#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
11/02/2011 18:29
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το νέο κουστούμι που μας έραψαν κυβέρνηση – ΤρόϊκαΚαι νέο «πακέτο στήριξης» για τις τράπεζες, ύψους 30 δισ. ευρώ, προβλέπει το επικαιροποιημενο Μνημόνιο, στο οποίο συμφώνησαν κυβέρνηση και Τρόικα. Τα επιπλέον 30 δισ. έρχονται να προστεθούν στα σχεδόν 70 που έχουν διατεθεί από το 2007 ως σήμερα, αν και οι τράπεζες έκαναν ως τώρα χρήση μικρού μέρους μόνο. Ωστόσο η Τρόικα θεωρεί ότι οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να μπορέσουν να κάνουν χρήση των πακέτων, καθώς προειδοποιούν ότι δεν θα πρέπει να υπολογίζουν για πολύ καιρό πλέον στις διευκολύνσεις χρηματοδότησης που τους παρέχει η Ευρωπαϊκή  Κεντρική Τράπεζα (ενδεχομένως να περιοριστεί αισθητά από το καλοκαίρι και μετά).

Την ίδια στιγμή, στο επικαιροποιημένο πρόγραμμα προβλέπεται να ληφθούν μέτρα λιτότητας ύψους 8% του ΑΕΠ (περίπου 17 δισ. ευρώ) στην περίοδο 2012-2014. Τα μέτρα θα στοχεύουν κυρίως στον περιορισμό των κρατικών δαπανών στο στενό και ευρύτερο δημόσιο, στην Υγεία και τις ΔΕΚΟ.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα, η Ελλάδα θα μπορέσει να απευθυνθεί ξανά απευθείας στις αγορές για δανεικά από το β΄εξάμηνο του 2012.

Βασικές παραδοχές του προγράμματος αποτελούν ότι παρά την ύφεση (-3% το 2011) θα βελτιωθεί η πορεία μιας σειράς δεικτών όπως οι νέες παραγγελίες στην βιομηχανία, ειδικά από το εξωτερικό, η αύξηση των εξαγωγών κ.λπ. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης αναμένονται από το 2012.  Ο πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% σε ετήσια βάση, αν και η χρονιά ξεκίνησε ήδη με 5,2% τον Ιανουάριο.

Ενημερωτικό Σημείωμα υπoυργείου Οικονομικών

Τρίτη επικαιροποίηση Προγράμματος Οικονομικής ΠολιτικήςΟικονομικό περιβάλλον

Παρά την ύφεση, η πορεία μιας σειράς δεικτών όπως οι νέες παραγγελίες στην βιομηχανία, ειδικά από το εξωτερικό, η αύξηση των εξαγωγών κ.λπ. επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για σταθεροποίηση της οικονομίας στο δεύτερο μισό του 2011 και θετικοί ρυθμοί από το 2012.
Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του έτους προβλέπεται σε -3%.
Ο πληθωρισμός αναμένεται να περιοριστεί στο 2,5% σε ετήσια βάση.
Η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται σε όρους μείωσης του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο για το 2011 εκτιμάται σε 8% από 11% περίπου το 2010.

Δημοσιονομική πολιτική

Προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει μια βιώσιμη δημοσιονομική προσαρμογή, ώστε να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το 3% έως το 2014 και να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα – πάνω από 5% του ΑΕΠ.
Το 2010 το έλλειμμα μειώθηκε κατά 6 μονάδες του ΑΕΠ, από το 15,4% στο 9,4% - μια προσαρμογή μεγαλύτερη από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
Το 2011 στόχος παραμένει η μείωση του ελλείμματος στο 7,4% (ή το μέγιστο 17 δισ. ευρώ), και θα εξεταστούν και αντιμετωπιστούν εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν ως προς την επίτευξη αυτού του στόχου, και οι οποίοι εκτιμώνται σήμερα σε περίπου ¾ της μονάδας του ΑΕΠ.
Το Μεσοπρόθεσμο Στρατηγικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα εξειδικεύει τους στόχους εσόδων, δαπανών και ελλείμματος για όλους τους φορείς του δημοσίου έως το 2014, καθώς και τις παρεμβάσεις για την επίτευξή του.
Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την περίοδο 2012-2014 είναι 8% του ΑΕΠ, ενώ η κυβέρνηση σκοπεύει να εντάξει στο πρόγραμμα και πρόσθετες εναλλακτικές παρεμβάσεις για την διασφάλιση του απαιτούμενου ύψους προσαρμογής.
Οι παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα περιγράφονται σε τομεακά σχέδια δράσης που θα καλύπτουν κυρίως τα εξής:

