Σπάει στα δύο η ΔΕΗ
11/03/2014 12:14
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Σπάει στα δύο η ΔΕΗ

Το πρώτο τρίμηνο του 2015 θα ολοκληρωθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού η διαδικασία πώλησης της «μικρής ΔΕΗ», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Ο κύκλος εργασιών της πλησιάζει τα 2 δισ. ευρώ. Το σχετικό νομοσχέδιο που ετοίμασαν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και ΠΕΚΑ δόθηκε χθες προς δημόσια διαβούλευση και προβλέπει το σπάσιμο της ΔΕΗ σε δύο εταιρείες με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αποκρατικοποίηση σε πρώτη φάση του 30%.

Περισσότερους από 2 εκατομμύρια καταναλωτές, 11 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνολικής ισχύος 2.363 Μεγαβάτ, έξι ορυχεία λιγνίτη και περίπου 3.000 εργαζόμενοι συνθέτουν την «προίκα» της προς πώληση «μικρής ΔΕΗ». Η δραστηριότητα της νέας εταιρίας εκτείνεται σε όλους τους κλάδους της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ενδεικτικώς, στους κλάδους παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η περιουσία της νέας εταιρίας θα δημιουργηθεί από την ΔΕΗ Α.Ε. με εισφορά στη νέα εταιρία ποσοστού που προσεγγίζει το 30% του παραγωγικού δυναμικού της και της πελατειακής της βάσεως. O συνδυασμός παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης της νέας εταιρίας θα απεικονίζει αναλογικώς κατά το ανωτέρω ποσοστό τον αντίστοιχο συνδυασμό παραγωγικού μίγματος και πελατειακής βάσης στην ΔΕΗ Α.Ε.

Στη νέα εταιρία εισφέρονται τα εξής στοιχεία του παραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.:

1.η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Αμύνταιο Ι & ΙΙ, ισχύος 600MW

2.η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ΑΗΣ Μελίτη Ι, ισχύoς 330MW

3.άδεια ηλεκτροπαραγωγής για τον σταθμό παραγωγής Μελίτη ΙΙ, ισχύος 450 MW

4.τα πάσης φύσεως δικαιώματα ΔΕΗ Α.Ε επί των παρακάτω λιγνιτικών παραχωρήσεων, τα οποία με βάση τα διαθέσιμα αποθέματα εξασφαλίζουν παροχή καυσίμου για τη μακρόχρονη λειτουργία των παραπάνω λιγνιτικών μονάδων, ήτοι:

(i) του ορυχείου Αμυνταίου συμπεριλαμβανόμενου του ορυχείου Λακκιάς
(ii) του ορυχείου Κλειδιού
(iii) του ορυχείου Λόφων Μελίτης
(iv) των ορυχείων Κομνηνών Ι & ΙΙ
(v) του ορυχείου Βεύη

5. οι κάτωθι υδροηλεκτρικές μονάδες:


(i) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πλατανόβρυση, ισχύος 116 MW
(ii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Θησαυρού, ισχύος 384 MW
(iii) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Άγρας, ισχύος 50 MW
(iv) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Εδεσσαίος, ισχύος 19 MW
(v) η μονάδα παραγωγής ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, συνολικής ισχύος 334 MW

(ε) η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο ΑΗΣ Κομοτηνής, ισχύος 485 MW.

