#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
21/02/2013 10:21
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η Εφορία αποκτά πρόσβαση στο τραπεζικό απόρρητοΝέες αλλαγές στις διαδικασίες διενέργειας των φορολογικών ελέγχων, με τη θεσμοθέτηση μεθόδων τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητέων εισοδημάτων, που θα βασίζονται στην παρακολούθηση των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων, προωθεί η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με το νέο Μνημόνιο. Ταυτόχρονα, η ηγεσία του υπουργείου προωθεί αλλαγές και στο θεσμικό πλαίσιο των ελέγχων, που προβλέπουν την καθιέρωση ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής υποθέσεων και την κατάργηση της υποχρέωσης ελέγχου όλων των προηγούμενων χρήσεων σε βάθος 10ετίας. Παράλληλα, σχεδιάζεται η νέα φάση αναδιάρθρωσης των δομών του φοροελεγκτικού μηχανισμού, η οποία προβλέπει την αναβάθμιση των 30 μεγαλύτερων εφοριών της χώρας σε Ελεγκτικά Κέντρα, τη μετατροπή των υπολοίπων 90 εφοριών σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και την κατάργηση των ταμείων σε όλες τις ΔΟΥ.

Τα μέτρα του νέου Μνημονίου για τη ριζική αναμόρφωση των φοροελεγκτικών διαδικασιών και την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού συζητήθηκαν χθες σε σύσκεψη του υπουργού Οικονομικών κ. Ι. Στουρνάρα, με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη και τον γενικό γραμματέα Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προτεραιότητες που τέθηκαν για τους επόμενους μήνες αφορούν:

1. Στη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου για τους φορολογικούς ελέγχους. Θα προωθηθούν νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα προβλέπονται:

* Η καθιέρωση ενός νέου συστήματος επιλογής υποθέσεων για τακτικό φορολογικό έλεγχο, το οποίο θα βασίζεται αποκλειστικά σε μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης κινδύνου. Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλέγονται κάθε χρόνο για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται από συγκεκριμένους καταλόγους που θα καταρτίζονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβονται αδικήματα φοροδιαφυγής πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που διαπιστώνεται.

* Η κατάργηση της υποχρέωσης να ελέγχονται όλες οι φορολογικές δηλώσεις των επιχειρήσεων για τα τελευταία 10 χρόνια. Η υποχρέωση αυτή αποτελεί σήμερα τη βασική αιτία για την οποία καθυστερεί σημαντικά η ολοκλήρωση των τακτικών φορολογικών ελέγχων στις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και προκαλείται σταδιακά η συσσώρευση μεγάλου αριθμού ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες κινδυνεύουν να παραγραφούν! Αντί της υποχρέωσης αυτής, θα θεσπιστεί ένα νέο σύστημα με το οποίο θα καθιερώνεται η υποχρέωση ελέγχου μίας μόνο χρήσης και η επέκταση του ελέγχου σε μία ή περισσότερες προηγούμενες χρήσεις μόνο στην περίπτωση που εντοπίζονται ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν διαπραχθεί και στις παλαιότερες διαχειριστικές περιόδους. Στο πλαίσιο αυτό οι φορολογικές αρχές θα έχουν το δικαίωμα να ανατρέξουν σε όσες προηγούμενες χρήσεις κρίνουν αναγκαίο και όχι υποχρεωτικά στις 9 προηγούμενες.

* Η άρση κάθε εμποδίου στη χρήση μεθόδων έμμεσου ή τεκμαρτού προσδιορισμού των ακαθαρίστων εσόδων και των καθαρών εισοδημάτων των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών. Θα καταρτιστεί και θα υπογραφεί το αργότερο μέχρι τον Μάιο υπουργική απόφαση που θα καθορίζει με κάθε λεπτομέρεια τις διαδικασίες με τις οποίες οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα προσδιορίζουν τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και εισοδήματα των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση πληροφορίες που θα συλλέγουν για την πραγματική τους ρευστότητα, το επίπεδο διαβίωσής τους και την περιουσιακή τους κατάσταση. Η απόφαση θα ορίζει επακριβώς τις διαδικασίες συλλογής πληροφοριών και διασταυρώσεων με τις οποίες τα φορολογητέα ακαθάριστα έσοδα και καθαρά εισοδήματα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών θα προσδιορίζονται με βάση τις καταθέσεις τους στις τράπεζες, τις λοιπές μορφές αποταμιεύσεων (μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), τα ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία τους και τις δαπάνες διαβίωσής τους. Στο πλαίσιο των νέων αυτών ελεγκτικών διαδικασιών θα προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άρσης του τραπεζικού απορρήτου ενώπιον των φορολογικών αρχών και το δικαίωμα των αρμοδίων υπαλλήλων να ελέγχουν εξονυχιστικά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογουμένων.

