#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
01/02/2011 20:12
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αντισυνταγματικός ο νόμος για το δικαίωμα ψήφου σε μετανάστεςΑντισυνταγματικό έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας το νόμο 3838/2010 που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις νομαρχιακές και τις δημοτικές εκλογές σε μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας.

Έτσι, η επταμελής σύνθεσης το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας παρέπεμψε το ζήτημα προς οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Αναλυτικότερα, το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος ο Σωτ. Ρίζος και εισηγητής ο σύμβουλος Επικρατείας Ε. Αντωνόπουλος) υπογραμμίζει στην υπ΄ αριθμ. 350/2011 απόφασή της ότι τόσο η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν όσο και η άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για την ανάδειξη των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης «επιφυλάσσεται μόνο στους Έλληνες πολίτες και δεν μπορεί να επεκταθεί και στους μη έχοντες την ιδιότητα αυτή, χωρίς αναθεώρηση της σχετικής διατάξεως του Συντάγματος».

Κατά συνέπεια οι ρυθμίσεις των άρθρων 14 έως 21 του Ν. 3838/2010 «είναι ανίσχυρες» ως αντίθετες προς τα άρθρα 1, 52 και 102 του Συντάγματος, προσθέτει το ΣτΕ

Ακόμη, σημειώνεται στη δικαστική απόφαση ότι οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών οργάνων των ΟΤΑ έχουν «καθαρά πολιτικό χαρακτήρα εν όψει των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι οργανισμοί αυτοί, αλλά και διότι η εκλογή αυτή ανάγεται στην πολιτική ζωή της χώρας γενικώς».

Εξάλλου, συνεχίζουν οι δικαστές, «η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί λειτούργημα απαραίτητο για την πραγμάτωση της λαϊκής κυριαρχίας, ως τοιαύτης νοουμένης της ασκούμενης από το λαό ως εκλογικό σώμα απαρτιζόμενο μόνο από τους έχοντες δικαίωμα ψήφου Έλληνες πολίτες».

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι τα άρθρα 1Α και 24 του Ν. 3838/2010 είναι αντίθετα σε πλειάδα άρθρων του Συντάγματος (άρθρα 1, 4, 21, 25 και 108) εφόσον δεν προβλέπεται από αυτά «διαδικασία για τη διαπίστωση από τα διοικητικά όργανα, της συνδρομής in concreto (σ.σ.: στη συγκεκριμένη περίπτωση), της ουσιαστικής προϋποθέσεως γνήσιου δεσμού των αλλοδαπών προς το ελληνικό έθνος, ενώ και τιθέμενη τυπική προϋπόθεση της "νόμιμης διαμονής" έχει αναιρεθεί κατά το απώτερο και πρόσφατο παρελθόν» με νομοθετικές «εξαιρετικές» διατάξεις (π.χ. Ν. 3536/2007, κ.λπ.), «ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η διάγνωση της συνδρομής έστω και αυτής της προϋποθέσεως».

Σε άλλο σημείο της απόφασης οι δικαστές επισημαίνουν ότι ο Έλληνας νομοθέτης εναρμονιζόμενος προς τις συνταγματικές επιταγές, «εμερίμνησε να διαφυλάξει την εθνική ομοιογένεια του κράτους, μεταξύ των άλλων, και δια της θεσπίσεως δικαίου ιθαγένειας, του οποίου οι ρυθμίσεις εβασίζοντο, κατ΄ αρχήν, στο σταθερό κριτήριο του "δικαίου του αίματος" (ius sanguinis), δηλαδή την καταγωγή από Έλληνες γονείς».

Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις - συνεχίζει η απόφαση του ΣτΕ - το Σύνταγμα διαχρονικά περιέλαβε διατάξεις οι οποίες «καθιέρωσαν την πολιτογράφηση ενηλίκων (συμπλήρωση του 21ου έτους) αλλοδαπών αλλογενών, δηλαδή την βάσει ειδικής διαδικασίας και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου απονομή της ιθαγένειας με εξατομικευμένη κρίση συλλογικού οργάνου της διοικήσεως που διαγιγνώσκει την συνδρομή ορισμένων ουσιαστικών προϋποθέσεων».

