#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
05/12/2011 14:21
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Απέρριψε η Χάγη το κεντρικό αίτημα των Σκοπίων

[caption id="attachment_136897" align="alignnone" width="575" caption="Οι δύο αντιπροσωπείες κατά την ανάγνωση της απόφασης"][/caption]

Με ψήφους 15 υπέρ και 1 κατά το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης έκανε δεκτή την προσφυγή της ΠΓΔΜ κατά της Ελλάδας για την υπόθεση της εφαρμογής της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, λόγω της αντίρρησης που προέβαλε η Αθήνα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, τον Απρίλιο του 2008, στην πρόσκληση ένταξης των Σκοπίων στη Συμμαχία.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας, λόγω της αντίρρησης που προέβαλε, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι τον Απρίλιο του 2008, στην πρόσκληση ένταξης των Σκοπίων στη Συμμαχία.

Στο σκεπτικό της απόφασης επισημαίνεται πως η ΠΓΔΜ έχει δικαίωμα να θέτει υποψηφιότητα σε οργανισμούς όπου η επιλογή των μελών γίνεται με ψηφοφορία.

Επίσης, με 14 ψήφους υπέρ και δύο κατά το δικαστήριο δήλωσε αρμόδιο να εξετάσει την προσφυγή, ενώ η Ελλάδα είχε θέσει θέμα αναρμοδιότητάς του.

Στο δεύτερο ερώτημα της σκοπιανής πλευράς που αφορά τη μελλοντική στάση την οποία θα πρέπει να τηρήσει η Αθήνα έναντι των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα των Σκοπίων η Ελλάδα να συμμορφώνεται πλέον πλήρως στο μέλλον με την απόφαση αυτή σε διεθνείς οργανισμούς.

"Το Δικαστήριο δεν κρίνει σκόπιμο να ζητήσει από την Ελλάδα να απέχει απ' οποιαδήποτε έκφραση αντίρρησης στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ στο μέλλον", αποφάνθηκε ο Ιάπωνας δικαστής.

Με τον τρόπο αυτό, η Χάγη δικαίωσε το ένα σκέλος της προσφυγής των Σκοπίων, απέρριψε όμως τη δεύτερη και σημαντικότερη αξίωση της κυβέρνησης του Νίκολα Γκρούεφσκι.

Η απάντηση του ΥΠΕΞ

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι το Δικαστήριο στην απόφασή του συμπεραίνει πως δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει την Ελλάδα να μην επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον, ενώ η απόφαση δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς γύρω από το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, «επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

Επίσης, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η απόφαση δεν αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή.

Όπως επισημαίνεται, «η προσφυγή αυτή, που ασκήθηκε μονομερώς από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κατά της Ελλάδας στις 17 Νοεμβρίου 2008, αποσκοπούσε κατ' ουσίαν στο να παρακάμψει τη διαδικασία διαπραγματεύσεων υπό τον ΟΗΕ για την επίλυση του ζητήματος της ονομασίας και να εξαναγκάσει την Ελλάδα να μην ασκήσει στο μέλλον τις υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού (ΝΑΤΟ) ως προς την αξιολόγηση της υποψηφιότητας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, «το Δικαστήριο με τη σημερινή του απόφαση, δεν ικανοποίησε την επιδίωξη αυτή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας».

Ειδικότερα, σημειώνεται, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέβαλε δύο αιτήματα στο Δικαστήριο:

(α) να διαπιστώσει ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της Ενδιάμεσης Συμφωνίας στη σύνοδο του Βουκουρεστίου του 2008, και,

β) να διατάξει τη χώρα μας να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας και να μην προβάλει αντίρρηση, άμεσα ή έμμεσα, στην εισδοχή της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ ή σε άλλους οργανισμούς στους οποίους η Ελλάδα είναι μέλος, εφόσον η χώρα αυτή θα αναφέρεται στους οργανισμούς αυτούς ως «πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας», δηλαδή με την προσωρινή της ονομασία σύμφωνα με την απόφαση 817 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ως προς το πρώτο αίτημα, αναφέρει το ΥΠΕΞ, το Δικαστήριο αξιολογώντας όλα τα πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του, καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ελλάδας στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου, διαπίστωσε ότι η χώρα μας προέβαλε αντίρρηση στην ένταξη της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, τον Απρίλιο του 2008.

Παράλληλα επισημαίνεται, το Δικαστήριο απέρριψε στο σύνολο του το δεύτερο αίτημα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, συμπεραίνοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να διατάξει την Ελλάδα να μην επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον.

Η σημερινή απόφαση, υπογραμμίζει το υπουργείο Εξωτερικών, δεν ασχολείται καθόλου με το θέμα της διαφοράς γύρω από το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, «επιβεβαιώνοντας ότι η εν λόγω διαφορά πρέπει να επιλυθεί στο πλαίσιο που ορίζουν οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας μέσω διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Το Δικαστήριο καλεί τα δύο μέρη να εμπλακούν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών». «H σύσταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία», εκτιμά, «δεδομένου ότι καλεί έμμεσα την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να επιδείξει πνεύμα συμβιβασμού, έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις να απολήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση».

Επιπρόσθετα, όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΞ, «η απόφαση δεν αφορά και δεν θα μπορούσε να αφορά τη διαδικασία λήψης απόφασης στο ΝΑΤΟ, ούτε τα ουσιαστικά κριτήρια και απαιτήσεις που θέτει η Συμμαχία για την εισδοχή νέων μελών σε αυτή». Ειδικότερα, σχετικά με το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζει ότι «οι αποφάσεις του, συγκεκριμένα δε αυτές που ελήφθησαν στις Συνόδους Κορυφής του Βουκουρεστίου (2008), του Στρασβούργου (2009) και της Λισσαβόνας (2010), είναι ομόφωνες και αντανακλούν την κοινή πεποίθηση των μελών του ότι το ζήτημα της ονομασίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας θα πρέπει να επιλυθεί πριν από την πρόσκληση της για ένταξη στη Συμμαχία».

Κλείνοντας, το υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει πως η Ελλάδα θα λειτουργεί στο ΝΑΤΟ και στους άλλους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους είναι μέλος, με πλήρη ευθυγράμμιση στις ουσιαστικές και διαδικαστικές τους επιταγές, με εποικοδομητική διάθεση και καλή πίστη.

Η Ελλάδα, καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ, θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με καλή πίστη για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής λύσης σχετικά με το όνομα της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, σεβόμενη το πνεύμα και γράμμα των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Nικόλας avatar
  Nικόλας 05/12/2011 12:40:02

  Και τώρα;

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ Nικόλας 05/12/2011 12:47:11

   Και τωρα τιποτα.Η αποφαση ηταν αναμενομενη αφου η Ενδιαμεση Συμφωνια γραφει ρητα οτι η Ελλαδα οφειλει να βοηθησει στην ενταξη των Σκοπιων στους διεθνεις οργανισμους με το ονομα FYROM.
   Ειναι πιθανο να πετυχουν απο την Γ.Σ. του ΟΗΕ να αναγνωρισθουν με το ονομα Μακεδονια.
   Ωστοσο ειχαν αλλο ενα αιτημα : να διαταξει το Δικαστηριο την Ελλαδα να παυσει να βαζει βετο στην εισοδο τους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
   Μαλλον ομως αυτο δεν θα ικανοποιηθει.Οπου η Ελλαδα δεν εχει βετο θα μπαινουν.Οπου εχει δεν θα μπαινουν.

   • Nικόλας avatar
    Nικόλας @ ψυχραιμια 05/12/2011 12:50:02

    Πάντως πιστεύω και να πάνε τα Σκόπια μέσω Γ.Σ του ΟΗΕ και ας τους έχουν αναγνωρίσει που λένε 132 χώρες για τις διμερείς τους σχέσεις σαν "Μακεδονία" είναι διαφορετικό να ψηφίσουν να αναγνωρίζονται διεθνώς ως " Μακεδονία" και δεν νομίζω να το πετύχουν...μιας και μια τέτοια ψήφος από τους υπόλοιπους θα είναι σαν να "επιτίθενται" απευθείας εναντίον της Ελλάδας.

    • ψυχραιμια avatar
     ψυχραιμια @ Nικόλας 05/12/2011 12:57:27

     Εγω προτιμω να αναγνωρισθουν ως Μακεδονια και να μεινουν εξω απο το ΝΑΤΟ και την ΕΕ παρα να μπουν.

     • Tassos avatar
      Tassos @ ψυχραιμια 05/12/2011 13:07:01

      Από πού είσαι κύριος και εύχεσαι να ονομαστούν "Μακεδονία?'"

     • μαρια avatar
      μαρια @ Tassos 05/12/2011 13:23:48

      πες τα Χρυσόστομε!! ποιος Έλληνας μπορεί να ΠΡΟΤΙΜΑ να ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ παρακαλώ (έχει τη σημασία του το ρήμα!) τα Σκόπια Μακεδονία?!

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Tassos 05/12/2011 13:24:49

      Απο καπου που η ουσια μετραει πιο πολυ απο τα συμβολα : αν θεωρεις αυτη τη χωρα απειλη ειναι προτιμοτερο να μεινει εξω απο το ΝΑΤΟ και να λεγεται οπως θελει παρα να ειναι μεσα και να λεγεται οπως θελεις εσυ.

     • ένας βισάλτης avatar
      ένας βισάλτης @ ψυχραιμια 05/12/2011 14:25:40

      Eσύ μπορεί να προτιμάς και τον διαμελισμό της χώρας για να κοιμάσαι καλύτερα ..ακόμα και ξαπλωμένος..

