#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
19/04/2012 07:45
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Ηλεκτρονικό φακέλωμα» για όλες τις συναλλαγέςΠρο των πυλών βρίσκεται πλέον ο «Μεγάλος Αδελφός» που θα παρακολουθεί κάθε συναλλαγή των Ελλήνων, καθώς το υπουργείο Οικονομικών, εν όψει του προωθούμενου καθολικού ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες», ξεκινά το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» των πολιτών -και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.

Με απόφαση (ΠΟΛ.1077/26.3.2012) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τράπεζες, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, ασφαλιστικές εταιρίες, ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης και τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών «αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος». Τα αρχεία αυτά θα πρέπει να έχουν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα TAXIS έως τις 20 Αυγούστου και να αφορούν τη χρήση του 2011. Ωστόσο, τα στοιχεία για τις πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν εκτός Ελλάδος θα αφορούν και τη χρήση του 2010. Επιπλέον, τα στοιχεία των τραπεζών (για δάνεια, κίνηση λογαριασμών και πιστωτικών καρτών) και αυτά για το Χρηματιστήριο και τις ασφαλιστικές εταιρίες ορίζεται ότι «δύναται να αφορούν χρήσεις από το 2010 και εφεξής».

Το προφίλ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το υπουργείο Οικονομικών θα γνωρίζει πλέον λεπτομερώς την οικονομική συμπεριφορά και το καταναλωτικό προφίλ κάθε φορολογουμένου, διαθέτοντας πλήρη στοιχεία για δάνεια, πιστωτικές κάρτες, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, δαπάνες υγείας και ασφάλισης, ακόμα και τα βασικά έξοδα του σπιτιού του. Από το «ηλεκτρονικό φακέλωμα» δεν θα γλιτώσουν επενδυτικά χαρτοφυλάκια που τυχόν διαθέτουν οι πολίτες, όπως αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό, ασήμι κ.λπ., καθώς και πληροφορίες για αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού. Τα στοιχεία θα διατηρούνται στη ΓΓΠΣ για έξι χρόνια.

Διασταυρώσεις

Η ογκώδης βάση δεδομένων που θα προκύψει δημιουργείται με το επιχείρημα ότι η ΓΓΠΣ θα μπορέσει έτσι να προχωρήσει σε μπαράζ διασταυρώσεων, από τις οποίες φιλοδοξεί να εντοπίσει περιπτώσεις φοροδιαφυγής, ώστε να επιβληθούν εν συνεχεία πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Για παράδειγμα, θα μπορούν πλέον εύκολα να εντοπιστούν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι δηλώνουν χαμηλό εισόδημα αλλά πραγματοποιούν υψηλές δαπάνες, καθώς και φορολογούμενοι οι οποίοι δηλώνουν στη φορολογική τους δήλωση δαπάνες μεγαλύτερες από τις πραγματικές.

Πιο αναλυτικά, οι υπόχρεοι αποστολής στοιχείων στη ΓΓΠΣ και τα ακριβή στοιχεία που θα πρέπει να μεταβιβάζουν στο σύστημα TAXIS κάθε χρόνο (από την επόμενη χρονιά η σχετική προθεσμία θα είναι η 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς, δηλαδή π.χ. 31/3/2013 για το 2012) είναι:

 Τράπεζες, Χρηματιστήριο

Τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων), Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. και επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης: Πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για:

 α) Δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις

 β) Υπόλοιπο και κινήσεις λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή έκλεισαν

 γ) Κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο στις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου, καθώς και στις διαδικασίες του ελέγχου και των διασταυρώσεων. Συγκεκριμένα, διαβιβάζονται: ύπαρξη επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα, προϊόντα εφάπαξ καταβολής, επενδύσεις σε χρυσό ή ασήμι κ.λπ.), κίνηση επενδυτικών χαρτοφυλακίων (ενδεικτικά αναφέρονται: αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, παράγωγα, ομόλογα κ.λπ.), ύπαρξη θυρίδων, αγορά χρυσών λιρών και ράβδων χρυσού.

Δίνουν τα στοιχεία  των γιατρών

Ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, κλινικές των ταμείων ασφάλισης: Πρέπει να διαβιβάζουν τα ΑΦΜ των ιατρών που εκτέλεσαν ιατρικές πράξεις (π.χ. χειρουργικές επεμβάσεις), τις σχετικές ημερομηνίες και τον κωδικό κάθε ιατρικής πράξης, σύμφωνα με την Κωδικοποίηση Νόσων - Διαγνώσεων (ICD -10)/ ιατρικών πράξεων. Επιπλέον, να υπάρχει ένδειξη έμμισθου ή συνεργαζόμενου ιατρού.

