#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
10/08/2012 08:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Άμεσα μέτρα για την ανάκαμψη της Οικονομίας



Στην Ελλάδα του 2012 και της δημοσιονομικής κρίσης η κυβέρνηση αγωνίζεται να λάβει ισοδύναμα μέτρα. Ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να λαμβάνει «δώρο» από το δημόσιο την ανεργία και την ύφεση, ενώ ταυτόχρονα καλείται να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του, όταν αυτοί που, υποτίθεται, είχαν αναλάβει την υποχρέωση  να «βάλουν πάτο στο βαρέλι», το μόνο που κατάφεραν ήταν να επιβάλλουν υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και να ισοπεδώσουν ολόκληρους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας.

Τα χέρια της κυβέρνησης δεν είναι λυμένα, είτε γιατί οι εταίροι συνεχίζουν να έχουν ταμπού με το δημόσιο, είτε γιατί η τρόικα δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ορισμένα από όσα συμβαίνουν. Υπάρχουν όμως μέτρα που μπορούν να ληφθούν χωρίς δημοσιονομικό κόστος, τα οποία  θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη της αγοράς και κατ’ επέκταση των εσόδων του κράτους.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΑΝΕΡΓΟΥ

Με δεδομένη την υψηλή ανεργία αλλά και την αδυναμία των επιχειρήσεων, προτείνεται η δυνατότητα να προσλαμβάνονται άνεργοι με αποδοχές 40% αυξημένες σε σχέση με το επίδομα ανεργίας. Η επιχείρηση δεν θα είναι υπόχρεη στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και μοναδική της υποχρέωση θα είναι η διατήρηση των υπαρχόντων ασφαλισμένων εργαζόμενων για όσο χρονικό διάστημα συμμετέχει στο πρόγραμμα αναδοχής ανέργου. Ο εργαζόμενος καλύπτεται ασφαλιστικά από τον ΟΑΕΔ όπως γίνεται όταν επιδοτείται.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μειώνεται ο αριθμός των ανέργων και αυξάνεται η αγοραστική τους δύναμη σε σχέση με το επίδομα ανεργίας.

Δίνεται τέλος στο φαινόμενο «μαύρης» εργασίας επιδοτούμενων ανέργων. Η επιχείρηση δεν έχει λόγο να μην δηλώνει τον εργαζόμενο και έτσι εξοικονομείται από το κράτος το επίδομα ανεργίας.

Οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν εργαζόμενους αλλά διστάζουν λόγω του υψηλού κόστους που προκύπτει από τις ασφαλιστικές εισφορές «απελευθερώνονται».

 2. ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

Α. Προτείνεται η εφαρμογή μείωσης των ενοικίων κατά 25%-35% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2010 και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου να προσφεύγει αυτός στη δικαιοσύνη, όπως συμβαίνει με τα ακίνητα που χρησιμοποιεί το δημόσιο.

Β.  Δυνατότητα συμψηφισμού των ενοικίων που έχουν δοθεί ως εγγύηση με τρέχοντα ενοίκια. Οι εγγυήσεις δεν έχουν φορολογηθεί και έτσι δεν προκύπτει φορολογικό θέμα. Ενδεχόμενη σύνδεση του μέτρου με οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άμεση οικονομική «ανάσα» για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες χωρίς τις χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες.

Ρευστότητα που στις περισσότερες περιπτώσεις ισοδυναμεί με ενοίκια δύο μηνών λόγω συμψηφισμού.

Δυνατότητα πληρωμής οφειλών ή μέρος αυτών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

3. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Είναι γεγονός πως ακόμη και στη σημερινή εποχή της κρίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που διαθέτουν ρευστότητα σε αντίθεση με τα ασφαλιστικά ταμεία. Μπορεί λοιπόν να δοθεί η δυνατότητα να προκαταβάλλονται οι εισφορές του έτους με έκπτωση. Ως ποσό αναφοράς θα λαμβάνεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου έτους. Η έκπτωση προσδιορίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του επιτοκίου που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις από τις τράπεζες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μείωση των ετήσιων εσόδων των ταμείων που ισοσκελίζεται από την αύξηση ρευστότητας και τον περιορισμό του δανεισμού.