     • HP avatar
      HP @ ψυχραιμια 05/12/2011 15:22:21

      Σε 10 χρόνια ποιός θα θυμάται το όνομα? Βρε ποιός το είχε πεί αυτό?Σπάω το κεφάλι μου..

     • sofia or8h avatar
      sofia or8h @ HP 05/12/2011 18:48:30

      Μην το σπας,ο Δρακουμελ ,και ο Ψυχραιμια ειναι πρωτος του ξαδελφος

     • Anatoli avatar
      Anatoli @ ψυχραιμια 05/12/2011 20:00:01

      Οχι αγαπητέ/αγαπητή ψυχραιμία, ας μπούν στο ΝΑΤΟ/ΕΕ αλλά ποτέ με το όνομα της Μακεδονίας μας. Σε σύνθετη ονομασία ούτε η λέξη Μακεδονία πρέπει να υπάρχει. Υπάρχουν τόσα άλλα ωραία ονόματα, ας διαλέξουν. Η Μακεδονία μας είναι Ελληνική!!! και δεν χαρίζεται.....

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Anatoli 05/12/2011 21:11:03

      Aν μπουν στο ΝΑΤΟ η θεση των ΗΠΑ θα ειναι θεσμικα ουδετερη οπως στα ελληνοτουρκικα.
      Οσο ειναι απεξω ενοπλη επιθεση κατα της Ελλαδος οφειλει να βρει αντιμετωπη ολη τη συμμαχια και αρα δεν γινεται οσα αγαλματα και να ανυψωσουν.

    • Aίθρα avatar
     Aίθρα @ Nικόλας 05/12/2011 12:58:06

     Ακριβώς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πράξη, αλλά το να αναγνωρίσεις κάποιον στις διμερείς σου σχέσεις με το όνομα Χ δε σημαίνει απαραίτητα πως θα ψηφίσεις να αναγνωριστεί και ως Χ από τον ΟΗΕ. Στην ουσία, κάτι τέτοιο θα συνιστούσε παρέμβαση τρίτων σε διαφορά που εκκρεμεί μεταξύ δύο κρατών. Δε νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο να αναγνωριστούν με το όνομα αυτό από τον ΟΗΕ.

     • μαρια avatar
      μαρια @ Aίθρα 05/12/2011 13:28:55

      προς ψυχραιμία:
      το όνομα Μακεδονία δεν είναι απλώς σύμβολο...
      πραγματικά κρίμα...

     • Ραβινος avatar
      Ραβινος @ μαρια 05/12/2011 13:51:59

      Συμφωνω κ'επαυξανω!

     • Άπολις avatar
      Άπολις @ Aίθρα 06/12/2011 03:18:31

      "Σκόπια-κρατος απειλη" και "Ενοπλη επίθεση εναντιον της Ελλαδας/χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ!!!"..... lol τι είπες ρε φωστηρα παλι?? για "ψυχραιμία", όνομα & πραγμα πάντως δε σε κόβω...

 2. tak avatar
  tak 05/12/2011 12:42:28

  *x/μας!!!!

  • Balafara Hunter avatar
   Balafara Hunter @ tak 05/12/2011 12:54:54

   + 1.000
   Από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα είναι 700 χιλιόμετρα. Αρκετή απόσταση για να πάρουν φόρα και να ‘ρθουν να μας τα κλάσουν.

   • Tassos avatar
    Tassos @ Balafara Hunter 05/12/2011 13:08:13

    Πολύ λιγότερη είναι η απόσταση. Οπότε θα πρέπει να τους "σπρώξουμε" λίγο περισσότερο.

 3. ε avatar
  ε 05/12/2011 12:45:57

  Άσχημα τα πράγματα...

 4. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 05/12/2011 12:46:58

  Αντί να καταγγείλει η Ελλάδα τα Σκόπια για πολιτισμική γενοκτονία, υφαρπαγή ταυτότητας κα ιστοριας, καταντήσαμε να μας διασύρουν οι Σκοπιανοί. Τέτοια κατάντια δεν την περίμενα αν και την υποψιαζόμου.

  • ψυχραιμια avatar
   ψυχραιμια @ Νίκος Αργεάδης 05/12/2011 12:59:41

   Δεν υπαρχουν διεθνως δικαιωματα ιδιοκτησιας σε ιστοριες και ονοματα.
   Ο καθενας δηλωνει οτι θελει.Απο την αρχη οι ελληνικες απαιτησεις ησαν παραξενες για τα διεθνη δεδομενα.Και αυτα που εχουν γινει δεν ειναι λιγα.
   Αλλα θα εχει και αλλες φασεις η ιστορια.

   • Αίθρα avatar
    Αίθρα @ ψυχραιμια 05/12/2011 13:03:17

    Δε νομίζω πως είναι τόσο απλά τα πράγματα. Άλλο το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, άλλο η άρνηση του ίδιου δικαιώματος στους άλλους, άρνηση η οποία μάλιστα εξυπηρετεί παράνομους σκοπούς στην περίπτωσή μας.

    • ψυχραιμια avatar
     ψυχραιμια @ Αίθρα 05/12/2011 13:22:28

     Μα δεν αρνουνται στους Βορειοελλαδιτες να ονομαζονται και αυτοι Μακεδονες.
     Απλως βασιζονται στο γεγονος οτι αυτοι θα εχουν το ονομα αυτο ως χωρα ενω εμεις ως επαρχια.
     Απο τη στιγμη ομως που αυτοι δεν βαζουν θεμα για το δικο μας ονομα το ζητημα του αυτοπροσδιορισμου μετραει για λογαριασμο τους.

     • μαρια avatar
      μαρια @ ψυχραιμια 05/12/2011 13:27:34

      δηλαδή συγγνώμη για να καταλάβω, να λέμε και ευτυχώς που δεν μας βάζουν εμπόδια στο να ονομάζονται οι Βορειοελλαδίτες Μακεδόνες? !!!! τι είναι αυτά που λες? καταλαβαίνεις τι λες?
      όσο για το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, το κατεξοχήν επιχείρημα των αριστερών (που τόσο αντιπαθείς τόσο καιρό που διαβάζω τα σχόλιά σου) το λες και εσύ? μωρέ μπράβο σύγκλιση απόψεων που υπάρχει ξαφνικά για το θέμα της Μακεδονίας!!

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ μαρια 05/12/2011 14:03:23

      Σου εξηγω τι ισχυει διεθνως.
      Αν καποιος δηλωσει απογονος του Ναβουχοδονοσορα και αυτοκρατορας των Ασσυριων εφ οσον δεν εμποδιζει κανενα αλλο να λεγεται και αυτος Ασσυριος δεν μπορεις να του πεις οτι δεν ειναι Ασσυριος.
      Το λες δηλαδη αλλα οι τριτοι σε κοιτανε και αυτον και εσενα παραξενα και λενε αντε παρατηστε μας.
      Οσο για τους αριστερους αυτοι σκοτωνονταν καποτε για το ονομα "ΚΚΕ" που το διεκδικουσαν και το ΚΚΕ και το ΚΚΕεσ.Ολοι οσοι ηταν απεξω γελουσαν με αυτη τη διαμαχη.

     • ΠΗΛΕΑΣ avatar
      ΠΗΛΕΑΣ @ μαρια 05/12/2011 17:42:05

      Δηλαδή, αν κάποιος δηλώσει απόγονος του πατέρα σου, θα το διασκεδάσεις, έ;
      Μήπως, "εφτά σε παίρνει αριστερά" και το ζορίζεις, δεχόμενος να φύγεις από τα παρόντα δύσκολα, γιγαντώνοντας τα μελλοντικά και, το χειρότερο, παραχωρώντας σε τρίτους την περήφανη σκέψη ότι, αν και τσιφτετέλληνας, έχεις, τουλάχιστον, πιό ένδοξους προγόνους απ' ότι όλοι αυτοί οι τιμητές μας;
      Γιατί, τελικά, το πως μας βλέπουν οι άλλοι δεν πρέπει να έχει για εμάς τόση σημασία, όση το πως βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας (ξέρεις: αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια κλπ). Εκτός εάν βλέπουμε "επαγγελματικά" την παρουσία μας και πρέπει να προσαρμοστούμε στα δόγματα της "αγοράς".

     • romios avatar
      romios @ ψυχραιμια 05/12/2011 14:35:15

      Όσο πιο άσχετος είσαι με την ουσία του ζητήματος που λέγεται ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ των Σκοπιανών, τόσο μεγαλύτερο το θράσος στο να διατυπώνεις τις "ψύχραιμες" απόψεις σου.

     • μαρια avatar
      μαρια @ romios 05/12/2011 14:49:40

      προς ψυχραιμία :
      πολύ "ψύχραιμα" εξηγείς όμως τι υποτίθεται ότι ισχύει διεθνώς!!
      'Αλλο το ΑΤΟΜΙΚΟ δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού και άλλο αυτό των κρατών! Αν υπάρχει! Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχει περιορίζεται από το ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ! Και φυσικά δεν μπορεί ο καθένας να ονομαστεί όπως θέλει, ΕΙΔΙΚΑ εφόσον πλήττει τα δικαιώματα άλλου κράτους. Μην τρελαθούμε και τελείως! Με τις υπεραπλουστεύσεις φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, 20 χρόνια μετά το 1992 να λένε ΕΛΛΗΝΕΣ (υποτίθεται) όσα πρεσβεύει η σκοπιανή - αμερικανική ή οποιαδήποτε άλλη αντίθετη πλευρά!

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ romios 05/12/2011 21:13:07

      Ο αλυτρωτισμος οσο ειναι εκτος ΝΑΤΟ και εμεις μεσα δεν μπορει να υλοποιηθει.

