Ο συμψηφισμός των οφειλών αυξάνει την ρευστότητα
08/04/2014 06:44
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ο συμψηφισμός των οφειλών αυξάνει την ρευστότητα

Για πρώτη φορά το υπουργείο Οικονομικών διά στόματος του πρωθυπουργού απαντά σε ένα από τα πάγια αιτήματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτό του συμψηφισμού του οφειλομένου ΦΠΑ με αυτόν που τους χρωστά το Δημόσιο

Non paper για τον τρόπο που θα λειτουργεί ο συμψηφισμός των οφειλών και ποια προβλήματα λύνει, έδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ενημέρωση το σύστημα Εκκαθαρισμένων Πράξεων (Cash Accounting Scheme) στην καταβολή του ΦΠΑ που ισχύει σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ισπανία, Πορτογαλία και η Μάλτα.

Το σημερινό φορολογικό-λογιστικό σύστημα, όπως διευκρινίζουν παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών βασίζεται στο σύστημα Δεδουλευμένων Πράξεων (Accrual Based Scheme) το οποίο θεωρείται σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για την οικονομική στενότητα που προκαλεί στις επιχειρήσεις αλλά και για το γεγονός ότι έχει οδηγήσει πολλές υποθέσεις στα φορολογικά δικαστήρια. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών ο βασικός λόγος αυτής της ασφυξίας είναι η μη έγκαιρη πληρωμή τιμολογίων και παραστατικών που έχουν εκδοθεί, ακόμα και από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα ο εκδότης του παραστατικού να είναι υπόχρεος έναντι της φορολογικής διοίκησης, να αποδώσει ΦΠΑ που δεν έχει εισπράξει.

Παράλληλα ο παραλήπτης του απολαμβάνει όλων των πλεονεκτημάτων αφού ενώ δεν έχει πληρώσει την αξία της υπηρεσίας ή του προϊόντος, μπορεί να εκπίπτει τον αντίστοιχο ΦΠΑ και τέλος να γράφει δαπάνες με αποτέλεσμα τη μείωση του φορολογητέου εισοδήματός του.

Σύμφωνα με αυτό το νέο σχήμα που θα εφαρμοσθεί από το Φθινόπωρο, όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί, σε αντίθεση με το υφιστάμενο σύστημα όπου ο εκδότης του τιμολογίου είναι υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ μέσα σε 20 ημέρες ασχέτως αν αυτό πληρωθεί 6 μήνες αργότερα. Επιπλέον, ο παραλήπτης των παραστατικών εκπίπτει τον ΦΠΑ μόνο όταν πληρώσει το παραστατικό.

Το σχήμα αυτό προβλέπεται σε προαιρετική βάση για τα κράτη-μέλη, στο ‘Αρθρο 1 παρ. 7 της Οδηγίας 2010/45/EΕ (με το οποίο τροποποιήθηκε η Οδηγία 2006/112/EΚ με την εισαγωγή του άρθρου 167α). Βάσει της νομοθεσίας της Ε.Ε., τα κράτη-μέλη καθορίζουν ένα όριο τζίρου μέχρι 500.000 Euro για τους φορολογούμενους που μπορούν να επιλέξουν να κάνουν χρήση του συστήματος στην επικράτειά τους, ενώ το όριο αυτό μπορεί να αυξηθεί έως και 2.000.000 Euro μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών τα οφέλη του νέου συστήματος είναι η εφαρμογή στην πράξη του Συμψηφισμού του ΦΠΑ όχι μόνο ανάμεσα σε ιδιώτες και Δημόσιο αλλά και ανάμεσα σε ιδιώτες, η απελευθέρωση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από φορολογικές και άλλες υποθέσεις, καθώς και το δικαιότερο φορολογικό σύστημα, παράλληλα με την αντιμετώπιση του φαινομένου των εικονικών τιμολογίων. Επίσης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποφυγή της δημιουργίας ενός νέου κύματος ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο (σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, τα χρέη που είχαν συσσωρευτεί μόνο σε ένα μήνα - Ιανουάριος 2014 - ανήλθαν σε 962 εκ. Euro, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των καθυστερούμενων οφειλών να υπερβαίνει σήμερα τα 63 δις Euro).

Το νέο καθεστώς θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση. Από τη στιγμή που μία επιχείρηση έχει αποφασίσει να το εφαρμόσει θα υπάρχει μία ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός έτους. Θα εφαρμόζεται σε όλες τις συναλλαγές της εκτός από εκείνες που νόμιμα εξαιρούνται από το καθεστώς του ΦΠΑ, όπως οι ενδοκοινοτικές εξαγορές, οι συναλλαγές για τις οποίες εφαρμόζεται ο αντίστροφος μηχανισμός φορολόγησης ή οι εξαιρούμενες εξαγωγές. Η επιχείρηση θα είναι ελεύθερη να παραιτηθεί από την εφαρμογή του καθεστώτος, αλλά αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το σύστημα και πάλι μέχρις ότου παρέλθουν τρία χρόνια.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο κ. Σαμαράς, σε πρώτη φάση ο συμψηφισμός θα αφορά επιχειρήσεις και επιτηδευματίες με τζίρο έως 500.000 ευρώ ετησίως και στην επόμενη φάση θα επεκταθεί και σε επιχειρηματίες με ετήσιο τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ. Ουσιαστικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επωφεληθούν στην πρώτη αυτή φάση, θα βγάλουν από πάνω τους το βρόχο των χρεών και θα μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν εργαζόμενους μειώνοντας έτσι τα ποσσοτά της ανεργίας.

Μάλιστα, ο συμψηφισμός μεταξύ χρεών επιτηδευματιών προς το Δημόσιο και το αντίστροφο δεν θα περιοριστεί μόνο στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αλλά θα επεκταθεί μελλοντικά για οποιοδήποτε είδος οφειλής (παρακρατούμενοι φόροι, φόροι εισοδήματος κτλ.).

Σημαντική είναι και η απόφαση βάσει της οποίας θα διαγραφούν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα επιστραφούν τα ποσά στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απέδωσε ΦΠΑ στο Δημόσιο γιατί και εκείνο με τη σειρά του δεν είχε επιστρέψει τα οφειλόμενα.

Ο άμεσος συμψηφισμός ΦΠΑ θα γίνει σε πρώτη φάση μέσω ηλεκτρονικού συστήματος στο οποίο οι φορείς της Γενικής Κυβερνήσεως, δηλαδή οι περιφέρειες, οι Δήμοι, τα νοσοκομεία, τα ασφαλιστικά ταμεία, ο ΕΟΠΥΥ, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα θα καταχωρούν δύο ημέρες πριν από την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, όλα τα τιμολόγια με τον αναλογούντα ΦΠΑ για κάθε τους προμηθευτή. Με τον τρόπο αυτόν θα γίνονται αυτομάτως συμψηφισμοί και οι επιτηδευματίες ή οι επιχειρήσεις θα καταβάλλουν μόνον τον ΦΠΑ που θα υπολείπεται.

ΣΧΟΛΙΑ

  1. ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ avatar
    ΑΣΠΑΛΑΘΟΣ 08/04/2014 22:40:10

    ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΜΩΣ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΑΠ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ....ΤΟΤΕ ΦΕΞΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΣΤΡΙΣΑ..ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΠΟΤΡΙ Ν ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ..

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.