Ø   δημόσιες επιχειρήσεις,

Ø   άλλους δημόσιους οργανισμούς,

Ø   φορολογική μεταρρύθμιση,

Ø   μισθολόγιο του δημοσίου τομέα,

Ø   δημόσια διοίκηση,

Ø   κοινωνική πολιτική,

Ø   υγεία,

Ø   δημόσιες επενδύσεις.

Για το μεσοπρόθεσμο σχέδιο θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση και θα παρουσιαστεί στο τέλος Μαρτίου.
Έως το τέλος Φεβρουαρίου θα έχουν συσταθεί διυπουργικές ομάδες εργασίας για την εκπόνηση των τομεακών σχεδίων δράσης.
Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο μαζί με τα τομεακά σχέδια δράσης θα είναι έτοιμα (σε μια πρώτη εκδοχή τους) έως το τέλος Μαρτίου, θα εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο έως τα μέσα Απριλίου για να έχουν ψηφιστεί από την Βουλή έως τα μέσα Μαΐου.

Επόμενη φάση των κοινωνικών μεταρρυθμίσεων

Ασφαλιστικό σύστημα:

Ø      Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή με τις αναλογιστικές μελέτες για τα μεγαλύτερα ασφαλιστικά ταμεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις για σταθεροποίηση των ασφαλιστικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του Ιουλίου του 2010.

Ø      Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή προχωρά στην εκπόνηση μελέτης για τα επικουρικά ταμεία έως το τέλος Μαρτίου.

Ø      Στα επικουρικά ταμεία με μεγάλα ελλείμματα θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της βιωσιμότητάς τους.

Ø      Θα αναθεωρηθεί η λίστα βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Υγεία:

Ø      Έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται οι περισσότερες δράσεις που προβλέπονται στον Προϋπολογισμό (π.χ. συμμετοχή στη νοσοκομειακή περίθαλψη, μείωση κόστους στα νοσοκομεία, αρνητική λίστα φαρμάκων κ.λπ.)

Ø      Έχει προχωρήσει η εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων για την παρακολούθηση των δαπανών και των προμηθειών των νοσοκομείων.

Ø      Για την επιτάχυνση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα υπάρξει ένας διαγωνισμός έως τα τέλη Απριλίου για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου ενιαίου συστήματος.

Ø      Θα δημοσιοποιηθεί η μελέτη από την Ομάδα Εργασίας για την Υγεία, με βάση τα αποτελέσματα της οποίας θα διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του συστήματος υγείας συνολικά.Δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις

Έσοδα

Ø    Συνέχιση υλοποίησης των σχεδίων δράσης ενάντια στη φοροδιαφυγή από τις ειδικές ομάδες εργασίας.

Ø    Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ø    Αναδιοργάνωση της φορολογικής διοίκησης έως το καλοκαίρι.

Ø    Ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επιτάχυνση της επίλυσης φορολογικών διαφορών, αυστηροποίηση των ποινών, σύστημα αξιολόγησης της φορολογικής διοίκησης και των λειτουργών της και αναμόρφωση συστήματος ελέγχων.

Ø    Αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής και απλοποίηση του φορολογικού πλαισίου συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης του ΚΒΣ.