2. Σταδιακή μετατροπή των 30 μεγαλύτερων εφοριών της χώρας σε «πολυδύναμα» Ελεγκτικά Κέντρα! Οι εφορίες αυτές θα συγκεντρώσουν τις αρμοδιότητες διενέργειας φορολογικών ελέγχων και είσπραξης εσόδων για το σύνολο των φορολογουμένων με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα. Στις 30 αυτές μεγάλες εφορίες θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων της συντριπτικής πλειονότητας των φορολογουμένων για διασταυρώσεις και ελέγχους. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες αυτές εφορίες θα έχουν και την αρμοδιότητα είσπραξης φόρων και ληξιπρόθεσμων οφειλών και στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμόζουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διεκδίκηση των οφειλομένων από τους ασυνεπείς φορολογούμενους. Οι υπόλοιπες 90 εφορίες θα μετατραπούν σταδιακά κι αυτές σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, δηλαδή θα πάψουν να έχουν ελεγκτικές και εισπρακτικές αρμοδιότητες.

3. Κατάργηση των ταμείων σε όλες τις εφορίες. Οι πληρωμές φόρων θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζών ή εξ αποστάσεως, μέσω διαδικτύου. Οι συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή και μέσω επιταγών. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση μετρητών στις πληρωμές αυτές θα καταργηθεί!


Γιώργος Παλαιτσάκης, στον "Ελεύθερο Τύπο" 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Γιάννης Τ. avatar
  Γιάννης Τ. 21/02/2013 12:43:02

  Γιατί τώρα που έχει πρόσβαση στο τραπεζικό απόρρητο εσωτερικού και εξωτερικού των μεγαλύτερων φοροφυγάδων, εδώ και δυό χρόνια, εισέπραξε έστω ενα ευρώ?

 2. Αντίθεσις avatar
  Αντίθεσις 21/02/2013 14:25:12

  Οι συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται ... ή και μέσω επιταγών.

  Μάλιστα. Αν δείτε πώς καταγράφουν (χειρόγραφα εννοείται, σε δύο αντίγραφα με καρμπόν ενδιάμεσα, ενίοτε με ορνιθοσκαλίσματα) οι ταμίες στις ΔΟΥ σήμερα (εν έτει 2013) τις επιταγές που λαμβάνουν, τραβώντας κατακόρυφες και οριζόντιες γραμμές με χάρακα και αθροίζοντας τα ποσά στο τέλος της ημέρας, θα σας πιάσει κατάθλιψη για την κατασπατάληση εργατωρών και νοητικής προσπάθειας.

  Το γεγονός ότι οι επιταγές φέρουν σειριακό αριθμό και στοιχεία δρομολόγησης της εκδούσας τράπεζας τυπωμένα με ειδική γραμματοσειρά και μαγνητική μελάνη για να διαβάζονται μηχανικά είναι μια ακόμη άχρηστη λεπτομέρεια για τους σχεδιάζοντες διαδικασίες στο υπουργείο.

  Φυσικά και να καταργηθεί το φυσικό χρήμα από τις ΔΟΥ, για να μειωθούν τα έξοδα χρηματαποστολών και οι ληστείες σε ΔΟΥ. Αλλά γιατί να μην γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές εκεί; Ένα τερματικό πληρωμών χρειάζεται όλο κι όλο. Τόσο ανοιχτοχέρηδες είναι όλοι εκεί στο υπουργείο που θέλουν να στείλουν τους φορολογουμένους στις τράπεζες για να πληρώνει το δημόσιο ταμείο τη σχετική προμήθεια;

  • εν δυνάμει Διγενής Ακρίτας avatar
   εν δυνάμει Διγενής Ακρίτας @ Αντίθεσις 22/02/2013 07:42:52

   αυτό που λές υπάρχει εδω και χρόνια στις εφορίες

   • Αντίθεσις avatar
    Αντίθεσις @ εν δυνάμει Διγενής Ακρίτας 22/02/2013 20:48:47

    Το γνωρίζω. Απλώς ερωτώ γιατί θα πρέπει να καταργηθεί όπως κοι οι λοιπές πληρωμές στις ΔΟΥ, όπως υπονοεί το άρθρο, και όλες οι συναλλαγές να γίνονται πλέον στην τράπεζα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.