«Κοριός» στα τηλέφωνα και τα… ρολόγια

Εταιρίες τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής), ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης: Από αυτές το υπουργείο Οικονομικών ζητεί όλα τα στοιχεία που αφορούν αριθμούς παροχής, ετήσιο ύψος λογαριασμών, ποσά που καταβλήθηκαν από τους πελάτες τους, τον ΑΦΜ των πελατών κ.λπ. Πιο αναλυτικά:

 α) Από τις εταιρίες τηλεφωνίας ζητούνται ΑΦΜ υπόχρεου συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), ποσό ετήσιου τηλεπικοινωνιακού κόστους (καθαρή αξία λογαριασμού), ημερολογιακό έτος αναφοράς. Ορίζεται ότι δεν υπολογίζονται στο τηλεπικοινωνιακό κόστος οι φορολογικές επιβαρύνσεις και οι λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων, ενώ περιλαμβάνονται τα πάγια τέλη και τα τέλη χρήσης για συνδέσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, είτε μάλιστα αυτή γίνεται μέσω συμβολαίου είτε μέσω κάρτας.

 β) Από τις εταιρίες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σε κιλοβατώρες (KWh), κόστος ηλεκτρικού ρεύματος (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.

 γ) Από τις εταιρίες ύδρευσης ζητούνται αριθμός παροχής, ΑΦΜ συνδρομητή (ή αριθμός αστυνομικής ταυτότητας), κατανάλωση νερού σε κυβικά μέτρα (m3), κόστος νερού (καθαρή αξία λογαριασμού), περίοδος αναφοράς.

Σε όλες τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί «να ζητεί και να λαμβάνει τα παραπάνω στοιχεία είτε για συγκεκριμένους ΑΦΜ ή συγκεκριμένους αριθμούς παροχής, είτε για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και είτε για συγκεκριμένα όρια ετήσιας δαπάνης».

Πιστωτικές κάρτες

Εταιρίες πιστωτικών καρτών και εκκαθάρισης συναλλαγών πιστωτικών καρτών: Οφείλουν να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές καρτών που έχουν εκδοθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Για τις συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από πιστωτικό ίδρυμα, με έδρα εκτός Ελλάδος, τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: αριθμός κάρτας, ημερομηνία συναλλαγής, αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής, ΑΦΜ επιχείρησης (φορέα), τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία χρηματοδοτικού ιδρύματος/ιδρύματος πληρωμών. Στην αξία των συναλλαγών αφαιρούνται τα ποσά των επιστροφών/ακυρώσεων από τα ποσά των αγορών (net balance), ενώ καταγράφεται το σύνολο του ποσού της αγοράς σε περιπτώσεις δόσεων (και όχι το ποσό της δόσης).

Ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης: Οι πρώτες υποχρεούνται να παρέχουν σε ηλεκτρονική κατάσταση το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που εκδίδουν και αποστέλλουν στους πελάτες τους για φορολογική χρήση (για να τύχουν της ωφέλειας της μείωσης φόρου). Αντιστοίχως, τα δεύτερα πρέπει να διαβιβάζουν το περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν στους ασφαλισμένους τους για τις υποχρεωτικές εισφορές τους σε αυτά, καθώς και για τις προαιρετικές εισφορές τους.

ΜΑΡΙΟΣ ΡΟΖΑΚΟΣ στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ

ΣΧΟΛΙΑ

 1. η Dimi avatar
  η Dimi 19/04/2012 08:12:17

  Πρώτα έρχεται η Περηφάνεια και μετά η Πτώση.

 2. spiros avatar
  spiros 19/04/2012 08:12:43

  Ειδικά μέτρα ανάπτυξης της φοροδιαφυγής . Ποιός δεν φοβάται τον αισχρό τρόπο χρήσης των δεδομένων; Άρα αποφυγή όλων αυτών για να είμαι φτωχός;;;;;; Να μην φαίνομαι πουθενά......

  • anonymous avatar
   anonymous @ spiros 19/04/2012 11:27:37

   Μα και μέχρι σήμερα κανείς δεν ήθελε να φαίνεται διότι τον εκβίαζαν οι ΠΑΣΟΚοι. Όπως έγραψα και αλλού η κρίση μας έπιασε απροετοίμαστους. Στο μέλλον ο κόσμος θα βγάζει τα λεφτά του έξω. Θα τους δηλώνει όσα χρειάζεται για να φάει και τα υπόλοιπα θα τα επενδύει αλλού. Αυτά τα μέτρα μόνο κακό μπορούν να κάνουν.

