμποσα νησιά τού Αιγαίου. Τό Ισραήλ κάνει τό ίδιο στήν Παλαιστίνη, η νεόκοπη δημοκρατία τού Βαρδάρη μάς πήγε στό δικαστήριο τής Χάγης καί η Αλβανία θέλει νά «απελευθερώσει» τήν Τσαμουριά (εν πρώτοις).
    Τί είναι διεθνές δίκαιο, εθνικός τσαμπουκάς καί πώς τά διαχειρίζεσαι είναι θέμα στρατηγικών επιλογών (συμμάχων, συμφερόντων, κ.λ.π.).
    Αυτό πού θέλω νά πώ είναι ότι χρειαζόμαστε στόχο καί στρατηγική. Αυτή τήν δεδομένη χρονική συγκυρία θεωρώ ότι η ευρωζώνη καί η συμμετοχή μας (αρνούμενοι νά γίνουμε αποδιοπομπαίοι τράγοι μέ εθελουσία έξοδο) είναι ένα πλεονέκτημα τό οποίο δέν πρέπει νά τό απεμπολήσουμε γινόμενοι πιόνι στόν πόλεμο τών μεγάλων χρηματοπιστωτικών εξουσιαστών. Άν παίξουμε τόν ρόλο πού μάς ετομάζουν, μετά τελειώσαμε. Θά είναι οι πρώτοι πού θά μάς αποτελειώσουν.

    • Nikos Draxma avatar
     Nikos Draxma @ Ιαπετός 10/01/2012 17:08:23

     Οχι δα , το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ειναι συγκεκριμενο και δεν μπορει να παραβιαζεται απο κανεναν ,
     ειδικοτερα απο ανεπτυγμενες δυτικες χωρες (ευρωπαικη ενωση) που ευαγγελιζωνται οτι ειναι υποδειγματα δημοκρατιας

     Αν προσφυγουμε στον ΟΗΕ κανενας δεν θα τολμησει να αμφισβητησει την κριση του , δεν μπορω να φανταστω να λενε οτι η ευρωπαικη ενωση γραφει στα παλιοτερα των υποδηματων της το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
     Θα αναρωτηθουν και δικαιως ολοι , ποια ειναι αυτη η περιφημη εσωτερικη συμφωνια που υπερισχυει εναντι των υπολοιπων δικαιων στο πλανητη?
     Εκτος οτι θα ξεσηκωσει θυελλα και κατακραυγες στην ευρωπαικη -παγκοσμια κοινη γνωμη , το κυρος της εε θα φτασει στα ταταρτα

     Δεν νομιζω να θελει η εε να την βαλουν στην λιστα με τα κρατη που παραβιαζουν τα ανθρωπινα δικαιωματα και το διεθνες δικαιο

     Αλλο τουρκια , αλλο βορεια κορεα και αλλο ευρωπαικη ενωση
     Τελος σκεψου καλυτερα μεινουμε , δε μεινουμε στο ευρω , με μια αποφαση του οηε υπερ μας , την στρατηγικη την διαμορφωνουμε εμεις στα μετρα μας και οχι μονο
     Δινουμε και το λαμπρο παραδειγμα και στα υπολοιπα αδυναμα κρατη να μιμηθουν την σταση μας , δημιουργωντας νεα δεδομενα στην παγκοσμια οικονομια ( μαζικες διαγραφες χρεων )

