Ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ελλάδας
11/06/2014 06:40
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ελλάδας

Υπό τον τίτλο «Ένα σχέδιο για την αναζωογόνηση της Ελλάδας», οι οικονομολόγοι Klaus F. Zimmermann και Αλέξανδρος Κριτικός υπογράφουν στο Harvard Business Review μία ανάλυση που αναφέρει ότι η Ελλάδα επιτέλους δείχνει σημάδια ανάκαμψης από την συντριβή του 2008 –αν και πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά.

Η Ελλάδα επιτέλους δείχνει σημάδια ανάκαμψης από την συντριβή του 2008. Ωστόσο, όσο απαιτούνται μακροοικονομικές μεταρρυθμίσεις, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας θα καθοριστεί από την ανταγωνιστικότητά της, η οποία αφορά το κόστος, αλλά μετριέται επίσης από την καινοτομία. Επομένως, η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω της μείωσης του κόστους σε παραδοσιακούς τομείς της, όπως ο τουρισμός, η γεωργία και το εμπόριο. Ή μπορεί να στοχεύει υψηλότερα – θέτοντας τις βάσεις για την παρασκευή προϊόντων με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Το κλειδί για μια τέτοια αλλαγή αναπτύσσει μια καινοτομία προσανατολισμένη στη βιομηχανική δομή και την καλή λειτουργία του συστήματος καινοτομίας. Αυτό πρόκειται να είναι μια σημαντική πρόκληση.
Επί του παρόντος, οι ετήσιες δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ύψους αντιστοιχούν στο 0,67% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Άλλες οικονομίες της ευρωζώνης επενδύουν τέσσερις φορές περισσότερα σε σχετικούς όρους, γύρω στο 2,5% έως 3% του ΑΕΠ τους. Στον Δείκτη Καινοτομίας που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλότερα από οποιαδήποτε χώρα της ευρωζώνης. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι οι παραδοσιακοί τομείς της ελληνικής οικονομίας είναι πολύ λιγότερο εξαρτημένοι από τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Για να πάρει μπροστά, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα πρέπει να αλλάξει και να γίνει πολύ πιο ανοιχτό στην καινοτομία.

Σύμφωνα με την έκδοση του «δείκτη διευκόλυνσης των επιχειρήσεων» του 2014 της Παγκόσμιας Τράπεζας, η Ελλάδα κατατάσσεται 72η από 189 χώρες. Παρά την κάποια βελτίωση, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει υπερβολικά ρυθμισμένο νομικό πλαίσιο που επιβαρύνει σημαντικά τους επιχειρηματίες. Οι απαιτήσεις για άδειες και οι αναφορές παραμένουν υπερβολικές. Βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης - όπως η προστασία των επενδυτών, η εκτέλεση των συμβάσεων, καθώς και ένα αποτελεσματικό καθεστώς αφερεγγυότητας - παραμένουν ημιτελή. Και η πιο πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα εντόπισε 555 κανονιστικούς περιορισμούς που, αν αρθούν, θα δημιουργήσουν σημαντικά κίνητρα για την εκ νέου ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας.

Οι προσανατολισμένες στην τεχνολογία επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια, τα οποία έχουν αναστείλει τους εν δυνάμει παραγωγούς καινοτομίας της χώρας πολύ πριν από την τρέχουσα κρίση, αναγκάζοντας συχνά τους ερευνητές να υποχωρούν σε βασική έρευνα ή στον ακαδημαϊκό χώρο, αντί να γίνουν επιχειρηματίες. Ορισμένες εταιρείες, όπως οι MobileFX, Velti, Globo, InternetQ και Lykos, εξακολουθούν να βασίζονται στην Ελλάδα, αλλά έχουν επιλέξει να αναπτύξουν τις καινοτομίες τους στο εξωτερικό.