 3. voter avatar
  voter 19/04/2012 08:14:12

  Το κακό είναι ότι κοντά στα ξερά κινδυνεύουν να καούν και μερικά χλωρά . Για παράδειγμα άνθρωποι που έμεναν σχεδόν νηστικοί γιά να εξασφαλίσουν θέρμανση γιά τα παιδιά η τους ηλικιωμένους γονείς τους . Κι αν καούν τα ξερά και δεν μείνει μόνο στα χλωρά , όπως κάνει μεχρι τώρα με τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα .

 4. popolaros avatar
  popolaros 19/04/2012 08:31:46

  Μη φάτε έχουμε γλαρόσουπα.
  Το πιο χαριτωμένο είναι το περί στοιχείων για πιστ. κάρτες του εξωτερικού.
  Κάτι τέτοιες κυβερνητικές προεκλογικές ανακοινώσεις με κάνουν να αναρωτιέμαι εάν οι κυβερνώντες, επιθυμούν να ψηφιστούν στις εκλογές.
  Μήπως επιθυμούν να καταψηφιστούν;
  Περιμένουν κάτι το καλοκαίρι και προτιμούν να απέχουν ;

 5. anonymous avatar
  anonymous 19/04/2012 10:10:05

  ... , τα στοιχεία που διαβιβάζονται είναι: αριθμός κάρτας... Οπότε το υπουργείο θα φιλοξενει μια βάση δεδομενων με τούς αριθμούς των πιστωτικων όλης της ελλάδας αν καταλαβα σωστά. Έξυπνη κίνηση! Θα προστατευουν τα στοιχεία που ούτε η ίδια η paylall ή η Citibank δεν μπόρεσαν να προστατεψουν. Πάρτι θα κάνουν οι κλέφτες!

  • anonymous avatar
   anonymous @ anonymous 19/04/2012 11:37:41

   Δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Επί της ουσίας καταστρέφουν κάθε έννοια προστασίας της προσωπικότητας. Προφανώς τους υποχρέωσε η Τρόικα. Πάντως η σχετική απόφαση είναι στα όρια της νομιμότητας-συνταγματικότητας.

   Το κράτος δεν είναι ούτε φίλος ούτε σύμμαχος. Είναι ανταγωνιστής. Στην Ελλάδα είχαμε μια δικτατορία, σε άλλες χώρες είχαμε κομμουνισμό. Ειδικότερα στην Ελλάδα ακόμη και σήμερα ο κάθε υπάλληλος κάνει ότι θέλει. Καμιά προστασία δεν προσφέρεται στον πολίτη. Η δυνατότητα κατάχρησης αυτών των στοιχείων είναι προφανής και ο κίνδυνος κατάχρησης είναι μεγάλος.

 6. Jimakos avatar
  Jimakos 19/04/2012 12:44:37

  Αυτοί που δεν έχουν βγάλει ακόμα φόρους του 2009, 2010 θα κάνουν την επεξεργασία όλων αυτών των δεδομένων και θα βγάλουν και συμπέρασμα; Σίγουρα πάντως θα βρουν την ευκαιρία να διορίσουν μερικούς χιλιάδες, για να αποδώσει το μέτρο φυσικά...

 7. Nikos avatar
  Nikos 19/04/2012 15:34:38

  Καλά είναι δυνατόν να είναι συνταγματική μια τέτοια απόφαση?

  Παραβιάζει κάθε έννοια απορρήτου και καταργεί το τεκμήριο της αθωότητας.

  Ζήτω τα πράσινα σοβιέτ

 8. Hara avatar
  Hara 19/04/2012 16:48:02

  Σίγουρα θα υπάρξουν πολλές ενστάσεις αντισυνταγματικότητας και θα παρέμβει και η αρχή προστασίας δεδομένων που αμφιβάλω αν ρωτήθηκε. Παράλληλα δεν εξασφαλίζεται πια η προστασία των δεδομένων μας. Είδατε τί έγινε με τους χάκερ στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης! Ιδου πεδίο δράσης λαμπρό για τη ΝΔ που πρεσβεύει ότι θα πρέπει το κράτος να αντιμετωπίσει τον φορολογούμενο καλόπιστα. Νομίζω ότι αυτό είχε πει ο Σαμαράς στο Ζαπειο.

