13/05/2013 10:50
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Με ελάχιστο ποσό 10-20 ευρώ και 100 δόσεις η εξόφληση παλαιών χρεών προς το Δημόσιο

Μεταξύ 10 και 20 ευρώ θα καθοριστεί -με απόφαση του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη- το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης που θα μπορούν να καταβάλουν όσοι οφείλουν στο Δημόσιο χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 31-12-2012, στο πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρύθμισης που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όριο αυτό θα καθοριστεί στα 15 ευρώ, ωστόσο η οριστική απόφαση θα ληφθεί πιθανότατα σήμερα ή αύριο από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση θα τίθεται ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που θα μπορούν να χορηγηθούν σε όσα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οφείλουν ποσά μέχρι 5.000 ευρώ, καθώς και σε όσα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οφείλουν ποσά μεγαλύτερου ύψους και έχουν προσκομίσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι δεν δύνανται να αποπληρώσουν τις οφειλές τους αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων. Το όριο θα καθοριστεί πιθανότατα στις 100 δόσεις.

Με την απόφαση του κ. Θεοχάρη, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι μεθαύριο, θα ενεργοποιηθεί η ρύθμιση για την τμηματική καταβολή των οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2012, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και προβλέπει μεταξύ των άλλων ότι:

1) Οι ληξιπρόθεσμες έως την 31η-12-2012 οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία του κράτους δύνανται -κατόπιν αίτησης των οφειλετών και εφόσον συντρέχει πραγματική οικονομική αδυναμία- να ρυθμίζονται έως και σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα καταβάλλονται ως εξής:

α) με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά 50%, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως και τις 30-6-2013,

β) με απαλλαγή από το 40% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2014,

γ) με απαλλαγή από το 35% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2015,

δ) με απαλλαγή από το 30% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2016,

ε) με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων, εφόσον η οφειλή εξοφληθεί έως και τις 30-6-2017.

Για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει όλες τις φορολογικές τους δηλώσεις καθώς επίσης και να μην έχουν απλήρωτες οφειλές με ημερομηνία καταβολής από την 1-1-2013 και μετά.

Η ρύθμιση χορηγείται σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, μόνο εφόσον ο αιτών αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης.

2) Κατ’ εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της παραπάνω ρύθμισης θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες έως 31-12-2012 οφειλές τους προς το Δημόσιο σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των προσαυξήσεων, ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Για ποσό βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων που αποδεικνύουν ότι ο οφειλέτης δεν δύναται να αποπληρώσει την οφειλή του αλλά μπορεί να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων.

Ενεργοποιούνται τα νέου τύπου «τεκμήρια» της εφορίας

Με άλλη απόφαση που έχει ήδη υπογραφεί από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ενεργοποιούνται διατάξεις που είχαν ψηφιστεί επί κυβερνήσεως Παπαδήμου στις αρχές του 2012 και προβλέπουν τη δυνατότητα των φορολογικών αρχών να προσδιορίζουν τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά εισοδήματα όλων των φυσικών προσώπων με βάση «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» αμερικανικής προέλευσης.

Όπως ήδη έχει αποκαλύψει ο «Ε.Τ.» εδώ και πολλές εβδομάδες, με τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου» οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα αποκτήσουν πλέον δικαιώματα άμεσης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία για τα εισοδήματα, τα λοιπά έσοδα, τις καταθέσεις, τις λοιπές αποταμιεύσεις και τις δαπάνες 8,5 εκατομμυρίων φυσικών προσώπων, δηλαδή μισθωτών, συνταξιούχων, αυτοαπασχολουμένων, αγροτών και εισοδηματιών.

Με τις μεθόδους αυτές, οι ελεγκτές της εφορίας θα χρησιμοποιούν νέου τύπου «τεκμήρια» για τον προσδιορισμό των πραγματικών εισοδημάτων των φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, οι φοροελεγκτές θα λαμβάνουν υπόψη τους, για κάθε φορολογούμενο που θα ελέγχουν, στοιχεία που αφορούν:

- τις δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφώνων,

- τις δαπάνες για την εξόφληση δόσεων δανείων και πιστωτικών καρτών,

- τις δαπάνες για την αποπληρωμή υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία,

- τα έξοδα που πραγματοποιούνται, με την καταβολή μετρητών ή μέσω χρεωστικών καρτών, για την αποπληρωμή ασφαλιστικών συμβολαίων, διδάκτρων και νοσηλίων,

- λοιπά έξοδα διαβίωσης, όπως δαπάνες για ταξίδια, επισκευή και συντήρηση ακινήτων, οχημάτων, σκαφών αναψυχής κ.λπ.,

- όλες τις δαπάνες για την απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων,

- το ύψος των καταθέσεων στις τράπεζες και τις λοιπές αποταμιεύσεις των φορολογουμένων.

Αλλάζει το σύστημα επιλογής φορολογικών υποθέσεων για έλεγχο

Νέο σύστημα επιλογής φορολογικών υποθέσεων για τη διενέργεια τακτικών φορολογικών ελέγχων, το οποίο βασίζεται σε μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, καθιερώνεται με απόφαση του γενικού γραμματέα Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται σε ποσοστό 80% από συγκεκριμένους καταλόγους που θα καταρτιστούν κεντρικά από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών, με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν το βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβονται αδικήματα φοροδιαφυγής πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που έχει εντοπιστεί.

Συνολικά, φέτος 1.500 φοροελεγκτές που υπηρετούν αυτή τη στιγμή στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα κληθούν να ελέγξουν 9.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με βάση τα όσα αναφέρει η απόφαση του κ. Θεοχάρη.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

ΣΧΟΛΙΑ

  1. μπραντεφέρης avatar
    μπραντεφέρης 13/05/2013 15:07:05

    άντε να μαζευτουν λεφτα για να γίνει κανα σχολείο

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.