Αν υπήρξε ποτέ η κατάλληλη στιγμή για να αρθούν όλα αυτά τα περιττά, γραφειοκρατικά φορτία, αυτή η στιγμή είναι σαφώς τώρα. Η λήψη αυτής της απόφασης είναι θέμα εθνικού συμφέροντος. Ο Έλληνας υπουργός ανάπτυξης, από την πλευρά του, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης, αλλά χρειάζεται ισχυρή πολιτική στήριξη για να την ολοκληρώσει. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν κάποια κρυφά περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, πάνω στα οποία η χώρα μπορεί να οικοδομήσει ένα σύγχρονο σύστημα καινοτομίας. Το πρώτο είναι τα ερευνητικά κέντρα αριστείας, όπως το Κέντρο Δημόκριτος στην Αθήνα, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στην Κρήτη και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας και Αναπτυξης στη Θεσσαλονίκη.

Ένας δεύτερο κρυμμένο περιουσιακό στοιχείο είναι ο τεράστιος αριθμός των κορυφαίων Ελλήνων ερευνητών που εργάζονται εκτός της χώρας. Η Ελλάδα είναι η μόνη οικονομία της Ευρωζώνης που «εξάγει» περισσότερους επιστήμονες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι είναι σε θέση να κρατήσει στο εσωτερικό. Το τρίτο περιουσιακό στοιχείο είναι ο σημαντικός αριθμός των μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα που έχουν αναπτύξει νέες ιδέες. Αν και πολλοί φεύγουν από τη χώρα, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν παραμείνει παρά το δυσμενές περιβάλλον για την καινοτομία. Για παράδειγμα, η Raycap έχει αναπτύξει λύσεις που προστατεύουν τις τηλεπικοινωνίες, την ηλεκτρική ενέργεια και τα δίκτυα μεταφορών. Η Systems Sunlight παράγει πολύπλοκα συστήματα μπαταρίας. Και η Tropical AEBE εστιάζεται στις τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελών καυσίμου. Η Ελλάδα χρειάζεται απλώς περισσότερες τέτοιες επιχειρήσεις.

Το τέταρτο περιουσιακό στοιχείο στην Ελλάδα είναι το ελκυστικό κλίμα και η συνολική ποιότητα ζωής. Σε ένα όλο και πιο παγκόσμιο αγώνα δρόμου για καλύτερα ταλέντα, η ποιότητα της ζωής έξω από το εργαστήριο έχει μετατραπεί σε ένα κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει την Ελλάδα μια χώρα που θα προσελκύει παγκόσμια ταλέντα.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χώρας που επισημάνθηκαν, ένα σημείο είναι υψίστης σημασίας: ο πολιτικός στίβος πρέπει να δημιουργήσει ένα όραμα καινοτομίας για τη χώρα. Μια συνεκτική πολιτική για την καινοτομία, με σκοπό να απελευθερώσει τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας, θα απαιτήσει πέντε βασικά βήματα:

Ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η μείωση των διοικητικών εμποδίων για την επιχειρηματική δραστηριότητα είναι πολύ εφικτή, κατ ‘αρχήν. Η Ελλάδα θα πρέπει να αποσκοπεί στην επίτευξη μόνιμης εγγραφής των επιχειρήσεων μέσα σε μία ημέρα. Και θα έπρεπε να επικεντρωθεί στο να γίνει μία από τις κορυφαίες 25 οικονομίες του δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, όσον αφορά την «ευκολία του επιχειρείν».

