#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
21/07/2013 07:00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Η παγκοσμιοποίηση σε μια μεταβατική εποχήΤο εμπόριο παραμένει ευάλωτο σε προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση και η ανισότητα, γράφει ο Martin Wolf στους Financial Times.

Η προστασία είναι ένα σκυλί που δεν γαβγίζει. Παρά την τεράστια οικονομική κρίση, η τάση προς την ενσωμάτωση της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίστηκε. Αυτό είναι σίγουρα αξιοσημείωτο. Γιατί συνέβη; Θα διαρκέσει; Και τι πρέπει ακόμη να γίνει;

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και το εμπόριο έχουν αυξηθεί πολύ πιο γρήγορα από την παγκόσμια παραγωγή από το 1990, με τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (FDI) να αυξάνονται ταχύτερα ακόμη και από το εμπόριο. Το απόθεμα των FDI αυξήθηκε από 9 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής το 1990 σε 33 τοις εκατό το 2012. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν από 20 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής σε 31 τοις εκατό. Μέχρι το 2012, οι αναλογίες αυτές ήταν ακόμη πιο πάνω από όπου ήταν πριν από την οικονομική κρίση. Όπως επισημαίνουν οι Arvind Subramanian και Martin Kessler σε μια τολμηρή μελέτη τους, τόσο το εμπόριο όσο και οι FDI είναι επίσης σημαντικά μεγαλύτερα σε σχέση με το παγκόσμιο ΑΕΠ, από οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο, με την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών να διαπραγματεύονται ολοένα και πιο ελεύθερα.

Η «υπερπαγκοσμιοποίηση» συνέβαλε σημαντικά ώστε οι αναδυόμενες χώρες να πλησιάσουν το βιοτικό επίπεδο των εθνών με υψηλό εισόδημα στην «μεγάλη σύγκλιση». Έτσι: «Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990, μόνο το 30 τοις εκατό του αναπτυσσόμενου κόσμου (21 από 72 χώρες) έφτανε το οικονομικό όριο (τις ΗΠΑ) και το ποσοστό της κάλυψης ήταν περίπου 1,5 τοις εκατό ανά κεφαλή κάθε χρόνο». Οι συγγραφείς συνεχίζουν: «Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, σχεδόν τα τρία τέταρτα του αναπτυσσόμενου κόσμου (75 από 103 χώρες), άρχισε να πλησιάζει, με επιταχυνόμενο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 3,3 τοις εκατό ανά κεφαλή. Αν και η ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών επιβραδύνθηκε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (2008-12), το ποσοστό της κάλυψης ... παρέμεινε κοντά στο 3 τοις εκατό».

Ο προστατευτισμός, αναπόφευκτα, εμφανίστηκε στα χρόνια της κρίσης. Αλλά είναι αξιοσημείωτο το πόσο περιορισμένος ήταν: ρίξτε μια ματιά στην έντονη ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορίου το 2010. Γιατί, τότε, ήταν δυνατόν να αντισταθούμε στον προστατευτισμό; Θα ήθελα να προτείνω πέντε εξηγήσεις.

Πρώτον, η φιλελευθεροποίηση του εμπορίου είναι θεσμοθετημένες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και σε μια σειρά από εμπορικές συμφωνίες, κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, παρά τις αποτυχίες, ιδίως στην ευρωζώνη, η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική ήταν ασύγκριτα καλύτερες από ό,τι στη δεκαετία του 1930.

Τρίτον, ο παγκόσμιος καπιταλισμός έχει αντικαταστήσει τον εθνικό καπιταλισμό. Οι επιχειρήσεις δεν είναι πλέον στην ίδια πλευρά με τους εργαζομένους τους. Τέταρτον, η ιδεολογία των αγορών και η παγκοσμιοποίηση παραμένουν κυρίαρχα. Τέλος, το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, έστω και κουρελιασμένο, προστατεύει τους ανθρώπους από τα χειρότερα αποτελέσματα της ανεργίας.