    • Γεώργιος Τ. avatar
     Γεώργιος Τ. @ Ιαπετός 10/01/2012 18:14:25

     Που βλέπετε βρε παιδιά το πλεονέκτημα του να είμαστε στην ευρωζώνη; Θα μας τρελάνετε τελειως; Το ότι έφτασαν στους 250.000 τα συσσίτια των Μητροπόλεων (χώρια τα υπόλοιπα), ξεπέρασε το 1 εκατ. κόσμο η ανεργία, οι μισθοί δε φτάνουν να ζήσει ο μισθωτός (αν τον πληρώνει το αφεντικό), το πετρέλαιο δεν αγγίζεται από τους συταξιούχους (και έχουμε χιόνια και πολύ κρύο πλέον), η Τουρκία κάνει βόλτες πάνω από τα νησιά μας χαλαρά και η ΕΕ δεν ασχολείται, οι μετανάστες μπαίνουν για πλάκα και... πόσα ακόμη; Να έρθουμε στη πραγματικότητα. Σε ένα χρόνο το πολύ θα έχουμε χρεοκοπήσει ότι και να κάνουμε! Καλύτερα με περιουσία που θα βοηθήσει την επανεκκίνηση παρά με άδειο κουφάρι από το ξεπούλημα. Έτσι κι αλλιώς θα ζοριστούμε για κάποιους μήνες. Να έχει όμως προοπτική μετά.

 16. k avatar
  k 10/01/2012 15:20:16

  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ 100 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ. ΑΛΛΑ ΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΟΥΡΕΜΑ, ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΦΕΥΓΕΙ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ. ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  • Γεώργιος Τ. avatar
   Γεώργιος Τ. @ k 10/01/2012 18:20:01

   Στα παπάκια μας τέτοια που κατάντησε η ΕΕ. Είδες κανέναν πραγματικό σύμμαχο εκεί μέσα τόσα χρόνια; Λήθυκε το Κυπριακό ή το Σκοπιανό. Πήραμε τη Β. Ήπειρο που είναι δική μας επισήμως και δε το λέει κανείς; Επέβαλλαν να γίνει ναός η Αγία Σοφία; Πότε πήραν το μέρος μας σε σοβαρό ζήτημα; Είδες με τι επιτόκιο μας δανείζει η Μέρκελ και με πόσο δανείζεται; Οι τοκογλύφοι-κράτη θέλουν να υποδουλωθούμε για να μας πιουν το αίμα. Τα κοράκια θέλουν να ρημάξουν το πτώμα μας με την "αξιοποίηση" του πλούτου της χώρας μας που δε μας άφηναν να τον εκμεταλλευτούμε πριν για να προλάβουν να μας εγκλωβίσουν σε φαύλο κύκλο ύφεσης με τα τσιράκια τους για να μπορέσουν να εκβιάζουν... Τέλος! Πρέπει να πετάξουμε από το χρυσό κλουβί που μας έκλεισαν και μας έδιναν λίγο φαγάκι. Θα βρούμε κι εμείς κάπου εκεί έξω φαγάκι να επιβιώσουμε. Έχει ο Θεός!

  • ΠΗΛΕΑΣ avatar
   ΠΗΛΕΑΣ @ k 11/01/2012 20:35:10

   Δεν καταλαβαίνω γιατί συγχέεις την ΕΕ με το Ευρώ. Όλα τα λοιπά κράτη, που χειρίζονται το νόμισμά τους (και μέσω αυτού μας κάνουν μεγάλη ζημιά, όπως η Βουλγαρία, Ρουμανία κλπ) δεν είναι στην ΕΕ;

