#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
20/09/2012 11:20
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ποιοί θα πάρουν επίδομα θέρμανσης

Από 200 έως 900 ευρώ η επιστροφή φόρουΑπό 200 έως και 900 ευρώ, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη στην οποία βρίσκεται η κάθε κύρια κατοικία, κυμαίνονται τα ανώτατα όρια των επιστροφών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που θα καταβάλει το υπουργείο Οικονομικών σε όσα νοικοκυριά θα χρησιμοποιήσουν πετρέλαιο για τη θέρμανση των κατοικιών τους, την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013. Για την καταβολή της ενίσχυσης αυτής -που υπό μία ευρεία έννοια ονομάζεται «επίδομα πετρελαίου θέρμανσης»- θα λαμβάνονται υπόψη και τρία ακόμη κριτήρια: το ύψος του ετησίου ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας και η επιφάνεια της κύριας κατοικίας σε τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 300 εκατ. ευρώ, για την παραπάνω περίοδο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο στο οποίο κατέληξε χθες το υπουργείο Οικονομικών:

1) Η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης θα γίνει στο 80% του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται σήμερα στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι από τις 15 Οκτωβρίου, το πετρέλαιο θέρμανσης θα πωλείται μεταξύ 1,36 και 1,68 ευρώ το λίτρο από 1 ευρώ περίπου κατά την περσινή χειμερινή περίοδο.

2) Ολοι οι καταναλωτές θα προμηθεύονται το πετρέλαιο θέρμανσης στη φετινή ακριβή τιμή. Στη συνέχεια, όσοι δικαιούνται του «επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης» θα λαμβάνουν εκ των υστέρων το «επίδομα» αυτό, με τη μορφή της επιστροφής ενός ποσού που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του ισχύοντος από 15-10-2012 φόρου πετρελαίου θέρμανσης και του ισχύοντος μέχρι 30-4-2012 φόρου πετρελαίου θέρμανσης, προσαυξημένη κατά τον αναλογούντα ΦΠΑ 23%. Ουσιαστικά, για κάθε λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που θα προμηθεύεται ο δικαιούχος θα λαμβάνει 0,33 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε διαφορά φόρου 0,27 ευρώ, προσαυξημένη κατά 0,06 ευρώ που είναι ο αναλογών ΦΠΑ 23%.

3) Η «επιστροφή φόρου» θα καταβάλλεται σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ αντίθετα δεν θα λάβουν καμία ενίσχυση όσοι θερμαίνουν τα σπίτια τους με άλλα καύσιμα, όπως για παράδειγμα φυσικό αέριο ή ξύλα. Επίσης, θα εξαιρεθούν όσοι έχουν στην κατοχή τους πισίνες, σκάφη αναψυχής και άλλα περιουσιακά στοιχεία πολύ μεγάλης αξίας που θεωρούνται «τεκμήρια διαβίωσης».

Τα κριτήρια που θεσπίζονται είναι τα εξής:

- Γεωγραφικά: Η χώρα χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, σε καθεμία από τις οποίες ισχύει διαφορετικό ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας που αντιστοιχεί σε ένα ανώτατο όριο συνολικού ποσού «επιστροφής φόρου» ανά δικαιούχο. Το ανώτατο όριο επιδοτούμενης ποσότητας σε λίτρα (κάθε τόνος ισούται με 912 λίτρα) πολλαπλασιαζόμενο με 0,33 ευρώ ανά λίτρο δίδει το ανώτατο όριο επιστρεπτέου φόρου.

- Εισοδηματικά. Δικαιούχοι της επιστροφής φόρου θα είναι οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 24.000-25.000 ευρώ, ενώ στην περίπτωση ατομικού εισοδήματος το πλαφόν μπαίνει στις 14.000-15.000 ευρώ. Το ισχύον κατά περίπτωση όριο θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο μέχρι και το τρίτο.

- Περιουσιακά. Τίθεται όριο αντικειμενικής αξίας ακίνητης περιουσίας στις 100.000-120.000 ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο και στις 180.000-200.000 ευρώ για κάθε οικογένεια.

