30/10/2009 21:21
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Συμπεράσματα Συνόδου Κορυφής

 Σε αποφάσεις για τα θεσμικά ζητήματα της ΕΕ που θα προκύψουν μετά την επικείμενη επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις κλιματικές αλλαγές, την οικονομία και τη λαθρομετανάστευση κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματά τους οι "27" αναφέρουν τα εξής:

    ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

   Οι ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν να ικανοποίησαν ουσιαστικά το αίτημα του Τσέχου Προέδρου Βάκλαβ Κλάους, για εξαίρεση της χώρας του από την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εξέλιξη η οποία εκτιμάται πως ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή της νέας επικαιροποιημένης Συνθήκης της Λισαβόνας.

 Αναλυτικότερα, οι ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση που διατύπωσε η Τσεχία, θα επισυνάψουν πρωτόκολλο στη Συνθήκη το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει πως "ο τίτλος, το προοίμιο και το διατακτικό του πρωτοκόλλου θα τροποποιηθούν κατά τρόπο ώστε να αναφέρονται στην Τσεχική Δημοκρατία υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους αναφέρονται και στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο".

 Το τελευταίο εμπόδιο που απομένει και το οποίο εκτιμάται ότι θα ξεπεραστεί, είναι η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας,
στο οποίο έχουν προσφύγει γερουσιαστές του κόμματος του κ. Κλάους, θεωρώντας ότι η συνθήκη οδηγεί σε ευρωπαϊκό υπερκράτος πλήττοντας την εθνική κυριαρχία της Τσεχίας. Τόσο στις Βρυξέλλες όσο στους κόλπους της τσεχικής κυβέρνησης επικρατεί η άποψη ότι η προσφυγή θα απορριφτεί, κάτι που είχε γίνει και πριν από λίγους μήνες σε άλλη σχετική προσφυγή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τσέχος Πρόεδρος ζητούσε την εξαίρεση της χώρας του από τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
προκειμένου να αποφύγει στο μέλλον προσφυγές από οικογένειες Σουηδών που είχαν εκδιωχτεί από την Τσεχία μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ως συνεργάτες των ναζί.

 Εξ άλλου, ενόψει της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσυπογράφει την έκθεση της Σουηδικής
Προεδρίας σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ). Επίσης, καλεί τον μελλοντικό Ύπατο Εκπρόσωπο να υποβάλει πρόταση για την ίδρυση της ΕΥΕΔ το ταχύτερο δυνατόν, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας, προκειμένου να εκδοθεί από το Συμβούλιο το αργότερο μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2010.

    Η Συνθήκη θα τεθεί άμεσα σε ισχύ αμέσως μετά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τσεχίας, η οποία αναμένεται να εκδοθεί
στις 3 Νοεμβρίου.

    ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

    Λίγες εβδομάδες πριν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για το κλίμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα τελικά συμπεράσματά του δηλώνει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη περισσότερο από ποτέ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο και να συντελέσει στην επίτευξη παγκόσμιας, φιλόδοξης και συνολικής συμφωνίας.

    Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέρη να ενστερνιστούν το στόχο μείωσης της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου και να συμφωνήσουν για τις κατά 50% τουλάχιστον παγκόσμιες μειώσεις των εκπομπών και τις κατά 80-95% τουλάχιστον, συνολικές μειώσεις των εκπομπών των αναπτυγμένων χωρών, έως το 2050 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

    Για το σκοπό αυτό οι ευρωπαίοι ηγέτες δεσμεύτηκαν σήμερα ότι η ΕΕ θα προχωρήσει έως το 2020 σε μείωση κατά 30% των ρύπων, έναντι των επιπέδων του 1990, ως υπό όρους προσφορά σε μια παγκόσμια συνολική συμφωνία για την περίοδο μετά το 2012, υπό τον όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευθούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν επαρκώς, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες που τους αντιστοιχούν.

    Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών, προκειμένου να μειώσουν τους ρύπους, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει
ότι χρειάζεται βαθμιαία πλην σημαντική αύξηση των πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών ροών και πως η ΕΕ είναι πρόθυμη να αναλάβει το μερίδιο που της αναλογεί στην παγκόσμια προσπάθεια.

    Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθετεί την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι το συνολικό πρόσθετο κόστος για τη μείωση των ρύπων στις αναπτυσσόμενες χώρες ενδέχεται να ανέλθει ετησίως μέχρι το 2020 σε περίπου 100 δισ. Ευρώ. Το κόστος αυτό θα πρέπει να καλυφθεί μέσω: των ίδιων προσπαθειών των αναπτυσσόμενων χωρών, της διεθνούς αγοράς διοξειδίου του άνθρακα και της διεθνούς δημόσιας χρηματοδότησης.