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι ο Ν. 3838/2010 εισάγει ένα νέο τρόπο κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Όμως η «πολιτογράφηση αυτή γίνεται με βάση αμιγώς τυπικές προϋποθέσεις (χρόνος "νόμιμης" διαμονής του αιτούντος αλλοδαπού ή της οικογένειας του, φοίτηση σε ελληνικό σχολείο επί ορισμένο χρόνο, ανυπαρξία καταδίκης για ορισμένα σοβαρά ποινικά αδικήματα), χωρίς εξατομικευμένη κρίση περί της συνδρομής της ουσιαστικής προϋποθέσεως του δεσμού προς το ελληνικό έθνος του αιτούντος την πολιτογράφηση αλλοδαπού, δηλαδή την εκ μέρους εθελούσια αποδοχή των αξιών που συνάπτονται προς τον ελληνισμό και την εντεύθεν απόκτηση ελληνικής συνειδήσεως».

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχει προσφύγει εκλογέας, Έλληνας πολίτης και ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η από 30.4.2010 απόφαση του υπουργού Εσωτερικών που καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά την αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, όπως και η από 7.5.2010 εγκύκλιος του ίδιου υπουργού που δίνει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι (μόνο για τις θέσεις δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών διαμερισμάτων και τοπικών συμβούλων) στους ομογενείς και στους νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη τους στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση.

Να σημειωθεί ότι παρέμβαση στην εν λόγω υπόθεση υπέρ της επίμαχης υπουργικής αποφάσης έχει ασκήσει η Ελληνική Ένωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η αλβανικής ιθαγενείας Έντα Γκέμυ η οποία είχε υποβάλει αίτηση για να μετάσχει στις νομαρχιακές και δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 (Δήμος Νικαίας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη).

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Οδυσσέας avatar
  Οδυσσέας 01/02/2011 20:39:33

  Μπράβο στο ΣτΕ και στον εισηγητή...
  Για να δούμε τι θα πει η Ολομέλεια...

  • Μικρός Οδυσσέας avatar
   Μικρός Οδυσσέας @ Οδυσσέας 01/02/2011 22:20:02

   Αν θέλετε για να μην μπερδευόμαστε, αλλάξτε νικ

   • Οδυσσέας avatar
    Οδυσσέας @ Μικρός Οδυσσέας 01/02/2011 23:56:33

    Νομίζω τα ξαναείπαμε: χρησιμοποιώ το νικ "Οδυσσέας εδώ και τέσσερα χρόνια, σε διάφορα ιστολόγια, και δεν προτίθεμαι να το αλλάξω.
    Νομίζω ότι το πρόθεμα "Μικρός" σας διαφοροποιεί επαρκώς.

  • zackii avatar
   zackii @ Οδυσσέας 02/02/2011 06:52:37

   Ε τώρα που την πάθανε θα το ...δέσουνε το πράγμα γιά την ολομέλεια.

 2. αλλήθωρος avatar
  αλλήθωρος 01/02/2011 20:47:54

  Και τώρα τι θα κάνουν οι μαύροι με τις πράσινες σημαίες;

  • GRAEKUS avatar
   GRAEKUS @ αλλήθωρος 01/02/2011 20:54:38

   σοσιαλιστική κατάληψη στο ΣτΕ ... χι-χι

  • vardarskian avatar
   vardarskian @ αλλήθωρος 02/02/2011 01:03:53

   τώρα είναι αργά...

 3. Evan avatar
  Evan 01/02/2011 20:56:01

  Και να τελικά βγει αντισυνταγματικός, τι γίνεται;
  Ακυρώνεται ο νόμος και οι εκλογές;

  • anonymous avatar
   anonymous @ Evan 01/02/2011 21:00:00

   Πάει στην ολομέλεια. Περίμενε. Εκεί θα βγουν τα μαχαίρια. Το ΣτΕ έχει πολλούς αριστερούς-Συριζαίους δικαστές.

  • anonymous avatar
   anonymous @ Evan 01/02/2011 21:38:28

   Αν βγει αντισυνταγματικός τότε πρέπει να ακυρωθούν οι εκλογές στα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν μετανάστες. Επίσης όσοι μετανάστες είχαν ανακηρυχθεί υποψήφιοι θα πάψουν να είναι και όσοι έχουν εκλεγεί θα πάνε στα σπίτια τους.
   Βέβαια παίζει να μη γίνει και τίποτε διότι έπρεπε να έχουν γίνει προσφυγές κατά του εκλογικού αποτελέσματος και οι προθεσμίες έχουν περάσει.

