#_CRON_JOB_#
#_CRON_JOB_#
12/01/2014 10:15
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Το χλιδάτο ζευγάρι που πήρε 20 εκατ. ευρώ και δεν πλήρωσε μία…Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής χρονιάς του 2009 φαίνεται πως ξεκίνησε η «συνεργασία» του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με τον Όμιλο Γριβέα- Βάτσικα, σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς Πόπης Παπανδρέου. Ο φαρμακοποιός και η σύζυγός του, φίλοι και υποστηρικτές της «πράσινης ανάπτυξης», μη πληρώντας, έστω, τις τυπικές προϋποθέσεις για δανειοδότηση, κατάφεραν, παραμονές των εκλογών, να εισπράξουν 17.000.000 ευρώ.

Το πόρισμα αναφέρεται σε δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων τις οποίες το Τ.Τ. συνήψε, στις 23 Μαρτίου και τις 12 Αυγούστου 2009, για ποσά 7.000.000 και 10.000.000 ευρώ αντίστοιχα, με την εταιρία C&C International Α.Ε., των επιχειρηματιών Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα, αλλά και στη δημιουργία από κοινού εταιρίας των δύο μερών. «Τον Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 η τράπεζα χρηματοδότησε την εταιρία C&C International Α.Ε. μέσω δύο ομολογιακών δανείων εκδόσεώς της, ύψους 17.000.000 ευρώ συνολικά, τα οποία καλύφθηκαν από το Τ.Τ., που κατέστη εντεύθεν η βασική πιστοδότρια τράπεζα. Η συγκεκριμένη εταιρία-πιστούχος του Τ.Τ. συμμετείχε, μέσω της θυγατρικής της C&C Green Α.Ε., από κοινού με την τράπεζα, στην εταιρία Post Bank Green Institute (PBGI). Παράλληλα, εταιρίες του Ομίλου εισέπραξαν από την τράπεζα ποσά, είτε ως χορηγίες σε συνέδρια είτε ως έσοδα για την οργάνωση εκδηλώσεων, ενώ εταιρίες σχετιζόμενες με τους μετόχους είχαν έσοδα από διαφημίσεις της PBGI», αναφέρεται στο πόρισμα.

C&C International Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος γύρος δανεισμού ξεκινά τον Μάρτιο του 2009, όπου «η Επενδυτική Επιτροπή του Τ.Τ. ενέκρινε τη χορήγηση ομολογιακού δανείου ύψους 7.000.000 ευρώ διάρκειας 10 ετών, στην εταιρία C&C International Α.Ε. Αναφερόμενος σκοπός του δανείου ήταν η κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της πιστούχου για την επόμενη δεκαετία». Προς εξασφάλιση του δανείου συνομολογήθηκε ότι «η εταιρία θα ενεχυριάσει το λογαριασμό καταθέσεων που διατηρεί στο Τ.Τ., στον οποίο θα εμπίπτουν τα έσοδα από τα συνέδρια που έχει αναλάβει». Σχήμα οξύμωρο αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η «εξασφάλιση» αποτελεί ταυτόχρονα και τον «κίνδυνο» για την τράπεζα, καθώς, όπως αναφέρεται, «μοναδικό κίνδυνο για την τράπεζα αποτελεί η μη είσπραξη εσόδων από την εταιρία για την παροχή των υπηρεσιών της στα συνέδρια». Ωστόσο, λίγο παρακάτω αυτό δεν κρίνεται και «πολύ πιθανό, καθώς το πελατολόγιο της εταιρίας θεωρείται ιδιαιτέρως ασφαλές».

Το δεύτερο δάνειο ήρθε λίγους μήνες μετά, με την Επενδυτική Επιτροπή του Τ.Τ. να εγκρίνει το ποσό των 10.000.000 ευρώ. «Σκοπός τού εν λόγω δανείου ήταν η κάλυψη “των σημαντικών κενών ρευστότητας” τα δύο πρώτα χρόνια, ενός νέου εγχειρήματος που είχε αναλάβει η εν λόγω εταιρία, ως απόρροια νέας συνεργασίας με διεθνή οίκο για τη διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων», όπως αναφέρεται στο πόρισμα. Αυτή τη φορά προς εξασφάλιση του νέου δανείου παρασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, και προσωπικές εγγυήσεις των Γριβέα-Βάτσικα.

