#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
10/06/2012 09:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Grexit σε δέκα βήματα προβλέπει η Deutche BankΥψηλό ρίσκο εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ με ορίζοντα από... την επομένη των εκλογών της 17ης Ιουνίου έως το πολύ τις αρχές του 2013 βλέπει η Deutsche Bank. Περιγράφοντας την κατάσταση της χώρας με μελανά χρώματα, η γερμανική τράπεζα «βλέπει» αποχώρηση από την ευρωζώνη ανεξαρτήτως από το εάν θα σχηματιστεί ή όχι κυβέρνηση και ανεξαρτήτως από το ποια κόμματα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

Αυτό που διαφέρει στα τρία σενάρια εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη είναι η ταχύτητα «εκδίωξης» και οι συνέπειες. Στο πρώτο σενάριο, η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί εκτός ευρωζώνης εάν δεν προκύψει κυβέρνηση αυτοδύναμη ή συνεργασίας και η χώρα οδηγηθεί για τρίτη φορά στην κάλπη τον Ιούλιο. Αυτό είναι ένα αρνητικό ενδεχόμενο που θα φέρει την χώρα εκτός ΟΝΕ άμεσα – εντός του καλοκαιριού.

Το δεύτερο ενδεχόμενο είναι να ηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μιας «αδύναμης αριστερής συνεργασίας», όπως αναφέρει η D.B. και εκτιμά ότι κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης θα ήταν η «επιθετική στάση» απέναντι στην επαναδιαπραγμάτευση του Μνημονίου. Και πάλι η Ελλάδα θα αποχωρούσε από το ευρώ άμεσα, εκτιμά ο γερμανικός οίκος.

Στο τρίτο σενάριο, Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ μετέχουν σε μια «αδύναμη δεξιού προσανατολισμού» συνεργασία, την οποία κρίνει η D.B. ως το «καλοήθες» σενάριο και σημειώνει ότι η χώρα θα μπορούσε να αποχωρήσει από το ευρώ στα τέλη του 2012 – αρχές 2013, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο. Μια συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ θα είχε στην ατζέντα της την επαναδιαπραγμάτευση μέτρων, αλλά προτεραιότητα θα ήταν η διατήρηση της χώρας στην ευρωπαϊκή κοινότητα.

Εάν οι πολιτικές εξελίξεις φέρουν τη χώρα στην απευκταία κατάσταση να αποχωρήσει από την ευρωζώνη, αυτή θα συντελεστεί μέσα από δέκα βήματα, με την Deutsche Bank να σημειώνει ότι πρόκειται για «σενάριο και όχι προβλέψεις της».

Πρώτο βήμα, η Ελλάδα «ξεμένει» από κεφάλαια μέσα στον Ιούνιο ή στον Ιούλιο. Ουσιαστικά η χώρα αδυνατεί να χρηματοδοτεί το δημόσιο έλλειμμά της.

Δεύτερο βήμα, εντός Σαββατοκύριακου εκκινείται μια τεράστια νομοθετική διαδικασία, καθώς η έξοδος από το ευρώ και η υιοθέτηση νέου νομίσματος θα απαιτήσουν την ψήφιση νέων νόμων ευρείας κλίμακας.

Τρίτο βήμα η απόφαση που αφορά στον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων. Πιθανότατα ο έλεγχος θα αφορά τόσο τη μεταφορά κεφαλαίων εκτός της Ελλάδας όσο και στις αναλήψεις από τις τραπεζικές καταθέσεις. Η D.B. εκτιμά ότι είναι αδύνατη η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου η κυβέρνηση ή οι Αρχές να «υπερασπιστούν» τη νομισματική ισοτιμία και να διασφαλίσουν μακροοικονομική σταθερότητα.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι «κλείνοντας» τον κρουνό της χρηματοδότησης από την Τρόικα, η ΤτΕ θα αναγκαζόταν να ενεργοποιήσει τον έλεγχο εξαγωγής κεφαλαίων, κάτι που θα σήμαινε αυτομάτως καταγγελία της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία προβλέπει ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων εντός της Ε.Ε.