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ romios 06/12/2011 01:06:36

      @ Πηλεας

      Ακριβως αν εχεις αυτοπεποιθηση δεν ενδιαφερεσαι για το ποσα αγαλματα ανεγειρει ο αλλος και τι λεει αλλα για την ουσια.
      Η ουσια ειναι οτι εχουμε μια ομοφωνη αποφαση του ΝΑΤΟ που τους αφηνει απεξω αν δεν υπαρξει συμφωνια στο ονομα.
      Ε,εγω λεω καλυτερα να μην υποχωρησουν καθολου ,να μεινουν εξω απο το ΝΑΤΟ και να φτιαχνουν αγαλματα και χαρτες.

     • Άπολις avatar
      Άπολις @ romios 06/12/2011 03:36:36

      "ψυχραιμια" εισαι τόσο αφελής, οσο οι απόψεις σου?? Καλε μου ανθρωπε, τράβα προς Αγ.θεωδόρους μεριά, έχει μια αμμουδιά ο Σημίτης εκεί... θα βρεις το δάσκαλό σου, θα κάνεις και τα μπάνια σου....
      have fun bro!!

     • Στέργιος avatar
      Στέργιος @ ψυχραιμια 05/12/2011 15:55:28

      "Μα δεν αρνουνται στους Βορειοελλαδιτες να ονομαζονται και αυτοι Μακεδονες".

      Κάνεις ΛΑΘΟΣ, ψυχραιμία. Οι Σκοπιανοί μάς αποκαλούν εμάς τους Έλληνες Μακεδόνες "ματζίρηδες πρόσφυγες" και "Τούρκους", θεωρούν δε, ότι πριν από το 1912 δεν υπήρχε ούτε ένας Έλληνας στην ελληνική Μακεδονία.

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Στέργιος 05/12/2011 21:08:15

      Aνεπισημα τα λενε αυτα.Επισημα δεν εχουν προβαλλει ενσταση.

     • "ψυχραιμία " avatar
      "ψυχραιμία " @ ψυχραιμια 05/12/2011 16:19:27

      «Μα δεν αρνουνται στους Βορειοελλαδιτες να ονομαζονται και αυτοι Μακεδονες.»
      Και εγώ μπορώ να γράφω εδώ μέσα ω «ψυχραιμία» και κανένας τυπικά δεν το απαγορεύει ούτε εσύ δεν μπορείς να μου κανείς τίποτα παρά να διαμαρτύρεσαι ... αλλά αφού δεν είμαι ο ψυχραιμίας κάποιο δόλο θα έχω για να το κάνω .... εκτός του ότι δείχνω κακοήθεια και κακοπιστία ...

     • μαρια avatar
      μαρια @ "ψυχραιμία " 05/12/2011 22:28:36

      προς ψυχραιμία
      είδαμε πόσο μας έχει βοηθήσει στο θέμα το ότι είμαστε εντός Νατο κ αυτοί εκτός! αυτές οι δήθεν ρεαλιστικές απόψεις που προβάλλεις είναι το λιγότερο ντροπή!

     • Alex avatar
      Alex @ ψυχραιμια 05/12/2011 17:18:04

      Μάλλον για να έχεις εσύ ¨ψυχραιμια¨ πρέπει να τη χάσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι...

     • ψυχραιμια avatar
      ψυχραιμια @ Alex 06/12/2011 01:10:53

      @ μαρια

      Μας εχει βοηθησει.Αν δεν ειμαστε εμεις στο ΝΑΤΟ και αυτοι εξω ή εαν δεν ειχε κερδισει το ψυχρο πολεμο το ΝΑΤΟ αλλα οι αντιπαλοι του σημερα δεν θα συζηταγαμε ποιο ειναι το δικο τους ονομα (αυτο θα ηταν ηδη Μακεδονια) αλλα αν θα επρεπε να αναγνωρισουμε εμεις μειονοτητα δικη τους.
      Τωρα συζηταμε για το δικο τους ονομα και οχι για τα δικα μας εδαφη και ετσι θα μεινει οσο ειναι εξω απο το ΝΑΤΟ.

   • ΒΙΣ avatar
    ΒΙΣ @ ψυχραιμια 05/12/2011 13:05:29

    Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα: Εδώ υπήρχαν και υπάρχουν απτές αποδείξεις μεγαλοϊδεατισμού και αλυτρωτισμού εκ μέρους των Σκοπίων. Απλά, το μεγάλο μας λάθος ήταν που δεν επιδιώξαμε εξ αρχής μία σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, κάτι που στις τότε συγκυρίες η ΠΓΔΜ θα το αποδεχόταν ενδεχομένως.

    • Tassos avatar
     Tassos @ ΒΙΣ 05/12/2011 13:14:47

     Πίστεψέ με: ΠΟΤΕ ΜΑ ΠΟΤΕ δεν δέχθηκαν άλλο όνομα εκτός από "Μακεδονία". Κανένας πολιτικός τους ΠΟΤΕ. Το πακέτο Πινέϊρο ΔΕΝ το είχαν αποδεχθεί. Πέρασε έτσι προς τα έξω κατόπιν παλιανθρωπιάς του Μητσοτάκη που ήθελε να βάλει στην γωνία τον Σαμαρά (και τον Εβερτ). Τώρα για πρώτη φορά και κατόπιν του ότι η Ελλάδα τους σφίγγει με τα βέτο όλο και περισσότερο την θηλειά (παίζουμε ωραία και το χαρτί των Αλβανών των Σκοπίων) η αντιπολίτευση και οι Αλβανοί λεν ΕΠΙΣΗΜΑ ότι προκειμένου να μπούμε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ να αλλάξουμε το όνομα.

     • tak avatar
      tak @ Tassos 05/12/2011 13:32:44

      Tassos δίκιο έχεις. Όμως τα καλόπαιδα του ΣΚΑΙ της πρωινής, τα ρίχνουν στο Σαμαρά! Αντιστρέφοντας και διαστρεβλώνοντας την ιστορία...

   • anonymous avatar
    anonymous @ ψυχραιμια 05/12/2011 14:32:06

    Ψυχραιμία για άλλη μια φορά παρατσαφαρίζεις που λένε και στο χωριό μου. Στον υπολογιστή μου έχω αποθηκευμένα μια σειρά γραφικά, από γραμματόσημα μέχρι στάμπες σε καπελάκια και χάρτες, στα οποία τα σύνορα του κράτους των Σκοπίων περιλαμβάνουν και τη Μακεδονία του Αιγαίου, φυσικά καλυπτόμενοι πίσω από το όνομα. Αυτό δε μπορεί να γίνει δεκτό. Αν ήσουν από το Βορρά θα γνώριζες ότι οι Σκοπιανοί είναι στην ουσία οι πρώην Κομιτατζήδες.

    Και διαφωνώ κι επί της ουσίας του σχολίου σου. Σαφώς και υπάρχουν δικαιώματα σε ονόματα και ιστορία και μάλιστα κατοχυρωμένα νομικά. Για να μην πάω μακριά σου υπενθυμίζω τους κανονισμούς της ΕΕ για τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ (προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη)

    Επίσης το δικαίωμα στο όνομα είναι βασική αρχή του δικαίου σε όλα τα κράτη διεθνώς. Στο διεθνές δίκαιο δεν είναι ρητά κατοχυρωμένο διότι το διεθνές δίκαιο είναι εθιμικό δίκαιο. Εθιμικό δίκαιο σημαίνει ότι όταν τεθεί δικαίωμα επί του ονόματος κράτους τότε θα βάλουν κάτω τις αρχές του δικαίου δηλ. αυτά που ισχύουν στο δίκαιο των διαφόρων κρατών για διακριτικούς τίτλους σήματα ονόματα, θα βάλουν κάτω και τις διεθνείς συμβάσεις και τους κανονισμούς της ΕΕ και θα διαπιστώσουν ότι όντως υπάρχει δικαίωμα στο όνομα. Έχεις εσύ την εντύπωση ότι θα χάσουμε αν πάμε εμείς με τέτοια επιχειρηματολογία στο δικαστήριο; Σου υπενθυμίζω και το προηγούμενο με τη Μεγάλη Βρετανία που πλέον λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί; Διότι το όνομα Μεγάλη Βρετανία προέρχεται από τη γαλλική περιοχή της Βρετάνης και όταν ήταν πήγε η Μεγάλη Βρετανία να μπει στην ΕΕ οι Γάλλοι έθεσαν το θέμα και η Μεγάλη Βρετανία άλλαξε από μόνη της το επίσημο όνομά της.

    • ψυχραιμια avatar
     ψυχραιμια @ anonymous 05/12/2011 21:15:39

     Aυτα επρεπε να τα υποβαλλουν στο δικαστηριο.
     Η αποφαση γραφει οτι μονη παραβιαση της συμφωνιας απο τα Σκοπια ηταν ενας ηλιος της Βεργινας που ειχε ενα στρατιωτικο σωμα τους και μετα το αφαιρεσαν.
     Δεν ξερω ποιος ηταν υπευθυνος για τη δικη - ο Δρουτσας μαλλον οποτε σωθηκες.

    • Άκης Γαβριηλίδης avatar
     Άκης Γαβριηλίδης @ anonymous 05/12/2011 23:26:16

     Το "προηγούμενο" που υπενθυμίζεις είναι καθαρή επινόηση. Ράδιο αρβύλα που λένε. Δεν έχει καμία βάση αληθείας.
     Η Μεγάλη Βρετανία δεν άλλαξε κανένα όνομα, ούτε από μόνη της ούτε επειδή της το ζήτησαν άλλοι.
     Η επωνυμία "Ηνωμένο Βασίλειο", στην πλήρη της μορφή, είναι: "Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας".
     http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Britain
     http://en.wikipedia.org/wiki/UK
     Δεν αποτελεί λοιπόν το ένα υποκατάστατο του άλλου: και το ένα, και το άλλο είναι εν χρήσει, και είναι εξίσου επίσημα. Απλώς το ΗΒ είναι ευρύτερο: περιλαμβάνει ΚΑΙ την Ιρλανδία.

