19/04/2012 09:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα 30 μέτρα Μπαρόζο για επανεκκίνηση της οικονομίας

Η πλήρης αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων (ΕΣΠΑ) είναι το βασικό εργαλείο της πρωτοβουλίας για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, που υιοθέτησε χθες υπό μορφή ανακοίνωσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίκεντρο η στήριξη των ΜΜΕ, η καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ των νέων και η επανεκίνηση των μεγάλων έργων υποδομής.

Η Κομισιόν συνδυάζει αλλά και συνδέει τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις με το δεύτερο Πρόγραμμα Στήριξης της χώρας, αλλά και την τήρηση βασικών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, την αγορά εργασίας, την ανταγωνιστικότητα, την υγεία και τις συντάξεις.

Ο πρόεδρος Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην αποδοχή της πρωτοβουλίας από τα άλλα κράτη-μέλη, επιχείρησε χθες, παραμονές εκλογών, να περάσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα προς τον ελληνικό λαό, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση και στην προσπάθεια αυτή θα έχει τη στήριξη της Ε.Ε.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία υπογράμμισε ότι περιλαμβάνει 30 συγκεκριμένα μέτρα που αυξάνουν τη δυνατότητα για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης της Κομισιόν και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ανά τομέα εντός του 2012, για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, αναφέρουν τα εξής:

Στήριξη επιχειρήσεων από τις τράπεζες

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί τεράστια εκροή καταθέσεων, η οποία έχει προκαλέσει περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα και μείωση της αξίας του ενεργητικού του. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει με τη σειρά της σε μείωση της δανειοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και η αποκατάσταση της ροής ρευστότητας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Οπως τονίζει, οι ελληνικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν επί τους παρόντος λίαν δυσχερείς συνθήκες λειτουργίας: οι 6 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση κερδών το 2011 σε σύγκριση με το 2010 και χάθηκαν 150.000 θέσεις εργασίας.

Ποσό άνω των 4 δισ. ευρώ είναι ήδη διαθέσιμο ως συνδρομή ρευστότητας για ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., υπό τη μορφή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής και μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων. Επιπλέον, έχει συσταθεί Ταμείο Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ με χρηματοδότηση 500 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε., ποσό που θα μπορούσε να πολλαπλασιαστεί με σκοπό την αποδέσμευση ενός επιπλέον δισ. ευρώ υπό μορφή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς ελληνικές τράπεζες, για την επακόλουθη χορήγηση δανείων σε ελληνικές ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το σχέδιο για το 2012, κατά τους επόμενους 8 μήνες, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας θα πρέπει να επισπεύσει την εκταμίευση των 4 δισ. ευρώ που είναι ήδη διαθέσιμα για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Η μεταβολή των κανόνων της Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατή η συγχρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης, θα πρέπει να ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία.

Η ΕΤΕπ θα πρέπει να εκταμιεύσει δάνεια προς ΜΜΕ, με την κάλυψη του Ταμείου Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ, με στόχο τα 160 εκατ. ευρώ το 2012, 400 εκατ. ευρώ επιπλέον έως το τέλος του 2013 και 440 εκατ. ευρώ πριν από το 2015. Εξάλλου, εντός του 2012, η ΕΤΕπ θα διαθέσει 440 εκατ. ευρώ επιπλέον σε ΜΜΕ, υπό την εγγύηση των ελληνικών αρχών.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ: Σχέδιο δράσης ύψους 250 εκατ. ευρώ

Καθορίστηκε ένα σχέδιο δράσης για φέτος που επικεντρώνεται σε ομάδες και στόχους πολιτικής σαφούς προτεραιότητας. Μέσω αναπροσανατολισμού της χρηματοδότησης της Ε.Ε., θα μπορούσε να διατεθεί από τα υφιστάμενα κονδύλια των διαρθρωτικών προγραμμάτων της Ε.Ε. ποσό ύψους περίπου 200-250 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την υποστήριξη μέτρων που μπορούν να αποφέρουν άμεσα αποτελέσματα για τους νέους που δεν βρίσκουν εργασία.

Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: στήριξη για την απόκτηση της πρώτης εργασιακής πείρας ή βραχυχρόνιες τοποθετήσεις στον ιδιωτικό τομέα ή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση· επέκταση των ευκαιριών μαθητείας ή άσκησης για σπουδαστές και πτυχιούχους, προώθηση του αναπροσανατολισμού ή της αναβάθμισης δεξιοτήτων ως μέρος της στρατηγικής για την ανάπτυξη, προώθηση της επιχειρηματικότητας, περιλαμβανομένης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και ενθάρρυνση της διαμονής στο εξωτερικό για σπουδές ή κατάρτιση, όπως για παράδειγμα, μέσω των προγραμμάτων Leonardo και Erasmus.

