#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
24/10/2012 07:37
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Έκρηξη φόρων, μαχαίρι σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα



Την περαιτέρω αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων στα εισοδήματα και την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών κατά 3 δισ. ευρώ και την επιβολή περικοπών συνολικού ύψους 10,5 δισ. ευρώ σε δαπάνες για μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και λειτουργικές δημόσιες δαπάνες προβλέπει για τη διετία 2013-2014 το νέο Μνημόνιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο αναμένεται να υπογράψουν η κυβέρνηση και η Τρόικα.

Όπως προκύπτει από το προσχέδιο του νέου Μνημονίου, το οποίο έχει στη διάθεσή του ο «Ε.Τ.»:

1  Ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2013 θα περιλαμβάνει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα συνολικού ύψους 9,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 6,3 δισ. ευρώ θα αφορούν σε περικοπές μισθών, συντάξεων και κοινωνικών επιδομάτων και τα υπόλοιπα 2,9 δισ. ευρώ θα είναι αυξήσεις φόρων και περικοπές λοιπών δημόσιων δαπανών. Η ψήφιση του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2013 και του αναθεωρημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 θα είναι προαπαιτούμενη ενέργεια για την αξιολόγηση!

2 Περίπου 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις, εξαιτίας της κατάργησης των αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, η οποία θα ισχύσει αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012, καθώς επίσης και εξαιτίας της επιβολής νέων αλλαγών στη φορολογική κλίμακα που, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, θα στοχεύουν πλέον στην αύξηση των φορολογικών συντελεστών για όσους αποκτούν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 25.000 ευρώ. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών που ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα και σε 3.000 ευρώ για κάθε ένα τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα, με συνέπεια να προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις 200 ευρώ το χρόνο για κάθε φορολογούμενο με ένα προστατευόμενο τέκνο, 400 ευρώ το χρόνο για κάθε φορολογούμενο με δύο τέκνα, 700 ευρώ το χρόνο για κάθε τρίτεκνο και 1.240 ευρώ το χρόνο για κάθε τετράτεκνο φορολογούμενο. Το συνολικό ποσό των πρόσθετων φόρων που θα πληρώσουν οι οικογενειάρχες το 2013 εξαιτίας της κατάργησης των αφορολογήτων ορίων για τα τέκνα θα φθάσει τα 399 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά τη φορολογική κλίμακα, νεότερα σενάρια που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν ότι τα εισοδήματα πάνω από 25.000 ευρώ θα φορολογούνται με υψηλότερους συντελεστές, ενώ ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής θα παραμείνει στο 45%. Πάντως, στο προσχέδιο του Μνημονίου εξακολουθεί να υπάρχει αναφορά στην κατάργηση των τριών υψηλότερων φορολογικών συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που ανέρχονται σε 38%, 40% και 45% και στην αντικατάστασή τους με έναν ενιαίο ανώτατο συντελεστή.

3 Περίπου 780.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ των καθαρών εισοδημάτων τους με έναν υψηλό φορολογικό συντελεστή, με συνέπεια οι φορολογικές επιβαρύνσεις τους να εκτοξευθούν στα ύψη από το 2013. Το πιο πιθανό είναι ο συντελεστής αυτός να ανέλθει στο 28%. Ουσιαστικά, για όλους τους αυτοαπασχολούμενους θα καταργηθεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, ενώ δεν θα ισχύουν ούτε τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα.

4 Σημαντικά αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις θα προκύψουν επίσης για περίπου 1.000.000 φορολογούμενους με εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες, καθώς σχεδιάζεται η επιβολή ενιαίας αυτοτελούς φορολόγησης 15% σε όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το κεφάλαιο, δηλαδή στα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων και στους τόκους καταθέσεων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων. Τα εισοδήματα από ακίνητα θα πάψουν να φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και άρα δεν θα ισχύει ούτε γι’ αυτά το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, αλλά αντιθέτως θα ισχύει η επιβολή φόρου 15% από το πρώτο ευρώ! Επίσης, ο αυτοτελής φόρος που επιβάλλεται επί των τόκων των καταθέσεων, των ομολόγων και των εντόκων γραμματίων θα αυξηθεί από το 10% στο 15%.

5 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν επιπλέον και εξαιτίας της επιβολής αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες από τον Μάρτιο του 2013, ώστε να εξισωθούν με τις πραγματικές τιμές της αγοράς. Συνέπεια των αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες θα είναι να αυξηθούν περαιτέρω οι ακόλουθοι 12 φόροι που επιβάλλονται στην απόκτηση και κατοχή ακινήτων: οι φόροι που προκύπτουν από τα τεκμήρια διαβίωσης κατοικιών, ο κύριος και ο συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος επί των μισθωμάτων, οι φόροι μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ακινήτων, ο νέος ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας που θα αντικαταστήσει τον ΦΑΠ και το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών από το 2013, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ υπέρ των δήμων και τα τέλη υπέρ συμβολαιογράφων, δικηγόρων και υποθηκοφυλακείων που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια των ακινήτων.