Επένδυση στην εφαρμοσμένη έρευνα των κέντρων αριστείας, καθώς και αναδιοργάνωση των ερευνητικών ινστιτούτων και πανεπιστημίων σε ομάδες. Τα νέα ιδρύματα θα πρέπει να συμβάλουν στην εδραίωση του υπάρχοντος πλέγματος της εφαρμοσμένης έρευνας και των πανεπιστημίων, τα οποία όταν οργανώνονται σε γεωγραφικά συμπλέγματα δημιουργούν μεγαλύτερη αποδοτικότητα καθώς και διασταύρωση της έρευνας. Αυτό πρέπει να γίνει σε εκείνους τους τομείς όπου η Ελλάδα παρουσιάζει μια τάση για εξειδίκευση, ειδικά στους τομείς της ποιότητας ζωής, την ενημέρωση και την κοινωνία και την αειφόρο ενέργεια. Η δημιουργία επιστημονικά ανταγωνιστικών ερευνητικών πανεπιστήμιων θα συμβάλει στη γεφύρωση των κενών στην αλυσίδα της καινοτομίας και στην προσέλκυση ταλέντων, τόσο ελληνικής όσο και μη ελληνικής καταγωγής.

Ανάπτυξη δικτύων μεταξύ της έρευνας και των επιχειρήσεων, καθώς και συμμετοχή όλων των εταίρων να συνεργαστούν στην αλυσίδα της καινοτομίας. Η υψηλής ποιότητας επιστήμη πρέπει να ευθυγραμμιστεί με βάση την τεχνολογία της επιχειρηματικότητας.

Ανάπτυξη πολιτικά ανεξάρτητων οργανισμών έρευνας, παρέχοντας επιχορηγήσεις για την έρευνα που θα βασίζονται μόνο στην αξία και την ποιότητα της έρευνας. Για να απελευθερωθούν τα κρυφά περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητα από κάθε πολιτική επιρροή. Αυτό προϋποθέτει ότι θα είναι σε θέση να αποφασίζουν αυτόνομα για τους προϋπολογισμούς τους.
Επέκταση αυτού του δικτύου προς την ελληνική επιχειρηματική και ερευνητική διασπορά. Η ελληνική διασπορά, αν και πολύ ισχυρή, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται ως ένα δυναμικό οικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Τα περισσότερα μέτρα που έχουν σκοπό να κλείσουν τα κενά στην αλυσίδα της καινοτομίας μπορεί να υποστηριχθούν με στόχο την προσανατολισμένη πολιτική για τη διασπορά. Για παράδειγμα, οι διπλές ακαδημαϊκές θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μπορεί να σταματήσουν την τρέχουσα διαρροή εγκεφάλων και να επιτρέψουν την κυκλοφορία των ιδεών μεταξύ των χωρών.

Το αν η μετατροπή της Ελλάδας σε ένα πραγματικό κέντρο καινοτομίας θα γίνει πραγματικότητα ή όχι, θα χρειαστεί πολλά περισσότερα από τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και σε ερευνητικά κέντρα. Τα κατεστημένα συμφέροντα πρέπει να ξεπεραστούν, και η ελληνική κοινωνία πρέπει να αγκαλιάσει την αλλαγή για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό απαιτεί μια νέα διαφάνεια, όχι μόνο όσον αφορά την ανεξαρτησία των ερευνητικών δραστηριοτήτων, αλλά και όσον αφορά μια σταθερή ισοτιμία μεταξύ των κόσμων της έρευνας και της επιχειρηματικότητας προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπό αυτή την έννοια, η ελληνική αποστολή καινοτομίας είναι μία μόνο εκδοχή της μεγαλύτερης πρόκλησης της χώρας: να χρησιμοποιήσει αυτή τη βαθιά κρίση για να επανεφεύρει τον εαυτό της και να αποτινάξει τις αντιπαραγωγικές πρακτικές του παρελθόντος.

http://blogs.hbr.org/2014/06/a-plan-to-revitalize-greece/

ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΣΟΝ ΠΕΝ avatar
  ΣΟΝ ΠΕΝ 11/06/2014 11:31:55