 4. ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ avatar
  ΝΑΟΥΣΑΙΟΣ 01/02/2011 20:57:01

  Θα βάψουν τις σημαίες μπλέ και θα προστρέξουν στο Σαμαρά.

 5. ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ avatar
  ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ 01/02/2011 20:57:36

  θα πεσουν τηλεφωνα..

  ΠΠ

 6. arias avatar
  arias 01/02/2011 21:02:46

  ΑΛΗΘΩΡΕ .... 60.000 Points !!!!!!!!!!!!

 7. loretta avatar
  loretta 01/02/2011 21:06:23

  ...αναμενουμε τις αντιδρασεις της συγγρου!!

  • anonymous avatar
   anonymous @ loretta 02/02/2011 00:43:35

   Καλά θα κάνουν να μην αντιδράσουν φανερά τώρα. Να κινήσουν τα νήματα υπόγεια να βγει μια απόφαση που να βολεύει και μετά να κρεμάσουν τους άθλιους με τα μανταλάκια.

 8. Αυγούστα avatar
  Αυγούστα 01/02/2011 21:25:53

  Κάτι είναι κι αυτό.
  Αλλά μήπως το ΣτΕ να προσπαθούσε να βρεί και άλλα αντισυνταγματικά που εφαρμόσθηκαν ετσιθελικά και ταλανίζουν κόσμο και κοσμάκη και ν' άφηνε τους μετανάστες για επιδόρπιο;

 9. JOHN avatar
  JOHN 01/02/2011 21:54:16

  Κινδυνευει να του χαλασει τη σουπα του ΓΑΠ και να του στερησει νεους πελατες!

 10. Γιώργος Γκ. avatar
  Γιώργος Γκ. 01/02/2011 21:58:52

  Α ρε μεγάλε (τρομάρα σου ) Ραγκούση. Δεν ήξερες δεν ρώταγες; Και είσαι και αντ' αυτού στον θίασο του ΓΑΠ. Περαστικά!!!!

  • loretta avatar
   loretta @ Γιώργος Γκ. 01/02/2011 22:27:39

   ...βλεπετε καμια αντιδραση στα ΜΜΕ????

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ loretta 01/02/2011 22:32:01

    Αυτό μπορεί να είναι προάγγελος πιέσεων στους Δικαστές. Ίσως πέσουν τα τηλέφωνα που λέει και ο φίλος ο ΠΠ παραπάνω...

    Ελπίζω να έχουν άντερα οι Δικαστές.

    • loretta avatar
     loretta @ ierofantis 01/02/2011 22:51:30

     και να πεσουν τηλεφωνα αυτους του ΣΤΕ δεν τους κουναει απο την θεση τους και ο θεος ο ιδιος...οποτε τι εχουν να φοβηθουν???(αν δεν κανω λαθος)

     • ierofantis avatar
      ierofantis @ loretta 01/02/2011 22:56:30

      Αυτούς ναι...

      Τις κόρες και τους γιούς τους όμως...;

 11. ierofantis avatar
  ierofantis 01/02/2011 22:03:22

  Παρατηρώ (διορθώστε με αν κάνω λάθος) ότι είναι ίσως η πρώτη φορά που Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας εισηγείται στην Ολομέλεια, αντισυνταγματικότητα σε κάποιο νόμο της Κυβέρνησης ΓΑΠ, εδώ δηλαδή και 16 μήνες.

  Η περίπτωση δεν είναι τυχαία. Μιλάμε για τον ένα εκ των ακρογωνιαίων λίθων της νεοταξικής πολιτικής ΓΑΠ και φίλων, με σκοπό την σταδιακή εθνική αλλοίωση και την άμβλυνση των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών της χώρας.

  Μπορεί να είναι τυχαίο...

  Μπορεί όμως να σηματοδοτεί και κάτι...

  Οψόμεθα.

  • Orestios avatar
   Orestios @ ierofantis 02/02/2011 00:01:10

   Προσεισμός ή απλή δόνηση για να έχουμε να λέμε?
   Θα δείξει.
   Ο μεγάλος πάντως έρχεται έτσι κι αλλιώς.

