#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/10/2011 11:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Όλη η αλήθεια για το Μεγάλο Κούρεμα!

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το «Κούρεμα» του ελληνικού χρέους!(Αποκλειστική συνέντευξη του ...ΠΑΣΟΚ στον Κώστα Ροδινό)

Ερώτηση 1: Τι είναι η αναδιάρθρωση του χρέους

Η αναδιάρθρωση του χρέους αφορά το λεγόμενο “hair cut” («κούρεμα») του χρέους, όπου ζητείται από τους πιστωτές που θα συμφωνήσουν να λάβουν μόνο ένα μέρος του κεφαλαίου τους. Ουσιαστικά οι πιστωτές συμφωνούν να χάσουν μέρος από τις μελλοντικές πληρωμές που θα εξασφάλιζε το μη αποπληρωθέν δάνειό τους.

Ερώτηση 2: Πως γίνεται αναδιάρθρωση;

Η αναδιάρθρωση μπορεί να λάβει δύο μορφές:

- είτε, πρώτον, έκδοση νέων ομολόγων που αντικαθιστούν τα παλαιά με μικρότερη ονομαστική αξία (στην Αργεντινή έφθανε και μέχρι το 67% των παλαιών) και υψηλό επιτόκιο,

- είτε, δεύτερον, διατήρηση των υφιστάμενων με μικρότερο επιτόκιο και παράταση των προθεσμιών λήξης. Και οι δύο εκδοχές είναι, βεβαίως, ίσης εν τέλει αξίας.

 Ερώτηση 3: Ποιο είναι το ύψος της αναδιάρθρωσης;

Εξαρτάται από τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας να αποπληρώσει το διακανονιζόμενο χρέος και να παράγει ικανά πρωτογενή πλεονάσματα στο άμεσο μέλλον. Επίσης, εξαρτάται από τις ευρύτερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η χώρα για την υλοποίηση σκληρών μέτρων που θα εξασφαλίζουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Με άλλα λόγια, και για την αναδιάρθρωση επιβάλλονται σκληροί όροι από τους δανειστές της χώρας, προκειμένου οι τελευταίοι να συμφωνήσουν.

Ερώτηση 4: Τι γίνεται με τη διασπορά και την ετερογένεια των πιστωτών;

Σημαντικό πρόβλημα είναι η μεγάλη διασπορά και η ετερογένεια των πιστωτών και το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι θα συμφωνήσουν όλοι, πολύ περισσότερο καθώς ελλοχεύει το κίνητρο για κάποιον πιστωτή να μη συμφωνήσει με τους υπόλοιπους ώστε να εκβιάσει προνομιακή μεταχείριση.

Ερώτηση 5: Υπάρχουν νομικά προβλήματα;

Επιπλέον παρουσιάζονται ισχυρά νομικά προβλήματα καθώς είναι πιθανό μέτοχοι των τραπεζών που κατέχουν τα ελληνικά ομόλογα και οι οποίες θα συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση, να στραφούν κατά των διοικήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην τοπική – εθνική νομοθεσία

 Ερώτηση 6: Τι γίνεται μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας…

Η συμφωνία αναδιάρθρωσης δεν επιτυγχάνεται σε λίγες μέρες. Συνήθως χρειάζεται πολλούς μήνες, ανάλογα με το ύψος του χρέους, το εύρος του διακανονισμού αλλά και τον αριθμό ή το είδος των πιστωτών. Ωστόσο η περίοδος αυτή είναι καταστροφική για την οικονομία και ιδιαίτερα επώδυνη για τους πολίτες, καθώς η πραγματική οικονομία διανύει την κρίση πλήρως εκτεθειμένη και απροστάτευτη.

Ερώτηση 7: Πόσο διάστημα μπορεί να μεσολαβήσει μέχρι την υπογραφή της συμφωνίας;

Μπορεί να φτάσει και τους 40 μήνες (η περίπτωση της Αργεντινής). Επικρατούν συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής ζούγκλας, καθώς οι πολίτες επιβιώνουν σε ένα κράτος που έχει καταρρεύσει, χωρίς πόρους και με έλλειψη κάθε σταθεράς.

