#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/10/2012 11:07
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Χαράτσι σε όλα τα ακίνητα και χωρίς αφορολόγητοΤην επιβολή του ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας χωρίς αφορολόγητο όριο εξετάζει πλέον η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να διασφαλίσει το επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που είναι η είσπραξη πρόσθετων εσόδων της τάξεως των 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο που μελετά το υπουργείο Οικονομικών, ο νέος ενιαίος φόρος θα υπολογίζεται με βάση τη συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου και με συντελεστές που θα ξεκινούν από τα επίπεδα του 0,15%-0,25% και θα υπερβαίνουν το 2% για πολύ υψηλά ποσά φορολογητέας αξίας. Ο φόρος θα επιβαρύνει όλες τις κατηγορίες ακινήτων που μπορεί να κατέχει ένας φορολογούμενος, δηλαδή σπίτια, καταστήματα, λοιπά κτίσματα, αγρούς, αγροτεμάχια, οικόπεδα και λοιπές εδαφικές εκτάσεις, είτε εντός είτε εκτός σχεδίων πόλεων. Συνολικά περίπου 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα υποχρεωθούν να πληρώνουν κάθε χρόνο, από το 2013 και μετά, φόρους συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους, ενώ περίπου 200.000 νομικά πρόσωπα θα καλούνται να πληρώνουν φόρους 500 εκατ. ευρώ για την ακίνητη περιουσία τους.

Ισοδύναμο

Ο νέος ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας προορίζεται να αντικαταστήσει δύο άλλους φόρους που επιβάλλονται τώρα στην ακίνητη περιουσία και αναμένεται να καταργηθούν: το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών, που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Το συνολικό ποσό των εσόδων που εισπράττει σήμερα το Δημόσιο από τους δύο αυτούς φόρους υπολογίζεται σε 3 δισ. ευρώ τουλάχιστον. Επειδή λοιπόν η Τρόικα έχει δώσει εντολή, η οποιαδήποτε αλλαγή στη φορολογία ακινήτων να μην προκαλεί μείωση στα προσδοκώμενα για είσπραξη έσοδα, ο στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι ο νέος ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας να αποδίδει στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ!

Έχοντας λοιπόν ως δεδομένο στόχο τη διασφάλιση της είσπραξης 3 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και έχοντας ταυτόχρονα υπόψη της στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το 74% των ιδιοκτητών στη χώρα μας έχουν ακίνητα συνολικής φορολογητέας αντικειμενικής αξίας χαμηλότερης των 100.000 ευρώ, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προσανατολίζεται πλέον σε μια λύση η οποία θα επιβαρύνει το σύνολο των ιδιοκτητών ακίνητης περιουσίας! Αυτό σημαίνει με απλά λόγια ότι ο νέος ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας είναι πολύ πιθανό να μην έχει αφορολόγητο όριο!

Στο τραπέζι

Το πολύ πιθανό αυτό σενάριο συζητήθηκε χθες σε νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομικών ανάμεσα στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη και τους εκπροσώπους των τριών πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, τον κ. Α. Βεσυρόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κ. Ανδρέα Μακρυπίδη από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Σάκη Παπαθανασίου από τη ΔΗΜΑΡ. Στη σύσκεψη δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις αλλά εξετάστηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια κλιμάκωσης του νέου ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας, ώστε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα να είναι 3 δισ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα όσα ειπώθηκαν στη χθεσινή σύσκεψη αλλά και από πρόσθετες πληροφορίες που συνέλεξε ο «Ε.Τ.»:

1. Ο νέος φόρος θα επιβληθεί σε όλων των ειδών τα ακίνητα, δηλαδή σε σπίτια, καταστήματα, κτίρια γραφείων και λοιπά κτίσματα, καθώς επίσης και σε οικόπεδα, αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκότοπους και λοιπές εδαφικές εκτάσεις εντός ή εκτός σχεδίων πόλεων.

