#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
23/01/2013 10:15
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Ξεπαγώνει» 1,2 δισ. € για μικρομεσαίουςΡευστότητα 1,2 δισ. ευρώ προσφέρεται στην αγορά μέσω ΕΤΕΑΝ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις με τραπεζικά δάνεια προς όλες τις ενήμερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων, σε όλη τη χώρα. Από το ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), όπου ως τώρα βρίσκονταν «παρκαρισμένα» εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεν μπορούσαν να διαχυθούν στην αγορά, λόγω της εκκρεμότητας με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, σχεδιάστηκαν οι νέες δράσεις για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Τα προσφερόμενα δάνεια περιλαμβάνουν και χρηματοδοτήσεις ακόμη και για κεφάλαια κίνησης με χαμηλό επιτόκιο (της τάξης του 4-4,5%).

Όλες οι τράπεζες

Για να πετύχουν οι νέες πρωτοβουλίες του ΕΤΕΑΝ, υπάρχουν δύο καθοριστικοί παράγοντες, που είναι η συμμετοχή των τραπεζών και το ενδιαφέρον των ιδιωτών να συμμετάσχουν. Ως προς το πρώτο ζητούμενο, η διοίκηση του Ταμείου φρόντισε καταρχήν να εντάξει όλες ανεξαιρέτως τις τράπεζες στα προγράμματά του, χωρίς διακρίσεις, ενώ προηγουμένως είχε προχωρήσει στη συνολική εξόφληση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Ως προς το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, η κυβέρνηση αλλά και η διοίκηση του Ταμείου θεωρούν ότι το κλίμα στην αγορά σταδιακά βελτιώνεται και το τρέχον έτος θα είναι «έτος καμπής» για την οικονομία.

Οι δράσεις

Τρεις είναι οι δράσεις για τη στήριξη της ρευστότητας μέσω ΕΤΕΑΝ, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Γιώργος Γεροντούκος:

1. Δημιουργήθηκε ήδη και ξεκινά τη λειτουργία του ένα νέο «Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχειρηματικής Ανάπτυξης» για την παροχή δανείων κεφαλαίου κίνησης χαμηλού επιτοκίου (περίπου 4%) σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό έγινε με την αξιοποίηση-ανακατανομή αδιάθετων κοινοτικών κονδυλίων που ήταν «παρκαρισμένα» στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ, 170 εκατ. ευρώ) και το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ (50 εκατ. ευρώ).

Επιπλέον, διαμορφώθηκε σχέση συνεπένδυσης έτσι ώστε για κάθε 1 ευρώ που θα συνεισφέρει ατόκως το ΕΤΕΑΝ στο Ταμείο, οι δανειοδότριες τράπεζες θα συνεισφέρουν άλλο 1 ευρώ. Έτσι, η συνολική ρευστότητα που θα διοχετευτεί στην αγορά υπό μορφή δανείων κεφαλαίου κινήσεως 4ετούς διάρκειας ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ (225 εκατ. από το Ταμείο και 225 εκατ. από τις τράπεζες).

Το ύψος των δανείων θα φθάνει μέχρι το 50% του κύκλου εργασιών του προηγούμενου ή το 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους και το επιτόκιό τους, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης (1:1) και λαμβανομένων υπόψη των σημερινών συνθηκών στην αγορά, εκτιμάται ότι δεν θα υπερβαίνει το 4,5% (πριν λοιπές επιβαρύνσεις).

2. Ενεργοποιείται άμεσα το Ταμείο Εγγυοδοσίας στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεως για επενδύσεις και κεφάλαια κινήσεως (συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών για λήψη επιχορηγήσεων). Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους του ΕΤΕΑΝ ανέρχονται σε 100 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 350 εκατ. ευρώ περίπου.

3. Συνεχίζεται με νέους όρους η λειτουργία των πέντε Ταμείων Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ για τη χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 315 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 130 εκατ. από κοινοτικούς πόρους και 185 εκατ. από τις τράπεζες). Πρόκειται για τις πέντε συγκεκριμένες δράσεις που είχαν προκηρυχθεί κατά τη σύσταση του Ταμείου και αφορούν στη γενική και νεανική επιχειρηματικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία και τον τουρισμό - πράσινη οικονομία.

Εντάσσονται

Σημειώνεται ότι και αυτά τα κεφάλαια μπορούν πλέον με βάση τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να κατευθυνθούν και στη χρηματοδότηση δαπανών κεφαλαίου κίνησης. Από τα κεφάλαια του νέου Ταμείου μπορούν επίσης να επωφεληθούν και επενδυτές με επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον παλιό αναπτυξιακό νόμο (2004) για το μέρος του προϋπολογισμού που δεν έχει υλοποιηθεί.

Οι εκτιμήσεις των τραπεζών που έχουν αναλάβει κατ’ αποκλειστικότητα τις πέντε δράσεις του Ταμείου είναι θετικές για την απορρόφηση των κεφαλαίων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Εγγυήσεις

Ακόμη, μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων του ΕΤΕΑΝ περιλαμβάνει πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ύψους 90 εκατ. ευρώ (έχει ενεργοποιηθεί από τον περασμένο Νοέμβριο). Μέσω του προγράμματος προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ από τα ίδια κεφάλαιά της, το ΕΤΕΑΝ εγγυάται για 2 χρόνια με σταθερό ετήσιο κόστος ανά μικρομεσαία επιχείρηση το 50% των εγγυητικών επιστολών που θα εκδώσει η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ ανά πάσα χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια των 2 ετών συμφωνείται μεταξύ τράπεζας και επιχείρησης ανάλογα με τις εκτιμώμενες ανάγκες σε πρώτες ύλες και εμπορεύματα και δεν υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Βελτιώσεις στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»

Πρόκειται για τη συνέχιση της δράσης του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» στην παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών αποκλειστικά στην ελληνική επικράτεια.

Στη δράση έχουν ήδη υπαχθεί περισσότερες από 20.000 κατοικίες επί συνόλου 25.000 αιτήσεων που πληρούν τις καταρχήν προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ενώ η ροή των εισερχόμενων αιτήσεων από τις 4 συνεργαζόμενες τράπεζες βαίνει αυξανόμενη ειδικά μετά τις προσαρμογές στο επίπεδο διαδικασιών που υλοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης του προγράμματος, το ΕΤΕΑΝ προχωρά σε βελτιώσεις, όπως μείωση δικαιολογητικών, περιορισμός χρόνου ένταξης στο πρόγραμμα, σχεδιασμός ξεχωριστού προγράμματος για τις πολυκατοικίες.

Μιχάλης Βουτσαδάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ανώνυμος avatar
  Ανώνυμος 23/01/2013 13:56:19

  Το μπαλάκι παέι στις τράπεζες. Μόνο να μη λειτουργήσουν με τον παλιό γνωστό τρόπο. Τότε που μεγάλο μέρος παρεμφερών δράσεων αποκλείονταν από την ένταξη, διότι τα ευαγή μας ιδρύματα προωθούσαν αιτήσεις είτε κονέ των διεθυντάδων, ή ήδη πελατών της τράπεζας, ή λόγω μη ύπαρξης εμπράγματων
  Το ΕΤΕΑΝ να βάλει δικλείδες ασφαλείας στις αξιολογήσεις των αιτήσεων που θα κάνουν οι τράπεζες

 2. Πετρος avatar
  Πετρος 23/01/2013 23:44:04

  Τι εγινε; Μπαινουν λεφτα στην τσεπη μας; Επιτελους, να βαλουμε λιγο πετρελαιο στην σομπα μας μιας και ερχεται και βαρυχειμωνια.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.