Τέταρτο βήμα θα ήταν πιθανότατα η χρήση εγγράφων IOUs («σου χρωστάω») ως μέσο πληρωμής των κρατικών υποχρεώσεων σε μισθούς, συντάξεις κ.λπ. Ουσιαστικά πρόκειται για χρεόγραφα που μπορούν να εκδοθούν στην περίπτωση που δεν υπάρχει ρευστότητα για να πληρωθούν ανελαστικές υποχρεώσεις και θα βεβαιώνουν ότι το Ελληνικό Δημόσιο χρωστά λεφτά στον κάτοχό τους. Η D.B. σημειώνει ότι τα οφειλόμενα IOUs θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως βάση για την ύπαρξη παράλληλου νομίσματος, το οποίο θα διαπραγματευόταν υποτιμημένο έναντι του ευρώ.

Πέμπτο βήμα η απόφαση της Ελλάδας να χρεοκοπήσει, κηρύσσοντας στάση πληρωμών για το χρέος που δεν υπάγεται σε ελληνικό Δίκαιο, κάτι ωστόσο που η γερμανική τράπεζα δεν θεωρεί ιδιαίτερα πιθανό.

Έκτο βήμα είναι η ενδεχόμενη κατάρρευση-κλείσιμο του τραπεζικού συστήματος. Η D.B. θεωρεί κατ’ ελάχιστον ότι οι τράπεζες θα κάνουν «παρατεταμένες διακοπές» για όσο θα διαρκέσει η μετάβαση από το ένα νόμισμα στο άλλο. Και σημειώνει ότι καθοριστικής σημασίας είναι εάν η Ε.Ε. και η ΕΚΤ θα στηρίξουν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα για να ελαχιστοποιηθούν οι ζημίες. Μάλιστα, οι Γερμανοί σημειώνουν ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να στηρίζει τις ελληνικές τράπεζες, αλλά για το δημόσιο χρέος και τις ανάγκες της κεντρικής κυβέρνησης θα έπρεπε να φροντίσει το πολιτικό σύστημα.

Εβδομο βήμα είναι η αποκατάσταση του ρόλου της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως ήταν στην προ ΕΚΤ εποχή. Η ΤτΕ λειτουργεί πλήρως και αυτή τη στιγμή, αλλά υπό την εποπτεία της ΕΚΤ. Αποκαθιστώντας τις παλαιές λειτουργίες της, θα μπορεί να τυπώνει νέο νόμισμα, να χαράσσει νομισματική πολιτική, να διαχειρίζεται τα αποθέματα, να χαράσσει τη συναλλαγματική πολιτική και να διαχειρίζεται τα συστήματα πληρωμών.

Όγδοο βήμα είναι η επανεμφάνιση της δραχμής ως εθνικού νομίσματος και μετατροπή των τοπικών περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του κράτους. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να «επαναγραφούν» τα συστήματα πληροφορικής ώστε να υποστηρίζουν το νέο νόμισμα και να επαναπρογραμματιστούν τα ΑΤΜs. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουν τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ένατο βήμα: Η D.B. ουσιαστικά περιγράφει το εθνικό δράμα από την έξοδο της χώρας από το ευρώ: απότομη υποτίμηση της αξίας της νέας δραχμής, εκτιμώντας ότι θα φτάσει στο -50% έως -75%. Οι ζημίες θα ήταν μαζικές για το εμπόριο, τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τον οικονομικό τομέα.

Δέκατο βήμα: Απόσυρση όλων των παλαιών νομισμάτων και χαρτονομισμάτων από την οικονομία, αφού πρώτα θα είχαν «σφραγιστεί» ώστε να μην γίνονται αποδεκτά σε συναλλαγές ως νόμιμο χρήμα. Αυτομάτως, οι αποπληρωμές υποχρεώσεων σε συνάλλαγμα θα ήταν απαγορευτικές λόγω κόστους.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Κλυδωνισμοί εντός και εκτός Ελλάδος θα ήταν το άμεσο αποτέλεσμα στο σενάριο εξόδου από το ευρώ, με την ελληνική κυβέρνηση να αδυνατεί καταρχήν να στηρίξει και να χρηματοδοτήσει το πρωτογενές έλλειμμα.

Η Deutsche Bank εκτιμά ότι η άμεση συνέπεια θα αντιστοιχούσε στο 7%-10% εάν η χώρα οδηγείτο σε μια ελεγχόμενη ευρω-αποχώρηση και 12%-15% του ΑΕΠ εάν αποχωρούσε βίαια.