Δυνατά σημεία

Στα δυνατά σημεία της νέας εταιρείας που θα συσταθεί και θα δοθεί σε ιδιώτες είναι το παραγωγικό χαρτοφυλάκιο, συνολικής ισχύος 2.768 MW. Από αυτά τα 1.380 MW είναι λιγνιτικά και προέρχονται από τις δύο μονάδες Αμυνταίου (600 MW), τη μονάδα Μελίτη 1 (330 MW) και την άδεια παραγωγής Μελίτη 2 (450 MW), τα 903 MW είναι υδροηλεκτρικά και προέρχονται από το συγκρότημα του Νέστου, τον υδροηλεκτρικό σταθμό Πουρνάρι 1 και 2 και τις μικρής ισχύος υδροηλεκτρικές μονάδες Αγρας και Εδεσσαίος, ενώ τα 485 MW προέρχονται από τη μονάδα φυσικού αερίου της Κομοτηνής. Σε ό,τι αφορά τα ορυχεία, στη νέα εταιρεία μεταβιβάζονται αυτά του Αμυνταίου συμπεριλαμβανομένων και της Λακκιάς, Κλειδιού και Κομνηνών, των Λόφων Μελίτης και της Βεύης. Η παραχώρηση του ορυχείου της Βεύης αποτελεί και ένα από τα θολά σημεία του νομοσχεδίου κι αυτό γιατί η εκμετάλλευσή του συνδέεται με την εκμετάλλευση του κοιτάσματος που βρίσκεται υπό παραχώρηση από το ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτη. Το πώς θα δεσμευθεί ο ιδιώτης να τροφοδοτεί τη νέα εταιρεία δεν διευκρινίζεται στο νομοσχέδιο. Σε ό,τι αφορά, πάντως, την αποδοτικότητα των ορυχείων, αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι συνολικά στην εταιρεία παραχωρούνται κοιτάσματα 450 εκατ. τόνων, με μέσο όρο θερμογόνου δύναμης στα 1.890 kcal/kg έναντι 1.250 των κοιτασμάτων που απομένουν στην παλαιά ΔΕΗ. Μάλιστα, συνδικαλιστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η Μικρή ΔΕΗ θα είναι σύντομα μεγαλύτερη από την Παλαιά, αφού με την απόσυρση των προγραμματιζόμενων λιγνιτικών μονάδων το 2019, η λιγνιτική παραγωγή της νέας εταιρείας θα ξεπερνάει το 50% της υφιστάμενης και όχι το 30% που προβλέπει το κυβερνητικό σχέδιο.

Το πελατολόγιο

Σε ό,τι αφορά το πελατολόγιο της νέας εταιρείας, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα μεταβιβαστούν κατ’ αναλογικότητα του 30%, συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ. Η νέα εταιρεία θα προμηθεύει τους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν για διάστημα 4 μηνών, ενώ η ΔΕΗ για διάστημα 6 μηνών δεν θα έχει δικαίωμα επιθετικής πολιτικής για την επαναπροσέλκυση των πελατών της. Το νομοσχέδιο δεν δείχνει να λαμβάνει υπόψη του ότι στην αγορά λιανικής δραστηριοποιούνται ήδη και τρίτες εταιρείες, ανεξαρτήτως εάν σήμερα έχουν μικρά μερίδια. Θα απαγορεύεται και σε αυτές να πάρουν πελάτες της Μικρής ή της Παλαιάς ΔΕΗ; Επίσης, είναι αμφίβολο εάν οι κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. επιτρέπουν μια τέτοια «υποχρεωτική» μεταβίβαση πελατών.

Οι συμβάσεις προμήθειας που θα παραχωρηθούν στη νέα εταιρεία θα προσδιοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, που θα στηριχθεί σε μελέτη εμπειρογνωμόνων. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, καθώς και στοιχεία της οικονομικής τους συμπεριφοράς (κακοπληρωτές, καλοπληρωτές κ.λπ.). Εκτός κατανομής θα μείνουν οι καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη σε διάστημα τριών μηνών μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στη νέα εταιρεία να ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας της τους πελάτες της για τη μεταβολή του προμηθευτή τους. Στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα μεταβιβαστούν και οι εγγυήσεις τρίτων υπέρ ΔΕΗ που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται σε αυτήν. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ θα καθοριστεί και η διαδικασία για τη μεταφορά του προσωπικού , η οποία θα γίνει κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Πηγές: ΕΘΝΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ηλιας παπαδοπουλος avatar
  ηλιας παπαδοπουλος 11/03/2014 13:11:06

  Να κανω μια προβλεψη? Θα εμφα ιστουν στον οριζοντα γερμανικες γαλικες αμερικανικες εταιρειες και στο τελος θα δοθογν στον ομηλο Τερνα-ΓΕΚ. Αντε να παιξει και ο Κοπελουζος.

