#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
13/12/2012 11:30
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Οι τράπεζες σε ρόλο… ΣΔΟΕΤις πρώτες διασταυρώσεις οικονομικών και φορολογικών στοιχείων για να εντοπίσουν τυχόν φοροφυγάδες σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις καλούνται να κάνουν οι εμπορικές τράπεζες. Και ήδη με επιστολές που αποστέλλουν σε αυτές τις κατηγορίες πελατών τους, τους καλούν να προσκομίσουν υποχρεωτικά εκκαθαριστικό σημείωμα ή την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας για το έτος 2012.

Οι τράπεζες σε ρόλο… ράμπο του ΣΔΟΕ καλούνται στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής Πράξης του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γ. Προβόπουλου (υπ’ αριθμ. 2652/2012) να συγκεντρώσουν τα οικονομικά δεδομένα των ελεύθερων επαγγελματιών, που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων τους άνω των 200.000 ευρώ, και των νομικών προσώπων, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το ποσό των 300.000 ευρώ.

Οι εμπορικές τράπεζες οφείλουν να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων σε αντιπαραβολή με τις φορολογικές τους δηλώσεις, να τηρούν διεξοδικά στοιχεία για τις συναλλαγές τους και να ενημερώνουν για κάθε «ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους».

Τα σημειώματα

Στα ενημερωτικά σημειώματα που στέλνουν στους ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρήσεις, ενημερώνουν ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρεούνται να επαναξιολογούν, τουλάχιστον ετησίως, το οικονομικό και συναλλακτικό προφίλ της πελατείας τους. Γι’ αυτό και καλούν τους πελάτες τους να προσκομίσουν σε πρωτότυπη μορφή:

•      εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2012 για τα προσωπικά / οικογενειακά εισοδήματα,

•      εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2012, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου.

Επίσης, καθιστούν σαφές ότι ο νόμος τις υποχρεώνει να λάβουν κάθε πρόσφορο μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών, σε περίπτωση που δεν έχουν προσκομισθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τον πελάτη.

Διασταυρώσεις

Τα πιστωτικά ιδρύματα, αφού λάβουν τα οικονομικά δεδομένα, οφείλουν να «διασταυρώσουν» τα στοιχεία και, αν διαπιστώσουν κάτι… ύποπτο, δηλαδή τα εισοδήματα να μη δικαιολογούν τη συναλλακτική κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών, να ενημερώσουν τις Αρχές.

Η ΤτΕ έχει ουσιαστικά «σκιαγραφήσει» το προφίλ των υπόπτων για φοροδιαφυγή, δίνοντας σαφείς εντολές στα πιστωτικά ιδρύματα να κάνουν ελέγχους και να είναι προσεκτικά στη διακίνηση κεφαλαίων. Πρόκειται για «πελάτες υψηλού κινδύνου», στοχοποιώντας ως δυνητικούς φοροφυγάδες ελεύθερους επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα με μεγάλες καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών.

Ύποπτη συμπεριφορά

Αλλά και η συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη ή η άρνηση προσκόμισης στοιχείων θα πρέπει να «σημαίνουν» κόκκινο συναγερμό για τους υπαλλήλους των τραπεζών, καθώς μπορεί να συνδέονται ή να σχετίζονται με φοροδιαφυγή.

Μάλιστα, η ΤτΕ καταγράφει ως «ύποπτη συμπεριφορά» μια σειρά περιπτώσεις όπως:

•      Πελάτης απρόθυμος να προσκομίσει το εκκαθαριστικό ή τη φορολογική δήλωση, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις εκ μέρους της τράπεζας.

•      Πελάτης διενεργεί συναλλαγές, ιδίως καταθέσεις μετρητών, που δεν είναι συμβατές με τη φορολογική του δήλωση ή με τη δηλωθείσα επαγγελματική του δραστηριότητα (κυρίως ως προς το ύψος ή τις πηγές του δηλωθέντος εισοδήματος του).

•      Πελάτης εμφανίζει, κατά την αίτηση λήψης δανείου, εισοδήματα που δεν προκύπτουν από τη φορολογική του δήλωση, προκειμένου να δικαιολογήσει την ικανότητα εξυπηρέτησης υψηλότερου ποσού δανείου.

•      Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, που δεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση.

•      Πελάτης αρνείται να προσκομίσει τα απαιτούμενα παραστατικά ή προκύπτουν ανακολουθίες σε τιμολόγια ή παραστατικά που προσκομίζει για να δικαιολογήσει τις συναλλαγές του, όπως απουσία βασικών στοιχείων του τιμολογίου (επωνυμία και διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός παραστατικού, ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.)

