Ελέγχους made in USA ξεκινά η εφορία
04/10/2014 11:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ελέγχους made in USA ξεκινά η εφορία

Τους πρώτους φακέλους μεγάλων φορολογικών υποθέσεων που θα ελεγχθούν με το αμερικανικό σύστημα άρχισαν να ανοίγουν έναν προς έναν οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Οι έλεγχοι made in USA ξεκίνησαν και οι φορολογούμενοι θα πρέπει πλέον να ξεχάσουν τον παραδοσιακό τρόπο υπολογισμού και φορολόγησης των εισοδημάτων που δήλωναν μέχρι σήμερα στην εφορία. Πολλοί ενδεχομένως θα χάσουν και τον ύπνο τους αφού στο «μικροσκόπιο» των φορο-ελεγκτών θα βρεθούν ακόμη και τα χρήματα που δαπανούν για καταναλωτικές συνήθειες μέχρι και τα ποσά που ξοδεύουν για αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία.

Κοσμήματα, έργα τέχνης, συλλογές και άλλα τιμαλφή που η αξία τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τραπεζικές καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, δάνεια, υποθήκες, επενδύσεις, διαθέσιμα μετρητά καθώς και όλα τα έσοδα και οι καταναλωτικές δαπάνες ακόμη και τα αεροπορικά εισιτήρια και τα χρήματα που πληρώνει κάποιος στα ξενοδοχεία θα προσδιορίζουν πλέον το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα των φορολογουμένων.

Το μοντέλο των φορο-ελέγχων για την αποκάλυψη και φορολόγηση των «κρυφών» εισοδημάτων αλλάζει πλέον ριζικά. Η εφορία ακολουθώντας την αμερικανική συνταγή θα προσδιορίζει τα πραγματικά εισοδήματα των φορολογουμένων με έμμεσο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα έσοδα και τα έξοδά του, τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά και ακίνητα) και τις καταθέσεις του στις τράπεζες. Πρόκειται για τις «έμμεσες τεχνικές ελέγχου».

Με βάση τα στοιχεία αυτά θα προσδιορίζονται τα φορολογητέα εισοδήματα και εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα δηλωθέντα εισοδήματα τότε ο φορολογούμενος θα καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος.

Οι ελεγκτές κάθονται στα «θρανία»
Όλοι οι ελεγκτές θα περάσουν από εκπαίδευση. Έλληνες και ξένοι που... παίζουν στα δάχτυλα τις νέες τεχνικές ελέγχους έχουν αναλάβει να εκπαιδεύσουν τους ελεγκτές των Κέντρων Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των περιφερειακών ελεγκτικών κέντρων και των εφοριών.

Οι ελεγκτές που έμαθαν το νέο σύστημα έπιασαν ήδη δουλειά και ανοίγουν τους πρώτους φακέλους υποθέσεων φοροδιαφυγής εφαρμόζοντας τις έμμεσες τεχνικές μεθόδου με στόχο την αποκάλυψη αδικαιολόγητου πλουτισμού, «κρυφών» εισοδημάτων και αδικαιολόγητων δαπανών διαβίωσης.

Πρώτοι στο στόχαστρο των νέων τεχνικών ελέγχου μπαίνουν φορολογούμενοι για τους οποίους:

1. Υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός (περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις) δηλαδή έχουν εντοπιστεί περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.

2. Παρουσιάζονται μεγάλες δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου φυσικού προσώπου(ατομικά και οικογενειακά). Πρόκειται για δαπάνες όπως αγορές περιουσιακών στοιχείων, ταξίδια στο εξωτερικό, χρεώσεις σε πιστωτικές κάρτες κλπ

3. Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα αποτελέσματα.

4. Δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και τα στοιχεία ΚΒΣ/Κ.Φ.Α.Σ..

5. Υπάρχουν πληροφορίες για παράνομα, αδήλωτα εισοδήματα καθώς και αδήλωτες αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, οικογενειακές).

6. Έχουν ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος .

Για τον προσδιορισμό του πραγματικού εισοδήματος θα αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο στοιχείο. Ήδη άλλωστε η ΓΓΠΣ έχει στη διάθεσή της αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες όλων των φορολογουμένων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, ασφαλιστικές εταιρείες, δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο αλλά και αναλυτικά στοιχεία για όσα χρήματα πέρασαν μέσα από το τραπεζικό σύστημα είτε υπό μορφή καταθέσεων είτε υπό μορφή δανείων ή επενδυτικών προϊόντων και μπορεί με αυτό τον τρόπο να κάνει εύκολες διασταυρώσεις.

Ακίνητο
Αν για παράδειγμα κάποιος φορολογούμενος αγόρασε ένα ακίνητο αξίας 150.000 ευρώ και τα δηλωθέντα εισοδήματά του ή οι καταθέσεις που προϋπήρχαν- οι οποίες επίσης θα πρέπει να καλύπτονται από τις φορολογικές δηλώσεις ? δεν φτάνουν για να καλύψουν την αγορά, η εφορία θα του βεβαιώνει επί της διαφοράς έξτρα φόρο.

Μάλιστα η Φορολογική Διοίκηση, με την έναρξη του ελέγχου ή κατά τη διάρκεια αυτού, μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο πρόσθετα στοιχεία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον /την σύζυγο ή τα παιδιά.