   • Νίκος Αργεάδης avatar
    Νίκος Αργεάδης @ ψυχραιμια 05/12/2011 14:48:12

    Δλδ εσύ αν δήλωνες "Χίτλερ" θα έπρεπε να σε παρουμε στα σοβαρα΄και να το συζητήσουμε;
    Θα μούδεινες το όνομά σου και την κληρονομιά σου αν, ως γείτονας, την σφετεριζόμουν;
    Ξέρεις πως μπήκε η -στα λόγια- Μεγάλη Βρετανια στο Νάτο και στην ΕΕ; Ξέρεις πως αντέδρασε η Αυστρία σε απόπειρα των Κροατών να ιδιοποιηθούν μέρος της ιστορίας της.
    Ή πράκτορας είσαι η άσχετος για να τα πιστεύεις αυτά που λές.

    • Άκης Γαβριηλίδης avatar
     Άκης Γαβριηλίδης @ Νίκος Αργεάδης 05/12/2011 23:29:39

     Άσχετος είσαι εσύ.
     Η Μεγάλη Βρετανία μπήκε στο ΝΑΤΟ όπως και όλες οι άλλες χώρες: με το όνομα που επέλεξε η ίδια.

   • Νίκος Αργεάδης avatar
    Νίκος Αργεάδης @ ψυχραιμια 05/12/2011 14:57:37

    Προφανώς για σένα το ονομά σου δεν αξίζει τίποτα. Θα ήθελες με το όνομά σου να πλουτίζουν και οι γείτονες σου.

   • Στέργιος avatar
    Στέργιος @ ψυχραιμια 05/12/2011 16:09:23

    "Δεν υπαρχουν διεθνως δικαιωματα ιδιοκτησιας σε ιστοριες και ονοματα", λες, ε ψυχραιμία;

    Για δοκίμασε να εμπορευτείς "σαμπάνια" ή "κονιάκ" που θα έχεις βγάλει από τα αμπέλια σου, θα δεις πόσο δεν υπάρχουν διεθνώς δικαιώματα ιδιοκτησίας.

    Όταν η Δυτική Σαμόα θέλησε να μετονομαστεί σε "Σαμόα", πάτησαν πόδι οι Αμερικάνοι που κατέχουν την ανατολική "Αμερικανική Σαμόα" και ανάγκασαν την πρώην Δυτική Σαμόα να αλλάξει το όνομά της σε "Ανεξάρτητη Σαμόα".

    Η Αγγλία, η άλλη υποκρίτρια υποστηρίκτρια των Σκοπίων, εμπόδισε την Ιρλανδία να ονομαστεί επισήμως "Νήσος Ιρλανδία" ή σκέτο "Ιρλανδία" και απαίτησε να αλλάξει το όνομά της σε "Δημοκρατία (=Ρεπούμπλικα) τής Ιρλανδίας" σε αντιδιαστολή με τη βασιλευόμενη Βόρεια Ιρλανδία.

    Επί δεκαετίες, η Κίνα κυνηγούσε τη μικροσκοπική Ταϊβάν σε κάθε διεθνή οργανισμό προκειμένου να της απαγορεύσει να χρησιμοποιεί την ονομασία "Δημοκρατία τής Κίνας", παρά το ότι οι Ταϊβανέζοι είναι Κινέζοι κι αυτοί.

    Αυτό που κάνουν τα Σκόπια λέγεται ΚΛΟΠΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, και είναι ισοδύναμο με το να διεκδικώ εγώ το δικαίωμα να βγάλω πιστωτική κάρτα με το όνομά σου.

    • Άκης Γαβριηλίδης avatar
     Άκης Γαβριηλίδης @ Στέργιος 05/12/2011 23:37:43

     Βλέπω ότι οι ελληναράδες ψάχνουν απεγνωσμένα να επινοήσουν καινούρια "ιστορικά προηγούμενα" να πιαστούν, αλλά διαρκώς την πατάνε.
     Τρομερό "πάτημα ποδιού" αυτό: ανάγκασαν λέει την πρώην Δυτική Σαμόα να αλλάξει το όνομά της. Μάλιστα. Και πώς το έκανε; Το έκανε ... “Ανεξάρτητη Σαμόα” !!!
     Τι μου λες! Τρομερή αλλαγή! Απορώ πώς δεν αυτοκτόνησαν οι δυτικοσαμοανοί!
     Δηλαδή αντί για "Δυτική" μετονομάστηκαν σε "Ανεξάρτητη"; Χαίρω πολύ! Το "Σαμόα" όμως παρέμεινε!
     Το ίδιο ισχύει και για την άλλη αλλαγή: αντί λοιπόν για σκέτο “Ιρλανδία”, “Δημοκρατία της Ιρλανδίας”. Ε! άλλαξε ο Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
     Αν τα παραδείγματα αυτά σας φαίνονται θετικά προηγούμενα, ε ... τότε ας αλλάξουμε το "Μακεδονία" σε "Δημοκρατία της Μακεδονίας" και όλα θα είναι εντάξει. Σύμφωνοι;

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Άκης Γαβριηλίδης 06/12/2011 22:46:57

      Όχι!

      Αν η υμετέρα προοδευτικότης χαλιέται, ας πιεί ξύδι ή ας με φωνάξει κι εμένα «ελληναρά - ελληναρά - ελληναρά» μέχρι να μελανιάσει.

      Πάντως, καλό θα σου κάνει να συνειδητοποιήσεις ότι ο λαός μας σε αυτό το ζήτημα έχει αρραγή μονολιθικότητα. Καλύτερα να επικεντρώσεις τις προσπάθειές σου στον τετραγωνισμό του κύκλου ή την τριχοτόμηση της γωνίας με κανόνα και διαβήτη.

  • George truk driver avatar
   George truk driver @ Νίκος Αργεάδης 09/12/2011 22:22:03

   συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Θέλω να σας ενημερώσω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι από τα σύνορα του Κοσόβου έως την Θεσσαλονίκη μέσω Σκοπίων οι ταμπέλες στον δρόμο ΠΟΥΘΕΝΑ δεν αναφέρουν Θεσσαλονίκη παρά μόνο Αθήνα και Greece. Αντί λοιπόν οι πολιτικοί μας να κάνουν κάτι κάνουν τους κινέζους, αλλά ποιος από αυτούς έχει αίσθημα πατριωτισμού;

 5. Nικόλας avatar
  Nικόλας 05/12/2011 13:01:11

  http://content-mcdn.feed.gr/pegasus/Multimedia/pdf/16841_id28447451.pdf

  Η απόφαση

 6. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 05/12/2011 13:03:33

  Η κυβέρνηση Καραμανλή είχε μιλήσει (βλακωδώς) για βέτο και αυτό το ντοκουμέντο (ηχητικό) επικαλέστηκαν οι Σκοπιανοί. Ενώ η απόφαση για τη μη αποδοχή των Σκοπίων από το ΝΑΤΟ, τυπικά, ήταν ομόφωνη, δεν φαινόταν πουθενά επισήμως ελληνικό βέτο.
  Επιπλέον, ενώ είχε ζητηθεί από αρμόδιες φωνές να καταγγείλει η Ελλάδα την ενδιάμεση συμφωνία, ως ήδη παραβιασθείσα επανειλημμένα από τα Σκόπια (βλέπε Μεγάλους Αλεξάνδρους και δεν συμμαζεύεται), άρα ως νεκρή, η Ελλάδα δεν το έκανε. Υπάρχει σχετικό άρθρο του Σταύρου Λυγερού.
  h++p://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_2_04/12/2011_1297001
  Αυτά για όσους ακόμα εξακολουθούν να θεωρούν μεγάλο πολιτικό τον Κωστάκη Καραμανλή...

  • anonymous avatar
   anonymous @ ΒΙΣ 05/12/2011 14:41:41

   Την ενδιάμεση συμφωνία και τη ρήτρα διαιτησίας στη Χάγη την υπέγραψε το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα ο Παπούλιας. Δε φταίει ο ΚΚ ο Β'.

   • Aίθρα avatar
    Aίθρα @ anonymous 05/12/2011 19:49:04

    Θα έπρεπε να την είχαμε καταγγείλει, ενδεχομένως... Αυτό είναι το επιχείρημα, εννοώ.

 7. EVANGELOS avatar
  EVANGELOS 05/12/2011 13:15:36

  Στο φίλο Αργεάδη να πω απλά ότι κατ εμέ δεν είναι κατάντια να "μπλοκάρει" η Ελλάδα (δηλαδή ο Καραμανλής) την εισδοχή των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ όταν την προηγουμένη ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ J.W.B. είχε καλοσωρίσει την "μακεδονία" (έτσι τους είχε αποκαλέσει) στους κόλπους της Συμμαχίας ...

  κάθε άλλο ... επιτυχία της τότε κυβέρνησης είναι και άρα επιτυχία της χώρας ... τα Σκόπια με τους χειρισμούς Καραμανλή είναι ΕΚΤΟΣ ΝΑΤΟ ... το θετικό αποτέλεσμα δε του εγχειρήματος αποδυνκείεται και από τη θύελλα αντιδράσεων ...

