#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
25/04/2013 08:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ένα διαζύγιο που πονά: Πειραιώς Σεραφείμ και Χρυσή Αυγή

Επίθεση Πειραιώς Σεραφείμ στην Χ.Α, απάντηση Χ.Α.: «Είναι Σιωνιστής»«Απεταξάμην» την Χρυσή Αυγή λόγω του παγανιστικού χαρακτήρα της, δηλώνει ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ (μετά από τις επισκέψεις του Μιχαλολιάκου στο γραφείο του, τις κοινές καταγγελίες με βουλευτές της Χ.Α. στα αστυνομικά τμήματα και λοιπά και λοιπά). Με εκτενή επιστολή εξηγεί τον παγανιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης και την απορρίπτει, ενώ στην απάντησή της η Χρυσή Αυγή τον κατηγορεί ως ενεργούμενο του διεθνούς σιωνισμού!

Παραθέτουμε ολόκληρες τις εκατέρωθεν επιστολές, αν μη τι άλλο διότι έχουν πάρα πολλή πλάκα: η Χρυσή Αυγή παραδέχεται ότι ο Πειραιώς Σεραφείμ θεωρείτο «φίλος» της Χρυσής Αυγής, ενώ έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα επιχειρήματα που προβάλλει εναντίον του: (α) ο ιεράρχης «πολιτικολογεί» αναφερόμενος στο κόμμα μας και οι ιερωμένοι δεν πρέπει να πολιτικολογούν, (β) έχουμε παγανιστές στο κόμμα μας «διότι σεβόμαστε την ανεξιθρησκεία» (όπως την επικαλέστηκε από τηλεοράσεως βουλευτής της Χ.Α.). Προσπέραση από τα... αριστερά δηλαδή... Η Χρυσή Αυγή επικαλείται ευαγγελικά χωρία εναντίον του Μητροπολίτη («μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε», «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι») και ο Μητροπολίτης απαντά με τα... δημώδη χωρία «απορία ψάλτου βήξ» και «από την Πόλη έρχομαι και στην κορφή καν’ έλα»... Κομφούζιο!

Α.Κ.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Εν Πειραιεῖ τῇ 22ᾳ Ἀπριλίου 2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»

Τό φαινόμενο τοῦ νεοπαγανισμοῦ εἶναι γνωστό ὅτι κατασκευάστηκε ἀπό τούς σκοτεινούς ἡγήτορες τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς «νέας τάξεως πραγμάτων» γιά νά ἀποτελέση ἐκ παραλλήλου μέ τό Ἰσλάμ τούς προωθητικούς κριούς γιά τήν ἐκπόρθηση τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν ἀναβίωση ἑνός ἰδιότυπου θρησκευτικοῦ ἐθνικισμοῦ νά κτυπήση τόν οἰκουμενικό καί παγκόσμιο Χριστιανισμό πού τιμᾶ καί ἁγιάζει καί θεώνει τό ἀνθρώπινο πρόσωπο χωρίς διακρίσεις φυλῆς, καταγωγῆς, χρώματος καί φύλου.

Μέ τήν ἀναβίωση τῶν ἀρχαίων ξεχασμένων, πρωτόγονων εἰδωλολατρικῶν θρησκευμάτων ἐπιχειρεῖ νά ξυπνήση μνῆμεν δῆθεν εὐκλεῶν χρόνων, ὑποτιθέμενων πολιτισμῶν τούς ὁποίους δῆθεν «στραγγάλισε ὁ Χριστιανισμός κατέλυσε τήν γνήσια δημοκρατία, βύθισε τήν ἀνθρωπότητα στήν ἀπολυταρχία καί τήν ἀνελευθερία, διέλυσε τούς ὑγιεῖς κοινωνικούς θεσμούς τῶν πολυθεϊστικῶν κοινωνιῶν καί εἰσήγαγε τήν ἀνθρωπότητα σέ ἀπίστευτο κοινωνικό σκοτάδι. Ἔφερε τήν ἀδικία, τούς πολέμους, τό μῖσος στούς ἀνθρώπους, δίωξε φιλοσόφους, ἔκλεισε φιλοσοφικές σχολές, ἔκαψε βιβλιοθῆκες, κατάργησε τήν ἐπιστήμη καί εἰσήγαγε τήν δεισιδαιμονία». Αὐτά καί ἄλλα πολλά γράφουν καί λένε οἱ νεοπαγανιστές κατά τῆς ἀποκεκαλυμένης ἀληθείας τοῦ αἰωνίου Θεοῦ.

Εἶναι περιττό νά ποῦμε πώς ὅλα αὐτά εἶναι μυθώδεις συλλήψεις τῶν ἐγκεφάλων τοῦ νεοπαγανισμοῦ συγκεκριμένων κέντρων τοῦ ἐξωτερικοῦ πού χρηματοδοτοῦνται ἀπό τούς γνωστούς τραπεζίτες. Ἀπόδειξη ὅτι τά ἐπιχειρήματα καί ὅλη ἡ ἀντιχριστιανική πολεμική εἶναι φορμαρισμένη καί κοινή σέ ὅλες τίς ὁμάδες τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικό ὅτι οἱ πηγές καί ἡ βιβλιογραφία εἶναι ἴδια καί ἀπαράλλακτη σέ ὅλους. Παραπλανητικά μπορεῖ νά στρέφονται κατά τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ λεκτικά ἀλλά στήν πραγματικότητα ὑπηρετοῦν μέ ὅλη τους τήν δύναμη τόν δόλιο ἀντιχριστιανικό σχεδιασμό του γιά τήν ἐπιβολή τῆς δικτατορίας τῆς παγκόσμιας ἑωσφορικῆς θρησκείας.

Μέσα στά πλαίσια αὐτῆς τῆς ζοφερῆς πραγματικότητος ὁ ἐντιμότατος βουλευτής τοῦ κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αὐγή κ. Ἀρτέμης Ματθαιόπουλος πού χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ πιανίστας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς» σέ πρόσφατη συνέντευξή του στό περιοδικό Crash τῆς 1/4/2013 στό δημοσιογράφο κ. Σ. Μπότσαρη δήλωσε χαρακτηριστικά μεταξύ πολλῶν ἄλλων ὅτι «εἶμαι πολύ θρῆσκος, ἀλλά δέν πηγαίνω στήν Ἐκκλησία. Πιστεύω ὅτι ὑπάρχει μιά ἀνώτερη δύναμη ἀλλά δέν μεταφράζω αὐτή τήν πίστη σέ κανόνα τῆς ζωῆς μου. Νοιώθω πιό πολύ Ἕλληνας παρά Χριστιανός» καί στήν ἐρώτηση ἐάν ὁ Ἑλληνισμός καί ὁ Χριστιανισμός συμβαδίζουν ἔπειτα ἀπό 2000 χρόνια στήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπήντησε «δέν εἴμαστε ὅλοι ἀδελφοί σήμερα. Αὐτή εἶναι ἡ πραγματικότητα» καί στό ἐρώτημα «τήν ἀρχαία Ἑλληνική θρησκεία πῶς τήν βλέπεις;» δήλωσε «τήν σέβομαι, ἐμεῖς στήν Χρυσή Αὐγή πιστεύουμε στήν ἀνεξιθρησκεία». Ἡ συνέντευξις τοῦ συγκεκριμένου κυρίου ὁμοῦ μετά τῆς στόν Τύπο κυκλοφορηθείσης πληροφορίας ὅτι ἕτερος ἐντιμότατος Βουλευτής τοῦ κόμματος ὁ κ. Ἠλίας Κασιδιάρης ἡγούμενος τῶν νεολαίων «ἀνῆλθε» εἰς ὑψηλόν ὄρος γιά νά χαιρετίση τό χειμερινό ἡλιοστάσιο (!!!) καί νά ἀποδώσει τιμάς στό ἄστρο τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος πού δέν παύει νά εἶναι ἄλογη καί ἀσυνείδητη μάζα ἐνέργειας, θέτει οὐσιώδη καί κρίσιμα ἐρωτήματα γιά τόν πρόδηλο νεοπαγανισμό τῶν ἀνωτέρω διότι ὀφείλει τό κόμμα τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς νά γνωστοποιήση ἐπίσημα τήν θέση του γιά νά γνωρίζουν οἱ ψηφοφόροι του τί πρεσβεύει καί νά ἐκτιμήσουν ἀνάλογα τήν στάση του καί τίς σημερινές πεποιθήσεις του γιατί παλαιότερα εἶχε ἀναρτήσει σαφεῖς παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές θέσεις. Ἀπό τῆς δημοσιεύσεως τῆς δηλώσεως τοῦ κ. Ματθαιόπουλου πέρασε ἀρκετός καιρός καί οὐδεμία δημόσια δήλωσις τοῦ κομματικοῦ σχηματισμοῦ ἔγινε γιά νά διαφοροποιηθῆ ἀπό τόν δηλωθέντα σεβασμό τῆς ἀρχαίας θρησκείας καί συνεπῶς τεκμαίρεται ὅτι αὐτός ὁ σεβασμός πού προδήλως ἐνέχει ἀντιχριστιανισμόν ἐφ’ ὅσον ἡ ἀρχαία θρησκεία ὡς θρησκεία δαιμονίων ἀντιστρατεύεται τήν ἀποκαλυφθεῖσα ζῶσα ἀλήθεια τοῦ Παναγίου Τρισυποστάτου Θεοῦ ἀποτελεῖ κοινή συνισταμένη τοῦ συγκεκριμένου κομματικοῦ σχηματισμοῦ. Τίθενται τά ὀξύτατα καί οὐσιώδη ἐρωτήματα καί καλοῦνται τόσον ὁ κ. Ματθαιόπουλος ὅσον καί τά ὄργανα τοῦ κόμματος Λαϊκός Συναγερμός Χρυσή Αὐγή νά μᾶς πληροφορήσουν εἰς τί ἀκριβῶς συνίσταται ὁ σεβασμός τους πρός τήν εἰδωλολατρεία τῆς ἀρχαίας θρησκείας. Τούς ἐκφράζει δηλαδή ὁ ἀνθρωπομορφισμός τῆς εἰδωλολατρείας καί ἡ ἀπόδοσις ἀνθρώπινης μορφῆς μέ τήν πλαστική φαντασία τῶν ἀνθρώπων καί στήν ψυχικότητα καί στήν σωματικότητα τῶν δῆθεν θεῶν; Καί ταυτόχρονα ἡ ἐνσάρκωσις σέ αὐτούς δυνάμεων τῆς φύσεως ἀλλά καί χυδαίων ἀνθρωπίνων παθῶν; Ἀγνοοῦν ὅτι ἡ εἰδωλολατρεία τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων εἶναι προϊόν τῆς ποιητικῆς φαντασίας τοῦ Ὁμήρου καί τοῦ Ἠσιόδου; Ἀγνοοῦν ὅτι ὁ πολύς Ἠρόδοτος στό Β΄ βιβλίο τῶν Ἱστοριῶν του γράφει «Οὕτοι δέ εἰσίν οἱ ποιήσαντες θεογονίην Ἕλλησι καί τοῖσι θεοῖσι τάς ἐπωνυμίας δόντες καί τιμᾶσθαι καί τέχνας διελόντες καί εἴδεα αὐτῶν σημήναντες» (αὐτοί δηλ.Ὅμηρος καί Ἠσίοδος εἶναι ἐκεῖνοι πού συνέθεσαν στούς Ἕλληνες τήν θεογονία των καί ἔδωσαν στούς θεούς τά ὀνόματά των καί τάς πρεπούσας σέ αὐτούς τιμάς καί ἐμοίρασαν σέ αὐτούς τάς τεχνικάς ἐπιδεξιότητας καί καθώρισαν σέ αὐτούς τήν ἐξωτερική τους ἐμφάνιση). Ἀγνοοῦν τό ἠθικό παραλήρημα τῆς ἀρχαίας θρησκείας πού παρουσίαζε τόν ὑπέρτατο θεό Δία ὡς αἴσχιστο κακοῦργο παιδεραστή πού μεταμορφώνεται σέ ἀετό γιά νά ἁρπάξη τόν νεανία Γανυμήδη καί νά ἀσελγήση μαζί του ἤ λησμονοῦν ὅτι ὁ ἴδιος ψευδοθεός κατά τήν φαντασία τῶν δημιουργῶν του, πότε μετεβάλετο σέ χρυσή βροχή γιά νά γονιμοποιήση τήν Δανάη καί πότε σέ ταῦρο γιά νά κλέψη τήν Εὐρώπη προκαλῶντας τήν ἀκατέσχετο μῆνι τῆς γυναίκας του ψευδοθεᾶς Ἥρας; Ἀγνοοῦν ὅτι στήν ἀρχαία θρησκεία ἐπιβίωσαν φετιχιστικά καί τοτεμικά ὑπολείματα πρωτογόνων θρησκευτικῶν ἀντιλήψεων, μαγικές τελετουργίες, ὀργιαστικές μυστηριακές λατρεῖες, ἀνθρωποθυσίες καθώς καί λατρεῖες τερατομόρφων ὄντων (σφίγγες, ἅρπυες, ἑκατόγχειρες, κένταυροι κ.λ.π.). Ἀγνοοῦν ὅτι στήν ἀρχαῖα θρησκεία ὑπῆρχε ἡ λεγομένη ἱερογαμία δηλ. ὁ γάμος ἑνός θεοῦ καί μιᾶς θεᾶς ἤ ὅτι ἡ ἱεραρχία τοῦ δωδεκαθέου δέν ἦταν δεδομένη ἀλλά τῆς κυριαρχίας τοῦ Διός προηγήθη ἡ κυριαρχία τοῦ Κρόνου καί ἐκείνης ἡ κυριαρχία τοῦ Οὐρανοῦ; Ὁ Κρόνος ἐξεθρόνισε τόν πατέρα του Οὐρανό γιά νά ἐκβληθῆ καί ἐκεῖνος κατόπιν ἀπό τόν υἱό του Δία. Ἡ κατάλυση τῆς ἀρχῆς τοῦ Κρόνου ἐκ μέρους τοῦ Διός ἐπῆλθε κατόπιν λυσσώδους ἀγῶνος, κατά τόν ὁποῖο ὁ Ζεύς εἶχε συμμάχους τούς ἑκατόγχειρες ὁ δέ Κρόνος τούς Τιτάνες. Ἐρωτῶνται λοιπόν οἱ ἀνωτέρω. Αὐτά σέβονται καί θεωροῦν ὡς πραγματικότητες;