Μπορεί κανείς να υποθέσει, λοιπόν, ότι η παγκοσμιοποίηση είναι μη αναστρέψιμη; Όχι. Η πρόοδός της φαίνεται πιθανή, καθοδηγούμενη από τα συμφέροντα, τις ιδέες και την τεχνολογία. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης απειλές, μερικές από τις οποίες προέρχονται έξω από το σύστημα διαπραγμάτευσης και άλλες μέσα από αυτό.

Μία εξωτερική απειλή είναι οι παγκόσμιες ανισορροπίες. Οι πολιτικές που στοχεύουν σε εξαγωγές ανάπτυξης επιβάλλουν συσταλτική πίεση στους εμπορικούς εταίρους, ιδίως σε καιρούς έλλειψης συνολικής ζήτησης και πολύ χαμηλών επιτοκίων. Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουμε δει τις μεγαλύτερες και πιο επίμονες παρεμβάσεις στις συναλλαγματικές  ισοτιμίες από ποτέ.

Μια άλλη απειλή μπορεί να προέρχεται από τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Ας υποθέσουμε ότι ορισμένες χώρες επιβάλλουν φόρους επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές. Εάν η παραγωγή μετατοπιστεί, ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί. Το επιχείρημα για την εξίσωση των φόρων επί των εισαγωγών θα ήταν τότε ισχυρό. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ακολουθήσουν κύκλοι αντιποίνων.

Η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από την υψηλή ανεργία, τη χαμηλή ανάπτυξη και την αυξανόμενη ανισότητα. Η παγκοσμιοποίηση είναι ένας παράγοντας γνωστός, παρότι όχι ο μοναδικός: επίσης σημαντικά είναι η τεχνολογία, η απελευθέρωση των οικονομικών και των αγορών όπου ο νικητής τα παίρνει όλα. Αλλά η απειλή για το ελεύθερο εμπόριο είναι σαφής.

Οι ανισορροπίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ένα πιο αποτελεσματικό παγκόσμιο νομισματικό καθεστώς. Οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές προκλήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με διεθνείς συμφωνίες. Η χαμηλή ανάπτυξη και η ανισότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την καλύτερη μακροοικονομική πολιτική και την αναδιανομή από τους νικητές στους ηττημένους. Αλλά αυτά τα πράγματα πιθανώς δεν θα συμβούν, το οποίο σημαίνει ότι το εμπόριο μπορεί να πιεστεί.

Ωστόσο, βλέπουμε επίσης τις απειλές που προέρχονται μέσα από το ίδιο το εμπορικό σύστημα. Ο γύρος της Ντόχα για τις πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις είναι νεκρός ή σε κώμα. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φαίνεται απίθανο να ολοκληρωθεί σύντομα. Αυτό έχει αναπόφευκτα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Ενώ η επίλυση  διαφορών συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί κατά πόσον ένας οργανισμός που αδυνατεί να παραδώσει περαιτέρω απελευθέρωση θα παραμείνει ζωτικής σημασίας. Επιπλέον, ενώ το περιθώριο για περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου αγαθών είναι περιορισμένη, η ευκαιρία για την περαιτέρω απελευθέρωση των υπηρεσιών παραμένει αρκετά σημαντική.

Μια εναλλακτική λύση υπάρχει: η προτιμησιακή απελευθέρωση σε διμερή και πολυμερή βάση. Όπως δείχνει η εργασία των  Subramanian και Kessler, περίπου το ήμισυ των εξαγωγών από τους κορυφαίους 30 εξαγωγείς πηγαίνει σε προτιμησιακούς εμπορικούς εταίρους. Και μεταξύ 1990 και 2010, ο αριθμός των καθεστώτων προτιμησιακών συναλλαγών αυξήθηκε από 70 σε 300. Αλλά τώρα οι ΗΠΑ προτείνουν «μεγάλες περιφερειακές» συμφωνίες: την εμπορική συνεργασία των χωρών στις δύο πλευρές του Ειρηνικού και του Ατλαντικού. Η λογική είναι ότι αυτός είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί βαθύτερη ενσωμάτωση μεταξύ ομοϊδεατών χωρών. Αλλά τα σχέδια αυτά, επίσης, σχεδιάστηκαν για να αποκλειστεί η ανερχόμενη υπερδύναμη του εμπορίου, της Κίνας. Αυτό είναι επικίνδυνο: θα μπορούσε να καταλήξει στον κατακερματισμό του εμπορικού συστήματος.

