02/04/2010 17:19
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Έως και δύο μισθούς χάνουν πάνω από 600.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Εκδόθηκε τη Μ.Πέμπτη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εγκύκλιος για την εφαρμογή της νέας εισοδηματικής πολιτικής στο Δημόσιο με τις περικοπές σε επιδόματα και δώρα.

Μόλις έκλεισαν οι δημόσιες υπηρεσίες, το υπουργείο Οικονομικών έστειλε την εγκύκλιο για τις περικοπές των επιδομάτων από 7% ως 12% στους δημοσίους υπαλλήλους, στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς και την παρακράτηση επιπλέον 150 ευρώ κάθε μήνα για να καλυφθούν αναδρομικά από τον Ιανουάριο οι περικοπές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε και απέστειλε ο υφυπουργός Οικονομικών, Φ.Σαχινίδης, τίθεται πλαφόν 5.981 ευρώ, που είναι ο νέος μισθός των γενικών γραμματέων για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, εκτός από τους δικαστικούς, για τους οποίους ισχύει ειδικό μισθολόγιο.

Το ανώτατο ύψος των αμοιβών ισχύει πλέον για όλους, ενώ όσοι παίρνουν περισσότερα ή έχουν αμοιβές από δύο δουλειές του Δημοσίου θα χάσουν τα επιπλέον χρήματα. Από το πλαφόν εξαιρούνται οι δικαστικοί λειτουργοί, για τους οποίους όμως οι περικοπές επιδομάτων είναι κατά πολύ υψηλότερες.

Οι μειώσεις επιδομάτων έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους και αντιπροέδρους των ΝΠΔΔ, τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη ΔΣ των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, σε ΝΠΔΔ και σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται, σύμφωνα με τον οργανισμό τους, τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους.

Ειδικότερα:

* Μειώνονται 12% όλα τα επιδόματα, αποζημιώσεις και αμοιβές των εργαζόμενων στο Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ και τα Σώματα Ασφαλείας.

Αφορά και τα επιδόματα των πρώην ειδικών λογαριασμών, υπηρεσίας αλλοδαπής, ειδικό επιμίσθιο εκπαιδευτικών για υπηρεσία αλλοδαπής, έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ, μηνιαία αποζημίωση για οδοιπορικά όσων διατίθενται στα γραφεία βουλευτών, επίδομα πληροφορικής, επίδομα θέσης ευθύνης, επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών, νοσοκομειακό και τροφής, προσωπική διαφορά 176 ευρώ, προσωπική διαφορά λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, επιδόματα ειδικών μισθολογίων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών και Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης.

Εξαιρείται η αποζημίωση από υπερωριακή εργασία.

* Μείωση 30% στα επιδόματα εορτών Πάσχα, Χριστουγέννων και αδείας. Οι περικοπές σε αποδοχές (12%) και επιδόματα εορτών και αδείας (30%) ισχύουν και για όσους απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου και ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και δικηγόρων με σύμβαση έμμισθης εντολής) του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση όσους έχουν σύμβαση μίσθωσης έργου.

Στις αποδοχές που μειώνονται δεν εντάσσονται οικογενειακά επιδόματα, χρονοεξέλιξης, ανθυγιεινό ή επικίνδυνο, μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αν στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δεν καταβάλλονται επιδόματα ή πρόσθετες αμοιβές αλλά μόνο ο ενιαίος μηνιαίος μισθός, τότε αυτός περικόπτεται 7%.

Σε ποσοστό 20% κόβονται και τα επιδόματα των δικαστικών.

* Των περικοπών εξαιρούνται οικογενειακά και προνοιακά επιδόματα, ειδικών συνθηκών κ.λπ., τα οποία καταβάλλονται στο ύψος που ήταν στις 31.12.2009. Οι μειώσεις αφορούν τις μεικτές ακαθάριστες αποδοχές, ενώ αν οι περικοπές δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα, θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά με την επόμενη μισθοδοσία, δηλαδή στα τέλη Απριλίου.

Εκτός των αποδοχών, οι περικοπές επεκτείνονται και σε διαιτητικές αποφάσεις ή ατομικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνία.

Η μείωση 7% αφορά και αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους και αντιπροέδρους ΝΠΔΔ, προέδρους, αντιπροέδρους και μέλη Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, καθώς και προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και εκτελεστικά μέλη ΔΣ των ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ η επιχορηγούμενα τουλάχιστον 50% από τον προϋπολογισμό ή Δημόσιες Επιχειρήσεις.

Κι αν τα αιρετά όργανα είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι και επιλέξουν τις αποδοχές της οργανικής θέσης, τότε θα πραγματοποιείται η μείωση που προβλέπεται για τις αποδοχές αυτές.

* Μειώνονται 50% οι αποζημιώσεις σε μέλη συλλογικών οργάνων διοίκησης ΝΠΔΔ και μέλη ΔΣ των ΝΠΙΔ.

