#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
22/01/2013 06:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Φόροι έως 52% στα αδικαιολόγητα εμβάσματαΠερίπου 24.700 Έλληνες που έστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού, την περίοδο 2009-2011, απειλούνται μεν από το υπουργείο Οικονομικών με την επιβολή φόρων και προσαυξήσεων που φθάνουν μέχρι και το 52% των κεφαλαίων που μετέφεραν εκτός Ελλάδος και δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, αλλά ταυτόχρονα καθοδηγούνται λεπτομερώς από το ίδιο το υπουργείο για το πώς θα καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα «ακάλυπτα» ποσά των εμβασμάτων, ώστε να γλιτώσουν, τελικά, από την πληρωμή φόρων συνολικού ύψους έως και 3,5 δισ. ευρώ!

Για τους φορολογούμενους αυτούς διαπιστώθηκε, συγκεκριμένα, ότι τα ποσά των εμβασμάτων που έστειλαν στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερα κατά 7 δισ. ευρώ από τα εισοδήματα που δήλωσαν συνολικά για τα έτη 2003-2011! Για να αποφύγουν, λοιπόν, την πληρωμή υπέρογκων φόρων επί της διαφοράς αυτής, καλούνται από το υπουργείο Οικονομικών, με αναλυτικές οδηγίες, να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες διαφορές ανάμεσα στα εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν για τα έτη 2003-2011 και στα ποσά των συγκεκριμένων εμβασμάτων! Συγκεκριμένα, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω TAXISnet, τροποποιητικές δηλώσεις αλλά και να καταθέσουν αυτοπροσώπως στις αρμόδιες ΔΟΥ πλήθος δικαιολογητικών και δηλώσεων παρελθόντων ετών. Η απειλή για την επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων, σε περίπτωση μη δικαιολόγησης των διαφορών μεταξύ εισοδημάτων και εμβασμάτων, αλλά και οι οδηγίες για τη δικαιολόγηση των διαφορών αυτών αποτυπώνονται -σε εγκύκλιο που απέστειλε από τις 30 Νοεμβρίου 2011 σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο του υφυπουργού:

1) Οι φορολογούμενοι, για τους οποίους διαπιστώθηκε, έπειτα από διασταυρώσεις στοιχείων που πραγματοποίησε η ΓΓΠΣ, ότι τα έτη 2009 έως και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα τα οποία δεν καλύπτονται από τα ποσά των εισοδημάτων που δήλωσαν για τα έτη 2003 έως 2011, έλαβαν από το γενικό διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών προσκλήσεις με τις οποίες καλούνται να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες διαφορές μεταξύ εισοδημάτων και εμβασμάτων.

2) Ειδικότερα, κάθε φορολογούμενος που έχει παραλάβει μια τέτοια πρόσκληση οφείλει, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που έχει για το TAXISnet, να εισέλθει στην παραπάνω ειδική εφαρμογή και να αναγράψει, σε μια αναλυτική κατάσταση, στοιχεία που προσδιορίζουν τυχόν πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία σχηματίζονται από εισοδήματα και λοιπά χρηματικά ποσά τα οποία απέκτησε τόσο κατά τα έτη 2003-2011 όσο και κατά τα προηγούμενα έτη, χωρίς να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο όριο! Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγραφούν ξεχωριστά για κάθε έτος.

3) Εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην πρόσκληση και πριν οριστικοποιηθεί η συμπλήρωση της προαναφερθείσας αναλυτικής κατάστασης (της επονομαζόμενης και «κατάστασης προσδιορισμού πλεονάζοντος κεφαλαίου»), ο φορολογούμενος δύναται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να υποβάλει ηλεκτρονικά, για καθένα από τα έτη 2003-2011, αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες θα δηλώνει:

α) τα πλεονάζοντα κεφάλαια με τα οποία καλύπτεται ή μειώνεται η διαφορά μεταξύ αρχικώς δηλωθέντων εισοδημάτων και κεφαλαίων που εστάλησαν στο εξωτερικό μέσω εμβασμάτων,

β) τυχόν πρόσθετη ακάλυπτη διαφορά, η οποία θα θεωρείται ως επιπλέον μη δηλωθέν εισόδημα, προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα.

Ταυτόχρονα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα αποδεικνύουν την ύπαρξη των ποσών τα οποία έχει δηλώσει στις αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις και τα οποία επικαλείται για να καλύψει τις διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εμβασμάτων. Τα δικαιολογητικά αυτά θα πρέπει, επίσης, να αποδεικνύουν ότι τα όποια έσοδα ή εισοδήματα επικαλείται ο φορολογούμενος αποκτήθηκαν μέχρι και το χρόνο που εστάλησαν τα εμβάσματα, δηλαδή μέχρι και την ημερομηνία μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό. Κάθε φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί ποσά εισοδημάτων ή εσόδων που απέκτησε και πριν από 15 ή 20 χρόνια, δηλαδή τα έτη 1998 έως και 1993! Γενικότερα, εφόσον επικαλεστεί διαθέσιμα κεφάλαια που απέκτησε πριν από το έτος 2004, θα πρέπει να συνυποβάλει και όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που είχε υποβάλει μέχρι και το οικονομικό έτος 2004, καθώς και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών που εκδόθηκαν.