Ερώτηση 8: Ποιες είναι οι άμεσες  επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση

- Η πιο χαρακτηριστική από τις επιπτώσεις, με άμεσο αντίκρυσμα στην ευρύτερη οικονομία και τους πολίτες, είναι η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, που συνεπάγεται πλήρη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, εκτίναξη των επιτοκίων δανεισμού, δέσμευση καταθέσεων και εν τέλει χρεοκοπία τραπεζών που, μετά τις απώλειες από το hair cut, δεν θα έχουν ικανά κεφάλαια για να λειτουργήσουν.

- Μαζί με τις τράπεζες, πλήττονται και οι άλλοι κάτοχοι ομολόγων ή μετοχών τραπεζών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικά ταμεία, μικρομέτοχοι κ.ά.

Ερώτηση 9: Ποιες είναι οι έμμεσες επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση;

- Πτώση του € και περαιτέρω του εθνικού νομίσματος

- Απώλεια κεφαλαίου για όσους έχουν καταθέσεις σε τράπεζες που τυχόν οδηγηθούν σε χρεοκοπία

- Απώλεια εισοδήματος στις χώρες στις οποίες εδρεύουν οι πιστώτριες τράπεζες καθώς θα προκληθούν δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες τους.

Ερώτηση 10: Ποιο είναι το κόστος της αναδιάρθρωσης:

Στην περίπτωση της Αργεντινής έχει εκτιμηθεί ότι το κόστος της αναδιάρθρωσης  ήταν 33% περισσότερο από το αρχικό χρέος που αναδιαρθρώθηκε!

Ερώτηση 11: Ποιες θα είναι οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις;

Το ύψος της συνολικής τελικής επιβάρυνσης θέτει τη χώρα που προβαίνει σε αναδιάρθρωση σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, τόσο σε επίπεδο διεθνών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων όσο και σε επίπεδο σχέσεων με τις διεθνείς αγορές.

Χαρακτηριστικά η Αργεντινή δέχθηκε τεράστιες πολιτικές πιέσεις με στόχο την εξυπηρέτηση των πιστωτών της. Οι πιέσεις αυτές ήταν διακρατικές ενώ στην ίδια κατεύθυνση λειτούργησαν και οι τράπεζες των χωρών του G7 μέσω του περιορισμού των πιστώσεων για εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Όλα αυτά οδηγούν μια χώρα σε ομηρία και την οικονομία σε ασφυξία.

Ερώτηση 12: Τι επιπτώσεις θα έχει η αναδιάρθρωση για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδος;

Μετά την αναδιάρθρωση επέρχεται μεγάλη μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας, που καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε προσφυγή στις διεθνείς αγορές για δανεισμό (απευθείας ή μέσω διάθεσης ομολόγων).  Η Αργεντινή μέχρι σήμερα δεν έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές παρά το γεγονός ότι στην τριετία μετά το 2005 παρουσίασε μέσο ρυθμό ανάπτυξης 8%. Ακόμη, λοιπόν, και αν διακανονιστεί το παλιό χρέος, παρουσιάζεται το φαινόμενο να αδυνατεί η χώρα να χρηματοδοτηθεί για τις τρέχουσες ανάγκες της (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής μισθών-συντάξεων, των δημοσίων επενδύσεων κλπ.), σε τρόπο ώστε να αναπαράγεται το αδιέξοδο σε φαύλο κύκλο υπερχρέωσης και κρίσης.

Ερώτηση 13: Τι γίνεται μετά την αναδιάρθρωση;

Η αναδιάρθρωση του χρέους καταλήγει ουσιαστικά στην έκδοση νέων ομολόγων που και αυτά θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές. Η ανισορροπία που μπορεί να προκληθεί από τις κερδοσκοπικές κινήσεις έναντι αυτών των ομολόγων παραμένει. Η εκτίναξη των spreads δεν αντιμετωπίζεται, ούτε και, περαιτέρω, η άνοδος των επιτοκίων δανεισμού στη χώρα.