  Να τα διαβάσει άραγε κανείς από την κυβέρνηση; Αυτό είναι το κλειδί της ανάπτυξης σε καινοτόμα βιομηχανικά προϊόντα, που θα είναι ανταγωνιστικά. Γιατί ανταγωνισμός στο ρουχισμό π.χ ή τα ...αυτοκίνητα ας το ξεχάσουμε. Όμως χωρίς βιομηχανία θα πάμε άπατοι. Ο τουρισμός από μόνος του δεν αποτελεί εγγυημένο εισόδημα. Μόνο τα καινοτόμα υψηλής προστιθέμενης αξίας βιομηχανικά προϊόντα θα κάνουν τη διαφορά. Αλλά μέχρι στιγμής δε βλέπουμε τίποτα. Η δικαιολογία της έλλειψης ρευστότητας από τις τράπεζες δεν πείθει. Υπάρχουν τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια, που αν ήσαν εξασφαλισμένες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις θα επενδύονταν.

 2. GLAD avatar
  GLAD 11/06/2014 14:31:39

  65 χρόνια τώρα η Αριστερά συστηματικά καταγράφει νίκες και κυριαρχεί βασικά σε δύο χώρους . Πρώτον στον χώρο του Κρατικού μηχανισμού και δεύτερον στον χώρο των Πανεπιστημίων που πάντα ήταν αποκούμπι των ανθρώπων της και των ιδεών της. Δεν νικά και δεν κυριαρχεί (και πώς θα γινόταν άραγε ?) στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας , όπου όμως εκεί σε σημαντικούς τομείς , έχει διαμορφωθεί ένα ιδιότυπο status μονοπωλιακού χαρακτήρα (π.χ. μεγάλα δημόσια έργα) όπου οι "πονηροί" είναι οι σταθεροί χρηματοδότες της Αριστεράς (πάσης φύσεως και χρώματος) αφού τα εύκολα εξασφαλισμένα κέρδη τους είναι τεράστια. Στην πρώτη περίπτωση η λύση στο πρόβλημα που συνιστά καρκίνωμα , είναι η παράκαμψη του . Ούτως ή άλλως δεν παίζει κανένα θετικό - ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγή πλούτου . Στην τρίτη περίπτωση θα πρέπει να διαλυθούν άμεσα τα τεράστια μονοπώλια που έχουν διαμορφωθεί . Είναι ντροπή και ανήθικο να υπάρχουν και επιπλέον έχει τεράστιο κόστος στα δημόσια οικονομικά η ύπαρξη τους . Το ενδιαφέρον ευρίσκεται όμως στην δεύτερη περίπτωση. Κακά τα ψέματα : Τα πανεπιστήμιά μας είναι σε μεγάλο βαθμό ξεκομμένα από την παραγωγή και χωρίς αυτά δεν υπάρχει προοπτική βελτίωσης της κατάστασης της χώρας. Και αυτό το χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό η Αριστερά , που επέμενε και επιμένει να μη υπάρχει καμία σχέση εκπαίδευσης με τον παραγωγικό-επιχειρηματικό χώρο , θεωρώντας ότι αυτό συνιστά την μέγιστη αμαρτία . Γιά όσους έχουν περάσει από Πανεπιστήμια ή έχουν παιδιά τώρα στα Πανεπιστήμια , είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα συνεχώς χειροτερεύουν . Γιαυτό και καταγράφεται συστηματική αποχώρηση για το εξωτερικό , όποιων εκ του διδακτικού προσωπικού έχουν την δυνατότητα και όραμα. Η λύση -δυστυχώς για τους φτωχούς- και εδώ είναι η παράκαμψη των δημοσίων πανεπιστημίων , με την ίδρυση ιδιωτικών . Είναι όμως βέβαιο ότι αυτό θα λειτουργήσει μεσοπρόθεσμα θετικά για τα δημόσια πανεπιστήμια . Οι νέοι (που το μέλλον είναι δικό τους) θα αντιληφθούν το πόσο καταστροφικές είναι οι απόψεις της Αριστεράς στον σύγχρονο κόσμο , αφού πλέον δεν θα μπορούν ούτε στο Δημόσιο "να αράξουν" και εν τέλει η κατάσταση (όχι πάντως εύκολα) θα εξομαλυνθεί και η Ελλάδα θα γίνει μια "κανονική" χώρα του Δυτικού κόσμου . Όσοι δεν προσαρμοσθούν , θα γράφουν τραγουδάκια "...εδώ είναι Βαλκάνια ..." και "...άπονη ζωή ..." .

