#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
01/08/2013 07:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Ποιος πρέπει να κάνει τις μεταρρυθμίσεις;Μαζί με τη δημοσιονομική εξυγίανση, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι το νέο ευρωπαϊκό μάντρα. Διεθνείς οργανισμοί και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την ανακούφιση από την πανούκλα της ανεργίας, σχολιάζει ο Jean Pisani-Ferry καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Paris-Dauphine και σύμβουλος του γάλλου πρωθυπουργού.
Πράγματι, η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Επιτροπή), περιλαμβάνει μια 48σέλιδη λίστα με τις λεπτομέρειες των μεταρρυθμίσεων. Δεν έχει δοθεί σε όλες τις χώρες μια τέτοια λίστα, αλλά, δεδομένης της νέας νομοθεσίας της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2010, συγκεκριμένες συστάσεις γίνονται σε όλους. Για παράδειγμα, η εντολή που απεύθυναν στην Ιταλία περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα, την αγορά εργασίας, τα σχολεία, τη φορολογία, το άνοιγμα του τομέα των υπηρεσιών και των υποδομών.
Για να είναι σίγουρες, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει επειγόντως να εφαρμόσουν σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Η κακή αύξηση της παραγωγικότητας και η επίμονη ανεργία είναι η απόδειξη ότι οι οικονομίες τους απαιτούν πλήρη μετασχηματισμό. Αλλά αν αυτή η παρατήρηση παρέχει το σκεπτικό για τη μεταρρύθμιση, δεν παρέχει μια αρκετά σταθερή βάση για την εκπόνηση αποτελεσματικών σχεδίων οικονομικής αναβίωσης.

Ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής μεταρρύθμισης προϋποθέτει την επίλυση δύο προβλημάτων. Το πρώτο είναι θέμα σκοπού. Οι επιτυχημένες κοινωνίες διαφέρουν πολύ. Κάποιες είναι άνισες και άλλες είναι ισότιμες. Κάποιες τιμούν τα μεγάλα κράτη πρόνοιας, άλλες όχι. Ορισμένες βασίζονται σε εκτεταμένες συλλογικές συμβάσεις και άλλες τις αποκλείουν εντελώς. Μερικές βασίζονται σε αμφοτεροβαρείς συναλλαγές και άλλες βασίζονται σε παλιότερες σχέσεις. Οι μελετητές αναφέρονται στις «ποικιλίες του καπιταλισμού» για να τονίσουν την απουσία ενός ενιαίου προτύπου για την επιτυχία.
Αλλά αν υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα, ποιες θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες για τη μεταρρύθμιση; Οι διεθνείς οργανισμοί γενικά επισημαίνουν -σωστά - ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, μια χώρα μπορεί να βελτιώσει την οικονομική αποδοτικότητά της  χωρίς να αλλάξει το οικονομικό της μοντέλο. Για παράδειγμα, συχνά υπάρχει μεγάλο περιθώριο για την επίτευξη της ίδιας αναδιανομής του εισοδήματος με χαμηλότερο δημοσιονομικό κόστος, ή για να εξασφαλιστεί ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των ατόμων χωρίς απασχόληση. Έτσι, τα εθνικά μοντέλα μπορεί να μεταρρυθμιστούν, διατηρώντας ρυθμίσεις που ικανοποιούν τις κοινωνικές προτιμήσεις.
Αυτή η απάντηση, ωστόσο, είναι κάπως εύκολη. Οι χώρες που δεν είναι μόνο αναποτελεσματικές. Συχνά, είναι επίσης ασυνεπείς. Για παράδειγμα, προσποιούνται ότι είναι παγκόσμιοι κόμβοι, αλλά δεν καλωσορίζουν τους αλλοδαπούς, κάτι το οποίο εμπόδισε την ανάδειξη της Ιαπωνίας σε ένα παγκόσμιο οικονομικό κέντρο στη δεκαετία του 1990.  Ή ελπίζουν να αναπτυχθούν ως οικονομίες της γνώσης, αλλά αντιπαθούν την ακαδημαϊκή ελευθερία.  Ή έχουν ως στόχο να γαλουχήσουν την καινοτομία, αλλά δεν θέλουν να πλουτίσουν οι καινοτόμοι.