Αύξηση κερδοφορίας των επιχειρήσεων άρα και εσόδων για το κράτος.

Ουσιαστική επιβράβευση της συνέπειας.

Μείωση του κόστους εργασίας για όσους επενδυτές θέλουν να επενδύσουν στη χώρα και διαθέτουν ρευστότητα.

Σε περίπτωση μείωσης απασχολούμενων έχει όφελος ο ασφαλιστικός φορέας, γιατί η εκκαθάριση θα γίνει 12 μήνες αργότερα.

 4  TRANSFER PRICING (ΕΝΔΟ-ΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ)

Η σύγχρονη φοροαποφυγή, την οποία βέβαια ευνοούν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, είναι οι ενδο-ομιλικές συναλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα πολύ μεγάλης αλυσίδας ένδυσης η οποία με τζίρο μεγαλύτερο των 200 εκ. έχει ζημιές στην Ελλάδα 6 εκ, ενώ σε άλλες χώρες με αντίστοιχο τζίρο μεγάλα κέρδη. Η πάταξη του φαινομένου μπορεί να επιτευχθεί έστω και αν δεν μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης. Η νομοθεσία της ΕΕ όπως και η εθνική νομοθεσία δίνουν τη δυνατότητα να σταματήσει το φαινόμενο. Απαιτείται η πολιτική βούληση και η συνεχής ενασχόληση από εξειδικευμένη ομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σημαντική αύξηση των εσόδων από φόρους.

Έλλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως προς Ελληνικές ΜμΕ που δεν έχουν τη δυνατότητα των τριγωνικών πωλήσεων από άλλα κράτη και πληρώνουν αναλογικά περισσότερους φόρους.

Μείωση των τιμών ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης, αφού θα εκλείψει το φαινόμενο υπερτιμολόγησης και με το δεδομένο περιθώριο κέρδους που ελέγχεται από την επιτροπή ανταγωνισμού σε σχέση με την αισχροκέρδεια.

 5. ΠΑΡΕΜΠΟΡΙΟ

Ο τζίρος του παρεμπορίου υπολογίζεται σε 20 δις περίπου με την απώλεια εσόδων για το κράτος να φτάνει τα 6 δις. Η πάταξη του απαιτεί τη στενή συνεργασία κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και επιμελητηρίων. Προτείνεται να δοθεί η δυνατότητα στα επιμελητήρια και τους εμπορικούς συλλόγους να δημιουργούν ομάδες με τη συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών και να έχουν κάθε δικαιοδοσία σχετική με την επί τόπου καταστροφή των εμπορευμάτων, όσων ασκούν παρεμπόριο. Η συντονισμένη αυτή προσπάθεια μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αύξηση εσόδων για το κράτος αφού η κατανάλωση θα οδηγηθεί στο οργανωμένο εμπόριο.

Μείωση στα λουκέτα των επιχειρήσεων.

Αύξηση της απασχόλησης.

6. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ-ΟΤΑ

Με δεδομένο ότι το δημόσιο πληρώνει 155 εκ. ευρώ περίπου για ενοίκια υπηρεσιών Υπουργείων και Περιφερειών ενώ έχει αναξιοποίητα ακίνητα, είναι αναγκαίο ένα γενναίο πρόγραμμα αξιοποίησης ακινήτων με σκοπό τη μείωση του κόστους ενοικίων. Ιδιωτικές επιχειρήσεις real estate να αναλάβουν το πρόγραμμα και η αμοιβή τους θα είναι ποσοστό της εξοικονόμησης που πέτυχαν. Σε όσα ακίνητα απαιτούνται εργασίες για τη μετεγκατάσταση των υπηρεσιών τα χρήματα θα προέρχονται από Sale & Lease Back, με τη μηνιαία δόση να μην υπερβαίνει το 50% του ενοικίου των υπηρεσιών που θα μετεγκατασταθούν. Στην περίπτωση οικοπέδων να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της αντιπαροχής ώστε σε χρονικό διάστημα 18 μηνών να υπάρχει σύγχρονο ιδιόκτητο ακίνητο. Η ίδια μεθοδολογία να ακολουθηθεί και στους Δήμους με την υποχρέωση να αξιοποιηθούν πρώτα τα Δημαρχεία των Καποδιστριακών Δήμων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Άμεσο οικονομικό όφελος για το δημόσιο.

Ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω επισκευών και αντιπαροχής.

 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η προσαρμογή της φορολόγησης φυσικών προσώπων στο μοντέλο έσοδα-έξοδα με κατάργηση του αφορολόγητου ορίου και αυξητικούς συντελεστές φορολόγησης είναι η τομή που απαιτείται. Κάθε φορολογούμενος προσκομίζει αποδείξεις που εκπίπτει όλο το ποσό από τα έσοδά του και φορολογείται ουσιαστικά για ότι δεν έχει καταναλώσει, άρα δεν έχει πληρώσει έμμεσο φόρο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Όλοι συλλέγουν αποδείξεις από όλους διότι διαφορετικά «χάνουν» το 30% του ποσού σε φόρο.

Μειώνεται το ποσό των άμεσων φόρων αλλά αυξάνεται κατακόρυφα των έμμεσων. Το ισοζύγιο είναι προς όφελος των εσόδων.

Ελαχιστοποιείται η ανάγκη ελεγκτικών μηχανισμών.

Καταργείται ουσιαστικά το παρεμπόριο γιατί δεν μπορεί να εκδώσει αποδείξεις.

Εμπεδώνεται αίσθημα δικαιοσύνης μεταξύ των πολιτών.

Ενισχύεται η κατανάλωση και οι μικροεπενδύσεις.

Σταδιακά ενισχύεται η οικοδομική δραστηριότητα, γιατί αποτελεί πηγή εξόδων για τον φορολογούμενο η αγορά ακινήτου και μάλιστα στην εμπορική αξία και όχι στην  αντικειμενική.

Μπορεί  τα συγκεκριμένα μέτρα είναι προϊόν εμπειρίας και στην πλειονότητά τους αφορούν ΜμΕ και επαγγελματίες που μοχθούν καθημερινά για την επιβίωση, αρκετοί από τους οποίους είναι άνεργοι «εργαζόμενοι».

Βασίλης Τσιαλιαμάνης

ΣΧΟΛΙΑ

 1. PUNISHER avatar
  PUNISHER 10/08/2012 08:53:30

  TA MISA APO AUTA POU GRAFEIS NA GINOTAN 8A EIXAME GLITWSEI 200.000-250.000 anergoys A KAI KATI KALO POU DIAVASA XTES ISOZUGIO EKSAGWGWN EISAGWGWN PLEON EINAI MIDENIKO STIRIKSTE ELLINIKA PROIONTA NA ANOIKSOUN PALI ELLINIKA ERGOSTASIA

 2. evola avatar
  evola 10/08/2012 09:14:27

  Πριν απο αυτα τα μέτρα να σταματήσει το κλεψιμο στο Δημοσιο

  Το Δημοσιο να πληρώσει τις οφειλές του και επιστροφές ΦΠΑ

  Μετα ξύπνησα με...

 3. ειδωλοκλάστης avatar
  ειδωλοκλάστης 10/08/2012 09:38:32

  Μήπως μπορεί κανείς τού αντινιούς νά πληροφορήσει τόν αναγνώστη περί τής πορείας δανείων-αποπληρωμών τού ελληνικού δημοσίου από τό 1824 μέχρι σήμερα; Ενας πίνακας πάρε-δώσε κατ'έτος θά ήταν πολύ χρήσιμος, υπάρχει πουθενά στό διαδίκτυο άραγε;