Συμπέρασμα:

- Η αναδιάρθρωση του χρέους καταλήγει σε επιβάρυνση μεγαλύτερη από το αρχικό ποσό τους διακανονιζόμενου χρέους

- Οι επιπτώσεις στο εθνικό οικονομικό σύστημα είναι άμεσες και συμπεριλαμβάνουν μεγάλη κρίση ρευστότητας και χρεοκοπία τραπεζών

- Οι επιπτώσεις στο διεθνές οικονομικό σύστημα εγείρουν τεράστιες πολιτικές πιέσεις για ικανοποίηση των πιστωτών

- Οι πιέσεις αυτές αφορούν τόσο την πολιτική διαπραγμάτευση για το διακανονισμό του χρέους όσο και τις άμεσες διεθνείς οικονομικές συναλλαγές της χώρας

- Η χώρα τίθεται σε δυσμενή θέση στο πλαίσιο των διεθνών πολιτικών και οικονομικών της σχέσεων

- Η χώρα ουσιαστικά εξοβελίζεται από τις διεθνείς αγορές

(Τις ερωτήσεις έγραψε ο Κώστας Ροδινός

Τις απαντήσεις τις έχει δώσει το ΠΑΣΟΚ  στις 11 Ιουνίου 2010

http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/9a6fb6eb-8b3d-43c3-9f46-ffc00ee8181e )

ΣΧΟΛΙΑ

 1. alakran avatar
  alakran 25/10/2011 12:19:06

  Επιτρέψτε μου κ.Ροδινέ να συμπληρώσω το ερωτηματολόγιο:
  Eρώτηση 14:Πόσους ανθρώπους,κύριοι του Πασοκ, πιστεύετε ότι μπορεί να μεταφέρει ένα ελικόπτερο?

  • leon avatar
   leon @ alakran 25/10/2011 16:15:05

   5.ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ 4.ΓΑΠ-ΜΠΕΝΙ-ΠΑΓΚΑΛΟ..........

   • Ρομαντικος avatar
    Ρομαντικος @ leon 25/10/2011 19:24:42

    λογω εκτοπισματος των 2 τελευταιων....

 2. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 25/10/2011 12:24:08

  Κώστα μου να κάνω μία λαϊκή περίληψη;

  To Κούρεμα είναι καλό, ανάλογα με το ποιος κουρέυεται και ποιός κουρεύει. Εγώ ζητάω να κουρέψουμε ΟΛΟ το εξωτερικό χρέος και να χρησιμοποιήσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία για ρευστότητα, για δικό μας κεφάλαιο κίνησης.

  Αυτοί κουρέυουν τις εσωτερικές κυρίως υποχρεώσεις (άλλες σωστά, άλλες λάθος, αδιάφορο), ελαχιστοποιούν το ξένο (δικο τους) κούρεμα, παίρνουν τα περιουσιακά στοιχεία για πάρτη τους, και χρησιμοποιούν την απειλή με παροχής κεφαλαίου κίνησης (πχ 6 η δόση) για εκβιασμό.

  Στο πρώτο τους πηδάμε (λιγάκι αλλά φταίνε) και μένουμε φτωχοί και ελεεινοί στα πόδια μας.

  Στο δεύτερο μας πηδάνε παρατεταμένα, αφού μας έχουνε δέσει, και μας αφήνουν φτωχότερους και ελεεινότερους να κρεμόμαστε από τα τέτοια τους.

  Συγγνώμη για τα σεξουαλικά... ΠΩΣ αλλιώς να το πώ για να βγουν οι πολιτικοί μας και να πουν "δις ιζ Πάρτα". Δίνω το σπίτι μου για να έχω Ελληνικό κράτος. Δεν το δίνω για να με πηδάνε οι ξένοι (αφού το έχουν πάρει).