* Οι περικοπές δεν αφορούν εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει μόνο του ή από κοινού με νομικά πρόσωπα κάτω του 50% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τις τράπεζες.

Επειδή οι μειωμένες αποδοχές γίνονται από τον Μάρτιο και μετά, η διαφορά που προκύπτει για το διάστημα από την αρχή του έτους θα κρατηθεί το πολύ μέχρι 8 μήνες και αναλόγως του ποσού αυτής (αφορά μεικτές αποδοχές μετά την αφαίρεση των κρατήσεων) και το αργότερο μέχρι 31.12.2010.

Αν ο δημόσιος υπάλληλος έτυχε και πήρε σύνταξη στο διάστημα αυτό, τότε η διαφορά λόγω της μείωσης των αποδοχών θα παρακρατηθεί από τη σύνταξή του ή σε περίπτωση μεταβίβασης από τη σύνταξη των μελών της οικογένειάς του.

* Μπαίνει πλαφόν στις μεικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και στις πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ύψους 5.981,40 ευρώ για δημοσίους υπαλλήλους, γενικούς και ειδικούς γραμματείς κ.ά. Το αντίστοιχο ανώτατο όριο, που ίσχυε από το 2008, ήταν 6.586,01 ευρώ, όσο και εκείνο του προέδρου του Αρείου Πάγου. Για τον τελευταίο, όπως και για τους δικαστικούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, το πλαφόν είναι 8.594,40 ευρώ λόγω των αναδρομικών που πέτυχαν δικαστικά προ διετίας.

Για τους γιατρούς του ΕΣΥ το πλαφόν μειώνεται σε 6.196,89 ευρώ από 6.500,89 ευρώ.

Στο πλαφόν δεν συνυπολογίζονται επίδομα αλλοδαπής, αλλά λαμβάνονται υπόψη αποζημιώσεις από υπερωριακή απασχόληση, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα ή συντάξιμες αποδοχές.

Το πλαφόν του γενικού γραμματέα ισχύει και για αιρετά όργανα ΟΤΑ, διοικήσεις ΝΠΔΔ, Ανεξάρτητων Αρχών, ΝΠΙΔ που επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό.

* Στις 40 ώρες από 60 ορίστηκε το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας από 1.3.2010. Οι υπερωρίες (εξαιρέσιμες και νυχτερινά) θα φτάνουν μέχρι 60 ώρες από 90 για γραφεία Προέδρου Δημοκρατίας, προέδρου και αντιπροέδρου κυβέρνησης, υπουργών και αναπληρωτών υπουργών, υφυπουργών, γενικής γραμματείας κυβέρνησης, γραφείων βουλευτών και ευρωβουλευτών, πολιτικών κομμάτων, επιτρόπου στην ΕΕ.

Στις 50 από 70 οι ώρες για γραφεία γενικών και ειδικών γραμματέων, διοικητών και υποδιοικητών Ασφαλιστικών Οργανισμών.

* Τα συλλογικά όργανα θα συνεδριάζουν εντός του κανονικού ωραρίου και δεν θα παίρνουν καμιά πρόσθετη αμοιβή. Ορίζεται στα 50 ευρώ ανά συνεδρίαση η αποζημίωση και μέχρι 50 συνεδριάσεις μηνιαίως για ιδιώτες μέλη συλλογικών οργάνων.

Κατ' εξαίρεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δημοσίου, μπορεί να γίνονται συνεδριάσεις εκτός ωραρίου με αποζημίωση μέχρι 400 ευρώ για πρόεδρο και 300 ευρώ για μέλη και γραμματείς τον μήνα κι εφόσον συμμετάσχουν σε τέσσερις συνεδριάσεις.

Οι πρόσθετες μηνιαίες αποδοχές δεν μπορεί να ξεπερνούν το 25% από 50% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου μαζί με τα επιδόματα.

* Μειώνεται 12% και το επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών από 15.3.2010, το οποίο για τους πρώτους δυόμισι μήνες του έτους ορίστηκε σε 316,96 ευρώ. Σταθερά στα 440-624 ευρώ το επίδομα αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης και 700,48 ευρώ πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών, ενώ για το ΝΣΚ είναι 440-880 ευρώ και 700,48 έως 836 ευρώ αντίστοιχα.

Μειωμένη 12% στα 374,08 ευρώ η μηνιαία αποζημίωση όσων εργάζονται σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων.

* Στα 394,24 ευρώ το ειδικό επίδομα αντικατάστασης οργάνων των μουσικών, 63,29 ευρώ των ειδικών συνθηκών, 516,74 -723,01 ευρώ επιφυλακής γιατρών ΕΣΥ.

* Στις 60 οι ημέρες εκτός έδρας, στα 500 (300 για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων) χιλιόμετρα οι μετακινήσεις, 160 (από 120) και 120 (από 80) χιλιόμετρα οι διανυκτερεύσεις, 50 χιλιόμετρα για αιρετούς κ.λπ.

