#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
12/05/2013 11:34
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Τέλος εποχής» για τη μονιμότητα στο ΔημόσιοTο Ειδικό Μνημόνιο Κατανόησης που θα υπογράψει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την τρόικα αποτελεί το τέλος εποχής για τη μονιμότητα στο Δημόσιο. Tο Ειδικό Μνημόνιο περιλαμβάνει απολύτως δεσμευτικά θέματα της Ελλάδας έναντι του Μηχανισμού Στήριξης τα οποία αποκαλύπτει ο Τύπος της Κυριακής.

Όσον αφορά στους οργανισμούς που θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν και από τους οποίους θα προκύψει η μεγάλη πλειοψηφία των πρώτων 2.000 απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τον Ιούνιο, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να φτάσει το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου στη Βουλή.

Οι οργανισμοί που βρίσκονται στο… μικροσκόπιο προς κατάργηση είναι η Ηλεκτρομηχανική Κύμης ΕΠΕ, το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδας, ο Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας-Πρόληψης και Θεραπείας Σακχαρώδους Διαβήτη, το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, το Εθνικό ίδρυμα Ερευνών «Θ. Κολοκοτρώνης», η Διεθνής Ακαδημία Ελευθερίας, το Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε. και το Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής.

Ποιοι εξαιρούνται και ποιοι θα περιληφθούν στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις

Οι απολύσεις μόνιμου προσωπικού θα είναι πλέον καθεστηκυία τάξη, σπάζοντας ταμπού ολόκληρων δεκαετιών. Παράλληλα, το τελικό σχέδιο του ειδικού Μνημονίου από τη στιγμή που θα υπογραφεί θα γίνει προάγγελος για την άρση της μονιμότητας στο δημόσιο τομέα στην επόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός στις παρεμβάσεις του έχει καταστήσει σαφές ότι το Σύνταγμα δεν απαγορεύει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι που θα δουν την οργανική τους θέση να καταργείται.

Η πρόβλεψη του Συντάγματος για τη μονιμότητα επάνω στην οποία… κουμπώνει η συμφωνία κυβέρνησης-τρόικας για την απόλυση και μόνιμων εργαζομένων υπάρχει στο άρθρο 103, στο οποίο αναφέρεται επί λέξει: «Οι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Αυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει».

Όπως προκύπτει από το απόρρητο κείμενο, οι εκπρόσωποι του Μηχανισμού Στήριξης γεμίζουν τη «δεξαμενή» των 15.000 αναγκαστικών αποχωρήσεων από το στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του 2014 και από υπαλλήλους, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Την ίδια στιγμή, στον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που θα περάσουν σε υποχρεωτικές αποχωρήσεις:

● Δεν θα συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που θα εγκαταλείπει το Δημόσιο λόγω ιδιωτικοποίησης του φορέα στον οποίο απασχολείται.

● Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που θα δουν την έξοδο, ως απόρροια της αναδιοργάνωσης του φορέα τους, λόγω ιδιωτικοποίησης, με βάση τις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ.

«Οι εργαζόμενοι που θα αποχωρούν υποχρεωτικά δεν θα μπορούν να επιτύχουν επαναπρόσληψη στο δημόσιο τομέα, εκτός από την περίπτωση που επιλεγούν μέσω ΑΣΕΠ και με βάση αξιοκρατικά κριτήρια», επισημαίνει η συμφωνία Ελλάδας-τρόικας. Με λίγα λόγια, η αναλογία «μία πρόσληψη ανά μία υποχρεωτική αποχώρηση» κατά το μέρος της πρόσληψης δεν θα μπορεί να γίνεται, παρά μόνο μέσω του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Σύμφωνα με το νέο Μνημόνιο, οι εργαζόμενοι που θα περιληφθούν στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις θα προέρχονται από:

● Τους απασχολούμενους στη γενική κυβέρνηση (υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες, δήμοι, ανεξάρτητες αρχές) με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

● Τους απασχολούμενους στη γενική κυβέρνηση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

● Τους απασχολούμενους που δεν θα έχουν δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα πρόωρης σύνταξης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

«Εργαζόμενοι που θα περιληφθούν στις υποχρεωτικές αποχωρήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα θα προέλθουν από αυτούς που απασχολούνται στη γενική κυβέρνηση με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και όσους δεν θα έχουν δυνατότητα να θεμελιώσουν δικαίωμα πρόωρης σύνταξης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια», τονίζει η συμφωνία. «Υποχρεωτική αποχώρηση σημαίνει ότι ο εργαζόμενος εγκαταλείπει το Δημόσιο σε μη εθελοντική βάση, αλλά περιλαμβάνει εξόδους από την κινητικότητα προς τον ιδιωτικό τομέα, μετά την παρέλευση ενός έτους διαθεσιμότητας», συμπληρώνει. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που εργαζόμενοι θα περνούν σε διαθεσιμότητα, αλλά δεν θα καθίσταται δυνατή η μετακίνησή τους σε άλλη θέση εργασίας, θα υποχρεούνται σε έξοδο, μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών από τη διαθεσιμότητά τους.

Με βάση τη συμφωνία Ελλάδας-Μηχανισμού Στήριξης, οι 4.000 αποχωρήσεις από το Δημόσιο το 2013 και οι 11.000 αποχωρήσεις το 2014 θα προέρχονται από:

● Από τους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θα καταργηθούν.