Ἀναμένομε τήν ἀπάντησή τους διότι ἄλλως εἶναι τό ἴδιο ἐπικίνδυνοι γιά τό γένος τῶν Ἑλλήνων ὅπως καί ὁ ἐκ τῆς ἰδίας πηγῆς τῶν διεθνῶν τραπεζιτῶν ἀναβλύζων ἕτερος πόλος τοῦ δῆθεν διαφωτισμοῦ ἐκφραζόμενος διά τοῦ ἀντιχριστιανικοῦ μένους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ:

«Τον Σεπτέμβριο του 2012 ήλθε στην Ελλάδα ένας κύριος με το όνομα Δημήτρης Παπαδημητρίου, Αμερικανός πολίτης, Ελληνικής καταγωγής, πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής πολιτικής των ΗΠΑ και στην συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», αναφέρθηκε στην ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ και κάλεσε τους θρησκευτικούς ηγέτες να προχωρήσουν σε καταδίκη του Κινήματός μας!

Η εντολή από το παγκόσμιο κέντρο του σιωνισμού ξεκάθαρη και έσπευσαν να την ακολουθήσουν κάποιοι μεμονωμένοι ρασοφόροι, θλιβερή εξαίρεση στην πλειοψηφία των Ιερέων του Ελληνισμού, οι οποίοι δεν βλέπουν με αρνητικό τρόπο το εθνικιστικό κίνημα.

Οι άνθρωποι της Εκκλησίας που φορούν ράσο και πολύ περισσότερο οι Δεσπότες δεν θα έπρεπε να ασχολούνται με την πολιτική. Εμείς δεν ζητήσαμε βοήθεια από τον οποιονδήποτε, ούτε μοιράσαμε ψηφοδέλτια σε Εκκλησίες, όπως κατά σύστημα συμβαίνει εδώ και δεκαετίες στην χώρα μας...

Έτσι, λοιπόν, κατάπληξη μας έκανε η προσχώρηση στην ομάδα των κατηγόρων μας και ενός Μητροπολίτη, ο οποίος υποτίθεται ότι ήταν φίλος της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ! Εμείς ποτέ δεν ισχυρισθήκαμε αυτό το πράγμα, ούτε και το δεχθήκαμε. Η εντολή όμως από το παγκόσμιο κέντρο του σιωνισμού ήταν σαφής και η φιλοδοξία για το «πάσης Ελλάδος» μεγάλη...
Κακό φίδι, που τρώει τα πάντα στο πέρασμά του, η φιλοδοξία, αλλά τι να πει κανείς για κάποιον, που υποστήριξε με όλες του τις δυναμεις να εκλεγεί στην ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, που είτε σιωπά, είτε αγκαλιάζεται με τους άθεους του ΣΥΡΙΖΑ; Αυτό τον βόλευε τότε... Όπως και σήμερα τον βολεύει να κατηγορεί την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, για να έχει την εύνοια των ισχυρών του κατεστημένου.

Ναι, κάποιοι νέοι της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ εόρτασαν το χειμερινό ηλιοστάσιο, μία ημέρα ιερή της Παράδοσης του Ελληνισμού για χιλιάδες χρόνια. Εμείς δεν είμαστε κίνημα θρησκευτικό, υπερασπιζόμαστε την Ελληνική Ορθοδοξία σαν στοιχείο του Έθνους μας, αλλά από κει και πέρα ούτε θέσεις στον Παράδεισο μοιράζουμε, ούτε κρίνουμε ψυχές. Όμως, κάποιοι που μας κρίνουν, ξεχνούν το «μη κρίνετε ίνα μη κριθήτε» και το «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ...», λησμονούν τα δικά τους έργα... Όπως το να μοιράζουν τρόφιμα σε φτωχούς μαζί με πολιτευτή της Ν.Δ. (υπάρχει το σχετικό βίντεο) μέσα σε Ιερό Ναό στην διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Είπαμε να σιωπήσουμε, αλλά έχουμε μάθει να απαντούμε στις προκλήσεις γιατί είμαστε καθαροί και δεν φοβόμαστε κανέναν, παρά μόνον τον Θεό και όχι όσους παριστάνουν τους κριτές των πάντων.

Όσο για την Εκκλησία και τους Ιερείς, εμείς τιμούμε τον... «αμαρτωλό» Παπαφλέσσα, τον Ησαΐα Σαλώνων, τα ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΡΑΣΑ του Γένους μας, τιμούμε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο (τον... αιρετικό για κάποιους «σούπερ ορθόδοξους») και όχι τον προσκυνημένο Γεννάδιο.
Ανησυχούν οι δυνάστες του Λαού μας γιατί πολλοί απλοί παπάδες, που τιμούνε τα ράσα τους, βρίσκονται όσο μπορούν και όσο πρέπει για το σχήμα τους στο πλευρό μας. Έτσι, προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας σπιλώσουν κάποιοι άλλοι σαν αντίβαρο όλων αυτών. Πριν μιλήσουν για την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ, ας καθαρίσουν την Εκκλησία από τους σιωνιστές, τους κλέφτες και τους κίναιδους και μετά ας μας πιάσουν στο στόμα τους! Αυτά και τέλος».

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν τοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 23ῃ Ἀπριλίου 2013

Ἡ ἀπαράδεκτη καί ἐξυβριστική ἀπάντησις στά κρίσιμα ἐρωτήματα πού θέσαμε στόν κομματικό σχηματισμό Λαϊκός Σύνδεσμος «Χρυσή Αὐγή» δηλ. ἄν ἐξακολουθεῖ νά στηρίζει τόν νεοπαγανισμό τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί ἄν καλύπτει τούς Βουλευτάς του κ. Ἠλία Κασιδιάρη καί κ. Ἀρτέμη Ματθαιόπουλο πού ὁ πρῶτος μέ τούς νεολαίους τιμοῦν τό χειμερινό ἡλιοστάσιο καί τήν ἄλογη καί ἀσυνείδητη μάζα ἐνέργειας πού εἶναι τό ἄστρο τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος, ὁ δέ δεύτερος δημοσίᾳ δήλωσε ὅτι τιμᾶ τήν ἀρχαία εἰλωλολατρική θρησκεία, γεγονότα αὐταπόδεικτα καί πασίδηλα ἀποδεικνύει πλεόν ὅτι ὁ κομματικός αὐτός σχηματισμός χρησιμοποιεῖ τό πρόταγμα τοῦ ἐθνικισμοῦ γιά νά καλύψη τό νεοπαγανιστικό του ἰδεολόγημα. Τό προσωπεῖο ἔπεσε καί μέ τίς ὕβρεις καί τίς συκοφαντίες δέν μπορεῖ νά συσκοτίση τήν πραγματικότητα.