* Μειώνονται τα ποσοστά του επιδόματος αλλοδαπής στο 20-40%.

Newsroom ΔΟΛ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. neotera avatar
  neotera 02/04/2010 19:12:27

  Ξυπνάτε λακαμάδες ! Δεν έχουν σχέση τα μέτρα κατά του πληθυσμού με το συμμάζεμα των δημοσιονομικών μας. Τα μεγέθη απέχουν παρασάγκας. Ιδίως όταν δεν καταργούν το νόμο "περί ευθύνης υπουργών", ούτε τη δυνατότητα να ποντάρουν τα χρήματα των ταμείων για τις συντάξεις και τα φάρμακά μας, αλλά και το δανεισμό του κράτους, στις αγορές των "περιούσιων" αλογομούρηδων.

 2. salmonellas avatar
  salmonellas 02/04/2010 20:11:57

  Αυτο θα πει παλληκαρι. Περιμενε να κλεισουν οι υπηρεσιες, για να βγαλει το φετφα. Πως σε ειπαμε αγορι μου, θυμισε μου το ονοματακι σου, θελω να βγαλω κανενα βαφτιστηρι με το ονοματακι σου για να θυμουνται ολοι οτι η χωρα εφτιαξε γενναιους, αλλα εφτιαξε και κιοτηδες, χεστες, βλακομετρα, χαμαντρακια, καθυστερημενους και κωλογλυφτες. Η θυσια του Πασχα μαζυ με την εγκυκλιο του βλακα. Α, κατι ξεχασατε. Δεν αναβιωνετε το νομο περι δουλειας? Η Ελλαδα θα ξεχρεωνε αν πουλαγε τα μισα απο τα παιδια της, αγαπητε συγχρονε Ηρωδη που αντι για βρεφη, σφαγιαζεις πτωχους.

 3. sim avatar
  sim 02/04/2010 20:36:24

  Σήμερα παρουσιάζουν την συμφωνία για τα υποβρύχια ως άλλη μία περήφανη κυβερνητική πολιτική, ενώ ακόμα και ο γερμανικός τύπος καταγγέλλει το σκάνδαλο να πουληθούν υποβρύχια που ..γέρνουν χρεώνοντας με 4 ακόμα δις έναν λαό που είναι ήδη γονατισμένος προκειμένου να ξεχρεώσει με τις πλάτες του τέτοιου είδους συμφωνίες του παρελθόντος..

 4. sim avatar
  sim 02/04/2010 20:36:40

  Στο μέτωπο της αποκατάστασης της κοινωνικής αδικίας η γελοιότητα κινείται με ταχύτερους ρυθμούς. Ο πασοκικός νεοφιλελευθερισμός αφού έκοψε τον 14ο μισθουλάκο του αδύναμου που αμειβόταν με το αστρονομικό ποσό των 1500 ευρώ το μήνα, προχωράει ακάθεκτος στην αποκατάσταση αυτής της πρωτοφανούς στην ιστορία αδικίας, κάνοντας πως δεν βλέπει μεγαλογιατρούς και δικηγόρους και υπολογίζοντας μια εσωτερική πισίνα των 100 τετραγωνικών ότι καλύπτεται, ως τεκμήριο, με εισόδημα 15 χιλ. Ευρώ το χρόνο, ενώ ένα σκάφος 30 μέτρων με εισόδημα 36 χιλ..(!!) Αφού δηλαδή, έκανε ..αναδιανομή του πλούτου με μια έκτακτη εισφορά στους ισχυρούς που ισοδυναμεί με τις γαρδένιες μιας νύχτας στα μπουζούκια, τώρα ολοκληρώνει την αναδιανομή υποχρεώνοντας τον προκλητικό πλούτο, αν θέλει να διαθέτει θαλαμηγό 30 μέτρων, να δηλώνει εισόδημα 36 χιλιάδων ευρώ το χρόνο, τόσα δηλαδή, όσα δεν φτάνουν ούτε για τα έξοδα και τα καύσιμα μιας βδομάδας ενός τέτοιου καραβιού!

  • salmonellas avatar
   salmonellas @ sim 02/04/2010 20:41:03

   Η Ελλαδα χρωστα πολλα στην ναυτιλια και ετσι την προσεχει ιδιαιτερα.

 5. ΠΑΝΑΓΟΣ avatar
  ΠΑΝΑΓΟΣ 03/04/2010 00:27:55

  'Ολοι εναντίον όλων ..και κάποιοι κρυφογελάνε ειρωνικά πίσω από τον καπνό του ακριβού τους πούρου.
  "Οι αυμμορίες της Ν.Υόρκης" θυμηθείτε την ταινία και δείτε πόσο πίσω μας πάει ο θίασος που κυβερνάει...

 6. ataktos avatar
  ataktos 03/04/2010 12:55:53

  http://kozani.net/diafora/glk-2010.pdf

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.