 3. Νεύτων avatar
  Νεύτων 11/06/2014 16:09:26

  Αν έχει κάποιος το χρόνο και την υπομονή, μπορεί να αναζητήσει με την εξαιρετική μηχανή αναζήτησης του antinews, στα σχόλια και στα άρθρα και να διαπιστώσει ότι όλα αυτά που γράφει αυτή η έκθεση, ΜΑ ΟΛΑ, έχουν γραφτεί από πληθώρα ανθρώπων εδώ μέσα. Με σοβαρή σκέψη, επιχειρήματα και εξαιρετική παράθεση. Απορίας άξιον είναι, γιατί όταν εμφανίζονται κάποιοι "ξένοι" που μιλούν για σχέδια ανάπτυξης της Ελλάδας, να τρέχουμε όλοι μας να τα προβάλουμε, όπως έκαμνε και ο Χατζηδάκης με τις εκθέσεις από διάφορους ξένους οργανισμούς, και όταν τα λέμε και τα γράφουμε διαχρονικά εμείς και από αυτό το βήμα, να περνάνε στο ντούκου. Πάλι καλά δηλαδή που υπάρχει το antinews και κάποιοι προτρέπουνε τον Χατζηδάκη, και τον κάθε Χατζηδάκη να δει λίγο με τα απλά μάτια της λογικής! Αφήστε που και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, σε όλες τις ομιλίες του που αφορούν στην Ανάπτυξη, στο ίδιο πλαίσιο κινείται. Τι να πω δεν ξέρω... Θυμάμαι όμως τα δεκάδες ευχολόγια από υπουργούς για την πάταξη της γραφειοκρατίας, ένα κλισέ που έχει γίνει αηδία πλέον, και για την "καινοτομία", άλλο ένα κλισέ που αντί να το υλοποιήσουν, το μεταφέρουν από εδώ και από εκεί παρταλιασμένο για να δείξουν ότι κάτι λένε... Τι στο καλό πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να καταλάβουν οι αρμόδιοι Υπουργοί ότι ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ; Τι στο καλό συμβαίνει και βαλτώνουν τα πάντα σε διατάξεις και εγκυκλίους που σκοτώνουν τη λογική σε κάθε μα κάθε βήμα ενός ανθρώπου που θέλει να προσφέρει; Κουβάδες με χρήματα για να υποστηρίξουν νέες ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ δράσεις υπάρχουν, και αντί να διοχετευτούν εκεί, πηγαίνουν στα εύκολα, σε αυτά που οδηγούν στα γρήγορα χρήματα μιας 5ετίας maximum, για να γίνουν δράσεις που είναι παραγωγικές στην εκτύπωση μόνο τόνων χαρτιού που δένονται σε σπιράλ για να φταιχτούν reports γεμάτα bar charts αερολογίας και μπαρουφολογίας. Μία απλή καινοτόμα σκέψη χρειάζεται: να παταχθεί η γραφειοκρατία! Και να αισθανθεί το κάθε στέλεχος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ναι αυτού που θα υλοποιήσει το roadmap του Ανώνη Σαμαρά, ότι δεν είναι μανδαρίνος, πρέπει να παίρνει το ρίσκο να δρα γρήγορα και υπεύθυνα χωρίς ευθυνόφοβη νοοτροπία, κρυμμένη πίσω από εγκυκλίους και ΚΥΑ και κυρίως, ότι αυτό το στέλεχος θα έχει συνεισφέρει ουσιαστικά στο καλό του τόπου. Όλα τα άλλα είναι νά'χαμε να λέγαμε! Και τα υπόλοιπα θα μπούνε στον αυτόματο πιλότο. Μα όλα! Και δε θα χρειάζεται καμμία "εντολή Σαμαρά"!