 12. αλλενάκι avatar
  αλλενάκι 01/02/2011 22:10:20

  Ας ξεκινήσει η αντιπολίτευση να βρει από τους καταλόγους των ψηφισάντων τους ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΓΚΑΓΚΑΡΟΥΣ με τις ΚΕΛΕΜΠΙΕΣ, τα ΣΑΡΙΚΙΑ και την "ΕΛΛΗΝΙΚΗ" συνείδηση που ψήφιζαν Καμίνι σωρηδόν στα εκλογικά τμήματα του κέντρου και πως πήραν αυτοί χαρτιά.

  Άλλωστε θα μιλούν άπταιστα ελληνικά θαρρώ και θα απαιτούν τα "ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ" τους...

  • loretta avatar
   loretta @ αλλενάκι 01/02/2011 22:43:38

   Σωστη αλλενακι..!!
   και στην θεσσαλονικη το ιδιο...πχ...μπουταρης βγηκε δημαρχος με 343 ψηφους ...

   απο την αλλη το χρονικο παραθυρο για ενστασεις δεν εχει κλεισει???

   • Βανζελ Παπαντό avatar
    Βανζελ Παπαντό @ loretta 01/02/2011 23:16:56

    έλα μωρέ, άμα ο άλλος ο μικροαστός δε σηκώθηκε από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει, ο Αμπντούλ σου φταίει που βγήκε ο Μπουτάρης με 343 ψήφους;

 13. H pena tis orghs avatar
  H pena tis orghs 01/02/2011 22:56:50

  Επιτέλους κάτι δουλεύει σε αυτή τη χώρα σωστά. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!!

 14. man8os avatar
  man8os 01/02/2011 22:59:01

  Μπραβο στο ΣΤΕ. Ειχαμε δωσει και απο εδω αγωνα, αλλα δεν εισακουσθηκαμε. Και η ΝΔ ειχε δεσμευτει πως θα τον καταργησει. Αλλα αυτο δεν ειναι αρκετο. Οσο ο νομος ειναι ενεργος θα πολλαπλασιαζονται οι Νομικες.

 15. loretta avatar
  loretta 01/02/2011 22:59:24

  σωστος και ενημερωμενος!!!

 16. zap-zap avatar
  zap-zap 01/02/2011 23:22:54

  Τι μπράβο και λοιπές αρλούμπες; το μνημόνιο συνταγματικό δεν το βγάλανε, καθαρίσανε για το ΠΑΣΟΚ.

 17. loretta avatar
  loretta 01/02/2011 23:33:16

  cant a girl dream????

 18. Βανζελ Παπαντό avatar
  Βανζελ Παπαντό 01/02/2011 23:42:34

  Να μη σου πω ότι άμα γίνουν εκλογές τώρα, η συμμετοχή θα είναι ακόμα μικρότερη

  • ierofantis avatar
   ierofantis @ Βανζελ Παπαντό 01/02/2011 23:47:44

   Εξαρτάται από το διακύβευμα και την ύπαρξη εναλλακτικής ή μη πρότασης στη βιούμενη πραγματικότητα.

   • Βανζελ Παπαντό avatar
    Βανζελ Παπαντό @ ierofantis 01/02/2011 23:53:35

    Πες μου τώρα ότι για την κυρα Μαρίκα που και πριν τις εκλογές και τώρα μετράει τα δεκάρικα για να πάρει καρότα για τη φασολάδα το διακύβευμα έχει αλλάξει. Ειδικά με τα Ζημενσο-κουκουλώματα, μάλλον περισσότερο σιχασιά παρά ενδιαφέρον νιώθει ο κόσμος. Βάλε και Αρούλη, Γιακουμάτο κλπ στην εξισωση και πες μου εσύ για την εναλλακτική σου πρόταση που θα σηκώσει κώλους από τον καναπέ

   • ierofantis avatar
    ierofantis @ ierofantis 02/02/2011 00:26:01

    Έχει αλλάξει...

    Πριν τις εκλογές του 2009, η κυρά Μαρίκα χρειαζόνταν λιγότερα ευρώ για την αγορά της ίδιας ποσότητας καρότων...

    Την κυρά Μαρίκα, τα καρότα την ενδιαφέρουν... Η Μιζενς και οι Αρούληδες δεν την πολυσυγκινούν... Εμάς ίσως, αλλά όχι την κυρά Μαρίκα.