Ωστόσο, το πόρισμα της Τραπέζης της Ελλάδος είναι «καταπέλτης» για τους όρους κάτω από τους οποίους δόθηκαν, τελικά, τα δάνεια. «Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρμόδιων επιθεωρητών ελεγκτών της ΤτΕ, τα δύο ομολογιακά δάνεια που υπεγράφησαν χορηγήθηκαν υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού, καθόσον περιλάμβαναν την εξαρχής εκταμίευση του συνόλου των μακροπρόθεσμων δανείων, δινόταν πολυετής περίοδος χάριτος ως προς το κεφάλαιο έναντι ανεπαρκών εξασφαλίσεων, παρά το γεγονός ότι χορηγούνταν σε μια νεοσύστατη εταιρία παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς εξαρχής, ήτοι κατά τη συνομολόγηση των υπό έρευνα δανειακών συμβάσεων, δεν διασφαλίζονταν τα συμφέροντα και η περιουσία της δανείστριας τράπεζας».   

Σχετικά με τις δύο δανειοδοτήσεις συνολικού ύψους 17.000.000 ευρώ οι αρμόδιοι ελεγκτές της ΤτΕ διαπίστωσαν ότι «το ύψος των δανείων είναι υψηλό» σε σχέση με το οικονομικό μέγεθος της εταιρίας, ενώ δεν υφίστανται «ουσιαστικές εξασφαλίσεις». Στα συμπεράσματα του πορίσματος της ΤτΕ αναφέρεται ότι το Τ.Τ. με τη χορήγηση των δανείων κατέστη η μεγαλύτερη πιστοδότρια τράπεζα, αλλά και ότι η «η μεγάλη διάρκεια και η περίοδος χάριτος δεν συνάδουν με το σκοπό του δανείου».

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στα στοιχεία πάνω στα οποία βασίστηκε το Τ.Τ. για τη δανειοδότηση. Στο πρώτο δάνειο, αν και αρχικά γίνεται αναφορά για τον υψηλό δανεισμό και την ουσιαστική αδυναμία εκχώρησης απαιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Τ.Τ. εισηγήθηκε την έγκριση. Παραδόξως, όταν 4 μόλις μήνες αργότερα και με «εμφάνιση σημαντικής υστέρησης έναντι των εκτιμώμενων», δηλαδή με τον κύκλο εργασιών του Ομίλου στο -17%, εγκρίθηκε και το δεύτερο δάνειο και η εταιρία «κατέστη υπερδανεισμένη». Στην πραγματικότητα, το πόρισμα κάνει λόγο για τεράστια ζημία του Τ.Τ. αλλά και του ΤΧΣ. «Η ζημία που προκλήθηκε στην περιουσία της τράπεζας από τη χρηματοδότηση εκτιμήθηκε στο 100% της απαίτησης, ήτοι 17.641.000 ευρώ, η οποία εν τέλει βαρύνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας».

Τα χαμένα 2,38 εκατ. ευρώ του Post Bank Green Institute

Τον Αύγουστο του 2009, ενώ είχαν πραγματοποιηθεί οι δύο προηγούμενες δανειοδοτήσεις, η C&C International ίδρυσε από κοινού με το Ταμιευτήριο μια εταιρία υπό τον τίτλο Postbank Green Institute, στην οποία συμμετείχε με 50% το κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Σημειώνεται, όμως, ότι «το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε 500.000 ευρώ, από το οποίο η εταιρία C&C κατέβαλε το ποσοστό της μέσω δανεισμού από το Τ.Τ.». Η πορεία της εταιρίας ήταν ζημιογόνα, με αποτέλεσμα η καθαρή θέση της να καταστεί στο τέλος του 2001 αρνητική (-2.944.000 ευρώ).

