10/04/2013 13:57
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Πρωτογενές πλεόνασμα 508 εκατ. ευρώ το Α' τρίμηνο

Έλλειμμα 1,366 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το τρίμηνο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2013, έναντι στόχου για έλλειμμα 4,85 δισ. ευρώ και ελλείμματος 7,279 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012.

Το ίδιο διάστημα σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 508 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,338 δισ. ευρώ και ελλείμματος 334 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Αυτό προκύπτει από προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού που παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Ο υπουργός σημείωσε ότι τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι «συνεχίζεται η αναμφίβολα επώδυνη αλλά αναγκαία πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία:

- Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12,348 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του τριμηνιαίου στόχου 2013.

-Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 10,721 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 1,5%, έναντι του στόχου.

Ωστόσο υπήρξαν κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου ως εξής::

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 260 εκατ. ευρώ ή 7,3%, εκ των οποίων 126 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών

β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 144 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, οι εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ καπνού αν και εξακολουθούν να είναι μειωμένες φαίνεται να ανακάμπτουν σταδιακά και η απόκλιση από το στόχο έχει περιοριστεί στο 19,8% έναντι 33,2% του πρώτου διμήνου.

γ) το Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 101 εκατ. ευρώ ή 16,6%,

γ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 99 εκατ. ευρώ ή 75,8%, κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών Φ.Π.Α.

Όπως σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών ενώ τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού υπερβαίνουν το επίπεδο των στόχων, τα καθαρά έσοδα προ επιστροφής φόρων είναι μειωμένα κατά 9% έναντι της περυσινής χρονιάς και κατά 3% έναντι του στόχου γεγονός που όπως σημειώνεται επιβεβαιώνει ότι απαιτείται εντατικοποίηση της προσπάθειας και ιδιαίτερα στο σκέλος των έμμεσων φόρων.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 213 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 570 εκατ. ευρώ που διατέθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών. Ειδικότερα οι επιστροφές φόρων το Μάρτιο ανήλθαν σε 117 εκατ. ευρώ από 43 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο και 53 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Συνολικά αν υπολογιστούν και οι επιστροφές φόρων παρελθόντων ετών διατέθηκαν συνολικά 783 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 1,627 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 837 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Το γεγονός αυτό, όπως προκύπτει από τα στοιχεία οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 13,714 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,824 δις ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1,153 δις ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1,073 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά το μήνα Μάρτιο όπως σημειώνει το υπουργείο οι πρωτογενείς δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 3,5 δις ευρώ 12% χαμηλότερα από τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η επίδοση αυτή οφείλεται σύμφωνα με το υπουργείο και στο γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ομαλοποιηθεί για το 2013 καθώς διατέθηκαν στο τέλος του 2012 επιπλέον κονδύλια 480 εκατ. ευρώ λόγω των εξοικονομήσεων που υπήρξαν το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου έτους.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 6,404 δισ. ή σε ποσοστό 31,8%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 1,380 δισ. ευρώ ή ποσοστό 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5,071 δις ευρώ ή ποσοστό 73% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρους των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Περικλής avatar
  Περικλής 10/04/2013 14:17:40

  Δεν πάμε κι άσχημα τελικά!

 2. Διαφωνών avatar
  Διαφωνών 10/04/2013 14:52:13

  Indead

 3. Συριζαλβανία του Χότζα avatar
  Συριζαλβανία του Χότζα 10/04/2013 15:21:55

  Ενθαρρυντικά στοιχεία! Πρωτογενές πλεόνασμα πολύ πάνω από τους στόχους, εξισορρόπηση ισοζυγίου πληρωμών και αρνητικός πληθωρισμός. Η χρηματαγορά δείχνει να καλοδέχεται το σπάσιμο των τραπεζικών συγχωνεύσεων (θα επιβεβαιωθεί ή όχι η προσδοκία στις ΓΣ των μετόχων τους) και το χρέος θα ρυθμιστεί/κουρευτεί με την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων.
  1 μεγάλο πρόβλημα έχει η οικονομία, την τεράστια ανεργία, άρα και 1 δρόμο έχει να ακολουθήσει: τεράστιες μεταρρυθμίσεις (που δε γίνονταν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια) στο κράτος και την οικονομία που θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις σε εξωστρεφείς δραστηριότητες και θα ξεμπλοκάρουμε!