    Αν τώρα βάλεις με το νού σου ότι τις πλειοψηφίες τις χαρίζουν οι Μαρίκες και όχι οι διανοούμενοι, το καρότο αυτομάτως αποκτά μεγάλη πολυτική αξία αγαπητέ...

 19. ΑΡΚΑΣ avatar
  ΑΡΚΑΣ 02/02/2011 00:03:50

  Φυσικά και το ΣΤΕ έχει δίκιο. Ο Ραγκούσης εφήρμοσε την οδηγία της ΕΕ για το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές. Μόνο που έκανε ένα λάθος.
  Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες για να έχεις το παραπάνω δικαίωμα πρέπει:
  Α. να είσαι υπήκοος ενός κράτους μέλους,
  Β. να έχεις ΝΟΜΙΜΗ διαμονή που να αποδεικνύεται από συμβόλαιο ενοικίου ή αγοράς ακινήτου, λογαριασμούς κλπ.
  Γ. να έχεις τα παραπάνω για ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 χρόνια,
  Δ. εάν δεν είσαι υπήκοος κράτους μέλους ισχύουν τα Β & Γ συν νόμιμα έγγραφα εργασίας, κάρτα ασφάλισης και φορολογική κάρτα δηλαδή ο αριθμός που είναι ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΜΗΝΑΣ, ΗΜΕΡΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ στο Δημοτολόγιο του νοσοκομείου που γεννήθηκες.

  Καμία απορία κανείς του ΤΣΥΡΙΖΑ?

  • anonymous avatar
   anonymous @ ΑΡΚΑΣ 02/02/2011 00:51:13

   Αυτό για τη δεκαετία δεν ισχύει. Εγώ ψηφίζω χρόνια στη Γερμανία σε δημοτικές κι ευρωεκλογές.
   Μάλιστα επιλέγω στις ευρωεκλογές να ψηφίζω γερμ. κόμματα και στις δημοτικές λέω στους δικούς μας να πηγαίνουν και να ψηφίζουν έστω κι άκυρο διότι ως παροικία καταγραφόμαστε και μπορούμε να πάμε να ζητήσουμε π.χ. μια αίθουσα για να κάνουν τα παιδιά μάθημα στα Ελληνικά.

   Οι δικοί μας βέβαια είναι στόκοι και δεν πάνε.

   • ΑΡΚΑΣ avatar
    ΑΡΚΑΣ @ anonymous 02/02/2011 11:12:00

    Στη Γερμανία όντως δεν ισχύει αυτό. Στο Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Ολλανδία ισχύει. Εξάλλου και η Γερμανία σκέφτεται πολύ σοβαρά τη μεταρρύθμιση στο θέμα αυτό λαμβανομένου υπόψη του προβλήματος πλέον με τους Τούρκους μετανάστες. Εξ ου και οι σχετικές δηλώσεις περί εθνικού κράτους το Σεπτέμβριο.

 20. Βανζελ Παπαντό avatar
  Βανζελ Παπαντό 02/02/2011 00:29:51

  Διαφωνώ. Και εν παση περιπτώσει μιλούσα για πριν τις τελευταίες εκλογές της αυτοδιοίκησης και το υποθετικό σενάριο επαναληπτικών εκλογών

 21. αμφισβητίας avatar
  αμφισβητίας 02/02/2011 00:38:58

  Ολοι βιαζεστε . Αφου ειπαμε θα αλαξουμε ειπαμε τοσ Συνταγμα επειγοντως.
  Το ζήτησε άλλωστε και ο ακατανομαστος

 22. οννεδ δεξαμενης avatar
  οννεδ δεξαμενης 02/02/2011 00:57:35

  Γιατι να μην το κυνηγαγε η Νεα δημοκρατια-εμεις!!-το θέμα αλλά κάποιο απλοί άνθρωποι.Η κοινωνάι έχει ξεπεράσει πια τα κόμματα που κοιμόνται..επιτέλους ώρα για ριζοσπαστικές κινήσεις!

 23. Σοφία avatar
  Σοφία 02/02/2011 10:52:54

  υπαρχουν ακομα λογικοι ανθρωποι σε καιριες θεσεις... προτεινω 'επιχειρηση σκουπα' και απαιτηση να πανε στις πρεσβειες τους και απο εκει σπιτι τους. και μετα καταγγελια οσων εμπλεκονται στο συγχρονο δουλεμποριο... εξω οσοι μπηκαν παρανομα στην Ελλαδα, σπουδασαν και μας προκαλεσαν απο το 1990 και μετα.