Οἱ συκοφαντίες τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ὅτι δῆθεν εἴμαστε ἐντολοδόχοι τοῦ παγκόσμιου κέντρου τοῦ Σιωνισμοῦ καί ὅτι δῆθεν στοχεύουμε στόν ἀρχιεπισκοπικό θῶκο καί ὅτι δῆθεν κατηγοροῦμε τήν Χρυσή Αὐγή ἀπροϋποθέτως καί χωρίς δικαιολογία μέ τό νά ὑποβάλωμε κρίσιμα ἐρωτήματα πού προέκυψαν ἀπό δημόσιες ἐνέργειες καί δηλώσεις βουλευτῶν της, γιά νά ἔχωμε δῆθεν τήν εὔνοια τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κατεστημένου, ἀποδεικνύουν δυστυχῶς ὅτι ὁ συγκεκριμένος χῶρος εἶναι ἐπικίνδυνος γιά τό Ἑλληνορθόδοξο Γένος.

Ἡ ὁμολογία τους «ναί κάποιοι νέοι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἑόρτασαν τό χειμερινό ἡλιοστάσιο, μία ἡμέρα ἱερή τῆς παράδοσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά χιλιάδες χρόνια», ἀποδεικνύει πλήρως ποῖος εἶναι ἐγκάθετος τοῦ παγκόσμιου κέντρου τοῦ Σιωνισμοῦ καί ποιός ὄχι, γιατί ὁ διεθνής Σιωνισμός ἐπιχειρεῖ νά ἐκθεμελιώση τήν εἰς Χριστόν πίστιν καί τήν θεόθεν ἀποκάλυψι μέ τό νεοπαγανιστικό μόρφωμα καί τήν ἀναβίωση τῶν διαμονικῆς ὑφῆς ἀρχαίων εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν.

Ἡ δημόσια κριτική ἐνεργειῶν καί θέσεων πού ἅπτονται τοῦ πνευματικοῦ βίου δέν εἶναι ἐνασχόλησις μέ τήν πολιτική, ὡς κατηγορούμεθα ἀλλά εἶναι καθῆκον καί ποιμαντική ὑποχρέωσις διά τήν διαφύλαξι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀπό «λύκους βαρεῖς» ἔχοντας δοράν προβάτου (Ματθ. Ζ 15). Ὅσον δέ ἀφορᾶ στίς ἐπικλήσεις Γραφικῶν λογίων «μή κρίνετε ἵνα μή κριθῆτε» καί «τά τοῦ Καίσαρος τῷ Καίσαρι καί τά τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ» εἶναι «ἀπορία ψάλτου βήξ» ὡς καί «ἀπό τήν Πόλιν ἔρχομαι καί εἰς τήν κορφήν κἄν ἕλα». Τέλος ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά διαβάσει τήν ἀληθινή σχέση τοῦ ναζιστικοῦ κινήματος τοῦ ἀνισόρροπου καί φρενοβλαβοῦς Ἀδόλφου Χίτλερ πού αἱματοκύλισε τόν κόσμο καί μέ τό ἰδεολόγημα τοῦ ὑπερανθρώπου ἔστησε τό φρικῶδες Ὁλοκαύτωμα ἑκατομμυρίων ψυχῶν μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἕξι ἑκατομμυρίων Ἑβραίων τόν παραμπέμπω στό δυνατό σύγγραμα «Min Hametzar» (Ἀπό τά βάθη) πού ἐξεδόθη στήν Ν. Ὑόρκη τό 1961 στά Ἑβραϊκά καί πού συνεγράφη ἀπό τόν Ραββίνο τῆς Σλοβακίας Michael Ber Weissmandl ztl, Κοσμήτορα τοῦ Ἱδρύματος Nitra Yeshiva πού ἀναφέρεται στά χρόνια 1942-1945 πού μπορεῖ νά τό βρεῖ στίς ἱστοσελίδες www.israelversusjudaism.org καί www.jewsnotzionists.org/ index.htm τῶν ὀρθοδόξων Ἑβραίων τῶν ΗΠΑ.

Τό ζήτημα λοιπόν πού τίθεται δέν εἶναι ἄν εἴμεθα ὄργανο, διατάκτης καί παπαγαλάκι τῶν «ἰσχυρῶν τοῦ κατεστημένου» ἀλλά ὅτι ὁ συγκεκριμένος κομματικός σχηματισμός προβάλλει στόν Ἑλληνικό λαό ὄχι τήν Ἑλληνορθόδοξη ἰδιοπροσωπεία ἀλλά τήν νεοπαγανιστική σύγχυση διότι ὅλοι ἀντιλαμβάνονται ὅτι Χριστός καί εἴδωλα δηλ. δαιμόνια δέν μποροῦν νά συνυπάρξουν καί ὅτι ἐπειδή τό δένδρο ἐκ τοῦ καρποῦ κρίνεται οὐδόλως διαφέρουν ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος ἐκ τοῦ ἑτέρου πόλου τοῦ Σιωνιστικοῦ συστήματος τοῦ δῆθεν μέντορος τοῦ Διαφωτισμοῦ καί ἀθεϊστικοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ avatar
  ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 25/04/2013 09:02:15

  Δέν υπάρχει διαζύγιο γιατί ποτέ δέν υπήρξε γάμος !
  Ο Μητροπολίτης, γενναίος καθ' όλα, αριστουργηματικά εξηγεί τήν στάση του, πού είναι προαιώνιος στάση τών σωστών Ποιμένων :
  ''Ἡ δημόσια κριτική ἐνεργειῶν καί θέσεων πού ἅπτονται τοῦ πνευματικοῦ βίου δέν εἶναι ἐνασχόλησις μέ τήν πολιτική, ὡς κατηγορούμεθα ἀλλά εἶναι καθῆκον καί ποιμαντική ὑποχρέωσις διά τήν διαφύλαξι τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος ἀπό «λύκους βαρεῖς» ἔχοντας δοράν προβάτου (Ματθ. Ζ 15)''.
  Μακάρι νά είχαμε τέτοιας ιδιοσυγκρασίας άφθονους Επισκόπους...
  Άφθονους κατά τόν αριθμό !

  • Γιώργος Βλάχος avatar
   Γιώργος Βλάχος @ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 25/04/2013 16:52:58

   Προσυπογράφω. Ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς, απλώς κάνει την δουλειά του (ως σωστός Ποιμήν) και δεν χαρίζεται σε κανέναν!

 2. Tonia G. avatar
  Tonia G. 25/04/2013 10:31:11

  Ερωτήσεις προς Μητροπολίτη Σεραφείμ:
  Ελληνας = Ελληνορθόδοξος;
  Υπάρχει ο όρος Ελληνορθόδοξο Γένος ή Ελληνικό Γένος;
  Υπάρχει ο όρος Πορτογαλοκαθολικό Γένος ή Πορτογαλικό Γένος;
  Στέκουν όροι όπως Βουλγαρορθόδοξο Γένος ή το ορθό είναι Βουλγαρικό Γένος;

  Οι σεβαστοί Ιεράρχες πρέπει να κατανοήσουν ότι ο Ελληνισμός υπήρχε προ Χριστού, παράλληλα με το Χριστιανισμό και Θεού θέλοντος και για πολλούς αιώνες στο μέλλον.
  Οι άνθρωποι γεννιούνται πρώτα Έλληνες (λόγω καταγωγής) και κατόπιν στη βάπτιση τους γίνονται Ορθόδοξοι ή Βουδιστές. Έλληνας λοιπόν γεννιέσαι, θρήσκευμα αποκτάς κατόπιν απόφασης των γονιών σου αρχικά και περαιτέρω μεγαλώνοντας με δική σου απόφαση.
  Οι Βούλγαροι ορθόδοξοι ήταν και είναι... σφαζόμασταν όμως επί αιώνες. Οι Σκοπιανοί επίσης. Οι Ρώσοι ακόμα μας σώζουν...
  Ας μην μπερδεύουμε τη θρησκεία μας με την Πατρίδα και το Εθνος μας. Όποιο Έθνος το έκανε μίκρυνε, απομονώθηκε και φτώχυνε.
  Θα σας πω το εξής απλό για να γίνει κατανοητό αυτό που πλήρωσε ακριβά αυτή εδώ η Πατρίδα και ειδικά το Ελληνικό Γένος (και όχι Ελληνορθόδοξο):
  α) Υπάρχουν λαμπροι Πατριώτες Ελληνες Καθολικοί στις Κυκλάδες
  β) Υπάρχουν μεγάλοι Πατριώτες κυνηγημένοι (από το Κράτος μας) Ελληνες Μουσουλμάνοι Πομάκοι που με το ζόρι τα παιδιά τους ακόμη και σήμερα εκτουρκίζονται με τη βία.
  γ) Υπάρχουν εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής Μουσουλμάνοι (δεν το γνωρίζουν δυστυχώς ούτε οι ίδιοι) Τούρκοι υπήκοοι στη σημερινή Μικρά Ασία.
  δ) Υπάρχουν εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής Καθολικοί (δεν το γνωρίζουν δυστυχώς ούτε οι ίδιοι) Ιταλοί υπήκοοι στη σημερινή Κάτω Ιταλία.
  ε) Υπάρχουν εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής Αμερικανοί υπήκοοι των οποίων οι πρόγονοι μετανάστευσαν στην Αμερική από την Κάτω Ιταλία τον προηγούμενο αιώνα.

  Στις περιπτώσεις γ, δ, ε οι άνθρωποι αυτοί αναλόγως βαθμού συνειδητότητας μπορούν με τη σωστή ενημέρωση και παιδεία να κατανοήσουν ότι οι πρόγονοι τους ηταν Έλληνες, οι οποίοι εκ-ρωμαϊσθηκαν/άλλαξαν δόγμα ή εξισλαμίσθηκαν. Το σπουδαίο όμως θα έχει επιτελεσθεί, δηλαδή θα έχουν τεθεί σε κατάσταση αφύπνησης της Εθνικής τους συνέιδησης και καταγωγής. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα ξαναγίνουν Ορθόδοξοι.
  - Μπορεί κύριοι ο καθολικός Ιταλοαμερικανός με καταγωγή από τις Συρρακούσες ή τον Τάραντα να "αφυπνιστεί" για την καταγωγή του; Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει.
  - Μπορεί κύριοι ο Πόντιος Μουσουλμάνος από την Τραπεζούντα να καταλάβει πότε και πως εκτουρκίστηκε; Αυτό θα ήταν το σπουδαίο για τον Ελληνισμό.

