#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
06/06/2013 11:18
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σχέδιο για ρύθμιση των «κόκκινων» αγροτικών δανείωνΞεκαθάρισμα στα παλιά «κόκκινα» αγροτικά δάνεια της ATEbank, που ξεπερνούν σε αριθμό τις 10 χιλιάδες, επιχειρεί η κυβέρνηση, με ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις επί των οποίων έχουν συμφωνήσει τα τρία κόμματα που τη στηρίζουν. Τη νέα αυτή πρωτοβουλία παρουσίασε χθες ο αρμόδιος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης, δίνοντας στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο.

Πρόκειται για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται πλέον: Όταν έγινε η μεταβίβαση της «καλής» Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, η τελευταία πήρε στο χαρτοφυλάκιό της το 80% των εξυπηρετούμενων δανείων της ATE. Έμεινε ένα 20% από τα δάνεια της παλιάς ATE που ήταν «κόκκινα» και πέρασαν στην υπό εκκαθάριση «κακή» τράπεζα. Αυτά τα δάνεια αφορά η ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

Εκτιμήσεις

 

Αν και το υπουργείο δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για τον αριθμό των «κόκκινων» ενυπόθηκων αγροτικών δανείων, υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 10 χιλιάδες ενώ το ύψος τους ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ. Πρόκειται για δάνεια που έχουν χορηγηθεί κατά το παρελθόν σε φυσικά πρόσωπα μόνο – όχι σε συνεταιρισμούς ή εταιρίες.

Οι χθεσινές ανακοινώσεις Τσαυτάρη έγιναν κατόπιν συνεργασίας που είχε με εκπροσώπους των κομμάτων τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση Σαμαρά, με κεντρικό περιεχόμενο της συζήτησης τις διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου που αφορούν την εφαρμογή του νόμου Σκανδαλίδη για τους συνεταιρισμούς που είχε ψηφιστεί το 2011 αλλά παρουσιάστηκαν δυσκολίες στην εφαρμογή του.

 

Η πρόταση

 

Σε ό,τι αφορά στα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών, η πρόταση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (η οποία είναι εν γνώσει των τραπεζών, αλλά ακόμη δεν έχει πάρει το «πράσινο φως» από την τρόικα ούτε έχει αξιολογηθεί από το υπουργείο Οικονομικών), προβλέπει τα εξής:

 

* Αφορά μη εξυπηρετούμενα ενυπόθηκα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στους αγρότες από την Αγροτική Τράπεζα η οποία τελεί σήμερα υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα δάνεια για αγροτικές δραστηριότητες) και τελούν σε υπερημερία.

 

* «Το ποσό του δανείου, για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη, περιορίζεται σε ποσοστό 120%, εφόσον δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ περιορίζεται στο διπλάσιο αυτού, αν είναι ανώτερο, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος», σύμφωνα με το άρθρο 41 του νομοσχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι εάν η τράπεζα για ένα δάνειο 10 χιλιάδων ευρώ είχε υποθηκεύσει ακίνητο αξίας 20 χιλιάδων ευρώ, τότε η υποθήκη ισχύει έως τις 12 χιλιάδες ευρώ και όχι για τις 20 χιλιάδες.

 

* Σε περίπτωση εγγραφής υποθήκης σε περισσότερα του ενός αγροτικά ακίνητα, αγρότη ή τρίτου, η υποθήκη περιορίζεται από την τράπεζα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εξασφαλίζουν την απαίτησή της μέχρι τα ως άνω όρια και κατά προτεραιότητα σε αυτό ή αυτά που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου.

 

* Η νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή εξοφλείται από τον αγρότη εφάπαξ, με καταβολή όλου του ποσού, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του εκκαθαριστή της τράπεζας για το ύψος της.

 

* Το νομοσχέδιο προβλέπει δυνατότητα παράτασης του «κόκκινου» δανείου έως και κατά 17 επιπλέον χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο! Οπως αναφέρεται στο άρθρο 42 του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, «σε περίπτωση μη εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού, για οποιονδήποτε λόγο, εντός 2 ετών από την έγγραφη ενημέρωση του εκκαθαριστή, αυτό θεωρείται ως νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας από 5 έως 15 ετών με επιτόκιο 3%. Η ακριβής διάρκεια του νέου δανείου καθορίζεται από τον εκκαθαριστή βάσει του ύψους της οφειλής και της εκτιμώμενης μισθωτικής αξίας του αγροτικού ακινήτου».

 

* Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη ή τρίτου, στη σύμβαση του δάνειου η τράπεζα δύναται να απαιτεί το δικαίωμα εκμίσθωσής του και την εκχώρηση του μισθώματος του εκμισθούμενου αγροτικού ακινήτου σε αυτήν, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου.

 

Διαδικασία εκμίσθωσης

 

Ακολούθως, το νομοσχέδιο περιγράφει αυτή τη διαδικασία εκμίσθωσης ενυπόθηκου υπέρ ΑΤΕ αγροτικού ακινήτου (η διάρκεια εκμίσθωσης είναι τα 3 έτη, ενώ η διαδικασία της εκμίσθωσης των αγροτικών ακινήτων ανατίθεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων -ΟΠΕΚΕΠΕ-, ο οποίος διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της χώρας.

Στη διακήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης τίθεται τιμή εκκίνησης που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ετήσια δόση εξόφλησης του νέου δανείου, όπως αυτή έχει υπολογιστεί από τον εκκαθαριστή. Καθοριστική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου μισθωτή είναι η οικονομική προσφορά του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής εκκίνησης.

Η διακήρυξη εκμίσθωσης παραμένει ανοιχτή επί 15 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο κάθε υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την προσφορά του, γνωρίζοντας κάθε φορά το σύνολο της βαθμολογίας του. Εφόσον ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, επαναλαμβάνεται και με νέα τιμή εκκίνησης. Σε κάθε νέα διακήρυξη ο προηγούμενος μισθωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής επί ίσοις όροις με τους λοιπούς υποψηφίους. Ο ιδιοκτήτης του αγροτικού ακινήτου έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης του ακινήτου του.

Τέλος, σε περίπτωση που η εκμίσθωση για οιονδήποτε λόγο δεν υλοποιηθεί ή για οιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εξόφληση της οφειλής από τα μισθώματα, ο εκκαθαριστής κινεί τη διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί του βεβαρημένου με υποθήκη αγροτικού ακινήτου για το μη εξοφληθέν ποσό.

Ελεύθερος Τύπος

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Jimakos avatar
  Jimakos 06/06/2013 12:11:12

  Το σύνολο των αγροτικών δανείων που έχουν χαριστεί, ρυθμιστεί το λένε, από τη μεταπολίτευση και μετά, πρέπει να είναι απίθανο νούμερο!

  • Β.Κ.Σιάπκα avatar
   Β.Κ.Σιάπκα @ Jimakos 06/06/2013 13:48:04

   Όχι σε όλους τους αγρότες. Μόνον στους ημέτερους δεξιούς και πασόκους. Ο πατέρας μου τέλειωσε την αποπληρωμή τους δυο χρόνια πριν πεθάνει, ων συνταξιούχος από οκταετίας

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.