 17. βισάλτης avatar
  βισάλτης 10/01/2012 15:27:55

  Μια χαρά μας έχουν στριμώξει οι τοκογλύφοι με τα τσιράκια τους..Είναι σαν να βλέπω γκαγκστερική ταινία όπου καμμιά δεκαριά μπράβοι έχουν στριμώξει έναν φουκαρά και του ζητούν να υπογράψει ότι τους πουλάει το σπίτι του για φραγκοδίφραγκα.
  Οι τοκογλύφοι παντού και πάντα αυτό που επιδιώκουν είναι να τρομοκρατήσουν τον δανειζόμενο,με ακριβοπληρωμένους παρλαπίπες να τον στριμώξουν νομικά ώστε να κάνουν κομμάτια την περιουσία του ,να την ξεπουλήσει όσο-όσο και τα εγγόνια του να χρωστούν στα εγγόνια των τοκογλύφων..
  Αυτοί κάνουν την δουλειά τους ..εμείς τί κάνουμε;
  Eμείς ανεχτήκαμε για πρωθυπουργό κάποιον ελληνοαμερικάνο υιό πρωθυπουργού ο οποίος με το που ανάλαβε κλαιγόταν στην μητρική του γλώσσα στο εξωτερικό ότι είμαστε διεφθαρμένο έθνος και ότι το έλλειμμα είναι μεγαλύτερο ,καθώς και ότι θα αποπληρώσει –η ελλάδα-μέχρι το τελευταίο ευρώ που χρωστά ,όσα ευρώ του πούν οι δανειστές ότι χρωστά..
  Τ ο έχω ξαναπεί..αυτοί θα τραγουδούν για μνημόνια και αγγλικά ή οθωμανικά δίκαια και εμείς θα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι..
  1 ΑΟΖ με άμεση εκμετάλευση του υπεδάφους ΜΑΣ.
  2 Λογιστική διερεύνηση του χρέους με παράλληλη άσκηση αγωγών για μόχλευση των λαμογιών τρωκτικών.
  3 Γερμανικές αποζημιώσεις ,γιατί δεν είμαστε τόσο κορόιδα να αποπληρώνουμε δάνεια του 1830 και ο χασαποχανς να μας δείχνει σαν ανεπρόκοπους.
  4 Φορολόγηση των καταθέσεων μεγαλοφοροφυγάδων στο εξωτερικό..

 18. ΒΠ avatar
  ΒΠ 10/01/2012 16:16:38

  Αντιγράφω και εγώ ένα πρόσφατο και πολύ ενδιαφέρον άρθρο (9/1/2012) του Δ. Κωνσταντακόπουλου, περί των Ελληνικού και Αγγλικού δικαίου.

  Από το:
  http://kostasxan.blogspot.com/2012/01/h.html  Ελληνικό και Aγγλικό δίκαιο: H "μικρή διαφορά" ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο

  • Γράφει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος


  Το πρόβλημα χρέους είναι κατ’ αρχήν μια νομική διαφορά μεταξύ διεθνών μεγατραπεζών και του ελληνικού κράτους. Η τελική έκβαση εξαρτάται ασφαλώς από πολλούς οικονομικούς, πολιτικούς και διεθνείς παράγοντες, η νομική διάσταση που εξετάζουμε εδώ έχει όμως προφανώς πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα, η καθαρά νομική θέση της Ελλάδας στο ζήτημα του χρέους είναι εξαιρετικά ισχυρή, πολύ ισχυρότερη από τη θέση άλλων υπερχρεωμένων χωρών, όπως άλλωστε αναγνωρίζεται διεθνώς, άρθρα των Νιού Γιορκ Τάιμς ή της Wall Street Journal ή μελέτες εγνωσμένου κύρους πανεπιστημίων, όπως του Duke. Γιατί τα ελληνικά ομόλογα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, υπάγονται στις ρυθμίσεις που κυρίαρχα αποφασίζει η Βουλή και, εάν αύριο, η χώρα επιλέξει να υιοθετήσει εκ νέου εθνικό νόμισμα, αποχωρώντας από την ευρωζώνη, ή αν βρουν ένα τρόπο να την εκδιώξουν από την ευρωζώνη, ή διαλυθεί η ευρωζώνη, η Βουλή θα υιοθετήσει νόμο για την εισαγωγή του νέου νομίσματος, με τον οποίο μπορεί να μετατρέψει όλα τα συμβόλαια, περιλαμβανομένων των ομολόγων, που ισχύουν κατά τη στιγμή της δημοσίευσης σε ευρώ σε δραχμές με την ισοτιμία που θα καθορίσει. Προφανώς το χρέος θα πληθωρισθεί στη συνέχεια μαζί με το νόμισμα.