2. Η επιβολή φόρου και στα εκτός σχεδίου ακίνητα, δηλαδή σε αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκότοπους κ.λπ., θα σημάνει νέα ταλαιπωρία για εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι θα κληθούν το επόμενο έτος να υποβάλουν το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία για τα εκτός σχεδίου ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους. Και αυτό γιατί το υπουργείο Οικονομικών ενώ έχει καταγράψει τα ακίνητα (κτίσματα και οικόπεδα) που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως δεν διαθέτει ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για να επιβάλει το νέο φόρο και στα εκτός σχεδίου ακίνητα.

3. Στοιχεία των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, που παρουσιάστηκαν στη χθεσινή σύσκεψη, δείχνουν ότι 74% των ιδιοκτητών στην Ελλάδα κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 100.000 ευρώ, το 16% κατέχει ακίνητη περιουσία αξίας από 100.001 έως 200.000 ευρώ και μόνο το 10% κατέχει ακίνητη περιουσία αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Συνεπώς, εάν στην κλίμακα του νέου ενιαίου φόρου περιλαμβανόταν ένα αφορολόγητο όριο αξίας της τάξεως των 100.000 ευρώ, θα εξαιρούνταν αυτόματα από τον φόρο περισσότεροι από 4,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και θα έπρεπε να εισπραχθούν τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ από τους υπόλοιπους 1,3 εκατομμύρια! Μια τέτοια εξέλιξη θα υποχρέωνε τους 1,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες να καταβάλουν υπέρογκες φορολογικές επιβαρύνσεις, τις οποίες οι περισσότεροι δεν θα ήταν σε θέση να αντέξουν, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να μην μπορέσει να εισπράξει το ποσό-στόχο των 3 δισ. ευρώ συνολικά από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, θεωρήθηκε πιο «λογικό» να μην υπάρχει αφορολόγητο όριο στο νέο ενιαίο φόρο ακινήτων αλλά η επιβάρυνση να ξεκινά από ένα επίπεδο της τάξεως του 0,15% για τα πρώτα 100.000 ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου. Συζητήθηκε μάλιστα σενάριο για επιβολή συντελεστή φόρου 0,15% στα πρώτα 100.000 ευρώ της αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου, αλλά διαπιστώθηκε ότι σε μια τέτοια περίπτωση τα έσοδα που θα εισπράττονταν από τις περιουσίες με αξία μέχρι 100.000 ευρώ θα ήταν μόλις 240 εκατ. ευρώ. Έτσι, δεν αποκλείεται ο πρώτος συντελεστής να είναι τελικά υψηλότερος του 0,15% ή τα πρώτα 100.000 ευρώ να «σπάσουν» σε δύο μικρότερα κλιμάκια. Π.χ. στα πρώτα 50.000 ευρώ να ισχύει συντελεστής 0,15% και στα επόμενα 50.000 ευρώ συντελεστής 0,2% ή λίγο υψηλότερος.

4. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Μακρυπίδης επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει αφορολόγητο το οποίο μάλιστα προσδιόρισε σε επίπεδα μεταξύ 100.000 και 150.000. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για ένα φόρο που θα έχει μόνιμο και όχι έκτακτο χαρακτήρα, οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαιρεθούν οι μικρές ιδιοκτησίες στις περιπτώσεις των οποίων ανήκουν και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι ανάπηροι. Οι διαφωνίες κατεγράφησαν και το θέμα παραπέμφθηκε για την επόμενη συνάντηση.
Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Δεν έχει σημασία avatar
  Δεν έχει σημασία 23/10/2012 11:19:05

  Τώρα κατάλαβα τι εννοούσε ο Σαμαράς όταν έλεγε ότι αυτά θα είναι τα τελευταία μέτρα. Προφανώς δεν υπάρχουν άλλα για να βάλει. Ό,τι μπορούσε να κατεβάσει το κεφάλι τους το έκαναν. Στέρεψαν από ιδέες φορολόγησης.

