#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
03/04/2013 08:48
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Χαράτσι» και για δαπάνες υγείας που κάλυψαν τα Ταμεία«Χαράτσια» και για τις παροχές υγείας που έλαβαν από τα ασφαλιστικά τους ταμεία θα κληθούν να πληρώσουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι! Τα «χαράτσια» θα υπολογιστούν ακόμη και επί των δαπανών ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που κάλυψαν τα ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό των φορολογουμένων! Επίσης, για πρώτη φορά θα επιβληθούν φόροι και στα ποσά των πάσης φύσεως επιδομάτων και βοηθημάτων που κατέβαλαν τα ταμεία περίθαλψης στους ασφαλισμένους τους. Ήδη πολλοί ασφαλιστικοί φορείς στέλνουν στους ασφαλισμένους τους βεβαιώσεις στις οποίες αναγράφονται ξεχωριστά τα ποσά των δαπανών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων τους. Στις ίδιες βεβαιώσεις αναγράφονται και τυχόν ποσά βοηθημάτων-επιδομάτων που χορηγήθηκαν στους ασφαλισμένους. Με τον τρόπο αυτό οι παραλήπτες των βεβαιώσεων υποχρεώνονται, για πρώτη φορά, να εμφανίσουν στις φορολογικές δηλώσεις τους και τα ποσά αυτά ως εισοδήματα του προηγούμενου έτους και, ως εκ τούτου, να πληρώσουν γι’ αυτά επιπλέον φόρους!

Τα ασφαλιστικά ταμεία εφαρμόζουν, ουσιαστικά, τη νέα νομοθετική ρύθμιση που έχει τεθεί σε ισχύ από το τρέχον οικονομικό έτος και προβλέπει ότι όλα ανεξαιρέτως τα ποσά που εισέπραξαν οι φορολογούμενοι εντός του προηγούμενου έτους, ανεξαρτήτως του εάν φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, πρέπει να αναγραφούν στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν φέτος. Στο πλαίσιο αυτό τα Ταμεία στέλνουν τις συγκεκριμένες βεβαιώσεις στους ασφαλισμένους τους και ταυτόχρονα τους ενημερώνουν ότι φέτος όλες οι δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης τις οποίες κάλυψαν για λογαριασμό τους, καθώς επίσης και όλα τα βοηθήματα και επιδόματα που τους κατέβαλαν, θα πρέπει να τα δηλώσουν οι ίδιοι στις φετινές δηλώσεις τους ως «εισοδήματα του έτους 2012»! Τα συγκεκριμένα ποσά απαλλάσσονται μεν από το φόρο εισοδήματος, όμως επειδή για πρώτη φορά θα δηλωθούν υποχρεωτικά θα αθροιστούν με τα λοιπά ποσά εισοδημάτων που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι-ασφαλισμένοι και στις περισσότερες περιπτώσεις θα επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%. Αυτό θα συμβεί επειδή η εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο άθροισμα όλων των ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που δηλώνει κάθε φορολογούμενος, δηλαδή στο συνολικό ετήσιο ποσό φορολογηθέντων με τις γενικές διατάξεις, φορολογηθέντων με ειδικό τρόπο και φοροαπαλλαχθέντων εισοδημάτων, εφόσον αυτό έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια νέα δυσάρεστη έκπληξη για εκατομμύρια ασφαλισμένους οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης ακόμη και για τα ποσά των δαπανών περίθαλψης που τους κάλυψαν τα ασφαλιστικά τους ταμεία! Θα είναι δε πρωτοφανές αυτό που θα συμβεί δεδομένου ότι τα ποσά με τα οποία κάλυψαν τα ασφαλιστικά ταμεία τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων τους προήλθαν από τα ποσά των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατήθηκαν ήδη από τα εισοδήματά τους.

Στις παροχές υγείας, για τις οποίες εκατομμύρια ασφαλισμένοι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος για πρώτη φορά εισφορά αλληλεγγύης, περιλαμβάνονται οι δαπάνες ιατρικών επισκέψεων και εξετάσεων που κάλυψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, τα καταβληθέντα από τα ασφαλιστικά ταμεία νοσήλια, τα επιδόματα τοκετού, οι δαπάνες για την κάλυψη γυαλιών οράσεως και πλήθος άλλων παροχών σε χρήμα, επιδομάτων και βοηθημάτων που έχουν χορηγηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι στα ειδικώς φορολογηθέντα ή φοροαπαλλαχθέντα εισοδήματα που πρέπει να δηλωθούν φέτος υποχρεωτικά στην εφορία περιλαμβάνονται επίσης οι τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, REPOS, τα μερίσματα εταιριών, το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, οι αναπηρικές συντάξεις, τα κέρδη από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, μετοχές κ.λπ. Η αναγραφή των εισοδημάτων αυτών στις φορολογικές δηλώσεις δεν ήταν υποχρεωτική μέχρι πέρυσι, με συνέπεια πολλοί φορολογούμενοι που τα αποκτούσαν, και ταυτόχρονα είχαν εισοδήματα συνολικού ύψους άνω των 12.000 ευρώ, να μην πληρώνουν για τα ποσά αυτά ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Από φέτος, όμως, που η νομοθεσία άλλαξε και καθίσταται πλέον υποχρεωτική η αναγραφή και αυτών των ποσών στη φορολογική δήλωση, οι δικαιούχοι τους, εφόσον έχουν συνολικά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, θα πληρώσουν και γι’ αυτά τα ποσά ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4%.