Δημοσιονομική διαχείριση

Ø      Συνέχιση της υλοποίησης των μηχανισμών ελέγχου των δημοσίων δαπανών και τα αναλήψεων υποχρεώσεων

Ø      Ορισμός οικονομικών υπευθύνων σε όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και στους μεγαλύτερους οργανισμούςΠολιτική αποκρατικοποιήσεων, αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και αναδιαρθρώσεων

Ενίσχυση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας για την περίοδο 2012-2015.
Ολοκλήρωση της καταγραφής και της δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου συμμετοχών και εμπορικά αξιοποιήσιμων ακινήτων ύψους τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η συνολική είσπραξη εσόδων τουλάχιστον 50 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015 εκ των οποίων τα 15 δισ. έως το 2012.Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παραμένει σταθερό, ενώ προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ρευστότητας μέσα από νέα κανάλια χρηματοδότησης και η στήριξη πρωτοβουλιών για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος.
Το Ελληνικό Δημόσιο θα μπορεί να παράσχει 30 δισ. επιπλέον εγγυήσεις για την άντληση ρευστότητας από τις τράπεζες μέσω τραπεζικών ομολόγων, ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει ζητήσει από τις τράπεζες να ετοιμάσουν και να υλοποιήσουν μεσοπρόθεσμα σχέδια για την ενίσχυση της χρηματοδότησης τους από άλλες πηγές πέραν του Ευρωσυστήματος.
Στα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνονται και δράσεις για την μείωση του λειτουργικού και του μισθολογικού κόστους.
Η αναδιάρθρωση τραπεζών – ΑΤΕ και διαχωρισμός ΤΠΔ – προχωράει και υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για ενέργειες τους επόμενους μήνες.

Διαρθρωτικές αλλαγές

Ολοκλήρωση μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, παρακολούθηση εφαρμογής του νέου εργασιακού νόμου, θέσπιση διορθωτικών διατάξεων εφόσον κριθεί αναγκαίο (Ιούλιος 2011).
Άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, με την ψήφιση του νομοσχεδίου που βρίσκεται στην Βουλή και παρακολούθηση στη συνέχεια της εφαρμογής του νόμου.
Προσαρμογή στις προβλέψεις της Οδηγίας των Υπηρεσιών (μοναδικό σημείο επαφής, απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε τομείς προτεραιότητας κ.λπ.).
Παρεμβάσεις για την ενίσχυση κλάδων σημαντικών για την ανάπτυξη, ξεκινώντας από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο.
Απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας με βάση τις κατευθύνσεις του σχεδίου που έχει ήδη παρουσιαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Δημιουργία Ενιαίας Αρχής Προμηθειών.
Ψήφιση και εφαρμογή του νόμου για την προώθηση του ανταγωνισμού στις αγορές, την άρση των μονοπωλιακών πρακτικών και την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Εφαρμογή και προώθηση των κανονιστικών πράξεων για την εφαρμογή του νόμου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων (και περιβαλλοντικές άδειες).
Επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων και επενδύσεων και απορρόφηση ΕΣΠΑ.
Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για τα one-stop shops και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ.
Ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των εξαγωγών.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. LOKROS avatar
  LOKROS 11/02/2011 22:22:12