Άμεση θα ήταν και η προσπάθεια των Ελλήνων να αποσύρουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες, τα οποία σήμερα ανέρχονται σε 161 δισ. ευρώ, ωστόσο η D.B. υπολογίζει ότι μόνο το 40% των καταθέσεων μπορεί άμεσα να αναληφθεί. Το υπόλοιπο 60% είναι «κλειδωμένο» σε προθεσμιακές καταθέσεις, δεσμευμένο έναντι άλλων υποχρεώσεων κ.λπ. Μάλιστα, μόλις το 18% των καταθέσεων κατέχουν ιδιώτες, με το υπόλοιπο 82% να ανήκει σε λογαριασμούς επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τράπεζες έχουν δει να φεύγει σχεδόν το 1/3 των καταθέσεων, με πάνω από 40 δισ. ευρώ να έχουν «σηκωθεί» από τον Ιανουάριο του 2011 έως σήμερα.

Τεράστιες θα ήταν και οι ζημίες της Ευρώπης από το Grexit, καθώς η Ε.Ε., η ΕΚΤ και το ΔΝΤ έχουν έκθεση στο ελληνικό χρέος και την τραπεζική χρηματοδότηση ύψους 349 δισ. ευρώ. Εάν η Ελλάδα έκανε ένα ακόμη «κούρεμα» τους χρέους της, ενδεικτικά της τάξης του 70%, οι ζημίες θα έφταναν τα 200 δισ. ευρώ, υποστηρίζει η D.B. Ενδεικτικά, τα δάνεια της Ε.Ε. προς την Ελλάδα ανέρχονται σε 166 δισ. ευρώ, ο δανεισμός μέσω του διατραπεζικού συστήματος Target 2 ανέρχεται σε 104 δισ. ευρώ και η ΕΚΤ μέσω του Μηχανισμού Ευρωπαϊκής Σταθερότητας (ESM) έχει διαθέσει στη χώρα 57 δισ. ευρώ. Τα δάνεια του ΔΝΤ ανέρχονται σε 22 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με την D.B., θα ήταν τα μόνα που δεν θα υπόκειντο σε «κούρεμα».

Ο ευρωπαϊκός ιδιωτικός τομέας, χωρίς να περιλαμβάνεται η παρουσία του στις ελληνικές τράπεζες, έχει «έκθεση» 105 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσω δανείων στον ελληνικό ιδιωτικό τομέα (54 δισ. ευρώ) και ομολόγων και λοιπών τίτλων του ελληνικού χρέους (51 δισ. ευρώ).

Ρόη Χάϊκου, στον Τύπο της Κυριακής

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΠΗΛΕΑΣ avatar
    ΠΗΛΕΑΣ 11/06/2012 00:51:06

    Αν μη και άλλα πολλά, το δέκατο βήμα είναι "μπούρδα" δημοσιογραφικής νοημοσύνης: Σφραγίζεις, για να ακυρώσεις ένα παλαιό εθνικό νόμισμα, που αντικαθίσταται από καινούργιο, όχι ένα εν ισχύει ΞΕΝΟ νόμισμα-συνάλλαγμα. Γιατί να καταστρέψουμε ενεργή αγοραστική δύναμη; Απλά, το κράτος θα μαζεύει όσα ευρώ μπορεί και θα δίνει δραχμές.

  2. sabas avatar
    sabas 11/06/2012 10:16:52

    Δεν ξέρω γιατί σκοτώνονται σε αναλύσεις που προσπαθούν να μαντέψουν πώς θα χρεωκοπήσει η Ελλάδα, αφού υπάρχουν τόσα προηγούμενα παραδείγματα και μάλιστα η πιο πρόσφατη χρεωκοπία κράτους έγινε μέσα στην Ευρώπη και ήταν η της Ισλανδίας. Η μόνη διαφορά μας είναι οτι η Ισλανδία δεν είχε καν τη στήριξη της ΕΕ. Με άλλα λόγια θα περάσουμε μια χρονιά στην κόλαση και μετα θα έχουμε ενα εντελώς καινούριο κράτος φτωχότερο μεν σε περιττά υλικά αγαθά, αλλά αξιοπρεπές οσον αφορά την τροφή στέγη και περίθαλψη του πληθυσμού και κυρίως με αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον και κυρίως πολύ επιφυλακτικό απέναντι στην απληστία των τραπεζιτών και των γκόλντεν μπόιζ...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.