  Στο πιο ακραίο, αλλά νομικά δυνατό σενάριο, μπορεί να επικαλεσθεί η Αθήνα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απειλή για τη ζωή του πληθυσμού και την ασφάλεια του κράτους, διακόπτοντας την εξυπηρέτηση του χρέους. Σας υπενθυμίζουμε ότι εξετάζουμε την καθαρή νομική θέση της χώρας, της επιχείρησης, στην αναλογία που σας ζητήσαμε να σκεφτείτε, όχι τις υπόλοιπες παραμέτρους άσκησης πολιτικής. Σημασία για την ανάλυσή μας έχει ότι μπορεί να γίνει νομίμως.

  Ευρώ, δραχμή και χρέος.

  Επειδή μπορεί στο μυαλό του αναγνώστη να υπεισέλθουν παράσιτα από την ανορθολογική ή υποβολιμιαία συζήτηση περί ευρώ ή δραχμής, να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό δύο πράγματα. Πρώτον, το κύριο πρόβλημα της χώρας πλέον είναι η διατήρηση βιώσιμου δημοκρατικού κράτους, ικανού να τρέφει τον πληθυσμό του και να προστατεύει τα σύνορά του. Η παραμονή ή μη στο ευρώ, όσο σημαντική αφ’ εαυτής δεν συνιστά αυτοσκοπό, υποτάσσεται στην πρωταρχική επιδίωξη.

  Δεύτερο, να έχεις ένα όπλο δεν σημαίνει ότι το χρησιμοποιείς αναγκαστικά. Τα ατομικά όπλα χρησιμοποιήθηκαν μόνο δύο φορές, η απλή ύπαρξή τους είχε όμως τεράστιες πολιτικές επιπτώσεις. ‘Oπως είναι τα πράγματα σήμερα, η Ελλάδα, αν φύγει από το ευρώ, μπορεί να απειλήσει τους πιστωτές με μεγάλη νόμιμη απομείωση των αξιώσεών τους και των προσδοκιών τους από τη χώρα, και η απειλή είναι δυνατή, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε διαπραγμάτευση και σε ρήξη, χωρίς να υλοποιηθεί αναγκαστικά. Αν θελήσουν να διώξουν τώρα την Ελλάδα από το ευρώ, θα αποδεχθούν και τη ζημιά από τη μετατροπή του χρέους τους σε δραχμές. Αύριο, αν όλο το χρέος είναι αναγκαστικά σε ευρώ, τότε θα μπορούν να τη διώξουν χωρίς να κινδυνεύουν οι αξιώσεις τους!

  Η Ελλάδα γίνεται “δουλοπάροικος”.

  Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, γι’ αυτό και υποστηρίζουμε ότι δεν επαρκεί η μη μεταβολή σε αγγλικό δίκαιο. Το πρόβλημα είναι και η ενδεχόμενη επικύρωση της δανειακής, της πρώτης, που δεν έχει επικυρωθεί από τη Βουλή, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν διέθετε τις απαραίτητες 180 ψήφους και της υπό σύνταξη δεύτερης. Από τη στιγμή που επικυρωθούν με 180 ψήφους οι συμβάσεις αποκτούν διεθνή νομική ισχύ. Σήμερα, η πρώτη δανειακή είναι νομικά ανυπόστατη, γιατί δεν έχει κυρωθεί. Πως θα αλλάξει η νομική θέση της χώρας, αν ψηφιστούν όσα προβλέπει η πρώτη και κατά πάσα πιθανότητα η δεύτερη δανειακή;