 4. Νίκος Αργεάδης avatar
  Νίκος Αργεάδης 11/06/2014 16:37:57

  μπλα, μπλα, μπλα. τα έχουμε ξανακούσει.σοβραό κρα΄τος χρειαζόμαστε, όχι εκθέσεις λυκείου. εν τω μεταξύ η τουρκιά φτιάχνει δικά της επιθετικά ελικόπτερα...αυτό και μόνο προκαλεί θλίψη, ώπα συγγνώμη, εδώ προσπαθούν να ξαναμοιράσουν καρέκλες και προνόμια πάνω στο πτώμα μας. ρε άντε σοβαρευτείτε λίγο λέω εγώ...αφήστε για λίγο την μάσα και ασχοληθείτε με την χώρα γιατί έρχονται πιο δ΄συκολες μέρες. ακόμα δεν είδατε τίποτα...

 5. "Μανώλης Πετράκης" avatar
  "Μανώλης Πετράκης" 11/06/2014 18:36:41

  Εντελώς αστείες οι προτάσεις. Και μόνο προτείνει να χρησιμοποιηθούν ως "κέντρα αριστείας" κρατικά επιχορηγούμενα ιδρύμα που πολύ λίγο διαφέρουν από τα κομμουνιστοκρατούμενα κρατικά πανεπιστήμια δεν αξίζει κανείς να διαβάζει παρακάτω. Η ανάπτυξη είναι το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να έρθει και απαιτεί βασικά δύο μόνο πράγματα: μείωση της φορολογίας / μείωση του κράτους και σταθερότητα για να να μην φοβάται ο επενδυτής ότι αύριο θα έρθουν οι μπολσεβίκοι στην εξουσία να του "κοινωνικοποιήσουν" την επένδυση ή τα κέρδη. Όλα τα άλλα ("κρατικά κέντρα αριστείας" κ.λπ.) είναι για να βολεύουμε τα δικά μας παιδιά σε διάφορες θεσούλες και να μπορούμε να κάνουμε δωράκια (επιχορηγήσεις, προτζεκτάκια της πλακίτσας) σε καλά δικτυωμένες εταιρείες. Τα "κρατικά κέντρα αριστείας" και τα διάφορα ινστιτούτα και ερευνητικά κέντρα θα πρέπει να καταργηθούν ως νομικά πρόσωπα, να απολυθεί αυτοδίκαια το σύνολο του προσωπικού τους, να εκποιηθεί ο εξοπλισμός τους, και τα κτίσματα και οι εκτάσεις που δεσμεύουν να αποδοθούν ξανά στην Αγορά, δηλαδή στην Ιδιωτική πρωτοβουλία για να τα αξιοποιήσει όπως Αυτή κρίνει καλύτερα (μερικά θα γίνουν πιθανότατα και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια για να αποκτήσει επιτέλους η χώρα την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αξίζει και κυρίως αυτήν που η οικονομία της έχει ανάγκη). Τα φτωχά παιδιά θα μπορούν φυσικά να φοιτούν σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια μέσω vouchers / υποτροφιών ή τραπεζικών δανείων όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Αυτή θα ήταν η πιο σοβαρή αναπτυξιακή ενέργεια και θα έστελνε και ένα ηχηρότατο μήνυμα και στην παγκόσμια επενδυτική κοινότητα και στα εγχώρια Σοβιέτ. Τα υπόλοιπα είναι οδοντόπαστα.

 6. panas avatar
  panas 11/06/2014 22:03:19

  Αναλύσεις εκ' του μακρόθεν. Σωστά αρκετά και χιλιοειπωμένα. Το βασικότερο: Το πελατειακό κράτος πνίγει τους άξιους στο δημόσιο, όπως και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Αυτοί που μας κυβερνούν ζουν από αυτό...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.