#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
03/05/2012 11:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Προκαταβάλλουν 18 δισ. € της ανακεφαλαιοποίησηςΤην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέσσερις μέρες πριν τις εκλογές, έλαβε η πρώτη φάση της ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών. Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν χθες, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα συνάψει μαζί με το ευρωπαϊκό ΤΧΣ (EFSF) συμβάσεις προεγγραφής για την ανακεφαλαιοποίηση των Εθνικής, Alpha Bank, Eurobank και Πειραιώς, με σκοπό να τους προκαταβληθούν 18 δισ. ευρώ για την κεφαλαιακή τους αποκατάσταση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας.

«Ανοιχτοί» οι όροι

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες της ανακεφαλαιοποίησης παραμένουν άγνωστες και θα καθοριστούν έως το τέλος του τρέχοντος μήνα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 4 τράπεζες θα λάβουν το ταχύτερο δυνατό τα 18 δισ. από τα 25 δισ. που συνολικά διαθέτει το ΤΧΣ και μετά τις εκλογές θα προχωρήσουν στην έκδοση μετοχών, μετατρέψιμων ομολογιών (Cocos) και όποιων άλλων μέσων αποφασιστούν για να καλύψουν τα κεφάλαια.

Τα ποσά που θα διατεθούν σ’ αυτή τη φάση θα συνυπολογιστούν στα συνολικά κεφάλαια που θα χρειαστούν οι τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή τους, η οποία σύμφωνα με την τελευταία παράταση που δόθηκε, θα ξεκινήσει μετά τον Μάιο και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΧΣ έχει δώσει βεβαιώσεις για συμμετοχή στις επικείμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των 4 μεγαλύτερων τραπεζών με συνολικά 18 δισ. ευρώ, τα οποία επιμερίζονται σε 6,9 δισ. ευρώ στην Εθνική, 1,9 δισ. ευρώ στην Alpha, 4,2 δισ. ευρώ στην Eurobank και έως 5 δισ. ευρώ στην Πειραιώς.

Η αποδέσμευση

 Οι βασικές προϋποθέσεις για να δοθεί η προκαταβολή των κεφαλαίων στις τράπεζες από το ΤΧΣ περιλαμβάνονται σε σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οπως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο, ορίζεται ότι το Ταμείο εν όψει της συμμετοχής του σε μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πιστωτικού ιδρύματος το οποίο έχει κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος, προκαταβάλλει την εισφορά του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή μέρος της εισφοράς αυτής και μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την ΤτΕ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχει υποβληθεί από το πιστωτικό ίδρυμα αίτημα κεφαλαιακής ενίσχυσης, το οποίο συνοδεύεται από επιχειρησιακό σχέδιο και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα. Το αίτημα αυτό θα έχει εγκριθεί από την ΤτΕ και θα έχει γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το δε επιχειρησιακό σχέδιο θα έχει αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως βιώσιμο και αξιόπιστο.

Η ΤτΕ θα είναι αυτή που θα κρίνει ότι η προκαταβολή της εισφοράς είναι αναγκαία, προκειμένου το πιστωτικό ίδρυμα να πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, δηλαδή δείκτη βασικών κύριων κεφαλαίων 9% για το 2012 και 10% για το 2013, το πιστωτικό ίδρυμα να διατηρεί πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, να διασφαλίζεται η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και, τέλος, η τράπεζα να έχει συνάψει με το Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο, σύμβαση προεγγραφής στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

Αυτές οι προϋποθέσεις στην περίπτωση των 4 μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών έχουν εκπληρωθεί, οπότε θεωρητικά θα μπορούσαν άμεσα να λάβουν την κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Τραπεζικοί παράγοντες εκτιμούν ότι η πίστωση των 18 δισ. ευρώ θα γίνει τις επόμενες ημέρες με ομόλογα του EFSF.

Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπεται ακόμη ότι έως την αποδέσμευση της εισφοράς για την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος, η εισφορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη διασφάλιση ρευστότητας μέσω συναλλαγών πώλησης και επαναγοράς με αντισυμβαλλόμενους της αγοράς (εξασφαλίζοντας το δικαίωμα επαναγοράς των ίδιων κινητών αξιών στους όρους της συναλλαγής επαναγοράς) ή και μέσω της ΕΚΤ ή της ΤτΕ, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος.

Δικλίδες ασφαλείας

Αν η συμμετοχή του Ταμείου στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος είναι μικρότερη από το ποσό που προκαταβλήθηκε, καθώς και αν η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν πραγματοποιηθεί, το ΤΧΣ έχει αξίωση για επιστροφή του υπερβάλλοντος ή ολόκληρου του ποσού κατά περίπτωση, με επιτόκιο που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της ΤτΕ και του Ταμείου.

Αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος πριν από την ολοκλήρωση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και συσταθεί μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, δηλαδή «bad bank», οι τίτλοι του ΕΤΧΣ, οι οποίοι είχαν δοθεί ως προκαταβαλλόμενη εισφορά του Ταμείου αποτελούν περιουσία του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.

 Οι τράπεζες στο Ecofin

 

 Το θέμα της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών απασχόλησε τη χθεσινή συνεδρίαση του Ecofin, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει νέους κανονισμούς κεφαλαιακής επάρκειας.

Η εισήγηση της Δανίας, η οποία έχει και την προεδρία της Ε.Ε. αυτό το εξάμηνο, είναι η δυνατότητα κάθε κράτους να επιβάλει στις τράπεζες την τήρηση πρόσθετου κεφαλαιακού αποθέματος (capital buffer) έως 3%. Αυτό σημαίνει ότι στα βασικά κύρια εποπτικά κεφάλαια (Core Tier I) που μετά το καλοκαίρι του 2012 ορίστηκαν σε 9% να υπάρχει και ένα περιθώριο προσαύξησης στο 3%, άρα 12%.

Μία πρόταση που δεν βρίσκει σύμφωνο τον Ευρωπαίο επίτροπο για την εσωτερική αγορά και υπηρεσίες, κ. Μισέλ Μπαρνιέ, υποστηρίζοντας ότι ενέχει κινδύνους οι εγχώριες ρυθμιστικές αρχές να μπορούν μονομερώς να εφαρμόζουν πρόσθετες κεφαλαιακές εφεδρείες στα κράτη.

Το χρονοδιάγραμμαΑρχικός Σχεδιασμός
Πού βρισκόμαστε σήμερα


Αρχές Μαρτίου η ΤτΕ θα έδινε τη διαγνωστική μελέτη της BlackRock
Δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί επισήμως οι κεφαλαιακές ανάγκες για τη διαχείριση των επισφαλειών


Μέσα στον Μάρτιο θα έκλειναν οι όροι
Αποφάσεις μετά τις 6 Μαΐου


Μέσα στον Απρίλιο οι τράπεζες κατέθεσαν τα capital plans με προβλέψεις κερδοφορίας σε επίπεδο τριετίας
Δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως λόγω της μη οριστικοποίησης των όρων ανακεφαλαιοποίησης


Εως το τέλος Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να έχουν γίνει οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου
Η διαδικασία έχει «παραταθεί» ατύπως μέχρι το τέλος του έτους Ρόη Χάϊκου στον Ελεύθερο Τύπο

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.