  Η Ελλάδα παραιτείται δια των συμβάσεων αυτών από την ασυλία εθνικής κυριαρχίας, υποθηκεύει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας, τωρινής και μελλοντικής (!), δηλαδή των τραπεζών της αν κρατικοποιηθούν για να αναχρηματοδοτηθούν και των υδρογονανθράκων που θα ανακαλυφθούν ενδεχομένως στην ΑΟΖ. Μέσω του μεσοπρόθεσμου υποχρεούται σε εκποίηση σε τρέχουσες χρηματιστηριακές ή αγοραίες τιμές, που μπορεί να είναι δέκα ή εκατό φορές πιο κάτω από τις πραγματικές. Η Αθήνα δεν μπορεί να δανεισθεί από τρίτους πλην ΕΕ, γιατί δεν θα διαθέτει τίποτα να υποθηκεύσει σε αντάλλαγμα. Δεν μπορεί πρακτικά να διεκδικήσει γερμανικές αποζημιώσεις ή να ζητήσει αναθεώρηση βλαπτικών συμβάσεων που δολίως υπέγραψαν δωροδοκηθέντες πολιτικοί, γιατί ρητά απαγορεύεται ο συμψηφισμός των απαιτήσεών της με τα δάνειά της. Οι δανειακές απαγορεύουν τη μετατροπή του υπολοίπου χρέους προς ιδιώτες, που θα πρέπει να πληρωθεί ακέραιο. Και παραπέμπουν ενστάσεις εγκυρότητας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο.

  Και ένα παιδί ακόμα καταλαβαίνει τι σημαίνουν αυτά. Παρόμοιοι αποικιακοί όροι δεν μπορούν και δεν πρέπει, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και με όποιες συνέπειες να γίνουν δεκτοί. Ούτε είναι αποδεκτό επιχείρημα το ότι οι πολιτικοί μας δεν μπορούν να πουν όχι. Ας αλλάξουν επάγγελμα. Κληρωτοί καλύτερα θα τα κατάφερναν.

  Αλλά προς στιγμήν ας κάνουμε μια παραχώρηση. Ας υποθέσουμε ότι επικυρώνουμε μια τέτοια σύμβαση. Παίρνουμε όμως τουλάχιστο σε αντάλλαγμα έναν έστω οδυνηρό, δύσβατο, αλλά έστω δρόμο σωτηρίας; Να κάνουμε βρε αδερφέ σκάντζα στις αρχές, να υποφέρουμε δέκα και είκοσι χρόνια, να διατηρήσουμε όμως ανοιχτό έναν δρόμο, μια προοπτική για τη χώρα. H απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι.

  Οι αρχιτέκτονες της 26.10 υποστηρίζουν ότι θα φτάσουν το χρέος στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Οι υπολογισμοί είναι υπεραισιόδοξοι και τελείως αυθαίρετοι, πολύ περισσότερο στο σημερινό περιβάλλον. Οι υπολογισμοί των ίδιων κατά το πρόσφατο παρελθόν διαψεύστηκαν όλοι παταγωδώς. Αλλά, ακόμα κι αν επιτευχθεί, με τη χώρα νάχει διαλυθεί στο μεταξύ, το 120% δεν είναι βιώσιμο, αφού με 120% μπήκαμε στο μνημόνιο! Στην πραγματικότητα απεδείχθη ήδη ότι όλο το πακέτο (Μνημόνιο, Δανειακές κλπ.) δεν είναι φτιαγμένα για να σώσουν την Ελλάδα, γιατί αν ήταν λάθος θα το διόρθωναν διαπιστώνοντας την αποτυχία. Είναι φτιαγμένο για να την καταστρέψει και την μεταβάλει σε εσαεί υποτελή φόρου που δεν θα μπορεί να καταβάλει. Στο τέλος τέλος, είναι δυνατό όσοι γράψανε αυτά που σας είπαμε στη δανειακή σύμβαση γιατί τα γράψανε; Ο σκοπός είναι η λεηλασία της χώρας, που θα διατηρήσει τελικά, μερικά και μόνο, το “κέλυφος” της Ελληνικής Δημοκρατίας, χωρίς κανένα μέσο άσκησης της κυριαρχίας της και άγνωστο εντός ποίων τελικά συνόρων και με ποια εθνική σύνθεση (o Στρως Καν ήταν που πρότεινε στη Βουλή τη μετανάστευση ως λύση στην ανεργία των νέων, την εφήρμοσε μάλιστα και ο ίδιος πηγαίνοντας να ζήσει στο Ισραήλ!).