  Η Τουρκία και η Ιταλία για παράδειγμα, χώρες οι οποίες δεν έχουν κοινή εθνολογική βάση χρησιμοποίησαν τη θρησκεία για να ενωποιήσουν τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.
  Για μας -πρέπει να γίνει κατανοητό- ΙΣΧΥΕΙ το ακριβώς ΑΝΤΙΘΕΤΟ... κι ας μην αρέσει αυτό ούτε στη καθεστωτική Αριστερά αλλά ούτε και στη καθεστωτική Δεξιά του Ελλαδικού Κράτους είναι η αλήθεια και το μέλλον του Ελληνικού Γένους.
  Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να προσυλιτίσει ούτε τους Τούρκους ούτε τους Ιταλούς ελληνικής καταγωγής πολίτες, αυτό είναι σαφές. Για όσους γνωρίζουν όποια προσπάθεια ρασοφόρων, εκκλησιαστικών οργανώσεων έγινε είχε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.
  Η προσωπική ιστορία, οι ρίζες και το χωριό του καθενός απ΄αυτούς όμως είναι Ζωντανές αποδείξεις της ελληνικής τους καταγωγής - ανεξαρτήτως θρησκεύματος-.

  • ΒΙΣ avatar
   ΒΙΣ @ Tonia G. 25/04/2013 13:05:21

   Επειδή δεν νομίζω να γνωρίζεις ιστορία της Τουρκοκρατίας (έτσι συνάγω από τα όσα γράφεις), σε πληροφορώ πως οι Ελληνες που εξισλαμίζονταν, εκτουρκίζονταν κιόλας. Ακόμα και οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, όπως αυτοί της Καρύστου, στάθηκαν στο μέρος των Τούρκων στην Επανάσταση, ενώ τους πολιορκούσαν οι Ορθόδοξοι Αρβανίτες από τα χωριά της Καρύστου, που όμως πολέμησαν ως Έλληνες στην Επανάσταση.

   • Tonia G. avatar
    Tonia G. @ ΒΙΣ 25/04/2013 14:37:32

    Δεν είναι λάθος αυτά που γράφεις περί Καρύστου (ωστόσο οι Αρβανίτες ήταν Ελληνες αγαπητέ), αλλά είναι ΠΟΛΥ άσχετα με αυτά που γράφω εγώ...
    Περαιτέρω αυτά που γράφω δεν είναι απαραίτητο να τα καταλαβαίνουν απαραιτήτως όλοι.
    Λογικό δεν είναι;

    • apergospastis avatar
     apergospastis @ Tonia G. 25/04/2013 15:55:23

     Δεν είναι απαραίτητο να τα καταλαβαίνουν γιατί τέτοιες ανιστόρητες ασυναρτησίες ομολογουμένως κουράζουν.

     • Tonia G. avatar
      Tonia G. @ apergospastis 25/04/2013 17:06:58

      Εσύ τώρα συμφώνεις με το ΒΙΣ ότι οι Αρβανίτες δεν ήταν Έλληνες, έτσι;
      Ή μήπως δεν υπήρχαν Ελληνες προ Χριστού;

      Εκτός κι αν είστε το ίδιο πρόσωπο. Οπότε ο ΒΙΣ είναι απεργοσπάστης. Ε, αυτό τα λέει όλα!

  • Φλήναφος avatar
   Φλήναφος @ Tonia G. 25/04/2013 18:12:29

   "Ὅσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, εἰσίν Ἕλληνες. Ὁμοίως Ἕλληνες εἰσίν ὅσοι ἔξωθεν ἐλθόντες καὶ τὴν Ἑλληνικήν φωνήν πάτριον ἔχοντες καὶ εἰς Χριστόν πιστεύοντες"

   Οι παππούδες μας έτσι αποφάσισαν στη Β’ Εθνική Συνέλευση εν Άστρει Κυνουρίας – 13/4/1823.

  • Απορών avatar
   Απορών @ Tonia G. 25/04/2013 20:39:04

   Έχετε δίκιο, η Χρυσή Αυγή θα μπορούσε να εκπροσωπήσει επάξια τους καθολικούς της Σύρου, του πομάκους της Θράκης, τους Έλληνες ιεχωβάδες, τους λοιπούς νεοεποχίτες πέραν των ελληνοκεντρικών και γενικότερα κάθε είδους θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα... ε ρε γλέντια!

  • Ελλην-1821 avatar
   Ελλην-1821 @ Tonia G. 26/04/2013 02:37:31

   α) Υπάρχουν λαμπροι Πατριώτες Ελληνες Καθολικοί στις Κυκλάδες
   ----------------------------------------------------------
   Εννοεις συγχρονοι η γενικα...; Δεστο απο την εποχη του 21 ψαξτο πιο πολυ. Λιγο ανιστορητα οσα λες

 3. Uncle Stgm avatar
  Uncle Stgm 25/04/2013 13:10:50

  Αυτά τα παραλογήματα και τερατουργήματα (σε παροξυμένη μορφή) προκύπτουν, όταν η πολιτική πάει και μπλέκεται με τα θρησκευτικά και πνευματικά θέματα και η οργανωμένη σε εκκλησιατικούς οργανισμούς θρησκεία πάει να κάνει πολιτική.
  Ή παπάς παπάς, ή ζευγάς ζευγάς.
  Τα θελε και τα παθε ο σεβασμιώτατος, μόνος του πήγε κι έμπλεξε εδω και πολύ καιρό με βαρειά για το στομάχι "πίτουρα".
  Και επίσης, το ερώτημα είναι, τι δουλειά έχει η νεοναζιστική αλεπού στο "παζάρι" των θρησκευτικών πραγμάτων;

 4. Zugzwang avatar
  Zugzwang 25/04/2013 13:14:39

  Τωρα μολις ανησυχησε ο Σεβασμιωτατος για την σωτηρια της ψυχης των ιθυνοντων και των μελων της Χ.Α; Γιατι τοση καθυστερηση;
  Να σημειωσουμε οτι η ενεργεια αυτη του Σεβασμιωτατου συμπιπτει χρονικα με την μεγαλη συγκεντρωση χουντικων, την Κυριακη σε μεγαλο ξενοδοχειο; Φημες λενε οτι ψηνεται νεο κομμα, το οποιο θα απευθυνεται στους ακροδεξιους που αντιπαθουν την Χ.Α. Και δεν ειναι λιγοι.
  Συμπτωση;

 5. stamoschios avatar
  stamoschios 25/04/2013 13:30:26

  Στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίες Ρωμιοί ήταν όσοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, αφού ο διαχωρισμός σε μιλιέτ γίνονταν βάσει θρησκείας και όχι της εθνικής οντότητας. Τοιτοτρόπως αντιλάμβάνεσθαι ότι το αίσθημα του συνανήκειν ήταν θρησκευτικό και όχι εθνικό. όποιος γινόνταν μουσουλμάνος "τούρκευε" και χάνονταν για το γένος. Η σύγκρουση Σεραφείμ - Χ.Α οφείλετε στο γεγονός ότι ο Σεβασμιώτατος μετέχει σε διαδικασίες για τη δημιουργία νέου κόμματος στον εθνικόφρονα χώρο. Η Χ.Α λαμβάνει τα μέτρα της και το αυτό κάνει και ο δέσποτας.

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ stamoschios 25/04/2013 16:05:04

   Αναφέρεις: "Στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίες Ρωμιοί ήταν όσοι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι, αφού ο διαχωρισμός σε μιλιέτ γίνονταν βάσει θρησκείας και όχι της εθνικής οντότητας. Τοιτοτρόπως αντιλάμβάνεσθαι ότι το αίσθημα του συνανήκειν ήταν θρησκευτικό και όχι εθνικό."

   Ερωτώ λοιπόν αν γνωρίζεις: οι Βούλγαροι, Μολδαβοί, οι Αρμένηδες, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι (όλοι Ορθοδοξοι και κατακτημένοι υπό την Πύλη όπως γνωρίζεις) ήταν και αυτοί Ρωμιοί;
   Κι αν ναι, θεωρείς πως από το 1450 έως το 1850 όλοι οι παραπάνω λαοί αντιμετωπίζωνταν ως ένα και το αυτό από τους Τούρκους;
   Ερωτώ και κάτι ακομή: Οι Μουσουλμάνοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν όλοι ισοτιμοι δηλαδή οι Αραβες και οι Πέρσες κάνανε κουμαντο το ίδιο με τους Τούρκους;

   Σε ρωτώ γιατί ξεχνούνε κάποιοι πως τα κράτη μπορούν να εξαφανίζονται αλλά τα έθνη ΟΧΙ. Κράτος Ελληνικό δεν υπήρχε για πάνω από 2.000 χρόνια αγαπητέ, αλλά Ελληνικό Εθνος ΥΠΗΡΧΕ ζώντας μέσα σε Πολυεθνικές αυτοκρατορίες.

   • ΚΜ avatar
    ΚΜ @ Tonia G. 25/04/2013 17:06:48

    Υπήρχε μεν επίγνωση της διαφορετικής καταγωγής αλλά η εθνική συνείδηση που υφίστατο (γιατί υφίστατο τέτοια!) ήταν εν κοινή και υπερ-φυλετική. Αυτό δεν αφορά μόνο την Τουρκοκρατία. Προϋπήρχε ήδη από τα Βυζαντινά χρόνια. Απλώς, επειδή πχ ορισμένοι λαοί (πχ Σέρβοι) προσχώρησαν σχετικά όψιμα στη δική μας Οικουμένη, η ενσωμάτωση έμεινε ημιτελής. Αντίθετα πχ με ότι συνέβη με Λυδούς, Θράκες κλπ που έπαψαν να είναι διακριτές ομάδες. Πολύ αργότερα, πλάκωσε η εκ Δυσμών εισαχθείσα (γερμανογενής) αντίληψη του Εθνικισμού - είναι λάθος λοιπόν να ερμηνεύουμε την τότε κατάσταση με «ασπρόμαυρους» σημερινούς όρους του τύπου «δικός μας»/«ξένος». Καλλιέργησε και η Ρωσία χωριστή εθνική συνείδηση σε Βούλγαρους και λοιπούς Σλάβους, ομοίως και οι Ιταλοί με τους Αλβανούς και έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα.

    • Tonia G. avatar
     Tonia G. @ ΚΜ 25/04/2013 17:25:10

     Συμφωνούμε ΚΜ.
     Οντως π.χ. Ρωμαίοι υπήκοοι στους ύστατους χρόνους της Ρωμαίκής αυτοκρατορίας ένιωθαν όλοι οι πληθυσμοί εντός αυτής, παρά ταύτα ειχαν όπως λες και τις διακριτές Εθνικές τους ταυτότητες.

