Στα όρια της φτώχειας 2,5 εκατ. πολίτες
13/10/2014 17:03
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΟΥ

Στα όρια της φτώχειας 2,5 εκατ. πολίτες

Στο 23,1% ανήλθε ο πληθυσμός που ζούσε το 2013 υπό τον κίνδυνο της φτώχειας με το εισοδηματικό «κατώφλι» της φτώχειας να ανέρχεται στα 5.023 ευρώ ανά άτομο και στα 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών.

Το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε πέρυσι κάτω από το όριο της φτώχειας παρέμεινε σταθερό στο 23,1% σε σχέση με το 2012.

Ωστόσο χειρότερα είναι τα στοιχεία για το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε υπό τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε πέρυσι στο 35,7% (3.903.800 άτομα) από 34,6% που ήταν το 2012 (3.795.100 άτομα).

Η ΕΛΣΤΑΤ σε τρεις διαφορετικές έρευνες που έδωσε στη δημοσιότητα καταγράφει τις συνθήκες φτώχειας που διαβιούν πολλοί Ελληνες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ανέρχεται σε 28,8% και είναι υψηλότερος κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.

Το ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-59 ετών που διαβιεί σε νοικοκυριά που η εργασία είναι περιστασιακή ανέρχεται σε 19,6% επί του συνόλου του πληθυσμού.

Το ποσοστό του πληθυσμού που αντιμετωπίζει δυσκολίες με αποτέλεσμα να στερείται τουλάχιστον 4 από τις 9 συνολικά διαστάσεις της υλικής στέρησης ανήλθε στο 20,3% το 2013, από 19,5% το 2012, το 15,2% το 2011 και 11,6% το 2010.

Σχεδόν 1 στους 2 Έλληνες δηλώνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες άνω των 500 ευρώ, ούτε να πάει μία εβδομάδα διακοπές. Επίσης, 3 στους 10 δηλώνουν οικονομική αδυναμία για ικανοποιητική θέρμανση

Το 43% δηλώνει αδυναμία να καταβάλλει το ενοίκιο ή τη δόση του δανείου της κύριας κατοικίας του και το 33,3% τους πάγιους λογαριασμούς (ρεύμα,νερό κτλ)

Συνολικά, το 37,1% του πληθυσμού δηλώνει ότι καλύπτει τις συνήθεις ανάγκες του νοικοκυριού με μεγάλη δυσκολία, το 39,1% με δυσκολία και το 17% με μικρή δυσκολία. Μόλις το 6,8% δηλώνει ότι καλύπτει τις βασικές ανάγκες εύκολα.

Εξάλλου τρίτη κατά σειρά έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι το μερίδιο εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 6,6% φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού!

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες οικονομικές ανισότητες αλλά και τον πληθυσμό που απειλείται από την φτώχεια. Πρώτη στη λίστα είναι η Βουλγαρία. Έπεται με χάσμα φτωχών πλουσίων 6,3 η Λετονία και η Ισπανία, ενώ στην Νορβηγία η ανισότητα είναι μόνο 3,3.

Αναλυτικά τα βασικότερα στοιχεία είναι:

 • Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο ποσό των 5.023 ευρώ ετησίως ανά άτομο και σε 10.547 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
 • Το 2013, το 23,1% του συνολικού πληθυσμού της Χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου εισοδήματος του νοικοκυριού.
 • Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 9.303 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Χώρας σε 16.170 ευρώ.
 • Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 892.763 και τα μέλη τους σε 2.529.005.
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 28,8% και είναι υψηλότερος κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
 • Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ανέρχεται σε 15,1% και είναι μειωμένος κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2012.
 • Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται λιγότερο από 3 μήνες, συνολικά, το έτος, ανέρχεται σε 1.200.800 άτομα ή σε 19.6% του πληθυσμού ηλικίας 18-59 ετών, ενώ το προηγούμενο έτος (2012) ανερχόταν σε 1.010.900 άτομα.
 • Το ποσοστό του πληθυσμού που απειλείται από τη φτώχεια ως προς το σύνολο του πληθυσμού για κάθε μία από τις παρακάτω ομάδες είναι:

■ Άνδρες άνεργοι (50,7%)

■ Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (37,2%)

■ Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί (εκτός συνταξιούχων (30.3%)

■ Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (28,8%)

■ Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας κάτω των 65 ετών (24,4%)

■ Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (22,9%)

• Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.903.800 άτομα ή σε 35,7% του συνόλου του πληθυσμού (το έτος 2012 ήταν 3.795.100 άτομα).

• Ο κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, υπολογιζόμενος με κατώφλια διάφορα του 60% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ανέρχεται σε:

■ 11,1%, αν το κατώφλι οριστεί στο 40% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος,

■ 16,6%, αν το κατώφλι οριστεί στο 50% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος και

■ 31,4%, αν το κατώφλι οριστεί στο 70% του διάμεσου συνολικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, αντίστοιχα.

• Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, συγκεκριμένα 23,8% και 22,4%, αντίστοιχα.

• Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με θήλυ μέλος απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 22,9%, ενώ τα αντίστοιχα με άρρεν μέλος σε ποσοστό 21,8%.

• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε 15,1%, ενώ για άτομα ηλικίας έως 17 ετών σε 28,8 %.

• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε 17,2%, ενώ για άτομα ηλικίας κάτω των 75 ετών σε 23,7%.

• Ο κίνδυνος φτώχειας των μονογονεϊκών νοικοκυριών με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 37,2%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά με δύο γονείς και ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 20,2%.

• Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν λιγότερο από τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (συνταξιούχους, νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας στους εργαζομένους ανέρχεται σε 13,1% (άνδρες 13,4% και γυναίκες 12,6%), στους λοιπούς οικονομικά μη ενεργούς (δεν περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι) σε 30,2% και στους ανέργους σε 46,5%.

• Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση ανέρχεται σε 10,7%, ενώ για τους εργαζομένους με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 27,0%.

www.imerisia.gr

ΣΧΟΛΙΑ

 1. Uncle Stgm avatar
  Uncle Stgm 13/10/2014 20:20:59

  Τα στοιχεία απο διαφορετικές μελέτες συγκλίνουν: http://aftercrisisblog.blogspot.com/2014/09/blog-post_15.html Αυτο τον "παράδεισο" της "ισχυρής" Ελλάδας έφτιαξε και "επανίδρυσε" η χλιδιάρικη και λαδιάρικη ελίτ στις δεκαετίες της γουρουνιάς (1980 - 2008). Να τον χαιρόμαστε. Κατά τα άλλα μας φταίνε πότε οι κακοί Αμερικάνοι, πότε οι κακοί Γερμανοί, πότε οι κακοί Σκανδιναβοί (που έχουν ...υπέρμετρα μικρές ανισότητες και φορολογουν, οι αθεόφοβοι, τους πλουσίους), πότε ο κακος Ντάρθ Βέιντερ...

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΧΟΛΙΟΥ

Τα δεδομένα σας είναι ασφαλή! H διεύθυνση email δε θα δημοσιευθεί. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη δυνατότητα σχολιασμού στο antinews.gr .

Tα πεδία με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.