 8. Stefanos avatar
  Stefanos 05/12/2011 13:45:02

  Μακεδόνες πραγματικοί όπως οι Βορειοελλαδίτες και Μακεδόνες γιαλαντζί δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Το έχετε καταλάβει μερικοί από εσάς που σφυρίζεται αδιάφορα ότι για αυτούς η ελληνική ιστορία σταματά με τη μακεδονική ηγεμονία επί τη υπόλοιπης Ελλάδας, δηλαδή με την άνοδο του Αλεξάνδρου; Από εκεί και πέρα δεν υφιστάμεθα ως έθνος για τους Βουλγαρο-σκοπιανούς!!! Και έρχεστε και λέτε ότι ας ονομαστούν Μακεδόνες αρκεί να είναι στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ; ΟΧΙ κύριοι. Εμείς οι Μακεδόνες δεν θα σας κάνουμε τη χάρη. Έχουν βιάσει και ληστέψει την Ελληνική Ιστορία αιώνων, έχουν καταργήσει τη συνέχεια του Ελληνισμού και υπάρχουν Έλληνες που λένε δεν πειράζει;

 9. Stefanos avatar
  Stefanos 05/12/2011 13:48:22

  Επίσης, εκείνος ο ντιντής ο λοιμοκοντόρος ο Δρούτσας τι έκανε; Αντί να κάνει αντιπροσφυγή για καταπάτηση της συμφωνίας από τους σκοπιανούς όπως του πρότειναν, έκανε το απόλυτο ΤΙΠΟΤΕ. Τέτοιοι είμαστε, τέτοιοι μας αξίζουν...

 10. teos avatar
  teos 05/12/2011 14:04:29

  Εσείς τι θα κάνατε στην θέση μου;
  Ερώτηση σε όλους τους πατριώτες (είναι πραγματικό γεγονός) : ταξίδευα με το αυτοκινητό μου μέσα στην βρόχη, σε άλλη χώρα , όταν παρουσιάστηκε πρόβλημα με το αυτοκινητό μου, μούσκεμα και χωρίς να γνωρίζω τηλέφωνα για οδική βοήθεια, χωρίς βοήθεια από κανέναν και ενώ είχα πλέον απελπιστεί παρουσιάστηκε ενας ευγενέστατος νεαρός γύρω στα 30 και με λίγα τα αγγλικά που γνώριζε προσφέρθηκε να βοηθήσει, κάθησε λοιπόν τουλάχιστον 1 ώρα στην βροχή και με βοήθησε να βάλουμε μπροστά το αυτοκινητό μου, χρησιμοποιώντας την μπαταρία του και με το ανάλογο σπρώξιμο. Αφού τον ευχαρίστησα συστήθηκαμε και μου είπε ότι ειναι από την Μακεδονία! τότε τι κάνεις; του λες οτι δεν είναι ! και οτι η Μακεδονία ειναι μόνο Ελληνική; Λοιπόν ντράπηκα και δεν του είπα τίποτα, χάρηκα τον ευχαρίστησα και μαλιστα δεν δεχθηκε να παρει χρήματα που του πρόσφερα ούτε για καφέ. Για αυτό λοιπον πατριώτες ας σοβαρευτούμε λεω εγώ λίγο με το θέμα του όνοματος, η ιστορία κερδίζεται στα Πανεπιστήμια και στην μόρφωση και οχι στα όνοματα. Το οτι υπάρχουν πολιτικά και ισως στρατιωτικά θέματα με τα Σκόπια λογω της πορωμενης ηγεσίας τους τοτε σωστά τέθηκε το βέτο, αλλα η αρχαία Μακεδονία και ο μέγας Αλέχανδρος θα ειναι για παντα Ελληνικά, και δεν θα γινει ποτέ Αλεξαντρέφσκι ούτε ο πατέρας του Φιλίπος θα γινει πότε Φιλιπέφσκι οπως θα λεγονταν στην σλαβική αυτά τα όνοματα. Ο μονος τρόπος να μπερδέψεις κανείς αυτά είναι να μην εχει πάει στο σχολείο και να ειναι αμόρφωτος και στην μαύρες εποχές που ζούμε η αμορφωσία θα κερδίζει έδαφος έναντι στον πολιτισμό για αυτό ας πάρουμε τα μέτρα μας εκεί που χρειάζεται πραγματικά μακριά από φανατισμούς και λαικισμούς.

  • Αίθρα avatar
   Αίθρα @ teos 05/12/2011 19:59:02

   Ωραία, κι εγώ ήμουν σε ένα φοιτητικό συνέδριο πριν από τρία χρόνια, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μάλιστα. Και μιλούσα (στα αγγλικά) με μία ευγενέστατη και συμπαθέστατη κοπέλα, η οποία, μόλις τη ρώτησα από που είναι, μου είπε "από τη ΦΥΡΟΜ". Η ίδια βέβαια αυτοπροσδιορίζεται, όπως έμαθα εκ των υστέρων, ως "Μακεδόνισσα" και αποκαλεί την πατρίδα της "Μακεδονία".

   Απέδειξα κάτι;

 11. SABI avatar
  SABI 05/12/2011 14:11:23

  Αφού επιμένουν τόσο στο όνομα, η σωστή λύση είναι μία και απλή: "Σλαβοαλβανική Μακεδονία".
  Η άλλη είναι η ένταξή τους στην Ελληνική επικράτεια αφού επιθυμούν να είναι Μακεδόνες, δηλαδή Ελληνες.

 12. factorx avatar
  factorx 05/12/2011 14:24:39

  Διαβάστε και στην ανανεωση της ανάρτησης την απάντηση του ΥΠΕΞ

 13. restart avatar
  restart 05/12/2011 14:37:09

  20 χρονια ασχολουμαστε με μια λαλακισμενη - χαμενη υποθεση
  αντι να τους αγνοησουμε τους χαλυβδωσαμε, τους καναμε μαγκες, τους ποροσαμε
  γιατι αν δε το καταλαβατε εμεις ειμαστε η τουρκια της υποθεσης στα ματια της διεθνους κοινοτητας
  ή να σταματησουμε να ασχολουμαστε με αυτη τη γελοια υποθεση ή παμε να τους βομβαρδισουμε να τελειωνουμε (μπορουμε?)
  ολα τα αλλα ειναι 2 δεκαετιες χασιμο χρονου & διπλωματικων ενεργειων που θα επρεπε να στραφουν σε
  ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗς ΠΟΛΙΤΙΚΗς

  • anonymous avatar
   anonymous @ restart 05/12/2011 14:47:30

   Την έχω χ*σμένη τη διεθνή κοινή γνώμη και τα διεθνή ΜΜΕ. Από τη στιγμή που τα συμφέροντα των Αμερικανών, των Άγγλων και των Γερμανών είναι υπέρ των Σκοπίων ακόμη κι αν ήμασταν τα καλύτερα παιδιά πάλι ως καθάρματα θα μας εμφάνιζαν.
   Απλά το θέμα είναι θλιβερό διότι δεν έχουμε την ισχύ για να αντιμετωπίσουμε ακόμη και το θέμα των Σκοπίων.

 14. βισάλτης avatar
  βισάλτης 05/12/2011 14:42:13

  Διαβάζουμε και στο φόρουμ που μας φιλοξενεί τις θέσεις των σκοπίων -αμερικάνικης πρεσβείας-μκο οι οποίες επιμένουν να βιάζουν την ιστορία και την αλήθεια ισχυριζόμενοι ότι για ένα ιστορικό θέμα -που είναι η ελληνικότητα των μακεδόνων χιλιάδων ετών χωρίς διακοπές -δεν θα αποφανθούν ιστορικοί-αρχαιολόγοι αλλά πολιτευάμενοι μαζί με δικαστές...και ότι όλοι έχουν το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού...άν είναι έτσι θα πρότεινα στον ψυχραιμία να ανέβει σε ένα αεροπλάνο που ο πιλότος θα αυτοπροσδιοριστεί πιλότος ή να αφήσει να του προσφέρει οδοντιατρικές υπηρεσίες αυτοπροσδιοριζόμενος οδοντίατρος.Επίσης άν τολμάει άς κατασκευάσει προιόντα αυτοπροσδιοριζόμενα με αμερικάνικα λογότυπα.
  Επίσης να μας πει πως θα του φανεί άν εμφανισθεί άλλος "ψύχραιμος" και του υφαρπάσει όνομα-ιδιοκτησία-ιστορία ...
  Και άν κάποιοι αισθάνονται "μαιμού"έλληνες υπάρχουν και αυτοί που είναι υπερήφανοι και δεν πολυγουστάρουν ξεπουλημένους "παγκοσμιοποιητές" ...

 15. agrios avatar
  agrios 05/12/2011 14:43:39

  Έχω μια απορία: οι δικηγόροι του δημοσίου που έφεραν αυτό το τόσο " καλό" αποτέλεσμα πόσο μας στοίχισαν για την δίκη αυτή, ποιοι είναι και με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν.

  • anonymous avatar
   anonymous @ agrios 05/12/2011 15:15:14

   Μην είσαι μικροπρεπής. Το αποτέλεσμα είναι καλό. Δέχεται ότι ο σχετικός όρος είναι κενός περιεχομένου αφού δε δημιουργεί υποχρέωση. Κάτι που είναι λογικό άλλωστε διότι τότε τα Σκόπια θα έμπαιναν σε διεθνείς οργανισμούς με τον αυτόματο πιλότο.