 24. ΒΙΣ avatar
  ΒΙΣ 02/02/2011 11:02:48

  Την απόφαση αυτή του ΣτΕ, που ξεφτιλίζει προσωπικά τον Νίκο Αλιβιζάτο, βασικό συντάκτη του Νομοσχεδίου και βασικό στέλεχος της Ελληνικής Επιτροπης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, θα πρέπει η ΝΔ να την κάνει σημαία.
  Δικαιώνεται πλήρως ο Σαμαράς.
  Αναμένουμε αντιδράσεις της ΝΔ...

 25. ΑΡΚΑΣ avatar
  ΑΡΚΑΣ 02/02/2011 11:12:40

  Κύριε Ζώη, που είστε;

 26. nikos petrou avatar
  nikos petrou 02/02/2011 13:08:47

  Ακόμα υπάρχουν ηλίθιοι που αγοράζουν ΤΑ ΝΕΑ?
  Για δικαστικό πραξικόπημα έκανε λόγο η ΔΟΛΟΙΑ εφημερίδα.

 27. Σφηκες ! avatar
  Σφηκες ! 02/02/2011 16:39:35

  Έδώ υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα με τον κυριο
  Συνταγματολόγο Βενιζέλο! Ο οποίος ΥπΟυργος Εθνικής
  Αμύνης, και το γράφω όλο για να το θυμηθεί τί είναι ο αμνήμων,
  αποφάσισε με βάση το νόμο Ραγκούση και την Ιθαγενοποίηση των
  εποικιστών , ότι έχουν δικαίωμα εισόδου στις ΜΗ παραγωγικές σχολές
  των Ενόπλων δυνάμεων και από φέτος με την τορπίλη που έβαλε στα
  θεμέλιά τους, θα εισαχθούν άν το επιδιώξουν στην Σχολή Ευελπίδων
  στην σχολή Ικάρων και στην Ναυτικών δοκίμων μαζί με όλες τις σχολές
  Υπαξιωματικών και εκείνες της Αστυνομίας. Η ΝΔ πρέπει να ανεβάσει
  το θέμα όσο είναι νωρίς, τουλάχιστον να μη έχουμε την πρώτη
  διείσδυση! ΤΟ θέμα της εκπαίδευσης και της εισόδου επικοιστών στις
  Σχολες είχε προκαλέσει παραιτήσεις στο ΝΑυτικο, και είχε προκαλέσει
  εκείνη την Βενιζέλεια απεχθή ρήση -απάντηση στην ερώτηση Κοραντή
  για το θέμα, αν ερωτήθηκε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων : -Η ηγεσια
  δεν έχει κανένα λογο! Οφείλουν να υπακούν, να πειθαρχούν
  και να υποτάσσονται! Και απ' ότι φαίνεται
  αυτό με την απόφαση του 4ου τμήματος του
  Συμβουλίου Επικρατείας, πρέπει να τελειώσει! Ειναι συνταγματικό
  ολίσθημα και οφείλουν να μην παραβιάσουν το συνταγμα, επειδή το
  θέλει ο "ελλειπής " κυριος Βενιζέλος! Aλλοιώς αγαπητοι Αρχηγοί,
  είστε υπόλογοι συναγματικής παρεκτροπής!
  Περιμένουμε και σας και την ΝΔ! Πάρτε θέσεις! Και για του λόγου το
  αληθές! 01/05/2010 στις 3:10 am “Απάντηση του ΥπεΘΑ στη ερώτηση
  Κοραντή ,σχετιkά με την εισαγωγή αλλογενών στις Στρατιωτικές
  σχολές.(από τα πρακτικά της Βουλής)
  http://www.parliament.gr/ergasies/showfile.asp?file=syne100429.txt
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Υπουργός Εθνικής Άμυνας): Κυρία Πρόεδρε,
  κανείς μουσουλμάνος στο θρήσκευμα Έλλην πολίτης δεν έχει ενταχθεί
  στο Σώμα των Ελλήνων Αξιωματικών, ούτε καν ως δόκιμος αξιωματικός,
  πολύ περισσότερο ως μόνιμος. Διότι δεν εθεωρείτο Έλλην το γένος και
  παραβιαζόταν το Σύνταγμα. Και δεν είχα προαποφασίσει τίποτα, γιατί