  Το ‘Oχι στην επικύρωση της δανειακής και στο αγγλικό δίκαιο δεν σώζουν την Ελλάδα υποχρεωτικά, την αφήνουν όμως με ακέραια τα νομικά της όπλα είτε στη διαπραγμάτευση που πρέπει να γίνει, είτε στη μάχη που ίσως δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε.

 19. KA avatar
  KA 10/01/2012 16:37:25

  Το άρθρο εγείρει μερικά θεμελιώδη (αντ)ερωτήματα:

  [1] χωρίς ιδιαίτερες νομικές γνώσεις και τελείως διαισθητικά, αδυνατώ να πιστέψω πως το ευρωπαϊκό δίκαιο θέτει εν αμφιβόλω τη δυνατότητα ενός κυρίαρχου κράτους να επιλέξει την επιβίωση του λαού του σε σχέση με την ικανοποίηση των πιστωτών του. Πόθεν απορρέει αυτό;

  Χαρακτηριστικά, θυμάμαι από την πασίγνωστη δίωρη εκπομπή με τον Δ. Καζάκη (από το ΚΡΗΤΗ tv, διαθέσιμη στο youtube), αναφορά του ομιλητή σε σχετικό ψήφισμα της συνόδου του ΟΗΕ που προβλέπει ακριβώς τη δυνατότητα των κρατών να ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον του λαού τους. Μπορεί να αντιβαίνει το ευρωπαϊκό δίκαιο;

  [2] είναι απόλυτα σίγουρο πως διάφορες εφευρέσεις των Παπακωνσταντίνου & Βενιζέλου, παραβιάζουν κάθε έννοια δικαίου (ευρωπαϊκού ή αφρικανικού ...) Αδυνατώ να πιστέψω πως επιτρέπεται να συνδέεις την είσπραξη φόρου με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο μάλιστα έχει πληρωθεί! Εκεί τι συμβάινει; Το ευρωπαϊκό δίκαιο βρίσκεται σε αναστολή;

  [3] εκεί που χωλαίνει απίστευτα το άρθρο είναι στην αποστροφή: "Τέλος, ας μην ξεχνούμε και το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει ότι σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου, μπορεί το Συμβούλιο με ειδική αυξημένη πλειοψηφία των κρατών- μελών να αποφασίσει την αναστολή δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των Συνθηκών". Αν η αναστολή πληρωμής των πιστωτών μπορεί να θεωρηθεί ως εμπίπτουσα στις "πολύ εξαιρετικές συνθήκες μαζικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτους δικαίου", τότε οι λέξεις έχασαν το νόημα τους, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε νομικά.

  Μπορεί να μην έχω σπουδάσει νομικά, μπορεί να μην έχω σπουδάσει οικονομικά, αλλά η άίσθηση που μου αποπνέει αυτό το άρθρο είναι πως δεν έχει ούτε την αξία του χαρτιού στο οποίο γράφτηκε. Πιό πειστικός ήταν ο Προβόπουλος που έλεγε πως θα γυρίσουμε στους τενεκέδες (όχι με τα κοστούμια, αλλά) με το λάδι ....

