04/11/2010 13:52
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Μειώσεις για τους μισθούς των εργαζομένων στην ΔΕΗ

Περικοπές από 200 έως 1.500 ευρώ κατά μέσο όρο στους μισθούς των εργαζομένων της ΔΕΗ για το δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου προκύπτουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της διοίκησης της επιχείρησης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι νόμοι του περασμένου Μαρτίου-Μαΐου, με τους οποίους μειώθηκαν οι αποδοχές των εργαζόμενων στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ. Σε ακραίες περιπτώσεις, μάλιστα, οι περικοπές φθάνουν μέχρι… 18.000 ευρώ!

Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Ν. Φωτόπουλος, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το συνδικάτο έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη διοίκηση, προκειμένου οι κρατήσεις να γίνουν σταδιακά σε 12 ή 18 δόσεις, πρόσθεσε πάντως ότι η ΓΕΝΟΠ δεν θα δεχτεί να μείνουν απλήρωτες οι υπερωρίες που έγιναν λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο κ. Φωτόπουλος υπενθυμίζει ακόμη ότι η ΓΕΝΟΠ έχει προσφύγει στο ΣτΕ και στα πολιτικά δικαστήρια, προκειμένου να κηρυχθούν αντισυνταγματικοί οι νόμοι με τους οποίους μειώθηκαν οι αποδοχές στο Δημόσιο.

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ataktos avatar
  ataktos 04/11/2010 15:36:59

  βλέπω ..ο κατονομαζόμενος.... "τροτσκιστής "του ΠΑΣΟΚ (τρομάρα του ) ..ξεπούλησε την ιεραρχία ....το αίσχος δεν έχει όρια ....

 2. GENOPISTHS avatar
  GENOPISTHS 04/11/2010 16:54:30

  Ιδού το πειστήριο της εξαγοράς της συναίνεσης της ΓΕΝΟΠ στους όρους του Μνημονίου για τη τριχοτόμιση της ΔΕΗ.

  Ο Φωτόπουλος τι λεέι γι'αυτό?

  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

  Στην Αθήνα σήμερα στις ……… του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2010 μεταξύ:

  1) αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη αριθ. 30, όπως αυτή εκπροσωπείται σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της, και

  2) αφετέρου της Ένωσης Επαγγελματικών Σωματείων με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αριθ. 75-77, και εκπροσωπείται νόμιμα,

  συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

  Ο δεύτερος των συμβαλλομένων, που θα ονομάζεται εφεξής στο παρόν για συντομία «Οφειλέτης», δήλωσε ότι, προκειμένου να αντιμετωπίσει έκτακτες λειτουργικές δαπάνες, ζήτησε από τον πρώτο συμβαλλόμενο, ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «ο Δανειστής», να λάβει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. Ο Δανειστής συμφώνησε στην καταβολή του ποσού αυτού προς τον Οφειλέτη, συνομολογουμένης έτσι σύμβασης δανείου με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες:

  1. Το παραπάνω ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ σε μετρητά θα καταβληθεί ως εξής: ……………………………….

  2. Το δάνειο συνάπτεται για χρονικό διάστημα …………. (…..) ετών που αρχίζει από σήμερα και λήγει στις ……………………

  3. Το δάνειο θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς ως εξής: ……………..

  4. Το παραπάνω δάνειο συνάπτεται έντοκο με ετήσιο επιτόκιο ……%. Σε περίπτωση δε υπερημερίας του Οφειλέτη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής του κατά κεφάλαιο και τόκους θα βαρύνεται με το κατά το χρόνο εκείνο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του.

  5. Τον Οφειλέτη επίσης βαρύνουν πέραν των τυχόν τόκων υπερημερίας όλα γενικά τα έξοδα και τέλη του παρόντος συμφωνητικού συμπεριλαμβανομένων των τελών χαρτοσήμου, τα τυχόν πραγματοποιηθησόμενα δικαστικά έξοδα και αυτά της τυχόν εκτελέσεως και κάθε γενικά σχετικό έξοδο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

  6. Προς εξασφάλιση της επιστροφής του συναπτομένου δανείου ………………….

  5. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια αυτά της πόλης των Αθηνών.

  6. Επίσης ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι το παρόν δάνειο είναι αδιαίρετο οσοιδήποτε και οποιοιδήποτε και αν είναι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του οφειλέτη.

  8. Το παρόν δάνειο μπορεί να παραταθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των μερών.

  Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, το οποίο, αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, όπως ακολουθεί.

  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 3. Nίκος Θ. avatar
  Nίκος Θ. 04/11/2010 17:39:01

  Ο αρχιΠΑΣΟΚος τεμπελχανάς, χρειάζεται μια βρεγμένη σανίδα. Είμαι ο πρώτος που προσφέρεται να την πάρει στα χέρια του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.