 2. Aegean times avatar
  Aegean times 11/03/2014 13:30:44

  Ζήτω η αναγέννηση της νέας φεουδαρχίας! Τελικά το ερώτημα που τίθεται είναι τα κράτη τι περιουσία θα έχουν όταν οι εταιρίες που παρέχουν κοινωνικά αγαθά όπως ο ηλεκτρισμός και το νερό χαριστούν στους νέους φεουδάρχες. Ποιά θα είναι ακριβώς η υπόσταση του κράτους όταν πουληθούν όλα, γη, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας αλλά και ακόμη και οι ζωτικές λειτουργίες του κρατικού μηχανισμού και αυτές εκχωρηθούν σε ιδιώτες. Ολοι εμείς οι νεο-δουλοπάρικοι λοιπόν δεν θα έχουμε το δικαίωμα ούτε καν τον φεουδάρχη μας να επιλέξουμε.

  • Γιάννης Αυλακιώτης avatar
   Γιάννης Αυλακιώτης @ Aegean times 11/03/2014 15:58:40

   μήπως κάνατε λάθος τον ιστότοπο; δεν είναι η ΙΣΚΡΑ εδώ.

   • Aegean times avatar
    Aegean times @ Γιάννης Αυλακιώτης 11/03/2014 17:32:07

    Είδατε πως μπερδεύεται κανείς, μόνο εκείνοι που μέχρι χθες δεν έβγαζαν μιλιά για τις συντάξεις γυναικών δημοσίων υπαλλήλων στην δεκαπενταετία λόγω ... ανήλικου παιδιού δεν μπερδεύονται! Με καταλαβαίνετε νομίζω....

 3. ΝΤΙΝΟΣ avatar
  ΝΤΙΝΟΣ 11/03/2014 15:09:44

  Το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι μπορεί να συλλάβει ο νους του κοινού ανθρώπου! Και παραβλέποντας τα εθνικά, οικονομικά και άλλα θέματα που τίθενται σε αμφισβήτηση, προς το παρόν περιορίζομαι να επισημάνω τα εξής: - Οι πελάτες δεν θα έχουν δικαίωμα επιλογής, όσοι επιλεγούν θα ενταχθούν υποχρεωτικά στον νέο φορέα! - Απαγορεύεται στη ΔΕΗ να ασκεί ανταγωνιστική πολιτική, δηλαδή με άλλα λόγια η διαμόρφωση των τιμών θα γίνεται μόνο από τον νέο πάροχο! -Τα νησιά που έχουν αυτόνομους σταθμούς παραγωγής δεν θα παραχωρηθούν στο νέο ιδιώτη αλλά θα υποχρεωθεί η ΔΕΗ να τα κρατήσει και αυτό διότι το κόστος παραγωγής των αυτόνομων σταθμών , είναι 2 και 3 φορές περισσότερο από το κυρίως σύστημα. Αυτό σημαίνει, ότι δίνουν στον ιδιώτη επενδυτή το μπόν φιλέ αφήνοντας στη ΔΕΗ το ζημιογόνο μέρος, έτσι ώστε σε λίγο χρόνο να καταποντιστεί και να απορροφηθεί πλήρως! Και επειδή τα παραπάνω μπορεί να θεωρηθούν εμπαθή μικροκομματικά ίσως και υπερβολικά, όπως έχω τονίσει και στους αρμοδίους τα πάντα αίρονται με ένα απλό όρο στις συμβάσεις , σύμφωνα με τον οποίο θα αποκλείεται μελλοντική τιμολογιακή πολιτική χειρότερη από τη συνήθη της ΔΕΗ!!! Τέτοιον όρο σίγουρα δεν θα δείτε, αντιθέτως στην αρχή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος μετά απολύτου βεβαιότητας θα αυξηθεί υπέρμετρα και όταν οι καινούργιοι επενδυτές εδραιώσουν το ολιγοπώλιο , τότε αλίμονο μας !!