Μια τέτοια ασυνέπεια είναι συχνά ένα σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη. Αντίθετα, η επιτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών ως μονάδα παραγωγής της καινοτομίας στηρίζεται σε υψηλό βαθμό στη συνέπειά τους σε τομείς  που κυμαίνονται από την εκπαίδευση και τη μετανάστευση ως τη φορολογία και την αγορά εργασίας. Έτσι, οι μεταρρυθμίσεις υπέρ της ανάπτυξης δεν απαιτούν την αντικατάσταση αποτελεσματικών ρυθμίσεων έναντι  αναποτελεσματικών. Απαιτούν επίσης την αντιμετώπιση δύσκολων επιλογών, που είναι, στη βάση τους, ένα πολιτικό εγχείρημα. Για το λόγο αυτό, δεν είναι κάτι που ο κάθε διεθνής οργανισμός μπορεί ακόμη και να προτείνει, αντί για τους ψηφοφόρους της χώρας.
Το δεύτερο πρόβλημα στο σχεδιασμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων είναι ένα θέμα στρατηγικής. Όπως έχει επισημάνει ο οικονομολόγος Dani Rodrik, η τυπική ανάλυση οδηγεί γενικά σε έναν κατάλογο επιθυμητών μεταρρυθμίσεων που δεν λένε στις κυβερνήσεις από πού να αρχίσουν. Οι ανήσυχοι ηγέτες ξεκινούν με τα πιο πολιτικά σκόπιμα στοιχεία, ενώ οι τολμηροί ηγέτες ξεκινούν με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι κάποια από αυτές τις προσεγγίσεις θα δώσει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ακόμη και μία φαινομενικά ορθολογική στρατηγική για τη διόρθωση πρώτα των μεγαλύτερων ανεπαρκειών δεν είναι απαραίτητα η κατάλληλη.

Ένας λόγος είναι ότι η αποτελεσματικότητα της μεταρρύθμισης μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν σε άλλους τομείς: τα καλά πανεπιστήμια, για παράδειγμα, δεν μπορεί να θεραπεύσουν τις συνέπειες της κακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, εξαλείφοντας μία παραμόρφωση μπορεί να είναι αναποτελεσματικό ή ακόμα και αντιπαραγωγικό: σε μια οικονομία που μαστίζεται από πρόσοδα, η μερική μεταρρύθμιση μπορεί απλά να οδηγήσει στη μετατόπισή τους σε άλλους τομείς και παράγοντες, αντί να τα μειώσει προς όφελος των καταναλωτών.
Ως αποτέλεσμα, μπορεί να καταναλωθεί σημαντική πολιτική ενέργεια στην προώθηση μέτρων που προσφέρουν πολύ λίγα. Αντ 'αυτού, η μεταρρύθμιση πρέπει να ξεκινήσει με τον πιο δεσμευτικό περιορισμό στην απόδοση (αυτόν που εξαρτάται από το σύνολο των εμποδίων που αντιμετωπίζει η οικονομία). Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορεί να εξαρτώνται από την συγκυρία. Οι υπερασπιστές των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων γενικά ισχυρίζονται ότι στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγής και της ευημερίας μεσοπρόθεσμα και ότι τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα δεν έχουν σημασία. Αλλά, ενώ ορισμένες μεταρρυθμίσεις - για παράδειγμα, εκείνες που βελτιώνουν την πρόσβαση στην πίστωση ή την εξάλειψη των τελών που βλάπτουν τους καταναλωτές - μπορεί πράγματι να βοηθήσουν να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια μιας μείωσης της ζήτησης, όπως αυτή που βιώνει τώρα η Ευρώπη, άλλοι μπορεί να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που καθιστούν ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να μειώσουν το προσωπικό μπορεί να αποδυναμώσουν περαιτέρω τη ζήτηση, υπογραμμίζοντας τη σημασία των βραχυπρόθεσμων αποτελεσμάτων των μεταρρυθμίσεων.
Αυτό που δείχνουν όλα αυτά είναι ότι μια οικονομική-ατζέντα μεταρρυθμίσεων δεν μπορεί να προκύψει από μια μηχανική διαδικασία. Σε κάποιο σημείο, πρέπει να γίνουν δύσκολες επιλογές σχετικά με τις προτεραιότητες και τη συνέχεια. Αυτό δε σημαίνει ότι οι διεθνείς οργανισμοί και η ΕΕ δεν παρέχουν καμία βοήθεια. Αντίθετα, οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι πολύ πολύτιμοι στο βαθμό που διενεργούν διεθνείς συγκρίσεις και επισημαίνουν ελλείψεις. Αλλά υπάρχει ένα εύθραυστο όριο πέρα ​​από το οποίο μόνο οι κυβερνήσεις μπορούν να θέσουν προτεραιότητες και να ενεργήσουν. Γι’ αυτό άλλωστε και τις εκλέγουν.

http://www.project-syndicate.org/commentary/the-purpose-and-strategy-of-structural-reofrm-by-jean-pisani-ferry

ΣΧΟΛΙΑ

  1. arximidiς avatar
    arximidiς 01/08/2013 10:17:20

    Kαι όλη αυτή την καθαρά πολιτική διαδικασία, την επιβάλλουν πλέον δια πυρός και σιδήρου στους ανθρώπους όλης της γης, οι πλέον άσχετοι με την πολιτική και την κοινωνία άρρωστοι άνθρωποι, (βουλιμικοί του χρήματος έστω και νεκρού)που λέγονται Παγκόσμιοι Τραπεζίτες, αφου δια του χρήματος έχουν ευνουχίσει τους πολιτικούς και τους έχουν υφαρπάσει κάθε δύναμη και αρμοδιότητα πλην ελαχίστων λαμπρών εξαιρέσεων?

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.