Κομισιόν: Σε καλό δρόμο η ελληνική οικονομία
25/04/2014 14:59
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Κομισιόν: Σε καλό δρόμο η ελληνική οικονομία

Έστω και με αστερίσκους που έχουν να κάνουν με τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες οφείλει να προωθήσει η κυβέρνηση, η αξιολόγηση της Κομισιόν είναι ιδιαίτερα θετική για την ελληνική οικονομία.

Η έκθεση της Κομισιόν που παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες διαπιστώνει αξιοσημείωτη πρόοδο σε σύγκριση με την αξιολόγηση πέρυσι τον Ιούνιο ενώ κάνει λόγο για χρηματοδοτικό κενό 5,5 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του Μαΐου 2015.

Με τη θετική αξιολόγηση άνοιξε ο δρόμος για την εκταμίευση της δόσης 6,5 δισ. ευρώ ενώ οι δύο υποδόσεις των 1 δισ. ευρώ η καθεμία θα εκταμιευθούν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν τηρηθεί τα προαπαιτούμενα που συμφωνήθηκαν μεταξύ της τρόικα και των ελληνικών αρχών. Τα προαπαιτούμενα έχουν να κάνουν κυρίως με ζητήματα που ήδη υλοποιούνται μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι το 2014 θα πρέπει να αναμένεται ανάπτυξη 0,6%, η οποία το 2015 θα φτάσει το 2,9% και στο 3,7% το 2016.

Σε ότι αφορά το χρέος, η Επιτροπή σημειώνει ότι λόγω της παρατεταμένης ύφεσης την περίοδο 2010-13 το χρέος αναμένεται να φτάσει στο ανώτατο επίπεδο του 177% του ΑΕΠ την περίοδο 2013-14 ενώ αισθητή πτωτική πορεία αναμένεται από το 2015 καθώς η ανάπτυξη θα ενισχύεται και το πρωτογενές πλεόνασμα θα αυξάνεται.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το χρέος αναμένεται να μειωθεί στα επίπεδα του 125% το 2020 και περίπου στο 112% το 2022 υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει πλήρης εφαρμογή του προγράμματος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι προβλέψεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις για το χρέος σε περίπτωση που ορισμένες πρωτοβουλίες στις αγορές που αφορούν τον τραπεζικό τομέα αποφέρουν καλύτερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι τα περισσότερα σενάρια που επεξεργάζεται και τα οποία αφορούν τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους επιβεβαιώνουν ότι το χρέος θα έχει πτωτική πορεία. Πάντως, η Επιτροπή προειδοποιεί ότι στο ενδεχόμενο ενός αρνητικού σεναρίου τότε το χρέος θα μειωθεί αρχικά αλλά στη συνέχεια θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Mε βάση πάντως το θετικό σενάριο εκτιμάται ότι το χρέος θα φτάσει στο 110% το 2020.

Η Επιτροπή επισημαίνει ακόμη ότι παραμένουν υψηλοί οι κίνδυνοι σε ότι αφορά την εφαρμογή του προγράμματος με ειδική αναφορά στην ανάγκη αντιμετώπισης των οργανωμένων συμφερόντων. Σύμφωνα με την Επιτροπή αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις ή ελλείψεις στην πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημόσια διοίκηση, την καταπολέμηση της διαφθοράς αυτό θα έχει επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και κυρίως στην απασχόληση, την ενίσχυση της παραγωγικότητας αλλά και στη πορεία μείωσης του χρέους.

Επίσης ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη δημόσια διοίκηση και στην βελτίωση της συλλογής εσόδων μπορεί να θέσουν εν αμφιβόλω τις δημοσιονομικές επιδόσεις, τονίζει η Επιτροπή. Παράλληλα, κρίσιμο είναι για την Κομισιόν να συνεχιστούν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η αποκατάσταση της πιστωτικής ικανότητας στον τραπεζικό τομέα έχει καθοριστικό ρόλο στη ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης και στην προώθηση της απασχόλησης, τονίζει η Επιτροπή.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, όχημα της ανάπτυξης θα είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν από τον Μάιο του 2010 στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα και βελτίωσαν την προσαρμογή της οικονομίας.

Σε γενικές γραμμές, η Επιτροπή χαιρετίζει τη σημαντική πρόοδο που συντελέστηκε από την τελευταία αξιολόγηση και εκφράζει ικανοποίηση για την εντυπωσιακή δημοσιονομική προσαρμογή που οδήγησε στην επίτευξη του στόχου έναν χρόνο νωρίτερα για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Επισημαίνει ωστόσο ότι είναι ουσιώδους σημασίας να συνεχιστεί η πλήρης εφαρμογή της μεταρρυθμιστικής ατζέντας ώστε να καλυφθούν τα εναπομείναντα δημοσιονομικά κενά. Προς το σκοπό αυτό, η Κομισιόν επιμένει ότι είναι σημαντικό τους επόμενους μήνες να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και γενικά των δημοσίων δαπανών ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα, η αποτελεσματικότητα και ο δίκαιος χαρακτήρας του συστήματος.

Ικανοποίηση εκφράζει η Κομισιόν και για την αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος όπως και στο σύστημα συλλογής των εσόδων επισημαίνοντας ότι σημειώνεται πρόοδος αλλά δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη οι στόχοι και οι προσπάθειες- ιδιαίτερα στον τομέα της φοροδιαφυγής- θα πρέπει να συνεχιστούν. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν βελτιώσεις στον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού. Μάλιστα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση του εθνικού προϋπολογισμού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα το 2014.

Ιδιωτικοποιήσεις και δημόσια διοίκηση

Για τις ιδιωτικοποιήσεις η Επιτροπή αναφέρει ότι η διαδικασία συνεχίζεται αλλά με ορισμένες καθυστερήσεις επισημαίνοντας τα βήματα που έχουν γίνει για τη διακυβέρνηση και την αποτελεσματικότητα της συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας.

Θετική εξέλιξη αποτέλεσε για την Επιτροπή και η πρόοδος που παρατηρήθηκε στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης ενώ επισημαίνεται ότι στον τομέα της Υγείας έχουν αναληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες με μεγάλες όμως προκλήσεις να παραμένουν όπως στον ΕΟΠΥΥ. Για το συνταξιοδοτικό η Κομισιόν υποστηρίζει ότι από το 2010 έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος αλλά παραμένουν σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως σε ότι αφορά τον εξορθολογισμό του συστήματος. Στην Παιδεία εκφράζεται ικανοποίηση για τα βήματα που έγιναν αλλά υπογραμμίζεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας.

Η Επιτροπή χαιρετίζει ακόμη τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθούν.

Χρηματοπιστωτικός τομέας

Σε ότι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυγίανση και την πλήρη ανακεφαλοποίηση των ελληνικών τραπεζών ώστε να υπάρξει στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, μετά την ισχυρή δημοσιονομική προσαρμογή που συντελέστηκε και την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος είναι πλέον σημαντικό να διασφαλιστεί η εφαρμογή μιας ευρείας και φιλόδοξης ατζέντας διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι οι φιλόδοξες αλλαγές που έγιναν στην αγορά εργασίας την τελευταία διετία επέτρεψαν στην Ελλάδα να προχωρήσει στην κατάργηση σημαντικών εμποδίων όπως τον υπέρογκο δημόσιο τομέα και σε μισθούς που δεν είχαν σχέση με την παραγωγικότητα.

Παράλληλα, η Κομισιόν αναφέρει ότι η Ελλάδα πλέον κινείται προς μια πιο σύγχρονη αγορά ενέργειας με τις αλλαγές που προωθούνται.

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.