Υπάρχει διέξοδος; Ναι. Θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί όχι δύο, αλλά μια ενιαία παγκόσμια συμφωνία στην οποία οποιοδήποτε έθνος, αν μη τι άλλο και η Κίνα, θα είναι ελεύθερο να συμμετάσχει αν προτίθεται να συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Αν και αυτό περιέχει κινδύνους, θα ελαχιστοποιούνταν. Ιδανικά, ένας τρόπος θα ήταν να συνδεθεί μια τέτοια μεγάλη συμφωνία με τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, ενσωματώνοντάς την στο σώμα.

Πέρα από αυτό, θα ήταν χρήσιμο αν ήταν δυνατόν να κηρύξουν τη νίκη σε έναν τομέα του γύρου της Ντόχα – ενδεχομένως στη διευκόλυνση του εμπορίου - και στη συνέχεια να προχωρήσουν με τα μεγαλύτερα ζητήματα. Το πιο σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι μια συμφωνία που να μην επιβάλλει περιορισμούς στις εξαγωγές των ζωτικών πρώτων υλών.

Το πιο σημαντικό απ’ όλα, όμως, είναι να βελτιώσουν άλλους τομείς της πολιτικής. Το εμπόριο είναι μια επιτυχία. Αλλά αυτή η επιτυχία πρέπει να είναι ανασφαλής, εφόσον η οικονομική κρίση, η ανισότητα, η ανεργία και η μακροοικονομική αστάθεια, για να μην αναφέρουμε τις γεωπολιτικές αντιπαλότητες, απειλούν τον κόσμο μας. Όπως μάθαμε στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, η απελευθέρωσης του εμπορίου και των επενδύσεων δεν μπορεί να είναι ένα νησί απομονωμένο από τα γεγονότα. Αν η παγκοσμιοποίηση επιβιώσει, πρέπει να δούμε και στη συνέχεια να δράσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά αλλού.

ft.com

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Dal avatar
  Dal 21/07/2013 09:23:09

  Η παγκοσμιοποίηση εαν συνεχισθεί θα καταντήσει από τη μια ακυβέρνητη από την άλλη θα έχει τρομακτικές συνέπειες στα ζητήματα τις απασχόλησης , της κατανομής του πλούτου αλλά και της δημοκρατίας. ΄Η Ευρωζώνη δε θα υποστεί, έχει ήδη, τις μεγαλύτερες συνέπειες. Από το 2007 και μετά παρουσιάζει μέση ύφεση -0,25% ενώ ο υπόλοιπος πλανήτης μέση ανάπτυξη 3,5%. Αυτό θα συνεχιστεί με τρομακτικές συνέπειες. Οι μόνοι που στην Ερωζώνη προσπαθούν να επωφεληθούν είναι οι Γερμανοί οι οποίοι επιδιώκουν την μετατροπή της σε γερμανική ζώνη επιρροής.

 2. Γιώργος Αχαιός avatar
  Γιώργος Αχαιός 21/07/2013 09:39:10

  Η παγκοσμιοποίηση στην εποχή της αποπαγκοσμιοποίησης.

  Σε μία εποχή που τα κοινά νομίσματα είναι κατάρα, υπερθνικές οντότητες σαν την ΕΕ χάνουν κάθε νόημα και νομιμοποίηση, που εθνικές εντάσεις τύπου Κίνας - Ιαπωνίας έρχονται ξανά στο φως, που οι ξεχασμένοι δασμοί και τα εθνικά νομίσματα φαίνονται μία καλή λύση.

  • Mariana avatar
   Mariana @ Γιώργος Αχαιός 21/07/2013 20:22:06

   Ιιιιιιι.... προτείνεις επιστροφή σε εθνι... (δεν τολμώ να το γράψω) νόμισμα αμαρτωλέ? Και μόνο για τη λέξη "εθνικ..." που τόλμησες να γράψεις θα 'πρεπε να καείς στο πυρ το εξώτερον!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.