Και πάλι, όμως, η εν λόγω εταιρία κατάφερνε να παίρνει χρηματοδοτήσεις από το Τ.Τ. συνολικού ύψους 3.094.000 ευρώ. «Τις χρηματοδοτήσεις που έλαβε η εταιρία PBGI από την τράπεζα τις εκταμίευσε προς μικρής επιφάνειας εταιρίες συμφερόντων των Γριβέα-Βάτσικα, για παροχή ή δήθεν παροχή υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής, χορηγιών και οργάνωσης εκδηλώσεων. Οι εταιρίες καρπώθηκαν από το ποσό της χρηματοδότησης 2.385.000 ευρώ». Τις χρηματοδοτήσεις αυτές, η PBGI τις εκταμίευσε σε εταιρίες συμφερόντων των Κυριάκου Γριβέα και Αναστασίας Βάτσικα έναντι υπηρεσιών ή δήθεν υπηρεσιών διαφημιστικής προβολής, χορηγιών, οργάνωσης εκδηλώσεων κ.λπ., τις οποίες παρείχαν ή δήθεν παρείχαν στην PBGI. Τέτοιες εταιρίες συμφερόντων Γριβέα-Βάτσικα είναι οι Modus Vivendi A.E., Run Communications A.E. και Fortune A.E., οι οποίες καρπώθηκαν το ποσό της δεύτερης χρηματοδότησης της τράπεζας.

Η ζημιά σε ποσοστό 100% και οι βαριές κατηγορίες από τη Δικαιοσύνη

Μετά την αξιολόγηση των οικονομικών αυτών κινήσεων, το πόρισμα καταλήγει σε ξεκάθαρη ενοχή των Μ. Βαρότση, Χ. Γιαγκούδη, Φ. Κρέστα και της Επενδυτικής  Επιτροπής του Τ.Τ. με πρόεδρο των Αγγ. Φιλιπίδη, καθώς «ζημίωσαν εν γνώσει τους την περιουσία του ανωτέρω Τραπεζικού Ιδρύματος, καθώς προέβησαν σε χρηματοδότηση - υπέρογκο δανεισμό των εταιριών C&C International Α.Ε. και PBGI, υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις του τραπεζικού δανεισμού (…) ζημιώνοντας έτσι την τράπεζα, κατά 19.985.000 ευρώ».

Εκτός από τις ευθύνες των ιθυνόντων του Τ.Τ., διαπιστώθηκε και περιουσιακό όφελος του ζεύγους Γριβέα-Βάτσικα, «οι οποίοι με πρόθεση παρείχαν άμεση συνδρομή στους ως άνω υπευθύνους της τράπεζας κατά την τέλεση και την εκτέλεση της άδικης πράξης, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε χωρίς τη συνδρομή αυτή δεν θα ήταν με βεβαιότητα δυνατή η τέλεση του εγκλήματος». Το πόρισμα καταλήγει στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά των Φιλιππίδη, Καμινάρη, Βαρότση, Στάμνου, Μπρινταλου, Κατσιουλιέρη, Πολίτη, Γιαγκούδη και Κρέστα για το αδίκημα της «κακουργηματικής απάτης τελεσθείσης από κοινού και κατ’ εξακολούθηση», ενώ το ζεύγος των επιχειρηματιών διώκεται για άμεση συνέργεια στην ίδια πράξη.

Από τα συνολικά ποσά που εκταμιεύθηκαν προς τις εταιρίες των Γριβέα-Βάτσικα τα 15 εκατ. ευρώ, αντί να χρησιμοποιηθούν από την εταιρία ως κεφάλαιο κίνησης όπως προέβλεπε η αρχική δανειακή συμφωνία, κατέληξαν στους ίδιους τους δανειολήπτες. Και αυτό γιατί πούλησαν στην εταιρία τους τρεις άλλες, δικές τους κυπριακές εταιρίες, οι οποίες ήταν ζημιογόνες με αρνητική καθαρή θέση. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πόρισμα: «Η εν λόγω αγοραπωλησία έτυχε προέγκρισης της τράπεζας, τα στελέχη της οποίας δεν προέβησαν σε καμία ενέργεια για τη διασφάλιση των απαιτήσεών της, τουναντίον διευκόλυναν τους Κ. Γριβέα και Α. Βάτσικα, προκειμένου να συγκαλυφθεί, μέσω του τραπεζικού συστήματος, η προέλευση των διακινούμενων χρημάτων, ως προϊόντων του αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας».  

Αποτέλεσμα όλων των μεταβιβάσεων, των διακινήσεων και των εξαγορών της μίας εταιρίας από την άλλη ήταν τα 17.000.000 ευρώ να «έχουν καταστεί ανεπίδεκτα εισπράξεως». Το ποσό διασπάστηκε σε 57 τραπεζικές επιταγές και διακινήθηκε, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν στους λογαριασμούς τόσο των επιχειρηματιών όσο και των εταιριών τους μόνο μικροποσά, ενώ «έχει αποσταλεί αίτημα δικαστικής συνδρομής στις αρμόδιες δικαστικές αρχές της Κύπρου». 