 9. Μαυρομμάτη Χλόη avatar
  Μαυρομμάτη Χλόη 19/04/2012 22:25:41

  Αν για να καλύψουν την ανικανότητά τους να πιάσουν τους μεγάλους φοροφυγάδες, μετέλθουν τέτοιων σιχαμερών μέτρων εκθέτοντας το προσωπικά μας δεδομένα στον κάθε υπάλληλο εφορίας, Τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας κλπ., τότε είναι κατάπτυστοι. Ποιός φαντάζονται ότι θα τους ψηφίσει όταν παραμονές εκλογών μας απειλούν με τέτοια αντισυνταγματικά μέτρα? Θέλουν να είμαστε τίμιοι φορολογούμενοι πολίτες, ή να μας κάνουν να κρύβουμε τα λιγοστά χρήματα που μας έμειναν, να μην ψωνίζουμε με κάρτες, να μην έχουμε ασφάλεια ζωής και να προσπαθούμε τα φοροδιαφύγουμε με κάθε τρόπο? Πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι πλέον??

 10. Αετοράχη avatar
  Αετοράχη 20/04/2012 16:23:24

  Σχετικά με δυνατότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας (ΓΓΠΣ) όπως και των περισσοτέρων του ελληνικού δημοσίου να εγγυηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των πολιτών" υπάρχουν ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ αμφιβολίες.

  Το πρόσφατο κούρσεμα της υπηρεσίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του υπουργείου υγείας (με τις 1,5 εκατομμύριο πλαστές συνταγές που άφησαν πίσω τους ως δωράκι στους διαχειριστές) δεν μας λέει κάτι;

  Όταν πολυεθνικές εταιρείες που αντικείμενό τους είναι η ασφάλεια υπολογιστών αδυνατούν να προστατέψουν αποτελεσματικά τα δεδομένα των συστημάτων τους και τους κλέβουν τον κώδικα των προγραμμάτων τους ή τις φηφιακές υπογραφές τους, πιστεύετε πως ο κάθε υπαλληλάκος της ΓΓΠΣ (ή εξωτερικός συνεργάτης προμηθευτής με τους δικούς του υπαλληλάκους) θα έχει καλύτερη τύχη; Ιδού μερικά πρόσφατα παραδείγματα (από αυτά που ανακαλύφθηκαν στον τύπο, γιατί μερικά θα παραμένουν άγνωστα). Symantec: κλοπή κώδικα προγραμμάτων της σειράς Norton. RSA: κλοπή ριζικού ψηφιακού πιστοποιητικού για τις συσκευές αυθεντικοποίησης SecureID που χρησιμοποιεί και η Εθνική και άλλες τράπεζες. DigiNotar, Globalsign και Comodo: χάλκευση ψηφιακών πιστοποιητικών που χρησιμοποιούνται από εταιρείες για (υποτίθεται) ασφαλείς συναλλαγές. Όποιος υποστηρίζει πως το ελληνικό μπαχαλιστάν κράτος θα τα καταφέρει καλύτερα, ας μου επιτραπεί να ρωτήσω μήπως πιστεύει ακόμη και στον Άη Βασίλη...

  Είμαι σίγουρη πως όλα αυτά τα δεδομένα θα καταλήξουν να πωλούνται στη μαύρη αγορά σε DVD, όπως τα στοιχεία των κυκλοφορούντων οχημάτων (υποκλαπέντα από το υπουργείο μεταφορών) πριν μερικά χρόνια, για όσους θυμούνται.

  Αν θέλουν να κάνουν ελέγχους, μια βόλτα στα υποθηκοφυλακεία των βορείων/νοτίων προαστίων της πρωτεύουσας (ή άλλων "ευγενών" περιοχών της χώρας) και ξεσκόνισμα των συμβολαίων με (δηλωθείσα) τιμή πάνω από 500.000 ευρώ, θα βγάλει πολλά λαυράκια. Πώς να γίνει όμως αυτό όταν π.χ. το τμήμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος της ΔΟΥ Ψυχικού έχει μείνει μόνο με δυο υπαλλήλους (και προϊστάμενο) οι οποίες αναλίσκονται στο να καταχωρίζουν υποβληθέντα αντίγραφα συμβολαίων μίσθωσης ή αιτήσεις για εξαίρεση από το χαράτσι της ΔΕΗ;

