28/06/2011 01:34
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αλλαγές στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου

Όλος ο εφαρμοστικός νόμος όπως κατατέθηκε χθες στην Βουλή εδώ

Τέλος επιτηδεύματος, ύψους 300 ευρώ, για επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες και για το 2010, υποχρέωση συλλογής περισσότερων αποδείξεων καθώς και κατάργηση του μπόνους, μείωση του πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας, μείωση συντάξεων του ΝΑΤ από 1.1.2011, καθώς και έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου εντός του Ιουλίου, είναι οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ο οποίος κατατέθηκε στη Βουλή.

Τέλος επιτηδεύματος 300 ευρώ και για το 2010

Ειδικότερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες θα κληθούν θα καταβάλουν τέλος ύψους 300 ευρώ και για το οικονομικό έτος 2011 (δηλαδή για τη χρήση του 2010), εφόσον τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με προσθήκη του υπουργού Οικονομικών.

Το τέλος επιτηδεύματος συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Η προσθήκη, σύμφωνα με τον κ. Βενιζέλο, έγινε προκειμένου να καλυφθεί το κενό των 600 εκατομμυρίων που δημιουργήθηκε για το έτος 2011 λόγω της διατήρησης του συστήματος της επιστροφής φόρου μέσω αποδείξεων και προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικός και πειστικός ο στόχος της είσπραξης του ειδικού ελαχίστου τέλους άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος, το οποίο ίσχυε ούτως ή άλλως από 1-1-2011, προβλέφθηκε ειδικά για φέτος χαμηλότερο ύψος του τέλους αυτού στα 300 ευρώ. Ετσι, σύμφωνα με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, θα συγκεντρωθούν 300 εκατομμύρια, ενώ τα υπόλοιπα 300 θα συγκεντρωθούν από πρόσθετες περικοπές στις δημόσιες δαπάνες του έτους 2011.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του 2011, δηλαδή το οικονομικό έτος 2012, το τέλος, όπως είναι ήδη γνωστό, θα είναι 400 ή 500 ευρώ, ανάλογα με τον πληθυσμό της περιοχής όπου εδρεύει ο επιτηδευματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Περισσότερες αποδείξεις θα χρειάζονται στο εξής

Επίσης, καταργείται το «μπόνους» της έκπτωσης δαπανών με βάση τις αποδείξεις και οι φορολογούμενοι πρέπει να συλλέγουν περισσότερες αποδείξεις (25% του ατομικού εισοδήματος ή έως 15.000 ευρώ ο καθένας), για να αποφύγουν την ποινή της καταβολής επιπλέον φόρου (10% επί της διαφοράς). Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται να προσκομισθούν, ορίζεται, σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ. Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους».

Η νέα διάταξη του εφαρμοστικού νόμου ορίζει ότι «οι συντάξεις που καταβάλλονται από το ΝΑΤ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.1.2010, μειώνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 6%. Ποσά που, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, παρακρατούνται από τις συντάξεις των επομένων μηνών, σε έξι 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Σεπτεμβρίου 2011».

Μείωση πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας

Ακόμη μειώνεται το πλαφόν στα επιδόματα ανεργίας. Στη νέα διάταξη του εφαρμοστικού νόμου ορίζεται ότι «από 1-1-2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν είναι δυνατό να είναι περισσότερα των 450. Εάν εντός της τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 450 ημερησίων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον υπόλοιπο αριθμό ημερησίων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 450 ημερησίων επιδομάτων. Από 1-1-2014 τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας στην τετραετία, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των 400».

Ειδικός φόρος Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης

Με τη νέα διάταξη του εφαρμοστικού νόμου, «ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης εξισώνεται μέχρι 30-9-2013 (αντί έως 30/12/2013, που οριζόταν πριν), με το 80% του ισχύοντος τότε συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης και φωτιστικού πετρελαίου, αντίστοιχα, που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων. Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται το ύψος του επιδόματος, τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται το επίδομα, τα δικαιούχα πρόσωπα, η αρμόδια για τη χορήγηση αρχή, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής».

Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου όλων των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του εφαρμοστικού νόμου, διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου. Από την ημερομηνία αυτή, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, μεταφέρονται στο Ταμείο. Με τον τρόπο αυτό, θα αρχίσει να «τρέχει» το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, από το οποίο η κυβέρνηση προσδοκά έσοδα 50 δισ. ευρώ έως το 2015.

naftemporiki.gr

ΣΧΟΛΙΑ

  1. Ο Ιθαγενής avatar
    Ο Ιθαγενής 28/06/2011 11:05:53

    Μα δεν είναι μέτρα ούτε νόμος θα μπορούσαν να γράψουν απλά τρεις γραμμές:

    επειδή θα ξανά αποτύχουμε και τον Σεπτέμβριο θα ξανά συζητάμε τα ίδια ψηφίζω παρόλες για να πάρω τα € της 5ης δόσης και πουλώ ότι προλαβαίνω....πριν το 6ο δίλημμα

    Τουλάχιστον θα ήταν ειλικρινείς....

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.