Σύνδεση με Ιωάννη Ρόρρη

Ανάμεσα στις δεκάδες εταιρίες στις οποίες συμμετείχε η Αναστασία Βάτσικα βρίσκεται η Ένωση Αριστείας στα Παιδιατρικά Ινστιτούτα, στην οποία μέλος είναι ο Ιωάννης Ρόρρης, ο άνθρωπος που διετέλεσε αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας του Δημήτρη Κοντομηνά, Μπεστλάιν Ανώνυμος Εταιρεία. Από την έρευνα προέκυψε, δε, ότι «κατά την περίοδο 2008-2013 οι Γριβέας, Βάτσικα και Ρόρρης συνέστησαν ατομικά ή από κοινού εταιρίες και στην Αγγλία, οι περισσότερες από τις οποίες άλλαξαν επωνυμία περισσότερες από μία φορές, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη της σύνδεσης των εταιριών αυτών με εκείνες που έλαβαν τα επίμαχα δάνεια από το Τ.Τ.».

Η εισαγγελέας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, ζητά στο πόρισμά της την ποινική δίωξη των Γριβέα-Βάτσικα για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσης κατ’ επάγγελμα, «καθόσον προκύπτει ότι πορίζονται εισόδημα ξεπλένοντας χρήματα που τους δόθηκαν προς τούτο από τους δράστες του βασικού αδικήματος της κακουργηματικής απιστίας».

Φίλοι με τον Αντρίκο

Μπορεί να ξεκίνησε από τη γαλάζια γενιά της ΟΝΝΕΔ και να είναι εξάδελφος του συνονόματού του Κ. Γριβέα, σημαίνοντος στελέχους της Ν.Δ., προσωπικού φίλου και στενού συνεργάτη δύο πρώην πρωθυπουργών, των κ.κ. Κ. Μητσοτάκη και Κ. Καραμανλή, αλλά ανέπτυξε «στενές σχέσεις» με την οικογένεια Παπανδρέου. Μάλιστα, υπήρξε άμεσος συνεργάτης του Αντρίκου Παπανδρέου, αφού η εταιρία του πρώτου οργάνωνε συνέδρια για λογαριασμό της ΜΚΟ του δεύτερου. Ξεκίνησε την επιχειρηματική του δράση με τη σύσταση μιας εταιρίας για επιστημονικές εκδόσεις σε ένα διαμέρισμα στο Μαρούσι. Την ίδια περίοδο η Αναστασία Βάτσικα είχε ιδρύσει την C&C International, η οποία διοργάνωνε συνέδρια. Μετά το γάμο τους η εταιρία αναπτύχθηκε και το ζευγάρι σύστησε αρκετές ακόμη εταιρίες, οι οποίες αναπτύχθηκαν… εντυπωσιακά.

Σοφία Σπίγγου, στον «Τύπο της Κυριακής»

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Ρηνα avatar
  Ρηνα 12/01/2014 13:43:57

  Εταιριες, εταιριες, εταιριες....ζαλιστηκαμε απο τις πολλες εταιριες. Τι παρηγαν αυτες οι εταιριες; η ιδρυονταν μονο για να διευκολυνουν τις διαδρομες του χρηματος;

  • Panos avatar
   Panos @ Ρηνα 12/01/2014 14:04:19

   ...και τί διαδρομές; Στρωμένες με εκατομμύρια ευρώ εις υγείαν των κορόϊδων....

 2. Nik avatar
  Nik 12/01/2014 14:37:49

  Υπολογίστε το ώφελος που θα είχε η οικονομία αν τα χρήματα δίνονταν σε πραγματικά δημιουργικές εταιρείες που τα είχαν ανάγκη. Αυτή ήταν η μεγάλη απώλεια.

