20/09/2011 15:10
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Αίρεται το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο

Ενεργοποιούνται άμεσα, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Π. Οικονόμου, οι διατάξεις του πρώτου εφαρμοστικού νόμου του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται στις φορολογικές αρχές να αποκτούν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για τις πάσης φύσεως συναλλαγές των φορολογουμένων μέσω του τραπεζικού συστήματος και των υπόλοιπων χρηματοπιστωτικών φορέων καθώς επίσης και για όλες τις οικονομικές ενισχύσεις, τα δάνεια και τις άλλες πιστώσεις που λαμβάνουν οι πολίτες! Ολες οι πληροφορίες που αφορούν στα χρηματικά ποσά που διακινούνται μέσω εμβασμάτων, πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, δανείων, αναλήψεων και καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς (σε μετρητά ή επιταγές) θα αποστέλλονται στις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών για να αξιοποιηθούν σε διασταυρώσεις εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων.

 

Αναφορά στη ΓΓΠΣ

 

Οι ενεργοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες, ουσιαστικά, αίρεται αυτόματα το τραπεζικό και επαγγελματικό απόρρητο ενώπιον των φορολογικών αρχών, προβλέπουν ειδικότερα ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρίες παροχής πιστώσεων, οι εταιρίες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών -για έλεγχο και διασταύρωση- κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται, όπως αμοιβές, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις, στοιχεία λογαριασμών, ενεργών ή μη, που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για το επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο.

 

 

Σύμφωνα, εξάλλου, με την απόφαση του κ. Οικονόμου:

 

1 Το υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.

 

2 Τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία οφείλουν, συγκεκριμένα, να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε:

- μεταφορές πίστωσης, οι οποίες εκκινούνται από λογαριασμό πληρωμών που τηρεί στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ο πληρωτής/εντολέας καθώς επίσης και όσον αφορά τα εμβάσματα που εκκινούνται με μετρητά. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας, όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.
γ) Συνολικός αριθμός δικαιούχων στο λογαριασμό που χρεώνεται.
δ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.
ε) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
στ) Μοναδικός κωδικός αναφοράς του εμβάσματος.
ζ) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής.
η) Ποσό συναλλαγής.
θ) Ημερομηνία συναλλαγής.
ι) Χώρα προορισμού της μεταφοράς πίστωσης ή του εμβάσματος.
ια) Ονοματεπώνυμο δικαιούχου.
ιβ) Τράπεζα δικαιούχου.

- άμεσες χρεώσεις. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να διαβιβάζονται:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας.

β) Ονοματεπώνυμο πληρωτή/οφειλέτη ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού που χρεώνεται.
γ) ΑΦΜ πληρωτή ή ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού.
δ) ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία, τόπος γεννήσεως και διεύθυνση κατοικίας πληρωτή ή πρώτου δικαιούχου του λογαριασμού, εφόσον δεν υπάρχει ΑΦΜ.
ε) Κωδικός νομίσματος συναλλαγής.
στ) Ποσό συναλλαγής.
ζ) Ημερομηνία συναλλαγής.
η) Κωδικός χώρας προορισμού της άμεσης χρέωσης.
θ) Επωνυμία δικαιούχου.
ι) Τράπεζα δικαιούχου εξωτερικού.

- τραπεζικές επιταγές (εσωτερικού και εξωτερικού) που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να διαβιβάζονται τα εξής στοιχεία:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας που εκδίδει την τραπεζική επιταγή.
β) Αριθμός τραπεζικής επιταγής.
γ) Ημερομηνία έκδοσης της τραπεζικής επιταγής.
δ) Ονοματεπώνυμο εντολέα/ συναλλασσομένου.
ε) ΑΦΜ εντολέα/συναλλασσομένου.
στ) Κωδικός νομίσματος.

ζ) Ποσό.
η) Εις διαταγήν.

 

- συναλλαγές μέσω καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων κ.λπ.) που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένες με τις τράπεζες επιχειρήσεις. Τα στοιχεία που θα πρέπει να διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ είναι:
α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
β) ΑΦΜ επιχείρησης.
γ) Επωνυμία επιχείρησης.
δ) Διακριτικός τίτλος επιχείρησης.
ε) Πλήθος συναλλαγών καρτών για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.
στ) Αξία συναλλαγών καρτών σε ευρώ για την περίοδο αναφοράς, βάσει της ημερομηνίας επεξεργασίας της συναλλαγής από την τράπεζα.

Ελεύθερος Τύπος

ΣΧΟΛΙΑ

 1. kakofonix avatar
  kakofonix 20/09/2011 15:18:19

  Wellcome to the third world!

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ kakofonix 20/09/2011 15:24:19

   Κάν' το λίγο πιο λιανά παρακαλώ, γιατί το σχόλιό σου επιδέχεται πολλές ερμηνείες.