  αυτή είναι η πρώτη προκήρυξη εισαγωγής σε ανώτατες στρατιωτικές
  σχολές που υπογράφω ως Υπουργός. Και μόλις διαπίστωσα ότι ο νομικός
  σύμβουλος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατιωτικός
  δικαστής έχει διατυπώσει παρατήρηση για την αντισυνταγματικότητα
  του όρου να είναι υποψήφιος Έλληνας, όχι μόνο κατά την ιθαγένεια,
  αλλά και κατά το γένος, διέγραψα -ως όφειλα- με την
  ιδιότητα του Υπουργού και με την ιδιότητα του καθηγητή του
  Συνταγματικού Δικαίου τον κατάφωρα αντισυνταγματικό αυτόν
  όρο. (MB) (AM) Άρα δεν υπήρχε κάποια συνομωσία σε σχέση
  με το νομοσχέδιο που έγινε πρόσφατα νόμος του κράτους, ούτε η
  Κυβέρνηση ασκεί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων, κατά το Σύνταγμα
  και κατά την εντολή του ελληνικού λαού, με τη σύμφωνη γνώμη των
  Αρχηγών των επιτελείων. Δεν εξαρτώνται οι αποφάσεις της
  Κυβέρνησης από τη σύμφωνη γνώμη της στρατιωτικής ηγεσίας,
  η οποία δεν έχει καμία αντίρρηση εν προκειμένω, αλλά σε επίπεδο
  αρχής μιλώντας πρέπει να σας πω ότι θα ήταν τραγικό να
  καθιερώσουμε την αρχή της σύμφωνης γνώμης των Αρχηγών των
  επιτελείων, οι οποίοι υπακούν, πειθαρχούν,
  υποτάσσονται.. Γιατί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων την
  ασκεί ο ελληνικός λαός δια της Κυβέρνησης και άρχει
  τυπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κατάσταση
  στις Ένοπλες Δυνάμεις και πρέπει στις Ένοπλες Δυνάμεις να επικρατεί
  νομιμότητα, διαφάνεια, ισονομία, αξιοκρατία” Καταλάβaτε τον όρο που
  χρησιμοποίηση ο κυρ Βενιζέλος; να ΥΠΟΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
  Μιλαει για ΥΠΟΤΑΓΗ!!!! Ξερει ο άρχοντας του
  Φραπέ του Ρέλλου, αυτός, ο εξαμηνίτης, τί σημαίνει η λέξη
  “ΥΠΟΤΑΓΗ”!!! έρχεται να δέσει και μ΄ αυτό …το γλυκό! Μετά την
  επίκληση του αρχηγού του για την ανάγκη της ΠΑγκόσμιας
  διακυβέρνησης, στο συνέδριο του Εκονομιστ, αλλος ένας και μάλιστα
  ο…”έξυπνος” της παρέας, μιλάει για την ανάγκη ΥΠΟΤΑΓΗΣ του στρατου
  της Ελλάδος στους ηγέτες της Παγκόσμιας εξουσίας στους οποίους
  πρώτοι δηλωσαν υπηκοοι, πειθαρχημένοι,
  υποταγμένοι!

 28. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ avatar
  ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ 03/02/2011 01:10:35

  Τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ τὸ «προοδευτικὸν» (σὲ σχέσι μὲ τὸν συντηρητικότερο συνήθως Ἄρειο Πάγο) Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας ἀνεγνώρισε, ἔστω καὶ τὸ Δ' Τμῆμα του καὶ ἐν ἀναμονῇ τῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομέλειας, παρὰ τὴν λυσσαλέα πίεσι τῆς νεοταξικῆς ἐξουσίας γιὰ τὸ ἀντίθετο (πίεσις ἀνάλογος αὐτῆς τῆς βαυαροκρατίας κατὰ τοῦ Τερτσέτη καὶ τοῦ Πολυζωΐδη), τὰ αὐτονόητα, εἶναι ἐνθαρρυντικόν.