  • ΝΑΥΤΗΣ avatar
   ΝΑΥΤΗΣ @ archaeopteryx 25/10/2011 16:14:35

   "Δίνω το σπίτι μου για να έχω Ελληνικό κράτος."
   Οχι σαν κι αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα ! (Τέτοιο δεν το θέλω, αφού αυτό θα έφερε μέχρι εδώ...) Γιατί έτσι θα μείνουμε φτωχοί και ελεεινοί, και θα σουρνώμαστε για πάντα ...

  • Κώστας Ροδινός avatar
   Κώστας Ροδινός @ archaeopteryx 25/10/2011 16:45:18

   Αρχαίε,
   το σύνολον του εξωτερικού χρέους δεν μπορεί να κουρευτεί, γιατί είναι .....ανεπίδεκτα κουρέματος:
   -το χρέος που έχουμε προς το ΔΝΤ
   -τα διακρατικά δάνεια που πήραμε από την ΕΕ στο πλαίσιο του μνημονίου
   -τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που διακρατεί η ΕΚΤ

   Αρα, τι απομένει;

   • archaeopteryx avatar
    archaeopteryx @ Κώστας Ροδινός 25/10/2011 17:04:25

    δεν υπάρχουν οι λέξεις "δεν μπορεί" σε αυτές τις δουλειές Κώστα. Ακόμα και για χρέος που έχουμε στο ΔΝΤ. Μπορεί να μην με αφήσει το ΔΝΤ να πλησιάσω την Παλτεία Συντάγματος, αλλά το "δεν μπορεί" δεν υφίσταται, trust me.

    Όταν δεν έχεις, δεν πληρώνεις, και όταν εξηγήσεις στον αντισυμβαλλόμενο ότι δεν το συμφέρει, σκούζει, αλλά αυτός "δεν μπορεί"να κάνει αλλιώς. Εκτός εάν ο Ράϊχενμπαχ έρθει με Βερμαχτ. Αν έχει μπει στην χώρα κάποια Βέρμαχτ, η καιροφυλακτεί με Τουρκικές στολές, τότε μόνο υπάρχει "δεν μπορει", και πάλι μετριασμένο απο το ...ΕΑΜ, ή από τον φόβο κάποιου ΕΑΜ. Μην φοβάσαι... Είναι πιο χεσμένοι από ότι εμείς. Δεν θα πώ "δεν πληρώνω" θα πώ "δεν έχω τώρα, έλα όταν έχω". ΚΙ αν είσαι έτοιμος να πληρώσεις το βραχυπροθεσμο τίμημα (διαδικαστικά ΚΑΙ επί της ουσίας) όλα πάνε χάλια, αλλά καλύτερα από το να σου κάνουν μόνιμη αφαίμαξη.

    Τι τα λέμε τώρα αυτά στον αέρα... Αυτά τα λένε με καφεδάκι.

    • Κώστας Ροδινός avatar
     Κώστας Ροδινός @ archaeopteryx 25/10/2011 17:26:52

     Any time!
     Το καφεδάκι εννοώ και δεν θα είναι της παρηγοριάς!!!

    • Κώστας Ροδινός avatar
     Κώστας Ροδινός @ archaeopteryx 25/10/2011 17:31:41

     φρέσκια είδηση:
     Η ΕΚΤ έχει ελληνικά ομόλογα αξίας 60 δις τα οποία όμως απέκτησε έναντι 45 δις.
     Η πρόταση που έπεσε είναι να τα δώσει στην τιμή που θα απέκτησε.

   • Απορία avatar
    Απορία @ Κώστας Ροδινός 25/10/2011 17:07:35

    Εκτός ευρωζώνης, όλα κουρεύονται.

    Δεν υπάρχει σωτηρία εντός ευρωζώνης (όσο υπάρχει αυτή). Αρχίστε να τυπώνετε δραχμές. Χτες.

    Θα σας πάρουν και σας με τις λεμονόκουπες όταν του χρόνου τέτοια εποχή μπορεί να μην έχουμε τεχνικά χρεωκοπήσει ως κράτος (όχι ότι και αυτό είναι απίθανο δηλαδή), αλλά σίγουρα θα έχουμε χρεωκοπήσει πρακτικά ως πολίτες.