     • Απορών avatar
      Απορών @ Tonia G. 25/04/2013 20:45:59

      Δεν υπήρχε εθνοκρατική ταυτότητα με την έννοια που την αντιλαμβανόμαστε σήμερα, αλλά εθνοθρησκευτική ταυτότητα. Οι βούλγαροι, σέρβοι, σλαβομακεδόνες κτλ. ως ορθόδοξοι ανήκαν στο Rum Millet, ήταν δηλαδή rum orthodox και είχαμε κοινή συνείδηση με τη διαφορά ότι μιλούσαν άλλη γλώσσα. Αλλά και οι άραβες rum orthodox μιλούσαν αραβικά αλλά νιώθουν ακόμα κοινό γένος με εμάς. Οι αρμένοι είχαν δικό τους μιλλέτι και δεν είναι ορθόδοξοι αλλά μονοφυσίτες. Για να δημιουργηθεί η εθνοκρατική ταυτότητα στους βουλγάρους για παράδειγμα προηγήθηκε η βουλγαρική εξαρχεία κτλ.
      Η συλλογική ταυτότητα ανάλογα με την εποχή αλλάζει μορφή και είναι ετεροχρονισμός να προβάλλουμε τη σημερινή εθνοκρατική (νασιοναλιστική) στο παρελθόν: είναι απλά ανιστορική προσέγγιση.

     • ΒΙΣ avatar
      ΒΙΣ @ Απορών 26/04/2013 02:28:19

      Υπάρχουν πάμπολλες πηγές της Τουρκοκρατίας που αποδεικνύουν πως εθνοτικές διακρίσεις υπήρχαν εντός των μιλλέτ. Τα μιλλέτ λειτούργησαν ως ομπρέλλα σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο, αλλά δεν μπόρεσαν να καταργήσουν τις διαφορές στον εθνοτικό αυτοπροσδιορισμό μεταξύ των ομοδόξων. Η εξίσωση "εθνογένεση=Διαφωτισμός= ύστερος 18ος αιώνας" είναι ένα ιδεολόγημα που έχει ήδη εγκαταλειφθεί από σοβαρούς επιστήμονες στο εξωτερικό, ανήκει στον E. Gellner και εισήχθη στην "αναθεωρητική" δική μας ιστορία από κοινωνικούς ανθρωπολόγους, από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τις ιστορικές πηγές. Δεν γίνεται όμως να αποφαίνεσαι για ιστορία αγνοώντας τις πηγές. Ο όρος "¨Ελλην" ή "Γραικός", ως όρος εθνοτικού αυτοπροσδιορισμού, αναφέρεται πάμπολλες φορές μέσα στην Τουρκοκρατία, από επισημότατα χείλη (ακόμα και από τους Ζυγομαλάδες, τον 16ο αιώνα), πολύ πριν από τον Διαφωτισμό. Το ίδιο αναφέρεται και ο όρος "Βούλγαρης" ή "Βούλγαρος". Το ότι άπαντες οι Ορθόδοξοι θεωρούνταν Ρωμιοί δεν ισχύει καθόλου, άλλο που ανήκαν υποχρεωτικά στο μιλλέτ των Ρουμ.

     • Απορών avatar
      Απορών @ ΒΙΣ 26/04/2013 16:16:48

      ΒΙΣ δεν διαφωνώ με τις επισημάνσεις, υπήρχε συνείδηση διαφορετικότητας αλλά σε καμμία περίπτωση αυτή δεν είχε τη μορφή της εθνοκρατικής συνείδησης. Θα σου έλεγα μάλιστα ότι υπήρχε παράλληλα ακόμα και κοινή οθωμανική συνείδηση (π.χ. σε φαναριώτες ή στους ηγέτες της μολδοβλαχίας). Και οι δύο οπτικές στην απολυτότητά τους είναι προβληματικές.

     • ΚΜ avatar
      ΚΜ @ Tonia G. 25/04/2013 23:33:53

      Δεν συμφωνούμε πλήρως γιατί οι διακριτές αυτές ομάδες δεν είχαν διακριτές εθνικές ταυτότητες. Εθνική ταυτότητα και εθνική συνείδηση ήταν η ρωμαϊκή.

    • Zugzwang avatar
     Zugzwang @ ΚΜ 25/04/2013 17:47:06

     Αν ηταν ετσι οπως τα λετε, δεν θα ειχαν επιβιωσει οι σλαβικες γλωσσες των Σλαβων των Βαλκανιων.

     • Απορών avatar
      Απορών @ Zugzwang 25/04/2013 20:48:03

      Αν ήταν όπως το λέτε εσείς οι καραμανλήδες σήμερα θα ήταν τούρκοι... κάθε περίοδο άλλα είναι τα κυρίαρχα στοιχεία από τα οποία αντλεί η συλλογική ταυτότητα. Τότε ήταν η θρησκεία, σήμερα είναι το κράτος σύμφωνα με τον πολιτικό εθνικισμό και η υποτιθέμενη φυλή σύμφωνα με το ρομαντικό εθνικισμό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει συλλογική συνέχεια...

     • Zugzwang avatar
      Zugzwang @ Απορών 25/04/2013 22:08:35

      Και παντοτε η γλωσσα...

   • stamoschios avatar
    stamoschios @ Tonia G. 25/04/2013 23:47:40

    Φιλτάτη ΤΟΝΙΑ δεν έχει σημασία τι γράφω εγώ αλλά τι λέει η επιστήμη. Διαβάστε για τα μιλιέτ επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαβάστε (εάν ξέρετε ξένες γλώσσες - γιατί δεν έχει μεταφρασθεί)ολίγον Φαλμεράυερ. Θα ξαφνιασθείτε δυσάρεστα επί παραδείγματι εάν αντιληφθέιτε ότι προ Ζαμπέλιου και Παπαρηγόπουλου πλείστοι των διαφωτιστών ομιλούν περί ανανγεννήσεως του σκλαβωμένου έθνους το οποίο σκλαβώθηκε στα 338 π.Χ. κατά τη μάχη της Χαιρώνειας. Μ ε τις ανοησίες μας από αρχηγοί όλων των ορθοδόξων στα Βαλκάνια και όχι μόνο καταντήσαμε ένα μικρό θνησιγενές έθνος. Αν δεν ίσχυαν αυτά που λέω γιατί τουρκόφωνοι πληθυσμοί στα βάθη της μικράς Ασίας ερίχαν ρωμέικη συνείδηση (Καραμανλήδες και Μπαφραλήδες). Μάλιστα ήταν πιό εθνικόφρονες από πολλούς ελλαδίτες. Διαβάστε και το βιβλίο του Νίκου Μαραντζίδη (καθηγητού στο Αριστοτέλειο) "γιασασίν Μιλλιέτ"= ζήτω το έθνος στα τούρκικα που αναφωνούσαν οι τουρκόφωνοι ρωμιοί.

    • Tonia G. avatar
     Tonia G. @ stamoschios 26/04/2013 10:46:58

     Αγαπητέ stamoschios, δεν διαφωνώ με τις παρατηρήσεις σου. Αντιθέτως θα έλεγα. Κι αυτό διότι πιστεύω ακράδαντα βάσει επιχειρημάτων διεθνώς πως αυτό που κάνει ένα Εθνος είναι πριν και πάνω από όλα η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.
     Διαφωνώ ότι είναι η γλώσσα ή η θρησκεία.
     Είμαι από τους ανθρώπους που σε όλη μου την πορεία στηρίζει τον Πατριωτισμό και την γαλούχιση στα ιδανικά του Ελληνισμού χωρίς όμως θρησκευτικές παρωπίδες.
     Η Εθνική Συνείδηση κάνει π.χ. τον Αμερικανό τρίτης γενιάς που δεν μιλά Ελληνικά και δεν πηγαίνει εκκλησία διότι η μητέρα του ήταν Ιρλανδή Καθολική να δηλώνει Ελληνας και να κλαίει όταν θυμάται τον Παππού του να μιλά για την Πατρίδα, την Οδύσσεια και την "Ιθάκη". Είναι αυτό που τον κάνει να ντύνει το παιδάκι του Τσολιαδάκι και να παρελαύνει στη Μεγάλη Παρέλαση στη Ν. Υόρκη την 25 Μαρτίου.
     Περαιτέρω είναι η Εθνική Συνείδηση που κάνει έναν Βολιβιανό και έναν Αργεντίνο διαφορετικό από έναν Ισπανό παρότι όλοι τους μιλούν Ισπανικά και είναι Καθολικοί.
     Το ίδιο ισχύει και για Αγγλους, Ουαλούς & Σκωτσέζους, οι οποίοι μάλιστα έχουν και κοινό κράτος! Παρόλα ταύτα διατηρούν ξεχωριστή Εθνική Συνείδηση.
     Δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν όλοι αυτό. Η πλειονότητα Αριστερών & Δεξιών στη χώρα μας είναι θύματα της ΑΥΘΕΝΤΙΑΣ τους... Αυτή είναι και βασική αιτία της κατάντιας μας. Οι μεν θέλουνε διεθνισμό και οι απέναντι θέλουν θεοκρατία. Ο αγνός Εθνικός Πατριωτισμός και στις δυο περιπτώσεις είναι γραμμα κενό... Ας αντιληφθούν οι Αριστεροί Καθεστωτικοί πως χώρα χωρίς Πατριωτισμό είναι καταδικασμένη και δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση στην Παγκόσμια ιστορία. Από την άλλη ας αντιληφθούν οι Δεξιοί Καθεστωτικοί πως Πατριώτης Ελληνας σημαίνει πως θα πέθαινες για τη Πατρίδα και ας μην μιλάς Ελληνικά ή δεν πας στην εκκλησία ή ακόμη-ακόμη δεν ζεις στην Ελλάδα, γιατί την Πατρίδα την έχεις στη Ψυχή σου... η Πατρίδα δεν μαθαίνεται ούτε σε σχολεία ούτε στις εκκλησίες αν δεν την έχεις στην Ψυχή σου. 50 χρόνια οι Πακιστανοί ζουν νομίμως με υπηκοότητα στην Αγγλία... Αγγλοι δεν έγιναν. Τα παιδιά τους μετέχουν 50 χρόνια στην Αγγλική Παιδεία/σχολεία .... Πακιστανοί παρέμειναν. Τα παραδείγματα άπειρα... διεθνώς. Για τη θρησκεία ας μη το συζητούμε. Υπάρχουν Γάλλοι Καθολικοί και Προτεστάντες. Υπάρχουν επίσης Γερμανοί Καθολικοί και Προτεστάντες. Κανείς τους δεν μπερδεύει την εθνική του Συνείδηση με την θρησκεία... Ας το καταλάβουμε λοιπόν ότι πρέπει να "ανοίξουμε" το εύρος του Πατριωτισμού στην Ελλάδα και όχι να το περιχαρακώνουμε στα συμφέροντα κάποιων αποκλείοντας κάποιους άλλους που αισθάνονται όσο Πατριώτες όσο εμείς.