•      Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κ.ά.).

•      Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρίας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρίας.

Στοιχεία που «καίνε» τους φοροφυγάδες

1. Πηγή εισοδήματος φυσικού προσώπου (π.χ. ελεύθερο επάγγελμα, μισθωτές υπηρεσίες, επιτήδευμα κ.λπ.).

2. Κλάδος ή είδος επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας πελάτη,

νομική μορφή και χώρα που εδρεύει το νομικό πρόσωπο.

3. Αριθμός και ύψος καταθέσεων και αναλήψεων σε μετρητά στους λογαριασμούς του πελάτη.

4. Σημαντική απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη σε σύγκριση με το μέσο δηλούμενο εισόδημα αντίστοιχων επαγγελμάτων ή δραστηριοτήτων.

Ρόη Χάϊκου, στον Ελεύθερο Τύπο

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Κωστας Ε. Χριστοδουλου avatar
  Κωστας Ε. Χριστοδουλου 13/12/2012 13:32:41

  Κάλλιο αργά παρά ποτέ !!!

 2. anonymous avatar
  anonymous 13/12/2012 16:43:47

  Ένας φίλος έχει πελάτη έναν τοκογλύφο. Ο Τοκογλύφος θάβει τα λεφτά στον κήπο. Δεν περνάει ούτε δραχμή από την τράπεζα. Δε μπορεί να τον πιάσει κανείς.

 3. maverick avatar
  maverick 13/12/2012 19:17:54

  Πάντως ο Γ. Προβόπουλος, κάνει το παν για να μην έχουν on line πρόσβαση οι οικομικές Υπηρεσίες στο cash flow, με μεταβιβάσεις κεφαλαίων στο εξωτερικό, κάτι που έχουν όλες οι άντιστοιχες Υπηρεσίες, άλλων ευνομούμενων κρατών. Με τα ψέματα κάποιοι θέλουν να αντιμετωπίσουν την φοροδιαφυγή. Αληθεύει ότι κάτι τέτοιο ονομάζεται έλλειψη πολιτικής βούλησης;

 4. Αντίθεσις avatar
  Αντίθεσις 13/12/2012 21:15:39

  "Πελάτης παρουσιάζει ικανότητα πληρωμής δόσεων ή αποπληρωμής δανείων, πουδεν δικαιολογείται με βάση τη φορολογική του δήλωση"

  Κάποιος μάλλον είχε ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ, όταν έγραφε το παραπάνω. Οι τράπεζες αναζητούν τους συνεπείς δανειολήπτες με το κλεφτοφάναρο, ο μυθικός πελάτης της παραπάνω παραγράφου πού ακριβώς ζει;

  "Διενεργούνται συχνές ή σημαντικού ύψους συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις προϊόντων ευάλωτων σε απάτη ΦΠΑ (όπως, υπολογιστές, είδη τηλεφωνίας, προϊόντα ήχου ή εικόνας, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, λευκές συσκευές κ.ά.)"

  Ο/Η ίδιος/α καλό θα είναι να βγαίνει συχνότερα από το μικρό και άβολο γραφείο στο οποίο εργάζεται και να αφήσει λίγο από τα χέρια του/της τα τεχνολογικά παιγνίδια με τα οποία συνήθως παίζει: οι μεγαλύτερες απάτες σε ΦΠΑ γίνονται με αγροτικά προϊόντα, αλλά ο χαρτογιακάς συντάκτης της παραπάνω παραγράφου έχει παντελή άγνοια της αγοράς και ονειρεύεται απάτες ΦΠΑ με "είδη τηλεφωνίας".

  Θα περιμένουν πολύ για να ξαναδούν χρήματα στα συρτάρια τους οι ελληνικές τράπεζες. Όσοι έχουν ακόμη κάποιες αξιόλογες καταθέσεις θα τις βγάλουν βόλτα σε άλλους παραλλήλους για να πάρουν τον αέρα των...

 5. eforiakos avatar
  eforiakos 13/12/2012 21:23:23

  Οι τράπεζες σε συνεργασία με τους κυβερνώντες θα κάνουν τα πάντα, θα πουν τα αδιανόητα, θα μεταχειριστούν κάθε μέσο και ψέμα, θα προσποιηθούν ακόμη και τους φοροελεγκτές, φτάνει να μη ξεφύγουν οι πληροφορίες απο τα θησαυροφυλάκια τους και έρθουν στο φως.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.