6 Αυξήσεις φορολογικών επιβαρύνσεων προβλέπονται και για τους αγρότες. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η αυτοτελής φορολόγηση των καθαρών εισοδημάτων των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των ψαράδων με ένα συντελεστή 14% ή η επιβολή φόρου 6% στα έσοδα των συγκεκριμένων φορολογουμένων (στο Μνημόνιο αναφέρεται μόνο η δεύτερη επιλογή). Επίσης προβλέπεται η μείωση της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου από τα 0,391 στα 0,264 ευρώ το λίτρο, καθώς και η μείωση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ από το 11% στο 6%.

7 Οι διατάξεις που προβλέπουν την έκπτωση του 10% των δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων και ασφάλιστρα ζωής από το φόρο εισοδήματος θα καταργηθούν.

8 Η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα τροποποιηθεί επί το δυσμενέστερο, με μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις 12.000 στις 5.000 ευρώ και αύξηση των υφιστάμενων συντελεστών 1%-4% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ. Η εισφορά θα επιβάλλεται μέχρι το 2018!

9 Οι συνολικές περικοπές σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και λοιπές δαπάνες του Δημοσίου θα φθάσουν τα 10,5 δισ. ευρώ τη διετία 2013-2014. Τα πιο επώδυνα μέτρα προβλέπουν την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού για 700.000 υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου, την κατάργηση της 13ης και 14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης για τους δικαιούχους του Δημοσίου και όλων των ασφαλιστικών ταμείων, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΓΑ, την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται και αύξηση της απαιτούμενης περιόδου εργασίας των 40 ετών, την επιβολή κλιμακωτών περικοπών από 3% έως 12% σε όλα τα μηνιαία εισοδήματα από κύριες και επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν αθροιστικά τα 1.000 ευρώ το μήνα μικτά, την επιβολή κλιμακωτών περικοπών από 2% έως 35% στις συνολικές αποδοχές των 250.000 λειτουργών του Δημοσίου που αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, τη μείωση των νέων εφάπαξ παροχών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 23%, την επιβολή μηνιαίας εισφοράς 3% στις συντάξεις όσων έλαβαν εφάπαξ από το 1995 μέχρι το 2010, την αύξηση του ορίου ηλικίας για την καταβολή του ΕΚΑΣ από τα 60 στα 65 έτη, την κατάργηση των πολυτεκνικών και τριτεκνικών επιδομάτων και την αντικατάστασή τους με πολύ χαμηλότερου ύψους οικογενειακά επιδόματα.

10 Από τις αρχές του 2013 θα αυξηθούν τουλάχιστον κατά 25% τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και θα επιβληθούν νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ano-kato avatar
  ano-kato 24/10/2012 11:06:25

  BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 2. Afroditi P. avatar
  Afroditi P. 24/10/2012 14:27:50

  Ισως κάνει εντύπωση το ότι, τα περιεχόμενα του άρθρου, δεν έχουν σχεδόν καθόλου σχόλια.

  Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι όσοι το διαβάζουν τα θεωρούν αυτά απόλυτα λογικά.

  Εχω την αντίθετη γνώμη.

  Οσοι το διάβασαν έχουν ήδη χάσει τα λογικά τους.

 3. δημης avatar
  δημης 24/10/2012 15:25:25

  ++++++++++......++++++++==
  Έτσι θα...κρατηθεί η...Ελλάδα ..... Θα γίνουν ...επενδύσεις ....(δεν βλέπετε που..οι..καπνοι από τα φουγάρα της Ρουμανίας και Βουλγαρίας ...από την...αν.απτυξη φθάσαν στην Κρήτη;;;;;;)....Πάρτε και από ένα κράνος μη φάτε την ...ανάπτυξη κατακέφαλα μιάς και θα είναι καταιγιστική...
  Θα ανοίξουν οι...δουλειές ....
  Θα αναβαθμιστούν οι Υγεία και η..Παιδεία....
  Θα βγαίνουν οι...Αξιοι Πολιτκοί οι σωστοί Δημοσιογράφοι....τα σωστά ΜΜΕ...
  Θα τιμωρηθουν με δημεύσεις όλος ο...συφερτός Πολιτικοδημοσιογραφικός και τα αφεντικά τους....
  ΘΑ.....ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ Η....ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΨΗΦΙΖΕΙ....
  Στον Παράδεισο...λοιπόν θα γίνει ΣΙΓΟΥΡΑ η Ελλάς παράδεισος...