     • Σπορέας avatar
      Σπορέας @ Tonia G. 26/04/2013 11:34:35

      Αγαπητή "Tonia G" έστω και καθυστερημένα δέξου σε παρακαλώ τα συγχαρητήριά μου και για τις απόψεις σου και για τον διάλογο που αυτές προκάλεσαν.

     • Tonia G. avatar
      Tonia G. @ Σπορέας 26/04/2013 12:50:14

      Φίλε "Σπορέα". Κατ' αρχάς σ' ευχαριστώ. Το όνομα σου δημιουργεί προσδοκία "καλλιέργειας". Αυτό χρειάζεται και η Πατρίδα.
      Οσοι σκεφτόμαστε και έχουμε εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος, της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας ΠΡΕΠΕΙ την Πατρίδα να την παμε ΜΠΡΟΣΤΑ. Έχω πάψει να σχολιάζω άρθρα που προκαλούν βαρεμάρα. Π.χ. περί δόσεων, Τρόικας, Χρέους κλπ. Το πρόβλημα μας είναι τελειώς διαφορετικό. Πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και ποιων κληρονόμοι είμαστε, για να δούμε τι θέλουμε και που θα πάμε. Βασικός Πυλώνας αυτού είναι να ορίσουμε ξεκάθαρα τι είναι π.χ. το Εθνος μας και το Γένος μας. Μέχρι τότε θα μας κυβερνούν αυτοί που ξέρουμε και θα υποστούμε αυτά και χειρότερα.
      Δε μπορώ λεπτό πλέον να ακούω αερολογίες και ιδεολογήματα περί "Ελληνορθόδοξου Γένους", που ταϊζουν τους αθώους πιστούς. Διότι Χ.Ο είμαι και μη με παρεξηγείς, αλλά είμαι αυστηρώς απόλυτη στον όρο Ελληνικό Γένος. Αυτός που μιλά για Ελληνορθόξο Γένος είναι το ίδιο επικίνδυνος για το Ελληνικό Γένος όσο και ένας Αναρχικός ή ένας Εθνομηδενιστής (το ορθό είναι Ελληνορθόξη Εκκλησία ή δόγμα ή παράδοση). Γι΄αυτό και ασχολήθηκα πολύ με τη συγκεκριμένη ανάρτηση.

     • akenaton avatar
      akenaton @ Tonia G. 26/04/2013 13:24:47

      Θα ήθελα με την σειρά μου να σας συγχαρώ για την καθαρή ματιά με την οποία βλέπετε κάποια θέματα, που αν και φαίνονται δευτερεύοντα τούτη την ώρα της οικονομικής κρίσης, εν τούτοις έχετε δίκιο πως αποτελούν "κλειδιά" για την υπέρβασή της. Είναι ώρα να δούμε κατάματα αλήθειες. Μία από αυτές είναι αυτό που λέτε, πως δεν υπάρχει δηλαδή η έννοια του "ελληνορθόδοξου γένους". Να είστε καλά.

     • Tonia G. avatar
      Tonia G. @ akenaton 26/04/2013 13:54:51

      Σ΄ευχαριστώ Akenaton. Αναμένω με ενδιαφέρον σχετική αρθρογραφία σου σε αυτόν εδώ το φιλόξενο ιστότοπο. Και σε παρακαλώ για άρθρα που θα μας πάνε ένα βήμα τη φορά μπροστά...
      Έρρωσθε Αγαπητέ Akenaton!

 6. Θησειώτης avatar
  Θησειώτης 25/04/2013 17:08:22

  Ο ιεράρχης "παίζει" μπάλα με καινούργιο φρούτο του χώρου. Οπότε ας αφήσει τα υψηλά νοήματα και διδάγματα (και περισσότερο όσοι δήθεν τον στηρίζουν κατά της χ.α.).

 7. hellasatt avatar
  hellasatt 25/04/2013 19:46:52

  Γίνεσαι τούρκος Διάκο μου, τη πίστη σου ν' αλλάξεις;

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ hellasatt 26/04/2013 11:09:30

   Οταν μιλά περί Πίστης μην είσαι τόσο σιγουρος ότι
   αναφέρεται μόνο σε αυτό που φαίνεται αλλά και στο περιεχόμενο της
   ως προς τους Τούρκους Μουσουλμάνους. Αν ο εχθρός ήταν οι Βενετοί
   και οι Γενοβέζοι τότε πάλι για Πιστη θα μίλαγε αλλά εκεί θα ήταν
   ξεκάθαρο ότι μιλά για την Πίστη στην ταυτότητα μας ως "Απ' τα
   κόκκαλα βγαλμένοι των Ελλήνων τα Ιερά", όπως πολύ σοφά και
   διορατικά ομιλεί ο Κοινός ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ όλων των Ελλήνων της Γης.
   Αυτό είναι το "μοττο" του Εθνους μας: o Υμνος μας. Και δεν μιλά
   ούτε για το Δία ούτε για το Χριστό... να εξηγούμαστε.

 8. Απορών avatar
  Απορών 25/04/2013 20:51:30

  Για δες που εκτίμησα και σε κάτι τον Σεραφείμ... αν και ως συνήθως οι επιστολές του είναι θεατρινίστικες και γραφικές όσο δεν πάει, η ουσία των λεγομένων έχει σημασία. Η ΧΑ είναι ναζί και ως εκ τούτου ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη χριστιανική ιδιότητα, εκτός και αν μιλάμε για χριστιανική αίρεση τύπου Aryan Nation και δεν συμμαζεύεται (θυμάμαι το Μιχαλολιάκο να επιχειρηματολογεί υπέρ της απαγόρευσης της Παλαιάς Διαθήκης ως νέος Μαρκίων)...

 9. Απορών avatar
  Απορών 25/04/2013 23:13:08

  Η γλώσσα έχει εξέχουσα θέση στη δόμηση της εθνοκρατικής ταυτότητας όντως, ιδιαίτερα από την οπτική του πολιτικού εθνικισμού (π.χ. στη Γαλλία). Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι η γλώσσα θεωρείται ουδέτερο σε σχέση με το φυλετισμό ιδιότητα από αυτήν την οπτική, επειδή γλώσσα αλλάζουν σχετικά εύκολα οι λαοί. Στην περίπτωση της Ελλάδας πάντως, θεωρήσαμε ξένους όσους ορθοδόξους μιλούσαν σλαβικά, αλλά έλληνες όσους ορθοδόξους μιλούσαν τουρκικά (μεταξύ των οποίων και κάποιοι πρόγονοί μου). Χωρίς την εξαρχεία απλούστατα οι περισσότεροι σλαβομακεδόνες για παράδειγμα θα ήταν Έλληνες σήμερα...

  • Zugzwang avatar
   Zugzwang @ Απορών 25/04/2013 23:44:46

   Αποψη σας. Παντως h εξαρχειa δεν δημιουργησε ουτε τις σλαβικες γλωσσες, ουτε τiς εθνικες συνειδησεις των Σλαβων των Βαλκανιων.

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ Απορών 26/04/2013 11:03:29

   "Στην περίπτωση της Ελλάδας πάντως, θεωρήσαμε ξένους όσους ορθοδόξους μιλούσαν σλαβικά, αλλά έλληνες όσους ορθοδόξους μιλούσαν τουρκικά (μεταξύ των οποίων και κάποιοι πρόγονοί μου)." Αγαπητέ φίλε δεν πρέπει να σου κάνει εντύπωση αυτό. Οι σημερινοί Τούρκοι στη μεγάλη πλειονότητα τους δεν έχουν ούτε τούρκικο αίμα ούτε είχαν οι πρόγονοι τους τουρκικη συνείδηση. Πρόκειται για απογόνους Ελληνων, Ασσυρίων και δεκάδων φυλών της Μ. Ασίας οι οποίοι εξισλαμίσθηκαν βιαίως και οικειοθελώς. Αυτό δεν σήμαινε ότι έγιναν και Τούρκοι αυτόματα. Η ουσιαστικήΤουρκοποίηση τους ξεκίνησε μετά το κίνημα των Νεότουρκων και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί (βλέπε Κούρδοι αλλά κι άλλοι). Πριν λοιπόν εξισλαμισθούν οι άνθρωποι αυτοί ήταν "Βυζαντινοί" ή επισήμως Υπήκοοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι οι Ελλάδα δέχτηκε τους Τουρκόφωνους με Ελληνική Συνείδηση και όχι τους Ορθόδοξους με Σλαβική Συνείδηση. Διότι αυτό που μετράει αλλά "περιτέχνως" τα βιβλία μας δεν αναφέρουν είναι ότι η Εθνική Συνείδηση κάνει το Εθνος παγκοσμίως και πάντα. Τα υπόλοιπα γλώσσα + θρησκεία βοηθούν αλλά δεν είναι κι απαραίτητα. Κι αυτό το λέει η πράξη, όχι εγώ... Καναδάς - ΗΠΑ αν ίσχυε το γλωσσικό θα έπρεπε να ήταν ενωμένες. Ολη η Λατινική Αμερική αν ίσχυε το γλωσσικό (ισπανικά) και θρησκευτικό (καθολικοι), θα έπρεπε να ήταν ένα Εθνος. Ρώσοι & Ουκρανοί επίσης. Δεν είναι όμως...

  • Απορών avatar
   Απορών @ Απορών 26/04/2013 21:58:02

   Συμφωνώ με το ότι οι περισσότεροι Τουρκοί των παραλίων είναι ελληνογενείς και της Ανατολίας προηγούμενων φύλων της ανατολίας τα οποία στην πορεία είχαν ελληνοποιηθεί. Απλά, το μόνο που προσπαθώ να πω είναι ότι η εθνική συνείδηση με την έννοια που την πασάρουν οι εθνικιστές έχει μικρή σχέση με το αίσθημα συλλογικής ταυτότητας που είχαν οι διάφοροι λαοί στην πορεία της ιστορίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όποτε άλλαζε αυτή άλλαζε και ο λαός και άρα υπάρχει ασυνέχεια. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας περισσότερο σε πολιτισμικά στοιχεία βασιζόταν παρά σε φυλετικά, για αυτό θεωρούμε και έλληνες τον Ιωάννη το Δαμασκηνό, το Ρωμανό το Μελωδό, τους περισσότερους βυζαντινούς αυτοκράτορες κτλ. κτλ.

 10. καλημέρα avatar
  καλημέρα 26/04/2013 02:09:30

  Κανένας εξωγήινος που να είναι ΄Ελληνας και να μην το ξέρει, υπάρχει; Εκεί θα παιχτεί το στοίχημα του Μεγάλου και Ενδόξου ΄Εθνους μας. Πρέπει να βρούμε εξωγήινους και να τους πείσουμε ότι είναι Ελληνες.