 4. helios avatar
  helios 10/08/2012 09:42:48

  Το ελλειμματικό τραμ
  http://www.capital.gr/news.asp?id=1096111
  http://www.capital.gr/Articles.asp?id=1000459
  http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=35258
  http://www.inews.gr/89/zimiogonoi-paramenoun-isap-kai-tram-ae.htm
  http://www.inews.gr/96/isap---tram-zimies-ypsous-146ek-evro-to-2010.htm
  http://www.capital.gr/tax/gmessages/showTopic.asp?id=2961612&nid=1488393

 5. of8almos avatar
  of8almos 10/08/2012 09:55:47

  Για την ανάκαμψη της οικονομίας δεν χρειάζονται προτάσεις απο ανθρώπους των θρανίων.
  Για την ανάκαμψη της οικονομίας χρείζετε να σταματήσει η αντίστροφη μέτρηση για την μικρομεσαία επιχείρηση, το μαγαζί απέναντι απο το σπίτι μας.
  Αυτός ξέρει τι χρειάζετε για να μην κλείσει και να κρατηθεί απο την πορεία που τον σπρώχνουν προς το λουκέτο με οφειλές που θα τον καταδιώκουν σε όλη του την ζωή.
  Ας στείλουν ένα ερωτηματολόγιο 100 ερωτησεων με τους ταχυδρομικούς φακέλους των ασφαλιστικών εισφορών σε όλες τις επιχειρήσεις με κάτω των 20 υπαλλήλων προσωπικό αν κατάστημα με βαθμό βαρύτητας Α
  και άλλο ένα σε όσες επιχειρήσεις έκλεισαν μέσα στα 2 τελευταία χρόνια με αριθμό βαρύτητας 2Α.
  Ας περάσουν τις απαντήσεις σε ένα excell που λέει ο λόγος και οι δέκα πρώτες είναι 10 βήματα πρός την σωστή κατεύθυνση.
  Απλά είναι τα πράγματα αλλά δυστυχώς δεν γίνονται.

 6. Tonia G. avatar
  Tonia G. 10/08/2012 09:59:42

  Η Πολιτική Βούληση είναι το ΜΟΝΟ πρόβλημα σε όλους τους τομείς.

  • helios avatar
   helios @ Tonia G. 10/08/2012 11:23:01

   +1000000000

 7. ΜΑΝΟΣ avatar
  ΜΑΝΟΣ 10/08/2012 10:16:25

  Ξυπνα Σαμαρά??? 1.200.000 άνεργοι, ΕΤΑΚ, φόρος εισοδήματος( 3οοο ή 800 κάθε μήνα) μέχρι το Δεκέμβριο...δεν μπορούμε άλλο...δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία άλλες περικοπές...αλλάξτε ρότα πριν χάσουμε και ττη τελευταία ελπίδα.

  • ano-kato avatar
   ano-kato @ ΜΑΝΟΣ 10/08/2012 15:51:55

   Σφίξε τα δόντια ΜΑΝΟ έτσι σώζεις την χώρα.Τώρα αν χάνεσαι εσύ ποιος ξέρει τον ΜΑΝΟ και ποιος νοιάζεται γι αυτόν.Ενώ την χώρα σκέψου πόση την ξέρουν μόνο στην Ευρωπαϊκή ένωση......

 8. avanti avatar
  avanti 10/08/2012 11:04:38

  Η προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και μάλιστα σε ετήσια βάση θα έχει " θερμή " υποδοχή από το σύνολο, επαναλαμβάνω, το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου!

 9. Βασίλης Τσιαλιαμάνης avatar
  Βασίλης Τσιαλιαμάνης 10/08/2012 12:09:42

  Δεν αναφέρεται υποχρεωτική προκαταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Είναι σαφέστατη η πρόταση για έκπτωση όσων θέλουν να προκαταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές. Διαφορετικά ισχύει ότι και σήμερα.

  • avanti avatar
   avanti @ Βασίλης Τσιαλιαμάνης 10/08/2012 12:38:37

   Και εγώ αυτό λέω, ότι προαιρετικά, θα σπεύσουν οι επιχειρηματίες να προκαταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές ενός έτους γιατί θα έχουν έκπτωση π.χ. 2% (πάνω από τα επιτόκια). Αστεία πράγματα λοιπόν, όταν η ανασφάλιστη εργασία ίσως να είναι και 50% την στιγμή που μιλάμε.