  Υπάρχει και το θέμα της αποτελεσματικότητας στην εφαρμογή του μέτρου: Θα εφαρμοσθεί όπως η απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους συνάθροισης κοινού, ο έλεγχος προέλευσης των αμνοεριφίων που πωλούνται ως ελληνικά, η απαγόρευση της αυθαίρετης δόμησης (με τις αλλεπάλληλες - πάντα "για τελευταία φορά" ευνοϊκές ρυθμίσεις της), η φοροκάρτα και λοιπές αποτυχίες της ελληνικής διοίκησης; Προβλέπω να πωλούνται λαθραία στο δρόμο προπληρωμένες "καθαρές" πιστωτικές κάρτες από τράπεζες του εξωτερικού για αγορές που δεν μπορεί να ανιχνεύσει το ελληνικό σύστημα. Θα χαίρονται οι διαδικτυακοί έμποροι του εξωτερικού (ebay, amazon) και θα κλαίνε οι εντόπιοι συνάδελφοί τους.

  Πέραν όμως του λογικού, ηθικού ή νομίμου των παραπάνω προτάσεων και της αποτελεσματικότητας αυτών υπάρχει και το πραγματικό οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο οι παροικούντες την Καρ. Σερβίας φαίνεται να αγνοούν παντελώς. Όπως αναφέρθηκε και σε σχόλιο παραπάνω σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές εταιρείες που έχουν έδρα στο εξωτερικό, το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να φύγουν χρήματα (καταθέσεις) και έργο (άρα θέσεις εργασίας και φόροι) στο εξωτερικό. Πόσοι θα είναι οι βλάκες επιχειρηματίες που δεν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα γνωστής επιχειρηματικής αλυσίδας που όπως ανακαλύφθηκε πρόσφατα βγάζει κάθε βράδυ τις εισπράξεις της στο εξωτερικό; Ποιος βορειοελλαδίτης δεν θα πηγαίνει για ακριβές ιατρικές πράξεις στα Σκόπια ή στη Βουλγαρία (όπου έχουν ήδη εγκατασταθεί θυγατρικές ελληνικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγείας), όταν οι εκεί πράξεις δεν θα αποτελούν τεκμήριο στη φορολογική του δήλωση; Το ίδιο και με τους κατοίκους των νησιών του ανατολικού Αιγαίου προς τη γειτονική Τουρκία. Ποιος θα αγοράσει με (ελληνική) πιστωτική κάρτα ή θα αφήσει χρήματα σε ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό, όταν κινδυνεύει το κράτος να του παγώσει την κάρτα ή το λογαριασμό; Τα μεγάλα βαλάντια θα κάνουν αγορές αντικειμένων αξίας (π.χ. κοσμήματα, δώρα) με μετρητά χωρίς απόδειξη (προς τέρψιν των εμπόρων και απογοήτευσιν των διαχειριστών των ταμείων της εφορίας). Το προταθέν μέτρο (όπως και οι προηγούμενες "απειλές/προειδοποιήσεις" για έξοδο από το ευρώ) θα στείλει το χρήμα έξω από την επίσημη οικονομία (και πιθανόν από τη χώρα) και θα αυξήσει τη μαύρη αγορά (και εργασία).

  Δυστυχώς οι (κοντόφθαλμοι) υπουργοί οικονομικών (και οι προστάζοντες αυτούς τροϊκανοί) δεν κατάλαβαν ότι (σταθερή) αύξηση φορολογικών εσόδων σε περίοδο ύφεσης δεν μπορεί να επιτευχθεί, αλλά μόνο σε περίοδο ανάπτυξης. Αλλά εδώ βαδίζουμε ανάποδα: τα έτη προ της (δανεικής και άχρηστης) ολυμπιάδας που το ΑΕΠ αυξανόταν, ο λόγος φορολογικών εσόδων/ΑΕΠ έπεφτε. Περαστικά μας! Στην παρούσα φάση, αντί πρώτα να ζητάμε ανάπτυξη (που προϋποθέτει σημαντική μείωση του κράτους και αυτό με τη σειρά του σημαίνει ευμεγέθη και πραγματική απόλυση δημοσίων υπαλλήλων) και μετά αύξηση φορολογικών εσόδων, εμείς πασχίζουμε για (παροδική) αύξηση φορολογικών εσόδων και κατακρήμνιση της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

  Δεν θα βγούμε εύκολα (και σύντομα) από αυτό το βάλτο. Αλίμονο στα παιδιά μας.

  Ας ελπίσουμε πως αυτοί που ο λαός θα εκλέξει στις εκλογές θα πάρουν το τιμόνι αλλιώς...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.