  Τὸ σημαντικὸν δὲ τῆς κρίσεως τοῦ ΣτΕ δὲν εἶναι ἡ ἀντισυνταγματικότης τῆς ψήφου τῶν ἀλλοδαπῶν (μὴ Ἑλλήνων πολιτῶν, δηλαδή). Αὐτὸ εἶναι αὐτονόητον. Προφανῶς, καταργεῖται εὐθέως ἡ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, ἐὰν οἱ Ἕλληνες πολίτες δὲν εἶναι αὐτεξούσιοι, ἀφοῦ γιὰ τὴν κυβέρνησί τους ἀποφασίζουν ξένοι. Πρόκειται γιὰ ὑποδούλωσι σὲ ξένο κατακτητή, εὐθεία κατάργησι τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων.

  Μόνη της ἡ ἀπαγόρευσις τῆς ψήφου τῶν ἀλλοδαπῶν δὲν θὰ ἐμπόδιζε ὅμως τοὺς προδότες. Ἤδη καταργοῦν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία καὶ τὸ δημοκρατικὸ πολίτευμα, χορηγώντας αὐθαιρέτως τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα στοὺς ξένους κατακτητές. (Ὁπότε, τότε, ἐφ᾿ ὅσον θὰ ἔχουν ὑπηκοότητα, αὐτονόητα θὰ ἔχουν καὶ δικαίωμα ψήφου. Ἁπλῶς τώρα οἱ προδότες ἤθελαν νὰ δώσουν δικαίωμα ψήφου στοὺς ξένους κατακτητές, πρὶν κἂν τοὺς «ἑλληνοποιήσουν» -μὴν χάνουμε χρόνο!)

  Τὸ ἐξόχως σημαντικὸν τῆς κρίσεως τοῦ ΣτΕ εἶναι ἡ ἀναγνώρισις ὅτι τὸ σύνταγμά μας προβλέπει ὅτι «ἡ κρατικὴ ἐξουσία ὑπάρχει καὶ ἀσκεῖται πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ ἔθνους, ὀντότητας ὑπερβαίνουσας χρονικὰ τὴν ἐν ζωῇ κοινότητα τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰ γεωγραφικὰ ὅρια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους». Ὅτι πρὸς τοῦτο ὁ νόμος ὀφείλει νὰ «διαφυλάσσει τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια». Καὶ ὡς ἐκ τούτου, ἡ ἄνευ «οὐσιαστικῶν προϋποθέσεων» χορήγησις ὑπηκοότητος σὲ ξένους εἶναι ἐπίσης ἀντισυνταγματική. (Πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτονόητον, ἐπίσης. Ἐὰν παραδώσουμε τὰ πολιτικὰ δικαιώματα ἑνὸς λαοῦ σὲ ξένους, εἴτε ὀνομάσουμε τοὺς ξένους «πολίτες» εἴτε ὄχι, εἶναι τὸ ἴδιο· ὁ λαὸς ὑποδουλώνεται σὲ ξένους.) «Οὐσιαστικὴ δὲ προϋπόθεσις» (συνταγματικῶς ἀναγκαία συνθήκη) γιὰ τὴν ἀπόδοσι ὑπηκοότητος εἶναι ἡ «ἐθνικὴ συνείδησις» ποὺ διαμορφώνεται μὲ «τὴν ἀποδοχὴ τῶν ἀξιῶν ποὺ συνάπτονται πρὸς τῶν ἑλληνισμὸ», κριτήριο τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἐξετάζεται ἀτομικῶς κατὰ περίπτωσιν. Ἀσφαλὲς δὲ κριτήριο ποὺ ἐξασφάλιζε τὰ παραπάνω, «κατ᾿ ἐναρμόνισιν πρὸς τὶς συνταγματικὲς ἐπιταγές», καθ᾿ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς ζωῆς τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνικοῦ κράτους ἦταν τὸ «δίκαιον τοῦ αἵματος (jus sanguinis)». (Καὶ δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἀντικειμενικὸν καὶ ἐπαληθεύσιμον κριτήριον.)

  Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά: Ὅλα τὰ ἔθνη, ἔτσι κι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἐλευθερία. Δικαιούμεθα πατρίδα ἐλεύθερη, ἀνεξάρτητη, αὐτοδιοικούμενη. Εἶναι τὸ ὑπέρτατο πολιτικὸ δικαίωμά μας. Καὶ ὅταν ἀπειλοῦνται τὰ ὑπέρτατα πολιτικά μας δικαιώματα, εὑρισκόμεθα ἐν πολέμῳ. Παίρνουμε τὰ ὅπλα.

  Ζήτω ἡ Ἐλευθερία!
  Θάνατος στοὺς προδότες!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.