  • Theoprovlitos avatar
   Theoprovlitos @ Βασίλης Τσιαλιαμάνης 10/08/2012 12:58:07

   Καταργηση της υποχρεωσης εισφορων στο ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ) ειναι το ζητουμενο για οσο διαστημα επιθυμει ο ελευθερος επιχειρηματιας , με αναλογη επιπτωση στη συνταξη του. Γνωριζω πολλους που κλεινουν επειδη δεν μπορουν να καλυψουν το ΤΕΒΕ τους και αντι να βοηθηθουν για να μην κλεισουν πληρωνουν κιαι από πανω προστιμα. Οποτε κλεινουν και ησυχαζουν.

   Το δε συγκλονιστικο επιχειρημα ότι "δεν θα εχουν περιθαλψη και συνταξη" ειναι γελοιο διοτι ο επαγγελματιας που δεν καταβαλει εισφορες λογω αδυναμιας, ετσι κι αλλιως δεν εχει καλυψη. Και μαλιστα ισχυει και το εξης που χρηζει προσφυγης σε ανωτατα δικαστηρια:

   Αν καταβαλει εκ των ΥΣΤΕΡΩΝ τα ασφαλιστρα για ιατροφαρμακευτικη καλυψη και μαλιστα με προστιμο ΤΙ ακριβως καλυπτει; Θα μπει σε καποια χρονο μηχανη και θα του αποδοθουν νοσήλεια ή φαρμακα ετεροχρονισμένα;
   Οχι!
   Επομενως γιατι να καταβαλει αναδρομικα και με προστημο εισφορες;

   Προεραιτικη εισφορα ασφαλιστρων και ανταποδοτικες εισφορες ειναι η μονη λυση στην παρουσα περιοδο για να μεινειθ και κανενα μαγαζι ή κανενας επαγγελματιας ανοικτος. Διοτι με την νοοτροπία του κρατους μας αυτος που αγωνιζεται να επιβιωσει ερχεται το κρατος και τον τιμωρει κι από πανω.

   Σε πολιτισμενες χωρες όπως η Φινλανδια οι εισφορες ειναι αναλογες των εισοδηματων. Βγαζεις ενα μηνα πολλα ή ενα ετος πολλα, πολλα δινεις γι αασφαλεια και παιρνεις και μεγαλυτερη συνταξη απο το ταμειο σου. Περνας μια περιοδο δυσκολη και δεν βγαινεις, μειωνονται οι εισφορες και υπολογιζεται στη συνταξη σου. Μετα από μερικα χροναι πας καλυτερα; Ρεφαρεις και πληρωνεις παραπανω και η συνταξη σου ανεβαινει.

   Με αυτο το τροπο αυτος που εσιφοροδιαφευγει δεν παιρνει συνταξη ενω αυτος που αποκρυπτει εισοδηματα παιρνει μικροτερη συνταξη στο τελος. Ενω εκεινος που τα δηλωνει όλα απολαμβανει μεγαλυτερης συνταξης με αναλογες εισφορες.

   Εδω το συστημα μας ειναι αθλιο, οι εισφορες μεγαλυτερες από την Φινλανδια και τελικα λειτουργει ως προσκρουστεια κλινη που το μονο που κανει ειανι να σφαγιαζει τους επαγγελματιες και να γιγαντωνει την ανεργια. Διοτι ξερω πολλους που προτιμησαν να κλεισουν από το να χρεωνονται στο ΤΕΒΕ σε εποχες κρισης. Και αντι να παρει τις μειωμενες εστω εισφορες τους τωρα παιρνει να μην πω τι.

 10. rollin avatar
  rollin 10/08/2012 12:38:43

  Μειωση φορολογιας κ στσθερο φορολογικο συστημα για να μειωθει η αναργια. Πρωτα ομως φωτοπουλοι παμε μακρυα απ το κρατος

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.