#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
02/05/2013 10:09
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Δάνεια 1,29 δισ. € για μικρομεσαίους και νοικοκυριάΠέντε δανειοδοτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (τα 4 απ’ αυτά - το πέμπτο είναι το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» που απευθύνεται σε νοικοκυριά) «τρέχει» αυτή την περίοδο το ΕΤΕΑΝ, δηλαδή το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ). Το συνολικό ύψος όλων αυτών των χορηγήσεων φτάνει στα 1,29 δισ. ευρώ, ενώ εάν εξαιρεθούν οι εγγυήσεις (100 εκατ. ευρώ) και τα δάνεια στα νοικοκυριά (πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»), το «καθαρό» ποσό δανείων που απευθύνεται στην αγορά φθάνει στα 945 εκατ. ευρώ.

Το σημαντικότερο από τα προγράμματα αυτά είναι η «Επιχειρηματική επανεκκίνηση». Πρόκειται για δάνεια συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο (4,5% περίπου), τα οποία θα αρχίσουν να χορηγούν οι τράπεζες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με την υποστήριξη του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ). Τα δάνεια αυτά, εάν είναι για κεφάλαια κίνησης, θα φθάνουν στο ύψος των 300 χιλιάδων ευρώ, εάν είναι για επενδύσεις θα φθάνουν στις 800 χιλιάδες ευρώ.

Τις τρέχουσες δράσεις του ΕΤΕΑΝ παρουσίασαν τη Μεγάλη Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ Γιώργος Γεροντούκος.

«Επιχειρηματική επανεκκίνηση»

Το ΕΤΕΑΝ δίνει το ίδιο 275 εκατ. ευρώ κι έχει συμφωνήσει με 14 τράπεζες ότι θα δώσουν και εκείνες από την πλευρά τους ακόμα 275 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις, που αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 550 εκατ. ευρώ, με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 50%. Με τις σημερινές τιμές τα δάνεια από το πρόγραμμα «Επιχειρηματική επανεκκίνηση» θα είναι στο ύψος περίπου του 4,5%.

Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταμείο έχει ολοκληρωθεί. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50% των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μέσω της ιστοσελίδας www.etean.com.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Κεφάλαια που προσφέρουν οι τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΑ


ALPHA BANK

31.500.000

NEA PROTON BANK

7.100.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

5.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

2.000.000

EFG EUROBANK SA

45.002.000

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

50.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.200.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

5.000.000

PROBANK A.E.

20.000.000

ATTICA BANK

15.000.000

ΝΕΟ ΤΑΧ. ΤΑΜ.

20.000.000

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

120.000.000

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1.500.000

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

10.000.000

ΣΥΝΟΛΟ

333.302.000


Πόροι 315 εκατ. € για επενδύσεις

Δημιουργήθηκαν το 2011 για την παροχή επενδυτικών δανείων σε συγκεκριμένους κλάδους/δράσεις (Γενική επιχειρηματικότητα, Νεανική επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Τουρισμός-Πράσινη Οικονομία). Οι διαθέσιμοι πόροι είναι 315 εκατ. ευρώ (130 εκατ. από κοινοτικούς πόρους και 185 εκατ. από τις τράπεζες).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνεται για τη δράση «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», μέσω της οποίας διοχετεύονται κεφάλαια 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 50 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 100 εκατ. ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Στη δράση του Ταμείου έχουν ήδη υπαχθεί 356 έργα που αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχουν ήδη εκταμιευθεί 54 εκατ. ευρώ

Για τη δράση «Εξωστρέφεια» ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 70 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 70 εκατ. ευρώ από την τράπεζα Eurobank, που συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα για την υλοποίηση της δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια (κεφάλαιο κίνησης) σχετικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές.

Τονωτική ένεση σε τουριστικές περιοχές

Το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα υπουργεία Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, προχώρησε σε πρόσκληση των τραπεζών για τη διαχείριση δράσης χορήγησης δανείων για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στη νησιωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα γενικά χαρακτηριστικά της δράσης, προβλέπεται επιλεξιμότητα μεγάλου εύρους μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον παραδοσιακό και τον εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και σε δραστηριότητες τουριστικού ενδιαφέροντος για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα. Εξίσου ευρεία είναι η επιλεξιμότητα των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης.

Το ύψος των δανείων θα κυμαίνεται από 10.000 – 30.000 ευρώ και το επιτοκιακό κόστος θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις (γύρω στο 2,8%) και μηδενικό για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά (με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων). Οι τράπεζες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας μέχρι τις 20/5/2013.