  • Storm avatar
   Storm @ Δεν έχει σημασία 23/10/2012 11:22:43

   Δεν θα το έπαιζα και στο Στοίχημα...
   Υπάρχει λίπος κατά το ΥΠΟΙΚ.
   Κάτι θα βρουν, τους έχω εμπιστοσύνη.

   • Αυριανιστής avatar
    Αυριανιστής @ Storm 23/10/2012 12:21:53

    Ακριβώς. Οι ιδέες, όταν είναι για χαράτσωμα, δε στερεύουν ποτέ. Ενδεικτικά, να πούμε τα εξής:
    -Τέλος ακινησίας οχημάτων χωρίς πινακίδες (συζητήθηκε ήδη)
    -Φόρος κατοχής πολύτιμων μετάλλων και λίθων (περιλαμβάνονται και οι βαπτιστικοί σταυροί)
    -Φόρος κατοχής iPhone
    -Φόρος κατοχής iPad
    -Φόρος κατοχής 3D τηλεόρασης
    -Φόρος θέασης δορυφορικής τηλεόρασης (επειδή... δεν θα πηγαίνεις σινεμά)
    -Φόρος κατοχής ψυγείου-"ντουλάπας" (επειδή χωράει πολλά, εκεί να δεις... λίπος!)
    -ΕΦΚ στον καφέ για οικιακή χρήση (επειδή... δεν θα πηγαίνεις στην καφετέρια)

    Και άλλα πολλά. Όρεξη να 'χουν, να ρίχνουν φόρους. Πώς λέγανε "η φαντασία στην εξουσία" στο γαλλικό Μάη του '68; Ε, τώρα εμείς θα λέμε "η φαντασία στη φορομπηξία"!

    • ΚΥΘΗΡΙΟΣ avatar
     ΚΥΘΗΡΙΟΣ @ Αυριανιστής 23/10/2012 17:14:26

     Αὐριανιστή μου,μή δίνεις ἰδέες,μπορεῖ νά ἀρπάξουν καμμία καί νά μᾶς τή χώσουν..

 2. DebbyTant avatar
  DebbyTant 23/10/2012 11:28:51

  Οι ατιθασοι ελληνες που ζυγο δεν υποφερουν.
  Τετρακοσια χρονια στον οθωμανικο ζυγο.
  Και με σκυμενο κεφαλι πληρωνουν χαρατσι
  Τζαμπα αγχωνοταν ο Κισιγκερ

 3. Kωστας Τ avatar
  Kωστας Τ 23/10/2012 13:43:28

  Σχεδιάζουν επί χάρτου περικοπές,φόρους,χαράτσια και είναι βέβαιοι ότι θα τα πάρουν!!!Η κοσμιότητα δεν μου επιτρέπει να διευκρινίσω τι ακριβώς θα πάρουν!!!

 4. Μικρασιάτης avatar
  Μικρασιάτης 23/10/2012 19:40:11

  Εγω προτεινω στα μεγαλα κεφαλια της ΝΔ , να φορολογησουν απ το πρωτο τετραγωνικο με ....20% της αντικειμενικης καθε ακινητο, ανεξαρτητα της παλαιοτητας. Επισης να κανουν και ακομα 3-4 αυξησεις στις αντικειμενικες αξιες, αφου ειναι κριμα η αντικειμενικη αξια των ακινητων, ειδικα στην επαρχια να ειναι μονο 30-40% μεγαλητερη απ την αντικειμενικη. Πρεπει να ειναι τουλαχιστον ....200%, ωστε οι απελπισμενοι μικρο-ιδιοκτητες να τα νοιακιζουν ή να πωλουν οσο-οσο στους λαθρο-μεταναστες. Απλα μερικοι να ξερουν οτι ο μεσος Ελληνας, μπορει να πιαστει μια φορα κοροιδο απο καποιον, αλλα μετα δεν το ξεχνα..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.