   • agrios avatar
    agrios @ anonymous 05/12/2011 15:25:28

    The Court finds that Greece, by objecting to the admission of the former Yugoslav Republic of Macedonia to NATO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord of 13 September 1995
    THE HAGUE, 5 December 2011. The International Court of Justice (ICJ), the principal judicial organ of the United Nations, today delivered its Judgment in the case concerning Application of the Interim Accord of 13September1995 (the former Yugoslav Republic of Macedonia v. Greece).
    In its Judgment, which is final, without appeal and binding on the Parties, the Court
    (1) finds, by fourteen votes to two, that it has jurisdiction to entertain the Application filed by the former Yugoslav Republic of Macedonia on 17 November 2008 and that this Application is admissible;
    (2) finds, by fifteen votes to one, that the Hellenic Republic, by objecting to the admission of the former Y ugoslav Republic of Macedonia to NA TO, has breached its obligation under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord of 13 September 1995;
    (3) rejects, by fifteen votes to one, all other submissions made by the former Yugoslav Republic of Macedonia.
    I. Factual background of the case
    The Court recalls that, on 17 November 2008, the former Yugoslav Republic of Macedonia (hereinafter the “Applicant”) filed in the Registry of the Court an Application instituting proceedings against the Hellenic Republic (hereinafter the “Respondent”) in respect of a dispute concerning the interpretation and implementation of the Interim Accord of 13 September 1995 (hereinafter the “Interim Accord”). It further recalls that the Applicant invoked as a basis for the Court’s jurisdiction Article 21, paragraph 2, of the Interim Accord, which states that the Parties may submit to the Court any dispute which arises between them concerning the interpretation or implementation of that Accord, except for the difference referred to in Article 5, paragraph 1, of that instrument.
    The Court observes that the Applicant’s NATO candidacy was considered at the Bucharest Summit on 2 and 3 April 2008, but that the Applicant was not invited to begin talks on accession to the organization. It notes that the Applicant is seeking, in particular, to establish that the Respondent objected to its admission to NATO and therefore violated Article 11, paragraph 1, of
    -2-
    the Interim Accord. The Court states that it is clear from the text of the first clause of that provision that the Respondent agrees not to object to the Applicant’s admission to international or regional organizations of which the Respondent is a member. It further observes that, under the second clause of that provision, the Respondent nevertheless reserves the right to object to such admission if and to the extent the Applicant is to be referred to in those organizations differently than in paragraph 2 of United Nations Security Council resolution 817 (1993). That paragraph recommends that the Applicant be admitted to membership in the United Nations, being “provisionally referred to for all purposes within the United Nations as ‘the former Yugoslav Republic of Macedonia’ pending settlement of the difference that has arisen over the name of the State”.
    II. Jurisdiction of the Court and admissibility of the Application
    The Court notes that the Respondent claims that the Court has no jurisdiction to entertain the dispute and that the Application is inadmissible for several reasons. Firstly, the Respondent submits that the dispute concerns the difference over the name of the Applicant. Secondly, it alleges that the dispute concerns conduct attributable to NATO and its member States, which is not subject to the Court’s jurisdiction. Thirdly, it claims that the Court’s Judgment in the present case would be incapable of effective application because it could not effect the Applicant’s admission to NATO. Fourthly, it submits that the exercise of jurisdiction by the Court would interfere with ongoing diplomatic negotiations concerning the difference over the name.
    The Court decides not to uphold the objections raised by the Respondent; it finds that it has jurisdiction over the dispute and that the Application is admissible.
    III. Whether the Respondent failed to comply with the obligation under Article11, paragraph 1, of the Interim Accord
    In the view of the Court, the evidence submitted to it demonstrates that, at the Bucharest Summit, in contravention of Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord, the Respondent manifested its objection to the Applicant’s admission to NATO, citing the fact that the difference regarding the Applicant’s name remained unresolved. The Court finds that the Respondent’s objection does not fall within the exception contained in the second clause of Article11, paragraph 1, of the Interim Accord, because that clause does not permit the Respondent to object to the Applicant’s admission to an organization based on the prospect that the Applicant is to refer to itself in such organization with its constitutional name.
    IV. Additional justifications invoked by the Respondent
    The Court notes that, as an alternative to its main argument, the Respondent claims that any objection to the Applicant’s admission to NATO could be justified (1) under the doctrine of exceptio non adimpleti contractus, (2)as a response to a breach of a treaty, or (3)as a countermeasure under the law of State responsibility. The Court observes that the Respondent advances certain minimum conditions common to its arguments relating to these three justifications, namely that the Applicant breached provisions of the Interim Accord and that the Respondent’s objection to the Applicant’s admission to NATO was made in response to those breaches. In the light of the evidence before it, the Court concludes that the Respondent has established only one such breach, namely the use by the Applicant in 2004 of the symbol prohibited by Article 7, paragraph 2, which it discontinued during that same year. The Court considers that the Respondent has failed to establish that it objected to the Applicant’s admission to NATO in response to a violation of that provision. Accordingly, it concludes that the justifications submitted by the Respondent fail.
    V. Remedies
    -3-
    In the light of the above, the Court determines that its finding that the Respondent has violated its obligation to the Applicant under Article 11, paragraph 1, of the Interim Accord constitutes appropriate satisfaction.
    Composition of the Court
    The Court was composed as follows: President Owada; Vice-President Tomka; Judges Koroma, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov,
    Cançado Trindade, Registrar Couvreur.
    Yusuf, Greenwood, Xue, Donoghue; Judges ad hoc Roucounas, Vukas;
    Judge Simma appends a separate opinion to the Judgment of the Court; Judge Bennouna appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge Xue appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Roucounas appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge ad hoc Vukas appends a declaration to the Judgment of the Court.
    *
    A summary of the Judgment appears in the document “Summary No. 2011/6”. This press release, the summary, and the full text of the Judgment can be found on the Court’s website (www.icj-cij.org), under the heading “Cases”.
    ___________
    Information Department:
    Mr. Andrey Poskakukhin, First Secretary of the Court, Head of Department (+31 (0)70 302 2336) Mr. Boris Heim, Information Officer (+31 (0)70 302 2337) Ms Joanne Moore, Associate Information Officer (+31 (0)70 302 2394) Ms Genoveva Madurga, Administrative Assistant (+31 (0)70 302 2396)

    • anonymous avatar
     anonymous @ agrios 05/12/2011 16:02:02

     ωραία και γιατί το έβαλες αυτό; Γράφει ήδη στην πρώτη παράγραφο ότι δέχεται το ένα απορρίπτει όλα τα άλλα.

  • Αίθρα avatar
   Αίθρα @ agrios 05/12/2011 20:03:21

   Δε θυμάμαι τους άλλους, αλλά ο ένας "δικηγόρος" μας ήταν ο Crawford, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Καίημπριτζ και από τους μεγαλύτερους εν ζωή διεθνολόγους. (Πραγματικά). Για το κόστος δεν ξέρω.

 16. ΣΟΝ ΠΕΝ avatar
  ΣΟΝ ΠΕΝ 05/12/2011 15:06:08

  Το κύριο ζήτημα είναι να μην αποδεχθεί ΠΟΤΕ η Ελλάδα το όνομα Μακεδονία προς χρήση των Σκοπίων.
  Ακόμη κι αν την αναγνωρίσει όλη η υφήλιος.
  Μόνο έτσι δε θα γίνει το όνομα, όχημα αλυτρωτισμού.
  Η κάμψη της δικής συνείδησης είναι ο μεγάλος κίνδυνος.
  Γι'αυτό επιμένουν παρότι τα έχουν αναγνωρίσει πάνω από εκατό χώρες.
  ΔΕ ΣΑΣ ΒΑΖΕΙ ΣΕ ΥΠΟΨΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ?
  Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι Ελληνικοί οργανισμοί, Εταιρίες, επιστημονικοί σύλλογοι, οργανωτές συνεδρίων, αποδέχονται τον όρο "Μακεδονία" όταν οι γείτονες αναφέρονται σε φυλλάδια, προγράμματα κ.λ.π.
  Κτά τα άλλα ας προσέξουμε μη σκίσουμε κανα καλτσόν.

 17. ENIALIOS avatar
  ENIALIOS 05/12/2011 15:17:29

  ξερετε ποσοι θα περασουν σημερα τα συνορα για να παιξουν στα σκοπιανα καζινο?

  • Φωτεινή avatar
   Φωτεινή @ ENIALIOS 06/12/2011 01:24:23

   Λεφτά ὑπάρχουν;;;

   "Ὑπάρχει μία ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μόνο κι αὐτή εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ". ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ. . .κι ἄς μήν ξεχνᾶμε τό δάκρυ τοῦ Ἐθνάρχη όταν ἔκανε τήν δήλωση.

 18. 0030salvador avatar
  0030salvador 05/12/2011 15:24:26

  Η απειλή και μόνο, ενός βέτο αποθάρρυνε τους ανιστόρητους και αδιάφορους "συμμάχους" απο περιπέτειες αντιμετώπισής του,απο εκεί και πέρα η απόφαση του δικαστηρίου δεν περιμέναμε να λύσει το πρόβλημα και σίγουρα δεν στράφηκε εναντίον των ελληνικών ενστάσεων,ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς...

 19. anonymous avatar
  anonymous 05/12/2011 15:48:59

  Ο Παπαδήμος χαρακτηρίζει την απόφαση γνωμοδότηση. Πολύ σωστή κίνηση.

 20. ένας βισάλτης avatar
  ένας βισάλτης 05/12/2011 16:07:55

  Μερικοί γείτονες θεωρούν δεδομένο ότι με τις πλάτες των αμερικάνων θα έχουν για πάντα από μας αγωγούς πετρελαίου και λιμάνια και παράλληλα θα διεκδικούν δικά μας ονόματα ,εθνικότητες και εθνικό χώρο...Ισως και να έχουν δίκηο γιατί μας καρπαζώνουν άκόμα και οι χαζοί του χωριού και εμείς το παίζουμε υπεράνω παγκοσμιοποιητές προκαλώντας τα γέλια των ξένων με την υποτέλεια και την δειλία μας όπως και το 1898 όταν ξεσηκωνόταν η κρήτη και η επίσημη ελλάς δεν τολμούσε να την συνδράμει και τηρούσε την κοροιδευτικώς λεγόμενη στα διπλωματικά σαλόνια ¨΄αψογον στάσιν" προκαλώντας θυμηδία..

 21. daughter of mercy avatar
  daughter of mercy 05/12/2011 17:29:16

  With the compliments of the same sponsor, in Greece and FYROM!

