Φορολογικές «ανάσες»: Τι αλλάζει σε ακίνητα, Ι.Χ. και Χρηματιστήριο
23/12/2014 16:47
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Φορολογικές «ανάσες»: Τι αλλάζει σε ακίνητα, Ι.Χ. και Χρηματιστήριο

Μικρές φορολογικές «ανάσες» στην αγορά των ακινήτων, του Χρηματιστηρίου και των αυτοκινήτων δίνει το υπουργείο Οικονομικών με παρεμβάσεις που ενσωματώνονται σε μια τροπολογία 48 σελίδων που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με την τροπολογία η κυβέρνηση κλείνει φορολογικές εκκρεμότητες και διορθώνει διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας που είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην αγορά. Ειδικότερα, καταργεί την έννοια του «επαγγελματία επενδυτή», επεκτείνει τα κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. και το 2015, «παγώνει» για δύο χρόνιο τον φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, παρατείνει κατά ένα έτος την προθεσμία παραγραφής φορολογικών υποθέσεων που λήγει στο τέλος του 2014, ενώ αυξάνει σε 90 ημέρες από 60 ημέρες το χρονικό περιθώριο εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Επίσης, με την ίδια τροπολογία, το Δημόσιο μέχρι και το 2018 θα εισπράττει το 10% των Φόρων Υπέρ Τρίτων. Η παράταση αυτή φέρνει ετήσια έσοδα 275 εκατ. ευρώ ή περίπου 1,1 δισ. ευρώ έως και το 2018. Όφελος -το οποίο, όμως, δεν προσδιορίζεται- θα προκύψει και από το «πάγο» που μπαίνει στα ενοίκια που καταβάλλει το Δημόσιο για τη στέγαση υπηρεσιών του έως το τέλος του 2018. Από την άλλη πλευρά, η επέκταση των κινήτρων απόσυρσης Ι.Χ. για ένα ακόμα χρόνο εκτιμάται πως θα οδηγήσει σε απώλεια εσόδων 68 εκατ. ευρώ.

Οι διατάξεις
Με τις διατάξεις της προς ψήφιση τροπολογίας προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Απόσυρση. Παρατείνεται μέχρι 20 Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.ε. και με τα υφιστάμενα κριτήρια (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης). Οι ρυθμίσεις επεκτείνονται και αφορούν αυτοκίνητα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001. Παράλληλα παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 (λήγει 31-12-2015) η προθεσμία κατάθεσης της αίτησης επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης σε περίπτωση αντικατάστασης αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου κ.λπ.

2. Μεταβολές περιουσιακής κατάστασης. Μετατίθεται για την 1η Ιανουαρίου 2015 και εφεξής, αντί από 1η Ιανουαρίου 2014, η υποχρέωση υποβολής από τον φορολογούμενο δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα ημερών από την ημέρα μεταβολής της περιουσιακής του κατάστασης. Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ μεταβολές περιουσιακών στοιχείων που έγιναν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και 30 Νοεμβρίου 2014 θα δηλωθούν μέχρι 31 Μαρτίου 2015 αντί μέχρι 31 Ιανουαρίου 2015.

3. Διορθώσεις στο Ε9 του 2010 χωρίς πρόστιμα. Γλιτώνουν τα πρόστιμα οι φορολογούμενοι που θα διορθώσουν την περιουσιακή κατάσταση του έτους 2010 υποβάλλοντας το Ε9 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2014.

4. Παράταση για τροποποιητικές Ε9. Ειδικά για το έτος 2014, παρατείνεται μέχρι 30 Δεκεμβρίου 2014 η προθεσμία υποβολής, από τον φορολογούμενο, της δήλωσης τροποποίησης των στοιχείων ακινήτων του.

5. Παραγραφόμενες υποθέσεις. Παρατείνονται, κατά ένα έτος, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2014, για υποθέσεις που:

  • έχουν αποσταλεί στοιχεία ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές και λοιπές αρχές, ή
  • έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31-12-2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος.

6. Επαγγελματίας επενδυτής. Τροποποιούνται οι διατάξεις σχετικά με τη φορολόγηση του κέρδους που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων (μετοχές, ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) στα εξής, κυρίως, σημεία:

- Το εισόδημα που προκύπτει από μεταβίβαση τίτλων φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου με συντελεστή 15% και όταν ο φορολογούμενος ασχολείται κατ' επάγγελμα με τις συγκεκριμένες συναλλαγές (έως σήμερα φορολογούταν ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ).

• Ειδικά για τους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβασή τους εφαρμόζεται μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από 1 Ιανουαρίου 2009 και μετά (τα ανωτέρω ίσχυαν μέχρι σήμερα μόνο για μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά).

• Πλέον, η ζημία από μεταβίβαση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων θα συμψηφίζεται με μελλοντικά (επόμενης πενταετίας) κέρδη υπεραξίας από όλα τα είδη τίτλων (μέχρι σήμερα μπορούσε να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη υπεραξίας της ίδιας κατηγορίας τίτλων).

7. Απογραφή. Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες απαλλάσσονταν από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής, δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του 2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό 10% των αγορών της διαχειριστικής χρήσης του 2013 και ως απογραφή λήξης το 10% των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων.

8. Αγοραπωλησίες ακινήτων. Αναστέλλεται, από 1η Ιανουαρίου 2015 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η φορολόγηση της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας.

9. Ενδικοφανείς προσφυγές. Η αίτηση για την αναστολή καταβολής ποσών που επιβλήθηκαν από τη Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ότι απορρίπτεται εάν δεν εκδοθεί απόφαση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης μέσα σε 30 ημέρες (ισχύει 20 ημέρες). Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εκδίδει απόφαση επί ενδικοφανούς προσφυγής μέσα σε 90 ημέρες από την υποβολή της (ισχύει εντός 60 ημερών). Οι προαναφερόμενες προθεσμίες εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανούς προσφυγής.

10. Χωρίς ΦΠΑ αυτοπαράδοσης οι κατασκευαστές. Καταργείται η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωσή τους (διάταξη που θα είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά).

11. Δεσμεύσεις καταθέσεων από τον οικονομικό εισαγγελέα. Η δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, περιεχομένου θυρίδας και περιουσιακών στοιχείων ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης της αιτιολογημένης διάταξης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία που απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης επίδοσης λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως τηλεομοιοτυπικά, η αιτιολογημένη διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών και την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών ή την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας. Με τον ίδιο τρόπο γνωστοποιείται η διάταξη και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα υφιστάμενα διασφαλιστικά μέτρα.

Κίνητρα

• Η κυβέρνηση με την τροπολογία επεκτείνει τα κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. και το 2015, «παγώνει» για δύο χρόνια τον φόρο υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων, παρατείνει κατά ένα έτος την προθεσμία παραγραφής φορολογικών υποθέσεων που λήγει στο τέλος του 2014, ενώ αυξάνει σε 90 ημέρες από 60 ημέρες το χρονικό περιθώριο εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

«Ανάσα» για κατασκευαστές

• Καταργείται η υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ από τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τα νεόδμητα που δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί κατά οιονδήποτε τρόπο εντός τετραετίας από την ολοκλήρωσή τους (διάταξη που θα είχε εφαρμογή από 1.1.2015 και μετά).

www.imerisia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΚωσταςΧ. avatar
    ΚωσταςΧ. 24/12/2014 09:17:59

    τα τεκμήρια; τα τελη κυκλοφοριας; ο φορος πολυτελους διαβιωσης; Ξεχαστηκαν; η εμειναν για τον επομενο υπουργο οικονομιας; ποτε επιτελους θα παρουν ανασα και οι πολλοι;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.