 20. Πηλέας avatar
  Πηλέας 10/01/2012 16:57:38

  Iαπετέ για να μην μπερδευόμαστε. Εγω αναφέρομαι κυρίως στα ομόλογα και όχι στην δανειακή σύμβαση(που αναμφίβολα είναι εξίσου σημαντική). Τα ελληνικά ομόλογα, όπως και τα περισσότερα ευρωπαικά υπάγονται μέχρι σήμερα στο εθνικό δίκαιο, γεγονός που καθιστά δυσχερή έως αδύνατη την έγερση απαιτήσεων από τους πιστωτές σε περίπτωση υποχρεωτικού "κουρέματος" ή άλλου είδους αθέτησης πληρωμών. Αυτό τεκμηριώνεται και από πλείστες όσες δημοσιεύσεις των Buccheit & Gulati, σχετικά με το ελληνικό χρέος. Ο πρώτος μάλιστα, όπως ορθά επισημαίνεται στο σχόλιο της "καθιστής πάπιας" θεωρείται γκουρού στις αναδιαρθρώσεις κρατικών χρεών και είναι επίσημος σύμβουλος της ελληνικής πλευράς στο PSI. Tα νέα "κουρεμένα" ομόλογα μην έχεις καμία αμφιβολία ότι θα είναι απολύτως "θωρακισμένα" από νομικής απόψεως υπερ των πιστωτών, προκειμένου να έχουν κίνητρο για να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή. Αν δε το κούρεμα μείνει στο 50% με καταβολή 15% μετρητού, απομένει ένα 35% σε νέα ομόλογα που δεν είναι ευκαταφρόνητο. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι ακόμη και σε τέτοιου είδους τεχνικές διαπραγματεύσεις υπάρχει και το στοιχείο πολιτικής αποφασιστικότητας που φοβούμαι λείπει από τον κ. Παπαδήμο. Επιπροσθέτως αν απειλούσε σοβαρά ο Γιωργάκης Παπανδρέου με δραστικό κούρεμα τον Μάιο του 2010 τους Ευρωπαίους, δεν θα είχαμε μπει ποτέ στο άθλιο μνημόνιο. Οχι τουλάχιστον υπό αυτούς τους λεόντειους, υπερ των δανειστών, όρους.

 21. KA avatar
  KA 10/01/2012 17:03:40

  Συμπληρωματικά, στο παραπάνω σχόλιό μου, και με ειλικρινή, ειλικρινέστατη απορία (που αφορά στη φράση

  "Ας μη βρισκόμαστε λοιπόν σε ψευδαισθήσεις. Δεν υπάρχει κανένα νομικό «πλεονέκτημα» σε μονομερείς κινήσεις. Ούτε και είχαμε κάποιο «πλεονέκτημα» (Ελληνικό δίκαιο, ανασφάλιστο αξιώσεων) που χάσαμε με την υπογραφή της σύμβασης δανειακής διευκόλυνσης το 2010"

  του άρθρου):

  αν η ελληνική δημοκρατία, προσέλθει ως πελάτης στο δικηγορικό γραφείο του αρθρογράφου, και θέσει δια του εκπροσώπου της το εξής απλό ερώτημα:

  "ενδέχεται, ως κράτος, να προχωρήσω σε στάση πληρωμών προς τους πιστωτές μου. Είναι σαφές πως θα αντιμετωπίσω πληθώρα προσφυγών σε διεθνή και εθνικά δικαστήρια. Η νομική μου θέση θα είναι ισχυρότερη αν το χρέος μου διέπεται από το έλληνικό δίκαιο, ή αντίθετα θα είναι ευχερέστερη η νομική μου άμυνα αν διέπεται από το αγγλικό δίκαιο; Ή μήπως είναι αδιάφορο;"

  Τι θα συμβούλευε ο κ. Κομνηνός τον "πελάτη" του, την ελληνική δημοκρατία;

  Πολύ θα ήθελα να ξέρω.

 22. Nikos Draxma avatar
  Nikos Draxma 10/01/2012 18:08:03

  ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ
  ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ

  Μην σας ξεγελανε τα ευρωλιγουρια και οι εξυπνακιδες που βαφτισαν την παρανομη αγιοβασιλιατικη δανειακη συμβαση , ως ευρωπαικο δικαιο

