#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
07/06/2012 11:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

«Δαμόκλειος σπάθη» πάνω από τους οφειλέτες του ΔημοσίουΚατασχέσεις σε ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις, ενοίκια και λοιπά έσοδα και εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τα χρέη τους, ζητά το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο που απέστειλε χθες σε όλες τις εφορίες. Τελικός στόχος είναι να έχουν εισπραχθεί ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και, συνολικά, άνω των 2 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του έτους! Βάσει των αναλυτικών οδηγιών που δίδονται με την εγκύκλιο, οι εφορίες θα πρέπει να κυνηγήσουν κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα καθώς και όσους χρωστούν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία. Το υπουργείο ζητά ακόμη και την άμεση κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα χρέη τους, ακόμη κι αν αυτά τελούν υπό αναστολή, καθώς επίσης και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ.

Οι οδηγίες

Αναλυτικά, το υπουργείο Οικονομικών –με την εγκύκλιό του προς τις εφορίες- ζητά:

1. Να αξιοποιηθούν άμεσα τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, τα οποία τους εστάλησαν και αφορούν:

οφειλέτες με εισοδήματα από ενοίκια,
οφειλέτες που κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα,
οφειλέτες που έχουν απαιτήσεις από τρίτους,
οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 3.000 ευρώ, που έχουν ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις κατά πελατών τους, με βάση στοιχεία από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών-προμηθευτών.

2. Να επιδιωχθεί η άμεση είσπραξη από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους πλειστηριασμάτων (τιμημάτων προερχόμενων από πλειστηριασμούς), για τα οποία το Δημόσιο έχει καταταγεί κατόπιν αναγγελίας αυτού σε πλειστηριασμούς που διενεργήθηκαν με επίσπευση τρίτων.

3. Να διενεργούνται αυτεπάγγελτοι συμψηφισμοί των απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους.

4. Για μικρού ύψους οφειλές, να πραγματοποιούνται κατασχέσεις απαιτήσεων των οφειλετών στα χέρια τρίτων αντί κατασχέσεις ακινήτων. Ζητείται δηλαδή να κατάσχονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούνται να εισπράξουν οι οφειλέτες του Δημοσίου από τρίτους. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων προβλέπει την κατάσχεσή τους μέχρι ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση δε, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.

5. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει στην κατοχή του πολλά ακίνητα, να εκδίδεται παραγγελία κατάσχεσης σε βάρος ακινήτου ελευθέρου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής.

6. Το προς κατάσχεση ακίνητο να επιλέγεται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

7. Σε κάθε περίπτωση κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα, να γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (τα μισθώματα να κατάσχονται στο σύνολό τους ή κατά ένα ποσοστό), ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής!

8. Σε περιπτώσεις οφειλετών που είναι επιτηδευματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), να επιλέγεται η κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις, εκχωρήσεις κ.λπ.). Για τον εντοπισμό των απαιτήσεων αυτών, θα πρέπει να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα και να παρέχεται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η βοήθεια του φορολογικού ελέγχου για τον εντοπισμό τους.

9. Να αξιοποιηθούν πληροφορίες για τους οφειλέτες, οι οποίες αφορούν σε μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό, σε εισπραχθέντες τόκους από καταθέσεις εξωτερικού, σε κατάθεση μισθωτηρίων και δηλώσεων εισοδήματος στις ΔΟ., καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο των βιβλίων των επιτηδευματιών-οφειλετών. Επίσης να εντοπιστούν τα στοιχεία των συνυπόχρεων προσώπων και να ληφθούν χρήσιμες πληροφορίες από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών και τις δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου κληρονομιάς κ.λπ., που υπέβαλαν οι οφειλέτες.

10. Σε περιπτώσεις οφειλετών που είναι επιχειρηματίες, να διενεργούνται έλεγχοι για τον εντοπισμό τυχόν πρόσφατων απαιτήσεών τους από τρίτα πρόσωπα ή από το Δημόσιο ή από επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

11. Να εξετάζεται εάν έχουν ληφθεί αποφάσεις για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών επιχειρηματιών-οφειλετών (λόγω τυχόν εμπλοκής τους σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή ή σε ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), προκειμένου, σε κάθε περίπτωση, να κατάσχεται από τον ήδη δεσμευμένο τραπεζικό λογαριασμό το ποσό που κρίνεται αναγκαίο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

12. Να πραγματοποιείται ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων (του ή της συζύγου ή άλλων στενών συγγενών του οφειλέτη), τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους –αστικώς και ποινικώς- μαζί με τον οφειλέτη για την πληρωμή του ληξιπρόθεσμου χρέους.

13. Όταν διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης έχει μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία (με πώληση, δωρεά ή γονική παροχή) και ως εκ τούτου έχει περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, θα πρέπει να επιδιώκεται η έγερση αγωγής διάρρηξης των μεταβιβάσεων αυτών μέσω Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

14. Να υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον κάθε οφειλέτη ο οποίος χρωστά για πάνω από 4 μήνες ληξιπρόθεσμο χρέος άνω των 5.000 ευρώ.

15. Να επιδιώκονται συμψηφισμοί ληξιπρόθεσμων οφειλών που τελούν υπό αναστολή με τυχόν απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου.

16. Να κατάσχονται απευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς των οφειλετών του Δημοσίου ποσά που υπάρχουν σ’ αυτούς, προκειμένου να εξοφλούνται οι οφειλές τους!

17. Να υιοθετηθούν νέοι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τους οφειλέτες (π.χ. αποστολή φιλικών εξατομικευμένων ειδοποιήσεων προς τακτοποίηση της οφειλής, χρήση e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.).

18. Να προειδοποιούνται τηλεφωνικώς οι οφειλέτες για τον κίνδυνο να τεθούν εκτός ρυθμίσεων των οφειλών τους, λόγω καθυστέρησης πληρωμής των δόσεων.

19. Να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαιτέρου ρίσκου είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν. Επισημαίνεται δε ότι υπάρχει και η δυνατότητα λήψης μέτρων σε βάρος οφειλετών και πριν τα χρέη τους καταστούν ληξιπρόθεσμα. Για παράδειγμα, επιτρέπονται συμψηφισμοί μη ληξιπρόθεσμων χρεών με απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου!

20. Κάθε προϊστάμενος ή υποδιευθυντής φορολογίας ΔΟΥ να λάβει άμεσα, από τη ΓΓΠΣ, ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης στο «περιουσιολόγιο» που έχει δημιουργηθεί για την είσπραξη του ΕΤΑΚ του έτους 2009, προκειμένου για κάθε οφειλέτη να εξασφαλίζεται η εικόνα της δηλωθείσας ακίνητης περιουσίας ανά την Ελλάδα.

Γιώργος Παλαιτσάκης, στον Ελεύθερο Τύπο

 

 

ΣΧΟΛΙΑ

  1. TopGunZ avatar
    TopGunZ 07/06/2012 13:39:27

    Αν εγώ τα βγάζω με το σταγονόμετρο πέρα μόνο με τη σύνταξη του πατέρα μου, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, πληρώνοντας άδικα για την κατεστραμένη μας επιχείρηση (περαίωση για επιχείρηση που έχουμε παραδώσει τα βιβλία και εισφορές ΟΑΕΕ για μήνες που δεν δουλεύαμε, απλά επειδή άργησε να βγει η απόφαση της πτώχευσης), δε βλέπω γιατί πρέπει να μένει στο απυρόβλητο ο έχων περιουσία. Δεν έχω να πληρώσω σημαίνει ΔΕΝ ΕΧΩ να πληρώσω. Κάποια στιγμή να υπάρξει ισονομία.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.