 4. Διογενης avatar
  Διογενης 24/10/2012 16:37:17

  OΛΕ!!!!
  ελπιζω να μην ειναι τα τελευταια....

 5. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 24/10/2012 17:38:54

  ---Καπως λογικο το 15% στη φορολογια για τα εσοδα απ' τα ακινητα, αλλα ΛΑΘΟΣ οτι δεν εχει 1 μικρο ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ εστω στα 3.000 ευρω . Επισης ειναι ΝΕΟ-ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ σκεπτικο οτι δεν υπαρχει μια προοδευτικη αυξηση της φορολογικης κλιμακας.

  ---Πχ για εισοδηματα απο 3.000 εως 10.000 ευρω να εχει 10% φορολογηση, και μετα να αυξανονται οι φορολοφικες κλιμακες σε 15% , 20% , 25% κτλ αναλογα με τα εσοδα που εχει απ τα ακινητα ο καθε φορολογουμενος. Απλο ειναι, ΔΕΙΤΕ ΤΟ..

  ---Αναμενουμε να δουμε αν εστω τη τελευταια στιγμη θα υπαρχει ενα εστω μικρο αφορολογητο πχ 150.000 στο νεο φορο ακινητης περιουσιας, που θα αντικαταστησει το ΕΤΑΚ και το ΧΑΡΑΤΣΙ της ΔΕΗ.

  ---Λογικα εκει η πρωτη φορολογικη κλιμακα δεν πρεπει να ειναι πανω απο 0,1% και θα πρεπει να αφορα περιουσιες τουλαχιστον εως 300.000 ευρω. Αλλοιως μιλαμε για δημευση περιουσιας.

  ---Αστειο αυτο περι αυξησης των αντικειμενικων αξιων των ακινητων, αφου ηδη οι αντικειμενικες ειδικα στην επαρχια ειναι πολυ υψηλοτερες απ τις εμπορικες. Ρωτηστε και καποιο σοβαρο μεσιτη να σας τα παει.

  ---Τουλαχιστον να ισχυσουν μεγαλες ελαφρυνσεις για τα ακινητα που ειναι πανω απο 20 ΕΤΩΝ, τα οποια δυσκολα πωλουνται, και εχουν ΧΑΣΕΙ μεγαλο μερος της εμπορικης τους αξιας. Συν οτι ειναι πολυ δαπανηρα για τον οποιο ιδιοκτητη, αφου εχουν τεραστια εξοδα συντηρησης.

  ---Ας τα πει καποιος αυτα στο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ επιτελειο, γιατι ειναι σαν να ζουν σε δικο τους ΚΟΣΜΟ, και να μην εχουν επαφη με το τι γινεται εκει εξω. Τα ακινητα και η οικοδομη ειναι σημαντικος τομεας που δινει ψωμι σε δεκαδες χιλιαδες ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

  !!!! Μην τους διαλυσετε τελειως !!!

 6. jimmys31 avatar
  jimmys31 24/10/2012 20:23:31

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΛΕΥΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ?????????? ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
  ΑΛΛΑ ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΒΓΑΖΕΙ ???? ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ!!!!!!!!!!!!

 7. nikos avatar
  nikos 25/10/2012 00:46:06

  @ Amarylis: και να μας διάβαζε , αυτός δεν θα σε σώσει. Εσύ τι θα κανείς;
  Αυτη την ερώτηση πρέπει πλέον - είναι ήλιου φαεινεστερο- να κάνουμε όλοι στους εαυτούς μας

 8. Μ.Π avatar
  Μ.Π 25/10/2012 13:37:20

  "Περίπου 780.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ των καθαρών εισοδημάτων τους με έναν υψηλό φορολογικό συντελεστή, με συνέπεια οι φορολογικές επιβαρύνσεις τους να εκτοξευθούν στα ύψη από το 2013. "....... Πέραν όλων των άλλων (εκτόξευσης φοροδιαφυγής, αδυναμία καταβολής κλπ κλπ) αυτό το μέτρο είναι εξόφθαλμα αντισυνταγματικό, θα καταπέσει με την πρώτη προσφυγή του πρώτου δικηγόρου, και λόγω του εξοντωτικού χαρακτήρα του, θα δοθούν και προσωρινές διαταγές. Δηλαδή, το Δημόσιο δεν θα εισπράξει ΦΡΑΓΚΟ από αυτά που προσδοκεί (με εξαίρεση τα παράβολα για την κατάθεση των ανακοπών). Μπορεί κάποιος πραγματικά να μου εξηγήσει τη λογική με την οποία προτείνεται, ή έστω, διαρρέεται αυτό το μέτρο? Πραγματικά θα το ήθελα. Κάποιος????

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.