 23. Geros avatar
  Geros 10/01/2012 18:53:16

  Ιαπετός , σχολίασα το άρθρο όταν το ανάρτησες αρχικά σαν σχόλιο σε άλλο άρθρο , το σχόλιο μου τελικά ήταν προφητικό. Δεν θα ξεμπερδέψουμε με την μπουρδολογία περί Αγγλικού δικαιου τόσο εύκολα.
  Ότι και να λες εσύ , εγώ και εκατό επιστήμονες πολύ πιο σοβαροί από εμάς αυτοί θα πιστεύουν την θεωρία συνωμοσίας που τους βολεύει.
  Κάποτε η γιαγιά μου -παντελώς αναλφάβητη- έβλεπε γουέστερν στην τηλεόραση , την ρώτησα πως τα βλέπει αφού δεν ξέρει Αγγλικά και δεν ξέρει να διαβάσει τους υπότιτλους. Μου απάντησε ότι το μονο που θέλει είναι κάποιος να της πει στην αρχή της ταινίας ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός στην ταινία και τα υπόλοιπα τα βρίσκει μόνη της ! Έτσι και τώρα κάνουν και οι περισσότεροι σχολιαστές , έχουν διαμορφώσει μια εικόνα αρχικά για τους καλούς και τους κακούς της ιστορίας και το υπόλοιπο σενάριο το φτιάχνουν στο κεφάλι τους. Η πραγματικότητα λίγο τους ενδιαφέρει. Η γιαγιά μου είχε δικαιολογία ότι γεννήθηκε το 1890 και δεν πήγε σχολείο ποτέ της , αυτοί τι δικαιολογία έχουν?

  • Idiot avatar
   Idiot @ Geros 10/01/2012 20:47:29

   Επειδη τυχαινει να εχω το μακρυ χερι του αγγλικου δικαιου στην τσεπη μου
   θα ηθελα να σας δωσω την περιπτωση της αγορας και κατοχης του σπιτιου μου στο Λονδινο.
   Αγορασα διαμερισμα(πενταμελης οικογενεια),το κατεχω ως Freehold,για 999 χρονια ενω αυτος που μου το πουλησε το εχει παρει απο το Αγγλικο Δημοσιο ως Leasehold 999 χρονια.Μπορειτε να μου πειτε τινος ειναι το σπιτι?
   Λεω εγω που ειμαι ενας γιατρος του κ@!ου.Οι πιστωτες εντος Ευρω αποκτουν δικαιωματα Freehold(εχουν ιδιοκτησιακα δικαιωματα πανω στην Ελλαδα).Οι πιστωτες εκτος μνημονιων και μνημοσυνων.δανειακων και PSI(μυθιων) θα αποκτησουν δικαιωματα Leasehold(εκχωρηση δικαιωματων χρησης εθνικων πορων με χρονικο οριζοντα και χωρις ιδιοκτησιακα δικαιωματα).
   Σας πειραζει να δουλευουν οι Κινεζοι στην Ελλαδα η να περνανε ρωσσικοι αγωγοι απο την Μακεδονια?

   • Nikos Draxma avatar
    Nikos Draxma @ Idiot 12/01/2012 20:05:56

    Αλλο ιδιωτης και αλλο κρατος που ασκει εθνικη κυριαρχια

 24. amt avatar
  amt 10/01/2012 21:26:06

  Και γιατί "κόβονται" ρε φιλάρα οι ομολογιούχοι, να υπαχθούν οι νέες εκδόσεις στο βρετανικό;; Και γιατί το έθεσαν ως εκ των ων ουκ άνευ προυπόθεση;; Άσε που υπάρχουν νομικά επιχειρήματα που αντικρούουν όσα εσύ επικαλείσαι, αλλά βαριέμαι τ'ωρα να τ' αραδιάζω. Άστα ρε φίλε. Η προσπάθεια να αμβλυνθούν οι εντυπώσεις απ' την συνενοχή Σαμαρά στο έγκλημα δεν πιάνουν. Άσε που νομίζω ότι σε κάποια εφημερίδα πήρε το μάτι μου αυτό το άρθρο.

 25. Κατερινα avatar
  Κατερινα 10/01/2012 23:11:48

  δεν ειμασταν στην ΕΕ τοτε!!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.