 11. Συριζαλβανία του Χότζα avatar
  Συριζαλβανία του Χότζα 26/04/2013 02:46:29

  Ο Σεραφείμ ''χώρισε'' με τη ΧΑ όταν ''ανακάλυψε'' ότι είναι παγανιστές. Όταν οι χρυσαυγίτες αποκαλούσαν υπανθρώπους τους μετανάστες μέσα στη Βουλή και έβγαζαν όλο το ρατσιστικό τους δηλητήριο, ο ''φωτισμένος'' ιεράρχης έγραφε επιστολές κατά του στοματικού έρωτα...

 12. Νικήτας avatar
  Νικήτας 26/04/2013 15:07:08

  Ο Μητροπολίτης Σεραφείμ είναι άντρας.
  Δεν φοβάται τίποτα και κανένα παρά μόνον τον Θεό.
  Μακάρι να βγάλει η πατρίδα κι άλλους σαν και αυτόν με σπίθα στο μάτι.

  Με τους αντελληνες χρυσαυγίτες , αυτά τα σάπια φρούτα του συστήματος , το πεδίο που τους χτυπά κάποιος αλύπητα είναι το Θεολογικό.
  Εκεί τα χάνουν και ο παιδιάστικος εκνευρισμένος τους φανερώνει την απουσία σκέψης στο κεφάλι .
  Τους είναι τελείως ξένη η Ορθοδοξία των Ελλήνων και ούτε που διανοούνται την Ελληνικότητα της Ορθοδοξίας αν μπορεί να ειπωθεί ο τρομερός αυτός λόγος.
  Βεβαίως δηλώνουν χριστιανοί ορθόδοξοι αλλά για αυτούς αρμόζει η κουβέντα του αποστόλου Πέτρου για τον Θεό ώς περικάλυμμα της κακίας .

  Λίγοι σαν τον Ι. Μ. Σεραφείμ μπορούν να μαστιγώσουν έτσι την καφρίλα και μπράβο του .

  • Απορών avatar
   Απορών @ Νικήτας 26/04/2013 22:18:52

   Ο Σεραφείμ είναι ένας λαϊκιστής θρησκευτικός ηγέτης που έγινε δεσπότης με πολύ ύποπτο τρόπο. Αν διαβάσετε τι γράφει για αυτόν ο αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τον οποίον επικαλείται θα φρίξετε. Δεν ξέρω αν πιστεύει ή όχι όσα ισχυρίζεται, σίγουρα όμως των ελκύει η δημοσιότητα και η αίσθηση της παντογνωσίας σε σχέση με τον αφελή λαό που θεωρεί ότι θα πρέπει να του ανοίξει τα μάτια μπροστά στην παγκόσμια σιωνιστική συνωμοσία στην οποία συμπεριλαμβάνει τους πάντες (του Οικουμενικού Πατριάρχη μη εξαιρουμένου) με εξαίρεση τον εαυτό του και δυο τρεις ακόμα... Οι παλαιοημερολογίτες τουλάχιστον ασκούν κριτική και δέχονται τις συνέπειες των επιλογών τους...

   • ΒΙΣ avatar
    ΒΙΣ @ Απορών 26/04/2013 22:47:07

    Ξέρεις κάτι όμως; Εφυγε από την Αυστραλία επειδή του ζητήθηκε να συγκαλύψει σκάνδαλο ηθικής φύσεως που αφορούσε σε εκκλησιαστικό ίδρυμα...

    • Απορών avatar
     Απορών @ ΒΙΣ 27/04/2013 00:14:37

     Έχω απλά ακουστά σχετικά αλλά ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει σε βάθος το ζήτημα. Έχω διαβάσει τη σχετική αλληλογραφία αλλά δεν είμαι δικαστής. Ωστόσο, από τη γενικότερη παρουσία του Σεραφείμ δεν έχω πειστεί για τη σοβαρότητα του. Εκτιμώ την αγωνιστικότητα, αλλά την περιμένω από πολιτικούς ηγέτες, όχι από επισκόπους οι οποίοι θα πρέπει να λειτουργούν με τρόπο ενωτικό. Δεν είναι δυνατόν να πετάς τηλεοπτικά πυροτεχνήματα περί σιωνιστών ναζί αναπαράγοντας έτσι την αντισημιτική προπαγάνδα για παράδειγμα για να σε θεωρήσουν κάποιοι γενναίο, ακόμα και αν υπάρχουν ψήγματα αλήθειας στα λεγόμενά σου. Δεν είναι επίσης δυνατόν να στρέφεσαι με σφροδρότητα εναντίον του Οικουμενικού Πατριάρχη και έτερων επισκόπων λειτουργόντας σχισματικά εντός της Εκκλησίας, προκειμένου να την προφυλάξεις από το... σχίσμα. Αυτά είναι στοιχεία φανατισμού τα οποία προτιμώ να τα θεωρώ προνόμιο ημών των λαϊκών... Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το πνεύμα μου: δεν με ενοχλεί τόσο το ορθό ή το λανθασμένο των απόψεών του, όσο ο φανατισμός της εκφοράς του λόγου του και η ψευδαίσθηση παντογνωσίας που εκπέμπει επειδή διάβασε 2-3 συνομωσιολογικά βιβλία (χωρίς ο όρος συνομωσιολογικά να σημαίνει ότι δεν έχουν ψήγματα αλήθειας).

 13. Απορών avatar
  Απορών 26/04/2013 22:14:48

  Μια διευκρίνιση κυρίως προς την Tonia G.:
  Ο όρος γένος αναφέρεται στο "γένος των ορθοδόξων" και σαφώς όχι των ελληνορθοδόξων. Η Εκκλησία πήρε έναν όρο με σαφείς φυλετιστικές καταβολές και τον μεταμόρφωσε σε κάτι που δεν είχε πλέον καμμία σχέση με το φυλετισμό, όπως έκανε και με τόσα άλλα παγανιστικά στοιχεία. Η αναφορές σε γένος των ελληνορθοδόξων σαφώς και είναι λάθος και αποτελέσματα της σύγχισης που υπάρχει στη νεωτερικότητα με την ανάμιξη θρησκείας και εθνικισμού. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ο όρος γένος των ορθοδόξων.
  Έτσι, ενώ στην Ευρώπη ο όρος νασιοναλισμός προέρχεται από το natio που σημαίνει... γένος (με σαφείς φυλετιστικές καταβολές αφού σημαίνει... γένος(!)) εμείς πλέον, καθότι είχαμε ξεπεράσει προ πολλού τη βαρβαρική συνήθεια να ασχολούμαστε με την ανθρωπολογία με όρους ζωολογίας και ήδη είχαμε μεταλλάξει τον αντίστοιχο όρο "γένος" σε κάτι τελείως διαφορετικό, αναγκαστήκαμε να μεταφράσουμε τον όρο "natio" σε... "έθνος"(!) (όρος ο οποίος προέρχεται από το έθος, που σημαίνει συνήθεια, παραδόσεις δηλαδή!).
  Ετυμολογικά λοιπόν, υπάρχει μια αντιστροφή ετυμολόγησης και εννοιολογικού περιεχομένου μεταξύ των όρων γένος και έθνος στην νεοελληνική, η οποία δημιουργεί τεράστιες συγχύσεις...
  Από τα παραπάνω πάντως, είναι φανερό ότι δεν στηρίζουμε τη συνέχεια μας σε κανενός είδους φυλετική συνέχεια. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ΚΑΙ τέτοια, απλούστατα αυτή βρίσκεται πολύ πιο μακριά από ότι φανταζόμαστε. Αν είμασταν εθνικιστές με τρέχουσα σημασία, θα εντυπωσιαζόμασταν από το πόσο κοντά θα έπρεπε να νιώθαμε με τους νοτιοιταλούς, τους σλαβομακεδόνες, τους αλβανούς, βουλγάρους και τους τούρκους ιδιαίτερα των παραλίων...

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ Απορών 29/04/2013 11:08:46

   Σέβομαι τα γραφόμενα σου αλλά διαφωνώ πλήρως.
   Πρώτα-πρώτα οι ορισμοί που δίνεις δεν είναι ορθοί.
   Nation = Έθνος και όχι γένος όπως αναφέρεις. Φυλετικός είναι βάσει ετυμολογίας ο όρος "Γένος" και όχι ο όρος "Εθνος" όπως γράφεις. Ψάξτο και θα το βρεις.
   Στο "Γένος" πρέπει να υπάρχει γενετική αλληλουχία. Στο "Εθνος" όχι απαραίτητα. Παράδειγμα: οι Αμερικανοί αποτελούν "Εθνος" όχι όμως "Γένος". Το ίδιο και οι Ισπανοί ή οι Τούρκοι. Είναι ¨Εθνη" όχι όμως "Γένη". Γι΄αυτό και δεν υπάρχει ως όρος σε όλα τα κράτη ο όρος "Γένος". Είμαστε πολύ τυχεροί που εκτός από "λαός", είμαστε "Εθνος αλλά κυρίως επειδή έως σήμερα είμαστε και "Γένος".
   Προσοχή όμως δεν είμαστε Ελληνορθόδοξο Γενος, ούτε Ορθόδοξο Γένος... Ως Ελληνες είμαστε το Ελληνικό Γένος!
   Ελληνορθόδοξο όπως είπαμε πριν δεν υφίσταται... (υπαρχει Ελληνορθοδοξη εκκλησία και παράδοση, όχι όμως Εθνος ή Γένος)
   Ούτε όμως ο όρος Ορθόδοξο Γένος υφίσταται, όπως δεν υφίσται Καθολικόη ή Προτεσταντικό Γένος...
   Διότι απλά το Γένος αγαπητέ είναι η ΕΠΙΤΟΜΗ του φυλετικού - γενετικού προσδιορισμού και δεν έχει να κάνει με κανένα θρήσκευμα.
   Τα περί Ορθόδοξου Γένους κτλ τα ανακάλυψαν και τα συνεχίζουν όσοι θέλουν να αυτοτοποθετούνται στη θέση του Γενήτορος ή Γενάρχη... Ψάξτο και θα καταλάβεις ποιος ή ποιοι είναι οι Γενάρχες των Ελλήνων. Ο Γενάρχης δεν έχει καμιά σχέση με το θρήσκευμα... Εκτός και αν Γενάρχης Ελλήνων, Βουλγάρων, Ρουμάνων, Αρμενίων και Ρώσων είναι το ίδιο πρόσωπο... Ίσως τότε θα συμφωνούσες πως μιλούμε για Ιδρυτή της Χριστιανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και όχι για Γενάρχη.