  • Aegean times avatar
   Aegean times @ ΝΤΙΝΟΣ 11/03/2014 15:29:24

   Πως είναι δυνατόν οι πελάτες να μην έχουν δικαίωμα επιλογής και να είναι εγκλωβισμένοι αλλά και για πόσο χρόνο? Μπορεί να μας πει κάποιος αν αυτό προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία καταρχάς... Και εάν κάποιος δεν θέλει να είναι πελάτης και θέλει να απαλλαγεί εντελώς από τον πάροχο θα μπορεί να χρησιμοποιεί γεννήτρια ή φωτοβολταϊκά ή ότι άλλο θέλει ή θα προβλέπεται φυλάκιση? Οι εισφορές προς τον Δήμο, ΝΕΡΙΤ κλπ., θα πληρώνονται και αυτές στον πάροχο? Χαράς ευαγγέλια!

   • asterix avatar
    asterix @ Aegean times 11/03/2014 17:56:20

    Οι πελάτες δεν θα έχουν δικαίωμα επιλογής για ένα τετράμηνο μόνο, στη διάρκεια του οποίου όμως τα τιμολόγια θα είναι ακριβώς τα ίδια μεταξύ των δυο εταιρειών. Μετά το τετράμηνο ο καθένας πάει όπου θέλει. Η υποχρέωση της ΔΕΗ για μη επιθετική πολιτική αφορά μόνο δυο μήνες κι αυτό για να έχει τη δυνατότητα και η νέα εταιρεία να φτιάξει τη δική της τιμολογιακή πολιτική, να δημιουργηθεί ανταγωνισμός πραγματικός (Δηλ. καλύτερες προσφορές στους πελάτες τους) και ο καλύτερος να κερδίσει τους πελάτες. Άρα όλο αυτό γίνεται για να σπάσει το μονοπώλιο και να υπάρξουν ανταγωνιστικές τιμές προς όφελος των τελικών καταναλωτών, ακριβώς όπως συνέβη για παράδειγμα και με την τηλεφωνία κινητή και σταθερή. Θυμηθείτε τί πληρώνατε στον ΟΤΕ και για τί υπηρεσίες ως μονοπώλιο και τί πληρώνετε σήμερα και τί υπηρεσίες έχετε από την απελευθερωμένη αγορά. Υ.Γ.:Με φωτοβολταϊκά ούτως ή άλλως είναι πελάτης. Για τις άλλες περιπτώσεις θα μπορεί να μην έχει καθόλου πάροχο προφανώς.

 4. Θόδωρος 17.06.2014 avatar
  Θόδωρος 17.06.2014 11/03/2014 17:47:24

  Έχει σημεία που δεν τα ξεκαθαρίζει επαρκώς και θα αποτελέσουν εμπόδια για την σωστή απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην ΔΕλλάδα. Εγώ θα ήθελα επίσης να δω και τα εξής για σωστό ανταγωνισμό, κατά τη γνώμη μου: 1. Ποιες επενδύσεις θα πραγματοποιήσει ο τελικός πλειοδότης προς τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των Μονάδων που θα πάρει? Σε πόσο χρόνο? Ποιος θα τον ελέγχει ότι θα τις κάνει και ποιος θα εφαρμόσει τις ρήτρες μη πραγματοποίησης? Ποιες θα'ναι αυτές?
  2. Ποιο θα 'ναι το νέο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων? Πως θα διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι? Θα υπάρχει συλλογική σύμβαση γι' αυτούς? Πως θα εμποδιστεί ο νέος ιδιοκτήτης ώστε να μην αυθαιρετίσει? 3. Θα 'ταν θεμιτό ίσως για ένα αρχικό διάστημα 1.0-1.5 χρόνου να πουλάει ο νέος ιδιοκτήτης κάτω από την τιμή της ΔΕΗ, μέχρι να ρυθμιστεί ο ανταγωνισμός τελικά. Δεν πρέπει να αφεθεί ανεξέλεγκτος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτά σαν πρώτες ιδέες. Θα επανέλθουμε, όσο θα επανέρχεται το θέμα.