-Επιφάνειας. Αν η επιφάνεια της θερμαινόμενης κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τότε θα καταβάλλεται ολόκληρο το ποσό της επιστροφής, ενώ εάν υπερβαίνει τα 120 τ.μ., τότε το ποσό της επιστροφής θα περιορίζεται μέχρι το τμήμα εκείνο που αντιστοιχεί στα πρώτα 120 τ.μ.

4) Η καταβολή της επιστροφής φόρου θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Σε ηλεκτρονική φόρμα που θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης θα υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση του επιδόματος. Κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει το επίδομα, στην αίτηση που θα συμπληρώνει, θα πρέπει να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ του και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του, στον οποίο επιθυμεί να γίνει η πίστωση του ποσού του επιδόματος.

β) Το συνολικό ύψος της επιστροφής φόρου που θα λάβει κάθε δικαιούχος, κατά την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013, δεν θα μπορεί να υπερβεί το ανώτατο ποσό, το οποίο έχει προσδιοριστεί με βάση το ανώτατο όριο εκτιμώμενης κατανάλωσης ανά γεωγραφική ζώνη.

γ) Αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης κάθε ενδιαφερόμενος θα διαπιστώνει απευθείας αν είναι δικαιούχος επιστροφής φόρου για το πετρέλαιο που καταναλώνει, με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια που προβλέπονται. Εφόσον δικαιούται επιστροφής φόρου, το ανώτατο ύψος της θα προσδιορίζεται αυτόματα από το σύστημα της ΓΓΠΣ.

δ) Κάθε φορά που ο δικαιούχος θα προμηθεύεται πετρέλαιο θέρμανσης, η ΓΓΠΣ θα ενημερώνεται για την ποσότητα που αυτός παρέλαβε, μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», στο οποίο θα εξακολουθούν να υποβάλλουν τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών οι πρατηριούχοι. Το ποσό της επιστροφής που αντιστοιχεί στην ποσότητα την οποία προμηθεύτηκε ο δικαιούχος θα πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του και θα αφαιρείται από το συνολικό ανώτατο ποσό επιστροφής που δικαιούται για όλη την περίοδο από 15-10-2012 μέχρι 30-4-2013. Οι επιστροφές θα καταβάλλονται μετά από κάθε αγορά πετρελαίου μέχρι να εξαντληθεί το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό που θα ισχύει για τον δικαιούχο.

 5) Σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα θα καταβληθεί επίδομα φτώχειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν ή όχι πετρέλαιο θέρμανσης.

 Ελεύθερος Τύπος

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Μεγάλες στιγμές avatar
  Μεγάλες στιγμές 20/09/2012 11:29:07

  Μήπως γίναμε η πρώτη χωρα στον κόσμο που το υψόμετρο δεν παίζει ρόλο στην θερμοκρασία;
  Δεν υπάρχει διαβάθμιση για υψόμετρο,είναι δυνατόν;

 2. Κυθήριος avatar
  Κυθήριος 20/09/2012 12:13:33

  Γιατί τό λένε ἐπίδομα θέρμανσης,ἀφοῦ εἶναι ἐπιστροφή φόρου;
  Ἔπειτα,τί νά τό κάνει ἕνας πού τά φέρνει δύσκολα πέρα,ἀφοῦ ἐκείνη τήν στιγμή πού θά χρειάζεται τά λεφτά γιά νά πληρώσει τό πετρέλαιο,δέν θά τά ἔχει;
  Ἐκτός κι ἄν συμφωνήσει μέ τόν πρατηριούχο νά τόν πληρώσει ὅταν θά τοῦ 'ρθει ἡ ἐπιστροφή...Τό λέω,γιατί γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση,λές καί ὁ φτωχός κόσμος περιμένει τό ἐπίδομα γιά νά ζεσταθεῖ...

 3. Ελλάς το κάτεργο (ex avanti) avatar
  Ελλάς το κάτεργο (ex avanti) 20/09/2012 12:51:11

  Φέτος επίδομα θα πάρουν οι ξανθιές, ύψος 1.90, βάρος 50 κιλά, άγαμες, από την άνω - κάτω Μακρακόμη.

 4. chris avatar
  chris 20/09/2012 18:16:24

  ποσο γελοίο "κράτος" θεέ μου και πόσο άχρηστοι πολιτικοί!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.