#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
20/07/2013 06:12
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΟΛΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Έκθεση της G20 προειδοποιεί για παγκόσμιο φορολογικό χάοςΤο διεθνές φορολογικό σύστημα δεν μπορεί να ασχοληθεί με τις κινητές πολυεθνικές επιχειρήσεις που μετατοπίζουν τα κέρδη σε χώρες με χαμηλή φορολογία, υποστηρίζει το think tank του ΟΟΣΑ.

Οι κυβερνήσεις κινδυνεύουν με «παγκόσμιο φορολογικό χάος» καθώς κυνηγούν τα μειωμένα έσοδα από πολυεθνικές εταιρείες, εκτός και αν το διεθνές φορολογικό καθεστώς αναμορφωθεί ριζικά, σύμφωνα με μια έκθεση που εκπονήθηκε από την ομάδα G20. Ο ΟΟΣΑ κατήρτισε ένα διετές σχέδιο δράσης με σκοπό την πάταξη αμφισβητήσιμων διεθνών πρακτικών εταιρικής φορολόγησης.

Η πολυαναμενόμενη έκθεση, που εκπονήθηκε για τη συνεδρίαση των υπουργών οικονομικών της G20 στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο, αναφέρει ότι «μια τολμηρή κίνηση από τους πολιτικούς» είναι απαραίτητη για να εμποδίσει την επιδείνωση της κατάστασης. Ο ΟΟΣΑ την αποκαλεί «σημείο καμπής στην ιστορία της διεθνούς συνεργασίας για τις φορολογία».

Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 15 πρωτοβουλίες για τον εξοπλισμό των φορολογικών αρχών σε όλο τον κόσμο, ώστε να παταχθούν ορισμένοι τομείς που κάποιοι ηγέτες συμφωνούν ότι εκμεταλλεύονται περισσότερο οι διεθνείς φοροφυγάδες. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα δημιουργήσουν μια σειρά από συστάσεις για αλλαγές στη φορολογική συνθήκη, με προθεσμίες που κυμαίνονται από 12 μήνες ως δυόμισι χρόνια.

Ανάμεσα στα σημεία που ξεχωρίζουν είναι πρόσθετες γνωστοποιήσεις που οι πολυεθνικές οφείλουν να πραγματοποιήσουν προς όλες τις φορολογικές αρχές, βοηθώντας τους  ιθύνοντες να ξέρουν πού να ψάξουν για τους χειρότερους φοροφυγάδες. Υπάρχουν προτάσεις για να απαιτήσουν από  εταιρείες όπως η Amazon, με εκτεταμένα δίκτυα σε μια χώρα, να πληρώσουν περισσότερο τοπικό φόρο, ενώ στο στόχαστρο θα μπουν και πολυεθνικές με υψηλής αξίας «άυλα» στοιχεία ενεργητικού σε φορολογικούς παραδείσους, όπως τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν εισαχθεί από μεμονωμένες χώρες.

Η έκθεση παρουσιάζει 15 ξεχωριστές ενέργειες τις οποίες η διεθνής κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει για να εκσυγχρονίσει ένα φορολογικό σύστημα που θεσπίστηκε το 1920.

Υποστηρίζει ότι το φορολογικό σύστημα είναι ξεπερασμένο και μη εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει τις κινητές πολυεθνικές εταιρείες που έχουν βρει αμέτρητους τρόπους αποφυγής φόρων, συχνά με τη μετατόπιση των κερδών σε χώρες με χαμηλή φορολογία.

Η εργασία του ΟΟΣΑ, που χρηματοδοτείται από την G20, έχει σχεδιαστεί για να δει τις αλλαγές στο διεθνές φορολογικό δίκαιο και τους ορισμούς που θα απαιτηθούν ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις να ελέγχουν νόμιμα την εταιρική φοροαποφυγή. Αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερο φόρο, όταν δημιουργηθεί η αξία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Η έκθεση προειδοποιεί ότι «η αδράνεια στον τομέα αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα κάποιες κυβερνήσεις να χάσουν έσοδα από φόρους, την εμφάνιση ανταγωνιστικών διεθνών προτύπων και την αντικατάσταση του σημερινού συναινετικού πλαισίου με μονομερή μέτρα, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παγκόσμιο φορολογικό χάος». Αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεγάλης κλίμακας επανεμφάνιση της διπλής φορολογίας, όπου δύο χώρες επιδιώκουν να φορολογήσουν τα ίδια εταιρικά εισοδήματα.