● Από πειθαρχικά υπόλογους υπαλλήλους που θα κριθούν απολυτέοι από τα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια.

● Από υπαλλήλους που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, μετά από αξιολόγηση δομών, διαπίστωση θέσεων που πλεονάζουν, αποτίμηση προσόντων και εφόσον επιλέξουν να αποχωρήσουν αντί να μετακινηθούν, με κίνητρα οικειοθελούς αποχώρησης (εξαγορά πλασματικών χρόνων).

● Από οργανισμούς του δημοσίου που θα συγχωνευθούν, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους.

25.000 εργαζόμενοι περνούν υποχρεωτικά στο νέο σχήμα

Όσον αφορά στο μείζον ζήτημα της διαθεσιμότητας-κινητικότητας που προβλέπεται στη μνημονιακή δέσμευση της Ελλάδας, οι 25.000 δημόσιοι υπάλληλοι που θα περάσουν υποχρεωτικά στο σχήμα θα προέλθουν από:

● Τους απασχολούμενους στη γενική κυβέρνηση (υπουργεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αποκεντρωμένες διοικήσεις, περιφέρειες, δήμοι, ανεξάρτητες αρχές) με μόνιμη σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

● Τους απασχολούμενους στη γενική κυβέρνηση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

«Όσοι εργαζόμενοι περάσουν σε κινητικότητα θα λαμβάνουν το 75% των τελευταίων βασικών αποδοχών τους, στην περίπτωση της διαθεσιμότητας ή το ένα τρίτο του μισθού τους, στην περίπτωση των πειθαρχικά ελεγχόμενων», τονίζει η συμφωνία.

Ταυτόχρονα, στον υπολογισμό του αριθμού των υπαλλήλων που θα περάσουν σε διαθεσιμότητα-κινητικότητα:

● Δεν θα συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό που θα εγκαταλείπει το Δημόσιο, λόγω ιδιωτικοποίησης του φορέα στον οποίο απασχολείται.

● Δεν θα συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που θα δουν την έξοδο, ως απόρροια της αναδιοργάνωσης του φορέα τους, λόγω ιδιωτικοποίησης, με βάση τις διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ.

Δημήτρης Γκάτσιος, στον "Τύπο της Κυριακής"

           

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. δημης avatar
  δημης 12/05/2013 12:40:33

  ΔΗΛ.....
  -Τέλος στις μόνιμες συμβάσεις με τους μεγαλοκατασκευαστές;;;;;;;
  -Τέλος στη μονιμότητα του προμηθευτή εξοπλιστικών -φαρμάκων -κλπ;;;;;;;
  -Τέλος στην μονιμότητα των μεγαλοφοροφυγάδων και των μεγαλοεισφοροαποφυγόντων;;;;
  -Τέλος στη μονιμότητα αυτών που ψηφίζουν ..αθώους ;;;;;;;;;
  ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΧΑΡΟΥΜΕ!!!!!

 2. Σαρακατσανος avatar
  Σαρακατσανος 12/05/2013 17:26:14

  ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΤΡΟΙΚΑ???? ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ. ΚΟΨΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ, ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ.........ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΦΙΟΥ ΣΑΣ- ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΗΘΕΝ.......ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ....ΑΝΤΙ -ΑΝΤΙ -ΑΝΤΙ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΕ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ..........

  • kaneis avatar
   kaneis @ Σαρακατσανος 13/05/2013 23:03:38

   Το Εφάπαξ ρε καραγκιόζη, για το οποίο έχουν λυσσάξει πολλοί άσχετοι και ανενημέρωτοι ξεφτίλες, ΔΕΝ -το τονίζω- πληρώνεται από το Δημόσιο. Είναι χρήματα -μόνο- των εργαζομένων που κατακρατούνται -σαν κουμπαράς- από τον μισθό τους και τα «διαχειρίζεται» το κράτος -δηλαδή κάνει παιχνίδι με λαμογιοεπιχειρηματίες- και όταν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν στη σύνταξη παίρνουν ένα «εφάπαξ» ποσό σαν να έβαζαν για 35 χρόνια ένα ποσό κάθε μήνα σε ένα τραπεζικό λογαριασμό και στα 35 χρόνια να έπερναν όλο το ποσό μαζί με τις όποιες αυξήσεις λόγω τόκων.
   Αυτά για να σταματήσει επιτέλους αυτή η παραπληροφόρηση περί εφάπαξ που «χαρίζει» το Δημόσιο στους υπαλλήλους που βγαίνουν σε σύνταξη.

   • EMMANOYEΛΑ avatar
    EMMANOYEΛΑ @ kaneis 08/08/2013 07:25:01

    ΠΕΙΤΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΛΥΣΣΑΞΑΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΗΜΑΡΤΟΝ
    ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.
    ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΟ ΚΡΑΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ ΣΑΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΧΑΡΙΖΟΥΝΕ ΠΕΙΤΕ ΤΟΥΣ!!!!!!!!
    ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

 3. Θανάσης avatar
  Θανάσης 14/05/2013 04:50:08

  Αμα είστε μάγκες καταργήστε το υπουργείο παραπαιδείας και απολύστε τους όλους αλλά πετάτε στάχτες στα μάτια του κόσμου με το ίδρυμα τάχα μου τάχα μου τάδε.... Αντε να χαθείτε ρε χαμένοι φάγατε τα λεφτά του κόσμου και τρώτε ακόμα. Φτού σας!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.