  • euagelos avatar
   euagelos @ Συριζαλβανία του Χότζα 10/04/2013 19:35:35

   Ποιός ο λόγος να μειωθεί η ανεργία και να αυξηθεί η εξωστραφής παραγωγή? Βλέπετε εσείς στην εγχώρια αγορά ή στις χώρες της ΕΕ ή σε άλλες, ελλείψεις στην αγορά υπηρεσιών και αγαθών στις οποίες θα μπορούσε να εξάγει η ελληνική οικονομία? Που θα βρεθεί με λίγα λόγια καταναλωτικό κοινό για τα επιπλέον προϊόντα τη στιγμή που παρατηρείται μείωση των εισοδημάτων των εργαζομένων (και του αριθμού των εργαζομένων) διεθνώς? Απ' την άλλη, πως θα αντιδρούσαν οι "εταίροι" αν ανακοινώναμε ότι βάζουμε φρένο στις εισαγωγές των υπηρεσιών και αγαθών που αυτοί παράγουν και αγωνιούν να πουλήσουν προκειμένου να αποφύγουν κι αυτοί την ύφεση? Δε θα μας απειλούσαν με την "επόμενη δόση".

   • Συριζαλβανία του Χότζα avatar
    Συριζαλβανία του Χότζα @ euagelos 10/04/2013 20:22:55

    6,1% αυξήθηκαν οι εξαγωγές το Φεβρουάριο του 2013 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι, όποτε αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

    • euagelos avatar
     euagelos @ Συριζαλβανία του Χότζα 11/04/2013 05:42:31

     Γιατί τότε στο ίδιο διάστημα η ανεργία αυξήθηκε και το ΑΕΠ μειώθηκε?

 4. geo avatar
  geo 10/04/2013 15:33:10

  αγοραζω ενα ευρω,πουλαω ενα ευρω,κερδιζω ενα ευρω....δεν πληρωνω κανεναν!!

  γελαει ο κοσμος!!!

  Μπορείς να τους ξεγελάς όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά όχι όλους όλο τον καιρό.
  Αβραάμ Λίνκολν

 5. Γεώργιος Τ. avatar
  Γεώργιος Τ. 10/04/2013 15:55:11

  Που είναι η μαύρη τρύπα στα έσοδα που αναφέρεται και εδώ και αλλού συνεχώς;

  • Συριζαλβανία του Χότζα avatar
   Συριζαλβανία του Χότζα @ Γεώργιος Τ. 10/04/2013 16:39:49

   Παραμύθια χωρίς δράκους αυτά που γράφουν!
   Ακόμα και τα 670 εκ. από το ΠΔΕ και τα 470 εκ. από καθυστέρηση επιστροφών να υπολογίσεις, τότε το έλλειμμα είναι κατά ΠΟΛΥ χαμηλότερο από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού για το 1ο τρίμηνο (2,3 δις).
   Αφού τελειώσαν οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, το Ντουμπάι, τα πετρέλαια, οι ΑΟΖ, τα Λουξεμβούργα, οι Τράπεζες της Ανατολής, η διάσπαση των συγχωνεύσεων από την τρόικα και όχι επειδή δεν έβρισκαν ιδιώτες για το 10%, τώρα πήγαμε στο έλλειμμα... Να δω τι άλλο θα ανακαλύψουν μέχρι να παραδεχθούν ότι -τελικά- το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η εσωστρέφεια της οικονομίας και είτε κεϋνσιανές λύσεις ακολουθήσεις (2009 έκρηξη πρωτογενών ελλειμμάτων αλλά ΥΦΕΣΗ 3,2%) είτε εξυγιαντικές -των δημοσιών οικονομικών- λύσεις ακολουθήσεις πάλι ύφεση θα έχεις!

   • Διογένης avatar
    Διογένης @ Συριζαλβανία του Χότζα 11/04/2013 07:29:09

    Τότε γιατί πριν το 2009 υπήρχε ανάπτυξη;

 6. Διογένης avatar
  Διογένης 11/04/2013 07:30:17

  Όντως ενθαρρυντικά τα στοιχεία, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα τελειώσει το πρώτο εξάμηνο. Αν πάει και το δεύτερο τρίμηνο το ίδιο καλά, τότε η κυβέρνηση τον Σεπτέμβριο πρέπει να κάνει το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός: Να τολμήσει έξοδο στις αγορές.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.