  • Θόδωρος 17.06.2014 avatar
   Θόδωρος 17.06.2014 @ Θόδωρος 17.06.2014 11/03/2014 21:33:13

   ..ακόμα να συμπληρώσω: Τι θα γίνει με τον εξορθολογισμό του προσωπικού και συγκεκριμένα του διοικ. προσωπικού? Θα γίνει καμιά αξιολόγηση τους? Όλο το κηφηναριό των γραφείων που διορίστηκαν με απολυτήριο Δημοτικού (sic), γιατί να τους πληρώνω με αύξηση ειδικά τέλη των αερίων ρύπων ή ξέρω γω που στον λογαριασμό της ΔΕΗ?

 5. Ρεαλιστης avatar
  Ρεαλιστης 11/03/2014 20:59:34

  Ολες οι χωρες της Ευρωπης συμπεριλαμβανομενων καποιων χωρων της Β. Αφρικης εχουν ιδιωτικοποιησει την παραγωγη και την διανομη της ηλεκτρικης ενεργειας. Η Ελλαδα μονιμα και με διαφορα τρικ ηταν απουσα και ποτε δεν ακολουθησε τις κοινωτικες οδηγιες. Τι καταφεραμε? Να εχουμε μια ΔΕΗ που οι προεδροι της ηταν ευνουχισμενοι απο τους κομματικους συνδικαλιστες, μια ΔΕΗ που αγοραζε το φυσικο αεριο πολυ πιο ακριβα απο τις αλλες χωρες της Ευρωπης. Μια ΔΕΗ που για να εκδωσει τους λογαριασμους χρησιμοποιει main frame με δεκαδες εκ. κοστος ενω οι αντιστοιχες ευρωπαικες εταιριες εχουν κανει το λεγομενο down sizing . Καταφεραμε λοιπον μια εταιρια κοινωνικης οφελειας να την μετατρεψουμε σε εταιρια συνδικαλιστικης οφελειας. Χρειαζοταν τροικα η απλη λογικη εδω και χρονια απο ολους μας? Ξεχασαμε τους εκβιασμους περι διακοπτων τις τουριστικες περιοδους και τις εποχες του καυσωνα? Μηπως η κυβερνηση θα επρεπε πριν να σπασει την ΔΕΗ να κοιταξει και λιγο τις πασης φυσεως προμηθειες και διαγωνισμους της ΔΕΗ τα τελευταια 20 ετη? Μηπως θα επρεπε να κοιταξει το ποθεν εσχες των μελων των επιτροπων διαγωνισμων και των επιτροπων παραλαβης εργων? Λεω μηπως???????

  • Μανιάτης avatar
   Μανιάτης @ Ρεαλιστης 11/03/2014 21:47:17

   Ακριβώς έτσι!!! Και το γκαιμπελίστικο και χυδαίο το παραμύθι των απατεώνων: "περιουσία του λαού"! Δεν υπάρχει μήπως. Οφείλει και θα είναι υπόδικη κσι υπόλογη και η κυβέρνηση και η Βουλή ανα δεν το πράξουν.

  • Qwerty avatar
   Qwerty @ Ρεαλιστης 12/03/2014 01:20:33

   Το οτι πληρώνεις το φτηνότερο ρεύμα στην Ευρώπη σου λέει κάτι; Μην τρελαθούμε τελείως!