4) Επιπλέον, ο φορολογούμενος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την πρόσκληση της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια ΔΟΥ:

> Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό ή να τεκμηριώνουν ότι όλο το έμβασμα δεν ανήκει στο πρόσωπο που εμφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών, καθώς και πλήρη στοιχεία των συνδικαιούχων του εμβάσματος.

> Τυχόν αντίγραφα αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Ουσιαστικά, σε κάθε φορολογούμενο που έχει εντοπιστεί να έχει βγάλει χρήματα στο εξωτερικό, τα οποία δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του, δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίσει ο ίδιος ποια είναι ακριβώς η πραγματική διαφορά μεταξύ εισοδημάτων και εμβασμάτων ή ακόμη και να μηδενίσει τη διαφορά αυτή (εφόσον καταφέρει να προσκομίσει στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη νομίμως κτηθέντων κεφαλαίων που καλύπτουν το σύνολό της)!

5) Σε κάθε περίπτωση που δεν καλύπτεται πλήρως η διαφορά μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εμβασμάτων, το εναπομείναν «ακάλυπτο» ποσό αυτής θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ως «προσαύξηση περιουσίας» και θα φορολογείται, βάσει των αρχικών ή συμπληρωματικών δηλώσεων που θα έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα, στα έτη στα οποία μεταφέρθηκαν τα χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, δηλαδή στις χρήσεις 2009, 2010 και 2011.

Επιπλέον, στους φόρους που θα προκύπτουν βάσει των παραπάνω συντελεστών θα επιβάλλονται και πρόσθετοι φόροι, οι οποίοι θα υπολογίζονται με 1% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημερομηνία υποβολής της αρχικής δήλωσης. Δεδομένου δε ότι το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει φθάνει μέχρι και τους 30 μήνες (π.χ. δηλώσεις εισοδημάτων έτους 2009 έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2010), οι πρόσθετοι φόροι θα μπορούν να φθάσουν μέχρι και το 30% του φόρου που θα έχει προκύψει βάσει των παραπάνω συντελεστών, η δε συνολική επιβάρυνση του φορολογούμενου μπορεί να ανέλθει, τελικά, μέχρι και στο 52% του ποσού της διαφοράς που δεν θα έχει καταφέρει να καλύψει!

6) Για τους φορολογουμένους που δεν θα ανταποκριθούν στις προσκλήσεις που στάλθηκαν από τη ΓΠΠΣ, δηλαδή γι’ αυτούς που δεν θα συμπληρώσουν στοιχεία στον πίνακα προσδιορισμού πλεονάζοντος κεφαλαίου των ετών 2003-2011 ή δεν θα υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, θα ισχύσουν ακόμη πιο επαχθείς διατάξεις: ολόκληρες οι διαφορές μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων για τα έτη 2003-2011 και εμβασμάτων που εστάλησαν τα έτη 2009-2011 θα φορολογηθούν ως εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, από την ίδια τη ΓΓΠΣ (!), με συνέπεια να κληθούν να πληρώσουν επιπλέον έως και 52% για το σύνολο των διαφορών που έχουν εντοπιστεί και θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής, επί συνόλου 24.700 φορολογουμένων που έλαβαν προσκλήσεις ελάχιστοι έχουν ενδιαφερθεί να προχωρήσουν στις διαδικασίες δικαιολόγησης των διαφορών μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων τους και των εμβασμάτων που έστειλαν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, περίπου 300 έχουν ήδη υποβάλει συμπληρωματικές δηλώσεις και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενώ συνολικά 3.500 έχουν έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες ΔΟΥ για να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

ΣΧΟΛΙΑ

  1. ειδωλοκλάστης avatar
    ειδωλοκλάστης 22/01/2013 08:16:23

    Τουτέστιν οι 'ενδοομιλικές συναλλαγές' τών πολυεθνικών μεγαλομπακάληδων παραμένουν ανεξέλεγκτες ενώ καλούνται καί πάλι οι μαρίδες νά πληρώσουν τόν λογαριασμό καί δή μέ αναδρομική ισχύ τής άρσης τού τραπεζικού τους απόρητου.
    Πούσαι ρέ μπακαλόγατε Μητσοτάκ νά μάς πείς πόσο φέαρ τό βρίσκεις αυτό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.