 14. Vee avatar
  Vee 26/04/2013 22:37:15

  Έρχομαι λίγο αργά στο πάρτυ, αλλά εν πολλοίς θα ήθελα να συμφωνήσω με την Tonia G. Αν και δε θα ήταν εφικτό να απεμπλακεί εντελώς η έννοια του Ελληνισμού (και της Ευρώπης γενικότερα) από αυτόν του Χριστιανισμού, μου προκαλεί εκνευρισμό η εμμονή ορισμένων να ταυτίζουν αυτές τις δύο έννοιες. Η έννοια του Ελληνισμού είναι πολύ ευρύτερη από αυτήν της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού.

  • Απορών avatar
   Απορών @ Vee 26/04/2013 23:46:07

   Με τον ίδιο τρόπο που και η έννοια της Ορθοδοξίας είναι πολύ ευρύτερη της έννοιας του Ελληνισμού...

   • Vee avatar
    Vee @ Απορών 27/04/2013 02:25:48

    Όσο η Ορθοδοξία αποτελεί εργαλείο στην υπηρεσία του Έθνους (υπό την έννοια της ταυτότητας), δεν έχω λόγο να διαφωνήσω μαζί σας.

    • Tonia G. avatar
     Tonia G. @ Vee 29/04/2013 10:15:36

     Ταυτίζομαι απόλυτα με το συγκεκριμένο σχόλιο σου.

    • Τηλεγραφητής avatar
     Τηλεγραφητής @ Vee 22/05/2013 01:16:17

     Δλδ οἱ Ἕλληνες καθολικοὶ καὶ διαμαρτυρόμενοι τί εἶναι;

 15. Νικήτας avatar
  Νικήτας 27/04/2013 12:01:30

  Κάποτε ήρθαν Έλληνες και ζητάγανε τον Χριστό .
  Οι μαθητές του το ανακοίνωσαν με επιφύλαξη και ο Κύριος είπε πως έφτασε η στιγμή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου.
  Ο Κύριος ήξερε πως μονάχα το Ελληνικό πνεύμα μπορεί να εκφράσει το Χριστιανικό μύνημα μέσω της μοναδικής και ανεπανάληπτης γλώσσας , δώρο του Ελληνισμού στην ανθρωπότητα , και μέσω της ασκημένης Ελληνικής σκέψης στην φιλοσοφία και την ανθρώπινη τραγωδία .
  Τους Έλληνες διάλεξε η Θεία οικονομία και τους προετοίμασε στους αιώνες για την αποστολή του ευαγγελισμού των λαών , μόνους αυτούς προνομιούχους .
  Με προνόμιο όμως απο την μεριά της ευθύνης που γίνεται σίδερο αν είσαι ανάξιος .
  Αυτοί λοιπόν πρώτοι και μόνοι γράψανε για Αντιγόνη που προτιμά να πεθάνει κάνοντας το χρέος απέναντι στο νεκρό αδελφό
  Με έναν Αριστοτέλη να μιλάει για πρώτο κοινούν
  Τον μέγιστο Ηράκλειτο , μισητό στην εποχή του , να τους λέει για τον λόγο
  Τον Σωκράτη να καταδικάζεται για βλασφημία απέναντι στους θεούς .
  Και πρίν αυτός ο λαός στο στόμα του να έχει καθε μέρα τους θεούς του και να πεθαίνει στο ονομά τους , τίποτε να μην πράτει πρίν την επίκληση στο θείο , τις θυσίες , τις προσφορές .
  Αυτόν τον λαό , τον μικρό ασημάντο με τα μέτρα του μεγέθους ,που θεολογεί με όλες του τις δυνάμεις και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του επιλέγει ο παντοδύναμος Θεός για αυτό το χρέος .

  Πηγαίνετε στο νησάκι των Ιωαννίνων στην μονή των φιλανθρωπινών στον πρόναο να δείτε όλους τους μεγάλους φιλοσόφους της αρχαιότητας να τείνουν το ούς πρός τα μέσα , προς τα εκεί που συντελείτε η Θεία Λεθτουργία ώστε να ακούσουν διψασμε΄νοι αυτό που ποθούσαν όλη τους την ζωή.
  Την ίδια ακριβώς εικόνα θα δεί και ο τυχερός στο περεκκλήσι της Παναγιάς της πορταίτισας στην μονή Ιβήρων στο Άγιον Όρος.
  Και δοξασμένος αγιογράφος ξέρει τι κάνει όταν τους βάζει εκεί αυτούς τους φωστήρες της ανθρωπότητας τους πρό της Χάριτος Αγίους.

  Η Ελλάδα ώς τόπος και φώς διαλυτικό των πάντων αγαπήθηκε απο τον Χριστό και ταυστίστηκε μαζί Του πάνω επαναλαμβάνω στην δίκοπη μαχαίρα του χρέους που είναι ο Ευαγγελισμός του κόσμου.
  Αυτός είναι εξάλλου ο σκοπός αυτής της μικρής χώρας : Να βοηθάει τον κόσμο να γίνει ομορφότερος και η ψυχή του να σωθεί.
  Το έκανε με την γλώσσα του , με την ποιησή , το θέατρο , την αντρειωσήνη του , τα απαράμιλλα γλυπτά και αρχιτεκτονήματα
  με το ήθος του τελεία και πάυλα.

  • Tonia G. avatar
   Tonia G. @ Νικήτας 29/04/2013 10:46:31

   1. Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: Κανείς δεν αρνείται το Χριστό με το να λέει πως είναι άλλο ο Εθνικός Πατριωτισμός και άλλο το θρήσκευμα της πλειονότητας ενός κράτους.

   2. Αναφέρεις:
   "Αυτός είναι εξάλλου ο σκοπός αυτής της μικρής χώρας : Να βοηθάει τον κόσμο να γίνει ομορφότερος και η ψυχή του να σωθεί. Το έκανε με την γλώσσα του , με την ποιησή , το θέατρο , την αντρειωσήνη του , τα απαράμιλλα γλυπτά και αρχιτεκτονήματα με το ήθος του τελεία και πάυλα."
   Από που προκύπτει ότι αυτός είναι ο σκοπός (το μότο) αυτής της χώρας; Ηταν μήπως γραμμένο σε καμιά πέτρα από το Θεό; (αυτά άλλοι λαοί τα "πουλούν" ιστορικά)
   Αγαπητέ Νικήτα αυτή η λογική δόθηκε στις πράξεις των Ελλήνων πολύ μετά (αιώνες) για να δικαιολογηθεί η επιτέλεση των μεγαλύτερων κατακτητικών κυρίως επιτευμάτων τους.
   Οι Έλληνες ανέπτυξαν τη κουλτούρα τους για τους ίδιους και τα παιδιά τους και τη διέδωσαν κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο όπως κάθε μεγάλη δύναμη, δηλαδή με την επιβολή οικονομικής, πολιτικής και στρατιώτικής ανωτερότητας. Αν δεν υπήρχαν τα τρία τελευταία τίποτα δεν θα είχαν διαδωσει ΚΑΙ να σαι σιγουρος γι' αυτό.
   Το ότι π.χ. οι Ρωμαίοι τους είχαν ως πρότυπο και διεδώθηκε ο Ελλ. πολιτισμός στη Δύση ήταν καθαρά θέμα τύχης. Αν για π.χ. είχαν επικρατήσει οι Περσες (που δεν είχαν τους Ελληνες ως πρότυπο) στο Μαραθώνα και τις Πλαταιές σήμερα πιθανότατα δε θα μιλούσαμε ούτε για Ελληνικό πολιτισμό ούτε για Ρωμαϊκό ουτέ πιθανώς για Χριστιανισμό.
   Αποτελεί διαχρονική ΑΛΗΘΕΙΑ ένα πράγμα: o οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά ισχυρός αναπτύσεται, αναπαράγεται και μεταλαμπαδεύει τον πολιτισμό και τη κουλτούρα του. Αν π.χ. οι ισχυροί είναι Έλληνες δημιουργούνταν θέατρα και ακαδημίες, αν είναι Ρωμαίοι Αρένες, δρόμοι και Υδραγωγεία, αν είναι Μογγόλοι και Ούνοι σφαγές και καταστροφή, αν είναι Βρετανοί λέσχες, charities, εμπόριο, τραπεζιτικά προϊόντα κτλ.

   Ποτέ όμως οι Έλληνες (είτε τη κλασσική εποχή που υπήρχαν Ελληνικές πόλεις-κράτη, είτε επί Αλεξάνδρου, είτε επί της πολυφυλετικής Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) δεν είχαν ως επίσημο εθνικό στόχο ύπαρξης: "Να βοηθάει τον κόσμο να γίνει ομορφότερος και η ψυχή του να σωθεί".
   Αυτό ίσως να το λέγανε στα παιδάκια τους πριν και μετά μια μεγάλη εκστρατεία όπως π.χ να καταληφθούν τα Δαρδανέλια (Ελλήσποντος). Όλοι οι ενήλικες όμως ξέρανε και ξέρουμε γιατί είναι ζωτικό για την Ελλάδα να ελέγχει το σημείο αυτό...
   Πρώτα Αγαπητέ πήγε ο Αγαμέμνων, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας εκεί και μετά γράφτηκαν οι ραψωδίες.... Ποτέ αυτά δεν γίνονται ανάποδα.
   Αυτό δυστυχώς το ξεχνούμε!

 16. Τηλεγραφητής avatar
  Τηλεγραφητής 22/05/2013 01:13:27

  Ἄν ἡ Χρυσὴ Αὐγὴ ἔκανε ὁμολογία πίστεως στὸν κύριο Σεραφείμ θὰ συνεχίζονταν οἱ ἐναγκαλισμοί καὶ ἡ συνεργασία; Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημα; Δὲν ἐνοχλεῖ τὸν κύριο Σεραφείμ ἡ ξενοφοφία, ὁ ρατσισμός, οἱ αἱμοδοσίες καὶ τὰ συσσίτια μόνο γιὰ Ἕλληνες οἱ ξυλοδαρμοὶ τὰ μαχαιρώματα, οἱ ἐμπρησμοί, οἱ εἰσβολὲς στὰ νοσοκομεῖα οἱ χυδαιολογίες, τὰ σεξιστικὰ συνθήματα; Ὁ Πειραιάς εἶναι λιμάνι κοσμοπολίτικο καὶ πάντα ἐπικρατοῦσε ὁ ἀλληλοσεβασμὸς καὶ ἡ ἀνεκτικότηςστὰ. Δὲν πρέπει νὰ ἀφήσουμε αὐτὸν τὸν φανατικὸ ψυχάκια νὰ τὸν μετατρέψη σὲ ἄντρο μισαλλοδοξίας. Ἄς πάει στὸ κωλοχώρι του. Ἐγὼ προσωπικά τὸν ἔχω γραμμένο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.