   • gikon avatar
    gikon @ Qwerty 12/03/2014 08:39:22

    Το ότι έχεις τον χαμηλότερο μισθό στην Ευρώπη, σου λέει κάτι; Μην τρελαθούμε τελείως!

 6. Ιεροφάντης avatar
  Ιεροφάντης 11/03/2014 21:11:53

  Είναι κοινή παραδοχή στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να νομοθετούν για να αρθούν οι περιορισμοί και τα μονοπώλεια στην αγορά ενέργειας, διερύνοντας τις πηγές ενεργειακού τους ισοζυγίου και ανοίγοντας την αγορά τους και σε άλλους επενδυτές. Ωστόσο είναι κοινώς απαράδεκτο, δήθεν στο πλαίσιο υλοποίησης αυτών των κατευθύνσεων, να απαξιώνεται συστηματικά μια δημόσια επιχείρηση, η οποία διαθέτει μοναδική υποδομή στην Ελλάδα (παραγωγή και δίκτυο) προκειμένου να κατατμηθεί, να σαλαμοποιηθεί (κατά το "Πόουλ, ξέρεις από σαλάμι;") και εν συνεχεία να πωληθεί, ποιος ξέρει για πόσο, σε κάποιον δήθεν επενδυτή που στην καλύτερη περίπτωση τα όποια λεφτά δώσει θα είναι από τραπεζικό δανεισμό, για να καμωνόμαστε μετά όλοι εδώ, ότι "απελευθερώσαμε" την αγορά ενέργειας και γίνονται ιδιωτικές επενδύσεις. Διότι η πώληση μιας εταιρείας με προίκα 5 ορυχεία (με όλη την αξία του μεταλλεύματος), 5 έτοιμες μονάδες παραγωγής και 5 Υ/Η εργοστάσια και έτοιμους πελάτες, σε τιμή λίγο πάνω λίγο κάτω από 2 δις, όσο δηλαδή ο κύκλος εργασιών της, όπως στην ουσία υπονοεί το άρθρο, συνιστά σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και θα ζημιώσει κοινωνικά, οικονομικά αλλά κυρίως εθνικά την χώρα. Αν το κράτος έχει σκοπό πραγματικά να απελευθερώσει την αγορά ενέργειας, οφείλει να καταστήσει ευχερή την επένδυση οποιουδήποτε στη χώρα, τόσο σε μεταλλευτικά πεδία όσο και στα δίκτυα παραγωγής και διανομής, χωρίς αποκλεισμούς και εύνοιες προς τη ΔΕΗ, αλλά με σεβασμό στους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και της επιχειρηματικής ηθικής, και όχι να επιλέγεται το ξεδόντιασμα του μόνου σοβαρού παρόχου ενέργειας της χώρας, γιατί κάτι άχρηστοι που δεν θέλουν να βάλουν φράγκο, παρουσιάζονται ως δήθεν επενδυτές στο χώρο της ενέργειας. Αν υπάρχουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού που εργάζονται για την προστασία του πολιτικού του κεφαλαίου, οφείλουν να τον ενημερώσουν για το σχέδιο των Υπουργών του (Μανιάτη - Στουρνάρα), το οποίο, είναι ταυτόσημο του σχεδίου Παπακωνσταντίνου και το οποίο εκτείνεται και στη διαχείριση των υδρογονανθράκων. Σχέδιο που στην ουσία εκχωρεί την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας σε αλλότρια συμφέροντα. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να απορρίψει αυτές τις μεθοδεύσεις. Στην εντελώς υποθετική περίπτωση που η πώληση της "μικρής ΔΕΗ", καταστεί αναπόφευκτη, εξασφάλιση οποιουδήποτε τιμήματος κάτω από 25 - 30 δις, είναι απαράδεκτη εν όψει του εύρους της μεταβιβαζόμενης περιουσίας και θα συνιστά απιστία πρώτου βαθμού. Εγώ προειδοποίησα πάντως. Ιεροφάντης.