Στην περίπτωση αυτή, ο ελεγχόμενος θα πρέπει να προσκομίσει στοιχεία για ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια, κτίσματα κάθε μορφής), για κινητά μέσα (οχήματα κάθε μορφής, πλωτά και εναέρια μέσα), για επενδύσεις ή συμμετοχές κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για διαθέσιμα μετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές και λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις-υποχρεώσεις κάθε είδους.

Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, συλλογών και λοιπών τιμαλφών απαιτείται η παροχή στοιχείων μόνο εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

Το βάρος της απόδειξης για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία φέρει ο φορολογούμενος, το ύψος δε των δηλούμενων καταθέσεων και μετρητών κατά την έναρξη της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης, προκειμένου να γίνει δεκτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο προηγουμένων ετών, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση τα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ή από στοιχεία που έχει στην διάθεση της η ελεγκτική υπηρεσία.

Οι τρεις τεχνικές ελέγχου
Για τον έλεγχο αξιοποιούνται τρεις έμμεσες τεχνικές προσδιορισμού του εισοδήματος που βασίζονται στη ρευστότητα του φορολογουμένου, στην καθαρή θέση και σε καταθέσεις- μετρητά.

1. Ρευστότητα φορολογουμένου: Η τεχνική προσδιορίζει τη φορολογητέα ύλη αναλύοντας τα έσοδα (φορολογητέα και μη), τις αγορές και δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές και οικογενειακές) και τις αυξήσεις και μειώσεις των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων (επαγγελματικών, ατομικών και οικογενειακών) του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.

2. Καθαρή θέση φορολογουμέου: Η τεχνική αυτή αναδημιουργεί το οικονομικό ιστορικό του φορολογούμενου φυσικού προσώπου και προσδιορίζει φορολογητέα ύλη, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, τις διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές (ενεργητικό), τις υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή επαγγελματικές (παθητικό), τις ατομικές, οικογενειακές και επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές (ατομικά και οικογενειακά).

3. Καταθέσεις και μετρητά: Η τεχνική αυτή προσδιορίζει φορολογητέα ύλη παρακολουθώντας την κίνηση των (διαθεσίμων) κεφαλαίων του φορολογούμενου, του/της συζύγου και των προστατευομένων μελών αυτών, είτε με την κατάθεση αυτών σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς είτε με την ανάλωση τους σε διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών. Αναλύει τις συνολικές καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς, τα διαθέσιμα, τις αγορές και δαπάνες σε μετρητά τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο κατά τη διάρκεια της ελεγχομένης φορολογικής περιόδου και τα συγκρίνει με τα συνολικά δηλωθέντα έσοδα.

«Κύµα» προσφυγών κατά του Eνιαίου Φόρου Iδιοκτησίας Aκινήτων

Φουσκώνει το «κύµα» προσφυγών κατά του Eνιαίου Φόρου Iδιοκτησίας Aκινήτων, µε τους υπαλλήλους των εφοριών να µην προλαβαίνουν να παραλαµβάνουν τους φακέλους από τους φορολογούµενους που αµφισβητούν τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα αλλά και το κατά πόσο ο νέο φόρος ακινήτων είναι συνταγµατικός.

Tην υποβολή µεγάλου αριθµού «ενδικοφανών προσφυγών» κατά των εκκαθαριστικών σηµειωµάτων του ENΦIA (εκτιµάται ότι ο αριθµός τους υπερβαίνει τις 50.000) επιβεβαιώνει η ίδια η Γενική Γραµµατέας Δηµοσίων Eσόδων Kατερίνα Σαββαΐδου σε εγκύκλιο που εξέδωσε και απέστειλε στις εφορίες σε µια προσπάθεια να δώσει οδηγίες για τη διευκόλυνση των φορολογουµένων και των φορολογικών αρχών κατά την παραλαβή και διαβίβαση των ενδικοφανών προσφυγών στη Διεύθυνση Eπίλυσης Διαφορών.

Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους οι φορολογούµενοι προσφεύγουν και ζητούν τη διαγραφή ή τη σηµαντική µείωση του ENΦIA είναι:

 • Aντισυνταγµατικότητα του φόρου.
 • Aµφισβήτηση του ύψους των αντικειµενικών αξιών µε βάση τις οποίες υπολογίστηκε ο φόρος.
 • Aιτήµατα για χορήγηση απαλλαγών, καθώς οι προσφεύγοντες θεωρούν ότι υπάγονται στους φορολογούµενους µε πολύ χαµηλά εισοδήµατα και ότι ως εκ τούτου δικαιούνται µείωσης του ENΦIA κατά 50% ή πλήρη διαγραφή του ENΦIA, εφόσον είναι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι ή ανάπηροι σε ποσοστό 80% και άνω.
 • Oικονοµική αδυναµία.
 • Διόρθωση στοιχείων της δήλωσης E9.
 • www.imerisia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΔΔΝ avatar
  ΔΔΝ 10/10/2014 19:30:20

  ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ !!!!!!! ΑΝΤΕ ΝΤΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ !!!! ΑΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ. ( ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ .... ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΕΝΝΟΩ) .... ΑΛΛΑ ΘΑ ΤΟ ΑΦΗΣΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΙ 300 ???? ή ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ????

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.