21/06/2013 16:00
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

ΟΠΑΠ: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Η δέκατη τρίτη (13η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΠΑΠ Α.Ε. έλαβε χώρα την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισού 62 (Περιστέρι). Σε αυτήν παρέστησαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν 734 Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 214.959.045 μετοχές επί συνόλου 319.000.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 67,39% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

H Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τα ακόλουθα:

Θέμα 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 2: Ενέκρινε ομόφωνα τις Απλές και οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 3: Ενέκρινε ομόφωνα την προταθείσα από το Διοικητικό Συμβούλιο διανομή (διάθεση) κερδών και αποφάσισε την καταβολή συνολικού μερίσματος 0,57 ευρώ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου για την εταιρική χρήση έτους 2012. Δικαιούχοι είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 02.07.2013 (ημερομηνία προσδιορισμού - record date). Η αποκοπή του δικαιώματος στη λήψη του μερίσματος χρήσης 2012 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28.06.2013. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 08.07.2013, μέσω των χειριστών από την πληρώτρια τράπεζα, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ.\

Θέμα 4: Απάλλαξε κατά πλειοψηφία (90,02%) τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης τρίτης (13ης) εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012) και ενέκρινε τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5: Ενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,04%)  τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012).

Θέμα 6: Προενέκρινε κατά πλειοψηφία (90,00%) τις αμοιβές και τις αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013).

Θέμα 7: Ανέθεσε κατά πλειοψηφία (99,96%) τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα δέκατη τέταρτη (14η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013) καθώς και την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρεία «PricewaterhouseCoopers S.A.»  και ενέκρινε την αμοιβή της.

Θέμα 8: Ενέκρινε ομόφωνα την εγκριθείσα σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 20/23.08.2012 (θέμα 8Α) και 28/11.10.2012 (θέμα 12 Α) αποφάσεων του Δ.Σ.

Θέμα 9: Χορήγησε ομόφωνα την προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 άδεια, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν.2190/1920.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.opap.gr, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.