Η έκθεση απαριθμεί τις ενέργειες που απαιτούνται, μερικές φορές με επίπονες προσπάθειες, για την αποκατάσταση ενός μέτρου ελέγχου επί των πολυεθνικών όπως η  Google, η Starbucks, η Amazon και η Apple , που έχουν εκμεταλλευτεί σχετικά εύκολα τους τρέχοντες χαλαρούς νόμους και μερικές φορές δεν πληρώνουν καθόλου φόρους για δισεκατομμύρια έσοδα.

Οι επικριτές της έκθεσης του ΟΟΣΑ είναι πιθανόν να υποστηρίξουν ότι μάλλον αναλύει παρά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις, αλλά ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα αντιμετωπίσει τα κύρια ζητήματα που απασχολούν τις κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης ανάγκης για μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών. Στην πιο φιλόδοξη εκδοχή της, η έκθεση προτείνει ότι οι χώρες θα πρέπει να είναι πρόθυμες να βάλουν τις περισσότερες από τις διμερείς φορολογικές συνθήκες τους σε ένα πολυμερές πλαίσιο, για να εμποδίσουν τις εταιρείες από το να επωφεληθούν από τις διμερείς ρυθμίσεις.

Η έκθεση επισημαίνει ότι «η συμμετοχή τρίτων χωρών στο διμερές πλαίσιο που καθορίστηκε από εταίρους μιας συνθήκης ασκεί μια πίεση στους ισχύοντες κανόνες, ιδίως όταν γίνεται μέσω εικονικών εταιρειών που έχουν ελάχιστη ή καμία ουσία από την άποψη του χώρου γραφείων, των απτών περιουσιακών στοιχείων και των εργαζομένων».

Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι θέλει να «εξετάσει πώς μια εταιρεία έχει ψηφιακή παρουσία στην οικονομία μιας άλλης χώρας χωρίς να υπόκειται σε φορολογία λόγω έλλειψης πυρήνα, σύμφωνα με τους ισχύοντες διεθνείς κανόνες». Προτείνει ότι η «υφιστάμενη εθνική και διεθνής φορολογική νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να ευθυγραμμίσει περισσότερο την κατανομή των εισοδημάτων με τις οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν  αυτό το εισόδημα».

Τονίζει τους χαλαρούς κανόνες σχετικά με τον ορισμό της «μόνιμης εγκατάστασης» μιας εταιρείας που επιτρέπουν «οι συμβάσεις για την πώληση των αγαθών που ανήκουν σε μια ξένη επιχείρηση να διαπραγματευτούν και να συναφθούν σε μια χώρα από το δίκτυο πωλήσεων της τοπικής θυγατρικής αυτής της ξένης επιχείρησης χωρίς τα κέρδη από τις πωλήσεις τους να είναι φορολογήσιμα». Και προσθέτει: «Οι πολυεθνικές έχουν καταφέρει να χρησιμοποιούν ή να εφαρμόζουν λανθασμένα τους κανόνες αυτούς, για να διαχωρίζουν τα έσοδα από τις οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν αυτό το εισόδημα και να τα στρέφουν προς περιβάλλοντα χαμηλής φορολογίας. Αυτό προκύπτει συχνά από τις μεταβιβάσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων και άλλων κινητών περιουσιακών στοιχείων για λιγότερο από την πλήρη αξία».

Ο ΟΟΣΑ λέει: «Υπάρχει μια αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ της θέσης όπου δημιουργούνται κερδοφόρες δραστηριότητες και επενδύσεις και του τόπου όπου πραγματοποιούνται τα κέρδη». Παρά τη φιλοδοξία του σχεδίου της G20, κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι δεν πάει αρκετά μακριά. «Ο ΟΟΣΑ έχει κάνει ελάχιστα για να διαλύσει τη φήμη του ως ‘λέσχη πλουσίων ανδρών’, αποκλείοντας την ενεργό συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαμόρφωση της ατζέντας της φορολογικής μεταρρύθμισης», σχολιάζει η Financial Transparency Coalition (Ένωση για την Οικονομική Διαφάνεια), μια ομάδα που περιλαμβάνει φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ο ΟΟΣΑ έχει δηλώσει ότι απαιτείται περισσότερη ανάλυση για το πώς διοικείται μια επιχείρηση στην ψηφιακή οικονομία, προτού ρυθμιστεί ένα χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένες συστάσεις. Ετοιμάζει τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Η προεδρία της ομάδας αυτής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία θα ήθελαν να είναι επικεφαλής. Το να κερδίσουν την υποστήριξη των ΗΠΑ, όπου βασίζονται πολλές από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες ψηφιακής οικονομίας, θα θεωρηθεί ως η κύρια πρόκληση.

guardian

ΣΧΟΛΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια στο άρθρο! Γράψτε το πρώτο σχόλιο!

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.