16/08/2010 15:47
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

MΙG: Από 19/8 η έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχώνΑπό την 19.08.2010 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 10.212.827 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Marfin Investment Group. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι 10.182.844 νέες μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω επανεπένδυσης της επιστροφής κεφαλαίου και 29.983 νέες μετοχές από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω μετατροπής 11.866 ομολογιών σε μετοχές.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ θα διαμορφωθεί βάσει του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ όπως ισχύει και οι ανωτέρω μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ).

Η από 3.6.2010 πρώτη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας μέχρι του ποσού των 41.046.228,90 ευρώ με την έκδοση μέχρι 76.011.535 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ, η οποία θα συντελείτο μέσω της δυνατότητας επανεπένδυσης από τους μετόχους της επιστροφής κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Επίσης, η ως άνω γενική συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία θα ήταν κατώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών των πέντε πρώτων συνεδριάσεων κατά τις οποίες η μετοχή θα διαπραγματευόταν χωρίς το δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τιμή διάθεσης των ως άνω μετοχών καθορίσθηκε σε 0,95 ευρώ.

Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων άρχισε την 17η Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και έληξε την 16η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή (περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης). Στην αύξηση τελικώς δήλωσαν συμμετοχή 4.276 μέτοχοι της εταιρίας για συνολικό ποσό 9.673.701,80 ευρώ που αντιστοιχεί 10.182.844 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας ονομαστικής αξίας εκάστης 0,54 ευρώ με τιμή διάθεσης 0,95 ευρώ ανά μετοχή. Εκ του ως άνω ποσού, ποσό 5.498.735,76 ευρώ αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και ποσό 4.174.966,04 ευρώ άγεται σε πίστωση του Λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον».

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε περαιτέρω κατά το ποσό 16.190,82 ευρώ με την έκδοση 29.983 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,54 ευρώ εκάστης, συνεπεία μετατροπής 11.866 ομολογιών από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο της εταιρίας, όπως αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, έκδοσης της 19.3.2010 σε μετοχές, με τιμή μετατροπής 1,8876 ευρώ ανά μετοχή. Σε συνέχεια της μετατροπής σε μετοχές των ανωτέρω 11.866 ομολογιών, οι εναπομείνασες ομολογίες του ΜΟΔ της εταιρίας ανέρχονται σε 52.758.064.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο ποσό των 415.977.219,90 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε 770.328.185 κοινές, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,54 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.