 7. ΝΤΙΝΟΣ avatar
  ΝΤΙΝΟΣ 11/03/2014 22:31:15

  Ο Ιεροφάντης θέτει πολύ σωστά το θέμα, με κυριότερη αναφορά στην πωλούμενη περιουσία που ανέρχεται πάνω από 25 δις ευρώ!! Κάθε τίμημα μικρότερο θα αποτελέσει πρόκληση! Και επιπροσθέτως, επειδή το ζητούμενο είναι , αν δεν απατώμαι, το συμφέρον του Καταναλωτή (εξάλλου γι΄αυτό κόπτεται η ελεύθερη οικονομία),θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του να τεθεί ο όρος περί μη δυσμενέστερης μεταχείρισης του Καταναλωτή. Η τυχόν μη αποδοχή καταρρίπτει όλα απολύτως τα επιχειρήματα υπέρ του εγχειρήματος και θα αναδείξει τους πιο εφιαλτικούς φόβους μας!!! Επίσης για τις τυχόν αιτιάσεις περί της ακριβής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ παρείχε τη φθηνότερη τιμή της Ευρωζώνης! Ο παραλληλισμός με αυτόν των τηλεπικοινωνιών , είναι ατυχής, γιατί η σημερινή τεχνολογία εκμηδένισε σχεδόν το κόστος των τηλεφωνικών κλήσεων (και παρά ταύτα έχουμε από τις ακριβότερες της Ευρώπης), ενώ η τιμές των καυσίμων πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια!!!

 8. ΝΤΙΝΟΣ avatar
  ΝΤΙΝΟΣ 11/03/2014 22:32:02

  Ο Ιεροφάντης θέτει πολύ σωστά το θέμα, με κυριότερη αναφορά στην πωλούμενη περιουσία που ανέρχεται πάνω από 25 δις ευρώ!! Κάθε τίμημα μικρότερο θα αποτελέσει πρόκληση! Και επιπροσθέτως, επειδή το ζητούμενο είναι , αν δεν απατώμαι, το συμφέρον του Καταναλωτή (εξάλλου γι΄αυτό κόπτεται η ελεύθερη οικονομία),θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του να τεθεί ο όρος περί μη δυσμενέστερης μεταχείρισης του Καταναλωτή. Η τυχόν μη αποδοχή καταρρίπτει όλα απολύτως τα επιχειρήματα υπέρ του εγχειρήματος και θα αναδείξει τους πιο εφιαλτικούς φόβους μας!!! Επίσης για τις τυχόν αιτιάσεις περί της ακριβής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΔΕΗ παρείχε τη φθηνότερη τιμή της Ευρωζώνης! Ο παραλληλισμός με αυτόν των τηλεπικοινωνιών , είναι ατυχής, γιατί η σημερινή τεχνολογία εκμηδένισε σχεδόν το κόστος των τηλεφωνικών κλήσεων (και παρά ταύτα έχουμε από τις ακριβότερες της Ευρώπης), ενώ η τιμές των καυσίμων πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια!!!