    Δεν μαζεύεται πλέον το χρέος με τίποτα.
    Σήμερα, ή κάποιος είναι με τους νταβατζήδες και τη σωτηρία των κεφαλαίων τους ή κάποιος είναι υπερ της σωτηρίας της πατρίδας.
    Και τα δύο παραπάνω, μαζί, δεν γίνεται να επιτευχθούν υπο τις παρούσες συνθήκες. Όποιος σώσει τους νταβατζήδες, αυτός θα φαγωθεί πρώτος από αυτούς...

    Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα διαλυθεί αυτό το γοτθικό μπορδέλο που λέγεται ευρωζώνη και ότι έτσι θα γλιτώσει κι ο λαός από τα ναζιστικά μαρτύρια που του ετοιμάζουν.

 3. NIK THE GREEK avatar
  NIK THE GREEK 25/10/2011 12:57:35

  Αστα και βραστα,αστα και χιεστα.
  Αν η Αργεντινη εκανε 40 μηνες να ρυθμισει το χρεος των 69 δις,η Ελλαδα ποσους θα κανει για το δικο της πουειναι 370 δις?
  Παρτε το χαμπαρι ολοι αυτοι οι οικονομολογιζοντες λενε μπουρδες εσκεμενες,ενα κομμα ΜΠΑΤΣΟΚ δεν τα ειπε αυτα ετσι γιατι του κατεβηκε,το εγκλημα ηταν προμελετημενο τα παντα εχουν ξεπουληθει, η Ελλαδα μας θα σερνεται στο διηνεκες και θα υποφερει αν δεν υπαρξει αντιδραση και μαλιστα βιαιη απο τα κομματα και τον λαο.Γι αυτο επιτελους εκει στην ΝΔ αντιδραστε ζωηρα πριν ο λαος παρει τα πραγματα στα χερια του,γιατι τοτε η κατασταση θα ειναι ανεξελεγκτη,σας το ειπα πολλες φορες και για να μην καταντησω επαναλαμβανομενος.και-

 4. Diamond Angel avatar
  Diamond Angel 25/10/2011 13:48:46

  Καλημέρα κύριε Ροδινέ. Με πολύ σαφή και κατανοητό τρόπο, μας εξηγείτε την πραγματικότητα και το τι μέλλει γενέσθαι........Είναι φανερός ο εσκεμμένος και δόλιος σκοπός της λεηλασίας της χώρας και του ίδιου πλουτισμού των άθλιων και προδοτών κυβερνώντων. Βιώνουμε τον χειρότερο εξευτελισμό , την μεγαλύτερη παρακμή, από το '40 και μετά. Εδώ θα συμφωνήσω και με τον Νικ πιο πάνω , ως προς την τακτική της ΝΔ. Βγείτε και καταγγείλετε ξεκάθαρα ,την υποδούλωση που έρχεται και ότι δεν αναγνωρίζετε καμμία συμφωνία που να θέλει τη χώρα υποτελή και υπό επιτροπεία . Τονώστε το καταρρακωμένο εθνικό φρόνημα και την κουρελιασμένη αξιοπρέπειά μας ! Ψυχική ανάταση είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Να μη νοιώθουμε μόνοι και γραφικοί όλοι εμείς που λέμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.......

 5. Dora avatar
  Dora 25/10/2011 14:21:07

  Αυτη ειναι φατσα!!!!!!
  Οι καλοι οικονομικα καιροι περασαν και μαζι τους εφυγαν κι οι αρσενικοι που ηταν αντρες! Καλα,καλα ξερω,εκτος θεματος,ασε μας στον πονο μας,κλπ,κλπ.Αλλα μηπως κι ο Γιουλ Μπρυνερ εντος θεματος ειναι???
  Κουκλος,ας ονειρευτουμε μερικες....