 3. Δήμητρα avatar
  Δήμητρα 13/01/2014 19:37:43

  Ε, και ; Αυτά γίνονται όταν έχεις κολλητούς παντού..... Παίρνεις εκατ. άνετα .......
  Υπάρχει όμως και άλλη όψη.....
  Τί γίνεται με τράπεζα (ΚΥΠΡΟΥ) που ενέκρινε στεγ-επισκευαστικό δάνειο (6/2011) σε 3 ισόποσες εκταμιεύσεις ...και προβαίνει σε δέσμευση της πρώτης εκταμιευσης από κοινό λογ. ταμ/ρίου του δαν/πτη μετά από κοιν/ση ,(του ιδίου προς Υποκ/μα Τράπ.) , απόλυσής του από ΕΔ συμφ.Υπ.Απόφασης κ.Μπεγλίτη ΝΟΕ '11) με υποβολή , προς Υποκ/μα (....) αιτήματος περιόδου χάριτος; (Δηλ. παρακράτησαν τα έξοδα φακ., μηχ.κλπ,από την α' κιόλας δόση, και αποπληρώθηκαν οι δόσεις έως και ΙΑΝ '12 και κατόπιν δέσμευσαν το υπόλοιπο του ποσού αυτής (δηλ. α' δόσης). Τί γίνεται όταν προβαίνει στην ενέργεια αυτή η τράπεζα και χωρίς να το γνωστοποιήσει στον δαν/πτη ;
  Το "υπέρογκο" ποσό του δανείου ήταν συνολικά 150.000 ( δηλ. 3 δόσεις Χ 50.000) και φυσικά με προέλεγχο εισ/των και περιουσιακών στοιχείων των δαν/πτη & εγγυητή και με εγγύηση (υποθήκευση) ακινήτου (- Α' κατοικίας ) αξίας 180.000(συμφ. εκτιμησεως μηχ/κού της τράπεζας) αλλά 220.000 με αντικ. εφορίας τότε και τώρα συμφ.χαρατσιού ... Η εν αγνοίδέσμευση του ποσού του δανείου από το Υποκ/μα (τότε ,ΦΕΒ '12) του δαν/πτη αλλά και η χρέωση στον δαν/πτη επιπλέον δόσεων κι αυτό εν αγνοία του κι ενώ το ποσό είναι δεσμευμένο από το Υπ/μα από ΦΕΒ '12 προβαίνουν σεε απαίτηση να αποπληρωθούν δόσεις του ήδη δεσμευμένου ποσού του δανείου έως και μήνες μετά από δαν/πτη & εγγυητή !!!!! Και πού να βρούμε το δίκιο μας; Δεν έχουμε κονέ, γνωστούς και φυσικά κολλητούς δικηγόρους για να υπερασπιστούν το δίκιο μας....το οποίο και κοστίζει ακριβά ..... Και φυσικά είμαστε τα κορό ιδα που προσπαθήσαμε να αξιοποιήσουμε τους κόπους μας (....) αφού δεν πήραμε το δάνειο και δεν το αποπληρώνουμε είτε λόγω ανεργίας , είτε λόγω περικοπών, είτε σε προσωπικούς λογαριασμούς εσωτερικού ή εξωτερικού.....Απλώς είμαστε ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ που καλούμαστε να αποπληρώσουμε δάνειο δεσμευμένο που δεν λάβαμε !!!!
  Και ποιά η θέση της κυβ/σης για τους απροστάτευτους πολίτες έναντι της αδικοπραξίας της Τράπεζας; ΚΑΜΙΑ....

 4. Δήμητρα avatar
  Δήμητρα 13/01/2014 20:33:42

  Τα εκατ. τα παίρνεις άνετα με κονέ και δεν απαιτείται ούτε να τα πληρώσεις.... Τα πληρώνουν τα κορόιδα και τα παιδιά τους με το προκαθορισμένα αβέβαιο μέλλον τους ... (απ'όλους αυτούς και τις παρέες τους) και με υφ'αρπαγή άμεση και έμμεση στέγης και περικοπές σε όλα και εξαθλίωση.
  Ντρέπεται κανείς γι'αυτά τα αίσχη; Υπάρχει ΦΙΛΟΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ;

  ΥΓ: Και το ακίνητο (διαμέρισμα 37 ετών - στεγάζει δύο από τις τρεις γενιές- και μη ανακαινισμένο ποτέ) είναι μικρή περιουσία από καθαρούς κόπους και στερήσεις τριών γενεών και όχι προερχόμενη από δάνεια, κλήρους, καταπατήσεις και χρησικτησίες, δώρα και μίζες, αδήλωτα εισ/τα και αδήλωτες εργασίες ).

 5. Dante avatar
  Dante 15/01/2014 11:23:56

  Σαπίλα και αηδία. Φυσικά το ίδια θα βρούμε.αν.ψάξουμε την.εποχή του χρηματιστηρίου ή των Olympic Games με λένε Γιάννα. Η χώρα είναι είναι καταδικασμένη σε θάνατο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.