 22. Α. Γερμίδης avatar
  Α. Γερμίδης 05/12/2011 17:55:15

  Ναι , Μακεδονία ονομάζεται , ανήκει στην ελληνική Μακεδονία και πρέπει να διεκδικήσουμε (το έδαφος) και να διώξουμε τους γυφτοβούλγαρους που την κατέχουν στην Βουλγαρία. Πρώτα ξεκινάμε με τις δηλώσεις επίσημα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας , παρουσιάζουμε πειστήρια και αρχίζει μια συγκεκαλυμμένη επιχείρηση αποσταθεροποίησης - διάλυσης του μορφώματος που δημιούργησε ο Τίτο για τους δικούς του λόγους.

  Αυτό όμως θέλει πολιτικούς με "βάρος" και όχι τσουτσιέκια... Αντώνη πρώτη προτεραιότητα η Μακεδονία και μετά η οικονομία.

 23. Ακης avatar
  Ακης 05/12/2011 18:23:14

  Ολα ήταν προσχεδιασμένα από τους ....
  Βάλτε -στα αποσιωπητικά -όποια χώρα θέλετε!Το ίδιο κάνει.
  Σιγά μην πήραν μόνοι τους την απόφαση οι Σκορπιανοί να πάνε στη Χάγη!
  Σαν πολύ δεν υποτιμάμε τον εαυτό μας?
  Το παιχνίδι στήθηκε αμέσως μετά το ΒΟΥΚΟΥΡΈΣΤΙ όπου έγινε Βούκινο ότι η Ελλάδα έσπασε τ'αυγά και έκανε ομελέτα(απειλή veto)!
  -Ετσι είσθε σεις που πάτε κόντρα στη θέληση του BUSH ,θα δείτε τι θα σας κάνουμε!
  Ονόματα να μην λέμε τώρα , ολοι ξέρουν ποιοι το είπαν!
  ΧΡΟΝΙΚΆ η απόφαση θα συνέπιπτε με την κυβέρνηση ΓΑΠ.
  Αλλά ο θεός αγαπά τον κλέφτη αγαπά και τον νοικοκύρη.
  Γ ια κακή τους τύχη δεν είναι πια στην εξουσία τα καλά παιδιά!
  Η υπόθεση μου θυμίζει μια διαφήμιση που κάποιος παρήγγειλε ένα μπουκαλι με ποτό και αφού αυτό ξεκίναγε να μεταφερθεί από την μία άκρη της γής στην άλλη , τελευταία στιγμή έσπαγε και φτού από την αρχή.
  Ετσι είναι και το σκορπιανό.
  Αυτά τα παιχνίδια δεν τελειώνουν σε μια παρτίδα .
  Κερδίζει εκείνος που έχει μεγαλύτερη υπομονή.
  Τα πρώτα εικοσι χρόνια είναι δύσκολα
  Για δείτε την παγκόσμια ιστορία .Σιγα μην λύθηκε - αν λύθηκε - κανένα ζήτημα τόσο γρήγορα.
  Να την χαίρονται την απόφαση στα Σκόρπια.
  Κάπου τους βλέπω να λένε γ@μώ την ατυχία μου και να ξαναλένε ,μα ολα είχαν κανονισθεί μέχρι και το timing , πως έγινε αυτό αφού μας είπαν ότι θα είναι ο ΓΑΠ και τα άλλα τα παιδιά ... εννοείται στην εξουσία .
  Τώρα τι κάνουμε ?

 24. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ avatar
  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 05/12/2011 18:26:27

  Ο Καραμανλής είχε τα @ρχ^%&*% να βάλει βέτο.
  @ρχ^%&*% είχε και ο Σαμαράς και το έδειξε με τη στάση του.
  Ακολούθησαν και οι δύο τα βήματα του Εθνάρχη Καραμανλή.
  Ότι και να λέγεται, όσο κι' αν χτυπιούνται ορισμένοι, αυτή η παράταξη έβγαλε ηγέτες που ξέρουν να λένε ΟΧΙ!

 25. sofia or8h avatar
  sofia or8h 05/12/2011 19:16:22

  κατι μας λες!!!!!!!!!!
  Εγω γουσταρησα πολυ το ΒΕΤΟ του Καραμανλη,και του το πίστωσα στα λιγα θετικά του,ετσι να το ακουω να το λεει ΒΕΤΟ(κοινώς Πορτα)απο την Ελλαδα να την θυμάται,και το οτι ετσι και αλλιως ηταν ομόφωνη η αποφαση για την μη είσοδο των Σκοπίων ,και δεν φαινόταν πουθενα το Ελληνικό ΒΕΤΟ,γιατι έκαναν προσφυγή?

 26. sofia or8h avatar
  sofia or8h 05/12/2011 19:25:35

  axaxaa
  Eνας μεγάλος πατριώτης,και εγω ταξειδευω συχνά μεσω Σκοπίων στην Σερβία,και εγω επαθα λάστιχο εξω απο ενα τουνελ με χιονια(μόνη γυναικα νυχτα και στα χιονια) και εμενα οι Σκοπιανοι με βοηθησαν και τους κέρασα 2 ουζα που ειχα μαζι μου και τους ειπα αυτά ειναι απο την Μακεδονια ,τους ευχαριστησα καθώς και εκεινα τα νεαρα παιδια με ευχαριστησαν για τα μπουκαλια τα ουζα
  Καταλαβες τωρα κατι?

 27. Γιώργης avatar
  Γιώργης 05/12/2011 19:42:18

  Γι αύτό καί εἶναι ὥρα νά ποῦν ἄλλο ἕνα...!
  ΟΧΙ.
  Τώρα!

 28. Μακης avatar
  Μακης 05/12/2011 19:49:55

  Παντως αν ειχαν επικρατησει οι πιο ψυχραιμοι απο την αρχη που μιλουσαν για "συνθετη ονομασια με γεωγραφικο προσδιορισμο" το θεμα θα ειχε λυθει. Ο Γκλιγκοροφ (που τελικα ηταν ο πιο διαλακτικος) ηταν ετοιμος να τη δεκτη. Αλλα μας φαγαν οι υπερβολες μας.
  Οι σκοπιανοι ονομαζονται μακεδονιτες απο αιωνες και το ονομα εχει γεωγραφικη σημασια "οι της μακεδονιας σλαβοι". Αλλα σλαβικα φυλα πηραν το ονομα του γεναρχη τους, αλλα το ονομα της περιοχης. Πχ καποτε υπηρχαν και οι "στρυμονιτες σλαβοι" δλδ γυρω απο τον Στρυμονα, περιπου γυρω απο το σημερινο Σαντανσκι, πριν αφομοιωθουν απο τους Βουλγαρους.
  Κατι βαλκανο-λεονταρισμοι τυπου "εμεις ειμαστε οι μονοι μακεδονες, απογονοι του Μεγαλεξανδρου" κτλ με κανουν λιγο να ντρεπομαι. Μου θυμιζουν τις μπαρουφες που λενε οι σκοπιανοι.
  Αυτη ειναι λιγο-πολυ και η δικα μου αποψη.

  • μαρια avatar
   μαρια @ Μακης 05/12/2011 22:24:15

   μάλλον δεν είσαι μακεδόνας γιαυτό ντρέπεσαι!! ακούστε πού καταντήσαμε, εμείς να χουμε δίκιο και να ντρεπόμαστε κιόλας! εδώ και πόσους αιώνες παρακαλώ ονομάζονται αυτοί μακεδονίτες?! να μάθουμε και εμείς οι υπόλοιποι που πιστεύουμε σε "μπαρούφες"...

   • Μακης avatar
    Μακης @ μαρια 06/12/2011 02:29:05

    Υπαρχει πλουσια βιβλιογραφια. Εσεις απο που συμπεραινεις οτι "εχουμε δικιο"; Απλως επειδη ειμαστε "εμεις"; Τα επιχειρηματα μας ειναι ελαφρως πιο πειστικα απ'αυτα των σκοπιανων.

    Ειμαι "βερος" Σαλονικιος, γεννημα θρέμμα που λενε, με καταγωγη απο... Πρεβεζα και Μ. Ασια. Δεν αισθανθηκα ποτε "απογονος του Μεγαλεξανδρου" ούτε καν του... καταραμενου φιδιου!
    Ολη αυτη η ιστορια εχει καταντησει γραφικη.

    • Aίθρα avatar
     Aίθρα @ Μακης 06/12/2011 10:11:16

     Δε με ενδιαφέρουν τα περί Μεγαλέξανδρου κτλ, μία πηγή για το ότι οι γείτονες ονομάζονται "Μακεδονίτες από αιώνες"; Αφού η βιβλιογραφία είναι πλούσια, μπορείτε να μας παραπέμψετε σε μία έστω, πηγή. Επίσης, για πόσους αιώνες μιλάμε; 2,3, 5, 8;

  • ένας βισάλτης avatar
   ένας βισάλτης @ Μακης 06/12/2011 09:28:51

   Eχεις απόλυτο δίκηο που ντρέπεσαι ....όπως θάπρεπε να ντρέπονται οι ανιστόρητοι που χάφτουν την προπαγάνδα των παγκοσμιοποιητών που έχουν λόγους να θάψουν την ελληνικότητα των μακεδόνων που ίδρυσαν αυτοκρατορίες και μετέτρεψαν την μεσόγειο σε ελληνική λίμνη για αιώνες με την συγκατάθαση των κατακτημένων,μια αυτοκρατορία με βιβλιοθήκες,στάδια,θέατρα , και όλα αυτά 900 χρόνια πριν έλθουν οι σλάβοι..Οσο για τους στρυμονίτες είναι απλά φαντασίες σου-φαντασίες ενός ασχετίτη....τουλάχιστον να μην πω μειοδονίτη..