 6. Homo Problematicous avatar
  Homo Problematicous 25/10/2011 15:00:07

  Εξαιρετικά χρήσιμες όλες οι αναλύσεις, αλλά ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινότητά μας ;

  Εγώ, να πούμε, τί να κάνω ;

  Να κλείσω τραπέζι στο Altamira ή να ανάψω θερμοσίφωνα ;

 7. zame avatar
  zame 25/10/2011 15:00:14

  η προκλητικη επικινδυνοτητα της ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ εφτασε στους 7 ουρανους..που εκει καπου στο βαθος σαν να φαινεται καποιο φως ? η ..η λαμψη απο την φωτια του πολεμου..?
  αυτο το “δις ιζ Πάρτα”

  η ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΗ προσέγγιση στον Πλούτο απο τον ανθρωπο ηταν δεδομένη & κατα μια εννοια επιβεβλημένη ..σε ολη την ιστορία..
  και τώρα γιατί όχι και η ΚΡΙΣΗ
  (εστω και αν την προκάλεσαν αυτοί που τον κατέχουν )
  αφού το "ΛΙΠΟΣ" πλημύρισε τα κόκκαλα τους αδρανοποιώντας τα εγκεφαλικά τους κύτταρα ..
  εκτός & αν ολα αυτα είναι στα πλαίσια επιτάχυνσης της ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ...στα ανθρώπινα ορθολογικά κεκτημένα..μιας στοιχειώδους ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
  ( συνειδητά οργανα του κακού που οδηγούν σε έκρηξη που ισως να βλάψει και τους ιδιους & ακρως επικίνδυνα ασχετοι..οι εντόπιοι χειρισμοι..που φανταζουν ως μπαμπουλας στο εσωτερικο & μυρμήγκια στο εξωτερικο)
  οπως ειπε σε δηλωση του ο Μ.

 8. drider avatar
  drider 25/10/2011 15:31:14

  Δεν ξέρω τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ, αλλά επιτέλους παραδεχτείτε το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση για το χρέος έχει αρχίσει πριν από την 21 Ιουλίου και τη σχετική συμφωνία. Το ότι δεν γίνεται με δικιά μας πρωτοβουλία είναι το εγκληματικό, όχι το γεγονός ότι γίνεται...

  Όλα τα άλλα είναι απλώς συζήτηση να γίνεται. Επίσης δεν βλέπω προς το παρόν το σύνολο των αρνητικών συνεπειών που περιγράφονται στο άρθρο (π.χ. δεν έχουμε δει - ακόμα - απαγόρευση/περιορισμό στο ποσό των αναλήψεων κτλ.).

  Μπορεί να κάνω λάθος - παρακαλώ διορθώστε με!

 9. zame avatar
  zame 25/10/2011 19:11:18

  ( Δεν θα πώ “δεν πληρώνω” θα πώ “δεν έχω τώρα, έλα όταν έχω”.)
  xm...σωστα. αν & το προβλημα-υπεδιογκωσης-αλλα και τον λογαριασμο ..τον ΠΡΟΣΔΟΚΗΣΑΝ & υπολογισαν.. οι "μηχανισμοι κερδοσκοπιας" & οχι τα θυματα-δανειζομενοι.
  αυτο ακριβώς βιώνω & εγω...(οπως & οι περισσοτεροι φανταζομαι)
  ελα μου όμως ότι κανουν οτι μπορουν για να καταστρέψουν εντελως το περιβάλλον της αγορας.. από όπου θα μπορούσα εν δυνάμει.. να αντλήσω & να περισσεψω ..μεσω της εργασιας ..τα χρήματα που να ΘΕΛΩ έστω.. να τους δώσω.?
  γιαυτο παω λιγο παρακατω και λεω πως ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ ουτε ΟΛΟ το ΧΡΕΟΣ & να διαγραφει..με τετοιες συνθήκες που διαμορφώνουν..ουτε του αγιου..π##@#ου...ΔΕΝ
  & απο εδω αρχινα να γινεται δια γυμνου οφθαλμου & κυριολεκτικα ΞΕΤΣΙΠΟΤΑ ...ορατος ο στοχος των αθλειων..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.