  Κραυγές , Κραυγές από παντού, από πάνω, από κάτω, από αριστερά, από δεξιά. Κραυγές από το γυαλί, στο χαρτί, στα μικρόφωνα, κραυγές κοντά και μακριά . Κραυγές όλο και πιο δυνατές για να σκεπάσουν τις άλλες, για ν’ ακουστούν. Κραυγές και δάκτυλα υψωμένα που καταγγέλλουν, ζητούν ευθύνες, τιμωρίες, κραυγές για να σκεπάσουν λάθη και ψέματα. Όποιος φωνάξει πιο πολύ θα ακουστεί? Θα είναι περιζήτητος στο ανηλεές παιχνίδι της δημοσιότητας, χρόνος υπάρχει για να ακουστούμε μιλάμε, κραυγάζουμε όλοι μαζί, κι’ έτσι δεν ακούγεται κανείς. με τις φλέβες των λαιμών έτοιμες να εκραγούν για επιδίωξη σε δημοσιότητα κάθε είδους αρνητική ή θετική φλύαρες κραυγές που δεν ξέρουν για τι μιλούν και διεκδικούν την στάμπα του αλάθητου, Κρείττον σιγάν. Και οι Ψίθυροι των ανθρώπων επώνυμων και ανώνυμων ας τολμήσουν να καταθέσουν την άποψη τους χωρίς ιδιοτέλεια να μιλήσουν από την καρδιά τους για να νοιώσουν ότι ζουν σαν υπεύθυνοι πολίτες χωρίς εκτυφλωτικά φώτα , Οι Ψίθυροι των νέων που ζητούν ακρόαση από την κοινωνία που δήθεν τους ακούν και κάνουν ότι καταλαβαίνουν και οι διανοούμενοι σιωπούν. Μπλέξαν οι κραυγές και οι ψίθυροι, σε μια ζαλισμένη και παραπλανημένη κοινωνία. Μια κοινωνία που κουράστηκε πια από τους σοφούς και πορεύεται σήμερα μέσα από κομμάτια και θρύψαλα. Σας είπαν ψέματα πολλά, ψέματα σήμερα σας λένε ισως ξανά και αύριο ψέματα ξανά θα σας πουν, Ψεύτικη δόξα σας τάζουν σας κρύβουν την αλήθεια πού πάτε ορε με ψεύτικα όνειρα ,Καιρός να πονέσεις και να κλάψεις. Είναι η αλήθεια. Για αυτούς που διαχειρίζονταν τα προβλήματα σου τόσα χρόνια πρέπει να ξέρεις ότι δεν είχαν έρθει από μόνοι τους. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αρμόδιοι θα διαχειριστούν το πρόβλημα σου, Το να διαμαρτύρονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πράξεις που δεν κάνει η άσπλαχνη κυβέρνηση μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει σαν να είχε τη δυνατότητα αλλά να μην ήθελε. Η πολιτική των κραυγών κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί. Τα δονκιχωτικά αίτηματα ας μπούν στο περιθώριο να μηδενίσουμε το κοντέρ χωρίς γκρίνια και φλυαρίες. Η σιωπή είναι μια στάση. Είναι ένας τρόπος αντίδρασης που πολλές φορές είναι πολύ πιο ηχηρός από τις ίδιες τις φωνές
  Είναι δείγμα πολιτισμού και αγάπης. Υπομονή σημαίνει, τη δύσκολη ώρα να μείνουμε εκεί, να μην τα παρατήσουμε. Υπομονή σημαίνει, όταν έλθουν δυσκολίες να της προσπεράσω και να συνεχίσω την πορεία μου με τον ίδιο ζήλο, Καταβάλλοντας πρόθυμα τον κόπο που απαιτείται για να ολοκληρώσω αυτό που άρχισα. Αν δεν έχω υπομονή τότε θα είμαι ένας αδύναμος άνθρωπος, που με την πρώτη δυσκολία γυρίζει πίσω, που τελικά ζει μια ζωή χωρίς κατεύθυνση, χωρίς προσανατολισμό. Πίσω από τις πράξεις μας είμαστε εμείς οι φουλ από αγάπη, οι ανασφαλείς που πότε είμαστε αστείοι και πότε σοβαροί, Ολα θα πάνε καλά.
  Οι Ισπανοί εχουν μια πολύ ωραία παροιμία για την Υπομονή που δεν θα αναφέρω.

  • ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ avatar
   ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ @ LOKROS 11/02/2011 18:52:16

   Την ισπανική παροιμία Λοκρέ, δεν τη γνωρίζω. Ξέρω όμως την ελληνική. Είναι λίγο " χυδαία" , αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν είσαι πουριτανός, φαίνεσαι μορφωμένο παλλικάρι. Υπομονή- υπομονή ,στο τέλος χάσαμε και το μ.... που λες πατριώτη.Και φυσικά στη ζωή χρειάζεται υπομονή. Κάποτε όμως τελειώνει η υπομονή και αρχίζει η δράση. Δράση χρειάζεται και όχι να υπομένουμε με στωική απάθεια το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Στην περίπτωση αυτή, η υπομονή δεν είναι αρετή αλλά εσχάτη προδοσία

  • neotera avatar
   neotera @ LOKROS 12/02/2011 01:56:18

   Πέστα εγγλέζικα καλύτερα, πόσο πολύ φοβάσαι...

 2. δημης avatar
  δημης 11/02/2011 23:22:03

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΤΟ ΚΟΥΣΤΟΥΜΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΞΥΛΙΝΟ.....

 3. Orestios avatar
  Orestios 12/02/2011 00:19:42

  Άμεση έξοδο από Ευρώ και ΕΕ.
  Διακόσια χρόνια μετά την απελευθερωτική επανάσταση κάποιοι προσπαθούν την πλήρη υποδούλωση του Έθνους σε άλλους δυνάστες.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.