Επιχορηγήσεις για αναβάθμιση κατοικιών

Το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» συνεχίζει τη δράση του στην παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών, προϋπολογισμού 241 εκατ. ευρώ για δάνεια και 155 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις (συνολική δημόσια δαπάνη 396 εκατ. ευρώ).

Στο πρόγραμμα έχουν ήδη υπαχθεί περισσότερες από 24.000 κατοικίες με επιλέξιμους προϋπολογισμούς 236 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιμες δαπάνες 76 εκατ. ευρώ σε δάνεια και 47 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις.

Λόγω των αυξημένων αναγκών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα κονδύλια των επιχορηγήσεων για τις συγκεκριμένες περιφέρειες εξαντλήθηκαν ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Το υπουργείο Ανάπτυξης, μαζί με το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), αποφάσισε την αύξηση των πόρων για τις συγκεκριμένες περιφέρειες προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η υποδοχή αιτήσεων, καθώς και την πλήρη αναμόρφωση του οδηγού προκειμένου το πρόγραμμα να γίνει πιο φιλικό για τους πολίτες.

Παροχή εγγυητικών επιστολών

Με την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας το ΕΤΕΑΝ θα παράσχει εγγυήσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, που θα καλύπτουν δάνεια συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ύψους 90 εκατ. ευρώ, το ΕΤΕΑΝ εγγυάται με 45 εκατ. ευρώ για 2 χρόνια, το 50% των εγγυητικών επιστολών που εκδίδει στο ίδιο χρονικό διάστημα η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της μικρομεσαίας επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ συμφωνείται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού υποκαθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές της.

Στο πρόγραμμα συνεργάζονται ήδη 13 τράπεζες και η απήχησή του αναμένεται να αυξηθεί με την πρόοδο της υλοποιήσεως των επενδύσεων που θα ενταχθούν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στις λοιπές εν ενεργεία δράσεις ενισχύσεως των ΜμΕ.

Επίσης, στις αρχές Δεκεμβρίου θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι τον Μάιο του 2014 της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του προκατόχου του ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ, και τα οποία, λόγω της κρίσης, παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους. Περισσότερες από 2.400 επιχειρήσεις ήδη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής με συνολικά υπόλοιπα άνω των 32 εκατ. ευρώ.

Μιχάλης Βουτσαδάκης, στον "Ελεύθερο Τύπο"

 

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Bohemian avatar
  Bohemian 02/05/2013 11:40:43

  δώσε και σε εμένα μπάρμπα

  • kat avatar
   kat @ Bohemian 02/05/2013 14:16:27

   Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ...

 2. Στέργιος avatar
  Στέργιος 02/05/2013 11:53:58

  Αφήστε τα δάνεια. Αυτά που χρωστάτε πότε θα τα δώσετε στις επιχειρήσεις και στους ιδιώτες;

  • leak avatar
   leak @ Στέργιος 02/05/2013 18:08:58

   Πες τα ρεΣτέργιε...Η υπομονή τελειώνει

 3. Ζήσης Χ. Πατσίκας avatar
  Ζήσης Χ. Πατσίκας 02/05/2013 14:16:53

  Αν ακομα και για μικροδανεια κινησης 60-70 χιλιαδων απαιτηθουν "εμπραγματες εγγυησεις" βλ. υποθηκες - δυσκολα θα ωφεληθουν οι μικρομεσαιοι...

 4. Zame avatar
  Zame 02/05/2013 14:44:09

  Κάτω από άλλες συνθήκες πολύ καλό & ενθαρρυντικό
  τωρα μοιαζει με μια ασπιρινη στον ετοιμοθανατο..
  που ωφελουνται
  (κατα την συντριπτική πλειοψηφία)
  "οι πωλητές της ασπιρίνης".. με -το αζημίωτο-..
  αφού η εγχώρια αγοραστική δύναμη αναγκαστικά διευρύνει περαιτέρω την "πελατειακή τους βάση"

 5. Γιώργος Αχαιός avatar
  Γιώργος Αχαιός 02/05/2013 22:48:23

  "Δάνεια 1,29 δισ. € για μικρομεσαίους και νοικοκυριά"

  Πάλι δάνεια; Δεν συμφέρει έτσι. Οι τράπεζες απο δω και πέρα να τα χαρίζουν τα λεφτά ευθύς εξαρχής. Και η οικονομία έχει ελπίδες να κινηθεί πραγματικά με αυτόν τον τρόπο και αποφεύγουμε και τα κουρέματα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.