   • Μακης avatar
    Μακης @ ένας βισάλτης 06/12/2011 12:22:33

    Να γιατι "χανουμε" στην υποθεση των Σκοπιων. Γιατι τα επιχειρηματα μας ειναι του επιπεδου "δως μου μια πηγη για το ποτε κατεβηκαν οι σλαβοι" ή "οι Αρχαιοι Ελληνες ηταν πιο σπουδαιοι απο τους σλαβους".
    Ε, τι να πω τωρα αν δεν το καταλαβαινετε μονοι σας.

    Τεσπα επαναλαμβανω οτι άλλα σλαβικα φυλα πηραν το ονομα της περιοχης οπως στο Μοραβα, το Στρυμονα, τη Μακεδονια κτλ και άλλα το ονομα του γεναρχη όπως οι Πολ, Λεχ κτλ
    Για περισσοτερα βρειτε καποιο σχετικο βιβλιο. Η ιστορια των εθνων ειναι πολυ πιο συνθετη απο το "οι Ελληνες εκτισαν θεατρα κι εγω θελω να ειμαι απογονος τους". Επισης για την μεταπολεμικη ιστορια και τη διπλωματια στο μακεδονικο το '45-50 εχουν πολυ ενδιαφερον τα αρχεια της Βουλγαριας, νομιζω εκδοθηκαν απο την εταιρεια μακεδονικων σπουδων.

 29. Ναυσικά... avatar
  Ναυσικά... 05/12/2011 19:55:56

  • For those who seek a name for “MACEDONIA”.
  The name of the area before World War II was VARDARSKA.
  The name MACEDONIA was given to them by their leader Josef Tito. So, VARDARSKA it is.
  And below a few notes for those who do not know:
  1.Alexander the Great and his teacher Aristotle spoke Greek. Not any Slavic language.
  2.The capital city of Macedonia was Pella(not Skopje), which lies in Greece.
  3.The biggest city of Macedonia, Thessaloniki, lies in Greece.
  4.The sacred city of Macedonians, called Dion also lies in Greece.
  5.The tombs of the Macedonian Kings of Vergina lie in Greece, too.
  6.The Macedonians spoke Greek, worshipped the Olympian Gods – Mount Olympus lies in Greece – and took part in the Olympic Games which were particularly organized for the Greeks and only Greek people were allowed to participate in them.
  After all, how can it be possible for Macedonia to be somewhere out of Greece;
  We’ve had enough with this joke.
  Blog στο WordPress.com. Theme: Digg 3 Column by WP Designer

 30. βασίλης avatar
  βασίλης 05/12/2011 19:57:22

  Κανένας Ελληνας πολιτικός απο το 1974 και μετά δεν ασχολίθηκε σοβαρά με το
  συγκεκριμένο θέμα. Ηταν μεγάλη ευκαιρία με τον γέρο τον Καραμανλή και κατόπιν με τον παπανδρέου τον ανδρέα να είχε ξεκαθαρίσει κάθε τρέχον ζήτημα
  αλλά κανείς απο τους δυο τους δεν ασχολείθηκε σοβαρά γι' αυτό τώρα φθάσαμε
  σ' αυτό το σημείο. Ας μην ξεχνέμε και την κόντρα του σημίτη με τον μητσοτάκη
  τα περί διπλής ονομασίας και τις κατηγορίες περί προδοσίας.
  Πιστεύω οτι μιά οναμασία "Δημοκρατία του Βαρδάρη" θα εξυπηρετούσαι όλους
  και αυτοί θα ηταν ωφελιμένοι 100% με το λιμάνι της θεσ/κης και με όλες τις άλλες εξυπηρετήσεις που θα έχουν καθώς και με την ασφάλεια τους καθώς
  θα σταματήσουν οι τοπικές έριδες διαφόρων εθνικοτήτων.

 31. Berlousconication avatar
  Berlousconication 06/12/2011 03:56:45

  Τι να προτοπεί κανείς...
  Για τη μαϊμού γλώσσα που είναι 90% Βουλγάρικα, τη βάφτισαν Macedonian και τη δίδαξαν με το ζόρι στο τμήμα που κατείχαν από το 1942 μέχρι το 1949;
  Για τους εγχώριους πολιτικούς που μας κοροϊδεύουν «οτι προσπαθούν», ενώ «τα ξύνουν» τόσα χρόνια;
  Για την εργολαβική χρηματοδότηση των γειτόνων από Τούρκους και Αμερικανούς;
  Για τα συμφέροντα των «συμμάχων» που έχουν αιματοκυλίσει τα Βαλκάνια τόσες φορές;

  Από αυτούς τους συνδέσμους προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα για την ιστορία και τις αποφάσεις μας.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_%28terminology%29
  http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_Question
  http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_language

 32. noldor avatar
  noldor 06/12/2011 12:18:12

  Η απόφαση αυτή εμένα μου λέει τα εξής : Ναι, παραβιάσατε την συμφωνία αλλά δεν τρέχει και τίποτα (δίκιο έχετε σε αυτά που υποστηρίζεται), άμα θέλετε ξανακάντε το και άμα δεν γουστάρουν οι Σκοπιανοί ας πηδηχτούν...από το παράθυρο!!!!

  • noldor avatar
   noldor @ noldor 06/12/2011 12:20:01

   ....που υποστηρίζετε.. (με αυτά που διαβάζουμε στο ιντερνέτι θα ξεχάσουμε ότι μάθαμε στο σχολείο)

 33. Μεχμέτ avatar
  Μεχμέτ 06/12/2011 12:45:28

  Κύριοι,-ες,

  Ώς Χώρα μπορεί να αντιμετωπίζουμε την οικονομική κρίση, αλλά, όλα αυτά δεν έρχονται (μετανάστες-πρόσφυγες, μειονότητες - μειονοτικά ζητήματα, απαιτήσεις των Η.Π.Α.-Ε.Ε.,...κ.α.) τυχαία για εμάς.

  Ας σημειωθεί ως Χώρα η Ελλας είναι σε θέση να ανταπροκριθεί σε όλα αυτά. Η Ελλάδα μας, εχει το κουράγιο και τα παρακλάδια ανά των κόσμο, που μπορεί να τα φέρει εις πέρας, αρκεί να υπάρχει εθνική στρατηγική πολιτική, το οποίο αυτό μας λείπει στην σημερινή εποχή. Με το "γιές ναί - μέν" που μας κυβερνάνε τι άλλο μπορούσαμε να περιμένουμε; Αφού δεν έχουν δική τους άποψη και πολιτική γι' αυτό το τόπο μας. Η εξωγήινη πολιτική απέτυχε και καιρός είναι να το καταλάβουν πιά. Όποια κέντρα εξουσίας και να είναι για εμάς είναι άχρηστα και χρειαζόμαστε ανθρώπους απο τα σπλάχνα μας. Θέλουμε ανθρώπους κατάλληλους για το τόπο μας και όχι αρεστοι για τους άλλους.

  Ώστε, για το δικαστήριο δεν ήταν τίποτα, απο το αναμενόμενο "καμουφλάρισμα" του προβλήματος και μία μέθοδος να γίνει αποδεκτό εκμέρους του Ελληνικού Λαού. Αυτό μου δείχνει ότι εξαρχής υπήρχε συμφωνία και συναίνεση.

  Η αλήθεια όμως είναι μία. Αυτό το προβλημα σήμερα εάν περάσει ώς έχει και έτσι, αύριο θα το πληρώσουμε με αίμα και θα ειναι πολύ ποιο δύσκολα να τα φέρουμε είς πέρας.

  Ας σημειωθεί ότι και το ΠΑΣΟΚ που τα μάζεψε και έφυγε και φέραν μία κυβέρνηση με κούκλα πρωθυπουργό, είναι για να περάσουν αυτά που είναι γνωστά-άγνωστα σ' εμάς τους Έλληνες. Αυτό το θέμα των Σκοπιανών απαιτεί δημοψήφισμα και είναι η ώρα του. Κανένα δικαστήριο δεν είναι ανώτερο απο την λαίκή βούληση και το πιστευω των ατόμων, ομάδων και των λαών. Επομένος οι Σκοπιανοί για να προσφύγουν στα δικαστήρια γνωρίζουν πολύ καλά οτι είναι άδικοι σε οτι αφορά την Ιστορία μας και την Μακεδονία μας. Δεν ξέρω εσείς οι υπόλοιποι Έλληνες (Μωριάτες, Κρητική, Βλάχοι, Σαρακατσαναιοι, Ηπειρώτες,....) τι θα κάνεται; Αλλά εγώ ως Πομάκος σήμερα και απόγονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν είναι δυνατων να δεχτώ την παραποίηση της ιστορίας μας.
  Μεχμέτ Ιμάμ
  Πρόεδρος
  του Πανελληνίου Συνδέσμου Μουσουλμάνων Ελλάδας "Η ΦΙΛΟΤΗΤΑ"

 34. ΕΛΛΗΝ avatar
  ΕΛΛΗΝ 10/12/2011 13:57:46

  ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ παντρευτω καποια απο την FYROM (οπου σε εναν τραπεζικο λογαριασμο επρεπε να αναγνωριστουμε με ενα απο τα δυο ονοματα, εγω μαθαινω οτι φαληρισα, οποτε ο λογαριασμος επρεπε να βγει σε ........)
  ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΚΑΤΙ;

 35. nikos avatar
  nikos 12/12/2011 02:57:31

  Αυτοπροσδιορίστικα. Είμαι γιος του Ροκφέλερ!! Τι θα γίνει ρε Διεθνές Δικαστήριο?? Τα λεφτά του πατέρα μου θέλω.

 36. MadNico avatar
  MadNico 23/12/2011 00:42:16

  I skopiani ihan kati kirious korifeous mejalo dikijourous opos o Philippe Sands kante ton google ke that dite..
  I diki mas pious ihan jnorizete?? Ihan lavi ta metra tous jnorizan pios tha antimetopisoun?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.