    Επίσης, το Ευρωπαικό Συμβούλιο τονίζει ότι το συνολικό ύψος της απαιτούμενης διεθνούς δημόσιας στήριξης ενδέχεται να κυμανθεί από 22 ως 50 δισ. Ευρώ ετησίως έως το 2020, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει ποιό είναι το ποσό χρηματοδότησης που αναλογεί στην ΕΕ.

    Επιπλέον, οι 27 ηγέτες στα συμπεράσματά τους αναφέρουν ότι όλες οι χώρες, εκτός από τις λιγότερο αναπτυγμένες, θα πρέπει να συνεισφέρουν στη διεθνή δημόσια χρηματοδότηση μέσω μιας συνολικής παγκόσμιας κλείδας κατανομής, βασιζόμενης στα επίπεδα εκπομπών και στο ΑΕΠ της κάθε χώρας.

    Τέλος, οι "27" τονίζουν ότι εφόσον συναφθεί φιλόδοξη συμφωνία στην Κοπεγχάγη, τα τρία πρώτα έτη (2010-2012) θα απαιτείται ετήσια
παγκόσμια χρηματοδότηση ύψους 5-7 δις. Ευρώ.

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

    Προτεραιότητα στα μέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονομίας συμφώνησαν πως πρέπει να δώσουν οι "27", παρά την εκτίναξη των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε 20 από τις 27 χώρες της ΕΕ.

    Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι η ύφεση της ευρωπαϊκής οικονομίας φτάνει στο τέλος της, καθώς οι χρηματοπιστωτικές αγορές σταθεροποιούνται και το αίσθημα εμπιστοσύνης αποκαθίσταται. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι η αύξηση των επιπέδων της ανεργίας δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. "Οι πολιτικές στήριξης δεν θα πρέπει να αποσυρθούν έως ότου η ανάκαμψη διασφαλιστεί πλήρως", τονίζουν οι "27" στα συμπεράσματά τους.

    Συνεχίζοντας, οι ευρωπαίοι ηγέτες υπογραμμίζουν την ανάγκη μιας συντονισμένης στρατηγικής εξόδου από τις πολιτικές στήριξης της
οικονομίας, όταν σταθεροποιηθεί η ανάκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο Ecofin να υποβάλουν την έκθεση για τις στρατηγικές εξόδου στη σύνοδο του Δεκεμβρίου του 2009.

    Σε ό,τι αφορά την κατάσταση της απασχόλησης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει ότι αναμένεται μάλλον να επιδεινωθεί ακόμη
περισσότερο και τονίζει ότι απαιτείται διαρκής πολιτική δέσμευση για ενεργές πολιτικές στην αγορά εργασίας. "Απαιτούνται μέτρα για την
αποτροπή της παγίωσης των μεγάλων ποσοστών ανεργίας, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης και βιώσιμα δημόσια οικονομικά
μακροπρόθεσμα", αναφέρουν οι "27" στα συμπεράσματά τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι θα πρέπει να προωθηθούν πολιτικές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας.

    Εξ άλλου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι προέχει να συνεχιστούν ταχέως οι εργασίες για τη σύσταση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών
Αρχών για τη μικροπροληπτική εποπτεία και για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικών Κινδύνων για τη μακροπροληπτική
εποπτεία.

    Τέλος, οι "27" σημειώνουν ότι το Δεκέμβριο του 2009 το Συμβούλιο Ecofin θα πρέπει να συμφωνήσει, ύστερα από περαιτέρω πολιτικό
προβληματισμό, για μια άρτια δέσμη για τη συγκρότηση νέου εποπτικού μηχανισμού της ΕΕ.

    ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

    Σε ό,τι αφορά το θέμα της λαθρομετανάστευσης, οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρξει μια
αποφασιστική ευρωπαϊκή αντιμετώπιση με διαρκή και συντονισμένη δράση. Παράλληλα, "εκφράζεται ικανοποίηση για τον ενισχυμένο διάλογο σε θέματα μετανάστευσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας και ζητείται να ληφθούν ταχέως συγκεκριμένα μέτρα, κυρίως όσον αφορά την επανεισδοχή και τον έλεγχο των συνόρων".

    Στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής υπογραμμίζεται ακόμη ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της FRONTEX με έμφαση :

    -Στην προπαρασκευή κοινών επιχειρησιακών διαδικασιών που θα περιέχουν σαφείς κανόνες συμμετοχής για τις κοινές επιχειρήσεις στη
θάλασσα.

    -Στην αυξημένη επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της FRONTEX και των χωρών προέλευσης και διέλευσης.

    -Στη διερεύνηση της δυνατότητας τακτικής ναύλωσης σκαφών, με χρηματοδότηση από την FRONTEX για κοινές πτήσεις επιστροφής.

    Τέλος, το κείμενο των συμπερασμάτων υπογραμμίζεται η σημασία των συμφωνιών επανεισδοχής ως εργαλείο για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΣΧΟΛΙΑ

 1. thouthou avatar
  thouthou 31/10/2009 01:34:56

  ΣΥΝΘΗΚΗ ΛΙΣΑΒΩΝΑΣ
  Μπα; Πού είναι ο ιδεολόγος ΓΑΠ, οι μεγάλοι Ευρωπαϊστές μας;;;
  Η Ευρώπη περίμενε την Τσεχία, και ολοκληρώνεται με την "ψήφο" της Τσεχίας, αφού αυτή κατάφερε την εξαίρεσή της από τον "Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου";;;;;;; Μαζί με τον καρκίνο της Ευρώπης, την Ιγκλαντέρα, και τα μηδενικά της Ευρωπαϊκής ιστορίας, τους Πολωνούς;;;;
  Άρα σε τί συμφώνησαν; Στους κάλους και τα νύχια; Στα νταβατζιλίκια, στους μηχανισμούς, στα οικονομικοκοινωνικά σχέδια; Να συνεχιστεί ένα σχέδιο που δεν έχουμε μάθει, και που έχουν σκιστεί όλοι να προλάβουν "γιατί αλλιώς θα αποτύχει"; Ποιο είναι αυτό; Η "ολοκλήρωση"; Τίνος;
  Υπάρχει ένας σοβαρός άνθρωπος που να αισιοδοξεί σε κάτι που βασίζεται σε τέτοια ξεφτιλίκια;

  ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
  Και όλο αυτό το νταβαντούρι, για να γίνει αναδιανομή πόρων... Μπούρδες επί μπούρδων, ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο, και τα δις EUR να πετάγονται σαν σοβάς (με τις μοντέρνες φισούνες, όχι με τα παλιά καλά μυστριά)... Η πανέμορφη "πράσινη ανάπτυξη".... Εδώ ο κόσμος χάνεται, οι χρηματοδοτήσεις χύνονται "ανεξέλεγκτα", και όλοι επικεντρωνονται σε συγκεκριμένες "προβληματικές" πρακτικές... Που σημαίνει προσπάθεια ελέγχου ενέργειας, βιομηχανίας, παραγωγής.
  Οπότε ας αφήσουν τα μυξοκλάμματα περί "κλιματικής αλλαγής", και ας πουν τα θέματα που τους απασχολούν στον σχεδιαζόμενο ενεργειακό-βιομηχανικό χάρτη, σε συνδιασμό με το έλεγχο των πόρων....

  ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
  Μια Ευρώπη που δεν έχει ακόμη αποφασίσει τί είναι, πώς μπορεί να αποφασίσει για το θέμα της λαθρομετανάστευσης; Η λαθρομετανάστευση είναι "θέμα" όταν απειλεί κάτι που έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να "υπερασπιστεί"... Ποιο είναι αυτό;
  Η Ευρώπη είναι σύνολο εθνών-πολιτισμών, ή είναι αγορά και κοινωνία; Προφανώς ειναι το δεύτερο, γιατί κανένας δεν ασχολείται με τον χαρακτήρα της Ευρώπης, αλλά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν σε αυτή την αγορά-κοινωνία... Γι'αυτο και "εκφράζεται ικανοποίηση" για κάτι που ξέρουν μόνο οι ίδιοι, γι'αυτό και αποφασίζονται μόνο θέματα που απλά ανανεώνουν τις ενδοευρωπαϊκές μπίζνες, που ανανεώνουν την "βαρύτητα" των επιτροπών, των ενδοευρωπαϊκών μηχανισμών, μαζί με όλους τους άλλους ανάλογους του διεθνούς παζαριού....
  Δυστυχώς, όπως δεν υπάρχει Ελλάδα άξια να συνεχίσει να υπάρχει ως Ελλάδα, αλλά απλά ως κράτος, έτσι και δεν υπάρχει και Ευρώπη άξια να συνεχίσει να υπάρχει ως Ευρώπη....

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.