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 11,5 ΔΙΣ.

 Εχει εγκριθεί κατάλογος 181 έργων προτεραιότητας τα οποία έχουν υψηλή επενδυτική αξία σε σημαντικούς τομείς. Πρόκειται για έργα συνολικού κόστους 11,5 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκειται να εγκρίνει αυτή τη βδομάδα την αλλαγή της κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να συσταθεί υπό το συντονισμό της ΕΤΕπ ένας μηχανισμός επιμερισμού κινδύνων, ο οποίος μέσω της μόχλευσης θα μπορούσε να συγκεντρώσει και ιδιωτικά κεφάλαια.

Ο μηχανισμός θα είναι επιχειρησιακός από Μάιο, ενώ θα αναλάβει να διασφαλίσει τη χρηματοδότηση των πέντε αυτοκινητόδρομων, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν 30.000 νέες θέσεις εργασίας. Τα έργα στους τέσσερις αυτοκινητόδρομους έχουν σταματήσει και πρέπει να ξεκινήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση, αναφέρει η Επιτροπή, προσθέτοντας ότι η εφαρμογή των δικτύων θα συνεισφέρει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών, που είναι κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη στη χώρα.

Ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων

Για το 2012 η Επιτροπή θέτει ως προτεραιότητα την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να δοθεί, όπως τονίζει, η ευκαιρία σε επενδυτές του ιδιωτικού τομέα να εισέλθουν σε μια τεράστια νέα αγορά, διευρύνοντας τις δυνατότητες για μεγάλης κλίμακας μείωση των εξόδων χάρη στην αύξηση της αποτελεσματικότητας που αναμένεται να υπάρξει στις πρώην κρατικές επιχειρήσεις.

Ο διαχωρισμός της εκμετάλλευσης του συστήματος μεταφοράς αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας από τις δραστηριότητες παραγωγής και προμήθειας θα ενισχύσει τη διαφάνεια του τομέα και θα διευκολύνει τον ανταγωνισμό με την είσοδο νέων παικτών στις αγορές.

Η παροχή τεχνικής συνδρομής θα διευκολύνει την αναμόρφωση των ελληνικών καθεστώτων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των άφθονων ηλιακών και αιολικών ενεργειακών πόρων που διαθέτει η Ελλάδα, καταλήγει η Κομισιόν.

Απογραφή  κρατικών ακινήτων

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι είναι σκόπιμο να θεσπιστεί ένα στιβαρό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο για τα στοιχεία ενεργητικού που σχετίζονται με υποδομές, των οποίων η πώληση έχει καθυστερήσει εξαιτίας τεχνικών εμποδίων και της αβεβαιότητας σε σχέση με τους όρους εκμετάλλευσής τους.

Επιπλέον θεωρεί ότι είναι επίσης σκόπιμο να ολοκληρωθεί η πλήρης απογραφή των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο κράτος. Θα πρέπει επίσης να επισπευσθεί η καταγραφή των κρατικών γαιών. Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση των σχεδιαζόμενων εσόδων, προκειμένου να αποφευχθούν χάσματα χρηματοδότησης στους δημοσιονομικούς λογαριασμούς και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των ιδιωτικοποιήσεων ως εργαλείου για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Φαρμακευτικές δαπάνες, ΕΣΕΕ

Οπως επισημαίνεται, η Ελλάδα θα πρέπει να εργαστεί εντός του 2012 για μια πλήρη σειρά μέτρων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη μείωση των φαρμακευτικών δαπανών, καθώς και την προώθηση των γενόσημων φαρμάκων και την κεντρική διαχείριση προμηθειών.

Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί με τη μεταρρύθμιση των δευτεροβάθμιων και επικουρικών ταμείων και την καταπολέμηση της απάτης στις αναπηρικές συντάξεις

Θεωρεί επίσης σκόπιμο να εκπονηθεί, έως τα τέλη Ιουλίου του 2012, χρονοδιάγραμμα για την αναμόρφωση της εθνικής συλλογικής σύμβασης όσον αφορά το σύστημα καθορισμού των αμοιβών, σε συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους. Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν μέτρα για τη μείωση των κοινωνικών εισφορών που βαρύνουν το κόστος εργασίας κατά τρόπο που δεν έχει αντίκτυπο στον Προϋπολογισμό.

Του Νίκου Μπέλλου για τον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.