 2. archaeopteryx avatar
  archaeopteryx 20/09/2011 15:20:19

  Θα θυμίσω ότι πριν την απελευθέρωση του συναλλάγματος υπήρχε ολόκληρη μπίζνα λαθραίας εξαγωγής (και εισαγωγής) συναλλάγματος. "Γκαζόν για ταξείδι" ήταν η έκφραση. Το σύστημα και οι νόμοι έδιναν κίνητρο σε κάθε μη βλάκα να έχει τα λεφτά του έξω. Με το που απελευθερώθηκε το συνάλλαγμα, μπήκαν μέσα μιλιούνια. Τώρα θα πάμε πίσω στην προ 1997 εποχή. Προσωπικά, δεν με χαλάει, αλλά με τα ηλεκτρονικά μέσα η παρακολούθηση θα είναι πιο αποτελεσματική. Έχω πίστη ωστόσο στην ...ελευθερία της αγοράς, θα βρει τρόπους.

  Βάρδα μην ακούσω κανέναν να μιλάει για "αναπτυξιακές προοπτικές" ή "επενδύσεις" γιατί θα θεσπίσω βραβείο λεμονόκουπας (η αρχική ιδέα της λεμονόκουπας ήταν του άλκιμου). Εντυπωσιάζομαι ωστόσο με την ανικανότητά μου: Η Κυβέρνηση, τα τελευταία 2 χρόνια έχει κανει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που θα συνιστούσα, και το μήνυμα είναι ένα: Φύγετε από την χώρα σας.

 3. Προφήτης avatar
  Προφήτης 20/09/2011 15:24:44

  Μέγιστε Orwell

 4. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ avatar
  ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 20/09/2011 15:28:40

  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ?ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ !!!!

  • Αυριανιστής avatar
   Αυριανιστής @ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ 20/09/2011 15:37:03

   Γιατί, μήπως θα είναι συνταγματική η φημολογούμενη διακοπή καταβολής συντάξεων;

 5. Κοντη Λιζα avatar
  Κοντη Λιζα 20/09/2011 16:35:28

  Κανονικά γιουσουφάκια.

  Πρότασή μου. Κυβερνήτες και μούτσοι της Ελλάδος βγάλτε στην ανεργία τώρα με το μεσοπρόθεσμο την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους λοιπούς διότι την καταργήσατε στην πράξη. Και κυρίως να μην ακούσω κανένα να μιλά για παραβάσεις επί των προσωπικών δεδομένων εφόσον έχουν καταργηθεί με διάταγμα της τρόϊκας.

  Τι χούντα μου λέτε; Κανονική γερμανοκρατία (ανάλογη της τουρκοκρατίας) έχουμε.

 6. Θάνος avatar
  Θάνος 20/09/2011 17:13:48

  ἀς κλείσουμε καί τούς λογαριασμούς μας,νά τελειώνουμε..

  • Jimakos avatar
   Jimakos @ Θάνος 20/09/2011 20:02:23

   Η παγίδα ειναι, αν τα εχεις στην τραπεζα βαζουν χερι εμμεσα ή άμεσα, αν δεν τα εχεις και τα εμφανίσεις αργοτερα, θα ελεγχθεις γιατι δεν τα ειχες στην τραπεζα.

 7. anonymous avatar
  anonymous 20/09/2011 19:44:42

  Επειδή έχω ζήσει στη Γερμανία μπορώ να σας πω ότι αυτά γίνονται στην πράξη στην εν λόγω χώρα εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια.

  Η μόνη λύση είναι να μην περνάτε τα χρήματά σας μέσω τραπεζών. Βέβαια κι αυτό πάνε να το καταργήσουν διότι δε δέχονται πληρωμές άνω των 1500 Ευρώ σε μετρητά.

  Φωνάζω εδώ και καιρό στα σχόλια ότι η φορολογία των τόκων στόχο δεν έχει τα έσοδα από τους φόρους αλλά τον έλεγχο της διακίνησης των κεφαλαίων.

 8. Jimakos avatar
  Jimakos 20/09/2011 19:56:03

  Απο τη μια λενε φέρτε τα λεφτα πισω κι απο την αλλη κανουν οτι ειναι δυνατον να φυγουν εξω και τα υπολοιπα! Το αστείο ειναι οτι μπουκωνουν την ΓΓΠΣ με τεράστιο αριθμό δεδομένων, λες κι εχει δειξει οτι μπορει να τα επεξεργαστεί! Ποσα χρονια εχουν στην κατοχη τους δεδομενα για τα ακινητα, απο τα Ε9 κτλ, παρ ολα αυτα στη ΔΕΗ κατεφυγαν για το νεο χαρατσι, αφου ακομα δεν εχουν επεξεργαστει τα στοιχεια για να εισπραξουν φορους του 2009, 2010....Κράτος ανέκδοτο με υπηρεσίες τραγελαφος!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.