Υποχρεωτική για όλους από φέτος η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων


Υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους θα είναι φέτος η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», φέτος, για πρώτη φορά, δεν πρόκειται να σταλούν σε φορολογούμενους φάκελοι με έντυπα φορολογικών δηλώσεων και βιβλιάρια οδηγιών, όπως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, καθώς έχει ήδη αποφασιστεί όλες οι δηλώσεις να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής που πρόκειται σε λειτουργία από τις αρχές Μαΐου η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ιστοσελίδες www.gsis.gr και www.taxisnet.gr.

Ως εκ τούτου, ακόμη και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ που μέχρι πέρυσι είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους σε έντυπη μορφή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στις αρμόδιες ΔΟΥ είτε μέσω των ΕΛΤΑ, θα υποχρεωθούν φέτος να χρησιμοποιήσουν το Ιnternet για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους! Οι περισσότεροι από τους φορολογούμενους είναι στην πλειοψηφία τους υπερήλικες και δεν γνωρίζουν καθόλου τη χρήση του Ιnternet και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Παρ’ όλα αυτά, το υπουργείο Οικονομικών θα τους καλέσει να αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, στέλνοντάς τους κλειδαρίθμους και κωδικούς πρόσβασης! Δεδομένης της άγνοιάς τους, οι φορολογούμενοι αυτοί θα υποχρεωθούν να καταφύγουν σε λογιστές προκειμένου να βοηθηθούν στην πρόσβασή τους στο Διαδίκτυο και στη χρήση των νέων τεχνολογιών για την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο γενικός γραμματέας Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης έχει ήδη ζητήσει από τους λογιστές να κάνουν δωρεάν τις φετινές δηλώσεις στους συνταξιούχους άνω των 70 ετών που έχουν ετήσια εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Ωστόσο, πολύ άλλοι χαμηλοσυνταξιούχοι θα υποχρεωθούν να πληρώσουν αδρά τους λογιστές για να καταφέρουν φέτος να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους.

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα είναι και όλοι οι νέοι 18 ετών και άνω, καθώς επίσης και, γενικότερα, όλοι οι ενήλικες φορολογούμενοι για τους οποίους ισχύει για πρώτη φορά η γενική υποχρέωση υποβολής δηλώσεων, ανεξαρτήτως του εάν απέκτησαν ή όχι εισοδήματα κατά το προηγούμενο έτος.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον "Ελεύθερο Τύπο"

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ρηνα avatar
  Ρηνα 03/04/2013 09:54:17

  Περιμενω την ωρα που θα φορολογηθουν και τα κατοικιδια ωστε να ολοκληρωθει ολο το σκηνικο.....
  Εν τω μεταξυ ο Πουτιν συγκεντρωσε στολο και στρατο στη Μαυρη θαλασσα πρωτοφανη, με τη δικαιολογια των γυμνασιων και οργιασαν τα ξενα μεσα ενημερωσης, εδω μουγκα. Εβγαλε δε διαταγμα για μεγαλη αυξηση απο 1ης Απριλιου των νεοσυλλεκτων εφεξης.
  Ολοι προετοιμαζονται σαν κατι να περιμενουν.....

 2. Αυριανιστής avatar
  Αυριανιστής 03/04/2013 10:06:48

  Από το Κράτος-Λεβιάθαν, στο Κράτος-Ληστή και Κράτος-Δυνάστη. Αυτό το έκτρωμα δημιούργησε η τυφλή υποταγή στις προσταγές των ευρωναζί.

 3. antones avatar
  antones 03/04/2013 11:48:09

  λογικό ...... συμφωνώ απόλυτα. Γαιτί; .... δεν τα πήραν τα λεφτά; ..... εύγε!

 4. antones avatar
  antones 03/04/2013 11:56:32

  γιατί; .... πότε πέθανε;

 5. κ.σ.μαυρόπουλος avatar
  κ.σ.μαυρόπουλος 03/04/2013 14:02:46

  όταν ανέλαβε την διακυβέρνησή του ο παπανδρέου

  το ποιος από τους τρεις το αφήνω στην επιλογή σας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.