 9. ηλιας παπαδοπουλος avatar
  ηλιας παπαδοπουλος 11/03/2014 23:20:25

  Την δεκαετία του 90 το "eldorado" ήταν οι τηλεπικοινωνίες, το 2000 ήταν το real estate, το 2010 η ενέργεια. θα θυμάστε τον κο Μάνο να αυξάνει τους λογαριασμούς του ΟΤΕ, "γιατί ήμασταν...οι φθινότεροι στην Ευρώπη"!! και μόλις έμπαιναν οι "επενδυτές" θα κατέβαιναν.Όλοι οι "σοβαροι" επιχειρηματίες και μανατζαρέοι , "επένδυαν" και σε μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών.Λαναράς,Κοντομηνάς, ALTEC,ΔΕΗ (η ΕΥΔΑΠ δεν πρόλαβε)και λοιπές δυνάμεις έφεραν την νέα εποχή στις τ/ε και... μερικά δις δρχ χρέη στον ΟΤΕ. Η.."ανεξάρτητη" αρχή Τηλεπικοινωνιών απαγόρευε στον ΟΤΕ να κάνει επενδύσεις αλλά και να μειώσει τα τιμολόγια! Παρ΄όλα αυτά εξακολουθούσε να έχει κέρδη! Μετα ανακαλύψαμε οτι δεν μπορεί το κράτος να κάνει τον επιχειρηματία και έπρεπε να δοθεί στους ιδιώτες για καλύτερο μέλλον. Και τον χαρίσαμε στον Γερμανικό ΚΡΑΤΙΚΟ οργανισμό! Από την εποχή που ήταν ο Άκης στο Βιομηχανίας, είχε απαγορευθεί στην ΔΕΗ να επενδύει σε σταθμούς παραγωγής,γιατί θα έρχονταν οι ιδιώτες να επενδύσουν. Ο Κοπελούζος μάλιστα έλεγε σε συνεντεύξεις του οτι "θα φέρω και με φορτηγό ακόμα, φθηνό ρεύμα στην Ελλάδα" Δεν άντεχε να βλέπει τον Έλληνα να πληρώνει πανάκριβο ρεύμα. Η παραγωγή ενέργειας επιτρέπετε πάνω από δέκα χρόνια.Σχέδια επί σχεδίων για εργοστάσια παραγωγής με φυσικό αέριο . ¨Ολοι έπερναν άδεια ,μέχρι και η.. ENRON! Κάποιοι έβγαλαν καλά λεφτά πουλώντας τις άδειες που ε'ιχαν πάρει τσάμπα!Κάποιοι έφτιαξαν μερικές μονάδες, οι οποίες έχουν ένα ..μικρό πρόβλημα..το κόστος παραγωγής είναι 7-8 φορές μεγαλύτερο από της ΔΕΗ.

 10. ΝΤΙΝΟΣ avatar
  ΝΤΙΝΟΣ 12/03/2014 09:54:24

  Η ουσία είναι μία, η σημερινή πραγματική αξία της ΔΕΗ, προσδιορίζεται μόνο με τιμές αντικαταστάσεως. Δηλαδή πόσα χρήματα θα χρειάζονταν ένας πραγματικός επενδυτής να φτιάξει μια παρόμοια ΔΕΗ ξεκινώντας απ΄την αρχή, αφαιρουμένων των αποσβέσεων και προσθέτοντας την τυχόν υπεραξία! Το επιχείρημα ότι η προσφερόμενη τιμή είναι ικανοποιητική γιατί κανείς δεν προσφέρει καλλίτερη, θυμίζει την περίπτωση που κάποιος πουλά το χρυσό ρολόι του πατέρα του αξίας 1000 ευρώ, έναντι 10 ευρώ και είναι και ικανοποιημένος γιατί κανένας δεν του δίνει καλλίτερη τιμή!!!!! Το θέμα είναι ακόμα πιο σοβαρό, αν ληφθεί υπόψη, ότι μαζί με την περιουσία της ΔΕΗ εκχωρείται και το εθνικό υπέδαφος των λιγνιτωρυχείων, πολλαπλάσιας αξίας και αυτής ακόμα της ΔΕΗ! Πράγμα που αποτελεί αφεαυτού εθνικό έγκλημα! Και πιστέψτε με ότι όλα αυτά τα παραθέτω χωρίς καμιά κομματική ιδιοτέλεια και με επίγνωση ότι προς το παρόν ο Σαμαράς ίσως είναι η μοναδική μας ελπίδα για να βγούμε από τον Ζόφο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.